Korduma kippuvad küsimused

Selle artikli teemad

Kontaktide haldus

Kohalolek

Telefonikõned

Videokõned

Konverentsid

Kontaktide haldus

Kuidas lisada kontaktiloendisse ettevõtteväliseid kontakte?

Ettevõtteväline kontakt (ei ole ettevõtte kataloogis) võib olla üks järgmistest.

Kuidas lisada kontaktiloendisse avaliku kiirsõnumside kontakte?

Office Communicator on konfigureeritud toetama avalikku kiirsõnumsideühendust, nii et saate Office Communicatori kontaktiloendisse lisada kiirsõnumside kontakte teenustest AOL, Yahoo, MSN ja Windows Live™. Lisanud avaliku kiirsõnumside kontakti, saate käivitada kiirsõnumivestluse ja kontaktiga suhelda. Selliseid sideviise nagu Communicatori kõned (VoIP kõned), videokõned ning heli-/videokonverentsid avaliku kiirsõnumside kontaktid kasutada ei saa.

Parimaks tavaks on lisada avaliku kiirsõnumside kontakti telefoninumbrid (sh mobiilinumber) Outlooki kausta Kontaktid abil. See võimaldab helistada kontaktile Communicatori klõpsamisega helistamise funktsiooni abil.

 1. Avage Office Outlooki kaust Kontaktid ja klõpsake seejärel nuppu Uus.

 2. Sisestage kontakti nimi väljale Täisnimi. Teabe sisestamine väljadele Ettevõte, Ametinimetus ja Nime esitusviis on valikuline.

 3. Sisestage jaotisse Internet kontakti meiliaadress ja täitke seejärel järgmised väljad.

  • Kuvamisviis.     Communicatori kontaktiloendis kuvatav nimi.

  • IM-aadress.     Kontakti kiirsõnumsideaadress. Kui selle välja tühjaks jätate, ei saa te kontakti Communicatori kontaktiloendisse lisada. (Kui kontaktil pole kiirsõnumsideaadressi või te seda ei tea, sisestage esialgu väljamõeldud aadress, nt kasutajanimi@msn.com, ja asendage see hiljem õige aadressiga.)

 4. Sisestage kontakti telefoninumbrid, kasutades riigi koodi, suunakoodi ja kohaliku numbri sisestamiseks vormingut E.164 (ilma sidekriipsudeta). Näiteks USA telefoninumber näeb välja selline: 14255550101, kus 1 on riigi kood, 425 on suunakood ja 5550101 on kohalik number.

 5. Salvestage kontakt.

 6. Avage Office Communicator ja tippige väljale Otsing nimi, mille sisestasite Outlookis väljale Kuvamisviis. Kontakti nimi ilmub väljale Otsingutulemid.

 7. Lohistage kontakt väljalt Otsingutulemid kontaktiloendi rühma. Nüüd saate selle kontaktiga kiirsõnumiside vestlusi pidada. Võite klõpsata ka kontakti nimest paremal asuvat telefoninuppu. Avaliku kiirsõnumside kontaktide puhul suvandit Communicatori kõne ei toetata, kuid saate helistada kontakti kodu-, töö- või mobiiltelefonile.

Kuidas lisada kontaktiloendisse väliskontakte?

Office Communicator ja Office Communications Server 2007 võimaldavad luua muude ettevõtetega ühendust ja nende ettevõtete kontakte oma kontaktiloendisse lisada. Lisanud oma kontaktiloendisse ühendatud väliskontakti, saate selle kontaktiga suhelda kõikide mõlemas ettevõttes toetatud suhtlusviiside abil. Kui näiteks mõlemas ettevõttes toetatakse Communicatori kõnesid, videokõnesid ja heli-/videokonverentsiteenust, saate väliskontaktiga suhtlemiseks kasutada just neid suhtlusviise.

 1. Tippige Communicatori väljale Otsing kontakti meili- või kiirsõnumsideaadress.

 2. Lohistage kontakti nimi väljalt Otsingutulemid kontaktiloendisse. Kontaktiloendis kuvatakse väliskontakti nimest paremal ikoon, mis näitab, et tegu on väliskontaktiga.

Kuidas lisada kontaktiloendis olevate väliskontaktide telefoninumbreid?

Väliskontakti telefoninumbri lisamiseks saate paluda kontaktil tõsta teie pääsutaseme väärtusele Töörühm või Isiklik.

Samuti võite kontakti kontaktiloendist kustutada ja lisada siis Outlooki kontaktide kausta kaudu.

 1. Avage Communicator, paremklõpsake kontakti nime ja klõpsake seejärel käsku Eemalda kontaktiloendist.

 2. Avage Office Outlooki kaust Kontaktid ja klõpsake seejärel nuppu Uus.

 3. Sisestage kontakti nimi väljale Täisnimi. Teabe sisestamine väljadele Ettevõte, Ametinimetus ja Nime esitusviis on fakultatiivne.

 4. Sisestage jaotisse Internet kontakti meiliaadress ja täitke seejärel järgmised väljad.

  • Kuvamisviis. Communicatori kontaktiloendis kuvatav nimi.

  • IM-aadress. Kontakti kiirsõnumsideaadress. Kui selle välja tühjaks jätate, ei saa te kontakti kontaktiloendisse lisada. (Kui kontaktil pole kiirsõnumsideaadressi või te seda ei tea, sisestage esialgu väljamõeldud aadress, nt kasutajanimi@msn.com, ja asendage see hiljem õige aadressiga.)

 5. Sisestage kontakti telefoninumbrid, kasutades riigi koodi, suunakoodi ja kohaliku numbri sisestamiseks vormingut E.164 (ilma sidekriipsudeta). Näiteks USA telefoninumber näeb välja selline: 14255550101, kus 1 on riigi kood, 425 on suunakood ja 5550101 on kohalik number.

 6. Salvestage kontakt.

 7. Avage Office Communicator ja tippige väljale Otsing nimi, mille sisestasite Outlookis väljale Kuvamisviis. Kontakti nimi ilmub väljale Otsingutulemid.

 8. Lohistage kontakt väljalt Otsingutulemid kontaktiloendi rühma. Nüüd saate selle kontaktiga kiirsõnumiside vestlusi pidada. Võite klõpsata ka kontakti nimest paremal asuvat telefoninuppu. Avaliku kiirsõnumside kontaktide puhul suvandit Communicatori kõne ei toetata, kuid saate helistada kontakti kodu-, töö- või mobiiltelefonile.

Kuidas lisada Communicatori kontaktiloendisse ettevõttevälist kontakti, mis ei ole ühendatud väliskontakt ega avaliku kiirsõnumside kontakt?

Oma kontaktiloendisse ettevõttevälise kontakti lisamiseks, mis ei ole väliskontakt ega avaliku kiirsõnumside kontakt, kasutage Outlooki kausta Kontaktid ja lisage kontakti telefoninumbrid. See võimaldab helistada kontaktile Communicatori klõpsamisega helistamise funktsiooni abil. Ettevõttevälistele kontaktidele, kes ei ole väliskontaktid ega avaliku kiirsõnumside kontaktid, saate helistada telefoninumbritele, kuid nendega suhtlemiseks ei ole võimalik kasutada kiirsõnumsidet, pidada Communicatori kõnesid, videokõnesid ega Communicatori heli/videokonverentse.

 1. Avage Outlooki kaust Kontaktid ja klõpsake seejärel nuppu Uus.

 2. Sisestage kontakti nimi väljale Täisnimi. Teabe sisestamine väljadele Ettevõte, Ametinimetus ja Nime esitusviis on fakultatiivne.

 3. Sisestage jaotisse Internet kontakti meiliaadress ja täitke seejärel järgmised väljad.

  • Kuvamisviis.     Communicatori kontaktiloendis kuvatav nimi.

  • IM-aadress.     Kontakti kiirsõnumsideaadress. Kui selle välja tühjaks jätate, ei saa te kontakti Communicatori kontaktiloendisse lisada. (Kui kontaktil pole kiirsõnumsideaadressi või te seda ei tea, sisestage esialgu väljamõeldud aadress, nt kasutajanimi@msn.com, ja asendage see hiljem õige aadressiga.)

 4. Sisestage kontakti telefoninumbrid, kasutades riigi koodi, suunakoodi ja kohaliku numbri sisestamiseks vormingut E.164 (ilma sidekriipsudeta). Näiteks USA telefoninumber näeb välja selline: 14255550101, kus 1 on riigi kood, 425 on suunakood ja 5550101 on kohalik number.

 5. Salvestage kontakt.

 6. Avage Office Communicator ja tippige väljale Otsing nimi, mille sisestasite Outlookis väljale Kuvamisviis. Kontakti nimi ilmub väljale Otsingutulemid.

 7. Lohistage kontakt väljalt Otsingutulemid kontaktiloendi rühma. Nüüd saate selle kontaktiga kiirsõnumiside vestlusi pidada. Võite klõpsata ka kontakti nimest paremal asuvat telefoninuppu. Avaliku kiirsõnumside kontaktide puhul suvandit Communicatori kõne ei toetata, kuid saate helistada kontakti kodu-, töö- või mobiiltelefonile.

Kuidas lisada kontaktiloendisse kontakte, kellele saab ainult helistada?

Office Communicatoris puudub eraldi võimalus selleks, et lisada kontaktiloendisse kontakt, kellele saab ainult helistada. Järgige juhiseid, mis on esitatud osas Kuidas lisada kontaktiloendisse välist kontakti, mis ei ole väliskontakt ega avaliku kiirsõnumside kontakt?

Miks ei saa kontaktiloendisse lisada kontakti loendi Hiljutised kontaktid hulgast?

Tegemist võib olla kontaktiga, kellele saab ainult helistada ja keda pole teie ettevõtte kataloogis. Te kas helistasite kontaktile või helistas kontakt teile. Kontakti, keda ettevõtte kataloogis pole, ei luba Communicator otse lisada. Järgige juhiseid, mis on esitatud osas Kuidas lisada kontaktiloendisse ettevõttevälist kontakti, mis ei ole ühendatud väliskontakt ega avaliku kiirsõnumside kontakt?

Milliseid sideviisid on võimalikud avaliku kiirsõnumside kontaktidega?

Communicatoris saate AOL-i, Yahoo, MSN-i või Interneti-teenuste võrgu Windows Live™ kiirsõnumsideklientidele kiirsõnumeid saata ja neid nendelt vastu võtta. Suhtlusvõimalused avaliku kiirsõnumiside kontaktidega piirnevadki kiirsõnumitega. Failiedastust, Communicatori kõnet, videokõnet ning heli- ja videokonverentsi avaliku kiirsõnumside kontaktidega ei toetata.

Millised funktsioonid on väliskontaktidega suhtlemiseks?

Communicatoris saate suhelda väliskontaktidega nendes suhtlusrežiimides, mida mõlemad ettevõtted toetavad. Näiteks kui nii teie ettevõte kui ka väliskontakti ettevõte toetavad heli- ja videokonverentsi, saate väliskontaktiga heli- ja videokonverentsi pidada. Kui mõlemad ettevõtted toetavad täielikke heli- ja videovõimalusi, saate kasutada suvandit Communicatori kõne ning videokõnesid.

Kuidas aru saada, millised ettevõtted on minu ettevõttega ühendatud?

Kui soovite teada saada, kas mõne kontakti ettevõte on teie omaga ühendatud, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Kas kontaktide lisamiseks kontaktiloendisse tuleb kasutada kontaktide lisamise menüüd?

Ei. Ettevõtte võrgu siseste kontaktide puhul tippige lihtsalt isiku nimi või meiliaadress väljale Otsing ja lohistage seejärel kontakt väljalt Otsingutulemid kontaktiloendi rühma. Communicator otsib vaikimisi ettevõtte aadressiraamatust ja Outlooki kaustast Kontaktid.

Miks näitab Communicator Exchange'i ühenduse tõrget?

Exchange'i ühenduse tõrge tekib Communicatoris siis, kui Communicator ei saa kalendriandmete (näiteks teave, kas kontakt on vaba) saamiseks Microsoft Exchange'iga ühendust. Probleemid võivad olla Exchange Serveris, millega te ühendatud olete. Exchange'i ühenduse tõrget nähes korraldage Outlooki kaudu koosolek ja uurige välja, kas hõivatuse teave on kontaktidele nähtav. Kui hõivatuse teave on Outlookis ja Communicatoris erinev, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Kuidas muuta kontaktiloendi veergude laiust?

Kontaktiloendis ei saa eraldi veergude laiust muuta, kuid muuta saab Communicatori akna laiust soovitud ulatuses ja ka veergude laius muutub vastavalt.

Kuidas on kontaktid kontaktiloendis sorditud? Kas neid on võimalik teistmoodi sortida?

Communicator sordib vaikimisi iga kontaktiloendi rühma kontaktid kõigepealt kättesaadavuse järgi ja seejärel tähestikuliselt. Kättesaadavatel kontaktidel (neil, kellega saab ühendust võtta) on kohalolekuväärtuseks Saadaval või Hõivatud. Erandiks on rühm Hiljutised kontaktid, kus kontaktid on sorditud ülevalt alla, alustades nendest kontaktidest, kellega suhtlesite kõige viimasena. Kui soovite kontaktide sortimisviisi kontaktiloendis muuta, klõpsake Communicatori aknas nuppu Muuda vaadet ja seejärel käsku Sordi kontaktid kättesaadavuse järgi. See suvand liigutab kontaktid, kelle kohalolekuväärtus on Ära, Kättesaamatu ja Pole teada, eraldi rühmadesse, jätab kontaktid, kelle kohalolekuväärtus on Hõivatud või Saadaval, samasse rühma ning seejärel sordib kontaktid tähestikuliselt.

Mis on saanud menüüdest, mis olid saadaval programmis Office Communicator 2005?

Menüüd on asendatud kasutajaliidesega, mis muudab kõik Communicatori toimingud käepärasemaks. Programmiga Office Communicator 2007 saab kõiki sagedamaid toimingud, nagu kiirsõnumi saatmine või telefonikõne tegemine, sooritada kontaktiloendis, paremklõpsates kontakti ja valides menüü suvandi. Enamate menüü-üksuste nägemiseks võite klõpsata ka Communicatori akna menüünuppu.

Kas telefonikõnet on võimalik teha kedagi oma kontaktiloendisse lisamata?

Jah. Saate tippida isiku telefoninumbri väljale Otsing ja topeltklõpsata siis telefonikõne tegemiseks nime väljal Otsingutulemid. Isikut võite otsida ka nime järgi, vajutades seejärel kõne tegemiseks sisestusklahvi ENTER.

Lehe algusesse

Kohalolek

Mis on pääsutasemed ja kuidas neid kasutatakse?

Pääsutasemed võivaldavad juhtida seda, kes ja kui palju teie kohalolekuteavet näeb. Näiteks saate määrata oma lähedasematele töökaaslastele pääsutaseme Töörühm, et nad näeksid teie mobiiltelefoni numbrit, samal ajal kui teised kontaktid pääsutasemetega Ettevõte, Avalik või Blokeeritud seda näha ei saa. Lisateavet pääsutasemete määramise kohta on artiklis Teie kohalolekuteabele juurdepääsu juhtimine.

Mida tähendavad kohalolekunupud Passiivne ja Hõivatud (Passiivne)?

 • Passiivne (roheline ja kollane nupp) tähendab seda, et kontakt on võrgus, kuid ei ole viimased viis minutit (vaikimisi) oma arvuti ega telefoniga midagi teinud. Kontakt on lülitumas olekust Saadaval olekusseÄra. Ajalise väärtuse muutmiseks klõpsake menüünuppu, klõpsake käskuTööriistad ja seejärel käsku Suvandid, määrake väärtus jaotises Kuva mu olekuks Passiivne, kui mu arvuti on olnud nii mitu minutit jõudeolekus ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 • Hõivatud (Passiivne) (kollane ja oranž nupp) tähendab seda, et kontakt on koosolekul või on seadnud oma olekuks hõivatud, kuid ei ole viimased 15 minutit (vaikimisi) oma arvutit kasutanud. Kontakt on lülitumas olekust Hõivatud olekusse Ära. Ajalise väärtuse muutmiseks klõpsake menüünuppu , klõpsake käskuTööriistad ja seejärel käsku Suvandid, määrake väärtus valikus Kuva mu olekuks Passiivne, kui mu arvuti on olnud nii mitu minutit jõudeolekus ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Miks ei saa programmis Communicator 2007 seada kohalolekut väärtusele Kuva olek Võrgust väljas?

Mõned ettevõtted ei võimalda kasutada olekut Kuva olek võrgust väljas, kuna see vähendab kohaloleku ennustatavust. Kui näiteks paljud kasutajad määraksid sellise režiimi, väheneks Communicatoris kohaolekuväärtus märkimisväärselt. Muutes aga konkreetsete isikute pääsutaset, saate juhtida seda, mida inimesed näevad. Kui te näiteks soovite, et enamik inimesi teid ei häiriks, võite seada oma oleku väärtusele Mitte segada ja anda siis konkreetsetele isikutele loa teie olekust hoolimata teiega ühendust võtta, määrates neile pääsutasemeks Töörühm.

Miks ei ilmu kontorist väljas oleku teade pärast selle seadmist Communicatoris?

Kalendriteabe (vaba/hõivatud, koosoleku teema ja aeg) ja kontorist väljas oleku teate rakendumine kohalolekusüsteemis võib võtta 30 minutit. Lisaks sellele peab seade, kus Communicator töötab, olema teabe liikumiseks võimeline ühendust looma Exchange'iga.

Kuidas mõjutab kohalolek sissetulevaid kõnesid telefoniga rääkimisel?

Järgmises tabelis näete sissetuleva kõne käitumist erinevate kohalolekuväärtuste puhul.

Kohaolek

Olek

Sissetulev kõne

Available

Saadaval

Heliseb kõigis seadmetes, kus Communicator töötab, ja teie arvutis kuvatakse kõneteatis. Kui kõnele ei vastata, läheb see vaikimisi kõneposti.

Inactive

Passiivne

Heliseb kõigis seadmetes, kus Communicator töötab, ja teie arvutis kuvatakse kõneteatis. Kui kõnele ei vastata, läheb see vaikimisi kõneposti.

Busy Inactive

Hõivatud (Passiivne)

Heliseb kõigis seadmetes, kus Communicator töötab, ja teie arvutis kuvatakse kõneteatis. Kui kõnele ei vastata, läheb see vaikimisi kõneposti.

Busy

Hõivatud (koosolekul või telefonil)

Heliseb kõigis seadmetes, kus Communicator töötab, ja teie arvutis kuvatakse kõneteatis. Kui kõnele ei vastata, läheb see vaikimisi kõneposti. Kui vastate sissetulevale kõnele siis, kui räägite parasjagu telefoniga mõne muu kontaktiga, pannakse käimasolev kõne ootele. Algse kõne juurde tagasipöördumiseks klõpsake nuppu Jätka.

Do not disturb

Mitte segada

Läheb kõneposti. Samas tekitavad kõned kontaktidelt pääsutasemega Töörühm helina kõikides seadmetes, kus Communicator töötab, ja teie arvutis kuvatakse kõneteatis.

Away

Ära

Heliseb kõigis seadmetes, kus Communicator töötab, ja teie arvutis kuvatakse kõneteatis. Kui kõnele ei vastata, läheb see kõneposti.

Offline

Võrgust väljas

Kõik sissetulevad kõned lähevad vaikimisi kõneposti.

Kuidas määratakse asukoht ja kuidas see töötab, kui Communicator töötab mitmes seadmes?

Asukoht tuleb seada käsitsi igas seadmes, kus Communicator töötab. Asukoha määramiseks klõpsake kohaolekunuppu, siis käsku Praegune asukoht ja valige seejärel asukoht või klõpsake käsku Loo kohandatud asukoht. Kontaktid pääsutasemega Töörühm või Isiklik näevad asukohta Communicatori kasutatavas seadmes, mis oli viimati aktiivne.

Lehe algusesse

Telefonikõned

Mille poolest erinevad kõne kaugjuhtimine ja Unified Communications?

Üldiselt on Office Communicator konfigureeritud kas kaugjuhtimise (RCC) või Unified Communicationsi (UC) jaoks. RCC puhul on Communicator integreeritud teie ettevõtte kodukeskjaama (PBX) süsteemiga ning, kui kasutate Communicatorit telefonikõnede tegemiseks, vastuvõtmiseks, ümbersuunamiseks ja juhtimiseks, liigub heli ikka läbi teie lauatelefoni.

UC puhul, mida nimetatakse ka ettevõtte IP-kõnede teenusteks, on harilik PBX-telefon asendatud Office Communicatori ja teie arvutiga ühendatud IP-telefoni või USB-heliseadmega. UC heli liigub läbi teie arvuti või teie arvutiga ühendatud USB-seadme. UC pakub täpsemaid telefonifunktsioone, sealhulgas järgmised.

 • Kõnede tegemine tulemüüri sees või sellest väljaspool.     Kasutajad saavad osaleda IP-kõneseanssidel, mis läbivad NAT-sid ja tulemüüre. Kasutajad, kes töötavad kodus või eemalt, saavad Interneti-ühenduse olemasolul helistada ettevõttesse mis tahes kohast kaugekõnetasusid maksmata või virtuaalset privaatvõrku (VPN) kasutamata.

 • Kõne ümbersuunamise reeglid.     Communicator 2007 pakub töökindlaid kõne ümbersuunamise sätteid, mida on lihtne konfigureerida. Kasutajad saavad suunata kõnesid ümber mõnele muule kasutajale, numbrile või seadmele; helistada samal ajal täiendavale numbrile või suunata vastamata kõned ümber mõnele muule numbrile, kontaktile või kõneposti.

 • Kõnele teema või tähtsuse lisamine.     Kasutajad saavad lisada väljaminevale Communicatori kõnele vestluse teema ja tähtsuse lipu, andes vastuvõtjale kiiresti teada kõne põhjuse ning selle kiireloomulisuse astme.

Kuidas saada teada, kas Communicatoris on lubatud kõne kaugjuhtimine või Unified Communications?

RCC või UC toe tuvastamiseks klõpsake mõne kontakti telefoninuppu. Kui näete suvandit Eelistatud helistamisseade, on RCC lubatud. Kui te eelistatud helistamisseadme suvandit ei näe, on tõenäoliselt lubatud UC. Kui te eelistatud helistamisseadme suvandit ei näe ning UC-teenused ei ole lubatud, võib teil olla konfigureeritud standardne kliendipääsulitsents (CAL). Selle kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Kus asub Communicatori valimisklahvistik?

Kõnepostisüsteemide ja konverentskõnede puhul nõutakse teilt sageli PIN-koodi sisestamist või valiku tegemist numbri sisestamise kaudu. PIN-koodi sisestamiseks või automaatsetele häälsüsteemidele vastamiseks peate sisestama numbrid oma telefoni või Communicatori valimisklahvistikult. Kui UC on lubatud, on valimisklahvistik saadaval nii ühenduse ajal kui ka pärast seda. Ühenduse loomise ajal on valimisklahvistik saadaval akna Vestlus paremal äärel asuva kõnede juhtimise alal.

Pärast ühenduse loomist on valimisklahvistik saadaval kõnede juhtimise ala vasakul äärel.

Valimisklahvistikku pole ikka näha. Kus see on?

Valimisklahvistikku ei pruugi ekraanil olla, kui kasutate standardset Communicatori installi või Communicatorit tavalise (PBX) telefoni juhtimiseks. Sel juhul sõltub valimisklahvistiku olemasolu kõne kaugjuhtimise (RCC) lüüsi rakendamisest. Lisateavet saate oma süsteemiadministraatorilt. Kui teil ekraanil valimisklahvistikku pole, tuleb numbrid (nagu PIN-koodid ja häälmenüü suvandid) sisestada otse telefoni.

Mis on Communicatori kõne ja mille poolest see hea valik on?

Communicatori kõne on VoIP-kõne (Voice over Internet Protocol) kontakti seadmetele, kus töötab Office Communicator.

 • UC toega kontaktidele tehtud Communicatori kõne heliseb kõigis kontakti seadmetes, kus Communicator töötab, näiteks lauaarvuti, sülearvuti, mobiiltelefon ja IP-telefon. UC toega kasutajad saavad teha Communicatori kõnesid väliskontaktidele, minnes mööda PSTN-võrgust ja kasutades ainult VoIP-d.

 • RCC toega kontaktidele tehtud Communicatori kõne heliseb kõigis kontakti seadmetes, kus Communicator töötab, kuid kodukeskjaama süsteemiga integreeritud telefon ei helise. RCC toega kasutajad saavad kasutada Communicatori kõnet kodukeskjaama süsteemist möödumiseks ja helistada otse Communicatori kontaktile.

Mis võib Communicatori kõne ettevõttevälisele kontaktile nurjata?

Communicator on turvaline ettevõtetele suunatud sidelahendus. Communicatori kõned on VoIP-kõned, mille puhul on oluline, et vastuvõtja saaks kõne aktsepteerida. Communicatori kõne tegemine ettevõttevälisele kontaktile – avaliku kiirsõnumside kontaktile ja kontaktile, kellele saab ainult helistada, nagu sõber, perekond või töökaaslane – ei ole võimalik. Helistamiseks ettevõttevälisele kontaktile, kes ei ole ühendatud väliskontakt, kasutage harilikku PSTN/PBX-i või mobiiltelefoni numbrit.

Mis vormingus telefoninumbrid kontaktidele helistamiseks sobivad?

Communicator järgib telefoninumbrite standardit E.164. E.164 on rahvusvaheline numeratsioonikava avalike telefonisüsteemide jaoks, kus iga number koosneb riigikoodist, suunakoodist ja abonendinumbrist.

E.164-vormingus telefoninumber koosneb kuni 15 numbrist, näiteks:

+14255550101

Number

Kirjeldus

1

USA riigikood

425

Redmondi (Washington) suunakood

5550101

Kohalik number

+442075551234

Number

Kirjeldus

44

Ühendkuningriigi riigikood

207

Londoni suunakood

5551234

Kohalik number

Telefoninumbrid saate sisestada Communicatoris ja Outlookis mitmesse kohta. Reeglina peaksite kasutama E.164-standardit ja lisama numbri ette plussmärgi (+). Parimaks tavaks on telefoninumbrite sisestamisel kasutada ainult plussmärki ja numbreid, sest määratud normimisreeglid vormindavad numbri teie eest. Sobivaid telefoninumbri vorminguid juhivad Office Communications Serveri määratud normimisreeglid. Kui Communicator telefoninumbrit ei aktsepteeri, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Kas Communicatoriga saab helista ka sellistele telefoninumbritele, nagu näiteks 1-800-TAXI?

Jah, väljale Otsing saab sisestada 1-800-numbreid ja tähestiku tähtedega numbreid. Telefonikõne tegemiseks normitakse välja Otsing sisestatud telefoninumbrid ja tähestiku tähed teisendatakse numbriteks.

Miks saab tähestiku tähti sisestada väljale Otsing, kuid mitte dialoogiboksidesse Uus number ja Telefoninumbri redigeerimine?

Office Communications Serveris määratud normimisreeglid rakendatakse dialoogibokside Telefoninumbri redigeerimine ja Uus number väljadele sisestatud telefoninumbrite puhul erinevalt. Dialoogiboksidesse Telefoninumbri redigeerimine ja Uus number ei ole võimalik sisestada tärke.

Mis on saanud asukohapõhisest ümbersuunamisest? Kas see pole enam Communicatoris saadaval?

Tänapäeval pakuvad kodukeskjaama süsteemid aina rohkem teenuseid nn kaksiksüsteemide kaudu, kus pakutakse nii VoIP- kui ka RCC-kõnesid, mis võimaldab vastata telefonikõnele otse oma arvutist (kasutades arvutiga ühendatud USB-seadmeid, telefoniseadmeid ja peakomplekte) või PBX-telefonilt.

Lisaks saate programmis Communicator 2007 vastata kõnedele otse oma sülearvutist asukohast olenemata, eeldusel, et olete Communicatorisse sisse logitud. Ka väljaminevaid kõnesid saate teha sülearvutist oma ettevõtte võrgu abil.

Lehe algusesse

Videokõned

Kas videokõnet on võimalik teha isikule, kes Communicatorit ei kasuta?

Ettevõttest väljaspool asuvatest isikutest on videokõnesid võimalik teha vaid ühendatud väliskasutajatele. Kasutajatele, keda ettevõtte kataloogis pole, näiteks sõbrad ja perekond, ega avaliku kiirsõnumside kontaktidele, nagu Windows Live'i, MSN-i ja Yahoo! Messengeri kasutajad, ei ole võimalik videokõnesid teha.

Lehe algusesse

Konverentsid

Mille poolest erinevad käsud "Anna teave Live Meetingu abil ühiskasutusse" ja "Alusta kohtumist Live Meetingu teenuse kaudu"?

Käsk Anna teave Live Meetingu abil ühiskasutusse käivitab Live Meetingu ja ühendab valitud kontaktiloendi kontaktid Office Communications Serveriga. Kui kontaktid juba Communicatori konverentsil osalevad, on nad ühendatud sama Office Communications Serveriga, mida olemasolev konverents kasutab. Käsk Alusta kohtumist Live Meetingu teenuse kaudu kasutab saatja koosolekuruumi Meet Now koosolekut tema Live Meetingu teenusekontol.

Kui kõik teie konverentsil osalejad on sisekasutajad, nagu töökaaslased ja ühendatud välispartnerid, tuleks üldiselt kasutada käsku Anna teave Live Meetingu abil ühiskasutusse. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist meeskonnaliikmetega peetavate konverentskoosolekutega ja partneritega peetavate strateegiakohtumistega. Kui teie konverentsil osalevad välised kasutajad, nagu kliendid ja isiklikud kontaktid, kasutage käsku Alusta kohtumist Live Meetingu teenuse kaudu. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist müügikõnede ja kliendikoolitustega.

Miks pole Live Meetingu ikoonid alati vestlusaknas kuvatud?

Kui inimesed võtavad osa kahe inimese vahelisest telefonikõnest või kiirsõnumsideseansist, eelistavad nad tavaliselt märkmeid omaette teha. Seetõttu on Live Meetingu ikoon kuvatud ainult, kui vestluses osaleb enam kui kaks inimest. Kui soovite Live Meetingu ka kahe inimesega konverentsi jaoks aktiveerida, paremklõpsake kontaktiloendis mõnd nime ning seejärel käsku Anna teave Live Meetingu abil ühiskasutusse.

Kuidas konfigureerida Live Meetingu kontot?

 1. Käivitage Live Meetingu klient, klõpsake Live Meetingu tiitliribal menüünuppu ning valige käsk Open User Accounts (Ava kasutajakontod). (Esimesel Live Meetingu käivitamisel kuvatakse dialoogiboks User Accounts (Kasutajakontod) automaatselt.)

 2. Sisestage oma Live Meetingu sisselogimisteave või portaali URL.

 3. Klõpsake kinnitamiseks nuppu Test Connection (Testi ühendust).

Kas Office Communicator 2007 kasutaja saab Live Meetingu konverentsi pidada Communicator 2005 kasutajatega?

Ei. Live Meeting ei toeta Communicator 2007 ja Communicator 2005 (või Windows Messenger 5.1) vahelisi konverentse. Sellise konverentsi algatanud Communicator 2007 kasutaja saab lõpuks teate ajalõpu kohta.

Kas Live Meetingu konverentsi saab pidada avaliku kiirsõnumside kontaktiga?

Ei. Live Meeting ei toeta konverentse avaliku kiirsõnumside kontaktidega. Kui peate avaliku kiirsõnumsidekontaktiga kiirsõnumsideseanssi ning soovite selle seansi muuta Live Meetingu konverentsiks, saate lõpuks teate ajalõpu kohta.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×