Koosteväljade lisamine koostepublikatsiooni

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Koostepublikatsiooni saate koostevälju lisada kirja-, meili- või kataloogikooste toimingu 2 ajal. Koosteväljad on igas valmispublikatsioonis erineva teksti- ja pilditeabe kohatäited.

Oma kirjakooste, meili- või kataloogikooste publikatsiooni peab olema ühendatud andmeallika enne kooste välju lisada. Andmeallika loomise kohta leiate teemast loomine kirjakooste andmeallikana.

Selle artikli teemad

Koosteväljade lisamine kirjakooste publikatsiooni

Koosteväljade meilikooste publikatsiooni

Koosteväljade lisamine kataloogikooste publikatsiooni

Koosteväljade lisamine kirjakooste publikatsiooni

 1. Kui publikatsioon pole veel avatud, avage see.

 2. Valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ning klõpsake seejärel käsku Kirjakooste.

 3. Valige tööpaani Kirjakooste jaotises Adressaadiloendi loomine soovitud andmeallikas ja klõpsake linki Edasi: adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine soovitud andmeallikat ja seejärel nuppu Ava.

  Sõltuvalt valitud andmeallika tüübist võidakse kuvada muid dialoogibokse, kuhu peate sisestama küsitud teabe.

  Kui teie andmeallikaks on näiteks Microsoft Office Exceli töövihik, mis sisaldab andmeid mitmel töölehel, peate valima soovitud teabega töölehe ja klõpsama seejärel nuppu OK.

 5. Dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid saate valida adressaadid, mida soovite koostesse kaasata. Märkige ruudud adressaadid, keda soovite kaasata, ja tühjendage ruudud adressaatide, mille soovite välistada. Saate loendit teatud väljade või kriteeriumide järgi filtreerida ja sortida tähestikuliselt. Adressaatide loendi piiritlemise kohta leiate lisateavet teemast näpunäiteid postitusloendite koostamiseks.

 6. Kui publikatsioon ei sisalda tekstivälja, kuid soovite lisada teksti, mis oleks igas publikatsiooni eksemplaris sama, peate lisama ühe või mitu tekstivälja.

  Kuidas?

  1. Klõpsake tööriistaribal objektidTekstivälja Nupu pilt .

  2. Viige kursor publikatsioonis tekstivälja ühe nurga soovitud asukohta ja lohistage diagonaalselt seni, kuni tekstiväli on soovitud suurusega.

 7. Valmis publikatsiooni igas eksemplaris samaks jääva teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige tekst, mille kuvamist igas eksemplaris soovite.

 8. Klõpsake tekstiväljal kohta, kuhu soovite lisada koostevälja.

 9. Lisage mõni järgmistest.

  Väli pilt

  1. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Veel üksusi linki Pildiväli.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Pildivälja lisamine pildifaili nime või teed sisaldavat andmevälja ja siis nuppu OK.

   Märkus. : Kui veerus Sisu pole pilte sisaldava kausta teed, peate määrama pildifailide asukoha. Klõpsake nuppu Kaustade määramine, valige väärtus [Andmeallika kaust], klõpsake nuppu Lisa, liikuge piltide asukohani ja klõpsake seejärel nuppu Ava.

  Aadressiplokk nime, aadressi ja muu teabega

  1. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Veel üksusi linki Aadressiplokk.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Aadressiploki lisamine aadressi kaasatavaid elemente ja klõpsake seejärel nuppu OK.

   Märkus. : Kui andmete väljad andmeallika nimed ei vasta andmete väljad, mida Publisher kasutab Aadressiploki nimed, peate nuppu Väljade vastavus dialoogiboksis Aadressiploki lisamine . Dialoogiboks Väljade vastavus abil soovitud ripploendite valida oma Publisheri väljadele vastavad andmeallika välju.

  Tervitusväljend

  1. Klõpsake tööpaani Kirjakooste jaotises Veel üksusi linki Tervitusväljend.

  2. Valige dialoogiboksis Tervitusväljend tervitust, nimevormingut ja sellele järgnevat kirjavahemärki sisaldav tervitusväljendi vorming.

   Soovi korral võite tervitusväljendi- ja sellele järgnevatele ja kirjavahemärgiväljadele tippida ka oma teksti.

  3. Valige tekst, mida soovite kuvada juhul, kui Publisher ei suuda adressaadi nime tõlgendada (nt kui andmeallikas ei sisalda adressaadi ees- ega perekonnanime, vaid ainult ettevõtte nime).

   Soovi korral saate sobimatute adressaadinimede väljale tippida tervitusväljendina oma teksti.

  4. Klõpsake nuppu OK.

   Märkus. : Kui andmeallika andmeväljade nimed ei vasta nende väljade nimedele, mida Publisher kasutab tervitusväljendi loomiseks, peate dialoogiboksis Tervitusväljend klõpsama nuppu Väljade vastavus. Valige dialoogiboksi Väljade vastavus ripploendist Publisheri väljadele vastavad andmeallika väljad.

  Muude väljade teavet

  Tööpaani Kirjakooste jaotise Publikatsiooni ettevalmistamine loendis kuvatakse kõik andmeallika väljad. Seda loendit saate kasutada publikatsiooni mis tahes täiendavate väljade lisamiseks.

  1. Lohistage tööpaani Kirjakooste jaotise Publikatsiooni ettevalmistamine loendiboksist lisatav väli selle jaoks loodud tekstiväljale.

   Märkus. : Loendist pildiüksuse lohistamisel ei lisata pilti, vaid pildi teed tähistav tekst.

Lehe algusse

Koosteväljade lisamine meilikooste publikatsiooni

 1. Kui meilikooste publikatsioon pole veel avatud, avage see.

 2. Valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ning klõpsake seejärel käsku Meilisõnumikooste.

 3. Valige tööpaani Meilisõnumikooste jaotises Adressaadiloendi loomine soovitud andmeallikas ja klõpsake linki Edasi: adressaadiloendi koostamine või ühenduse loomine.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine soovitud andmeallikat ja seejärel nuppu Ava.

  Sõltuvalt valitud andmeallika tüübist võidakse kuvada muid dialoogibokse, kuhu peate sisestama küsitud teabe.

  Kui teie andmeallikaks on näiteks Microsoft Office Exceli töövihik, mis sisaldab andmeid mitmel töölehel, peate valima soovitud teabega töölehe ja klõpsama seejärel nuppu OK.

 5. Dialoogiboksis Kirjakooste adressaadid saate valida adressaadid, mida soovite koostesse kaasata. Märkige ruudud adressaadid, keda soovite kaasata, ja tühjendage ruudud adressaatide, mille soovite välistada. Saate loendit teatud väljade või kriteeriumide järgi filtreerida ja sortida tähestikuliselt. Adressaatide loendi piiritlemise kohta leiate lisateavet teemast näpunäited meili postitusloendite.

 6. Kui publikatsioon ei sisalda tekstivälja, peate lisama ühe või mitu tekstivälja.

  Kuidas?

  1. Klõpsake tööriistaribal objektidTekstivälja Nupu pilt .

  2. Viige kursor publikatsioonis tekstivälja ühe nurga soovitud asukohta ja lohistage diagonaalselt seni, kuni tekstiväli on soovitud suurusega.

 7. Valmis publikatsiooni igas eksemplaris samaks jääva teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige tekst, mille kuvamist igas eksemplaris soovite.

 8. Klõpsake meilikooste publikatsioonis tekstivälja, kuhu soovite lisada koostevälja.

 9. Lisage mõni järgmistest.

  Isikupärastatud hüperlink

  1. Klõpsake tööpaani Meilisõnumikooste jaotises Veel üksusi linki Lisa isikupärastatud hüperlink.

  2. Tippige dialoogiboksi Isikupärastatud hüperlingi lisamine kuvatav tekst ja selle veebisaidi või -lehe aadress, millele soovite kõik kliendid hüperlingi klõpsamise korral juhatada.

  3. Kui soovite kuvatava tekstina või hüperlingiväljana kasutada andmevälja, klõpsake välja Kuvatav tekst või Hüperlink ja klõpsake seejärel jaotise Lisatav üksus loendis lisatavat andmevälja.

   Andmevälja lisades saate määrata kuvatava aseteksti ja veebiaadressi iga tühja kirje jaoks, mis vastab sisestatud andmeväljale. Märkige vastavalt vajadusele ruudud Kasuta tühjade kirjete puhul aseteksti ja Kasuta tühjade kirjete puhul hüperlinki ning tippige seejärel asetekst või veebiaadress.

   Isikupärastatud hüperlingi lisamine dialoogiboksi pilt

  Väli pilt

  1. Klõpsake tööpaani Meilisõnumikooste jaotises Veel üksusi linki Pildiväli.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Pildivälja lisamine lisatavat pildi andmevälja ja seejärel nuppu OK.

   Märkus. : Kui veerus Sisu pole pilte sisaldava kausta teed, peate määrama pildifailide asukoha. Klõpsake nuppu Kaustade määramine, valige väärtus [Andmeallika kaust], klõpsake nuppu Lisa, liikuge piltide asukohani ja klõpsake seejärel nuppu Ava.

  Tervitusväljend

  1. Klõpsake tööpaani Meilisõnumikooste jaotises Veel üksusi linki Tervitusväljend.

  2. Valige dialoogiboksis Tervitusväljend tervitust, nimevormingut ja sellele järgnevat kirjavahemärki sisaldav tervitusväljendi vorming.

   Soovi korral võite tervitusväljendi- ja sellele järgnevatele ja kirjavahemärgiväljadele tippida ka oma teksti.

  3. Valige tekst, mida soovite kuvada juhul, kui Publisher ei suuda adressaadi nime tõlgendada (nt kui andmeallikas ei sisalda adressaadi ees- ega perekonnanime, vaid ainult ettevõtte nime).

   Soovi korral saate sobimatute adressaadinimede väljale tippida tervitusväljendina oma teksti.

  4. Klõpsake nuppu OK.

   Märkus. : Kui andmeallika andmeväljade nimed ei vasta nende väljade nimedele, mida Publisher kasutab tervitusväljendi loomiseks, peate dialoogiboksis Tervitusväljend klõpsama nuppu Väljade vastavus. Valige dialoogiboksi Väljade vastavus ripploendist Publisheri väljadele vastavad andmeallika väljad.

  Muude väljade teavet

  Tööpaani Meilisõnumikooste jaotise Publikatsiooni ettevalmistamine loendis kuvatakse kõik andmeallika väljad. Seda loendit saate kasutada publikatsiooni mis tahes täiendavate väljade lisamiseks.

  1. Lohistage tööpaani Meilisõnumikooste jaotise Publikatsiooni ettevalmistamine loendiboksist lisatav väli selle jaoks loodud tekstiväljale.

   Märkus. : Loendist pildiüksuse lohistamisel ei lisata pilti, vaid pildi teed tähistav tekst.

Lehe algusse

Koosteväljade lisamine kataloogikooste publikatsiooni

 1. Kui kataloogikooste publikatsioon pole veel avatud, avage see.

 2. Valige menüü Tööriistad käsk Postitused ja kataloogid ning klõpsake käsku Kataloogikooste.

 3. Valige tööpaani Kataloogikooste jaotises Tootenimekirja valimine soovitud andmeallikas ja klõpsake linki Edasi: tootenimekirja koostamine või ühenduse loomine.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine soovitud andmeallikat ja seejärel nuppu Ava.

  Sõltuvalt valitud andmeallika tüübist võidakse kuvada muid dialoogibokse, kuhu peate sisestama küsitud teabe.

  Kui teie andmeallikaks on näiteks Microsoft Office Exceli töövihik, mis sisaldab andmeid mitmel töölehel, peate valima soovitud teabega töölehe ja klõpsama seejärel nuppu OK.

 5. Dialoogiboksis Kataloogikooste tooteloend saate valida koostesse kaasatavad üksused. Märkige ruudud nende üksuste kõrval, mille soovite kaasata, ja tühjendage ruudud nende üksuste kõrval, mille soovite välja jätta. Soovi korral saate loendit kindla välja alusel filtreerida või tähestikulisse järjestusse sortida.

 6. Kui teie publikatsiooni ei sisalda tekstivälja, tekstivälja lisamine publikatsiooni, kuhu sisestate andmete väljad alale kataloogi Ühenda.

  Kuidas?

  1. Klõpsake tööriistaribal objektidTekstivälja Nupu pilt .

  2. Viige kursor publikatsioonis tekstivälja ühe nurga soovitud asukohta ja lohistage diagonaalselt seni, kuni tekstiväli on soovitud suurusega.

 7. Korduval kataloogikoostealal iga kirje puhul erinevate andmete lisamiseks klõpsake tekstiväljal kohta, kuhu soovite andmevälja lisada, ja tehke seejärel ühte järgmistest.

  1. Malli korduvale kataloogikoostealale teksti lisamiseks klõpsake tööpaani Kataloogikooste jaotises Publikatsiooni ettevalmistamine lisatavat välja.

   Märkus. : Pildi- või fotovälja klõpsamisel ei lisata pilti, vaid tekst (pildi tee ja faili nimi).

  2. Pildi lisamiseks klõpsake jaotises Veel üksusi linki Toote pilt.

   Märkus. : Kui te enne koostevälja lisamist ei klõpsanud kataloogikoostealal tekstivälja, lisab Publisher kõik koosteväljad uuele tekstiväljale või pildiraamile.

 8. Korrake toimingut 5, kuni olete lisanud andmeallika kõik soovitud väljad.

 9. Vormindage ja korraldage kõigi andmeallikakirjete puhul korduvat kataloogikoosteala. Soovi korral saate kataloogikoosteala suurust muuta, et paigutada sinna mitu kirjet just nii, nagu te neid lehel näha soovite. Lisateavet teksti vormindamise ja paigutamise kohta leiate jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×