Kontaktirühma või leviloendi koostamine Outlookis

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kontaktirühma (varasema nimetusega leviloendit) saate kasutada meili saatmiseks mitmele inimesele – projektimeeskonnale, komisjonile või lihtsalt sõprade rühmale –, ilma et peaksite iga nime iga kord lisama. Kontaktirühma koostamiseks tehke järgmist.

Dialoogiboks Kontaktirühm

Teavet kontaktirühmade kohta rakenduses Outlook for Mac leiate artiklist Kontaktirühma koostamine rakenduses Outlook for Mac.

 1. Klõpsake navigeerimisribal nuppu Inimesed.

  • Outlook 2013: Inimesed

  • Outlook 2016: Inimesed

 2. Valige jaotises Minu kontaktid kaust, kuhu soovite kontaktirühma lisada. Näiteks võite valida kausta Kontaktid.

 3. Valige Avaleht > Uus kontaktirühm.

 4. Tippige rühma nimi vahekaardi Kontaktirühm väljale Nimi.

 5. Klõpsake nuppu Lisa liikmeid ja lisage seejärel aadressiraamatust või kontaktiloendist inimesed.

  Liikmete lisamine uude rühma

  Märkus. :  Selleks et lisada kedagi, kes pole aadressiraamatus või kontaktide hulgas, looge või lisage isik kontaktina.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

  Lisateavet uue kontaktirühma kasutamise kohta vt teemast Kontaktirühmale meilisõnumi saatmine.

Kui saadate alati meilisõnumeid samale inimeste rühmale, võite luua kõiki adressaate sisaldava kontaktirühma (mida nimetati varem leviloendiks), kasutades mõnda neile varem saadetud meilisõnumit. Siis saate järgmine kord, kui soovite nende poole pöörduda või nendega koosolekut kavandada, lisada kontaktirühma oma sõnumi reale Adressaat. Te ei pea igat isikut eraldi lisama.

 1. Avage meilisõnum, mille olete saatnud kontaktirühma kaasatavatele inimestele.

 2. Tõstke väljal Adressaat või Koopia hiirega kõik nimed esile.

  Meilisõnumis inimeste valimine

 3. Paremklõpsake tehtud valikut ja siis klõpsake käsku Kopeeri või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 4. Klõpsake Outlookis (mitte avatud meilisõnumis) paani Inimesed.

  Näpunäide. :  Kui kontaktiloendit ei kuvata, klõpsake uuesti paani Inimesed.

  Klõpsake nuppu Inimesed

 5. Valige Avaleht > Uus kontaktirühm.

  Klõpsake nuppu Uus kontaktirühm menüüs Avaleht

 6. Tippige oma kontaktirühma, nt Eriprojektidnimi.

 7. Valige Lisa liikmeid > Outlooki kontaktidest.

  Uute liikmete lisamine Outlooki kontaktidest

 8. Paremklõpsake avatavas aknas välja Liikmed ja klõpsake käsku Kleebi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 9. Klõpsake nuppu OK.

  Meilisõnumi inimesed kuvatakse teie kontaktirühma liikmete loendina.

  Teie uus kontaktirühm peaks nüüd sisaldama inimesi

 10. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Kontaktirühmade näidata üles kontaktiloendist Ühiskasutaja koos. Ikoone, mis kuvatakse vasakul oleva nime loendivaate näete vahe. Ikooni kaart on mõeldud üksikute kontaktid ja kontaktirühmad on ikoonile inimesed.

Inimeste ikoonid on Kontaktirühmade ja ikoonid kaart on mõeldud inimestele

Lisaks saate alati inimeste lisamine või eemaldamine inimesi kontaktirühma hiljem.

Kui teil on palju äri- või isiklikke kontakte, mida hoiate Exceli arvutustabelis, saate need otse Outlooki importida.

Seejärel saate luua imporditud kontaktide teabe abil kontaktirühma (varasema nimega "leviloendi"). Kontaktirühma, saate saata meilisõnumid ja koosolekukutsed inimestele, ilma et lisada iga nime iga kord.

Kahjuks ei saa Outlook Exceli kontaktiloendist automaatselt kontaktirühma luua.

 1. Kontaktandmete importimiseks valmis seadmine.

 2. Teabe importimine.

 3. Vastendage Exceli arvutustabeli veerud sobivate Outlooki väljadega.

 4. Looge oma kontaktirühm.

Samm 1: Salvestage oma kontaktteavet Exceli faili, mida saate importida Outlooki kaudu

Outlook ei saa importida mitme lehega töövihikuid, kuid saab importida komaeraldusega väärtuste faile (.csv). Töövihiku saate .csv-failina salvestada järgmiselt.

 1. Klõpsake töövihikus imporditavat kontaktteavet sisaldavat töölehte.

 2. Klõpsake menüüd Fail ja siis käsku Salvesta nimega.

 3. Valige, kuhu soovite faili salvestada.

 4. Valige dialoogiboksis Nimega salvestamine väärtus CSV (MS-DOS) (*.csv), pange failile nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

 5. Kui Excel kuvab teate "Valitud failitüüp ei sisalda mitut töölehte sisaldavaid töövihikuid", klõpsake nuppu OK. Teade viitab vaid CSV-faili piirangule, teie algse töövihikuga ( .xlsx-fail) ei juhtu midagi.

 6. Exceli teate "Mõni teie töövihiku funktsioon võib kaotsi minna, kui salvestate selle vormingus” korral klõpsake nuppu Jah, et salvestada praegune tööleht CSV-failina. Algne töövihik (.xlsx-fail) suletakse, kuid selles ei tehta mingeid muudatusi.

 7. Sulgege CSV-fail.

Oletegi Exceliga töö lõpetanud. Nüüd saate alustada impordiprotsessi Outlookis.

Samm 2: Impordi käivitamiseks

 1. Valige Outlookis Fail > Ava ja ekspordi > Impordi/ekspordi.

  Import/eksport

  Käivitub impordi- ja ekspordiviisard.

 2. Valige väärtus Impordi mõnest muust programmist või failist ja klõpsake nuppu Edasi.

  Impordi- ja ekspordiviisard, milles on valitud vaikesuvandid

 3. Valige suvand Komaeraldusega väärtused ja klõpsake nuppu Edasi.

 4. Klõpsake nuppu Sirvi ja otsige üles salvestatud CSV-fail.

 5. Valige jaotises Suvandid, kas asendada duplikaadid (olemasolevad kontaktid), luua duplikaatkontaktid või duplikaate mitte importida. Järgmisena mõni asi, millele tähelepanu pöörata.

  • Duplikaatide asendamine kustutab olemasolevad kontaktid, kui Outlook leiab duplikaatide asendamisel kontakti nime või muu välja vaste (nagu kirjeldatakse allpool vastendamist käsitlevas jaotises). Kui teil on Outlookis mõne imporditava kontakti teave juba olemas, valige duplikaatide asendamise asemel hoopis duplikaatide loomine.

  • Duplikaatide loomine on kindlam valik. Saate duplikaadid hiljem kustutada.

  • Kui olete kindel, et Outlookis olemasolevate kontaktide teave ühtib impordifaili kontaktiteabega, võite duplikaate mitte importida. Sel juhul impordib Outlook vaid uued kontaktid.

 6. Klõpsake nuppu Edasi ja valige uute imporditavate kontaktide talletuskoht. Vaikimisi peaks olema valitud kaust Kontaktid. Kui soovite muud kausta, otsige kasutatav kaust kerimise abil.

 7. Klõpsake nuppu Edasi.

 8. Veenduge, et ruut Impordi MinuKontaktid.csv (eeldades, et MinuKontaktid.csv on teie faili nimi) on märgitud.

 9. Ärge veel klõpsake nuppu Valmis, sest teil on vaja mõned CSV-faili veerud vastendada Outlooki kontaktiväljadega.

Samm 3: Teie CSV-faili veerud vastendada Outlooki kontaktiväljadega

 1. Klõpsake nuppu Vastenda kohandatud väljad. Kuvatakse dialoogiboks Kohandatud väljade vastendamine.

  • Jaotises Lähtekoht oleval väljal kuvatakse imporditava CSV-faili veergude nimed.

  • Jaotises Sihtkoht näete Outlookis kontaktide jaoks kasutatavaid standardvälju. Kui väli vastab mõnele CSV-faili veerule, kuvatakse see veerg jaotises Vastendamise lähtekoht.

   Dialoogiboks Kohandatud väljade vastendamine

 2. Ilmselt tuleb teil teha käsitsi mõned vastendused. Järgmises näites on impordifailis kontakti kodutelefoninumber veerus Kodutel, millel pole Outlookis täpset vastet. Outlook kasutab selle asemel välja Kodutelefon.

  Impordifaili Väljade vastendamine väljad Outlookis

 3. Pukseerige väärtus Kodutel vasakpoolselt paanilt parempoolsele paanile väärtusele Kodutelefon.

  Nüüd kuvatakse väärtus Kodutel veerus Vastendamise lähtekoht.

  Edukalt vastendatud väljad

 4. Lohistage ülejäänud väärtused ükshaaval vasakult paanilt sobivatele Outlooki väljadele paremal paanil. Näiteks, sõltuvalt kontaktide aadressitüübist võite väärtuse Aadress lohistada väärtusele Kodutänav või Töökoha tänav.

 5. Klõpsake nuppe OK ja Valmis.

  Teie kontaktid on nüüd Outlooki imporditud.

  Kontaktid

Teie kontaktid on nüüd Outlookis ja jäänud on veel üks toiming – kontaktirühma loomine.

Samm 4: Looge oma kontaktirühm

 1. Klõpsake valikut Inimesed.

  Klõpsake nuppu Inimesed

 2. Valige jaotises Minu kontaktid kaust, kuhu soovite kontaktirühma lisada. Näiteks võite valida kausta Kontaktid.

 3. Valige Avaleht > Uus kontaktirühm.

  Klõpsake menüü Avaleht nuppu Uus kontaktirühm.

 4. Tippige rühma nimi vahekaardi Kontaktirühm väljale Nimi.

 5. Valige Lisa liikmeid > Outlooki kontaktidest.

 6. Klõpsake imporditud kontakte, hoides all juhtklahvi (CTRL), seejärel klõpsake valitud kontaktide kontaktirühma lisamiseks nuppu Liikmed.

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

Vaata ka

Inimeste lisamine kontaktirühma

Navigeerimisriba sisu muutmine

Rakenduses Outlook 2010 saate kontaktirühma lisada piiramatu arvu nimesid.

Kontaktirühma koostamine

 • Kontaktirühma koostamine uute nimede või aadressiraamatus olevate nimede põhjal    

  1. Klõpsake vaate Kontaktid menüü Avaleht jaotises Uus käsku Uus kontaktirühm.

   Käsk Uus kontaktirühm lindil

  2. Tippige kontaktirühma nimi väljale Nimi:.

  3. Klõpsake vahekaardi Kontaktirühm jaotises Liikmed käsku Lisa liikmeid ja siis käsku Outlooki kontaktidest, Aadressiraamatust või Uus meilikontakt.

  4. Kui olete e-posti uute kontaktide lisamise, sisestage dialoogiboksi Uue liikme lisamiseks oleva isiku teave.

   Liikme lisamisel Outlooki kontaktidest või aadressiraamatust tehke järgmist.

   1. Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on meiliaadressid, mida soovite oma kontaktirühma lisada.

   2. Valige nimede loendist soovitud nimed ja klõpsake siis nuppu Liikmed. Ühte kontaktirühma saate lisada eri aadressiraamatutest pärit nimesid.

  5. Tehke seda iga soovitud isiku lisamiseks kontaktirühma ja klõpsake siis nuppu OK.

   Kontaktirühm salvestatakse soovitud nime all kausta Kontaktid.

 • Kontaktirühma koostamine meilisõnumist nimede kopeerimise teel    

  1. Klõpsake sõnumis, millest soovite nimed kopeerida, väljal Adressaat või Koopia olevaid nimesid.

  2. Paremklõpsake tehtud valikut ja siis klõpsake käsku Kopeeri.

  3. Klõpsake vaate Elektronpost menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uued üksused, valige käsk Veel üksusi ja siis klõpsake käsku Kontaktirühm.

  4. Tippige kontaktirühma nimi väljale Nimi:.

  5. Klõpsake vahekaardi Kontaktirühm jaotises Liikmed käsku Lisa liikmeid ja siis kas käsku Outlooki kontaktidest või Aadressiraamatust.

  6. Paremklõpsake dialoogiboksi Vali liikmed välja Liikmed ja valige siis käsk Kleebi.

Märkus. :  Kontaktirühma lisamiseks ei pea liige olema aadressiraamatus. Liikme nimi ja meiliaadress lisatakse algsest meilisõnumist kopeerimisel.

Kui saate sõnumi kontaktirühmaga, mida soovite kasutada, saate selle salvestada oma kontaktide hulka.

 1. Avage kontaktirühma sisaldav sõnum.

 2. Paremklõpsake väljal Adressaat või Koopia kontaktirühma ja valige siis käsk Lisa Outlooki kontaktide hulka.

Minu nimede kuvamine kontaktirühmas

Tehke ühte järgmistest.

 • Nimede kuvamine aadressiraamatus

  1. Klõpsake uues sõnumis nuppu Adressaat....

  2. Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on kontaktirühm, mille kohta soovite teavet saada.

   Näpunäide. : Kas soovitud kontaktirühma ei kuvata? Võimalik, et peate kõigepealt lisama aadressiraamatu.

  3. Otsige sirvides rühma nime või tippige see väljale Otsi:.

  4. Klõpsake loendis Nimi soovitud kontaktirühma ja klõpsake siis käsku Atribuudid.

 • Sõnumi päises või koosolekukutses olevate nimede vaatamine

  1. Klõpsake väljal Adressaat soovitud kontaktirühma kõrval plussmärki (+).

   Märkus. :  Pärast loendi laiendamist ei saa te seda enam samas sõnumis ahendada.

 1. Avage kontaktirühm vaates Kontaktid.

  Märkus. :  Loendivaadetes on kontaktirühmad tähistatud ikooniga Nupu pilt .

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Aadressi lisamine aadressiraamatust või kontaktikaustast    

   1. Klõpsake vahekaardi Kontaktirühm jaotises Liikmed käsku Lisa liikmeid ja siis käsku Outlooki kontaktidest või Aadressiraamatust.

   2. Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on meiliaadressid, mida soovite oma kontaktirühma lisada.

   3. Otsige sirvides soovitud nime või tippige see väljale Otsi:.

   4. Topeltklõpsake loendis Nimi nime ja seejärel klõpsake nuppu Liikmed. Tehke seda iga soovitud isiku lisamiseks kontaktirühma ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Kontaktikausta või aadressiraamatu välise aadressi lisamine    

   1. Klõpsake vahekaardi Kontaktirühm jaotises Liikmed käsku Lisa liikmeid ja siis käsku Uus meilikontakt.

   2. Tippige meiliaadressi teave ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Nime eemaldamine    

   1. Klõpsake nimede loendis nime, mida soovite eemaldada, ja klõpsake seejärel vahekaardi Kontaktirühm jaotises Liikmed käsku Eemalda liige.

Vaata ka

Kontaktikausta ühiskasutusse andmine

Leviloendi koostamine

Leviloendid talletatakse vaikimisi kausta Kontaktid. Kui kasutate Microsoft Exchange’i kontot võib teie globaalne aadressiloend sisaldada globaalseid leviloendeid, mis on saadaval kõigile selle võrgu kasutajatele. Kaustas Kontaktid olevad teie koostatud isiklikud leviloendid on saadaval ainult teile, kuid saate neid saatmise teel teistega jagada.

Kui palju nimesid ühes leviloendis olla võib?

Leviloendisse lisatavate nimede arv on piiratud kontaktifailide mahuga. Kindlaid reegleid pole, kuid üldjuhul mahub leviloendisse 50–70 nime ja meiliaadressi. Väikseima mahuga kontaktifailide korral võib meiliaadresse olla kokku ligikaudu 125 ja see arv võib hõlmata ka muid leviloendeid.

Lisateabe saamiseks lugege leviloendite suurima mahu teemalist teabebaasiartiklit.

Tehke ühte järgmistest.

 • Leviloendi koostamine aadressiraamatus olevate nimede põhjal    

  1. Osutage menüü Fail alammenüüle Uus ja seejärel valige Leviloend.

  2. Tippige leviloendi nimi väljale Nimi. (Näiteks „Parteisõbrad“.)

  3. Klõpsake vahekaardil Leviloend käsku Vali liikmed.

  4. Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on meiliaadressid, mida soovite oma leviloendisse lisada.

   Aadressiraamatute loend

  5. Tippige lisatav nimi väljale Otsi:. Kui allpool olevas loendis kuvatakse otsitav nimi, klõpsake seda ja seejärel nuppu Liikmed.

  6. Tehke seda iga soovitud isiku lisamiseks leviloendisse ja klõpsake siis nuppu OK.

   Leviloendile pikema kirjelduse lisamiseks klõpsake vahekaardil Leviloend nuppu Märkmed ja seejärel tippige tekst.

   Leviloend salvestatakse soovitud nime all kausta Kontaktid.

 • Leviloendi koostamine meilisõnumist nimede kopeerimise teel    

  1. Valige sõnumis, millest soovite nimed kopeerida, väljal Adressaat või Koopia olevad nimed.

  2. Paremklõpsake tehtud valikut ja siis klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri.

  3. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ja klõpsake siis jaotises Loo uus Outlooki üksus käsku Leviloend.

  4. Klõpsake vahekaardil Leviloend jaotises Liikmed käsku Vali liikmed.

  5. Paremklõpsake dialoogiboksi Vali liikmed välja Liikmed ja valige siis kiirmenüü käsk Kleebi.

   Märkus. : Leviloendisse lisamiseks ei pea liige olema aadressiraamatus. Liikme nimi ja meiliaadress lisatakse algsest meilisõnumist kopeerimisel.

  6. Klõpsake nuppu OK.

  7. Tippige leviloendi nimi väljale Nimi.

  8. Klõpsake vahekaardil Leviloend jaotises Toimingud käsku Salvesta ja sule.

Leviloendid talletatakse vaikimisi kausta Kontaktid. Kui saate kelleltki teiselt leviloendi, saate selle salvestada oma kontaktide hulka.

 1. Avage leviloendit sisaldav sõnum.

 2. Paremklõpsake sõnumi päises leviloendit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa Outlooki kontaktide hulka.

Leviloendit saate redigeerida nimede lisamise ja kustutamisega.

Nimede kuvamine leviloendis

Tehke ühte järgmistest.

 • Nimede kuvamine aadressiraamatus

 • Klõpsake uues sõnumis nuppu Adressaat....

 • Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on leviloend, mille kohta soovite teavet saada.

 • Tippige leviloendi nimi väljale Otsi:.

 • Paremklõpsake loendis Nimi leviloendit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid.

  Miks ei kuvata aadressiraamatus loendit Nimi?

  Võimalik, et kasutasite eelmisel aadressiraamatu kasutamise korral otsingusuvandit Veel veerge. Nimeloendivaate taastamiseks klõpsake välja Otsi: kõrval valikut Ainult nimi.

 • Sõnumi päises või koosolekukutses olevate nimede kuvamine

  • Klõpsake väljal Adressaat soovitud leviloendi kõrval plussmärki (+).

   Märkus. :  Pärast loendi laiendamist ei saa seda enam ahendada. Kontakti väljal E-post olevaid leviloendeid ei saa laiendada.

 1. Avage leviloend vaates Kontaktid.

  Märkus. : Loendivaadetes on leviloendid tähistatud ikooniga Nupu pilt .

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Aadressi lisamine aadressiraamatust või kontaktikaustast    

   1. Klõpsake vahekaardil Leviloend käsku Vali liikmed.

   2. Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on meiliaadressid, mida soovite oma leviloendisse lisada.

   3. Tippige lisatav nimi väljale Otsi:.

   4. Topeltklõpsake loendis Nimi nime ja seejärel klõpsake nuppu Liikmed. Tehke seda iga soovitud isiku lisamiseks leviloendisse ja klõpsake siis nuppu OK.

    Miks ei kuvata aadressiraamatus loendit Nimi?

    Võimalik, et kasutasite eelmisel aadressiraamatu kasutamise korral otsingusuvandit Veel veerge. Nimeloendivaate taastamiseks klõpsake välja Otsi: kõrval valikut Ainult nimi.

  • Kontaktikausta või aadressiraamatu välise aadressi lisamine    

   1. Klõpsake vahekaardil Leviloend käsku Lisa uus.

   2. Tippige meiliaadressi teave ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Nime kustutamine    

   1. Klõpsake nime ja seejärel klõpsake käsku Eemalda.

Leviloendi on e-posti aadressid, mida saate luua ja lisada ühe meiliaadressi oma Outlooki aadressiraamatusse rühm. Sõnumi saatmisel leviloendi läheb see iga e-posti aadress loendist.

Tehke ühte järgmistest.

 • Leviloendi loomine aadressiraamatu nimede abil   

  1. Osutage menüü Fail alammenüüle Uus ja seejärel valige Leviloend.

  2. Tippige nimi väljale nimi.

  3. Klõpsake vahekaardil Leviloend käsku Vali liikmed.

  4. Klõpsake ripploendis Aadressiraamat seda aadressiraamatut, milles on meiliaadressid, mida soovite oma leviloendisse lisada.

  5. Tippige väljale Otsing nimi, mida soovite kaasata. Alltoodud loendis klõpsake nime ja seejärel klõpsake nuppu liikmed. Tehke igale isikule, kelle soovite loendisse lisada, ja klõpsake nuppu OK.

   Kui soovite arvutamiseks viitesse lisada pikemat kirjeldust leviloend menüü Leviloendi nuppu märkmedja seejärel lisage see.

   Leviloend salvestatakse kaustas Kontaktid saate anda sellele nimi.

 • Leviloendi koostamine meilisõnumist nimede kopeerimise teel    

  1. Valige meilisõnum, mida soovite nimesid kopeerida, et või koopia väljale nimed.

  2. Paremklõpsake tehtud valikut ja siis klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri.

  3. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ja klõpsake siis jaotises Loo uus Outlooki üksus käsku Leviloend.

  4. Klõpsake vahekaardil Leviloend jaotises Liikmed käsku Vali liikmed.

  5. Paremklõpsake dialoogiboksi Vali liikmed välja Liikmed ja valige siis kiirmenüü käsk Kleebi.

   Märkus. : Leviloendisse lisamiseks ei pea liige olema aadressiraamatus. Liikme nimi ja meiliaadress lisatakse algsest meilisõnumist kopeerimisel.

  6. Klõpsake nuppu OK.

  7. Tippige leviloendi nimi väljale Nimi.

  8. Klõpsake vahekaardil Leviloend jaotises Toimingud käsku Salvesta ja sule.

Leviloendid, nt nimed lisamise või sõnumi saatmist osa loendi leiate lisateavet teemast Loo ja Redigeeri kontaktiloendi laudjas või leviloend.

Outlooki kontaktide rühma loomine

Kui üksikuid kontakte saate korraldada kaustadesse, saate korraldada oma seotud kontaktikaustu rühmadena navigeerimispaan hoida neid nähtaval ja kergesti juurdepääsetavad.

Näpunäide. : Teie kontaktikaustade nähtaval hoida, hoides nende rühma Ava või "laiendatud" või ahendab rühma teha rohkem ruumi. Klõpsake rühma päises laiendamiseks või ahendamiseks rühma nooli.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×