Kontaktide, sõnumite või muude Outlooki üksuste printimine

Kontaktide, sõnumite või muude Outlooki üksuste printimine

Printimine võib olla palju enamat kui klõpsamist ja printimist hõlmav toiming. Kuid see võib olla ka just nii lihtne. Olenemata sellest, kas soovite printida meilisõnumit, kalendrit, kontaktiloendit või tööülesannet, saate Outlookis lähtepunktina kasutada ühte kolmest järgmisest võimalusest.

Prindisuvandite struktuur ja vorming on kõigis Outlooki rakendustes ühtne. Erinevad on prindilaadi suvandid. Võite katsetada mitmesuguseid laade, et leida igas kategoorias endale sobivaim.

Ühe kontakti printimine

 1. Klõpsake paani Inimesed.

  Inimesed

 2. Klõpsake kaustapaan jaotises Minu kontaktid kontaktide kausta, mis sisaldab prinditavat kontakti.

 3. Kontakti avamiseks topeltklõpsake seda.

 4. Klõpsake menüüd Fail.

 5. Klõpsake kategooriat Prindi.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Prindi.

  • Valige soovitud laadid ja suvandid.

   • Klõpsake jaotises Sätted soovitud laadi. Eelvaatepaanil kuvatakse eelvaade. Kui olete valmis printima, klõpsake nuppu Prindi.

   • Klõpsake fondi, päise või muude laadisätete muutmiseks jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotise Prindilaad nuppu Määratle laadid. Klõpsake nuppu Prindi.

   • Kui soovite määrata printimiseks üksiklehed või lehekogumid, klõpsake jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotises Prindivahemik soovitud suvandeid. Klõpsake nuppu Prindi.

Mitme, kuid mitte kõigi kontaktiloendi kontaktide printimiseks filtreerige esmalt oma kontaktid nii, et kuvatud oleksid ainult soovitud kontaktid. Pärast filtreerimist on printimisjuhised samad, mis kõigi kontaktide printimise puhul on siin välja toodud.

 1. Klõpsake paani Inimesed.

  Inimesed

 2. Klõpsake kaustapaan jaotises Minu kontaktid kontaktide kausta, mis sisaldab prinditavaid kontakte.

 3. Klõpsake menüüd Fail.

 4. Klõpsake kategooriat Prindi.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Prindi.

  • Valige soovitud laadid ja suvandid.

   • Klõpsake jaotises Sätted soovitud laadi. Eelvaatepaanil kuvatakse eelvaade. Kui olete valmis printima, klõpsake nuppu Prindi.

   • Klõpsake fondi, päise või muude laadisätete muutmiseks jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotise Prindilaad nuppu Määratle laadid. Klõpsake nuppu Prindi.

   • Kui soovite määrata printimiseks üksiklehed või lehekogumid, klõpsake jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotises Prindivahemik soovitud suvandeid. Klõpsake nuppu Prindi.

 1. Valige meilisõnum, kalender, inimesed või kalendriüksus, mida soovite printida.

 2. Valige menüü Fail käsk Prindi või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P või klõpsake kiirpääsuribal käsku Prindi Outlooki printimisikoon kiirpääsuribal .

  Märkmed : 

  • Avaneb Backstage'i vaade, kus kuvatakse printimiseks valitud üksuse eelvaade. Selle vaate kaudu pääsete juurde printerisuvanditele ja prindisätetele.

  • Outlooki meilisõnumi prindieelvaade

 3. (Valikuline) Vajaduse korral muutke suvandeid dialoogiboksis Printimine.

  Outlooki dialoogiboksi Printimine printerisuvandid

  • Paan Printer
   Saate määrata kasutatava printeri, märkida ruudu „Prindi faili“ või määrata dialoogiboksis Atribuudid paigutussuuna ja muuta paberi-/väljastussätteid.

  • Paan Prindilaad
   Klõpsake nuppu Lehekülje häälestus ja valige soovitud font, paberi- ja vorminguatribuudid või lisage päis või jalus. Kui klõpsate nuppu Määratle laadid, saate vaadata vaikesuvandeid ja need aktsepteerida või soovi korral redigeerida mõnd kindlat laadi.

   Näpunäide. : Järgmises jaotises saate vaadata meili, kalendri, inimeste ja tööülesannete jaoks saadaolevaid prindilaade.

  • Paan Leheküljevahemik
   Saate printida valitud üksuse kõik leheküljed või määrata printimiseks kindlad leheküljed.

  • Paan Prindisuvandid
   Saate printida manused.

  • Paan Eksemplarid
   Saate märkida lehekülgede arvu ja prinditavate eksemplaride arvu ning määrata, kas printida tuleks eksemplarhaaval.

 4. Valige Prindi.

Ühe kontakti printimine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Kontaktid kontaktide kausta, mis sisaldab prinditavat kontakti.

 2. Kontakti avamiseks topeltklõpsake seda.

 3. Klõpsake menüüd Fail.

 4. Klõpsake kategooriat Prindi.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Prindi.

  • Valige soovitud laadid ja suvandid.

   • Klõpsake jaotises Sätted soovitud laadi. Eelvaatepaanil kuvatakse eelvaade. Kui olete valmis printima, klõpsake nuppu Prindi.

   • Klõpsake fondi, päise või muude laadisätete muutmiseks jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotise Prindilaad nuppu Määratle laadid. Klõpsake nuppu Prindi.

   • Kui soovite määrata printimiseks üksiklehed või lehekogumid, klõpsake jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotises Prindivahemik soovitud suvandeid. Klõpsake nuppu Prindi.

Mitme, kuid mitte kõigi kontaktiloendi kontaktide printimiseks filtreerige esmalt oma kontaktid nii, et kuvatud oleksid ainult soovitud kontaktid. Pärast filtreerimist on printimisjuhised samad, mis kõigi kontaktide printimise puhul on siin välja toodud.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Kontaktid kontaktide kausta, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake kategooriat Prindi.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Prindi.

  • Valige soovitud laadid ja suvandid.

   • Klõpsake jaotises Sätted soovitud laadi. Eelvaatepaanil kuvatakse eelvaade. Kui olete valmis printima, klõpsake nuppu Prindi.

   • Klõpsake fondi, päise või muude laadisätete muutmiseks jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotise Prindilaad nuppu Määratle laadid. Klõpsake nuppu Prindi.

   • Kui soovite määrata printimiseks üksiklehed või lehekogumid, klõpsake jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotises Prindivahemik soovitud suvandeid. Klõpsake nuppu Prindi.

 1. Klõpsake Outlookis üksust või kausta, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake kategooriat Prindi.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake nuppu Prindi.

  • Valige soovitud laadid ja suvandid.

   • Klõpsake jaotises Sätted soovitud laadi. Kui soovite printida ühe üksuse, kuvatakse eelvaatepaanil kuvatakse eelvaade. Juhul kui soovite printida mitu üksust, palutakse teil eelvaatepaanil klõpsata nuppu Eelvaade. Kui olete valmis printima, klõpsake nuppu Prindi.

   • Klõpsake fondi, päise või muude laadisätete muutmiseks jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotise Prindilaad nuppu Määratle laadid. Klõpsake dialoogiboksis Prindilaadide määratlemine nuppu Redigeeri või topeltklõpsake laadi. Dialoogiboksi Lehekülje häälestus abil saate värskendada fonti, pealkirja või muid sätteid. Klõpsake dialoogiboksis Printimine käsku Prindi.

   • Kui soovite määrata printimiseks üksiklehed või lehekogumid, klõpsake jaotise Printer nuppu Prindisuvandid ja seejärel klõpsake dialoogiboksi Printimine jaotises Leheküljevahemik soovitud suvandeid. Klõpsake nuppu Prindi.

Näpunäide. : Vormingu ja iga laadi lehe paigutuse kirjelduste ja suvandite vaatamiseks klõpsake dialoogiboksis Printimine nuppu Lehekülje häälestus ja nuppu Määratle laadid.

Aadressiraamatu kõigi kontaktide printimine

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi.

 2. Klõpsake väljal Prindilaad soovitud prindilaadi.

  Kui soovite laadi kohandada, klõpsake nuppu Määratle laadid.

  Prindilaadide ja sätete kohta leiate lisateavet teemast Outlookis üksuste printimine.

 1. Viige kursor menüüs Vaade nupule Praegune vaade ja seejärel klõpsake käsku Kohanda praegust vaadet.

 2. Klõpsake nuppu Filtreeri ja seejärel kuvage suvandeid kasutades ainult prinditavad kontaktid.

  Prindilaadide ja sätete kohta leiate lisateavet teemast Outlookis üksuste printimine

Märkus. : Kui kasutate 2007. aasta Microsoft Office‘i paketi hoolduspaketti 2 (SP2), saate määrata kontaktiloendist üksikute lehtede printimise. Sisestage dialoogiboksi Printimine jaotise Prindi väljale Leheküljevahemik kindlad leheküljed, mida soovite printida. Võimalik, et soovitud lehekülgi on lihtsam valida, klõpsates nuppu Prindieelvaade.

 1. Klõpsake menüü Fail kaustades Meil, Kontaktid või Ülesanded nuppu Prindi.

  Märkus. : Ärge avage loendi printimiseks dialoogiboksi Printimine avatud üksusest. See võimaldab üksnes laadi Memolaad, mis prindib üksiku üksuse, mitte vaate või loendi.

 2. Loendi printimiseks jaotises Prindilaad tehke ühte järgmistest.

  • Meilide jaoks klõpsake nuppu Tabelilaad.

  • Ülesannete jaoks klõpsake nuppu Tabelilaad.

  • Kontaktide jaoks tehke ühte järgmistest.

   • Üksikute kontaktikirjete tabeli printimiseks ridade ja veergudega ruudustikus klõpsake nuppu Telefonikataloog.

   • Kontaktteabe printimiseks üksikute kaartide loendis, mis sarnaneb aadressikaardi failiga, klõpsake nuppu Kaardilaad.

 3. Klõpsake käsku Prindi.

NB! : Kuna tarbijatele on saadaval lai valik printereid, ei saa me teid aidata printeriga seotud probleemide tõrkeotsinguga. Tõrkeotsingu teavet leiate tootja kasutusjuhendist või veebisaidilt. Samuti saate esitada küsimusi Microsoft Office‘i kogukonnafoorumites

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×