Kontakti lisamine

Kontaktide salvestamise teel adressiraamatusse saate isikute teavet talletada ja korraldada. Kontaktid on nagu kontaktteavet talletavad elektroonilised kaardid. Kontakt võib olla lihtne (nt vaid nimi ja meiliaadress) või sisaldada lisateavet (nt aadressi, mitut telefoninumbrit ja profiilifotot).

Teie määrate, millist teavet kontaktikaardile lisada (ja ka millist värskendada või eemaldada).

Osaliselt sisestatud teabega Outlooki kontaktikaart

Kui salvestate isiku kontaktina, saate meilisõnumis ta nime esitähed tippida ja Outlook sisestab meiliaadressi ise. Lisaks saate paari klõpsuga isikule helistada, ilma et peaksite numbrit telefoniraamatust otsima.

Meilisõnumist kontakti lisamine

 1. Avage sõnum nii, et isiku nimi oleks näha ühel järgmistest ridadest: Saatja:, Adressaat:, Koopia: või Salakoopia:.

 2. Paremklõpsake soovitud nime ja valige Lisa Outlooki kontaktide hulka. Avaneb uus aken, kuhu saate sisestada soovitud üksikasjad.

 3. Sisestage avanenud aknasse soovitud üksikasjad.

  Sõnumist uue kontakti lisamine Outlooki

  Märkus. : Outlook sisestab kontakti meiliaadressi väljale Meiliaadress ja lisab muu sõnumis kontakti kohta saadaoleva teabe vastavatele väljadele. Kui kontakt kuulub teie organisatsiooni, on nende andmete seas tõenäoliselt kontakti ametinimetus, osakond, telefoninumber ja kontor.

 4. Valige Salvesta.

 1. Klõpsake kuva allosas nuppu Inimesed

  Klõpsake nuppu Inimesed

 2. Klõpsake jaotise Uus nuppu Uus kontakt või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+N.

  Menüü „Kontakt“ nupp „Uus kontakt“

  Näpunäide. : Outlookis mis tahes kohas kontakti loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+C.

 3. Sisestage nimi ja muu teave, mis peaks kontakti kirjes sisalduma.

 4. Kui soovite kohe veel ühe kontakti luua, klõpsake nuppu Salvesta ja uus (nii pole vaja iga kontakti puhul otsast peale alustada).

  Näpunäited : 

  • Kas soovite lisada sama ettevõtte uue kontakti? Lihtsalt klõpsake väikest allanoolt nupu Salvesta ja uus kõrval ja seejärel valige Kontakt samast ettevõttest.

  • Sama ettevõtte uue kontakti loomine

 5. Kui uute kontaktide sisestamine on valmis, valige Salvesta ja sule.

Saate isiku jaoks salvestada mitu telefoninumbrit, meiliaadressi või postiaadressi.

 1. Tippige uue kontaktikaardi väljale Meiliaadress kontakti esimene meiliaadress.

 2. Klõpsake allanoolt välja Meiliaadress kõrval ja seejärel klõpsake välja Meiliaadress 2. Esimene meiliaadress salvestatakse ja te saate väljale teise aadressi sisestada.

Kontaktile lisameiliaadressi lisamine

Kui arvutis (või muus kohas) on salvestatud isiku pilt, saate seda tema kontaktteabes kasutada.

 1. Klõpsake uue kontakti väljal pildiikooni.

  Klõpsake foto lisamiseks pildiikooni

 2. Leidke väljal Kontaktisiku pildi lisamine kasutatava pildi asukoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 • Kontaktide importimine CSV- või PST-failist    CSV-fail sisaldab tekstifaili eksporditud kontakte, kusjuures iga kontakti andmete osa on komaga eraldatud (CSV ehk comma separated value tähendab komaeraldusega väärtust).

PST-fail on Outlookist eksporditud fail, mis on sellises vormingus, et seda saavad lugeda ka teised arvutid, kus töötab Outlook.

Lisateavet leiate teemast Kontaktide importimine Outlooki.

 • Kontaktide lisamine Exceli failist    Impordi- ja ekspordiviisardi abil saate lisada ka Exceli faili (nt failinimelaiendiga .xlsx või .xls) salvestatud kontaktteavet.

Lisateavet leiate teemast Kontaktide importimine Outlooki.

Teie määrate, millist teavet kontaktikaardile lisada. Saate vabalt teavet värskendada ja kustutada.

Osaliselt sisestatud teabega Outlooki kontaktikaart

Kontaktikaardil olevate nimede esitamisviisi muutmine

 1. Valige Fail > Suvandid > Inimesed.

 2. Tehke jaotises Nimed ja salvestamine järgmist.

  • Valige loendist Täisnime vaikejärjestus soovitud suvand.

   Outlooki suvandite vahekaart Inimesed, kus on kuvatud täisnime vaikejärjestuse loendi suvandid

   Suvand

   Näide

   Eesnimi, (teine nimi), perekonnanimi

   Heidi N. Koppel

   Perekonnanimi, eesnimi

   Koppel Heidi

   Eesnimi, perekonnanimi 1, perekonnanimi 2

   Heidi Koppel-Valjas

  • Valige loendist Nime esitusviisi vaikejärjestus soovitud suvand.

   Outlooki suvandite vahekaart Inimesed, kus on kuvatud esitusviisi loendi suvandid

   Suvand

   Näide

   Perekonnanimi, eesnimi

   Koppel, Heidi N.

   Eesnimi, perekonnanimi

   Heidi N. Koppel

   Ettevõte

   Contoso Ltd.

   Perekonnanimi, eesnimi (ettevõte)

   Koppel, Heidi (Contoso Ltd.)

   Ettevõte (eesnimi, perekonnanimi)

   Contoso Ltd. (Koppel, Heidi N.)

 3. Kui see on valmis, klõpsake nuppu OK.

Olemasoleva kontaktikaardi teabe värskendamine

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Aadressiraamat.

  Klõpsake menüü Avaleht jaotises Otsing nuppu Aadressiraamat.

 2. Valige dialoogiboksi Aadressiraamat: Kontaktid loendist Aadressiraamat see aadressiraamat, kuhu soovitud kontakti teave on salvestatud.

 3. Valige muudetav kontakt, paremklõpsake seda ja muutke või värskendage kontaktikaardil soovi kohaselt teavet.

 4. Valige Salvesta ja sule > Fail > Sule.

Telefoninumbri laiendi lisamine

 1. Valige akna Kontaktikaart jaotises Telefoninumbrid väli Töötelefon.

  Märkus. : Ärge valige välja Töötelefon, Tööfaks või Mobiiltelefon kõrval olevat rippnoolt. Valige väli ise.

 2. Täitke ära dialoogiboksi Telefoninumbri kontrollimine jaotise Telefoninumbri üksikasjad väljad, sh Laiendi number.

  Valige Outlooki kontaktikaardi jaotises „Telefoninumbrid“ soovitud suvand ja värskendage vajaduse kohaselt dialoogiboksi „Telefoninumbri kontrollimine“.

Kontaktikaardi edasisaatmine töökaaslasele või äripartnerile

 1. Avage kontaktikaart.

 2. Valige menüü Kontakt jaotise Toimingud loendis Edasisaatmine suvand Outlooki kontaktina.

  Valige Outlooki menüü Kontakt jaotises Toimingud käsk Saada edasi ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  Märkus. : Kontaktikaart saadetakse edasi meilisõnumi manusena.

Kontakti loomine vaates Kontaktid

 1. Valige Fail > Uus > Kontakt.

  Kiirklahv. Kontakti loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+C.

 2. Tippige kontakti nimi.

 3. Sisestage muu teave, mis peaks kontakti kirjes sisalduma.

  Märkmed : 

  • Kui tipite nime väljale Kuvamisviis, saate muuta seda, kuidas kontakti nimi sõnumi real Adressaat kuvatakse.

  • Ühe välja kohta mitme kirje (nt mitme telefoninumbri või meiliaadressi) sisestamiseks klõpsake välja kõrval olevat allanoolt.

  • Kui mõnel kontaktil on mitu aadressi, märkige ruut See on postiaadress, et näidata, millist aadressi kirjakoostel kasutada.

  Näpunäide. : Saate kiiresti luua sama ettevõtteteabega uue kontakti. Kui mõni kontakt on avatud, klõpsake menüü Toimingud nuppu Uus kontakt samast ettevõttest.

Olemasolevast kontaktist uue kontakti loomiseks saate kasutada varasemat kontakti mallina ja muuta seejärel vajaduse kohaselt mis tahes teavet.

 1. Klõpsake kontaktide vaates Visiitkaardid kontakti, mida soovite mallina kasutada.

  Märkus. : Seda toimingut on võimalik teha ka vaadetes Aadressikaardid ja Üksikasjalised aadressikaardid.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C ja seejärel Ctrl+V.

 3. Valige väljale Tuvastatud dublikaatkontakt suvand Lisa uus kontakt.

  Kui salvestate kontakti või elektroonilise visiitkaardi nime või meilinimega, mis on juba kaustas Kontaktid olemas, kuvab Microsoft Outlook dialoogiboksi, kus on suvandid kas duplikaatkontakti lisamiseks uue kontaktina või olemasoleva kontakti värskendamiseks duplikaatkontakti uue teabega. Lisateavet leiate teemast Duplikaatkontaktide lahendamine või kustutamine.

 4. Klõpsake käsku Lisa.

  Uus kontakt kuvatakse vaates Visiitkaardid kopeeritud kontaktide kõrval.

 5. Topeltklõpsake uut kontakti selle avamiseks ja redigeerige seejärel vajaduse kohaselt teavet.

 6. Klõpsake käsku Salvesta ja sule.

 1. Avage meilisõnum, mis sisaldab nime, mille soovite kontaktiloendisse lisada, või kuvage sõnumi eelvaade.

 2. Kui soovite teda uueks kontaktiks, paremklõpsake saatja nime ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Lisa kontaktide hulka.

  Märkus. : Outlookis puudub suvand kontaktteabe automaatseks lisamiseks kontaktide hulka või aadressiraamatusse kontaktile vastamisel.

Kui salvestate meilisõnumiga saadud elektroonilise visiitkaardi, loote uue kontakti. Kui teil on juba samanimeline kontakt, saate salvestada duplikaadi uue kontaktina või värskendada algset kontakti.

 1. Paremklõpsake avatud sõnumis visiitkaarti ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Lisa kontaktide hulka. Avaneb uue kontakti kirje.

 2. Klõpsake menüü Kontakt jaotises Salvestamine nuppu Salvesta ja sule.

 3. Kui teil on juba samanimeline kontakt, tuvastab Outlook duplikaadi. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige Lisa uus kontakt. Nii luuakse duplikaatkontakt koos kontakti kirje ja elektroonilise visiitkaardiga.

  • Valige Värskenda teave. Loetletakse olemasolevad duplikaatkontaktid. Kontakti värskendamiseks topeltklõpsake seda ja värskendage seejärel kontakti kirje teave ning salvestage see.

Uus kontaktteave on nüüd kontaktiloendisse salvestatud ning on saadaval elektroonilise visiitkaardina ja ka muudes vaadetes. Kontaktteavet saate muuta nii enne kui ka pärast salvestamist. Kaardi muutmise kohta pärast selle salvestamist leiate juhised teemast Elektrooniliste visiitkaartide loomine.

Märkmed : 

 • Lisaks saate sõnumipäises paremklõpsata manustatud VCF-faili kiirmenüü avamiseks ning seejärel kontakti lisada või valida muid suvandeid.

 • Kui klõpsate kontakti kirje suvandit Salvesta ja uus, siis avatud kontakt salvestatakse ning avaneb uus tühi kontakti kirje.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate kasutama Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 või Exchange Server 2007 kontot. Enamik koduseid ja isiklikke kontosid ei kasuta Microsoft Exchange’i. 

 1. Avage avalik kaust, kuhu soovite kontakti luua.

  Kuidas seda teha?

  1. Kui Kaustaloend pole kuvatud, klõpsake menüü Mine käsku Kaustaloend.

  2. Valige Avalikud kaustad ja klõpsake seejärel kausta, mille soovite avada.

   Kui avatav kaust asub teises kaustas, klõpsake plussmärki (+) iga alamkausta kõval seni, kuni leiate soovitud kausta.

 2. Valige Fail > Uus > Kontakt.

 3. Tippige uue kontakti nimi.

 4. Sisestage muu teave, mis peaks kontakti kirjes sisalduma.

  Märkmed : 

  • Kui tipite nime väljale Kuvamisviis, saate muuta seda, kuidas kontakti nimi sõnumi real Adressaat kuvatakse.

  • Ühe välja kohta mitme kirje (nt mitut tüüpi telefoninumbri või aadressi) sisestamiseks klõpsake välja kõrval olevat allanoolt.

  • Kui mõnel kontaktil on mitu aadressi, märkige ruut See on postiaadress, et näidata, millist aadressi kirjakoostel kasutada.

 5. Klõpsake käsku Salvesta ja sule.

  Uue kontakti saate luua ainult kausta, mille tüüp on Kontaktid. Uut kontakti ei saa luua näiteks meilikausta.

Kontakti loomine

 1. Klõpsake vaate Kontaktid menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uus kontakt.

  Lindi käsk „Uus kontakt“

  Kiirklahv    Mis tahes Outlooki kaustas uue kontakti loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+C.

 2. Sisestage nimi ja muu teave, mis peaks kontakti kirjes sisalduma.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kontaktide sisestamine lõpetamine    Klõpsake menüü Kontakt jaotises Toimingud käsku Salvesta ja sule.

  • Ühe kontakti salvestamine ja teisega alustamine    Klõpsake käsku Salvesta ja uus.

  • Kontakti salvestamine ja sama ettevõtte või aadressiga uue kontakti sisestamine    Klõpsake allanoolt nupu Salvesta ja uus kõrval ja seejärel käsku Kontakt samast ettevõttest.

   Märkmed : 

   • Ühe välja kohta mitme kirje (nt mitme telefoninumbri või meiliaadressi) sisestamiseks klõpsake välja kõrval olevat allanoolt.

   • Kontaktile foto lisamiseks klõpsake fotoikooni või valige menüü Kontakt jaotises Suvandid nupp Pilt ja klõpsake seejärel käsku Lisa pilt.

Kui soovite luua mitu kontakti ühise teabega (nt ettevõtte nime ja aadressiga), saate olemasoleva kontakti kopeerida ja seejärel kontakti koopiat muuta, nii et see sisaldaks lisatava kontakti kordumatut teavet.

 1. Paremklõpsake vaates Kontaktid seda kontakti, mida soovite dubleerida ja valige seejärel Kopeeri.

  Kiirklahv    Kontakti dubleerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C, et kontakt kopeerida ja Ctrl+V, et kontakt kleepida.

 2. Topeltklõpsake uut kontakti selle avamiseks ja redigeerige seejärel teavet.

Lehe algusse

Saate vastuvõetud meilisõnumi saatja kiiresti Outlooki kontaktide hulka lisada.

 1. Avage meilisõnum, mis sisaldab nime, mille soovite kontaktiloendisse lisada, või kuvage sõnumi eelvaade.

Paremklõpsake soovitud isiku nime ja valige seejärel Lisa kontaktide hulka.

Teised Outlooki kasutajad võivad lisada meilisõnumile elektroonilise visiitkaardi. Elektroonilise visiitkaardi salvestamisel luuakse Outlooki kontakt kaardil sisalduva teabe põhjal.

 1. Paremklõpsake avatud sõnumis elektroonilist visiitkaarti või sõnumipäises olevat manustatud VCF-faili ja klõpsake seejärel käsku Lisa kontaktide hulka.

 2. Redigeerige teavet vajaduse kohaselt.

 3. Klõpsake menüü Kontakt jaotise Toimingud käsku Salvesta ja sule.

Kui teil on juba samanimeline kontakt, tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake käsku Lisa uus kontakt. Nüüd on teil kaks samanimelist kontakti.

Klõpsake käsku Värskenda teave. Topeltklõpsake duplikaatkontaktide loendis kontakti, mida soovite elektroonilise visiitkaardi teabega värskendada.

See funktsioon eeldab Microsoft Exchange Serveri konto olemasolu ja seda, et teie Exchange Serveri administraator on häälestanud avalikud kaustad.

 1. Avage avalik kaust, kuhu soovite kontakti luua.

  Kuidas avalikke kaustu leida?

  Kui avalikke kaustu navigeerimispaanil ei kuvata, tehke ühte järgmistest.

  • Valige navigeerimispaanil Kaustaloend Navigeerimispaani nupp Kaustaloend ja otsige üles kaust Avalikud kaustad – kasutajanimi.

  • Klõpsake välja „Otsi kontakte“ ja valige seejärel menüü Otsing jaotises Suvandid nupp Otsinguriistad ja seejärel Otsi ühiskaust.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Uus nuppu Uued üksused ja valige seejärel Kontakt.

 3. Sisestage muu teave, mis peaks kontaktis sisalduma.

  Märkmed : Kui mõnel kontaktil on mitu aadressi, märkige ruut See on postiaadress, et näidata, millist aadressi tuleks kirjakoostel kasutada.

  1. Ühe välja kohta mitme kirje (nt mitut tüüpi telefoninumbri või aadressi) sisestamiseks klõpsake välja kõrval olevat allanoolt.

 4. Klõpsake menüü Kontakt jaotise Toimingud käsku Salvesta ja sule.

Kontaktikaustade abil saate ka korraldada kontaktirühmi. Looge vaates Kontaktid uus kaust, pange sellele nimi ja teisaldage või kopeerige sinna kontakte. Kontaktid loetletakse navigeerimispaani kaustas Minu kontaktid.

Kontaktide rühmitamiseks saate luua ka leviloendeid. Leviloendisse saadetud sõnum jõuab kõigi leviloendisse lisatud adressaatideni. Lisateavet leiate teemast Kontaktirühma või leviloendi koostamine Outlookis.

Rakenduses Office Outlook 2007 kuvatakse iga kontakt ka elektroonilise visiitkaardina. Mis tahes kontaktile lisatud teave lisatakse ka elektroonilisele visiitkaardile ja vastupidi.

E-visiitkaardil kuvatud sellega seostatud kontaktikirje teabe alamhulk

1. Kontakti kirje Paul Kirsipuu andmetega

2. Dialoogiboksi Visiitkaardi redigeerimine kuva, kus on täidetud Paul Kirsipuu visiitkaardi vastavad väljad

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×