Kommentaari lisamine või kustutamine

Saate lisada kommentaari jutumulli või väljale, mis kuvatakse dokumendi veeristel. Saate soovi korral ka kommentaare kuvada või peita.

Mida soovite teha?

 1. Valige tekst või üksus, mida soovite kommenteerida, või klõpsake teksti lõppu.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Uus kommentaar.

  Office 2010 lint

  Näpunäited: Kui soovite tippimise ajal kommentaare vaadata (kuvada), tehke järgmist.

  • Kui kasutate Word 2016, valige jaotises Kommentaarid nupp Kuva kommentaarid. Kommentaaride peitmiseks klõpsake nuppu uuesti.

  • Kui kasutate Word 2013 või Word 2010, valige Läbivaatus > Jälitus > Kuva märgistus > Kommentaarid ja veenduge, et suvandi kõrval oleks märge (✔). Märke kaotamiseks ja kommentaaride peitmiseks valige uuesti Kommentaarid.

 3. Valige üks järgmistest.

  Word 2016

  • Tippige kommentaar väljale.

  Word 2013 või Word 2010

  • Tippige kommentaar jutumulli või valige Läbivaatuspaan ja tippige kommentaar.

Word 2016

 1. Vailge kommentaar, millele soovite vastuse kirjutada.

  Esile on tõstetud nupp Vasta kommentaarile

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige jutumull Vasta ja tippige vastus.

   Kuvatakse kommentaar vastusega.

   VÕI

  • Paremklõpsake kommentaari ja valige Vasta kommentaarile.

Word 2013 ja Word 2010

 1. Klõpsake kommentaarimulli, millele soovite vastata.

 2. Valige jaotises Kommentaarid nupp Uus kommentaar ja tippige vastus uue kommentaari jutumulli.

 • Klõpsake redigeeritava kommentaari jutumulli või välja ja tehke seejärel soovitud muudatused.

  Näpunäited: 

  • Võib-olla on enne kommentaaride muutmist mõistlik veenduda, et neid kuvataks.

  • Word 2016

  • Word 2013 ja Word 2010

  • Valige jaotises Kommentaarid käsk Kuva sisu. Kommentaaride peitmiseks klõpsake nuppu uuesti.

  • Valige jaotise Jälitus loendis Kuva märgistus suvand Kommentaarid ja veenduge, et suvandi kõrval oleks märge (✔). Märke kaotamiseks ja kommentaaride peitmiseks valige uuesti Kommentaarid.

Word 2013 ja Word 2010

Kui kogu redigeeritavat dokumenti kuvada ei saa, proovige kasutada paani Läbivaatuspaan.

 • Klõpsake jaotise Jälitus nuppu Läbivaatuspaan.

  Märkus.: Kui soovite läbivaatuspaani kuvada ekraani allservas horisontaalselt, mitte külgservas vertikaalselt, valige loendis Läbivaatuspaan suvand Horisontaalne läbivaatuspaan.

Ühe kommentaari kustutamine

 • Paremklõpsake kommentaari ja klõpsake siis käsku Kustuta kommentaar.

Kõigi kommentaaride kustutamine

 1. Klõpsake dokumendis kommentaari.

 2. Valige loendis Kustutamine käsk Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus nuppu Jälita muutusi.

  Wordi lindi pilt

 2. Valige üks järgmistest:

  Word 2016

  • Valige loendis Kuva märgistus suvand Teatud inimesed ja seejärel valige läbivaataja (tema initsiaalid), kelle komentaarid soovite kustutada.

  Word 2013 ja Word 2010

  • Valige loendis Kuva märgistus suvand Läbivaatajad ja seejärel valige läbivaataja (tema initsiaalid), kelle komentaarid soovite kustutada.

  Märkus.: Märge (✔) valitud läbivaataja nime (initsiaalide) kõrval kuvatavas ruudus kaotatakse ja selle läbivaataja kõik kommentaarid eemaldatakse.

Kui soovite oma kommentaarides kasutatavat nime või initsiaale muuta, kuvatakse nimi muudetud kujul ainult pärast muutmist kirjutatud kommentaarides. Enne nime või initsiaalide muutmist dokumendis olnud kommentaare ei värskendata. Samuti kasutatakse teie tipitud nime ja initsiaale kõigis Microsoft Office’i programmides, nii et nende sätete kõik muudatused kehtivad ka teistes Office’i programmides.

Word 2016

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus käivitit Muutuste jälituse suvandid.

 2. Valige dialoogiboksis Muutuste jälituse suvandid käsk Muuda kasutajanime.

 3. Muutke dialoogiboksi Wordi suvandid jaotises Microsoft Office’i isikupärastamine välju Kasutajanime, Initsiaalid või mõlemaid ja valige seejärel OK.

  Märkus.: Kui soovite veenduda, et valitud initsiaale kasutataks alati, märkige ruut Kasuta sõltumata Office’isse sisselogimisest alati neid väärtusi.

 4. Muutuste lõpuleviimiseks valige OK.

Word 2013 ja Word 2010

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus nuppu Jälita muutusi.

  Kasutajanime muutmine

 2. Valige ripploendis Jälita muutusi käsk Kasutajanime muutmine.

 3. Muutke dialoogiboksi Wordi suvandid jaotises Microsoft Office’i isikupärastamine välju Kasutajanime, Initsiaalid või mõlemaid ja valige seejärel OK.

Mida soovite teha?

Saate kommentaari tippida. Kui kasutate tahvelarvutit, saate lisada suulise kommentaari või käsitsi kirjutatud kommentaari.

 1. Valige tekst või üksus, mida soovite kommenteerida, või klõpsake teksti lõppu.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Uus kommentaar.

  Lindi pilt

  Märkus.: Kui soovite tippimise ajal kommentaare vaadata (kuvada), valige menüü Läbivaatus jaotise Jälitus loendis Kuva märgistus suvand Kommentaarid ja veenduge, et suvandi kõrval oleks märge (✔). Kommentaaride peitmiseks valige uuesti Kommentaarid.

 3. Tippige kommentaar kommentaarimulli või -väljale või paanile Läbivaatuspaan.

 1. Klõpsake olemasoleva kommentaari jutumulli või välja.

 2. Valige jaotises Kommentaarid nupp Uus kommentaar ja tippige vastus uue kommentaari jutumulli või välja.

Kui kasutate tahvelarvutit, saate salvestada suulisi kommentaare. Suulised kommentaarid lisatakse kommentaarimullidesse heliobjektidena.

Käsu lisamine kiirpääsu tööriistaribale

Enne kui saate esimest korda suulist kommentaari lisada, tuleb lisada käsk Lisa häälkiirpääsu tööriistaribale.

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office’i nupu pilt ja seejärel Wordi suvandid > Kohanda.

 2. Avage loend Vali käsud ja klõpsake väärtust Kõik käsud.

 3. Valige käsuloendis Lisa hääl > Lisa.

Suulise kommentaari lisamine

 1. Klõpsake kiirpääsu tööriistaribal käsku Lisa hääl Nupu pilt .

 2. Klõpsake avanenud dialoogiboksis käivitusnuppu ja salvestage suuline kommentaar.

 3. Kui kommentaar on salvestatud, vajutage lõpetamisnuppu ja sulgege dialoogiboks.

 4. Kui Microsoft Office Wordis kuvatakse sõnum, milles küsitakse, kas soovite heliobjekti värskendada, valige Jah.

Salvestatud kommentaari kuulamine

 • Paremklõpsake kommentaarimulli, osutage alammenüüle Helisalvesti dokumendiobjekt ja klõpsake seejärel käsku Esita.

Märkus.: Lisateavet heliobjekti salvestamise ja töötlemise kohta leiate helikaardi ja mikrofoni dokumentatsioonist.

Kui kasutate tahvelarvutit, saate kirjutada dokumenti kommentaare käsitsi. Lisatakse tindijoon, mis kuvatakse kommentaarimullide sees.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Uus kommentaar.

  Lindi pilt

 2. Kirjutage kommentaar kommentaarimulli.

Kui kommentaare ei kuvata, klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus käsku Kuva märgistus.

Wordi lindi pilt

 1. Klõpsake redigeeritava kommentaari mulli.

 2. Tehke soovitud muudatused.

 • Kui jutumullid on peidetud või kuvatakse ainult osa kommentaarist, saate kommentaari muuta läbivaatuspaanil. Läbivaatuspaani kuvamiseks klõpsake jaotises Jälitus nuppu Läbivaatuspaan. Veendumaks, et läbivaatuspaan kuvatakse ekraani allservas horisontaalselt, mitte külgservas vertikaalselt, klõpsake noolenuppu Läbivaatuspaan ja valige seejärel Horisontaalne läbivaatuspaan.

 • Kommentaarile vastamiseks klõpsake selle jutumulli ja klõpsake seejärel jaotises Kommentaarid nuppu Uus kommentaar. Tippige vastus uue kommentaari jutumulli.

 • Üksiku kommentaari kiiresti kustutamiseks paremklõpsake seda ja valige seejärel Kustuta kommentaar.

 • Dokumendi kõigi kommentaaride kiiresti kustutamiseks klõpsake dokumendis mõnda kommentaari. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid noolenuppu Kustuta ja seejärel valige Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälgimine käsu Kuva märgistus kõrval olevat noolt.

  Wordi lindi pilt

 2. Kõigi läbivaatajate ruutude tühjendamiseks osutage alammenüüle Läbivaatajad ja valige seejärel Kõik läbivaatajad.

 3. Klõpsake uuesti noolenuppu Kuva märgistus osutage alammenüüle Läbivaatajad ja valige seejärel läbivaataja, kelle kommentaarid soovite kustutada.

 4. Klõpsake jaotises Kommentaarid nupu Kustuta Nupu pilt kõrval olevat noolt ja klõpsake seejärel käsku Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

  Märkus.: Selle toiminguga kustutatakse valitud läbivaataja kommentaarid kogu dokumendist.

Näpunäide.: Kommentaare saate läbi vaadata ja kustutada ka läbivaatuspaani abil. Läbivaatuspaani kuvamiseks või peitmiseks klõpsake jaotises Jälitus nuppu Läbivaatuspaan. Veendumaks, et läbivaatuspaan kuvatakse ekraani allservas horisontaalselt, klõpsake noolenuppu Läbivaatuspaan ja valige seejärel Horisontaalne läbivaatuspaan.

Kui soovite oma kommentaarides kasutatavat nime või initsiaale muuta, kuvatakse nimi muudetud kujul ainult pärast muutmist kirjutatud kommentaarides. Enne nime või initsiaalide muutmist dokumendis olnud kommentaare ei värskendata. Samuti kasutatakse teie tipitud nime ja initsiaale kõigis Microsoft Office’i programmides, nii et nende sätete kõik muudatused kehtivad ka teistes Office’i programmides.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Jälitus dialoogiboksi käivitit Muutuste jälituse suvandid ja valige Muuda kasutajanime.

  Kasutajanime muutmine

 2. Klõpsake käsku Kohanda.

 3. Jaotises Microsoft Office’i isikupärastamine saate muuta nime või initsiaale, mida soovite oma kommentaarides kasutada.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×