Kohandatud seansi loomine ja esitamine

Saate slaidide esitluse faili selle alamhulga töövaldkonna konkreetsele publikule alamhulga põhiosas sildistada. Võite mõelda selle loendi nimega. PowerPoint kõned see kohandatud seanssi.

Kui loote kohandatud seansi PowerPoint, saate esitluse erinevate sihtrühmade jaoks kohandada. Kohandatud seanssi saate näiteks kasutada esitlusest ainult valitud slaidirühma näitamiseks või selleks, et luua esitluse teatud slaidirühma juurde viiv hüperlink.

On kahte tüüpi kohandatud seansid: põhi - ja Hüperlingitud. Lihtne kohandatud seanss on eraldi esitlus või esitlus, mis sisaldab teatud osa algse esitluse slaididest. Hüperlingitud kohandatud seanss pakub võimalust liikuda kiiresti ühele või mitmele eraldi esitlusele.

Lihtsad kohandatud seansid

Kohandatud põhiseansi abil saate esitada faili esitluse slaidide alamhulga. Näiteks kui esitlus sisaldab kokku viis slaide, kohandatud seansi nimega "Sait 1" sisaldada ainult slaide 1, 3 ja 5. Teine kohandatud seansi nimega "Sait 2" võivad sisaldada slaidide 1, 2, 4 ja 5. Kohandatud seansi esitluse loomisel saate igal ajal käivitada kogu esitluses selle algse järjekorras liiga.

Kohandatud põhiseanss

1 Slaidid 1

2 Slaidide sait 2

Hüperlingitud kohandatud seansid

Hüperlingitud kohandatud seansi abil saate esitluse sisu korraldada. Näiteks kui loote ettevõtte uut struktuuri tutvustava algse kohandatud esitluse, saate selle põhjal luua ettevõtte iga osakonna jaoks eraldi seansid ja linkida need algse esitlusega.

Hüperlingitud kohandatud seanssi saate kasutada ka sisukorraslaidi loomiseks. Sisukorraslaidi abil saate liikuda esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid neist publikule soovite näidata.

Hüperlingitud kohandatud seansid

1 Hüperlinkidega slaid

2 Kohandatud esitlus osakonna A jaoks

3 Kohandatud esitlus osakonna B jaoks

Kohandatud seansi loomine ja esitleda seda

Lihtsa kohandatud seansi loomine

 1. Valige Slaidiseanss > Kohandatud slaidiseanss ja seejärel Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

  Näpunäide.: Kohandatud seansi eelvaate kuvamiseks klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid soovitud seansi nime ja seejärel nuppu Kuva.

 3. Valige jaotisest Slaide esitluses kohandatud esitlusse kaasatavad slaidid ja klõpsake nuppu Lisa.

 4. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks valige väljal Slaide kohandatud seansis slaidid ja seejärel klõpsake ühte nooltest, et slaidi loendis üles- või allapoole nihutada.

 5. Tippige nimi väljale Slaidiseansi nimi ja klõpsake nuppu OK.

Hüperlingitud kohandatud seansi loomine

 1. Valige Slaidiseanss > Kohandatud slaidiseanss ja seejärel Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slaide esitluses kohandatud põhiesitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks valige väljal Slaide kohandatud seansis slaidid ja seejärel klõpsake ühte nooltest, et slaidi loendis üles- või allapoole nihutada.

 4. Tippige nimi väljale Slaidiseansi nimi ja klõpsake nuppu OK.

 5. Toetavale seansile hüperlingi loomiseks valige tekst või objekt, mille soovite muuta hüperlingiks.

 6. Valige Lisa > Hüperlink.

 7. Klõpsake dialoogiboksi Linkide lisamine jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud seansi linkimiseks valige loendis Valige koht selles dokumendis kohandatud seanss, millele soovite liikuda, ja märkige seejärel ruut Kuva ja naase.

  • Linkimiseks mõne asukohaga avatud esitluses valige loendis Valige koht selles dokumendis slaid, millele soovite liikuda.

Kohandatud seansi käivitamine PowerPoint sees

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Seansi koostamine jaotises Slaidide kuvamine raadionuppu Kohandatud seanss ja seejärel soovitud kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nuppu Kohandatud slaidiseanss ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 5. Valige seanss loendist Kohandatud seansid ja klõpsake nuppu Kuva.

Lihtsa kohandatud seansi loomine

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises slaidiseansi käivitamine nuppu kohandatud slaidiseansskõrval olevat noolt ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme järjestikuse slaidi valimiseks klõpsake esimest slaidi, hoidke seejärel all Shift klahvi ja klõpsake samal ajal viimast soovitud slaidi. Mitme mittejärjestikuse slaidi valimiseks hoidke iga slaidi, millele soovite valida klõpsamise ajal all juhtklahvi.

 4. Kus kuvatakse slaidide jaotises kohandatud seanssi slaididejärjestuse muutmiseks klõpsake slaidi ja seejärel klõpsake nooli, et slaidi loendis üles või alla nihutada.

 5. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Täiendavad kohandatud seansid mis tahes esitluse slaidide loomiseks korrake juhiseid 1 – 5.

Hüperlingitud kohandatud seansi loomine

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises slaidiseansi käivitamine nuppu kohandatud slaidiseansskõrval olevat noolt ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slaide esitluses kohandatud põhiesitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Mitme järjestikuse slaidi valimiseks klõpsake esimest slaidi, hoidke seejärel all Shift klahvi ja klõpsake samal ajal viimast soovitud slaidi. Mitme mittejärjestikuse slaidi valimiseks hoidke iga slaidi, millele soovite valida klõpsamise ajal all juhtklahvi.

 4. Kus kuvatakse slaidide jaotises kohandatud seanssi slaididejärjestuse muutmiseks klõpsake slaidi ja seejärel klõpsake nooli, et slaidi loendis üles või alla nihutada.

 5. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Täiendavad kohandatud seansid mis tahes esitluse slaidide loomiseks korrake juhiseid 1 – 5.

 6. Hüperlingi loomiseks põhiseansilt toetavale seansile valige tekst või objekt, mida soovite hüperlinki tähistada.

 7. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lingid nuppu Hüperlink.

 8. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 9. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud seansi linkimiseks valige loendis Valige koht selles dokumendis kohandatud seanss, millele soovite liikuda, ja märkige seejärel ruut Kuva ja naase.

  • Linkimiseks mõne asukohaga avatud esitluses valige loendis Valige koht selles dokumendis slaid, millele soovite liikuda.

Kohandatud seansi käivitamine PowerPoint sees

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Seansi koostamine jaotises Slaidide kuvamine raadionuppu Kohandatud seanss ja seejärel soovitud kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nuppu Kohandatud slaidiseanss ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 5. Valige seanss loendist Kohandatud seansid ja klõpsake nuppu Kuva.

Kohandatud seansi loomine

 1. Avage esitlus, mida soovite kasutada kohandatud seansi loomine.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss klõpsake käsku Kohandatud seanssja seejärel klõpsake nuppu kohandatud slaidiseanss.

  Klõpsake nuppu kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake +.

 4. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise ajal all klahvi KÄSK .

 5. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks klõpsake jaotises Slides in custom show (Slaide kohandatud seansis) slaidi ja seejärel klõpsake slaidi teisaldamiseks loendis üles- või allapoole nuppu Ülesnool Muuda järjestust või nuppu Allanool Muuda järjestust .

 6. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Luua esitluse slaidide mis tahes täiendavaid kohandatud seansid, korrake neid juhiseid.

  Näpunäide.: Näha, kuidas kohandatud seansi kuvatakse vaates slaidiseanss dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Kuva nime ja seejärel klõpsake käsku Käivita seanss.

Muude tolli kuvatakse link

Hüperlingitud kohandatud seanss on kiire viis algsest esitlusest teistesse kohandatud seanssidesse liikumiseks. Saate luua ka sisukorraslaidi, millelt linkida. Sel viisil esitluse kujundamine võimaldab teil liikuda sisukorraslaidi abil esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid osasid neist soovite publikule näidata. Järgmised juhised selgitavad, kuidas kohandatud seansse luua ning kuidas algsest esitlusest lisada hüperlink kohandatud seansile.

Märkus.: Kui soovite luua hüperlingi ühest esitlusest täiesti teise esitlusse, võite lisada hüperlingi teise dokumenti. Lisateavet leiate teemast Hüperlingi loomine, redigeerimine või eemaldamine.

 1. Valige tekst või objekt, mida soovite hüperlinki tähistada. Saate ka oma kohandatud seansis liikumiseks luua sisukorra ja hüperlingi igalt tekstikirjelt. Selleks sisestage oma esitlusse uus slaid, tippige sisukord ja seejärel linkige igalt kirjelt.

 2. Klõpsake menüü Insert (Lisa) nuppu Action (Toiming).

  Valige Toiming

 3. Valige dialoogiboksis Action Settings (Toimingusätted) toimingu käivitamise viis, tehes ühte järgmistest.

  Tegevusi

  Klõpsatav suvand

  Kui klõpsate nuppu toiming

  Klõpsake vahekaarti Hiireklõps

  Kui hoiate kursorit nupu

  Vahekaarti Hiirega üle

 4. Klõpsake nuppu hüperlinkja seejärel menüü pop-, klõpsake käsku Kohandatud seanss.

 5. Klõpsake jaotises Kohandatud seansid, valige soovitud kohandatud seanssi, mida soovite linkida.

  Naasmiseks slaidi, millele saate alustada kohandatud seansi käivitamine pärast kohandatud kuva esitatakse, märkige ruut Kuva ja tagasi . See suvand on kasulik, kui teil on slaid, mis näitab kohandatud Sisukord.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Muude kohandatud seansid täiendavad linkide lisamiseks korrake neid juhiseid.

Kohandatud seansi esitamine

 • Klõpsake menüü Slaidiseanss klõpsake käsku Kohandatud seanssja seejärel klõpsake soovitud kohandatud seanssi, mida soovite esitada.

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

  Märkus.: Kui te pole loonud kohandatud seansi veel, klõpsake käsku Kohandatud seanss, nuppu kohandatud slaidiseanssja seejärel klõpsake nuppu +.

Kohandatud seansi loomine

 1. Avage esitlus, mida soovite kasutada kohandatud seansi loomine.

 2. Klõpsake menüü Slide Show (Slaidiseanss) jaotises Play Slide Show (Esita slaidiseanss) nuppu Custom Shows (Kohandatud seansid) ja seejärel nuppu Edit Custom Shows (Redigeeri kohandatud seansse).

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

 3. Klõpsake nuppu New (Uus).

 4. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise ajal all klahvi KÄSK .

 5. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks klõpsake jaotises Slides in custom show (Slaide kohandatud seansis) slaidi ja seejärel klõpsake slaidi teisaldamiseks loendis üles- või allapoole nuppu Ülesnool Muuda järjestust või nuppu Allanool Muuda järjestust .

 6. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Luua esitluse slaidide mis tahes täiendavaid kohandatud seansid, korrake neid juhiseid.

  Näpunäide.: Näha, kuidas kohandatud seansi kuvatakse vaates slaidiseanss dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Kuva nime ja seejärel klõpsake nuppu Kuva.

Muude tolli kuvatakse link

Hüperlingitud kohandatud seanss on kiire viis algsest esitlusest teistesse kohandatud seanssidesse liikumiseks. Saate luua ka sisukorraslaidi, millelt linkida. Sel viisil esitluse kujundamine võimaldab teil liikuda sisukorraslaidi abil esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid osasid neist soovite publikule näidata. Järgmised juhised selgitavad, kuidas kohandatud seansse luua ning kuidas algsest esitlusest lisada hüperlink kohandatud seansile.

Märkus.: Kui soovite luua hüperlingi ühest esitlusest täiesti teise esitlusse, võite lisada hüperlingi teise dokumenti. Lisateavet leiate teemast Hüperlingi loomine, redigeerimine või eemaldamine.

 1. Hüperlingi loomiseks algselt esitluselt toetavale kohandatud seansile valige esitluses tekst või objekt, mille soovite muuta hüperlingiks. Saate ka oma kohandatud seansis liikumiseks luua sisukorra ja hüperlingi igalt tekstikirjelt. Selleks sisestage oma esitlusse uus slaid, tippige sisukord ja seejärel linkige igalt kirjelt.

 2. Klõpsake menüü Slide Show (Slaidiseanss) jaotises Set Up (Häälestamine) nuppu Action Settings (Toimingusätted).

  Menüü Slaidiseanss jaotis Häälestamine

 3. Valige dialoogiboksis Action Settings (Toimingusätted) toimingu käivitamise viis, tehes ühte järgmistest.

  Tegevusi

  Klõpsatav suvand

  Kui klõpsate nuppu toiming

  Klõpsake vahekaarti Hiireklõps

  Kui hoiate kursorit nupu

  Vahekaarti Hiirega üle

 4. Klõpsake nuppu hüperlinkja seejärel menüü pop-, klõpsake käsku Kohandatud seanss.

 5. Klõpsake jaotises Kohandatud seansid, valige soovitud kohandatud seanssi, mida soovite linkida.

  Naasmiseks slaidi, millele saate alustada kohandatud seansi käivitamine pärast kohandatud kuva esitatakse, märkige ruut Kuva ja tagasi . See suvand on kasulik, kui teil on slaid, mis näitab kohandatud Sisukord.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Muude kohandatud seansid täiendavad linkide lisamiseks korrake juhiseid 1 – 6.

Kohandatud seansi esitamine

 • Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi esitaminekäsku Kohandatud seansidja seejärel klõpsake soovitud kohandatud seanssi, mida soovite esitada.

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

  Märkus.: Kui te pole loonud kohandatud Kuva veel, klõpsake nuppu Redigeeri kohandatud seansidja seejärel klõpsake nuppu Uus.

Lisateave

Lisamine, redigeerimine või slaidisiirete eemaldamine

Esitluse esitamine

PowerPointi veebirakendus ei toeta kohandatud seansid. Peate kohandatud seansi loomine PowerPoint töölauaversiooni abil.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×