Kohandatud kategooriate ja rühmade loomine ning haldamine navigeerimispaanil

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Microsoft Office Access 2007 sisaldab täiesti uut funktsiooni nimega Navigeerimispaan. See paan asendab varem kasutuses olnud tööriista – Andmebaasiakent. Navigeerimispaanilt saab käivitada ja hallata andmebaasi objekte – tabeleid, vorme, päringuid jne. Navigeerimispaani saab kasutada ka lülituskilpide (switchboard) asemel. Selleks tuleb luua kohandatud kategooriad ja rühmad, millest pääseb otseteede kaudu juurde ainult neile objektidele, mida kasutajad soovivad kuvada. Selles artiklis olev teave selgitab, kuidas kohandatud kategooriaid ja rühmi navigeerimispaanil luua ja hallata.

Selle artikli teemad

Navigeerimispaani mõistmine

Kohandatud kategooriate ja rühmade loomine

Rühmade ja objektide kategooria kuvamine või peitmine

Kohandatud rühmade objektide eemaldamine ja taastamine

Navigeerimispaan

Accessi varasemates versioonides kasutati andmebaasiobjektide (nt tabelite, aruannete, vormide jne) haldamiseks andmebaasiakent. Näiteks siis, kui soovisite käivitada aruandeviisardi või muuta andmete sisestusvormi, sai seda teha Andmebaasiaknas.

Kui soovisite teatud objektihulkade (iganädalaselt vajaminevate vormide või aruannete andmekirjete) leidmist ja kasutamist hõlbustada, tuli luua lülituskilp. Lülituskilbid on nuppe ja hüperlinke (mis avavad näiteks vorme või aruandeid) sisaldavad väikesed kuvad. Lülituskilbi kasutamine on üks viisidest andmebaasi nende objektide peitmiseks, mida soovite teiste kasutajate eest varjata, vältimaks võimalikke andmebaasi rikkumisi. Näiteks juhul, kui soovite, et kasutajad ei saaks muuta põhitabelis olevaid andmeid, saate konfigureerida oma andmebaasi kuvama ainult lülituskilpi, seega piirates võimaldatud tööriistade valikut kasutajatele vajalikus ulatuses.

Navigeerimispaan muudab andmebaasi kasutamise senisest hõlpsamaks ja kiiremaks, pakkudes järgmisi võimalusi:

 • Andmebaasis olevad objektid on kogu aeg nähtaval. Navigeerimispaani ei saa kogemata teiste kuvade taha peita.

 • Saate piirata teistele kasutajatele kuvatavate ja teiste kasutajate kasutusse antavate objektide arvu, luues kohandatud kategooriaid ja rühmitades objekte neisse kategooriatesse. Näiteks, oletagem, et teil on tarvis iga reede hommikul käivitada kolmest aruandest koosnev aruandekomplekt. Selle asemel, et skrollida aruannete leidmiseks andmebaasiobjektide pikka loendit, saate navigeerimispaanil luua kohandatud kategooria ja paigutada sellesse kategooriasse vajalike aruannete otseteede rühma.

 • Saate luua kuni kümme kohandatud kategooriat; kohandatud kategooriaid saab mis tahes ajal muuta või kustutada.

Juhised järgmistes jaotistes selgitatakse, kuidas luua ja hallata kohandatud kategooriaid ja rühmi. Teave selle teema pärineb suurem teema, Navigeerimispaani juhend, mis selgitab, kuidas kasutada navigeerimispaani põhjalikult. Teemat on suurem kui teil on vaja mõista funktsiooni või ülesande, mida on kirjeldatud allpool.

Lõpetuseks, pidage meeles, et endiselt saate luua ja kasutada lülituskilbid Office Access 2007. Lisateavet leiate artiklist kuhu kadusid lülituskilbid?.

Lehe algusse

Kohandatud kategooriate ja rühmade loomine

Kui loote kohandatud kategooria, moodustub see avatud andmebaasi juurde ja liigub sellega edaspidi kaasa. Kohandatud kategooriaid ja rühmi ei saa teistesse andmebaasidesse üle kanda.

Kasutage kohandatud kategooriate ja rühmade loomiseks ja haldamiseks dialoogiboksi Navigeerimissuvandid. Järgige toimingu sooritamiseks järgmisi üldiseid juhiseid.

 • Esmalt looge kohandatud kategooria. Access pakub selleks vaikimisi välja kategooria Kohandatud. Saate selle kategooria teie vajaduste kohaselt ümber nimetada ja sellesse kategooriasse rühmi lisada või neid eemaldada, samuti võite mis tahes ajal uue kategooria luua.

 • Pärast kategooria loomist looge uude kategooriasse rühm või rühmad.

 • Sulgege dialoogiboks Navigeerimissuvandid. Nüüd saate navigeerimispaanil kohandatud rühma lisatavaid andmebaasiobjekte kohandatud rühma lohistada või kopeerida ja kleepida. Objekte saate lohistada või kopeerida ja kleepida spetsiaalsest rühmast nimega Määramata objektid, mille Access loob iga kord, kui loote kohandatud kategooria.

  Märkus. : Kui lisate andmebaasiobjekti rühmast Määramata objektid kohandatud rühma, loob Access sellele objektile otsetee – seega ei teisalda ega kopeeri te objekti ennast. Kui nimetate otsetee kohandatud rühmas ümber, ei rakendu tehtud muudatused objektile, vaid ainult objektile viitavale otseteele.

 • Pärast kohandatud rühmade asustamise lõpetamist saate peita rühma Määramata objektid ja kõik muud rühmad, mida te ei soovi kuvada.

Kohandatud kategooria loomine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake siis käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Navigeerimissuvandid loendis Kategooriad väärtust Lisa üksus. Loendis kuvatakse uus kategooria. Järgneval joonisel on kujutatud uut kohandatud kategooriat:

  Uue kohandatud kategooria navigeerimispaanil

 3. Tippige uue kategooria nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  Pange kategooriale andmebaasi kasutajatele mingit tähendust kandev nimi. Kui olete nime loonud, pidage meeles, loendist paremal paiknev pealdis muutub sellele nimele vastavaks. Kui panete uuele kategooriale nimeks Minu lülituskilp, kuvatakse paremal asuva loendi pealdises Üksuse "Minu lülituskilp" rühmad. Pange tähele, et loendis sisaldub ka rühm nimega Määramata objektid. Access loob selle rühma vaikimisi. Sellesse rühma kuuluvad kõik teie andmebaasi objektid. Nende objektidega saate oma kohandatud rühma asustada.

  Looge pärast kategooria loomist sellele kategooriale üks või mitu rühma. Saate luua nii palju rühmi, kui vaja. Jätke dialoogiboks Navigeerimissuvandid lahti ja järgige järgmisi juhiseid.

Kohandatud rühma loomine

 1. Klõpsake loendis Üksuse "Rühma nimi" rühmad käsku Lisa rühm ja tippige seejärel rühma nimi. Seda protsessi võite korrata mis tahes teile vajalikul ajal. Näiteks võib Minu lülituskilp sisaldada kolme rühma – Andmesisestusvormid, Aruanded ja Päringud. Selles etapis peaksite rühmade koosseisu moodustamisel lähtuma kas andmebaasi kasutajate või teie enda eelistustest.

 2. Märkige ruut Määramata objektid ja klõpsake siis nuppu OK. Access sulgeb dialoogiboksi Navigeerimissuvandid ja lisab navigeerimispaanile teie tehtud uue kohandatud rühma, ent ei kuva seda veel.

 3. Järgmiste juhiste täitmisega saate uue rühma kuvatavaks muuta ja rühma objekte lisada.

Objektide kohandatud rühma lisamine

 1. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas paiknevat menüüd ja selle menüü ülaosas uut kategooriat. Teie kategooriasse loodud rühm või rühmad kuvatakse menüü alumises osas koos rühmaga Määramata objektid.

 2. Valige rühmas Määramata objektid üksused, mida soovite kohandatud rühmas kasutada ja teisaldage need siis sinna rühma. Accessis on valitud üksuste teisaldamiseks mitu võimalust. Saate teha järgmist.

  • Lohistage üksusi ükshaaval.

  • Vajutage ja ja hoidke all juhtklahvi (CTRL), klõpsake mitut üksust ja lohistage üksused siis kohandatud rühma.

  • Paremklõpsake ühte valitud üksustest, valige käsk Lisa rühma ja klõpsake siis kohandatud rühma nime.

Kui olete lõpetanud, võite rühma Määramata objektid navigeerimispaanil nähtavaks jätta või selle peita.

Rühma Määramata objektid peitmine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Tühjendage kohandatud kategooria paanil Rühmad ruut Määramata objektid.

Pärast kohandatud kategooria ja rühma loomist ja otseteede lisamist sellele rühmale saate nende otseteede abil luua uusi rühmi. Järgmised juhised selgitavad, kuidas.

Uue kohandatud rühma loomine olemasoleva kohandatud rühma objekti abil

Märkus. : Selle meetodi kasutamiseks tuleb esmalt eelmiste jaotiste juhiste järgi luua kohandatud kategooria ja rühm.

 1. Kui kohandatud kategooria ja rühm on navigeerimispaanil avatud, paremklõpsake uude rühma paigutatavat objekti.

 2. Valige käsk Lisa rühma ja klõpsake siis käsku Uus rühm.

  Navigeerimispaanil kuvatakse uus rühm. Navigeerimispaani uue kohandatud rühma Sisestage uue rühma nimi ja lohistage täiendavad kiirklahvid uude rühma vastavalt vajadusele.

Lehe algusse

Kategooria rühmade ja objektide kuvamine või peitmine

Saate kohandatud kategooria mõne või kõik rühmad või rühmas mõne või kõik objektid peita. Pidage meeles.

 • Accessis on kaks võimalust objekti peitmiseks. Ühe võimalusena saate kasutada navigeerimispaani käske objekti peitmiseks emarühmas ja kategoorias, millesse ta kuulub, teise võimalusena saab valida iga objekti atribuudi ning peita selle kõigi avatud andmebaasi rühmade ja kategooriate puhul.

 • Peidetud objekte ja rühmi saab täielikult nähtamatuks muuta; neid saab muuta ka navigeerimispaanil tuhmilt kuvatavateks, mittekättesaadavateks ikoonideks. Vastava valiku saate teha vastavalt dialoogiboksis Navigeerimissuvandid märkeruudu Peidetud objektide kuvamine märkimise või ruudust märke eemaldamise teel. Sama märkeruutu saab kasutada siis, kui peate rühma või objekti uuesti kuvama või taastama.

Järgmised jaotised sisaldavad juhiseid iga toimingu sooritamiseks.

Kategooria rühma peitmine

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil peidetava rühma tiitliriba ja klõpsake siis käsku Peida.

  Märkus. : Sama toimingu saate sooritada ka dialoogiboksis Navigeerimissuvandid. Avage dialoogiboks (kui vajate seejuures abi, juhinduge järgmise jaotise juhistest) ja eemaldage loendis Üksuse "kategooria" rühmad märge selle rühma kõrvalt, mida soovite peita.

Kategooria peidetud rühma taastamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Valige loendist Kategooriad peidetud rühma sisaldav kategooria.

 3. Märkige loendis Üksuse "Kategooria" rühmad peidetud rühma kõrval olev ruut.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Objekti peitmine emarühmas

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil objekti ja klõpsake siis käsku Peida.

Objekti peitmine kõigis kategooriates ja rühmades

 1. Paremklõpsake objekti, mida soovite peita, ja klõpsake käsku Objekti atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Atribuudid ja Access lisab objekti nime dialoogiboksi tiitlisse. Näiteks kui avasite vormi nimega Tellimused, kuvatakse dialoogiboksi tiitlis Tellimused, Atribuudid. Järgneval joonisel on kujutatud see dialoogiboks.

  Accessi andmebaasiobjekti dialoogiboksi Atribuudid

 2. Märkige ruut Peidetud.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Peidetud objekti taastamine (uuesti kuvamine)

 1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

 2. Märkige jaotises Kuvamissuvandid ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake nuppu OK ning naaske navigeerimispaanile. Paanil kuvatakse iga peidetud objekti tuhm ikoon.

 4. Tehke ühte järgmistest:

  • Kui peitsite objekti ainult emarühmas ja kategoorias, paremklõpsake objekti ja klõpsake siis käsku Too peidust välja.

  • Kui peitsite objekti kõigis kategooriates ja rühmades, seades atribuuti Peidetud, paremklõpsake objekti, klõpsake käsku Kuva atribuudid ja eemaldage siis märge ruudust Peidetud.

Lehe algusse

Kohandatud rühmade objektide eemaldamine ja taastamine

Teise kohandatud rühmad võivad aja jooksul olenevalt kasutajate ja äritegevuse uutest vajadustest muutuda. Saate rühma objekte mis tahes ajal lisada või neid sealt eemaldada. Järgmised toimingud selgitavad, kuidas.

Objektide kustutamine kohandatud rühmast

 • Paremklõpsake navigeerimispaanil eemaldatavat objekti ja klõpsake käsku Kustuta.

Kohandatud rühma objekti taastamine

 1. Kui rühm Määramata objektid on peidus, kuvage see.

  Kuidas kuvada rühma Määramata objektid?

  1. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosas asuvat menüüd ja klõpsake kiirmenüü käsku Navigeerimissuvandid.

  2. Märkige paanil Üksuse "Kategooria" rühmad ruut Määramata objektid.

 2. Lohistage või kopeerige ja kleepige soovikohane objekt rühmast Määramata objektid teie kohandatud rühma.

Kohandatud rühma objekti ümbernimetamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil ümbernimetatavat objekti ja klõpsake käsku Nimeta otsetee ümber.

 2. Tippige otsetee uus nimi ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×