Klaviatuuri kiirteed rakenduses Microsoft Office OneNote 2007

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

See teema kirjeldab klaviatuuri kiirteid tavaliste toimingute jaoks rakenduse Microsoft Office OneNote 2007 saidil. Need kiirteed kehtivad klaviatuuri USA klahvipaigutuse puhul. Muude klahvipaigutuste puhul ei pruugi klahvid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Klaviatuuri kiirteede puhul, kus vajutatakse korraga mitme klahvi kombinatsiooni, on klahvide tähised eraldatud plussmärgiga (+). Kiirteede puhul, kus vajutatakse klahve üksteise järel, on klahvide tähised eraldatud komaga (,).

Näpunäide. : Sõna või fraasi leidmiseks selles teemas klõpsake linki Kuva kõik, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F, tippige sõna või fraas ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Klahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Naasmine OneNote'i spikri avalehele

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi OneNote'i spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

TAB või SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi OneNote'i spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi)

ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool või allanool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine suuremate osade kaupa vastavalt üles või alla

PAGE UP või PAGE DOWN

Spikriakna kuvamise muutmine aktiivse rakendusega ühendatuks (paanitud) või sellest eraldatuks

ALT+U

Spikriakna käsumenüü kuvamine. See eeldab spikriakna aktiveerimist (selleks klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

Paoklahv (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine

Vajutage klahvi F6 ning seejärel allanoolt

Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad

Vajutage klahvi F6 ning seejärel allanoolt

Spikriakna alade vahel liikumine (nt liikumine tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vahel)

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool või allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool või paremnool

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Rakenduseakna mõnelt paanilt tööpaanile (päripäeva) liikumine. Võimalik, et peate klahvi F6 vajutama mitu korda.

Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, proovige muuteklahvi ALT vajutades viia fookus menüüribale ja vajutage seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Järgmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Suurendamata akna Juhtmenüü käsu Suurus täitmine. Akna suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve, lõpetamisel vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F8

Akna vähendamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale.

PRINT SCREEN

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Fondi või selle suuruse muutmine

Toiming

Kiirklahvid

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Rakenduseakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (võimalik, et peate klahvi F6 vajutama mitu korda)

Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahvi (ALT) vajutades viia fookus menüüribale ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+TAB vajutades liikuda tööpaanile.

F6

Aktiivse menüü või tööriistariba puhul tööpaanile liikumine. (Võib-olla peate klahvikombinatsiooni CTRL+tabeldusklahv vajutama mitu korda.)

CTRL+TAB

Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

CTRL+allanool

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

Allanool või ülesnool

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu teostamine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine

HOME- või END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides üles või alla.

PAGE UP või PAGE DOWN

Valitud galerii loendis algusesse või lõppu liikumine

CTRL+HOME või CTRL+END

Tööpaani Uurimistöö avamine

ALT+klõps

Tööriistaribade, menüüde ja tööpaanide suuruse muutmine ja nende teisaldamine

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

 2. Soovitud tööriistariba või tööpaani valimiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+TAB.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Tööriistariba suuruse muutmine

  1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Klõpsake käsku Suurus ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööriistariba suuruse muutmiseks vajutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra suuruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ nooleklahvid.

  Tööriistariba teisaldamine

  1. Menüü Tööriistariba suvandid kuvamiseks vajutage tööriistaribal olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Klõpsake käsku Teisalda ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööriistariba paigutamiseks vajutage nooleklahve. Pikselhaaval nihutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ nooleklahvid. Tööriistariba lahtidokkimiseks vajutage korduvalt allanoolt. Tööriistariba eraldamiseks vertikaalselt vasakule või paremale vajutage vastavalt vasaknoolt või paremnoolt, kuni tööriistariba on tervenisti vasakul või paremal poolel.

  Tööpaani suuruse muutmine

  1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Käsu Suurus valimiseks vajutage allanoolt ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööpaani suuruse muutmiseks vajutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra suuruse muutmiseks kasutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid.

  Tööpaani teisaldamine

  1. Lisakäskude menüü kuvamiseks vajutage tööpaanil olles klahvikombinatsiooni CTRL+tühikuklahv.

  2. Käsu Teisalda valimiseks vajutage allanoolt ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööpaani teisaldamiseks vajutage nooleklahve. Korraga ühe piksli võrra suuruse muutmiseks kasutage klahvikombinatsioone CTRL+ nooleklahvid.

 4. Kui teisaldamise või suuruse muutmise lõpetate, vajutage paoklahvi (ESC).

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suletud loendi korral loendi avamine ja selles vajalikule suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esimene märk

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate tippida või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu.

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule.

Vasaknool või paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni.

SHIFT+HOME

Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni.

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine eelmisesse kausta Nupu pilt

ALT+1

Nupp Taseme võrra üles Nupu pilt – avatud kaustast taseme võrra kõrgemal oleva kausta avamine

ALT+2

Veebiotsing Nupu pilt nupp: dialoogiboksi sulgemiseks ja teie veebilehele Otsing avamine

ALT+3

Kustutamine Nupu pilt nupp: valitud kausta või faili kustutamine.

ALT+3

Uue kausta loomine Nupu pilt nupp: uue kausta loomine.

ALT+4

Nupp Vaated Nupu pilt – ühe saadaoleva vaate aktiveerimine.

ALT+5

Nupp Tööriistad – menüü Tööriistad kuvamine

ALT+L

Valitud üksuse (nt faili või kausta) kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Liikumine suvandite või dialoogiboksi jaotiste vahel.

Tabeldusklahv (TAB)

Loendi Vt avamine.

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine

F5

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Ääremärkuse loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine.

CTRL+Y

Praeguselt lehelt kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Lõikelaua sisu kleepimine

CTRL+V

Rea algusse liikumine

HOME

Rea lõppu liikumine

END

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Vasakpoolse sõna kustutamine.

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine.

CTRL+DELETE

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Õigekirja kontroll

F7

Vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

CTRL+SHIFT+H

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Hüperlingi avamine

Märkus. : Kursor peab asuma vormindatud hüperlingiteksti mis tahes osas.

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Lõigu taandamine vasakult

ALT+SHIFT+paremnool

Vasaku lõigutaande eemaldamine

ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Valitud lõigu keskjoondamine

CTRL+E

Valitud lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Valitud tekstile fondi rakendamine

CTRL+SHIFT+F, ülesnool või allanool

Valitud tekstile fondisuuruse rakendamine

CTRL+SHIFT+P, ülesnool või allanool

Tööpaani Font avamine

CTRL+D

Lehele üksuste lisamine

Toiming

Kiirklahvid

Dokumendi või faili lisamine aktiivsele lehele

ALT+I, F

Dokumendi või faili prindina lisamine praegusele lehele

ALT+I, O

Dokumendi printide kuvamine või peitmine praegusel lehel (kui OneNote kasutab kõrgkontrastset režiimi)

ALT+SHIFT+P

Pildi lisamine failist

ALT+I, P, F

Pildi lisamine skannerist või kaamerast

ALT+I, P, S

Ekraanilõike lisamine

Märkus. : OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne

Windowsi logoga klahv+S

Praeguse kuupäeva sisestamine

ALT+SHIFT+D

Tänase kuupäeva ja täpse kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+F

Praeguse kellaaja sisestamine

ALT+SHIFT+T

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Märkmete ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Praeguselt lehelt kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

ESC

Valitud objekti või märkme teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud objekti või märkme teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Valitud objekti või märkme teisaldamine vasakule

ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud objekti või märkme teisaldamine paremale

ALT+SHIFT+paremnool

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

CTRL+SHIFT+sidekriips

Lehele ruumi lisamine või selle eemaldamine

ALT+I, N, seejärel vajutage ülesnoolt või allanoolt ja seejärel sisestusklahvi (ENTER)

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Rea algusse liikumine

HOME

Rea lõppu liikumine

END

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Märkmete sildistamine

Toiming

Kiirklahvid

Sildi Teha kohaldamine, märkimine või tühistamine

CTRL+1

Sildi Tähtis kohaldamine või tühistamine

CTRL+2

Sildi Küsimus kohaldamine või tühistamine

CTRL+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde kohaldamine või tühistamine

CTRL+4

Sildi Määratlus kohaldamine või tühistamine

CTRL+5

Kohandatud sildi kohaldamine või tühistamine

CTRL+6

Kohandatud sildi kohaldamine või tühistamine

CTRL+7

Kohandatud sildi kohaldamine või tühistamine

CTRL+8

Kohandatud sildi kohaldamine või tühistamine

CTRL+9

Valitud märkmete kõigi siltide eemaldamine

CTRL+0

Liigenduste kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+1

2. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+2

3. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+3

4. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+4

5. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+5

6. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+6

7. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+7

8. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+8

9. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+9

Kõigi tasemete kuvamine

ALT+SHIFT+0

Valitud päise kehateksti kuvamine

ALT+SHIFT+=

Valitud päise kehateksti peitmine

ALT+SHIFT+sidekriips

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Keelesätete määramine

Märkus. : Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt dialoogiboksis Microsoft Office 2007 keelesätted lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled.

Toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+vasak SHIFT

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+parem SHIFT

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja ääremärkuste kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Lehe täisvaate lubamine või keelamine

F11

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Ääremärkuse loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Praeguse lehe printimine

CTRL+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

CTRL+N

Praeguse leherühma alamlehe lisamine

CTRL+SHIFT+N

Kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A korduvalt.

CTRL+A

Praeguse lehe valimine

CTRL+SHIFT+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks CTRL+A.

Lehe vahekaardi suurendamine

CTRL+SHIFT+vasaksulg

Lehe vahekaardi vähendamine

CTRL+SHIFT+paremsulg

Valitud lehe vahekaardi teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lehe vahekaardi teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Järjepunkti teisaldamine lehe päisesse

CTRL+T

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praegusel lehel ülesse kerimine

PAGE UP

Praegusel lehel alla kerimine

PAGE DOWN

Praeguse lehe algusesse kerimine

CTRL+HOME

Praeguse lehe lõppu kerimine

CTRL+END

Järgmisele lõigule liikumine

CTRL+allanool

Eelmisele lõigule liikumine

CTRL+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel üles või lehe laiendamine üles.

CTRL+ ALT+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel alla või lehe laiendamine alla.

CTRL+ ALT+allanool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel vasakule või lehe laiendamine vasakule.

CTRL+ ALT+vasaknool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel paremale või lehe laiendamine paremale.

CTRL+ ALT+paremnool

Liikumine järgmisele märkmeümbrisele.

ALT+allanool

Liikumine rea algusesse

HOME

Liikumine rea lõppu

END

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Suurendamine

ALT+CTRL+plussmärk (numbriklaviatuuril)
või
ALT+CTRL+SHIFT+plussmärk

Vähendamine

ALT+CTRL+miinusmärk (numbriklaviatuuril)
või
ALT+CTRL+SHIFT+sidekriips

Muudatuste salvestamine

Märkus. : OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

CTRL+S

Märkmike ja jaotiste kasutamine

Toiming

Klahvid

Uue märkmiku loomine

ALT+N, N

Uue jaotise loomine

ALT+N, S

Jaotise avamine

CTRL+O

Järgmisesse jaotisesse liikumine

CTRL+TAB

Eelmisse jaotisesse liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Jaotise järgmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Jaotise eelmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE UP

Jaotise esimesele lehele liikumine

ALT+HOME

Jaotise viimasele lehele liikumine

ALT+END

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehekomplekti vahekaartide viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praeguse jaotise teisaldamine

ALT+F, R, V

Märkmete otsimine

Toiming

Klahvid

Viige järjepunkt väljale Otsing.

CTRL+F

Otsingu ulatuse muutmine

CTRL+F, TAB, allanool

Järgmisele otsingutulemile liikumine

ENTER

Märkmete ühiskasutus

Märkmete ühine kasutamine koos teiste kasutajatega

Toiming

Klahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Reaalajas ühiskasutusseansi alustamine

ALT+S, L, S

Ühiskasutusseansiga ühinemine

ALT+S, L, J

Ühiskasutusseansist lahkumine

ALT+S, L, L

Märkmete ühine kasutamine teiste rakendustega

Toiming

Klahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Valitud lehe saatmine rakendusse Microsoft Office Word 2007

ALT+F, D, W

Kohtumise loomine rakenduses Microsoft Office Outlook 2007

ALT+SHIFT+A

Kontakti loomine rakenduses Microsoft Office Outlook 2007

CTRL+SHIFT+C

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine

CTRL+SHIFT+1

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine

CTRL+SHIFT+2

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+3

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+4

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine

CTRL+SHIFT+5

Menüü Outlooki tööülesanded avamine

ALT+K

Valitud Outlooki tööülesande avamine

CTRL+SHIFT+K

Outlooki tööülesande märkimine lõpuleviiduks.

CTRL+SHIFT+9

Valitud Outlooki tööülesande kustutamine

CTRL+SHIFT+0

Praeguse ühiskasutusega märkmiku sünkroonimine

SHIFT+F9

Kõigi ühiskasutusega märkmike sünkroonimine

F9

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Toiming

Klahvid

Paroolkaitse suvandite määramine

ALT+F, S

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

CTRL+ALT+L

Dialoogiboksis Parooliga kaitsmine ruudu Sisestage parool märkimine.

ALT+P

Dialoogiboksis Parooliga kaitsmine ruudu Kinnitage parool märkimine.

ALT+C

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×