Kirjete filtreerimine Ärikontaktide halduris

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Filtrist on kasu siis, kui tahate valida kindlad kirjed, mida näha soovite. Loendites ja aruannetes kuvatavatele andmetele on võimalik oma ettevõtte jaoks vajaliku teabe leidmiseks rakendada filter. Nii näiteks saate vaikearuande Kontod linna järgi andmeid filtreerida nii, et kuvataks üksnes need kontod, mille väärtus on Aktiivne ja hinnang Suurepärane. Kui salvestate selle filtreeritud loendi, saate seda kasutada näiteks kõneloendina, otsepostituse turundustegevuse aadressiloendina turundustegevus või kontodele helistava müügiesindaja jaoks vajaliku loendina. Lisateavet turundustegevuste kohta leiate teemast Edendage oma äri turunduskampaaniatega ärikontaktide halduris.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas saab kasutada filtreid kohandatud menüüde ja turundustegevuse loendite loomiseks ning otsida aruannetest või suhtlusajaloo kirjetest vajalikku teavet.

Selle artikli teemad

Loendiandmete filtreerimine

Aruandeandmete filtreerimine

Salvestatud filtri avamine

Filtreerimise tagasivõtmine

Lihtfiltri ja täpsema filtri kasutamine

Lehe algusse

Loendiandmete filtreerimine

Kontode, ärikontaktide, äriprojektide ja muude kirjete loendeid saate Outlooki ärikontaktide halduris filtreerida mitmes kohas.

Tööruumides Müük, Turundus, Projektihaldus ja Kontaktihaldus on filtreeritud loendid nii vaikevahekaartidel kui ka teie enda loodud kohandatud vahekaartidel.

 • Turundustegevuskirjetes saate filtreerida adressaatide loendeid.

 • Üksikkirjetes saate filtreerida suhtlusajaloo üksuste loendit.

Filtri abil saate kuvada ainult need kirjed, mida näha soovite, nagu kõik ärikontaktid hinnanguga Suurepärane või kõik Minnesota kontod.

Märkus. :  Navigeerimispaani kaustas Ärikirjed leiduvaid loendeid ei saa filtreerida.

Selle artikli teemad

Loendi muutmine filtri abil

Filtreeritud loendiga uue vahekaardi loomine

Suhtlusajaloo loendi filtreerimine

Adressaatide loendi filtreerimine turundustegevuse alusel

Lehe algusse

Loendi muutmine filtri abil

Rakenduse Outlooki ärikontaktide haldur tööruumide vahekaartidel leiduva teabe muutmiseks saate luua loendi jaoks filtri. Filtrid rakenduvad nii kõigile loendis juba leiduvatele kirjetele kui ka uutele loendisse lisatavatele kirjetele.

Et teha kindlaks, kas vahekaardile on filter juba rakendatud, paremklõpsake vahekaarti ning klõpsake seejärel käsku Muuda. Kui loendit on muudetud (vt joonis), kuvatakse dialoogiboksis Vahekaardi muutmine nupu Filtreeri kõrvale tekst Filter on rakendatud.

menüü rakendatud filtriga

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

  • Kontaktihaldus

  • Müük.

  • Turundus.

  • Projektihaldus

 2. Klõpsake lindil menüüd Vaade.

 3. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri nuppu filter .

  Lindi jaotis Filtreerimine sisaldab eelmääratletud filtreid, nagu Määratud ja Aktiivne. Klõpsake filtri nime ning klõpsake seejärel teavet, mida soovite tulemites näha. Jaotise Filtreerimine suvandeid saab valitud tööruumi või kirje tüübi põhjal muuta. Näiteks on filter Müügietapid saadaval ainult võimaluskirjete jaoks.

 4. Dialoogiboksis Filtreerimine saate teha järgmist.

Klõpsatav objekt

Toimingud

Vahekaart Lihtfilter

Saate klõpsata suvandeid, mille soovite filtreerimistulemitesse kaasata, ja tühjendada nende üksuste valikud, mida te kaasata ei soovi.

Vahekaart Täpsem filter

Saate luua ühe või mitu päringut, mida võib kasutada tulemite filtreerimiseks.

Vahekaart Tulemuste läbivaatus

Saate vaadata filtreerimisvalikute tulemeid. Loendiüksuse eemaldamiseks tühjendage selle märkeruut.

Nupp Salvesta filter

Saate talletada kõik valikud nimega filtrina ning neid hiljem uuesti kasutada. Tippige loodud filtrile nimi ja klõpsake seejärel nuppu Salvesta.

Nupp Ava filter

Saate valida varem salvestatud filtri ja rakendada selle oma loendile.

Nupp OK

Saate rakendada filtri läbivaadatavale loendile ning dialoogiboksi Filtreerimine sulgeda.

Märkus. :  Lihtfiltri ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie tulemitele üheskoos, nii et võib juhtuda, et eksikombel filtreeritakse kõik kirjeid. Kui olete vahekaardil Lihtfilter valinud näiteks ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi kirjet.

Lisateavet vahekaartide Lihtfilter ja Täpsem filter kasutamise kohta leiate käesoleva artikli teemast Lihtfiltri ja täpsema filtri kasutamine.

Lehe algusse

Filtreeritud loendiga uue vahekaardi loomine

Mõnikord võib juhtuda, et te ei taha näha kõiki tööruumi vahekaardil olevaid kindlat tüüpi kirjeid. Näiteks müügiisik võib soovida vaadata ainult neid kontosid, mille hinnang on Hea või Suurepärane, või mõne maakonna või müügipiirkonna ärikontakte. Lihtne on luua kirje tüübi jaoks uus vahekaart ning filtreerida siis vahekaardi loendit nii, et kuvataks ainult soovitud teave.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

  • Kontaktihaldus

  • Müük.

  • Turundus.

  • Projektihaldus

 2. Klõpsake muudetava tööruumi loendipaanil ikooni Loo uus vahekaart.

 3. Tippige dialoogiboksi Uue vahekaardi loomine vahekaarti kirjeldav nimi.

  Dialoogiboks Loo uus menüü

 4. Lisatavate kirjetüüpide vaatamiseks klõpsake loendis Üksusetüüp noolenuppu ja klõpsake seejärel kirjetüüpi.

  Üksuse tüübi loend sisaldab vaikimisi konto ja ärikontaktide kirjetüüpe, aga ka mis tahes kohandatud kirjetüüpe.

 5. Klõpsake nuppu Filtreeri.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Filtreerimine kriteeriumeid, mida soovite kasutada vahekaardil oleva teabe filtreerimiseks, nagu on kirjeldatud teemas Loendi muutmine filtri abil.

 7. Klõpsake nuppu OK.

  Luuakse uus vahekaart, mis paigutatakse loendipaanil olemasolevatest vahekaartidest paremale. Vahekaardi teisaldamiseks lohistage see soovitud kohta.

Lehe algusse

Suhtlusajaloo loendi filtreerimine

Kui soovite üksikkirjetest koosnevas suhtlusajaloo loendis kuvada ainult kindlad üksused, saate loendit filtreerida.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

  • Kontaktihaldus

  • Müük.

  • Turundus.

  • Projektihaldus

 2. Klõpsake tööruumis vahekaarti, mis sisaldab kirjet, mida avada soovite.

 3. Kirje avamiseks topeltklõpsake seda.

 4. Klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.

 5. Klõpsake menüüd Vaade.

 6. Klõpsake lindi jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.

  Jaotis Filtreerimine sisaldab eelmääratletud filtreid, mille valik sõltub valitud kirjetüübist. Filtri kasutamiseks klõpsake filtri nime ning seejärel klõpsake tulemite piiritlemiseks soovitud suvandit.

 7. Avaneb dialoogiboks Filtreerimine, kus kuvatakse kõik suhtlusajaloo üksuste tüübid, mida saab valitud kirjetüübiga linkida.

 8. Dialoogiboksis saate teha järgmist.

Klõpsatav objekt

Toimingud

Vahekaart Lihtfilter

Saate klõpsata suvandeid, mille soovite filtreerimistulemitesse kaasata, ja tühjendada nende üksuste valikud, mida te kaasata ei soovi. Jaotises Kaasa suhtlusajalugu alates: saate tulemite kaasamiseks klõpsata veel kirjeid või tippida tulemitesse kaasatavaid nimesid (vt joonis). Valikud rakendatakse koos vahekaardil Täpsem filter tehtud valikutega.

Vahekaart Täpsem filter

Saate luua ühe või mitu päringut, mida võib kasutada tulemite filtreerimiseks. Need valikud rakendatakse koos vahekaardil Lihtfilter tehtud valikutega.

Vahekaart Tulemuste läbivaatus

Saate vaadata filtreerimisvalikute tulemeid. Loendiüksuse eemaldamiseks tühjendage selle märkeruut.

Nupp Salvesta filter

Saate talletada kõik valikud nimega päringuna ning neid hiljem uuesti kasutada. Tippige filtrile nimi ja klõpsake seejärel nuppu Salvesta.

Nupp Ava filter

Saate valida varem salvestatud päringu ja rakendada selle filtritulemitele.

Nupp OK

Saate rakendada filtri läbivaadatavale loendile ning dialoogiboksi Filtreerimine sulgeda.

filtri side ajalugu nimede jaotise
Dialoogiboksi Filtreerimine selles jaotises saate lisada lisakontaktide suhtlusajalooüksusi.

Märkus. :  Filtreeritava loendi sulgemisel kustutatakse kõik filtreerimissuvandid. Kui kavatsete loodud filtreeritud vaadet uuesti kasutada, ärge unustage seda nimega filtrina salvestada. Lisateavet filtrite taaskasutamise kohta leiate käesoleva artikli teemast Filtri avamine.

Lehe algusse

Adressaatide loendi filtreerimine turundustegevuse alusel

 1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.

 2. Tööruumi kuvamiseks klõpsake käsku Turundus.

 3. Klõpsake tööruumis selle turundustegevuse tüübi vahekaarti, mida soovite värskendada.

 4. Turundustegevuskirje avamiseks topeltklõpsake tegevuse nime.

  Märkus. :  Filtreerida saab ainult neid tegevusi, mida ei ole alustatud ega käivitatud.

 5. Klõpsake jaotises Adressaatide loend nuppu Läbivaatus ja filter. Avaneb dialoogiboks Filtreerimine, kus kuvatakse vahekaart Tulemuste läbivaatus.

 6. Dialoogiboksis saate teha järgmist.

Klõpsatav objekt

Toimingud

Vahekaart Lihtfilter

Saate klõpsata suvandeid, mille soovite filtreerimistulemitesse kaasata, ja tühjendada nende üksuste valikud, mida te kaasata ei soovi.

Vahekaart Täpsem filter

Saate luua ühe või mitu päringut, mida võib kasutada tulemite filtreerimiseks. Näiteks ainult California müügivihjeid kuvava loendi loomiseks klõpsake väärtust Töökoha osariik/maakond ning seejärel väärtust California.

Vahekaart Tulemuste läbivaatus

Saate vaadata filtreerimisvalikute tulemeid. Loendiüksuse eemaldamiseks tühjendage selle märkeruut.

Nupp Salvesta filter

Saate talletada kõik valikud nimega päringuna ning neid hiljem uuesti kasutada. Salvestatud filtrid võivad osutuda kasulikuks mõne muu turundustegevuse jaoks adressaatide loendi loomisel.

Nupp Ava filter

Saate valida varem salvestatud päringu ja rakendada selle filtritulemitele.

Nupp OK

Saate rakendada filtri läbivaadatavale loendile ning dialoogiboksi Filtreerimine sulgeda.

Märkus. :  Lihtfiltri ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loendi tulemitele üheskoos, nii et võib juhtuda, et tahtmatult filtreeritakse kõiki kirjeid. Näiteks kui valite vahekaardil Lihtfilter ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

Lehe algusse

Andmete filtreerimine aruannetes

Aruannete andmeid võib filtreerida selleks, et valida ärikirjetesse sisestatud andmete alusel kindlaid kirjeid. Kui loote ja rakendate filtri, otsib Outlooki ärikontaktide haldurBusiness Contact Manageri andmebaasist ning tagastab ainult need kirjed, mis sisaldavad filtris täpsustatud teavet.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Vaikearuande avamine

   1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.

   2. Klõpsake lindil vahekaarti Aruanded ning klõpsake seejärel rühma, mis sisaldab aruandetüüpi, mida soovite avada. Näiteks ärikontaktide aruande nägemiseks klõpsake jaotises Kontaktihaldus nuppu Töökontaktid.

   3. Klõpsake filtreeritava aruande nime.

    Lindi menüü Aruanded

  • Salvestatud aruande avamine

   1. Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.

   2. Klõpsake lindil menüüd Aruanded.

   3. Klõpsake jaotises Avatud nuppu Salvestatud aruanded ning klõpsake seejärel aruandetüüpi, mida soovite avada. Näiteks kui salvestasite ärikontaktide aruande, klõpsake nuppu Töökontaktid.

   4. Klõpsake dialoogiboksis Salvestatud aruannete avamine filtreeritava aruande nime ning klõpsake seejärel nuppu Ava.

 2. Klõpsake aruandes lindi jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.

 3. Tehke dialoogiboksis Filtreerimine ühte järgmistest.

  • Märkige või tühjendage vahekaardil Lihtfilter soovitud suvandite ruudud. Lisateavet lihtfiltri suvandite kohta laiate käesoleva artikli teemast Vahekaardi Lihtfilter kasutamine.

  • Vahekaardil Täpsem filter saate luua spetsiaalse päringu kaasatavate andmete kohta. Lisateavet valikukriteeriumite ja täpsema filtri või päringu tegemise kohta leiate käesoleva artikli jaotisest Vahekaardi Täpsem filter kasutamine.

 4. Aruandes kuvatavate kirjete loendi vaatamiseks klõpsake vahekaarti Tulemuste läbivaatus. Lisateavet tulemite kohta leiate käesoleva artikli teemast Vahekaardi Tulemuste läbivaatus kasutamine.

 5. Aruandele filtri rakendamiseks klõpsake nuppu OK.

 6. Filtri ja aruande saab salvestada taaskasutamiseks, tehes ühte või mõlemat järgmistest.

  • Aruande salvestamine    Klõpsake nuppu Salvesta nimega ning tippige seejärel aruandele nimi.

  • Filtri salvestamine    Kui dialoogiboks Filtreerimine ei ole avatud, klõpsake lindil menüüd Filtreerimine. Dialoogiboksis kuvatakse teie filtreerimisvalikud. Klõpsake nuppu Salvesta filter ning tippige filtrile nimi.

   • Aruande salvestamisel salvestub ainult vorming.

   • Aruande andmeid värskendatakse igal aruande avamisel.

   • Kui salvestate loodud filtri, saate seda sama kirjetüübiga aruannetes uuesti kasutada.

   • Vaikimisi salvestatakse filter ärikontaktide halduri päringu failivormingus (.bcmq).

Lehe algusse

Salvestatud filtri avamine

Salvestatud filtrit saate uuesti kasutada, kui avate selle dialoogiboksist Filtreerimine. Salvestatud filtrite abil on hõlbus saada erinevate andmekomplektide korral samu tulemusi. Kui olete näiteks loonud filtri kõigi mõne tähtaja ületanud konto suhtlusajaloo telefonilogide vaatamiseks, saate sama filtri rakendada ka mõnele teisele teie enda loodud kontopõhist tüüpi kirjele (nt hankijakirjele). Filtri saate rakendada kõigile kirjetele, mis on sama tüüpi kui see kirje, mille jaoks te filtri lõite.

Filtri avamisel saate ka kriteeriumeid muuta või tulemeid redigeerida.

 1. Klõpsake tööruumi kuvamiseks navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

  • Kontaktihaldus

  • Müük.

  • Turundus.

  • Projektihaldus

 2. Dialoogiboksi Filtreerimine avamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Tööruumi vahekaardil

  1. Klõpsake mõnda vahekaarti.

  2. Klõpsake lindil menüüd Vaade.

  3. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.

  • Suhtlusajaloo loendis

  1. Kirje avamiseks topeltklõpsake seda.

  2. Klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.

  3. Klõpsake lindil menüüd Vaade.

  4. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.

  • Turundustegevuskirjes   

   Muuta saab ainult selliste turundustegevuste filtrisätteid, mida ei ole alustatud ega käivitatud.

   1. Turundustegevuskirje avamiseks topeltklõpsake seda.

   2. Klõpsake jaotises Adressaatide loend nuppu Läbivaatus ja filter.

   • Aruandes

   1. Klõpsake tööruumi või alustuskeskuse lindil menüüd Aruanded.

   2. Klõpsake lindil jaotises Avamine nuppu Salvestatud aruanded ning klõpsake seejärel avatava aruande tüüpi. Näiteks kui salvestasite ärikontaktide aruande, klõpsake nuppu Töökontaktid.

   3. Klõpsake dialoogiboksis Salvestatud aruannete avamine soovitud aruande nime ning klõpsake seejärel nuppu Ava. Andmed värskendatakse aruande avamisel.

   4. Klõpsake aruandes lindi jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Filtreerimine nuppu Ava filter. Loendis kuvatakse kõik teie salvestatud filtrid, kuid rakendada saate ainult praegu kasutatava kirjega sama tüüpi kirjete jaoks loodud filtreid.

 4. Klõpsake filtrit, mida soovite avada, ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 5. Vaadake tulemid läbi. Loendi vaatamiseks dialoogiboksis klõpsake nuppu Tulemuste läbivaatus või klõpsake filtreeritud kirjete vaatamiseks nuppu OK.

 6. Soovi korral saate filtrit dialoogiboksis veelgi muuta. Kui olete valmis, klõpsake sätete salvestamiseks nuppu Salvesta filter. Dialoogiboksi sulgemiseks ilma muudatusi salvestamata klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Filtreerimise tagasivõtmine

Loendile rakendatud filtrit on lihtne tagasi võtta. Selleks tühjendage lihtsalt filtrivalikute ruudud.

Kui soovite teada saada, kas loendeid on filtreeritud, on selleks mitu võimalust.

 • Tööruumi vahekaart   . Paremklõpsake vahekaarti ja klõpsake seejärel nuppu Muuda. Kui loend on filtreeritud, kuvatakse välja Filter kõrval tekst Filter on rakendatud.

 • Suhtlusajaloo loend   . Neid loendeid filtreeritakse ainult siis, kui ajalooüksusi sisaldav kirje on avatud. Filtreerimise kohta pole loenditel mingit märget.

 • Turundustegevus   .  Turundustegevuskirjetes kuvatakse adressaatide loendite nime järel märge (Muudetud).

 • Aruanne   . Filtreeritakse ainult salvestatud aruandeid. Filtreeritud aruannetes, teksti Filter on rakendatud: Jah kõrval kuvatakse aruande pealkirja all roheline filtriikoon.

 • Klõpsake navigeerimispaanil nuppu Ärikontaktide haldur.

 • Liikuge loendisse, mille filtri soovite eemaldada, ning avage dialoogiboks Filtreerimine. Selleks tehke ühte järgmistest.

  • Tööruumi vahekaardil

  1. Klõpsake mõnda vahekaarti.

  2. Klõpsake lindil menüüd Vaade.

  3. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.

  • Suhtlusajaloo loendis

  1. Kirje avamiseks topeltklõpsake seda.

  2. Klõpsake lindi jaotises Kuvamine nuppu Ajalugu.

  3. Klõpsake lindil menüüd Vaade.

  4. Klõpsake jaotises Filtreerimine nuppu Filtreeri.

  • Turundustegevuskirjes

  Muuta saab ainult selliste turundustegevuste filtrisätteid, mida ei ole alustatud ega käivitatud.

  1. Turundustegevuskirje avamiseks topeltklõpsake seda.

  2. Klõpsake jaotises Adressaatide loend nuppu Läbivaatus ja filter.

  • Aruandes

  1. Klõpsake tööruumi või alustuskeskuse lindil menüüd Aruanded.

  2. Klõpsake lindil jaotises Avamine nuppu Salvestatud aruanded ning klõpsake seejärel avatava aruande tüüpi. Näiteks kui salvestasite ärikontaktide aruande, klõpsake nuppu Töökontaktid.

  3. Klõpsake dialoogiboksis Salvestatud aruannete avamine soovitud aruande nime ning klõpsake seejärel nuppu Ava. Andmed värskendatakse aruande avamisel.

  4. Klõpsake aruandes lindi jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Filtreeri.

 • Lehe filtreerimata vaikesätete taastamiseks märkige vahekaardil Lihtfilter kõik märkeruudud ja klõpsake kõiki suvandeid.

  Vahekaardi Lihtfilter jaotise Viimati muudetud vaikesäte on Kõik kuupäevad.

 • Klõpsake vahekaarti Täpsem filter ja seejärel nuppu Tühjenda kõik.

 • Klõpsake vahekaarti Tulemuste läbivaatus ja seejärel nuppu Vali kõik.

 • Dialoogiboksi sulgemiseks ja filtri eemaldamiseks klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Lihtfiltri ja täpsema filtri kasutamine

Andmetele saate rakendada nii lihtfiltreid kui ka täpsemaid filtreid. Lihtfilter rakendab andmetele eelmääratletud tingimuste ehk kriteeriumide komplekti, täpsem filter seevastu võimaldab teil luua kohandatud päringu filtreeritava kirjetüübi iga andmevälja jaoks. Filtreid saab kasutada nii eraldi kui ka koos.

Pärast filtreerimist kinnitage dialoogiboksi Filtreerimine vahekaardil Tulemuste läbivaatus, et saadud tulemused vastavad teie ootustele.

Vahekaardi Lihtfilter kasutamine

Vahekaardi Täpsem filter kasutamine

Vahekaardi tulemuste läbivaatus kasutamine

Vahekaardi Lihtfilter kasutamine

Vahekaardil Lihtfilter valitakse kõik väljaväärtuste suvandid vaikimisi. Klõpsake valiku tühistamiseks mõnda suvandit ja välistage nende andmetega kirjed oma tulemitest.

Mõned loendid sisaldavad suvandit <Määramata>. Selle väärtuse valimisel tagastatakse kirjed, mille mõni väärtus ei sisalda teavet. Ainult nende väärtuste filtreerimiseks tühjendage loendis muud suvandid. Suvand Määramata jääb vaikimisi valituks.

Lihtfilter aken

Kui filtreerite kirjet, mida on kohandatud kasutaja määratletud väljadega, kuvatakse need väärtused ka vahekaardil Lihtfilter.

Märkus. :  Lihtfiltri ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loendi tulemitele üheskoos, nii et võib juhtuda, et tahtmatult filtreeritakse kõiki kirjeid. Näiteks kui valite vahekaardil Lihtfilter ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

 • Kontokirjete filtreerimine

  Dialoogiboks Kontode filtreerimine kuvatakse kontoloendite ja -kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite tulemitesse kaasata.

  Väärtus

  Toiming

  Kaasamine

  Kontokirjetüüpide kaasamiseks märkige ruut. Mõne tüübi välistamiseks tühjendage vastav ruut.

  Konto olek

  Märkige nende kontode oleku ruut, mida näha soovite. Tühjendage nende olekute märkeruudud, mida soovite välistada.

  Müügivihje andja

  Valige loendist väärtus.

  Piirkond

  Valige loendist väärtus.

  Viimati muudetud

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel muudetud kontod.

  Makse olek

  Valige loendist väärtus.

  Konto väärtus

  Valige loendist väärtus.

  Äritegevuse tüüp

  Valige loendist väärtus.

  Määratud kasutajale

  Konkreetsetele kasutajatele määratud kontode välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellele olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

 • Ärikontaktikirjete filtreerimine

  Dialoogiboks Ärikontaktide filtreerimine kuvatakse ärikontaktide ja müügivihjete loendite ja aruannete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtused, mille soovite kaasata.

  Väärtus

  Toiming

  Kaasamine

  Ärikontaktikirje tüübi kaasamiseks valige väärtus. Mõne tüübi välistamiseks tühjendage vastav ruut.

  Makse olek

  Valige loendist väärtus.

  Müügivihje andja

  Valige loendist väärtus.

  Viimati muudetud

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel muudetud kirjed.

  Kontakti olek

  Märkige nende ärikontaktikirje tüüpide oleku ruudud, mida näha soovite. Tühjendage nende olekute märkeruudud, mida soovite välistada.

  Hinnang

  Valige loendist väärtus.

  Määratud kasutajale

  Kindlatele kasutajatele määratud kirjete välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellele olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

 • Suhtlusajalookirjete filtreerimine

  Dialoogiboks Suhtlusajalooüksuste filtreerimine kuvatakse kirje suhtlusajaloo filtreerimisel või kui filtreerite aruannet Tegevused ärikontakti järgi, Tegevused konto järgi või Tegevused võimaluse järgi. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite tulemitesse kaasata.

  Väärtus

  Toiming

  Loomiskuupäev

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Lisatakse ainult valitud ajavahemikul või kuupäevadel loodud suhtlusajalooüksused.

  Viimati muudetud

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Lisatakse ainult valitud ajavahemikul või kuupäevadel muudetud suhtlusajalooüksused.

  Kaasatavad suhtlusajalooüksused

  Kindlat tüüpi ajalooüksuste välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud.

  Kaasa suhtlusajalugu alates:

  Kirje otsimiseks tippige soovitud nimi väljale Sisestage nimi või valige soovitud kirje loendist.

  Kui soovite kaasata kõik suhtlusajaloo üksused kirjete jaoks, mis on lingitud teie valitud kirjetega, märkige ruut Kaasa kogu suhtlusajalugu lingitud kirjetelt.

 • Võimaluskirjete filtreerimine

  Dialoogiboks Võimaluste filtreerimine kuvatakse võimaluseloendite ja -aruannete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

  Väärtus

  Toiming

  Müügietapp

  Valige loendist väärtus.

  Kaasatav sulgemiskuupäev

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel suletud võimalused.

  Kaasatavad võimaluste tüübid

  Valige loendist väärtus.

  Viimase muutmise kellaaeg

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel muudetud võimalused.

  Müügivihje andja

  Valige loendist väärtus.

  Tõenäosus

  Teatud müügitõenäosusega võimaluste lisamiseks märkige see ruut. Valige tingimus ja määratlege tõenäosuse väärtus, milleks peab olema arv vahemikus 0–100.

  Tooted ja teenused

  Tühjendage toote- ja teenuseüksustega või ilma nendeta võimaluste välistamiseks vastavad märkeruudud.

  Määratud kasutajale

  Kindlatele kasutajatele määratud kirjete välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellele olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

 • Äriprojektikirjete filtreerimine

  Dialoogiboks Äriprojektide filtreerimine kuvatakse äriprojektiloendite ja -kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

  Väärtus

  Toiming

  Alguskuupäev

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel alustatud äriprojektid.

  Olek

  Valige loendist väärtus.

  Projekti tüüp

  Valige loendist väärtus.

  Viimati muudetud

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel muudetud äriprojektid.

  Tähtaeg

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodi või kuupäeva jäävate tähtaegadega äriprojektid.

  Prioriteet

  Valige loendist väärtus.

  Valmidusprotsent

  Ainult teatud valmidusprotsendiga äriprojektide kaasamiseks märkige see ruut. Valige tingimus ja määratlege protsendi väärtus, milleks peab olema arv vahemikus 0–100.

 • Projektiülesannete kirjete filtreerimine

  Dialoogiboks Projekti tööülesannete filtreerimine kuvatakse projektiülesannete loendite ja kirjete filtreerimisel. Valige igas jaotises väärtus, mille soovite kaasata.

  Väärtus

  Toiming

  Alguskuupäev

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel alustatud projektiülesanded.

  Olek

  Valige loendist väärtus.

  Määratud kasutajale

  Kindlatele kasutajatele määratud kontode välistamiseks tühjendage vastavad märkeruudud. Sellesse loendisse kuuluvad kasutajad, kellele olete oma andmebaasi ühiskasutusse andnud.

  Viimati muudetud

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodil või kuupäevadel muudetud projektiülesanded.

  Tähtaeg

  Valige eelmääratletud ajavahemik või konkreetsed algus- ja lõppkuupäevad. Kaasatakse ainult valitud perioodi või kuupäeva jäävate tähtaegadega projektiülesanded.

  Prioriteet

  Valige loendist väärtus.

  Tähelepanu nõudev

  Valige, kas ülesanne nõuab tähelepanu või mitte.

  Valmidusprotsent

  Ainult teatud valmidusprotsendiga tööülesannete kaasamiseks märkige see ruut. Valige tingimus ja määratlege protsendi väärtus, milleks peab olema arv vahemikus 0–100.

Vahekaardil Lihtfilter asuvad nupud filtreeritavast kirjetüübist sõltumata on järgmised.

 • Salvesta filter.     Kui soovite määratud väärtustega filtrit kasutada ka edaspidi, klõpsake selle salvestamiseks nuppu Salvesta filter.

 • Ava filter.     Salvestatud filtri rakendamiseks klõpsake nuppu Ava filter.

 • Vahekaart Täpsem filter.    Sellel vahekaardil saate koostada oma vajadustele vastava päringu.

 • Vahekaart Tulemuste läbivaatus.    Sellel vahekaardil saate vaadata filtri tulemeid ning kirjeid vajaduse korral eemaldada.

Lehe algusse

Vahekaardi Täpsem filter kasutamine

Vahekaardil Täpsem filter saate teavet, mida näha soovite, päringu loomise abil täpsustada. Saate luua tingimusi ehk kriteeriumeid, mis peavad konkreetse kirje puhul täidetud olema, et kirje kaasataks tulemite hulka.

Kui soovite näiteks saata õnnitlusteate kõigile oma aktiivsetele ärikontaktidele, kellel on järgmise 60 päeva jooksul mõni tähtpäev või sünnipäev, saate luua järgmise päringu, kasutades väärtuste rühmitamiseks sulge: Aktiivne = On valitud Ja (Aastapäev = Järgmised 60 päeva Või sünnipäev = Järgmised 60 päeva).

Kui filtreerite kirjet, mida on kohandatud kasutaja määratletud väljadega, saab vahekaardil Täpsem filter esitada nende väärtuste päringud.

aknas Täpsem filter

Märkus. :  Lihtfiltri ja täpsema filtri sätted rakendatakse teie loendi tulemitele üheskoos, nii et võib juhtuda, et tahtmatult filtreeritakse kõiki kirjeid. Näiteks kui valite vahekaardil Lihtfilter ainult aktiivsed kirjed, kuid vahekaardil Täpsem filter ainult passiivsed kirjed, ei kuvata vahekaardil Tulemuste läbivaatus ühtegi tulemit.

Käsk

Toiming

Välja nimi

Valige filtreerimisaluseks soovitud väli.

Võrdlus

Valige operaator, millega soovite välja võrrelda.

Võrreldav väärtus

Tippige või valige väljaga võrdlemiseks soovitud väärtus.

Rühmitus

Sulgude abil saate oma päringu ridu järjestada ja rühmitada, kui kasutate päringus rohkem kui ühte tingimuste rida.

Ja või Või

Operaatoritega Ja või Või saate üksikuid tingimusi omavahel kombineerida. Need operaatorid on saadaval ainult siis, kui määratletud on rohkem kui üks tingimuste rida.

Kustuta kõik

Vormi tingimused kustutatakse ja saate uuesti alustada.

Kustuta

Klõpsake päringurea kustutamiseks.

Märkus. :  Saate luua kuni 20 tingimust.

Salvesta filter.     Kui soovite määratud väärtustega filtrit kasutada ka edaspidi, klõpsake selle salvestamiseks nuppu Salvesta filter.

Ava filter.     Salvestatud filtri avamiseks klõpsake nuppu Ava filter.

Lehe algusse

Vahekaardi Tulemuste läbivaatus kasutamine

Vahekaarti Tulemuste läbivaatus saate kasutada filtritulemuste läbivaatamiseks ja redigeerimiseks enne nende loendile rakendamist. Tulemiloendis saab kuvada kuni 2000 üksust.

Vaadake üle filtri tulemuste aken

Sellel vahekaardil kuvatakse kirjed, mille olete valinud lihtfiltri ja täpsema filtri rakendamisega.

 • Tulemiloendist mõne kirje eemaldamiseks tühjendage selle nime kõrval asuv märkeruut.

 • Üksuse leidmiseks kogu tulemiloendit allapoole kerimata tippige väljale Tippige või valige loendist soovitud nimi.

Salvesta filter.     Kui soovite määratud väärtustega filtrit kasutada ka edaspidi, klõpsake selle salvestamiseks nuppu Salvesta filter.

Märkus. :  Kui tulemiloendist on välistatud rohkem kui 300 üksust, ei saa aruandepäringut salvestada.

Ava filter.     Salvestatud filtri avamiseks klõpsake nuppu Ava filter.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×