Kinnitamise töövoo kasutamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kinnitamise töövoog marsruudib loendisse või teeki salvestatud dokumendi või üksuse inimeste rühmale kinnitamiseks. Vaikimisi on kinnitamise töövoog seotud sisutüübiga Dokument ning seetõttu automaatselt saadaval dokumenditeekides.

Selle artikli teemad

Kinnitamise töövoo tööpõhimõtted

Lisage või muutke kinnitamise töövoo loendi, teegi või sisutüübi

Kinnitamise töövoo käivitamine dokumendis või üksuses

Kinnitamise töövooülesande lõpetamine

Kinnitamise töövoog

Kinnitamise töövoog toetab äriprotsesse, mis eeldavad dokumendi või üksuse saatmist kolleegidele või halduritele kinnituse saamiseks. Kinnitamise töövoog muudab kinnitamise äriprotsessi efektiivsemaks hallates ja jälitades protsessiga seotud kõiki inimeste tööülesandeid ja luues protsessi lõppedes sellest ettekande.

Kui töövood on saadaval, saate käivitada kinnitamise töövoo otse loendis või teegis oleval dokumendil või üksusel. Töövoo käivitamiseks valige soovitud töövoog ning täitke töövoo käivitusvorm, kus määratakse töövoos osalejad (kinnitajad), tähtaeg ja olulised töövoojuhised. Kui töövoog käivitub, määrab server kõigile osalejatele tööülesanded. Kui e-kirja teatised on serveris lubatud, saadab server teatised kõigile osalejatele. Osalejad saavad kinnitatava dokumendi või üksuse avamiseks klõpsata e-kirja teatisel oleval tööülesandelingil. Osalejad saavad oma kinnitamisülesande kinnitada, hüljata või teistele määrata. Nad saavad ka taotleda kinnitatava dokumendi või üksuse muutmist. Osalejad saavad tööülesande lõpule viia Microsoft Office SharePoint Server 2007 veebisaidil või otse teatud Microsoft Office System 2007i programmides. Töövoo töötamise ajal saavad töövoo omanik või osalejad vaadata töövoo oleku lehel, millised osalejad on oma töövooülesanded lõpule viinud. Töövoog lõppeb, kui töövoo osalejad lõpetavad oma töövooülesanded ja töövoo omanikku teavitatakse töövoo lõpetamisest automaatselt.

Vaikimisi on kinnitamise töövoog seotud sisutüübiga Dokument ning seetõttu automaatselt saadaval dokumenditeekides. Dokumenditeekides saadaolev kinnitamise töövoog on jadatöövoog, milles tööülesanded määratakse osalejatele ükshaaval. Vaikimisi on kinnitamise töövoo versioon seotud ka avaldamissaidi teekidega Lehed ning seda saab kasutada veebilehtede avaldamise kinnitamisprotsessi haldamiseks. Neid eelseostatud kinnitamise töövoo versioone saate kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele või saate lisada loendile, teegile või sisutüübile täiesti uue kinnitamise töövoo versiooni.

Lehe algusse

Kinnitamise töövoo lisamine (või muutmine) loendile, teegile või sisutüübile

Töövoo kasutamiseks tuleb see lisada loendile, teegile või sisutüübile, et seda saaks kasutada dokumentidel ja üksustel teatud kohas. Töövoo lisamiseks loendile, teegile või sisutüübile peab teil olema loendite haldamise õigus. Seda teevad tavaliselt saidiadministraatorid või kindlaid loendeid ja teeke haldavad isikud.

Töövoo kättesaadavus saidil sõltub sellest, kuhu see lisatakse:

 • Kui lisate töövoo otse loendisse või teeki, on see kättesaadav ainult selles loendis või teegis olevatele üksustele.

 • kui lisate töövoo loendi sisutüübile (nt kindlasse loendisse või teeki lisatud saidi sisutüüp), on see töövoog saadaval ainult selle sisutüübiga seotud loendis või teegis olevate sama sisutüübiga üksuste jaoks;

 • Kui lisate töövoo saidi sisutüübile, on see töövoog mis tahes kõikides loendites ja teekides, millele on lisatud Saidi sisutüüp eksemplari sisutüübiga üksuste jaoks saadaolevad. Kui soovite, et töövoog oleks saadaval kõikides loendites ja teekides saidikogumis teatud sisutüübiga üksuste jaoks, on kõige tõhusam viis selle tulemuse saavutamiseks lisada see töövoog otse saidi sisutüübile.

Kinnitamise töövoo lisamiseks loendile, teegile või sisutüübile või juba seostatud kinnitamise töövoo sätete muutmiseks täitke samu juhiseid.

 1. Avage lehe töövoo lisamine või muutmine lehe Töövoo loendi, teegi või sisutüüp, mille soovite lisada või muuta töövoo, tehke ühte järgmistest.

  • Loend või teek.

   1. Avage loend või teek, millele soovite töövoo lisada või mille töövoogu soovite muuta.

   2. Sätete menüü menüü sätted , klõpsake käsku Loendi sättedvõi klõpsake sätete avatav teegi tüübist.

    Näiteks dokumenditeegis klõpsake käsku Dokumenditeegi sätted.

   3. Klõpsake jaotises Õigused ja haldus käsku Töövoo sätted.

  • Loendi sisutüüp.

   1. Avage loend või teek, mis sisaldab loendisisutüübi eksemplari, millele soovite lisada töövoo või mille töövoogu soovite muuta.

   2. Sätete menüü menüü sätted , klõpsake käsku Loendi sättedvõi klõpsake sätete avatav teegi tüübist.

    Näiteks dokumenditeegis klõpsake käsku Dokumenditeegi sätted.

   3. Klõpsake jaotises Sisutüübid soovitud sisutüübi nime.

    Märkus.: Kui loend või teek pole seadistatud lubama mitut sisutüüpi ei kuvata loendi või teegi lehel kohandamine jaotist Sisutüübid .

   4. Klõpsake menüü Sätted käsku Töövoo sätted.

  • Saidi sisutüüp:

   1. Saidikogumi Saiditoimingud käsku Nupu pilt klõpsake avalehel käsku Saidi sättedja seejärel klõpsake nuppu Muuda kõiki saidisätteid.

   2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

   3. Klõpsake saidisisutüübi nime, millele soovite töövoogu lisada või mille töövoogu soovite muuta ning klõpsake linki Töövoo sätted.

    Märkus.: Kui töövood on juba lisatud sellesse loendisse, teeki või sisutüüpi, viib see toiming otse lehele töövoo sätete muutmine ja klõpsake käsku Lisa töövoog lehe töövoo lisamine avamiseks peate. Kui sellesse loendisse, teeki või sisutüüpi pole töövooge lisatud, viib see toiming saate otse lehe töövoo lisamine.

 1. Klõpsake lehel Töövoo sätete muutmine käsku Lisa töövoog või klõpsake töövoo nime, mille sätteid soovite muuta.

 2. Selleks tehke ühte järgmistest.

  • Kui lisate töövoo lehe jaotises töövoo lisamine töövoo, klõpsake töövoo malli kinnitamine .

  • Kui soovite muuta töövoo sätteid lehel Töövoo muutmine, siis tehke seda vastavalt järgmistele juhistele.

 3. Tippige jaotises Nimi töövoole kordumatu nimi.

  1. Määrake jaotises Tööülesannete loend töövooga kasutatav tööülesannete loend.

   Märkused: 

   • Saate kasutada vaikimisi määratud loendit Tööülesanded või luua uue loendi. Kui kasutate vaikimisi määratud loendit Tööülesanded, siis saavad töövoos osalejad hõlpsalt otsida ja kuvada oma töövooülesandeid loendi Tööülesanded vaates Minu tööülesanded.

   • Kui töövooülesanded sisaldavad tundliku sisuga või konfidentsiaalseid andmeid, mida soovite hoida eraldi üldisest loendist Tööülesanded, siis looge uus tööülesandeloend.

   • Kui teie asutuses on kasutusel mitu töövoogu või töövoog sisaldab mitut tööülesannet, siis looge uus tööülesannete loend. Sellisel juhul võib olla vajalik luua igale töövoole oma tööülesannete loend.

 4. Valige jaotises Ajalooloend see ajalooloend, mida soovite koos töövooga kasutada. Ajalooloendis kuvatakse kõik töövoo eksemplaridega seotud sündmused.

  Märkus.: Saate kasutada vaikimisi määratud loendit Ajalugu või luua uue loendi. Kui teie asutuses on kasutusel mitu töövoogu, võib tekkida vajadus luua igale töövoole oma ajalooloend.

 5. Jaotises Käivitamissuvandid saate määrata, kuidas, millal ja kes saab töövoo käivitada.

  Kui soovite selle kinnitamise töövoo kasutamine teegi sisu kinnitamise haldamine, märkige ruut käivitage see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks . Sisu kinnitamise haldamine töövooga kasutamise kohta leiate lisateavet teemast teegi sisu kinnitamise haldamine töövooga.

  Märkused: 

  • Mõned suvandid ei pruugi olla saadaval, kui valitud töövoomall neid ei toeta.

  • Suvand Käivita see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks on saadaval vaid juhul, kui teegi puhul on lubatud põhi- ja vaheversioonid, ning valitud töövoomalli saab kasutada sisu kinnitamiseks.

 6. Kui lisate töövoo saidisisutüübile, siis määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas soovite lisada selle töövoo kõigile sellest sisutüübist pärinevatele sisutüüpidele.

  Märkus.: Jaotis Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine kuvatakse lehel Töövoo lisamine vaid saidisisutüüpide jaoks.

 7. Klõpsake nuppu Järgmine.

 8. Lehel Töövoo kohandamine saate suvandite abil määrata, kuidas töövooge marsruuditakse, millised on töövoogude käivitamise vaikesuvandid, kuidas töövoog lõpule viiakse ja millised toimingud tehakse pärast töövoo lõpuleviimist.

  Valige järgnevatest jaotistest soovitud suvandid. Te ei pea määrama suvandeid kõigis jaotistes.

  Töövooülesanded

  Eesmärk

  Toiming

  Tööülesannete määramine kõigile osalejatele korraga (paralleeltöövoog)

  Klõpsake nuppu Kõigile osalejatele korraga (paralleelselt).

  Tööülesannete määramine ühele osalejale korraga (jadatöövoog)

  Kui loote jadatöövoo, peab üks osaleja oma tööülesande lõpetama enne, kui järgmine osaleja tööülesande saab

  Klõpsake nuppu Osalejatele ükshaaval (jadamisi).

  Töövoos osalejatel oma tööülesannete teistele osalejatele delegeerimise lubamine

  Märkige ruut Määra tööülesanne kellelegi teisele.

  Töövoos osalejatel enne tööülesande lõpuleviimist dokumendis või üksuses muudatuse kinnitamise nõudmise lubamine

  Märkige ruut Taotleda enne tööülesande lõpuleviimist muudatust.

  Töövoo alustamise vaikeväärtused

  Eesmärk

  Toiming

  Osalejate vaikeloendi määramine selle töövoo kõigile eksemplaridele

  Tippige inimeste nimed, keda soovite töövoo käivitamisel osalejateks või klõpsake käsku Kinnitajad, et valida kataloogiteenusest inimesed või rühmad.

  Märkus.: Kui seate töövoo jadatöövoona, siis lisage töövoos osalejate nimed selles järjestuses, milles soovite määrata tööülesanded.

  Rühmadele ühe tööülesande määramine

  Märkige ruut Määrake igale sisestatud rühmale üks tööülesanne (ärge laiendage rühmi).

  Valige see suvand, kui soovite määrata töövoos osalejad rühmade kaupa ja määrata tööülesande kogu rühmale, mitte igale rühma liikmele eraldi.

  Töövoo alustajale osalejate muutmise ja lisamise lubamine

  Märkige ruut Luba selle töövoo alustamisel osalejateloendi muutmist.

  See suvand on valitud vaikimisi. Kui te ei soovi, et töövoo alustaja saaks muuta või lisada osalejaid, siis tühjendage see ruut.

  Iga tööülesandega kuvatava vaikesõnumi määramine

  Tippige tekstiväljale soovitud sõnum või juhised.

  Tähtaja määramine paralleeltöövoogudele

  Tippige või valige soovitud kuupäev jaotises Tööülesannete tähtaeg (paralleelne).

  Jadatöövoos osalejatele tööülesande täitmiseks antava aja määramine

  Tippige jaotises Anna igale inimesele tööülesande lõpetamiseks nii palju aega (jadamisi) soovitud number ja seejärel valige ajaühikuks päeva või nädalat.

  Nende isikute loendi määratlemine, kes saavad töövoo käivitamisel teatised (mitte tööülesanded)

  Tippige jaotises Teiste teavitamine isikute nimed, keda soovite teavitada. Isikute valimiseks kataloogiteenuse abil klõpsake käsku Koopia.

  Töövoo lõpuleviimine

  Eesmärk

  Toiming

  Paralleeltöövoo määramine lõpuleviiduks, kui kindel arv osalejaid on oma tööülesanded lõpule viinud

  Märkige ruut Lõpetatud on järgmine arv tööülesandeid ja tippige soovitud number.

  Märkus.: See suvand pole saadaval jadatöövoo korral.

  Töövoo määramine lõpetatuks, kui dokument või üksus on hüljatud

  Märkige ruut Dokument on tagasi lükatud.

  Töövoo määramine lõpetatuks, kui dokumenti või üksust on muudetud

  Märkige ruut Dokumenti on muudetud.

  Töövoo lõpetamisjärgsed tegevused

  Eesmärk

  Toiming

  Dokumendi kinnitamise oleku värskendamine pärast töövoo lõpuleviimist

  Märkige ruut Värskenda kinnitamise olekut (kasuta seda töövoogu sisu kinnitamise juhtimiseks).

  • See suvand valitakse vaikimisi, kui kasutate kinnitamise töövoogu teegi sisu kinnitamise (modereerimise) haldamiseks ning lehel Töövoo lisamine on märgitud ruut Käivitage see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks.

  • Kui te ei soovi, et see töövoog oleks teegi sisu kinnitamise vaiketöövoog ja jätate lehel Töövoo lisamine ruudu Käivita see töövoog üksuse põhiversiooni avaldamise kinnitamiseks märkimata, saate märkida ruudu Värskenda kinnitamise olekut (kasuta seda töövoogu sisu kinnitamise juhtimiseks), et teha sellest töövoost sisu kinnitamise sekundaarne töövoog, mida teatud kasutajad saavad käsitsi käivitada.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Kinnitamise töövoo käivitamine dokumendil või üksusel

Käsitsi saab käivitada kinnitamise töövoo dokumendi või üksuse otse loendis või teegis, kuhu see on salvestatud. Töövoo käivitamisel saadaolevad suvandid sõltuvad sellest, kuidas see töövoog on kohandatud, kui see on lisatud loendi, teegi või sisutüübi üksuse. Peab teil olema vähemalt üksuste redigeerimise õigus töövoo käivitamine. Mõned töövood nõuavad on ka dokumendi või üksuse töövoo käivitamiseks loendite haldamise õigus.

Märkus.: Veendumaks, et töövoos osalejad saavad pärast töövoo käivitamist oma töövooülesannete kohta meiliteatisi ja meeldetuletusi, kontrollige serveri administraatoriga, et e-posti kasutamine oleks teie saidil lubatud.

 1. Kui loend või teek pole veel avatud, klõpsake selle nime kiirkäivitusalal.

  Kui teie loendi või teegi nime ei kuvata, klõpsake linki Kuva kogu saidi sisu ning seejärel oma loendi või teegi nime.

 2. Osutage dokumendi või üksuse nimele, mille jaoks soovite töövoo käivitada, klõpsake ilmuvat noolt ja seejärel käsku Töövood.

 3. Klõpsake jaotises Uue töövoo käivitamine käivitatava kinnitamise töövoo nime.

 4. Tippige inimeste nimed, keda soovite dokumenti või üksust kinnitama, reale Kinnitajad või klõpsake käsku Kinnitajad, et valida kataloogiteenusest inimesed või rühmad.

  Märkus.: Jadatöövoo korral tippige või valige osalejate nimed selles järjestuses, milles soovite määrata tööülesanded.

 5. Kui soovite rühmade kaasamisel töövoosse määrata tööülesande kogu rühmale, mitte igale rühma liikmele eraldi, siis märkige ruut Määrake igale sisestatud rühmale üks tööülesanne (ärge laiendage rühmi).

 6. Sõnumi või kindlate tööjuhiste kaasamiseks tippige vastav teave akna Tippige taotlusele lisatav sõnum tekstiväljale.

 7. Tööülesande tähtaja määramiseks aknas Tähtaeg tehke ühte järgmistest.

  • Jadatöövoo korral tippige soovitud number ja valige ajaühikuks kas päeva või nädalat.

  • Paralleeltöövoo korral tippige või valige kuupäev aknas Tööülesannete tähtaeg.

  • Isikute määramiseks, kes saavad töövoo käivitamisel teatised (mitte tööülesanded), tippige nende nimed tekstiväljale Koopia või klõpsake käsku Koopia, et valida soovitud isikud ja rühmad kataloogiteenuse abil.

 8. Click Käivita.

Lehe algusse

Kinnitamise töövooülesande lõpuleviimine

Kinnitamise töövoos osalejad saavad viia oma töövooülesande lõpule loendis või teegis, kus dokument asub või otse programmides, mis kaasnevad, kui kasutate Office 2007t. Lisateavet töövooülesande lõpetamise kohta klientprogrammis leiate vastava klientprogrammi spikrist.

Kinnitamise töövoo lõpuleviimine serveris

 1. Oma töövooülesande leidmiseks minge saidi lehele Tööülesanded ja valige menüüs Vaade käsk Minu tööülesanded.

  Märkus.: Kui töövoog ei kasuta vaikeloendit Tööülesanded, siis töövooülesannet loendis Tööülesanded ei kuvada. Oma töövooülesande otsimiseks avage loend või teek, kuhu tööülesanne on salvestatud. Osutage soovitud üksusele, klõpsake ilmuvat noolt ja seejärel käsku Töövood. Klõpsake lehe Töövoo olek jaotises Töötavad töövood töövoo nime, milles osalete. Leidke jaotisest Tööülesanded oma töövooülesanne.

 2. Osutage tööülesande nimele, mida soovite lõpule viia, klõpsake ilmuvat noolt ja seejärel käsku Redigeeri üksust.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Üksuse kinnitamiseks tippige kommentaarid, mida soovite töövoo omanikule saata vastavale tekstiväljale ning klõpsake käsku Kinnita.

  • Üksuse hülgamiseks tippige kommentaarid, mida soovite töövoo omanikule saata vastavale tekstiväljale ning klõpsake käsku Hülga.

  • Kinnitamise tööülesande määramiseks teisele isikule klõpsake käsku Määra tööülesanne kellelegi teisele, valige isik, kellele tööülesanne määrata ning klõpsake nuppu Saada.

  • Kinnitatava üksuse muutmise taotlemiseks klõpsake käsku Taotle muudatust, määrake isik, kellele muudatuse taotlus saata ja lisage taotluse kohta teavet ning klõpsake nuppu Saada.

   Märkus.: Sõltuvalt sellest, kuidas töövoog oli kohandatud selle lisamisel loendisse, teeki või selle üksuse sisutüübile, võivad delegeerimise või muudatuse taotluse suvandid olla saadaval või puududa.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×