Kiirklahvid rakenduses OneNote Windows 10 jaoks

Kiirklahvid rakenduses OneNote Windows 10 jaoks

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Paljud kasutajad on leidnud, et rakenduse OneNote Windows 10 jaoks kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on rakenduses OneNote Windows 10 jaoks saadaval.

Märkused: 

  • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

  • Käske, mille kasutamiseks on vaja korraga vajutada mitut klahvi, tähistatakse plussmärgiga (+). Käske, mille kasutamiseks on vaja järjest vajutada mitut klahvi, tähistatakse komaga (,).

Selle artikli teemad

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Selles tabelis on toodud rakenduse OneNote Windows 10 jaoks kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Fookuse viimine praegusele jaotisele

Ctrl+Shift+G

Kontekstimenüü avamine

Shift+F10

Valitud jaotise järele uue lehe lisamine

Ctrl+N

Märkmiku avamine

Ctrl+O

Ribal Navigeerimine muu märkmiku aktiveerimine

CTRL+G, seejärel alla- või ülesnooleklahv muu märkmiku valimiseks ja siis sisestusklahv (Enter)

Uue jaotise loomine

Ctrl+T

Praeguse lehesaki alla samale tasemele uue lehe loomine

Ctrl+Alt+N

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

Ctrl+Alt+Shift+N

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Fookuse seadmine praegusele lehesakile

Ctrl+Alt+G

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

Ctrl+Alt+M

Praeguse lehe valimine

Ctrl+Shift+A

Lehe pealkirjale liikumine ja selle valimine

Ctrl+Shift+T

Otsinguvälja avamine kõigist parajasti avatud märkmikest otsimiseks

Ctrl+E

Ainult klaviatuuri abil rakenduses OneNote Windows 10 jaoks navigeerimine

Allolevas tabelis on toodud kiirklahvid, mille abil saab rakenduses OneNote Windows 10 jaoks liikuda.

Toiming

Kiirklahvid

Menüüriba, navigeerimispaani ja lehelõuendi vahel liikumine

F6

Menüü lindile liikumine

Allanooleklahv

Lindikäskude vahel liikumine

Vasak- või paremnooleklahv

Valitud käsu täitmine

Sisestusklahv (Enter)

Menüüde vahel liikumine

Vasak- või paremnooleklahv

Põhimenüüribal üksuste vahel liikumine

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Lindi avamine

Alt

Menüü Avaleht avamine

Alt+H

Menüü Lisa avamine

Alt+N

Menüü Joonista avamine

Alt+D

Menüü Vaade avamine

Alt+W

Ekraanilugeri jutustaja aktiveerimine ja kasutamine

Jutustaja sisselülitamiseks Windowsi lauaarvutis vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + sisestusklahv (Enter). Kuulete teksti „Aken Jutustaja sätted“.

Windowsis leiate jutustaja kiirklahvide ja käskude kohta teavet artiklist Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid (inglise keeles).

Jutustaja sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+Esc.

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Uue akna avamine OneNote’is

Ctrl+M

Viimase toimingu tagasi võtmine

Ctrl+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

Ctrl+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine. Valiku laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A mitu korda.

Ctrl+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine lõikelauale

Ctrl+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

Ctrl+C

Lõikelaua sisu kleepimine

Ctrl+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknooleklahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule liikumine

Ctrl+vasaknooleklahv

Ühe sõna võrra paremale liikumine

Ctrl+paremnooleklahv

Vasakpoolse tärgi kustutamine

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+Backspace

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

Shift+Enter

Fookustatud objekti kontekstimenüü avamine

Shift+F10 või menüüklahv

Lehe ülaservas kuvataval teaberibal soovitatud toimingu käivitamine

Ctrl+Shift+W

Autori nimi ja viimase muutmise aja templi lisamine

Ctrl+Shift+M

Märkmete vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

Ctrl+Shift+H või Ctrl+Alt+H

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (Vormingupintsel)

Ctrl+Shift+C

Vormingu kleepimine valitud tekstile (Vormingupintsel)

Ctrl+Shift+V

Hüperlingi valimine, kui kursor on lingitekstil Vajutage noolelahvi kursori viimiseks lingitekstile.

Sisestusklahv (Enter)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+Shift+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

Ctrl+Alt+1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

Ctrl+Alt+2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

Ctrl+Alt+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

Ctrl+Alt+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

Ctrl+Alt+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

Ctrl+Alt+6

Laadi Tavaline rakendamine praegusele märkmele, kogu vorming eemaldatakse

Ctrl+Shift+N

Lõigutaande suurendamine

Alt+Shift+paremnooleklahv või tabeldusklahv (Tab) (rea alguses)

Lõigutaande vähendamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv või Shift+Tab (rea alguses)

Valitud lõigu joondamine paremale

Ctrl+R

Valitud lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Valitud teksti fondi suurendamine

Ctrl+Shift+>

Valitud teksti fondi vähendamine

Ctrl+Shift+<

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

Ctrl+Shift+R

Lehele üksuste lisamine

Toiming

Kiirklahvid

Ekraanilõike kopeerimine lõikelauale (nõutav Windows 10 Creators Update)

Windowsi logoga klahv+Shift+O

Tänase kuupäeva lisamine

Alt+Shift+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

Alt+Shift+F

Praeguse kellaaja lisamine

Alt+Shift+T

Reapiiri lisamine

Shift+Enter

Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks

Alt+=

Tabeli loomine, lisades juba tipitud tekstile teise veeru

Tabeldusklahv (Tab)

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (Tab)

Tabeli viimases lahtris uue rea lisamine

Sisestusklahv (Enter)

Tabeli praeguse rea alla uue rea loomine

Ctrl+Enter

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

Alt+Enter

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

Ctrl+Alt+R

Tabeli praegusest reast üleval uue rea loomine (kui kursor on mis tahes rea alguses, v.a esimese rea korral)

Sisestusklahv (Enter)

Tabelis praeguse tühja rea kustutamine (kui kursor on rea alguses)

Kustutusklahv (Delete, vajutage kaks korda)

Märkmete ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine. Valiku laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A mitu korda.

Ctrl+A

Valimine kursori asukohast rea lõpuni

Shift+End

Terve rea valimine (kui kursor on rea alguses)

Shift+allanooleklahv

Lehe pealkirjale liikumine ja selle valimine

Ctrl+Shift+T

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

Paoklahv (Esc)

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine üles

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine paremale (taande suurendamine)

Alt+Shift+paremnooleklahv

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine vasakule (taande vähendamine)

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

Ctrl+Shift+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknooleklahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnooleklahv

Eelmisele lehele naasmine

Alt+vasaknooleklahv

Järgmisele lehele edasiminek

Alt+paremnooleklahv

Valitud helisalvestuse esitamine

Ctrl+Alt+P

Valitud helisalvestuse taasesituse lõpetamine

Ctrl+Alt+S

Uue helisalvestuse alustamine

Ctrl+Alt+A

Praeguse helisalvestuse tagasikerimine 10 sek võrra

Ctrl+Alt+Y

Praeguse helisalvestuse tagasikerimine 5 min võrra

Ctrl+Alt+T

Praeguse helisalvestuse edasikerimine 10 sek võrra

Ctrl+Alt+U

Praeguse helisalvestuse edasikerimine 5 min võrra

Ctrl+Alt+I

Märkmete sildistamine

Toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, märkimine või kustutamine

Ctrl+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine

Ctrl+2

Sildi Küsimus rakendamine või kustutamine

Ctrl+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või kustutamine

Ctrl+4

Sildi Määratlus rakendamine või kustutamine

Ctrl+5

Sildi Esiletõst rakendamine või kustutamine

Ctrl+6

Sildi Kontakt rakendamine või kustutamine

Ctrl+7

Sildi Aadress rakendamine või kustutamine

Ctrl+8

Sildi Telefoninumber rakendamine või kustutamine

Ctrl+9

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

Ctrl+0

Liigenduste kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

Alt+Shift+1

2. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+2

3. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+3

4. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+4

5. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+5

6. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+6

7. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+7

8. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+8

9. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+9

Kõigi tasemete laiendamine

Alt+Shift+0

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Ahendatud liigenduse laiendamine

Alt+Shift+plussmärk (+)

Laiendatud liigenduse ahendamine

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt tööriistas Microsoft Office’i keele-eelistused lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled. 

Toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

Ctrl+vasak tõstuklahv (Shift)

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

Ctrl+parem tõstuklahv (Shift)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja kiirmärkmetega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Uue akna avamine OneNote’is

Ctrl+M

Leherühma sakkide laiendamine või ahendamine

Ctrl+Shift+*

Hõlbustusfunktsioonide kontroll vaate sisse-ja väljalülitamine

Ctrl+Shift+F

Praeguse lehe printimine

Ctrl+P

Valitud jaotise järele uue lehe lisamine

Ctrl+N

Lehesakirea laiuse suurendamine

Ctrl+Shift+[

Lehesakirea laiuse vähendamine

Ctrl+Shift+]

Praeguse lehesaki alla samale tasemele uue lehe loomine

Ctrl+Alt+N

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

Ctrl+Alt+Shift+N

Kõigi üksuste valimine. Valiku laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A mitu korda.

Ctrl+A

Praeguse lehe valimine

Ctrl+Alt+G

Valitud lehesaki teisaldamine üles

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Valitud lehesaki teisaldamine alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Kursori viimine lehe tiitlile

Ctrl+Shift+T

Praegusel lehel üles kerimine

Klahv Page Up

Praegusel lehel alla kerimine

Klahv Page Down

Praeguse lehe algusse kerimine

Ctrl+Home

Praeguse lehe lõppu kerimine

Ctrl+End

Järgmisele lõigule liikumine

Ctrl+allanooleklahv

Eelmisele lõigule liikumine

Ctrl+ülesnooleklahv

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

Alt+allanooleklahv

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknooleklahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnooleklahv

Eelmisele lehele naasmine

Alt+vasaknooleklahv

Järgmisele lehele edasiminek

Alt+paremnooleklahv

Suurendamine

Ctrl+Alt+plussmärk (numbriklahvistikul) või Ctrl+Alt+Shift+plussmärk

Vähendamine

Ctrl+Alt+miinusmärk (numbriklahvistikul –) või Ctrl+Alt+Shift+sidekriips (-)

Muudatuste salvestamine ja märkmiku sünkroonimine

Märkus.: Rakenduse OneNote töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

Ctrl+S

Märkmike ja jaotistega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

OneNote’i avamine

Vajutage Windowsi logoga klahvi ja tippige seejärel sõna OneNote. Valiku „Microsoft Store‘i rakendus OneNote“ tegemiseks vajutage allanooleklahvi ja siis sisestusklahvi (Enter).

Märkmiku avamine

Ctrl+O

Uue jaotise loomine

Ctrl+T

Järgmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Tab

Eelmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Shift+Tab

Jaotise järgmisele lehele liikumine

Ctrl+Page Down

Jaotise eelmisele lehele liikumine

Ctrl+Page Up

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+Home

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+End

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

Ctrl+Alt+M

Fookuse viimine praeguse lehe sakile

Ctrl+Alt+G

Fookuse viimine praeguse jaotise sakile

Ctrl+Shift+G

Ribal Navigeerimine muu märkmiku aktiveerimine

Ctrl+G, seejärel alla- või ülesnooleklahv muu märkmiku valimiseks ja siis sisestusklahv (Enter)

Praeguse jaotise kontekstimenüü avamine

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Märkmetest otsimine

Toiming

Kiirklahvid

Otsinguvälja avamine kõigist parajasti avatud märkmikest otsimiseks

Ctrl+E või Ctrl+F

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

Allanooleklahv

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine

Sisestusklahv (Enter)

Otsinguulatuse muutmine

Ctrl+E, Tab (Tabeldusklahv), Tab, allanooleklahv

Otsingu eiramine ja lehele naasmine

Paoklahv (Esc)

Märkmete ühiskasutus

Märkmete ühiskasutus teiste kasutajatega

Toiming

Kiirklahvid

Paani Ühiskasutus avamine

Ctrl+Shift+E

Praeguse lehe ühiskasutuslingi loomine

Ctrl+Shift+E, tabeldusklahv (Tab), Tab, sisestusklahv (Enter)

Praeguse märkmiku ühiskasutusse andmine

Ctrl+Shift+E, tabeldusklahv (Tab), allanooleklahv, allanooleklahv

Lehe koopia saatmine muu rakenduse abil

Ctrl+Shift+E, sisestusklahv (Enter)

Märkmete ühiskasutus muude programmide abil

Toiming

Kiirklahvid

Praeguse lehe koopia saatmine muu rakenduse abil

Ctrl+Shift+E, sisestusklahv (Enter)

Praeguse märkmiku sünkroonimine

Ctrl+S või Shift+F9

Kõigi märkmike sünkroonimine

F9

Praeguse lehe loetuks või mitteloetuks märkimine

Ctrl+Q

Märkmete kaitsmine

Jaotiste kaitsmine parooliga

Toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

Ctrl+Alt+L

Lehe algusse

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×