Kiirklahvid rakenduses Excel 2010 Windowsi jaoks

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis kirjeldatakse kiirklahve, funktsiooniklahvid ja mõnda muud levinumad kiirklahvid Excel 2010 jaoks. See hõlmab otseteed, mille abil saate lindi.

Märkus. : Kui teil on kasutusel Microsoft Excel Starter 2010, siis peaksite arvesse võtma, et Excel Starter 2010 ei toeta kõiki Exceli jaoks loetletud funktsioone.

Selle artikli teemad

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kombinatsioonis juhtklahviga (CTRL) kasutatavad kiirklahvid

Funktsiooniklahvid

Muud kasulikud kiirklahvid

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle lõigu teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse klahvispikriteks. Klahvispikrite kuvamiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Lindil kuvatavad klahvispikrite sildid

Mõne kindla menüü kuvamiseks lindil vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D või menüü Valemid kuvamiseks klahve I ja 1. Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

Kas vanad tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (CTRL) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Excel 2010. Kiirklahviga CTRL+C saate endiselt valitud sisu lõikelauale kopeerida ja kiirklahviga CTRL+V selle sisu lõikelaualt mujale kleepida.

Endiselt on kasutatavad ka enamik vanu muuteklahviga (ALT+) menüükiirklahve. Küll aga peate nende kasutamiseks teadma vajalikku klahvikombinatsiooni peast, kuna enam ei kuvata ekraanil kiirklahvi kohta meeldetuletust. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (ALT) ja seejärel mõnda varasematest menüüklahvidest, eesti klahvipaigutuse korral näiteks R (Redigeeri), V (Vaade), L (Lisa) jne. Kuvatakse teateboks, mis hoiatab teid, et kasutate mõne Microsoft Office’i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (ESC) ja kasutage selle asemel klahvispikrite silte.

Näpunäide. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: kiirklahvid – juhtklahviga (CTRL) kasutatavad klahvid (PDF).

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele vasakult paremale suunas.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele paremalt vasakule suunas.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM ajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandete eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-aruandes valib kogu PivotTable-aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärke.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+A praeguse piirkonna. Kui vajutate klahvikombinatsiooni CTRL+A teist korda, valitakse terve tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Ava faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvatakse Microsoft Office Backstage’i vaade koos lehega Printimine.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Talletab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U laiendab ja ahendab vaheldumisi valemiriba.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist ja kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimase käsu vastupidiseks muutmiseks või viimase tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide. : Juhtklahvi (CTRL) kasutavaid kombinatsioone CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ja CTRL+Q pole praegu kiirklahvideks määratud.

Lehe algusse

Näpunäide. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: kiirklahvid – funktsiooniklahvid (PDF).

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi.

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Redigeerib aktiivse lahtri ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

Klahvikombinatsiooni CTRL+F2 vajutamisel avatakse Backstage’i vaade (leht Printimine) koos prindieelvaate alaga.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihik sisaldab nimesid.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

ALT+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole maksimeeritud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ning nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole maksimeeritud.

ALT+F8 kuvab makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks dialoogiboksi Makro.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse või välja. (Sama tulemuse annab ka muuteklahvi (ALT) vajutamine.)

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

CTRL+F10 maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

ALT+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, kus saate rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil luua makro.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Märkus. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: kiirklahvid – muud (PDF).

Klahv

Kirjeldus

ALT

Kuvab lindil klahvispikrid (uued otseteed).

Näiteks

ALT, A, E aktiveerib töölehe küljendivaate;

ALT, A, I aktiveerib töölehe tavavaate;

ALT, A, L aktiveerib töölehe leheküljepiiride eelvaate.

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui valitud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, saab nende klahvidega liikuda jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

ALLANOOL või ALT+ALLANOOL avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal ühe märgi vasakult.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtri redigeerimisrežiimis kustutab klahv märgi järjepunktist vasakul.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtri redigeerimisrežiimis kustutab märgi järjepunktist paremal.

END-klahv

END-klahvi vajutamine lülitab sisse lõpurežiimi. Lõpurežiimis saate seejärel vajutada nooleklahvi, et liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse. Kui kõik lahtrid on tühjad, viiakse kursor pärast END-klahvi ja nooleklahvi vajutamist reas või veerus viimasesse lahtrisse.

Kui kuvatud on menüü või alammenüü, valitakse END-klahvi kasutamisel viimane menüükäsk.

CTRL+END viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib CTRL+END kursori teksti lõppu.

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (parem allnurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK ).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on rakendatud, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas normaalvaate.

HOME-klahv

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna vasakusse ülanurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+SPACEBAR valib töölehel terve veeru.

SHIFT+SPACEBAR valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+SPACEBAR valib terve töölehe.

  • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+SPACEBAR praeguse piirkonna. Kombinatsiooni CTRL+SHIFT+SPACEBAR teistkordse vajutamisega saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades CTRL+SHIFT+SPACEBAR kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

  • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+SPACEBAR kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Kas teil on konkreetse funktsiooniga seotud küsimus?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumis

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi kohta, kuidas saaksime parandada järgmise versiooni Excel? Kui jah, palun vaadake teemade Exceli kasutaja kõneposti

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Kiirklahvid rakenduses Excel 2016 for Windows

Kiirklahvid rakenduses Excel 2013 for Windows

Kiirklahvid rakenduses Excel 2007 Windowsi jaoks

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!