Kellelgi teisel teie posti ja kalendri haldamise lubamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selle funktsiooni jaoks on vaja Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 või Exchange Server 2007 kontot. Enamik kodu- ja isiklikud kontod ei kasuta Microsoft Exchange'i. Lisateavet Microsoft Exchange'i konto ja kuidas kindlaks teha, Exchange'i kontoga ühendatud versiooni leiate jaotise Vt ka linkide.

Sarnaselt abi kasutamisega teile saadetud paberposti haldamiseks saate kasutada rakendust Microsoft Outlook selleks, et teine isik, keda nimetatakse volitatud esindaja, saaks võtta vastu ning saata koosolekukutseid või -vastuseid ning teie nimel meilisõnumeid saata. Samuti saate anda lisaõigusi, mis võimaldavad delegaadil lugeda, luua ja hallata üksusi Exchange'i postkast.

Delegaadi juurdepääsu kasutavad ülemus ja abi tavaliselt siis, kui abi (delegaat) vastutab ülemuse sissetulevate koosolekukutsete või meilisõnumite ja ülemuse ajakava koordineerimise eest. See artikkel võtab funktsiooni kirjeldamisel eelduseks eelnimetatud olukorra, kuid delegaadi juurdepääsu saavad kasutada ka sama positsiooniga isikud.

Selle artikli teemad

Delegaadi juurdepääsu kohta

Delegaadi juurdepääsu sisselülitamine

Teie volitatud esindaja õiguste muutmine

Valige üksused, mida ei saa vaadata volitatud esindaja

Delegaadi juurdepääs

Kaks Microsoft Office Outlook 2007 kasutajat, kes kasutavad Exchange'i kontot samas asutuses, saavad oma Exchange'i kaustu teineteisega jagada. Kaustade ühiskasutus on üks koostöö jaoks loodud Exchange'i funktsioonidest. Kui annate teisele Outlooki kasutajale oma Outlooki kaustade juurdepääsu, saate määrata, kas delegaadil on ainult lugemisõigus või rohkem õigusi. Teised ei pääse juurde üksustele, mille olete märkinud eraüksusteks.

NB! : Ei tasu loota, et funktsioon Era tõkestaks teistel inimestel juurdepääsu teie kohtumiste, kontaktide või tööülesannete üksikasjadele programmiliste meetodite või teiste meiliprogrammide abil.

Delegaadi juurdepääs on Outlooki kaustade ühiskasutusse andmisega võrreldes täpsemaid võimalusi pakkuv funktsioon. Lisaõiguste andmiseks (nt selleks, et delegaat saaks teie nimel meilisõnumeid koostada või koosolekukutsetele vastata) peate kasutama delegaadi juurdepääsu funktsiooni.

Märkmed : 

 • Kui olete ülemus, peab teie post saabuma teie postkasti Exchange'i serveris, mitte aga teie arvutisse erakaustafail (PST-fail).

 • Teie ja delegaat peate kasutama sama Office Outlooki versiooni.

Kui volitatud esindaja on saata õigusi, volitatud esindaja meilisõnumi koostamine ja sisestage oma ülemuse nimi väljale kaudu . Meilisõnumi adressaatide kuvatakse tekst Halduri nimi nimel volitatud esindaja nime kõrval kaudu.

Märkus. : Lisavõimalustega Exchange'i funktsioon võimaldab anda ühele või mitmele inimesele kellegi teise Exchange'i postkasti puhul kehtiva õiguse Saada nimega. See võimaldab saata sõnumeid postkasti omanikuna. Õigust Saada nimega saab kasutada koos Delegaadi juurdepääsuga või ilma. Kui õigus Saada nimega on lubatud, näeb adressaat välja Saatja kõrval ainult administraatori nime. Exchange'i või Microsoft Windowsi administraator peab seda suvandit konfigureerima. See on tavaline olukord, kui kasutatakse ühiselt Exchange'i postkasti (nt töötaja saadab klientidele meilisõnumeid ühiskasutuses Exchange'i kaustast, mitte aga enda Exchange'i kontolt).

Exchange'i administraator juhiseid, mis võimaldavad nimega saatmise õigus

 1. Avage serveris Microsoft Windows Server 2003 jaotis Aktiivsed kausta kasutajad ja arvutid.

 2. Klõpsake menüüs Vaade käsku Täpsemad funktsioonid.

 3. Klõpsake domeenisõlme jaotises nuppu Kasutajad.

 4. Avage kasutajakonto, mille soovite lisada õigusele Saada nimega.

 5. Klõpsake vahekaardil Turvalisus nuppu Lisa.

 6. Tippige väljale Sisestage valitavate objektide nimed kuvatav nimi või selle isiku kasutajanimi, kellele soovite anda õiguse Saada nimega. Eraldades kõik sisestused semikooloni abil, saate lisada mitu kasutajat.

 7. Klõpsake nupu OK.

 8. Klõpsake loendis Õigused kirjet Saada nimega ja seejärel märkige ruut Luba.

Näpunäide. : Kui palute delegaadil luua uue sõnumi ja saata see tema enda kontole, saate tuvastada, kas delegaadil on Exchange'is õigus Saada nimega või ainult Outlookis õigus Delegaadi juurdepääs saatmiseks kellegi nimel. Veenduge, et delegaat sisestab väljale Saatja nime teise postkasti jaoks, näiteks ülemuse nime. Kui sõnum on saabunud ja mõlemad nimed kuvatakse väljal Saatja koos tekstiga "nimel", on delegaadil ainult Outlookis õigus Delegaadi juurdepääs saatmiseks kellegi nimel.

Kui isik saab õiguse, saate määrata delegaadi juurdepääsutaseme teie kaustadele. Saate delegaadile anda õiguse teie kaustades olevate üksuste lugemiseks, loomiseks, muutmiseks ja kustutamiseks. Kui lisate delegaadi, saab delegaat vaikimisi täieliku juurdepääsu teie kaustadele Kalender ja Tööülesanded. Delegaat saab ka teie nimel vastata koosolekukutsetele.

Kui soovite lubada volitatud esindaja näha kõiki sõnumeid oma sisendkausta, tuleb tagada täiendavad õigused. Juhised õiguse õiguste kaasatakse jaotises delegaadi juurdepääsu sisse lülitada .

Kui annate kellelegi juurdepääsu oma Exchange'i kaustadele, sellele isikule ei pääseks juurde kõik üksused, välja arvatud kaustad privaatseks märgitud. Jaotises Valige üksused, mida ei saa vaadata volitatud esindaja kaasatakse lubamisel delegaadid juhised vaatamiseks eraüksusi. Üksuste alamkaustad pole saadaval delegaadile, v.a juhul, kui muudate alamkausta ühiskasutuse õigusi või loote uue alamkausta. Uued alamkaustad päri emakausta juurdepääsuõigused kausta.

Lehe algusse

Delegaadi juurdepääsu käivitamine

Delegaat saab automaatselt teise isiku nimel saatmise õiguse. See tähendab, et delegaat saab teostada järgmisi toiminguid.

 • Ülemusele ehk teile saadetud koosolekukutsele vastamine.

 • Ülemusele ehk teile saadetud koosolekukutse vastuvõtmine.

 • Koostage ja saata meilisõnumeid, kui saanud, on Halduri nimi nimel volitatud esindaja nime kõrval kaudu.

Vaikimisi saab delegaat lugeda ainult koosolekukutseid ja ülemusele saadetud vastuseid. Delegaat ei saa teie kaustas Sisse teisi sõnumeid lugeda.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaarti Delegaadid ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Volitatud esindaja juurdepääs

  Kui vahekaarti delegaadid või nuppu Lisa puudub

  Vahekaardi Delegaadid või nupu Lisa puudumisel võivad olla järgmised põhjused.

  • Outlooki ja Exchange'i vahel pole loodud aktiivset ühendust. Outlooki olekuribal peaks olema kuvatud Ühendatud Microsoft Exchange'iga või Ühendusega.

  • Teie sõnumid ei saabu Exchange'i postkasti. Teie meilisõnumid peavad saabuma Exchange'i postkasti, mitte kõvakettal asuvasse erakaustafaili (.pst).

  • Lisandmoodul, mis sisaldab funktsiooni Delegaadi juurdepääs ei pruugi olla installitud või käivitatud.

   1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Usalduskeskus ja seejärel klõpsake nuppu Lisandmoodulid.

   2. Klõpsake väljal Halda ripploendi väärtust Exchange'i kliendi laiendused ja seejärel klõpsake nuppu Mine.

   3. Dialoogiboksis Lisandmoodulihaldur märkige ruut Delegaadi juurdepääs.

    Kui märkeruut Delegaadi juurdepääs puudub, peate lisandmooduli installima.

    1. Klõpsake dialoogiboksis Lisandmooduli haldur nuppu Installi.

    2. Valige väärtus dlgsetp.ecf ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

    3. Dialoogiboksi Lisandmoodulihaldur sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

     Soovitame teil Outlooki uuesti käivitada.

 3. Tippige delegaadiks määratava isiku nimi või otsige ja klõpsake seda otsingutulemuste loendis.

  Märkus. : Delegaat peab olema kirjas Exchange'i loendis globaalne aadressiloend.

 4. Klõpsake nuppu Lisa ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 5. Dialoogiboksis Delegaadi õigused saate nõustuda õiguste vaikesätetega või valida Exchange'i kaustade kohandatud juurdepääsutasemed.

  Kui delegaadil on vaja õigust töötada ainult koosolekukutsete ja nende vastustega, piisab õiguste vaikesätetest, mille hulka kuulub õigus Delegaat saab mulle saadetud koosolekusõnumite koopiad. Kausta Sisse õigusesätete väärtuseks võite jätta Pole. Koosolekukutsed ja nende vastused lähevad otse delegaadi kausta Sisse.

  Märkus. : Delegaadile on vaikimisi antud õigus Läbivaataja (saab lugeda, luua ja muuta üksusi) kausta Kalender puhul, sest kui delegaat on teie nimel vastanud koosolekukutsele, lisatakse see koosolek automaatselt teie kausta Kalender.

  Delegaadi õigusetasemete kirjeldused

  • Läbivaataja     – selle õigusega saab delegaat lugeda üksusi ülemuse kaustas.

  • Autor     – selle õigusega saab delegaat üksusi lugeda, luua ning teie loodavaid üksusi muuta ja kustutada. Näiteks saab delegaat luua tööülesannete määramisi ning koosolekukutseid otse ülemuse kaustas Tööülesanne või Kalender ja seejärel saata üksuse ülemuse nimel.

  • Läbivaataja     – selle õigusega saab delegaat teha kõike, mida Autori õigused võimaldavad ja lisaks sellele muuta ja kustutada ülemuse loodud üksusi.

  Volitatud esindaja pääsuõigused

 6. Delegaadile muudetud õigustest teatava sõnumi saatmiseks märkige ruut Saada delegaadile automaatselt kokkuvõttev sõnum nende õiguste kohta.

 7. Soovi korral mäkige ruut Delegaat saab vaadata minu eraüksusi.

  NB! : See on üldine säte, mis mõjutab kõiki teie Exchange'i kaustu, muu hulgas ka kaustu Post, Kontaktid, Kalender, Tööülesanded, Märkmed ja Päevik. Eraüksustele juurdepääsu lubamine ainult ühes kaustas pole võimalik.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Märkus. : Sõnumeid saada õigusi kaasata nii volitatud esindaja ja ülemuse nimede kõrval kaudu. Kui sõnum saadetakse koos nimega saatmise õigus, kuvatakse ainult ülemuse nimi. Lisateavet nimega saatmise õigus jaotisest Delegaadi juurdepääs .

Lehe algusse

Delegaadi õiguste muutmine

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel klõpsake vahekaarti Delegaadid.

  Vahekaart delegaadid on puudu

  Vahekaardi Delegaadid puudumine võib olla tingitud järgmistest põhjustest:

  • Outlooki ja Exchange'i vahel pole ühendust. Outlooki olekuribal peaks olema kuvatud Ühendatud Microsoft Exchange'iga või Ühendusega.

  • Teie sõnumid ei saabu Exchange'i postkasti. Teie meilisõnumid peavad saabuma Exchange'i postkasti, mitte kõvakettal asuvasse erakaustafaili (.pst).

  • Lisandmoodul, mis sisaldab funktsiooni Delegaadi juurdepääs ei pruugi olla installitud või käivitatud.

   1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Usalduskeskus ja seejärel klõpsake nuppu Lisandmoodulid.

   2. Klõpsake väljal Halda ripploendi väärtust Exchange'i kliendi laiendused ja seejärel klõpsake nuppu Mine.

   3. Dialoogiboksis Lisandmoodulihaldur märkige ruut Delegaadi juurdepääs.

    Kui märkeruut Delegaadi juurdepääs puudub, peate lisandmooduli installima.

    1. Klõpsake dialoogiboksis Lisandmooduli haldur nuppu Installi.

    2. Valige väärtus dlgsetp.ecf ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

    3. Dialoogiboksi Lisandmoodulihaldur sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

     Soovitame teil Outlooki uuesti käivitada.

 2. Klõpsake selle delegaadi nime, kelle jaoks soovite õigusi muuta, ja seejärel klõpsake nuppu Õigused.

  Kui soovite kõik delegaadi juurdepääsuõigused eemaldada, klõpsake nuppu Eemalda ja jätke ülejäänud juhised vahele.

  Volitatud esindaja pääsuõigused

 3. Muutke kõigi nende Outlooki kaustade õigused, millele delegaadil on juurdepääs.

 4. Delegaadile muudetud õigustest teatava sõnumi saatmiseks täitke märkeruut Saada delegaadile automaatselt kokkuvõttev sõnum nende õiguste kohta.

Märkus. : Kui soovite saada teile saadetud koosolekukutse ja nende vastuste koopiad, veenduge, et delegaadile on teie kaustas Kalender omistatud õigus Läbivaataja (saab lugeda, luua ja muuta üksusi), ja seejärel täitke märkeruut Delegaat saab mulle saadetud koosolekusõnumite koopiad.

Lehe algusse

Delegaadi jaoks keelatud üksuste valimine

Kui olete delegaadile andnud õigused ning tal on juurdepääs teie Outlooki kaustadele, saate peita kohtumisaegade, koosolekute, tööülesannete ja kontaktide isikliku teabe. Avage kõik isiklikud üksused ja klõpsake jaotises Suvandid nuppu Era.

Kui soovite, et delegaat näeks teie eraüksusi, toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Suvandid ja seejärel klõpsake vahekaarti Delegaadid.

  Vahekaart delegaadid on puudu

  Vahekaardi Delegaadid puudumine võib olla tingitud järgmistest põhjustest:

  • Outlooki ja Exchange'i vahel pole ühendust. Outlooki olekuribal peaks olema kuvatud Ühendatud Microsoft Exchange'iga või Ühendusega.

  • Teie sõnumid ei saabu Exchange'i postkasti. Teie meilisõnumid peavad saabuma Exchange'i postkasti, mitte kõvakettal asuvasse erakaustafaili (.pst).

  • Lisandmoodul, mis sisaldab funktsiooni Delegaadi juurdepääs ei pruugi olla installitud või käivitatud.

   1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Usalduskeskus ja seejärel klõpsake nuppu Lisandmoodulid.

   2. Klõpsake väljal Halda ripploendi väärtust Exchange'i kliendi laiendused ja seejärel klõpsake nuppu Mine.

   3. Dialoogiboksis Lisandmoodulihaldur märkige ruut Delegaadi juurdepääs.

    Kui märkeruut Delegaadi juurdepääs puudub, peate lisandmooduli installima.

    1. Klõpsake dialoogiboksis Lisandmooduli haldur nuppu Installi.

    2. Valige väärtus dlgsetp.ecf ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

    3. Dialoogiboksi Lisandmoodulihaldur sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

     Soovitame teil Outlooki uuesti käivitada.

 2. Klõpsake loendis selle delegaadi nime, kellele soovite anda õiguse oma erakohtumiste aegu vaadata.

 3. Klõpsake nuppu Õigused.

 4. Märkige ruut Delegaat saab vaadata minu eraüksusi.

  Volitatud esindaja juurdepääs eraüksustele

NB! : Ei tasu loota, et funktsiooni Era abil saaks tõkestada teiste inimeste juurdepääsu teie kohtumisaegade, kontaktide või tööülesannete üksikasjadele. Kindlustamaks, et teised inimesed ei saa lugeda teie eraüksusi, ärge andke oma kaustade Kalender, Kontaktid või Tööülesanded kasutajale õigust Läbivaataja (saab üksusi lugeda). Isik, kellele on antud teie kaustades juurdepääsuõigus Läbivaataja (saab üksusi lugeda), saab eraüksuste vaatamiseks kasutada programmilisi meetodeid või muid meiliprogramme. Kasutage funktsiooni Era ainult siis, kui kasutate kaustu ühiselt inimestega, keda usaldate.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×