Keelte vahetamine keeleriba abil

Erinevaid klahvipaigutusi kasutavate keelte vahetamiseks saate kasutada keeleriba. Keele vahetamisel keeleriba abil muutub klahvipaigutus sellele keelele vastavaks.

Kasutage keeleriba, kui soovite teha ühte järgmistest:

 • aktiveerida vaheldumisi ladina tähestikul põhineva (nt inglise, hispaania või prantsuse) ja mitte-ladina tähestikul põhineva keele (nt araabia või hiina);

 • aktiveerida vaheldumisi mitte-ladina tähestikul põhinevaid keeli (nt kreeka või vene);

 • eelistate erinevates ladina tähestikul põhinevates keeltes tippimisel kasutada vastava keele klahvipaigutust.

Kui soovite tippida ainult ladina tähestikul põhinevates keeltes (nt inglise ja hispaania) ning kasutada kõikide keelte jaoks sama klahvipaigutust, saate seda teha. Eri keeltes kasutatavate erimärkide (nt é või ñ) tippimiseks saate tippida ASCII tärgi koodi. Lisateavet leiate teemast Sümbolite ¢, £, ?, ® ja muude klaviatuurilt puuduvate märkide sisestamine. Pärast teksti tippimist saate tekstis mõnes muud keeles olevate jaotiste tuvastamiseks määrata õigekirjakontrolli keele. Keeleriba kohta leiate lisateavet teemast Keeleriba (ülevaade).

Selle artikli teemad

Keelte vahetamine keeleriba abil

Keeleriba asukoht

Klahvipaigutuse lubamine

Lisateave

Keelte vahetamine keeleriba abil

Keeleriba kuvamiseks ja kasutamiseks peate Windowsis lubama kahe või enama keele klahvipaigutuse. Kui kasutatavate keelte klahvipaigutused pole veel lubatud, lubage need teemas Erinevate keelte klahvipaigutuste lubamine toodud juhiste järgi. Klahvipaigutuse lubamisel kuvatakse keeleriba automaatselt tegumiribal või töölaual. Kui keeleriba pärast klahvipaigutuse lubamist automaatselt ei kuvata, lugege teemat Keeleriba asukoht.

 1. Pärast seda, kui olete lubanud nii soovitud klaviatuurikeele kui ka keeleriba, avage dokument ja viige kursor dokumendis asukohta, kust soovite alustada muus keeles tippimist.

 2. Klõpsake keeleribal keeleikooni Inglise klahvipaigutuse näidik ja seejärel soovitud keelt.

  Kiirklahv. Erinevate klahvipaigutuste aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Shift.

  Märkus.   Ikoon Inglise klahvipaigutuse näidik on näide. Ikoon näitab, et aktiivse klahvipaigutuse keeleks on inglise keel. Teie arvutis kuvatav ikoon sõltub aktiivsest klahvipaigutusest.

  Ühele keelele mitme klahvipaigutuse seadmisel saate klahvipaigutuste vahetamiseks klõpsata keeleribal klahvipaigutuse ikooni Keeleriba keelenäidikute näidised ja seejärel klõpsata soovitud klahvipaigutust. Nimi ikoonil muutub vastavalt aktiivsele klahvipaigutusele.

 3. Erinevate keelte vahetamiseks korrake toiminguid 1–2.

Näpunäide.   Programmi kasutatavat õigekeelsusriistade keelt saate vaadata rakenduse olekuribal. Olekuriba on saadaval ainult järgmistes Microsoft Office'i programmides: PowerPoint, Visio ja Word. Selle suvandi aktiveerimiseks paremklõpsake olekuriba Olekuriba ja siis klõpsake käsku Keel. Kui see suvand on aktiveeritud, saate olekuriba selle osa klõpsamisel avada dialoogiboksi Keel ja seada valitud teksti keele.

Lehe algusse

Keeleriba asukoht

Kui Windowsis on lubatud kaks või enam klahvipaigutust, kuvatakse keeleriba töölaual või Windowsi tegumiribal enamasti automaatselt. Keeleriba pole nähtaval, kui see on peidetud või kui Windowsis on lubatud ainult üks klahvipaigutus. Üksikasjalikku teavet klahvipaigutuste lubamise kohta leiate teemast Eri keelte klahvipaigutuste lubamine.

Kui keeleriba pole nähtaval, tehke järgmist.

Kontrollimine, kas keeleriba on peidetud

Windows 7

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel linki Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotise Kell, keel ja piirkond linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Piirkond ja keel nuppu Muuda klaviatuure.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeeled vahekaarti Keeleriba.

  Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

 5. Kontrollige jaotises Keeleriba, kas suvand Peidetud on valitud. Kui see on valitud, klõpsake suvandit Ujuv töölaual või Tegumiribal dokitud. Kui suvand Ujuv töölaual või Tegumiribal dokitud on juba valitud, vt teemat Klahvipaigutuse lubamine.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel linki Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Piirkonna- ja keelesuvandid nuppu Muuda klaviatuure.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeeled vahekaarti Keeleriba.

  Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

 5. Kontrollige jaotises Keeleriba, kas suvand Peidetud on valitud. Kui see on valitud, klõpsake suvandit Ujuv töölaual või Tegumiribal dokitud. Kui suvand Ujuv töölaual või Tegumiribal dokitud on juba valitud, vt teemat Klahvipaigutuse lubamine.

Windows XP

 1. Valige menüü Start käsk Sätted ja klõpsake käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake linki Kuupäeva-, kellaaja- keele- ja piirkonnasuvandid, klõpsake linki Piirkonna- ja keelesuvandid ja seejärel linki Lisa muid keeli.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaarti Keeled ja seejärel nuppu Üksikasjad.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstiteenused ja sisestuskeel nuppu Keeleriba.

 5. Kontrollige dialoogiboksis Keeleriba sätted, kas ruut Näita keeleriba töölaual on märgitud. Kui see pole märgitud, märkige see ja klõpsake siis nuppu OK. Keeleriba peaks nüüd töölaual kuvatud olema. Kui ruut on juba märgitud, klõpsake nuppu Loobu ja vt teemat Klahvipaigutuse lubamine

  Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled.

Lehe algusse

Klahvipaigutuse lubamine

Keeleriba kuvatakse ainult juhul, kui operatsioonisüsteemis Windows on lubatud kaks või rohkem klahvipaigutust.

Kui pärast loendist keele valimist kuvatakse tekst Pole lubatud, on võimalik, et peate lubama klahvipaigutuse.

Windows 7

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel linki Juhtpaneel.

 2. Klõpsake üksuse Kell, keel ja piirkond jaotise Piirkond ja keel linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Klaviatuur ja keeled nuppu Muuda klaviatuure.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada. Seejärel lugege teemat Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Kui keel, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–8.

 1. Klõpsake jaotise Installitud teenused nuppu Lisa.

 2. Laiendage keel, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, ja seejärel laiendage väärtus Klaviatuur.

 3. Märkige soovitud klaviatuuri või sisestusmeetodiredaktori (IME) ruut ning klõpsake seejärel nuppu OK. Keel lisatakse loendisse Vaike-sisestuskeel.

Klahvipaigutuse eelvaate nägemiseks klõpsake nuppu Eelvaade.

Sisestuskeele lisamise dialoogiboks vene klahvipaigutusega

 1. Klõpsake jaotises Vaike-sisestuskeel keelt, mida soovite kasutada vaikekeelena.

Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel linki Juhtpaneel.

 2. Klõpsake jaotises Kell, keel ja piirkond linki Klaviatuuri või mõne muu sisestusmeetodi muutmine.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel vahekaardil Klaviatuurid ja keeled nuppu Muuda klaviatuure.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada. Seejärel lugege teemat Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu.

Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Kui keel, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–8.

 1. Klõpsake jaotise Installitud teenused nuppu Lisa.

 2. Laiendage keel, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, ja seejärel laiendage väärtus Klaviatuur.

 3. Märkige soovitud klaviatuuri või sisestusmeetodiredaktori (IME) ruut ning klõpsake seejärel nuppu OK. Keel lisatakse loendisse Vaike-sisestuskeel.

Klahvipaigutuse eelvaate nägemiseks klõpsake nuppu Eelvaade.

Sisestuskeele lisamise dialoogiboks vene klahvipaigutusega

 1. Klõpsake jaotises Vaike-sisestuskeel keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada, ja minge üksusse Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba abil.

Windows XP

Klaviatuuride lubamine sellistele keeltele nagu hiina, jaapani ja korea tuleb esmalt installida Ida-Aasia keelefailid. Keeltele, mida loetakse paremalt vasakule või mis nõuavad kuvamisel kontekstipõhiseid kujundeid, tuleb installida keerukad kirjasüsteemid. Lisateavet Ida-Aasia keelefailide ja keerukate kirjasüsteemide installimise kohta leiate teemast Süsteemitoe lubamine Ida-Aasia, Kagu-Aasia, India ja paremalt vasakule kirjutatavatele keeltele.

 1. Valige menüü Start käsk Sätted ja klõpsake siis käsku Juhtpaneel.

 2. Klõpsake ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid ning seejärel ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Piirkonna- ja keelesuvandid vahekaardi Keeled jaotise Tekstiteenused ja sisestuskeeled nuppu Üksikasjad.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Tekstiteenused ja sisestuskeeled jaotises Vaike-sisestuskeel seda keelt, mida soovite vaikekeelena kasutada. Seejärel lugege teemat Klaviatuurikeele vahetamine keeleriba kaudu.

  Dialoogiboks Tekstiteenused ja sisestuskeeled

Kui keelt, mida soovite vaike-sisestuskeelena kasutada, pole saadaval, täitke juhised 5–7.

Valitud vaikekeel rakendatakse kõikides teie arvutis olevates programmides (sh muude tootjate programmides), mis seda sätet kasutavad..

 1. Klõpsake jaotise Installitud teenused nuppu Lisa.

 2. Valige dialoogiboksi Sisestuskeele lisamine loendist Sisestuskeel soovitud keel ja klõpsake siis nuppu OK.

 3. Klõpsake jaotises Vaike-sisestuskeel keelt, mida soovite kasutada vaikekeelena.

Lisateavet teate kohta, et klaviatuuri klahvipaigutus "pole lubatud", leiate teemast Mida tähendab "Pole lubatud" või "Pole installitud"?. Lisateavet klaviatuuri klahvipaigutuse lubamise kohta leiate teemast Erinevate keelte klahvipaigutuste lubamine.

Lehe algusse

Lisateave

Märkus.   Teksti õigekirjakontrolli keele vahetamiseks (isegi juhul, kui vahetate ainult keelelokaati, nt inglise (Ühendkuningriik) vahetamine inglise (USA) vastu) lugege teemat Keelte vahetamine õigekirjakontrolli keele seadmise kaudu.

Lehe algusse

Rakenduskoht: Visio 2016 Preview, Project 2013 Standard, Project Professional 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Visio 2007 Standard, Project 2010 Standard, Project 2007 Standard, Word 2010, Word 2007, Word 2013, Visio 2010, Visio 2007, Visio 2013, Publisher 2010, Publisher 2007, Publisher 2013, Project 2010, Project 2007, PowerPoint 2010, PowerPoint 2007, Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2013, OneNote 2010, OneNote 2007, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2013, Access 2010, Access 2007, Access 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt