Keelte vahetamine õigekirjakontrolli keele seadmise kaudu

Kui koostate dokumente mitmes ladina tähestiku põhises keeles (nt inglise, prantsuse ja saksa) ja soovite töö ajal kiiresti keeli vahetada, võimaldab tippimisel teksti õigekirjakontrolli keele seadmine teil teksti õigekirja kontrollida selles keeles, mida dokumendi loomisel parajasti kasutate.

Kui soovite tippida keeles, mis pole ladina tähestiku põhine (nt araabia või hiina), või soovite kasutada iga ladina keelel põhineva keele puhul vastavat klahvipaigutust, saate vastava klahvipaigutuse aktiveerida keeleriba abil. Lisateavet leiate teemast Keelte vahetamine keeleriba abil.

Millist tarkvarakomplekti Office 2010 programmi te kasutate?

Access

Vahetage andmebaasikeel vastavalt andmebaasikirjete ja väljade keelele.

Excel

Vahetage sõnastikukeel vastavalt tööleheteksti keelele.

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Lisateave

Access

Saate soovitud teksti tippida, kui kasutate kõiki vajalikke märke sisaldavat klahvipaigutust või teate klahvipaigutusest puuduvate erimärkide ASCII koode. Rakenduses Access keele seadmiseks saate tippida soovitud teksti, selle valida, ja seejärel seada valitud teksti jaoks õigekirjakontrolli keele. Õigekirja kontrollimiseks saate sõnastiku seada vastavalt kasutatavale keelele.

 1. Avage Accessi andmebaas.

 2. Alustage tippimist.

  Märkus.    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ) sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

Vahetage andmebaasikeel vastavalt andmebaasikirjete ja väljade keelele.

   Redigeerimiskeel rakendatakse terves andmebaasis ning seda ei saa määratleda üksikute kirjete ja väljade jaoks. Lisateavet erinevate keelte õigekirja kontrollimise kohta leiate teemast Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine.

Andmebaasi keele vahetamiseks õigekirja kontrollimise jaoks toimige järgmiselt.

 1. Avage Accessi andmebaas.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake jaotises Spikker käsku Suvandid.

 4. Klõpsake nuppu Keel.

 5. Valige redigeerimiskeel dialoogiboksi Office'i keele-eelistuste määramine loendist Redigeerimiskeel ja seejärel klõpsake nuppu Sea vaikesätteks.

     See muudab kõigi Microsoft Office*i programmide vaike-redigeerimiskeele.

 6. Järgmisel andmebaasi õigekirja kontrollimisel (klõpsates menüü Avaleht nuppu Õigekirjakontroll, saate sõnastiku keele muuta dialoogiboksis Õigekirjakontroll ja seejärel kontrollida andmebaasi kirjeid kõigi andmebaasis sisalduvate keelte osas. Seda juhist tuleb korrata iga andmebaasis esineva keele puhul.

Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

Excel

   Redigeerimiskeel rakendatakse kogu töövihikule ja seda ei saa määratleda üksikute töölehtede ja lahtrite jaoks. Lisateavet erinevate keelte õigekirja kontrollimise kohta leiate teemast Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine.

Keele seadmiseks rakenduses Excel tippige keeles, mida soovite kasutada, ja seejärel saate selle keele sõnastiku aktiveerimiseks õigekirjakontrolli ajal klõpsata väärtust Sõnastiku keel.

 1. Avage Exceli töövihik.

 2. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

Vahetage sõnastikukeel vastavalt tööleheteksti keelele.

Töövihiku keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Avage Exceli töövihik.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake jaotises Spikker käsku Suvandid.

 4. Klõpsake nuppu Keel.

 5. Valige redigeerimiskeel dialoogiboksi Office'i keele-eelistuste määramine loendist Redigeerimiskeel ja seejärel klõpsake nuppu Sea vaikesätteks.

     See muudab kõigi Microsoft Office*i programmide vaike-redigeerimiskeele.

 1. Järgmine kord, kui kontrollite töövihiku õigekirja (klõpsates menüü Avaleht nuppu Õigekirjakontroll), saate sõnastiku keele muuta dialoogiboksis Õigekirjakontroll ja seejärel kontrollida töövihikut kõigi loendis sisalduvate keelte osas. Seda juhist tuleb korrata iga töövihikus esineva keele puhul.

Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

InfoPath

InfoPath Designer

   Rakenduses InfoPath Designer rakendatakse käsk Sea õigekirjakontrolli keel praegusele vormivaatele. Mitme vaatega vormidel võib igal vaatel olla erinev õigekontrolli keel. Õigekirjakontrolli keel rakendatakse kogu vaatele. Kogu vaate tekst on märgitud samas keeles tekstina.

Vormi keele muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Õigekiri all olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu Sea õigekeelsuskontroll.Nupu pilt

 2. Klõpsake dialoogiboksis Keel keelt, mida soovite kasutada.

 3. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ),sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 4. Soovi korral saate kontrollida ka õigekirja.

  Märkmed   

InfoPath Editor

  Rakenduses InfoPath Editor rakendatakse käsk Sea õigekeelsuskontroll kogu vormile. Õigekirjakontrolli keel rakendatakse kogu vaatele. Kogu vaate tekst märgitakse samas keeles olevana.

Vormi õigekirja kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Avaleht nupu Õigekiri all olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku Sea õigekeelsuskontroll Nupu pilt.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Keel keelt, mida soovite kasutada.

 3. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema) (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 4. Tehke ka õigekirjakontroll.

  Märkmed   

Lehe algusesse

OneNote

Märkmiku keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Viige kursor failis kohta, kus soovite alustada teksti tippimist mõnes muus keeles. Kui teil on aga tekst juba tipitud, valige tekst.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Keel ja seejärel käsku Sea õigekeelsuskontroll.

 3. Valige soovitud keel paanil Sisestuskeel.

 4. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 5. Kui soovite taas kasutusele võtta esialgse keele või valida mõne muu keele, korrake juhiseid 1–3. Valige järgmine keel juhises 3.

 6. Tehke ka õigekirjakontroll.

  Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

Outlook

Meilisõnumi keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Viige kursor meilisõnumis kohta, kus soovite alustada teksti tippimist mõnes muus keeles. Kui teil on aga tekst juba tipitud, valige tekst.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nupu Keel all olevat noolt ja seejärel nuppu Sea õigekeelsuskontroll Nupu pilt.

 3. Valige soovitud keel dialoogiboksis Keel.

 4. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 5. Kui soovite taas kasutusele võtta esialgse keele või valida mõne muu keele, korrake juhiseid 1–3. Valige järgmine keel juhises 3.

 6. Soovi korral saate kontrollida nii õigekirja kui ka grammatikat.

  Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

PowerPoint

Slaidi keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Viige kursor failis kohta, kus soovite alustada teksti tippimist mõnes muus keeles. Kui teil on aga tekst juba tipitud, valige tekst.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nupu Keel all olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku Sea õigekeelsuskontroll .

 3. Valige dialoogiboksis Keel keel, mida soovite kasutada.

 4. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 5. Kui soovite taas kasutusele võtta esialgse keele või valida mõne muu keele, korrake juhiseid 1–3. Valige järgmine keel juhises 3.

 6. Soovi korral saate kontrollida nii õigekirja kui ka grammatikat.

  Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

Publisher

Publikatsiooni keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Viige kursor failis kohta, kus soovite alustada teksti tippimist mõnes muus keeles. Kui teil on aga tekst juba tipitud, valige tekst.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatuses nupu Keel all olevat noolt ja siis käsku Sea õigekeelsuskontroll Nupu pilt.

 3. Valige soovitud keel dialoogiboksis Keel.

 4. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 5. Kui soovite taas kasutusele võtta esialgse keele või valida mõne muu keele, korrake juhiseid 1–3. Valige järgmine keel juhises 3.

 6. Tehke ka õigekirjakontroll.

  Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

Visio

Diagrammi keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Viige kursor failis kohta, kus soovite alustada teksti tippimist mõnes muus keeles. Kui teil on aga tekst juba tipitud, valige tekst.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Sea õigekeelsuskontroll.

 3. Valige soovitud keel dialoogiboksis Keel.

 4. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 5. Kui soovite taas kasutusele võtta esialgse keele või valida mõne muu keele, korrake juhiseid 1–3. Valige järgmine keel juhises 3.

 6. Soovi korral saate kontrollida ka õigekirja.

  Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

Word

Dokumendi keele muutmiseks õigekirjakontrolli jaoks tehke järgmist.

 1. Viige kursor failis kohta, kus soovite alustada teksti tippimist mõnes muus keeles. Kui teil on aga tekst juba tipitud, valige tekst.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Keel nuppu Sea õigekeelsuskontroll.

 3. Valige soovitud keel dialoogiboksis Keel.

 4. Alustage tippimist.

  Märkmed    Erimärkide (nt treema (ö), tilde (ñ), sedii (Ç) või mõne sümboli (nt märke) tippimiseks tehke ühte järgmistest.

 5. Kui soovite taas kasutusele võtta esialgse keele või valida mõne muu keele, korrake juhiseid 1–3. Valige järgmine keel juhises 3.

 6. Soovi korral kontrollige õigekirja ja grammatikat.

  Märkus.    Kui teie tarkvarakomplekti Office 2010 versioon ei hõlma soovitud keele jaoks vajalikke õigekeelsusriistu (nt õigekirjakontrolli), vajate arvatavasti keelepaketti. Lisateavet leiate teemast Keelepaketi või keeleliidesepaketi vajalikkuse kindlaksmääramine.

Lehe algusesse

Lisateave

Rakenduskoht: Visio Standard 2010Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt