Kategooria Täpsemalt (Accessi suvandid)

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Redigeerimine

 • Teisalda pärast sisestamist   

  • Ära teisalda    – sisestusklahvi (ENTER) vajutamisel jäetakse kursor praegusele väljale.

  • Järgmine väli    – sisestusklahvi (ENTER) vajutamisel viiakse kursor järgmisele väljale. Vaikimisi asub järgmine väli praegusest väljast kas vasakul või paremal, sõltuvalt seatud teksti suunast.

  • Järgmine kirje    – sisestusklahvi (ENTER) vajutamisel viiakse kursor järgmise kirje praegusele väljale. Järgmine kirje asub praeguse kirje all.

 • Käitumine sisestamisega välja   

  Selle jaotise suvanditega saate muuta sisestusklahvi (ENTER), tabeldusklahvi (TAB) ja nooleklahvide käitumist kursori liigutamisel vormide ja andmelehtede väljade vahel.

  • Vali terve väli    – kursori väljale viimisel valitakse terve väli.

  • Mine välja algusse    – kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja alguses.

  • Mine välja lõppu    – kursori väljale viimisel kuvatakse kursor välja lõpus.

 • NOOLEKLAHVI käitumine   

  • Järgmine väli    – parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor järgmisele väljale. Kursori paigutamiseks ühe märgi juurest teise juurde vajutage klahvi F2.

  • Järgmine märk    – parem- või vasaknooleklahvi vajutamisel viiakse kursor väljal järgmisele või eelmisele märgile.

  • Kursor peatub esimesel/viimasel väljal    – selle suvandiga saate takistada vasak- või paremnooleklahvil kursorit esimeselt või viimaselt väljalt eelmisele või järgmisele kirjele viimast.

 • Otsingu/asenduse vaikekäitumine

  Selle jaotise suvanditega saate juhtida rakenduse Microsoft Office Access 2007 otsingu- või otsingu- ja asendustoiminguid ning need rakendatakse rakenduses Office Access 2007 globaalselt.

  • Kiirotsing    – otsitakse praeguselt väljalt ja otsitava stringiga vastendatakse terve väli.

  • Üldotsing    – otsitakse kõigilt väljadelt ja vastendatakse välja mis tahes osa.

  • Väljaotsingu algus    – otsitakse praeguselt väljalt ja vastendatakse välja algusmärgid.

 • Kinnitus

  • Kirjete muudatused    – kinnitusteade kuvatakse kirje muutmisel.

  • Dokumentide kustutamised    – kinnitusteade kuvatakse andmebaasiobjekti kustutamisel.

  • Toimingupäringud    – kinnitusteade kuvatakse lisandus-, uuendus-, kustutus-, või tabelikoostepäringute käitamisel Accessi andmebaasis.

 • Vaikesuund

  • Vasakult paremale    – uued objektid kuvatakse inglise keele ja muude Euroopa keelte kõnelejatele tuttava suunaga vasakult paremale. Näiteks kuvatakse selle sätte valimisel tabeli esimene väli kõige vasakpoolsemas veerus ja uued väljad lisatakse sellest veerust paremale. Andmelehevaates kuvatakse kirjenumbriväljad ja navigeerimisnupud lehe alumises vasakpoolses nurgas.

  • Paremalt vasakule    – uued objektid kuvatakse Lähis-Ida keelte kõnelejatele tuttava suunaga paremalt vasakule. Näiteks kuvatakse selle sätte valimisel tabeli esimene väli kõige parempoolsemas veerus ja uued väljad lisatakse sellest veerust vasakule. Andmelehevaates kuvatakse kirjenumbriväljad ja navigeerimisnupud lehe alumises parempoolses nurgas..

 • Üldjoondus

  • Liideserežiim    – märkide kuvamisviis ühtlustatakse kasutatava kasutajaliidese keelega. Näiteks kui kasutajaliidese keel on vasakult paremale kirjutatav keel (nt inglise keel), joondatakse märgid vasakule.

  • Tekstirežiim    – tekst joondatakse vastavalt esimese keelespetsiifilise märgi suunale. Näiteks kui esimene tugev märk (mitte number ega erimärk) on eesti keeles, joondatakse tekst vasakule.

 • Kursori liikumine

  • Loogiline    – kursori edasiliikumine kahesuunalises tekstis seatakse vastavalt tuvastatud keele suunale. Näiteks nooleklahvide kasutamisel araabiakeelses tekstis liikumiseks ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumiseks liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja alustab ingliskeelses sõnas liikumist kõige vasakpoolsemast märgist ning jätkab liikumist suunaga vasakult paremale.

  • Visuaalne    – kursori edasiliikumise kahesuunalises tekstis seatakse liikuma järgmisele visuaalselt külgnevale märgile. Näiteks nooleklahvide kasutamisel araabiakeelses tekstis paremalt vasakule liikumiseks ja samas lauses olevas ingliskeelses tekstis liikumiseks liigub järjepunkt araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ja jätkab siis ingliskeelses sõnas liikumist kõige parempoolsemast märgist suunaga paremalt vasakule.

  • Andmelehe IME-juhtelement– märkige see ruut, kui soovite, et tabeli andmelehele andmete sisestamisel oleks Ida-Aasia IME-režiimi väärtuseks Juhtelemendita.

  • Kasuta hidžra (hijri) kalendrit– kuupäeva arvestatakse islami lunaarkalendri alusel. Kui see ruut on märkimata, kasutab andmebaas Gregoriuse kalendrit. Access soovitab kalendritüübi valida andmebaasi esmakordsel loomisel ning seda sätet hiljem mitte muuta.

Kuvamine

 • Kuvatavate viimatiste dokumentide arv    Seada või muuta kuvatakse lehel Alustamine: Microsoft Office Access paanil Ava viimatine andmebaas ja Viimatiste dokumentide loend, mis kuvatakse, kui klõpsate Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt viimati kasutatud failide arvu.

 • Olekuriba    – saate Accessi akna alumises servas kuvada olekuriba.

 • Kuva animatsioonid    – saate sisse lülitada animeeritud funktsioonid (nt andmelehele uute veergude animeeritud lisamise).

 • Kuva andmelehtedel nutikad sildid    – andmelehtedel kuvatakse nutikad sildid.

 • Kuva vormides ja aruannetes nutikad sildid    – vormides ja aruannetes kuvatakse nutikad sildid.

 • Makro kujundus kuvamine   

  • Nimede veerg    – makrokujundajas kuvatakse veerg Makro nimi. Selle veeru saate kuvada või peita ka klõpsates menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Makro nimed. Kui olete selle suvandi välja lülitanud ning avate kujundusvaates sellise makro, mis sisaldab makro nimesid, kuvatakse peidetud veerg sellegipoolest. See säte rakendub kõigile andmebaasidele, kuid praeguse makro jaoks saate sätte välja lülitada käsu Makro nimed abil.

  • Tingimuste veerg    – makrokujundajas kuvatakse käsk Tingimused. Selle veeru saate kuvada või peita ka klõpsates menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Tingimused. Kui olete selle suvandi välja lülitanud ning avate kujundusvaates sellise makro, mis sisaldab ühte või mitut tingimust, kuvatakse peidetud veerg sellegipoolest. See säte rakendub kõigile andmebaasidele, kuid praeguse makro jaoks saate sätte välja lülitada käsu Tingimused abil.

Printimine

 • Vasakule (bruto)    Muudab vaikimisi vasakveeris andmelehtedel, moodulid, ja uusi vorme ja aruandeid. Saate kasutada väärtuste nullist prinditud lehe kõrgus ja laius. Olemasoleva vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt , valige käsk Prindi, klõpsake nuppu Prindija klõpsake häälestus dialoogiboksi Printimine .

 • Paremveeris    Muudab vaikimisi paremveeris andmelehtede, moodulid, ja uusi vorme ja aruandeid. Saate kasutada väärtuste nullist prinditud lehe kõrgus ja laius. Olemasoleva vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja käsu Lehekülje häälestus .

 • Ülaveeris    Muudab vaikimisi ülaveeris andmelehtedel, moodulid, ja uusi vorme ja aruandeid. Saate kasutada väärtuste nullist prinditud lehe kõrgus ja laius. Olemasoleva vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja käsu Lehekülje häälestus .

 • Alaveeris    Muudab vaikimisi alaveeris andmelehed, moodulid, ja uusi vorme ja aruandeid. Saate kasutada väärtuste nullist prinditud lehe kõrgus ja laius. Olemasoleva vormide ja aruannete veeriste muutmiseks klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja käsu Lehekülje häälestus .

Üldine

 • Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked    – kui olete arendaja, märkige see ruut kasutajaliidese kohanduskoodi tõrgete kuvamiseks. Tõrgete peitmiseks tühjendage ruut.

 • Luba heliga tagasiside    – esitatakse tarkvarakomplekti Microsoft Office Professional 2007 programmisündmustega (nt failide avamine, salvestamine ja printimine ning tõrketeadete kuvamine) seonduvaid saadaolevaid helisid. Sündmustele määratud helisid saab muuta Windowsi juhtpaneeli dialoogiboksis Heliatribuudid. Ruudu Luba heliga tagasiside märkimisel või tühjendamisel mõnes Office'i rakenduses lülitatakse see sisse või välja ka kõigis muudes Office'i rakendustes. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage Windowsi juhtpaneeli kaust Helid. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

 • Kasuta neljakohalise aastaarvu vormingut   

  • See andmebaas    – praegu avatud andmebaasile seatakse neljakohaline aastaarvuvorming (aaaa).

   Märkus. : See säte alistab All andmebaaside sätet praegu avatud andmebaasile.

  • Kõik andmebaasid    – kõigile andmebaasidele seatakse neljakohaline aastaarvuvorming (aaaa).

 • Veebisuvandid    – klõpsake seda nuppu dialoogiboksi Veebisuvandid kuvamiseks. Selles dialoogiboksis saate seada andmebaasiobjektide veebisuvandid. Saate seada tabelite, päringute, vormide ja aruannete hüperlinkide ja külastatud hüperlinkide ilme.

Täpsemalt

 • Ava Accessi käivitamisel viimati kasutatud andmebaas    – selle ruudu märkimisel avab Access lehe Alustamine: Microsoft Office Access kuvamise asemel viimati kasutatud andmebaasi.

 • Avamise vaikerežiim

  • Ühiskasutusega    – olemasolev andmebaas avatakse ühiskasutusega. See on vaikesäte.

  • Eksklusiivne    – olemasolev andmebaas avatakse ühe kasutaja eksklusiivseks kasutuseks.

 • Kirjete vaikelukustamine

  • Lukud puuduvad    – kirjet saab redigeerida.

  • Kõik kirjed    – avatud tabeli või andmelehe ja põhitabelite kõik kirjed lukustatakse. Kirjed on lukus seni, kuni objektid on avatud.

  • Redigeeritud kirje    – lukustatakse ainult need kirjed, mida parajasti redigeerite.

 • Kasuta andmebaasi avamisel kirjetaseme lukke    – praegu avatud andmebaasi vaikesätteks seatakse kirjetasemel lukustamine. Selle ruudu tühjendamisel seatakse avatud andmebaasi vaikesätteks lehetasemel lukustamine. Valitud suvand rakendatakse vormide ja andmelehte andmetele ning koodile, mis kasutab kirjete ükshaaval läbimiseks kirjekomplekti objekti. Seda suvandit ei rakendata toimingupäringutele ega koodile, mis kasutab hulgitoimingute tegemiseks SQL-i lauseid.

 • OLE/DDE ajalõpp (s)    – saate seada intervalli, mille järel Access proovib nurjunud OLE- või DDE-funktsiooni uuesti sooritada. Sobivad väärtused: 0–300. Vaikeväärtus: 30.

 • Värskendusintervall (s)    – sekundite arv pärast mida värskendab Access automaatselt kirjeid andmelehe- või vormivaadetes. Sobivad väärtused: 0–32 766. Vaikeväärtus: 60. Väärtus 0 välistab värskendused.

 • Värskenduskatsete arv    – tähistab arvu, mitu korda proovib Access salvestada sellist muudetud kirjet, mille mõni teine kasutaja on lukustanud. Sobivad väärtused: 0–10. Vaikeväärtus: 2.

 • ODBC värskendusintervall (s)    – ajavahemik, mille järel värskendab Access automaatselt ODBC-ühenduse kaudu kogutud andmeid. Seda sätet rakendatakse vaid siis, kui andmebaas on ühisvõrgus. Sobivad väärtused: 0–32 766. Vaikeväärtus: 1500. Väärtus null välistab värskendused.

 • Värskenduskatsete intervall (ms)    – millisekundite arv, mille järel proovib Access salvestada sellist muudetud kirjet, mille mõni teine kasutaja on lukustanud. Sobivad väärtused: 0–1000. Vaikeväärtus: 250.

 • DDE-toimingud

  • Ignoreeri DDE-päringuid    – Access ignoreerib DDE-päringuid muudest rakendustest.

  • Luba DDE värskendus    – Access värskendab DDE linke väljal Värskendusintervall (s) määratletud ajavahemiku tagant.

 • Käsurea argumendid    – sisestage argumendid, mida käitatakse Accessi käivitamisel või Accessi andmebaasi avamisel.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×