Kataloogikooste loomine

Publisher võimaldab ühenduse luua selliste andmeallikatega nagu andmebaas, arvutustabel või tekstifail ja kasutada andmeid toodete või teenuste kataloogi hõlpsaks koostamiseks. Lisaks saate kataloogikooste abil luua kaustu, fotoalbumeid või muud tüüpi publikatsioone, mille igal lehel kuvatakse üks või mitu üksust.

Selle artikli teemad

Kataloogikooste tööpõhimõtted

Enne alustamist

Kataloogi kavandamine

Andmeallika kavandamine

Publikatsioonimalli loomine

Kataloogikoostemalli loomine

Andmeallikaga ühenduse loomine

Uue loendi tippimine

Olemasoleva loendi kasutamine

Valimine Outlooki kontaktidest

Täiendavate loendite lisamine

Kaasatavate kirjete valimine

Koosteväljade lisamine

Koosteala paigutuse valimine

Tekstikoosteväljade lisamine kataloogikoostealale

Tekstikoosteväljade vormindamine

Pildikoosteväljade lisamine kataloogikoostealale

Kataloogikoosteala teisaldamine või suuruse muutmine

Malli lõpuleviimine ja eelvaate kuvamine

Kataloogipublikatsiooni loomine, printimine ja salvestamine

Uue publikatsiooniga ühendamine

Lisamine olemasolevasse publikatsiooni

Ühendatud publikatsiooni printimine

Kataloogikooste tööpõhimõtted

Kataloogikooste sarnaneb kirjakoostega. Kataloogikooste puhul loote kataloogikooste publikatsioonimalli ja siis ühendate selle ühendatud lehtede loomiseks andmeallikast pärit teabega.

Andmeallikas ühendatakse kataloogilehtede loomiseks koostemalliga.

1 Andmeallikas koos kirjete teabega (nt üksuste nimed ja kirjeldused).

2 Kataloogikooste publikatsioonimall koos kataloogikoosteala ja koosteväljade ehk kirjete teabe kohatäidetega.

3 Tulemuseks saadud ühendatud lehed, kus kuvatakse mitu kirjet ühe lehe kohta.

Kataloogikooste saate salvestada uue publikatsioonina või lisada selle olemasoleva publikatsiooni lõppu. Lisaks saate oma kataloogikoostemalli salvestada ja seda uuesti kasutada iga kord, kui värskendate andmeallikas olevat teavet ühendatud lehtede lisakomplektide loomiseks.

Enne alustamist

Järgmised näpunäited on abiks kataloogikooste loomisel.

 • Käivitage kataloogikooste uues publikatsioonis.

 • Lisaks sellistele lehtedele nagu esileht, sisukord ja tellimisvormid lisage üks leht oma koosteväljade jaoks isegi vaatamata sellele, et teie kataloogis on pärast ühendatud dokumendi loomist arvatavasti mitu lehte.

 • Seadistage kataloogikoostemall selliste lehemõõtmetega, millega soovite ka oma lõplikke ühendatud lehti näha.

 • Kui soovite loodavad ühendatud lehed lisada mõne olemasoleva publikatsiooni lõppu, veenduge, et teie kataloogikoostemalli ja olemasoleva publikatsiooni järgmised väärtused on vastavuses:

  • lehe suurus (kõrgus ja laius);

  • lehe vaade (ühe- või kaheleheküljeline paigutus);

  • publikatsiooni tüüp (veebi- või trükipublikatsioon);

  • lehejärjestus (vasakult paremale või paremalt vasakule).

Lehe algusesse

Kataloogi kavandamine

Enne kataloogikooste alustamist mõelge sellele, millist tüüpi teavet soovite lõplikel ühendatud lehtedel esitada.

 • Kas soovite loetleda toodete nimesid ja hindu?

 • Kas soovite kaasata kõigi toodete kirjeldused?

 • Kas soovite kaasata kõigi toodete pildid?

Andmeallika kavandamine

Kui olete otsustanud, millist tüüpi teavet soovite oma kataloogi lisada, saate luua kataloogikooste jaoks kasutatava andmeallika. Kui teil on andmeallikas juba olemas, saate kontrollida, kas see sisaldab kogu teavet, mida soovite koostesse kaasata.

Publisheri kataloogikoostes saab kasutada mitmesuguseid andmeallikavorminguid. Kui teil pole veel koostes kasutatavat andmeallikat, saate selle Publisheris luua. Lisaks saate andmeallika luua Microsoft Office Exceli töölehel või Microsoft Office Wordi tabelis.

Andmeallikasse kaasatavad andmefailid andmevälikoosteväli

Andmeallika seadistamisel looge erinevat tüüpi teabe (nt kauba nimi, lao number ja hind) jaoks eraldi veerud. Iga rida või kirje vastab ühe toote teabele.

 NB.   Veenduge, et teie andmeallikas sisaldab iga ühendatava teabetüübi jaoks andmevälja või veergu. Sõltuvalt andmeallika tüübist saate muudatusi teha ka pärast seda, kui olete selle Publisheriga ühendanud, kuid parem on teabe koostamine enne alustamist lõpule viia.

Kui otsustate oma kataloogilehtedega ühendada fotosid, peate iga kasutatava pildifaili teejaoks lisama veeru. Ärge lisage andmeallikasse tegelikke pilte või kujundeid.

Kui otsustate Publisheris luua oma andmeallika, saate seda teha pärast publikatsioonimalli loomist.

Lehe algusesse

Publikatsioonimalli loomine

Nüüd saate luua oma kataloogikooste publikatsioonimalli, milles kujundate oma lõplike ühendatud lehtede paigutuse. Kui olete kooste lõpule viinud, saate selle kataloogikoostemalli abil genereerida ühendatud lehed, mille saate salvestada uue publikatsioonina või lisada olemasoleva publikatsiooni lõppu.

Teie kataloogikoostemalli paigutus (lehe suurus ja suund) peab vastama teie lõplike ühendatud lehtede paigutusele. Lisaks peab see sisaldama kogu teksti või graafikat, mida soovite oma lõpliku publikatsiooni kõigil lehtedel kuvada (nt taustpilt või teie ettevõtte nimi ja telefoninumber). Seda on kõige parem teha koostemalli vastavate elementide juhtlehel.

Kui soovite ühendatud lehed lisada olemasoleva publikatsiooni lõppu, veenduge, et teie kataloogikoostemalli ja olemasoleva publikatsiooni järgmised väärtused on vastavuses:

 • lehe suurus (kõrgus ja laius);

 • lehe vaade (ühe- või kaheleheküljeline paigutus);

 • publikatsiooni tüüp (veebi- või trükipublikatsioon);

 • lehejärjestus (vasakult paremale või paremalt vasakule).

Kataloogikoostemalli loomine

 1. Valige oma kataloogi jaoks sobiv publikatsioonimall.

 2. Klõpsake menüü Lisa nuppu Kataloogilehed.
  Kataloogilehe kooste käivitamine

 3. Kataloogilehed luuakse vaikekataloogikoostealal ja lindil kuvatakse nupp Kataloogiriistad. Nüüd saate kataloogikoosteala paigutada lehel soovitud kohta ja lisada mis tahes teksti või pilte, mida soovite oma kataloogi lehtedel kuvada. Mida väiksem on koosteala, seda rohkem kataloogiüksusi saab lehega ühendada. Näiteks 2”x2” koosteala kordub lehel rohkem kui 4”x4” koosteala. Ärge muretsege liialt täpselt õige ala määramise pärast, kuna saate nendele üksustele redigeerimiseks igal ajal tagasi minna.

   Näpunäide.   Ärge konfigureerige kataloogikoosteala selles etapis, vaid oodake, kuni on aeg lisada koosteväljad ja valige paigutuste galeriist üks valmispaigutus.

Lehe algusesse

Andmeallikaga ühenduse loomine

Kui olete oma kataloogikoostemalli lehe vormindanud, peate looma või üles otsima oma andmeallika ja sellega ühenduse looma. Järgmisena valitav suvand sõltub sellest, kas teil on andmeallikas juba olemas või soovite Publisheris uue loendi luua.

 1. Klõpsake menüü Kataloogiriistad käsku Lisa loend ja tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite luua oma kooste jaoks andmeallika, siis klõpsake linki Tipin uue loendi.

  • Kui teil on kasutatav andmeallikas juba olemas, siis klõpsake linki Kasutan olemasolevat loendit.

  • Kui soovite luua oma kontaktide kausta, siis klõpsake linki Valin Outlooki kontaktidest.

Uue loendi tippimine

 1. Dialoogiboksi Uus tootenimekiri tippige esimese kataloogi lisatava toote või kirje teave.

  Veergude lisamiseks või eemaldamiseks (nt juhul, kui te ei soovi kaasata pilte) klõpsake linki Kohanda veerud ja siis tehke soovitud muudatused.

 2. Pärast esimese kirje teabe tippimist klõpsake nuppu Uus kirje ja siis tippige järgmise kirje teave. Jätkake, kuni kõigi kaasatavate kirjete teave on tipitud.

 3. Kui teie uus loend on valmis, klõpsake nuppu OK.

 4. Dialoogiboksi Aadressiloendi salvestamine tippige uue loendi nimi ja siis klõpsake nuppu Salvesta.

Olemasoleva loendi kasutamine

 1. Dialoogiboksis Andmeallika valimine otsige üles soovitud andmeallikas ja klõpsake selle nime.

  Andmeallikad salvestatakse Publisheris vaikimisi kausta Minu andmeallikad. Andmeallika leidmiseks peate kausta Minu andmeallikad võib-olla sirvides üles otsima.

 2. Klõpsake nuppu Ava.

  Sõltuvalt valitavast andmeallikast võidakse kuvada muud dialoogiboksid, kuhu peate sisestama küsitud teabe. Kui teie andmeallikaks on näiteks Exceli tööleht, mis sisaldab teavet mitmel vahekaardil, peate valima soovitud teabega vahekaardi ja siis klõpsama nuppu OK.

Valimine Outlooki kontaktidest

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Dialoogiboksis Kontaktide valimine klõpsake kasutatava kontaktiloendi nime.

  • Dialoogiboksis Profiili valimine valige kasutatavate kontaktide jaoks õige profiil.

 2. Klõpsake nuppu OK.

Täiendavate loendite lisamine

Kui soovite oma kataloogikooste jaoks kasutada mitut loendit, saate loendeid lisada.

 1. Klõpsake nuppu Redigeeri loendit ja siis klõpsake dialoogiboksi Tootenimekirja lisamine loendis Kataloogikooste tooteloend väärtust Vali olemasolev loend, Valin Outlooki kontaktidest või Tipin uue loendi.
  Publisher palub teil erinevates allikaloendites olevate väljade vahelised lahknevused kõrvaldada. Selleks avage dialoogiboks Tootenimekirja lisamine.

 2. Dialoogiboksis Tootenimekirja lisamine valige väli, mida pole veerus Vastendatud märgitud, siis valige väli, millega soovite seda loendis Vastendatud väljadega tootenimekirja väljad vastendada, ja klõpsake nuppu Vastenda.

 3. Veenduge, et dialoogiboksis Väljade vastendamine valitud väli asub ka loendis Vastenda tootenimekirja väljaga või valige mõni muu väli ja siis klõpsake nuppu OK.

 4. Kui peate vastendamiseks oma adressaadiloendisse uue välja lisama, valige lisatav väli uuest loendist (dialoogiboksi Adressaadiloendisse lisamine vasakpoolne loend), klõpsake nuppu Lisa ja siis nuppu OK.
  Lisatud väljad kuvatakse jaotises Adressaadiloendisse lisatavad uued väljad.

Kaasatavate kirjete valimine

 1. Klõpsake nuppu Redigeeri loendit.

 2. Dialoogiboksis Kataloogikooste tooteloend tehke ühte järgmistest.

  • Märkige nende kirjete kõrval olevad ruudud, mida soovite kaasata, ja tühjendage need, mida soovite välistada.

    Näpunäide.   Kui soovite kaasata ainult paari loendikirjet, klõpsake käsku Tühjenda kõik ja siis valige soovitud kirjed.

  • Loendi filtreerimiseks teatud kriteeriumi alusel klõpsake filtreerimise aluseks oleva üksuse veerupäise kõrval asuvat noolt ja siis klõpsake filtrina kasutatavat väärtust

   • (Tühjad)– kuvatakse kõik kirjed, mille aadressiväljad on tühjad.

   • (Mittetühjad) – kuvatakse kõik kirjed, mille aadressiväljad sisaldavad andmeid.

     Märkus.   Kui teie andmeallikas sisaldab ühesugust teavet jagavaid kirjeid ja kui veerus on kuni kümme kordumatut väärtust, saate filtreerida ka konkreetse teabe järgi. Kui teie andmeallikas on näiteks müügivalduste loend ja olemas on mitu valdusekirjet, milles linnaks või piirkonnaks on Keila, saate filtreerida väärtuse Keila järgi.

    Dialoogiboksis Kataloogikooste tooteloend kuvatakse ainult määratud kirjed. Kõigi kirjete uuestikuvamiseks klõpsake nuppu (Kõik).

  • Loendiüksuste sortimiseks klõpsake selle üksuse veerupäist, mille alusel soovite sortida. Kui soovite näiteks loendi kuvada tähestikulises järjestuses linna/piirkonna järgi, siis klõpsake veerupäist Linn/asukoht.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Koosteväljade lisamine

Nüüd on aeg korraldada teavet, mida soovite oma publikatsioonis kuvada. Lehe paigutuse määramiseks lisage kataloogikoostealale koosteväljad. Koosteväljad tähistavad andmeallika veerge ja kataloogikoostealal on näha see, kuidas ühe kirje teave kuvatakse.

Kataloogikoosteala saate korraldada soovitud viisil ja siis määrata, mitu korda koosteala igal lehel korratakse. Soovite võib-olla igal lehel kuvada neli üksust. Kõik üksused kuvatakse ühtemoodi sõltuvalt sellest, kuidas te kataloogikoosteala korraldate. Saate iga üksuse suurust reguleerida ja kataloogikoosteala suurust muuta.

 NB.   Kui lisate koosteväljad kataloogikoostealast väljapoole, ei korrata neid välju kooste lõpuleviimisel.

Koosteala paigutuse valimine

 1. Tehke jaotises Paigutus ühte järgmistest.

  • Valige valmispaigutuste galeriist soovitud paigutus.
   Kataloogikooste paigutussuvandid

  • Valige kõigi lehtede ridade ja veergude arv ripploendist Read ja veerud.
   Kataloogilehe paigutuse read ja veerud

Tekstikoosteväljade lisamine kataloogikoostealale

 1. Klõpsake nuppu Tekstiväli ja siis klõpsake esimest lisatavat koostevälja.
  Tekstiväljade lisamine kataloogikoostesse

 2. Valige kataloogikoostealal soovitud koosteväli ja siis teisaldage koosteväli ja muutke selle suurust järgmiselt.

  • Koostevälja teisaldamiseks viige hiirekursor koostevälja kohale ja hoidke seda seal, kuni kursor muutub teisalduskursoriks Teisalduskursor . Seejärel lohistage koosteväli uude asukohta.

  • Koostevälja suuruse muutmiseks viige hiirekursor tekstiväljal või pildiraamil ühele suurusepideja hoidke seda seal, kuni kursor muutub suuruse muutmise kursoriks Teisaldusjoonlaua kursorid . Seejärel lohistage hiirt, kuni tekstiväli või pildiraam on soovitud suurusega.

 3. Klõpsake väljaspool koostevälja asuvat ala, nii et see poleks enam valitud.

 4. Korrake toiminguid 1–3, kuni olete andmeallikast lisanud kõik soovitud väljad.

 NB!  Väljad lisatakse praeguse järjepunkti (järjepunkti vilkuv kursor) asukohale. Kui järjepunkti pole, luuakse uus tekstiväli ja koosteväli paigutatakse sellele uuele tekstiväljale.  

Tekstikoosteväljade vormindamine

Ühendatud kataloogi andmeid saate vormindada, kui vormindate oma kataloogikoostemalli koosteväljad. Neid välju saab kasutada samamoodi nagu mis tahes tekstivälja ja sinna saab lisada nii ühendamata teksti või vormingut kui ka ühendatud üksusi.

 1. Valige kataloogikoostemallis vormindatavat teavet sisaldav väli koos seda ümbritsevate koosteväljamärkidega («« »»).

 2. Valige menüüst Tekstiväljariistad soovitud suvand.

Pildikoosteväljade lisamine kataloogikoostealale

 1. Klõpsake nuppu Pildiväli ja siis esimest lisatavat koostevälja.

 2. Valige kataloogikoostealal soovitud koosteväli ning siis teisaldage koosteväli ja muutke selle suurust järgmiselt.

  • Koostevälja teisaldamiseks viige hiirekursor koostevälja kohale ja hoidke seda seal, kuni kursor muutub teisalduskursoriks Teisalduskursor . Seejärel lohistage koosteväli uude asukohta.

  • Koostevälja suuruse muutmiseks viige hiirekursor tekstiväljal või pildiraamil ühele pidemele ja hoidke seda seal, kuni kursor muutub suuruse muutmise kursoriks Suuruse muutmise kursor . Seejärel lohistage hiirt, kuni tekstiväli või pildiraam on soovitud suurusega.

 3. Klõpsake väljaspool koostevälja asuvat ala, nii et see poleks enam valitud.

 4. Korrake toiminguid 1–3, kuni olete andmeallikast lisanud kõik soovitud väljad.

 NB!  Väljad lisatakse praeguse järjepunkti (järjepunkti vilkuv kursor) asukohale. Kui järjepunkti pole, luuakse uus tekstiväli ja koosteväli paigutatakse sellele uuele tekstiväljale.  

Kataloogikoosteala teisaldamine või suuruse muutmine

Kui teie vormindatud koosteväljad ei mahu enam kataloogikoostealale, saate selle suurust muuta.

 Märkus.   Suurendamise korral peate igale lehele mahutama võib-olla vähem üksusi või kirjeid.

 1. Kataloogikoosteala valimiseks klõpsake seda.

 2. Viige kursor kataloogikoostealal ühe pideme kohale ja siis lohistage hiirt.

 3. Kõigil lehtedel kuvatavate üksuste arvu määramiseks tippige tööriistaribale Kataloogikooste paigutus nende üksuste arv, mida soovite kuvada lehel ülevalt alla ja ühest servast teise.

Malli lõpuleviimine ja eelvaate kuvamine

 1. Klõpsake nuppu Tulemuste eelvaade.

 2. Ühendatud andmete kõigi lehtede kuvamiseks klõpsake kuvatavaid nooli.
  Kataloogieelvaadete rühm

  Kui otsustate üksust mitte kaasata, klõpsake eelvaadatud üksust ja siis jaotises Lehe eelvaade nuppu Välista kirje.

Lehe algusesse

Kataloogipublikatsiooni loomine, printimine ja salvestamine

Kooste lõpuleviimiseks on teil kolm võimalust.

 • Saate ühendatud publikatsiooni otse printida.

 • Saate luua ja printida uue ühendatud sisu sisaldava publikatsiooni. Selle publikatsiooni sisu saate muuta samamoodi nagu kõiki muid Publisheri publikatsioone.

 Näpunäide.   Kui soovite publikatsiooni kaasata mitu kataloogikoostet, peate ühendatud lehtede jaoks looma uue publikatsiooni, kuna ühe publikatsiooni kohta saab kasutada ainult ühte kataloogilehtede komplekti.

 • Ühendatud sisu saate lisada olemasolevasse publikatsiooni.

Kui soovite oma publikatsioonile lisada esi- ja tagakülje või muid lehti, peate looma uue publikatsiooni või lisama oma sisu olemasolevasse publikatsiooni.

Uue publikatsiooniga ühendamine

Kui soovite oma koostelehti redigeerida, salvestage need hilisemaks kasutuseks või printige hiljem. Saate kõik koostelehed koondada ja salvestada ühe uue ühendatud publikatsioonina, mis sisaldab koosteväljade asemel tegelikke andmeid (nt tootenimesid ja hindu). 

 1. Jaotises Ühenda klõpsake nuppu Ühenda uude.
  Kataloogikooste uude publikatsiooni
  Publisher loob uue publikatsiooni, mida saate salvestada ja redigeerida. Saate lisada isegi esi- ja tagakaane.
   Note   Kui otsustate oma kataloogi printida brošüürina, kontrollige, et lehekülgede koguarv oleks nelja korrutis.

 2. Tööpaanil Kataloogikooste klõpsake nuppu Salvesta publikatsioon.

 3. Väljale Faili nimi tippige uue publikatsiooni nimi ja siis klõpsake nuppu Salvesta.

 4. Vajadusel salvestage kõik kataloogikoostemalli tehtud muudatused. Seda kataloogikoostemalli saate hiljem andmeallika teabe värskendamisel täiendavate koostelehtede loomiseks uuesti kasutada.

Lisamine olemasolevasse publikatsiooni

Kui olete kaaned eraldi publikatsioonis juba seadistanud või kui soovite kataloogi paigutada pikema publikatsiooni lõppu, saate ühendatud sisu otse lisada.

Enne, kui lisate ühendatud lehed olemasoleva publikatsiooni lõppu, veenduge, et teie kataloogikoostemalli ja olemasoleva publikatsiooni järgmised väärtused on vastavuses.

 • lehe suurus (kõrgus ja laius);

 • lehe vaade (ühe- või kaheleheküljeline paigutus);

 • publikatsiooni tüüp (veebi- või trükipublikatsioon);

 • lehejärjestus (vasakult paremale või paremalt vasakule).

 Märkus.   Publisher ei saa ühendatud lehti avatud publikatsiooni lisada. Kui töötate publikatsiooniga, millega soovite lehti ühendada, salvestage ja sulgege see enne kooste lõpuleviimist.

 1. Jaotises Ühenda klõpsake nuppu Lisa olemasolevasse.
  Kataloogikooste olemasolevasse publikatsiooni

 2. Dialoogiboksis Publikatsiooni avamine otsige üles ja valige publikatsioon, millele soovite ühendatud lehti lisada, ja siis klõpsake nuppu Ava.

  Publisher lisab ühendatud lehed olemasoleva publikatsiooni lõppu.

   Näpunäide.   Värskendatud publikatsiooni lehtede ümberkorraldamiseks klõpsake navigeerimispaanil lehte, mida soovite teisaldada, ja siis lohistage see soovitud asukohta.

 3. Värskenduste salvestamiseks klõpsake olemasolevas publikatsioonis nuppu Salvesta.

 4. Vajadusel salvestage kõik kataloogikoostemalli tehtud muudatused. Seda kataloogikoostemalli saate hiljem andmeallika teabe värskendamisel täiendavate koostelehtede loomiseks uuesti kasutada.

Ühendatud publikatsiooni printimine

 • Klõpsake jaotises Ühenda nuppu Prindi.
  Kataloogikooste printerisse

  Publisher avab prinditava lehe vaates BackStage.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×