Office
Logi sisse

Kataloogiatribuutide teenusekomplektiga Office 365 sünkroonimiseks ette valmistamine IdFixi tööriista abil

Sellest teemast leiab täpsemaid juhiseid tööriista käitamise, levinumate tõrgete, parandussoovituste, näidete ja suure hulga tõrgete käitlemise heade tavade kohta.

Kataloogi tõrgete lahendamine IdFixi graafilise kasutajaliidese abil

Käivitage Office 365 IdFixi tööriist kataloogist tõrgete otsimiseks ja parandage seejärel tõrked graafilises kasutajaliideses, nagu on selles teemas kirjeldatud. Kui tööriist annab vastuseks tühja tabeli, siis tõrkeid ei leitud. Kui kataloogis on palju probleeme, võib tööriista tagastatud tõrgete arv olla väga suur. Üks viis sellega toime tulemiseks on ühte tüüpi tõrked kõigepealt parandada ja seejärel teistega jätkata.

 1. Enne muudatuste alustamist vaadake IdFixi soovitusi.

  Vaadake üle IdFixi tagastatud tõrgete loend. Tõrkeid saab sortida tõrketüübi järgi, klõpsates tõrketüüpide veeru kohal nuppu TÕRGE. Kui ühe atribuudiga on seotud mitu tõrget, liidetakse tõrked ühte ritta. Võimaluse korral annab IdFix parandussoovituse veerus VÄRSKENDUS. Parandus põhineb teiste objektiga seotud atribuutide kontrollil. Kuigi need parandused on kataloogis olevast tavaliselt paremad, saate ainult teie otsustada, milline variant on kõige täpsem.

  Kui IdFix soovitab dubleerimistõrkele parandust, tähistatakse parandus ühega kolmest lipust veeru UPDATE väärtuse alguses, nt [E]john.doe@contoso.com. Kui nõustute muudatuse rakendamisel soovitusega, ei sisestata lippu kataloogi. Rakendatakse ainult soovituslipule järgnev väärtus, nt john.doe@contoso.com. Kui nõustute soovitusega, valige sobiv toiming veerust ACTION. Lipud tähistavad toiminguid järgmiselt.

  • [C]    Soovitatud toiming COMPLETE. Seda väärtust ei pea redigeerima.

  • [E]    Soovitatud toiming EDIT. Seda väärtust tuleks kataloogi teise väärtusega konflikti sattumise vältimiseks muuta.

  • [R]    Soovitatud toiming REMOVE. See väärtus on SMTP-puhverserver või meiliteenuse juures mittekasutatav objekt ja selle võib arvatavasti ohutult eemaldada.

 2. Kui olete lugenud ja mõistate tõrkeid, värskendage veeru UPDATE kirjet oma muudatustega ja valige veerus ACTION soovitud protsessid, mida soovite, et IdFix muudatuse jaoks teostaks. Näiteks võidakse tuvastada, et kahe kasutaja proxyAddress on dubleeritud. Ainult üks kasutajatest saab proxyAddressi abil meile vahetada. Tõrke parandamiseks märkige õige väärtusega kasutajal veerg ACTION lipuga COMPLETE ning teisel kasutajal veerg ACTION lipuga REMOVE. Nii eemaldatakse proxyAddressi atribuut kasutajalt, kellele see proxyAddress ei kuulu, ja kasutaja kohta, kelle proxyAddress on õige, muudatusi ei tehta.

 3. Järgmises tabelis kirjeldatakse tõrkeid, mille IdFix tuvastab, esitatakse tööriista kõige sagedamini soovitatud parandused ja mõnel juhul paranduste näited.

  IdFixi tuvastatud levinud tõrked ja nende parandused

  TÕRGE

  Tõrketüübi kirjeldus

  Soovitatud parandus

  Näide

  character

  Lubamatud tärgid. Väärtus sisaldab tärke, mis on kehtetud.

  Veerus UPDATE toodud soovitatud paranduse kohaselt eemaldatakse kehtetu tärgiga väärtus.

  Lõputühik kehtiva meiliaadressi lõpus on lubamatu tärk, nt

  "user@contoso.com "

  Eeltühik kehtiva meiliaadressi alguses on kehtetu tärk, nt

  " user@contoso.com"

  Tärk ú on lubamatu tärk.

  duplicate

  Dubleeritud kirje. Väärtusel esineb kirje ulatuses duplikaat. Kõik dubleeritud väärtused kuvatakse tõrgetena.

  Dubleerimise eemaldamiseks redigeerige või eemaldage väärtusi. Tööriist ei paku duplikaatidele soovitatud parandust. Selle asemel peate valima kahe või enama duplikaadi hulgast õige variandi ja dubleeritud kirje(d) kustutama.

  format

  Vormindustõge. Väärtus rikub atribuudi kasutamise vormingunõudeid.

  Soovitatud värskenduse kohaselt eemaldatakse mis tahes kehtetute tärkidega väärtus. Kui kehtetuid tärke pole, kuvatakse Värskendus ja Väärtus ühesugustena. Peate kindlaks tegema, mida täpselt värskendada soovite. Tööriist ei paku kõigile vormindustõrgetele soovitatud parandust.

  Näiteks STMP-aadressid peavad vastama RFC 2822-le ja e-posti hüüdnimi ei saa alata või lõppeda punktiga. Lisateavet kataloogiatribuutide vormingunõuete kohta leiate artikli Kasutajate kataloogisünkroonimise kaudu teenusekomplektile Office 365 üleviimiseks valmistumine teemast „Kataloogiobjektide ja -atribuutide ettevalmistamine”.

  topleveldomain

  Üladomeen. See kehtib väärtustele, mis peavad järgima RFC 2822 vormingut. Kui üladomeen ei ole Internetis marsruuditav, loetakse see tõrkeks. Näiteks STMP-aadress, mille lõpus on .local, pole Internetis marsruuditav, ja põhjustaks selle tõrke.

  Muutke see väärtus Internetis marsruuditavaks, nt .com või .net.

  Muutke myaddress@fourthcoffee.local aadressiks fourthcoffee.com või muuks Internetis marsruuditavaks domeeniks.

  Juhised leiate teemast Mittemarsruuditava domeeni (nt domeeni .local) ettevalmistamine kataloogisünkroonimiseks.

  domainpart

  Domeeniosa tõrge. See kehtib väärtuste puhul, mis peavad järgima RFC 2822 vormingut. Kui väärtuse domeeniosa on kehtetu ega järgi RFC 2822, kuvatakse see tõrge.

  Muutke väärtust, nii et see vastaks RFC 2822-le. Veenduge näiteks, et domeeniosas poleks tühikuid ega lubamatuid tärke.

  Muutke myaddress@fourth coffee.com aadressiks myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Kasutajaosa tõrge. See kehtib väärtuste puhul, mis peavad järgima RFC 2822 vormingut. Kui väärtuse kasutajaosa on kehtetu ega järgi RFC 2822, kuvatakse see tõrge.

  Muutke väärtust, nii et see vastaks RFC 2822-le. Veenduge näiteks, et domeeniosas poleks tühikuid ega lubamatuid tärke.

  Muutke my”work”address@fourthcoffee.com aadressiks myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Pikkuse tõrge. See väärtus rikub atribuudi pikkusepiirangut. See juhtub kõige sagedamini siis, kui kataloogiskeemi on muudetud.

  IdFixi soovitatud värskendus kärbib väärtuse nõutud pikkusele.

  Arvestage, et see võib tuua soovimatuid tulemusi. Peaksite soovitatud paranduse üle vaatama ja seda muuta enne, kui klõpsate nuppu Rakenda.

  blank

  Tühi või nulltõrge. Väärtus rikub sünkroonitavate atribuutide nullpiirangut. Ainult paar atribuuti peavad sisaldama väärtust.

  Võimaluse korral kasutab soovitatud värskendus teiste atribuutide väärtusi, et luua sobilik asendus.

  mailmatch

  See kehtib ainult Office 365 sihtotstarbeliste lepingute kohta. See väärtus ei vasta e-posti atribuudile.

  Soovitatud värskendus on e-posti atribuudi väärtus, millele eelneb „SMTP:”.

 4. Tõrke parandamiseks valige suvand rippmenüüst ACTION.

  Järgmises tabelis kirjeldatakse veeru ACTION tegevusi, mida saate atribuutidega IdFix-tööriista abil läbi viia. Kui jätate veeru ACTION tühjaks, ei võta IdFix-tööriist kataloogi konkreetse tõrke vastu midagi ette.

  IdFixi abil tehtavad toimingud

  ACTION

  Toimingu kirjeldus

  Näide

  COMPLETE

  Algne väärtus on vastuvõetav ja seda ei tohiks muuta, kuigi tuvastatud on tõrge.

  Kahel kasutajal on tuvastatud dubleeritud puhveraadress. Ainult üks neist saab väärtuse abil meile vahetada. Märkige õige väärtusega kasutaja lipuga COMPLETE.

  REMOVE

  Atribuudi väärtus kustutatakse lähteobjektilt. Mitme väärtusega atribuudi korral (nt proxyAddresses) kustutatakse ainult üks kuvatav väärtus.

  Kahel kasutajal on tuvastatud dubleeritud puhveraadress. Ainult üks neist saab väärtuse abil meile vahetada. Märkige dubleeritud väärtusega kasutaja lipuga REMOVE.

  EDIT

  Veerus UPDATE oleva teabe abil muudetakse atribuudi väärtust. Kui IdFix soovitab kehtivat väärtust UPDATE, valige veerust ACTION toiming EDIT ja minge järgmise tõrke juurde. Kui soovitus teile ei sobi, tippige uus veergu UPDATE ja seejärel valige veerust ACTION toiming EDIT.

  UNDO

  See toiming on saadaval ainult siis, kui olete taastanud tehingu logifaili. Kui valite UNDO, taastatakse atribuudile algne väärtus.

  FAIL

  See väärtus tagastatakse ainult siis, kui väärtusel UPDATE tekib reeglitega AD DS tundmatu konflikt. Sel juhul saate redigeerida veeru UPDATE väärtust uuesti, kui teate, milles tõrge seisneb. Vajalikuks võib osutuda objekti väärtuste analüüsimine ADSI-redigeerimise teel. Lisateavet leiate teemast ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Pärast toimingu ACTION valimist tõrke või tõrkekogumi kohta klõpsake Rakenda. Kui klõpsate käsku Rakenda, teeb tööriist kataloogis valitud muudatused. Enne käsu Rakenda klõpsamist saate parandada mitu tõrget ja IdFix teeb kõik muudatused ühe korraga.

 6. Käivitage IdFix uuesti ja veenduge, et tehtud parandused ei tekitanud uusi tõrkeid. Neid toiminguid võite korrata nii palju kui vaja. Enne sünkroonimist soovitame kogu protsessi paar korda läbi teha.

IdFixi reeglistiku muutmine

IdFix kasutab teie kataloogis kirjete testimseks vaikimisi mitme rentniku reeglikogumikku. See reeglikogumik sobib enamikule Office 365 klientidest. Kui olete aga Office 365 sihtklient või rahvusvahelise relvakaubanduse eeskirjade (ITAR) klient, võite IdFixi selle asemel konfigureerida kasutama sihtkliendi reeglikogumikku. Kui te pole kindel, mis tüüpi klient te olete, võite selle toimingu vahele jätta. Reeglikogumiku seadmiseks sihtkliendi reeglikogumikuks klõpsake menüüribal hammasratast ja valige seejärel Sihtklient.

IdFixi otsingu ulatuse muutmine

IdFix otsib tõrkeid vaikimisi kogu kataloogist. Soovi korral saate konfigureerida tööriista nii, et otsitaks hoopis konkreetset alampuud. Selleks klõpsake menüüribal ikooni Filter ja sisestage kehtiv alampuu.

Muudatuste tagasipööramine IdFixi graafilise kasutajaliidese abil

Iga kord kui klõpsate käsku Rakenda muudatuste rakendamiseks, loob IdFix-tööriist eraldi faili nimega tehnigulogi, kus on loetletud äsja tehtud muudatused. Tehingulogi abil saate tagasi pöörata just need muudatused, mis on kõige hilisemas logis, juhul kui teete vea. Kui viga tekib värskendamisel, saate kõige viimased muudatused tagasi võtta, klõpsates käsku Võta tagasi. Käsu Võta tagasi klõpsamisel pöörab IdFix tehnigulogi abil tagasi just need muudatused, mis on kõige hilisemas logis. Tehingulogi kohta lisateavet leiate teemast Viide: Office 365 IdFixi tehingulogi.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×