Kalendrisätted Outlooki veebirakenduses

Kalendri on integreeritud meil, inimesed ja muude funktsioonide Outlooki veebirakendus. Sätete abil saate muuta oma kalendri ilmet ja muud sätted.

Juhiste valimine versiooni järgi

Kui kasutate Outlooki veebirakenduse uut versiooni, on juhised veidi erinevad. Valige, millist Outlooki veebirakenduse versiooni kasutate, et vaadata teie jaoks kehtivaid juhiseid.

KUI TEIE POSTKAST NÄEB VÄLJA SELLINE...

Outlook.com-i veebi-beetaversioon

Lugege uue Outlooki veebirakenduse juhiseid.

KUI TEIE POSTKAST NÄEB VÄLJA SELLINE...

Outlooki veebirakendus

Lugege Outlook.com-i klassikalise veebiversiooni juhiseid.

Märkus.: Kui teie asutus on tööriistaribale oma logo lisanud, võite näha midagi muud kui ülaltoodud.

Juhised uue Outlooki veebirakenduse jaoks.

Kalendri sätete avamine

  1. Valige Outlooki veebirakendus, kalendriikooni.

  2. Valige lehe ülaosas sätted Sätted sätted paani avamiseks. Paanil sätted saate muuta ajavööndi, kuupäeva vormingusse, kellaajavorming ja nädala esimene päev.

  3. Kui soovite muuta eri sätteid, otsinguriba abil saate kiiresti leida, mida on vaja või valige Kuva kõik Outlooki sätted.

Isikupärastamise sätete abil saate kohandada oma kalendri ilmet.

Säte

Kirjeldus

Kuva nädala esimene päev

Siin valitud päev kuvatakse vaates Nädal nädala esimese päevana.

Kuva tunnid

Määrake inkrement, mille raames kalendris aega kuvatakse. Kasutage suvandinuppe, et valida 15- või 30-minutilised inkremendid.

Kuva töönädal kujul

Valige kalendrivaates Töönädal kuvatavad päevad.

Tööaeg

Tööväline aeg kuvatakse ülejäänud kalendrist tumedamates värvides. Plaanimisabimehe kasutamisel võetakse koosolekute aegade väljapakkumisel arvesse kõikide soovitud osavõtjate tööaegu.

Kuva nädalanumbrid

Valige see säte, et kuvada kalendrit vaates Kuu vaadates nädala järjekorranumber.

Aasta esimese nädala alustamine

Kui suvand Kuva kuuvaates nädalanumbrid on sisse lülitatud, saate valida, kas alustada nummerdamist aasta esimesest päevast, esimesest nelja päevaga nädalast või esimesest täisnädalast.

Sünnipäevade kalendri sisselülitamine

Valige see, kui soovite lisada kalender, mis kuvab teie kontaktide sünnipäevad.

Sündmuste ja kutsete abil saate kontrollida sündmuste loomise vaikesätteid ning koosolekukutsete, vastusete ja teatiste käsitlemist.

Säte

Kirjeldus

Vaikemeeldetuletus

Selle sättega saate määrata, kui kaua aega enne sündmust vaikemeeldetuletus kuvatakse.

Kustuta värskendatud koosolekukutsed ja -vastused

Valige see märkeruut, et automaatselt eemaldada oma sisendkastist aegunud koosolekukutsed ja -vastused. Kalendriüksus jääb kalendrisse.

Kustuta teatised edasisaadetud sündmuste kohta

Märkige see ruut, et ürituste edasisaatmisteatised teisaldataks automaatselt kausta Kustutatud. Vaikimisi saadetakse need teatised teile siis, kui mõni teie korraldatavast üritusest osavõtja saadab ürituse uuele adressaadile edasi. Selle sätte valimine ei mõjuta ürituste vastuste töötlemist.

Kasutage Ilma oma ilmastikukäitumise kohandamiseks. Ilma asukoha muutmise võimalus pole uues Outlooki veebirakenduses veel saadaval.

Säte

Kirjeldus

Kuva ilm

Valige suvand Näita ilma või Peida ilm.

Valige temperatuuri skaala

Valige, kas soovite kasutada Fahrenheiti või Celsiuse temperatuuriskaalat.

Valige asukoht, kuhu soovite kuvada

Valige kalendris kuvamiseks asukoht. Saate lisada kuni viis asukohad.

Kasutage meilisätetes valikut Sündmused, et määrata, kuidas lisatakse sündmuseid meilist kalendrisse.

Säte

Kirjeldus

Lisage sündmused automaatselt meilist kalendrisse

Märkige see ruut, et lisada sündmused automaatselt meilist kalendrisse.

Märgistage sündmused privaatsena, nii et ainult teie neid näeksite

Valige antud ruut, et märgistada sündmused privaatsena.

Nende sündmuste lisamine minu meilisõnumist kalendrisse

Valige märkeruut iga sündmuse tüübi jaoks, mida soovite meilist oma kalendrisse lisada.

Kalendrite ühiskasutus teatud isikutega igaüks, kellel on link kalendri avaldamine kuvamiseks ühiskasutuses kalendrite abil ja ühiskalendritele haldamine.

Säte

Kirjeldus

Kalendri ühiskasutusse andmine

Valige kalender, mille soovite ühiskasutusse anda.

Kalendri avaldamine

Valige kalender, mida soovite avaldada ja valige üksikasjalikult, mille soovite ühiskasutusse anda.

Outlooki veebirakenduse klassikalise versiooni juhised

Kalendri sätete avamine

  1. Valige Outlooki veebirakendus, kalendriikooni.

  2. Valige lehe ülaosas sätted Sätted > Kalender.

Jaotisest Isikupärastamine leiate sätted, mille abil saate kohandada kalendri ilmet ja määrata, kas ilm ja kohalikud sündmused on kuvatud või peidetud.

Kasutage kalendri välimuse määramiseks suvandi Kalendri ilme sätteid.

Säte

Kirjeldus

Kuva töönädal kujul

Valige kalendrivaates Töönädal kuvatavad päevad.

Seadistage oma tööaeg

Tööväline aeg kuvatakse ülejäänud kalendrist tumedamates värvides. Plaanimisabimehe kasutamisel võetakse koosolekute aegade väljapakkumisel arvesse kõikide soovitud osavõtjate tööaegu.

Kuva kuuvaates nädalanumbrid

Valige see säte, et kuvada nädala järjekorranumber, kui vaatate kalendrit vaates Kuu.

Aasta esimese nädala alustamine

Kui suvand Kuva kuuvaates nädalanumbrid on sisse lülitatud, saate valida, kas alustada nummerdamist aasta esimesest päevast, esimesest nelja päevaga nädalast või esimesest täisnädalast.

Kuva nädala esimest päeva

Siin valitud päev kuvatakse vaates Nädal nädala esimese päevana.

Koosoleku vaikimisi pikkus minutites

Määrake 15-minutilise sammuga kohtumiste vaikeperiood või looge kohandatud pikkus.

Kuva tunnid

Määrake inkrement, mille raames kalendris aega kuvatakse. Kasutage suvandinuppe, et valida 15- või 30-minutilised inkremendid.

Kalendri kuvamine

Valige kalendritele heledad või tumedad toonid.

Ilma ja Kohalike sündmuste sätete abil saate lisada teie valitud asukohtadele kohandatud teabe.

Säte

Kirjeldus

Ilm

Valige suvand Näita ilma või Peida ilm.

Valige kasutatava temperatuuriskaala jaoks kas suvand Fahrenheit või Celsius.

Valige kalendris kuvamiseks asukoht.

Valige Lisa teine asukoht, kui soovite ka sealset ilma teada.

Kohalikud sündmused

Valige, kas soovite kalendris kohaliku sündmused kuvada või peita.

Valige kas suvand Kuva kohalikud sündmused või Peida kohalikud sündmused .

Valige Kasuta praegust asukohta või Vali linn ja sisestage soovitud asukoht.

Kasutage Automaattöötluse sätteid, et juhtida, kuidas kalendrisse lisatakse sündmusi ja kuidas käsitletakse koosolekukutseid, vastuseid ja teatisi.

Kasutage sätet Sündmused meilisõnumitest, et juhtida, kuidas sündmuseid meilisõnumitest kalendrisse lisatakse.

Säte

Kirjeldus

Ära lisa kalendrisse sündmusi meilisõnumitest

Märkige see ruut, et sündmuste tuvastatud meilisõnumite ei liideta kalendrisse.

Lisage sündmused automaatselt meilist kalendrisse

Märkige see ruut, et lisada sündmused automaatselt meilist kalendrisse.

Nende sündmuste lisamine minu meilisõnumist kalendrisse

Valige märkeruut iga sündmuse tüübi jaoks, mida soovite meilist oma kalendrisse lisada.

Märgistage sündmused privaatsena, nii et ainult teie neid näeksite

Valige see ruut, et märgistada sündmused privaatsena.

Värskenda ajavööndit

Valige see suvand, et muuta kalendris kasutatavat ajavööndit.

Kasutage suvandi Kutsed sätteid, et juhtida koosolekukutsete, -vastuste ja -teatiste käsitlemist.

Säte

Kirjeldus

Kustuta värskendatud koosolekukutsed ja -vastused

Valige see märkeruut, et automaatselt eemaldada oma sisendkastist aegunud koosolekukutsed ja -vastused. Kalendriüksus jääb kalendrisse.

Kustuta teatised edasisaadetud sündmuste kohta

Märkige see ruut, et ürituste edasisaatmisteatised teisaldataks automaatselt kausta Kustutatud. Vaikimisi saadetakse need teatised teile siis, kui mõni teie korraldatavast üritusest osavõtja saadab ürituse uuele adressaadile edasi. Selle sätte valimine ei mõjuta ürituste vastuste töötlemist.

Jaotise Teatised sätete abil saate seada meeldetuletusi, saada teatisi oma telefoni ja võtta vastu kalendrisündmuste päevakava.

Suvandi Meeldetuletused sätete abil saate reguleerida kalendriüksuste vaikemeeldetuletuste toimimist. Vaikimisi on meeldetuletused sisse lülitatud ja seatud tööle hakkama 15 minutit enne üksuse tähtaega.

Säte

Kirjeldus

Kuva meeldetuletusteatised

Märkige see ruut, et kuvada kalendriüksuste jaoks meeldetuletus.

Anna meeldetuletusest heliga märku

Märkige see ruut meeldetuletusest heliga märku andmiseks.

Vaikemeeldetuletus

Selle sättega saate määrata, kui kaua aega enne sündmust vaikemeeldetuletus kuvatakse.

Telli kalendrite ja tööülesannete kohta meiliga igapäevane päevakava

Kui valite selle suvandi, saate iga päev meili, mis sisaldab kalendrisündmuste ja teile määratud ülesannete põhjal koostatud päevakava.

Seejärel märkige iga päevakavasse kaasatava kalendri ruut.

Ära saada päevakava nendel päevadel, kui mul pole sündmusi ega tööülesandeid

Valige see suvand, kui te ei soovi saada päevakavaga meilisõnumeid sellistel päevadel, kui teil pole ühtegi sündmust ega ülesannet.

Värskenda ajavööndit

Valige see link, kui soovite muuta kalendris kasutatavat ajavööndit.

Ilmasätete värskendamine

Valige see link, kui soovite muuta kalendris kuvatava ilmateabe sätteid.

Tekstsõnumiteatiste sätete abil saate saata kalendrisündmuste märguandeid telefoni tekstsõnumina.

Säte

Kirjeldus

Teated järgmiste päevade jooksul toimuvate sündmuste muudatuste kohta

Valige see märkeruut, et saada oma telefonile märguandeid sündmuste muudatuste kohta, mis ilmnevad teie poolt määratud päevadel.

Märkige ruut Ainult töötundide ajal, et vältida teadete saatmist muul ajal.

Ürituste meeldetuletuste teatised

Valige märkeruut, et saada sündmuste meeldetuletussõnumeid.

Märkige ruut Ainult töötundide ajal, et vältida teadete saatmist muul ajal.

Igapäevased kalenderpäevakorrad

Märkige see ruut ja seejärel määrake kalendri igapäevase päevakava saatmise kellaaeg.

Teatiste häälestamine

Valige see link tekstsõnumside seadistamiseks teie kontol, kui te pole seda varem teinud. (Tekstsõnumteatiste isuvandid on kuni tekstsõnumite seadistamiseni keelatud.)

Kasutage sätet Päevakava meilisõnum , et valida, kas soovite iga päev meilisõnumit, milles kuvatakse teie kalendrisündmused ja ülesanded.

Säte

Kirjeldus

Ära saada mulle päevakava iga päev

Valige see suvand, kui te ei soovi iga päev saada meilisõnumit, milles loetletakse teie päevakava.

Saada mulle päevakava iga päev

Kui valite selle suvandi, saate iga päev meili, mis sisaldab kalendrisündmuste ja teile määratud ülesannete põhjal koostatud päevakava.

Seejärel märkige ruut iga kalendri juures, mille soovite päevakavva lisada.

Värskenda ajavööndit

Valige see link, kui soovite muuta kalendris kasutatavat ajavööndit.

Ilmasätete värskendamine

Valige see link, kui soovite muuta oma kalendris kuvatud ilmateadete sätteid.

Suvand Kalendri avaldamine võimaldab luua oma kalendrisse linki, mida saate teistega jagada. Näiteks võite postitada lingi veebilehele või jagada seda sotsiaalvõrgustikes.

Säte

Kirjeldus

Kalendri valimine

Valige kalender, mille soovite ühiskasutusse anda.

Valige õigused.

Valige, kas soovite teistele kuvada ainult oma saadaolevaid kellaaegu, mõningaid üksikasju või kalendri täisvaadet.

Sünnipäevade kalendri lisatakse automaatselt teadaolevad sünnipäevad kõigi teie kontaktiloendis. Saate sünnipäevi igal ajal ka lisada.

Säte

Kirjeldus

Sünnipäevade kalendri sisselülitamine

Lisab sünnipäevade kalendri ja asustab automaatselt sinu kontaktide sünnipäevadega. Kui loote suvandis Inimesed ühenduse sotsiaalvõrgustikega, kuvatakse ka nende kontaktide sünnipäevad automaatselt kalendris.

Sünnipäevade kalendri väljalülitamine

Peidab sünnipäevade kalendri.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×