Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri ja Jutustaja (Windowsi sisseehitatud ekraaniluger) abil saate rakenduse Outlook 2016 kalendris teha põhitoiminguid. Samuti saate kasutada ekraanilugerit JAWS. Saate luua uusi kalendrisündmusi, lugeda koosolekukutseid ja neile ning teha palju muud.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Kalendrivaate häälestamine

Saate oma kalendri vastavalt vajadusele häälestada kuvama teatud arvu päevi, töönädala, kogu nädala või kuu.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+2. Kuulete praeguse vaate nime (nt „Work week view“ (Töönädalavaade).

 2. Kalendrivaate saate valida järgmiste kiirklahvide abil.

  • Vajutage klahvi Alt ja numbriklahvi vastavalt sellele, mitu päeva (vahemikus 1–10) alates tänasest soovite kuvada. Näiteks 10 päeva kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+0.

  • Töönädalavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+2.

  • Täisnädalavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+3.

  • Kuuvaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+4.

Kalendrisündmuste lugemine ja redigeerimine

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+2. Kuulete praeguse vaate nime (nt „Work week view“ (Töönädalavaade)), millele järgneb vaates olevate sündmuste arv.

 2. Praeguses vaates olevate sündmuste sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + punkt (.). Kuulete iga sündmuse nime, aega ja korraldaja nime. Eelmisele sündmusele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + koma (,).

 3. Kalendrivaates saate liikuda järgmiste kiirklahvide abil.

  • Eelmisele või järgmisele päevale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + vasaknooleklahv või Ctrl + paremnooleklahv.

  • Eelmisele või järgmisele nädalale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv või Alt + ülesnooleklahv.

  • Eelmisele või järgmisele kuule liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Page up või Alt + Page down.

 4. Praegu valitud sündmuse redigeerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja kasutage üksikasjade muutmiseks järgmisi kiirklahve.

  • Fookuse väljale Teema viimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+U ja muutke teksti klaviatuuri abil.

  • Fookuse väljale Asukoht viimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+I ja muutke teksti klaviatuuri abil.

  • Fookuse reale Algusaeg viimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T. Alguskuupäeva muutmiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et alguskuupäeva ühe päeva võrra varasemaks või hilisemaks nihutada. Kellaaja muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Start time“ (Alguskellaaeg) ja vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et alguskellaaega poole tunni võrra varasemaks või hilisemaks muuta.

  • Fookuse reale Lõppaeg viimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D. Lõppkuupäeva muutmiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et kuupäeva ühe päeva võrra varasemaks või hilisemaks nihutada. Kellaaja muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „End time“ (Lõppkellaaeg) ja vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et kellaaega poole tunni võrra varasemaks või hilisemaks muuta.

 5. Sündmuse kirjelduse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Message, editing“ (Sõnum, redigeerimine) ja muutke teksti klaviatuuri abil. JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti „Notes, edit“ (Märkmed, redigeerimine).

 6. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ja seejärel klahvi V. Sündmuse aken sulgub ja fookus viiakse tagasi kalendrisse.

Koosolekukutse lugemine ja neile vastamine

 1. Outlookis meilivaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Liikuge sõnumiloendis koosolekukutse juurde.

 3. Koosolekukutse lugemiseks vajutage klahvi F6. Fookus liigub lugemispaanile. Jutustaja loetava sõnumi kuulamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk+M. JAWS-i kasutamise korral vajutage klahvi Insert ja allanooleklahvi.

 4. Koosolekukutse aktsepteerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Accept button“ (Nupp Aktsepteeri), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti „Toolbar Accept button“ (Tööriistariba, Nupp Aktsepteeri). Saate kutse aktsepteerida 3 erineval viisil.

  • Enne saatmist vastuse redigeerimiseks vajutage klahvi E. Kuulete teksti „Message compatibility mode, editing“ (Sõnumi ühilduvusrežiim, redigeerimine). Tippige oma vastus ja vajutage saatmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

  • Vastuse saatmiseks ilma seda redigeerimata vajutage klahvi S.

  • Vastuse saatmata jätmiseks vajutage klahvi D.

Näpunäide. : Kutse tagasilükkamiseks pärast teksti „Accept button“ (Nupp Aktsepteeri) kuulmist vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Decline button“ („Nupp Keeldu“), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Vastamiseks on saadaval samad võimalused.

Koosoleku plaanimine

Kui loote Outlookis koosolekukutse, saate kontrollida, kas teie kutsutavad inimesed on valitud ajal saadaval, et saaksite vajaduse korral uue aja valida. Lisaks saate luua korduva koosoleku, näiteks kiire projektikoosoleku igal nädalapäeval samal kellaajal.

Uue koosoleku loomine

 1. Outlookis mis tahes kohas koosolekukutse loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Q. Kuulete teksti „Untitled, meeting, to, Editing“ (Tiitlita, koosolek, adressaat, redigeerimine) ja fookus viiakse uue kutse väljale Adressaat. JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti „Untitled, dash, meeting, to edit“ (Tiitlita, sidekriips, koosolek, adressaadi redigeerimine).

 2. Inimeste koosolekule kutsumiseks tippige nende meiliaadressid. Kui kutsute mitu inimest, eraldage nende meiliaadressid semikooloniga.

 3. Teie kutsutud inimeste saadavuse kontrollimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ja seejärel klahvi U, et avada Plaanimisabimees. Kuulete teksti „All attendees, list box“ (Kõik osalejad, loendiboks). Osalejate sirvimiseks ning nende saadavaloleku teabe kuulamiseks (nt „Free“ (Vaba)) vajutage üles- ja allanooleklahve. Pärast saadavuse kontrollimist fookuse tagasi koosolekukutsele viimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, klahvi P ja seejärel uuesti klahvi P.

  Märkmed : 

  • Kui kuulete adressaadi meiliaadressi järel teksti „No information“ (Teavet pole), tähendab see, et Outlook ei saa selle isiku kalendriteavet tuua. See võib juhtuda siis, kui isik töötab mõnes muus ettevõttes.

  • Plaanimisabimees töötab ainult koos ekraanilugeriga Jutustaja.

 4. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil väljale Teema ja sisestage seejärel koosoleku teema.

 5. Liikuge tabeldusklahvi abil väljale Asukoht ja tippige koosoleku koht.

 6. Koosoleku kestuse määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Start date“ (Alguskuupäev), tippige koosoleku alguskuupäev (nt 15. juuni 2017 ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Märkus. : Outlookil võib pisut aega kuluda, et teie kirjutatud kuupäev vajalikku vormingusse teisendada. Kui kuulete teksti „Start time“ (Alguskellaaeg), võite jätkata.

 7. Tippige koosoleku algusaeg ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Lõppkuupäeva (mis on vaikimisi sama mis koosoleku alguskuupäev) vahele jätmiseks vajutage kaks korda tabeldusklahvi. Kuulete teksti „End time“ (Lõppkellaaeg).

 8. Tippige koosoleku lõppkellaaeg ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 9. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Message, editing“ (Sõnum, redigeerimine), ja kirjutage kutse tekst klaviatuuri abil. JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti „Notes, edit“ (Märkmed, redigeerimine).

 10. Koosoleku Skype’i ärirakenduse lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, klahvi O ja klahvi M. Link lisatakse kursori praegusesse asukohta.

  Märkus. : Skype’i ärirakendus peab enne lingi lisamist töötama.

 11. Koosolekukutse saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S. Aken sulgub ja fookus viiakse tagasi eelmisesse vaatesse.

Koosoleku muutmine korduvaks

 1. Kui olete avanud koosolekukutse, vajutage dialoogiboksi Kohtumise kordumine avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+H. Kuulete teksti „Appointment recurrence, start“ (Kohtumise korduvus, algusaeg). Samuti kuulete koosoleku algusaega.

 2. Fookuse viimiseks dialoogiboksis Kohtumise kordumine väljale Kordussagedus vajutage tabeldusklahvi kolm korda. Te kuulete valitud sageduse nime (nt „Weekly“ (Iga nädal)).

 3. Kordussageduse saate valida järgmiste kiirklahvide abil.

  • Valiku Iga päev valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D. Kui soovite, et koosolek korduks igal nädalapäeval, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+K.

  • Valiku Iga nädal valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W.

  • Valiku Iga kuu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M.

  • Valiku Iga aasta valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Y.

 4. Dialoogiboksi Kohtumise kordumine sulgemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Koosolekukutse saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S. Aken sulgub ja fookus viiakse tagasi eelmisesse vaatesse.

Kohtumise plaanimine

Uue kohtumise loomine

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+2. Kuulete praeguse vaate nime (nt „Work week view“ (Töönädalavaade)), millele järgneb vaates olevate sündmuste arv.

 2. Tühja kohtumisakna avamiseks vajutage klahve Alt+H ja seejärel klahvi N. Ekraanilugeri JAWS korral tuleb pärast klahvi N vajutamist vajutada klahvi 1. Fookus on väljal Teema.

 3. Tippige kohtumise teema ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), et viia fookus väljale Asukoht.

 4. Tippige kohtumise asukoht ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), et viia fookus väljale Algusaeg.

 5. Alguskuupäeva muutmiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et alguskuupäeva ühe päeva võrra varasemaks või hilisemaks nihutada. Kellaaja muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Start time“ (Alguskellaaeg) ja vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et alguskellaaega poole tunni võrra varasemaks või hilisemaks muuta.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „End date“ (Lõppkuupäev). Lõppkuupäeva muutmiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et kuupäeva ühe päeva võrra varasemaks või hilisemaks nihutada. Kellaaja muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „End time“ (Lõppkellaaeg) ja vajutage alla- või ülesnooleklahvi, et kellaaega poole tunni võrra varasemaks või hilisemaks muuta.

 7. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete teksti „Message, editing“ (Sõnum, redigeerimine), ja sisestage klaviatuuri abil teave kohtumise kohta. JAWS-i kasutamise korral kuulete fraasi „Notes, edit“ (Märkmed, redigeerimine).

 8. Kohtumise salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ja seejärel klahvi V. Kohtumise aken sulgub ja fookus viiakse tagasi kalendrisse.

Enda kättesaadavuse kohta teabe andmine

Kohtumisele saate lisada olekuindikaatori, et näidata inimestele, kas olete saadaval. Kui keegi proovib teiega kohtumist plaanida, saab ta teada, kas olete saadaval või hõivatud.

 1. Kui mõni kohtumine on avatud, vajutage menüü Kuvamisviis avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+H ja klahvi B.

 2. Vajutage saadavaloleku sätete sirvimiseks üles- ja allanooleklahve.

  • Vaba

  • Töötab mujal

  • Ebalev

  • Hõivatud

  • Kontorist väljas

  Sätte valimiseks ja menüü Kuvamisviis sulgemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, klahvi A ja seejärel klahvi V. Kohtumise aken sulgub ja fookus viiakse tagasi kalendrisse.

Sündmuse teabe printimine

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+2. Kuulete praeguse vaate nime (nt „Work week view“ (Töönädalavaade)), millele järgneb vaates olevate sündmuste arv.

 2. Praeguses vaates olevate sündmuste sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + punkt (.). Kuulete iga sündmuse nime, aega ja korraldaja nime. Eelmisele sündmusele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + koma (,).

 3. Kalendrivaates saate liikuda järgmiste kiirklahvide abil.

  • Eelmisele või järgmisele päevale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + vasaknooleklahv või Ctrl + paremnooleklahv.

  • Eelmisele või järgmisele nädalale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv või Alt + ülesnooleklahv.

  • Eelmisele või järgmisele kuule liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Page up või Alt + Page down.

 4. Valitud sündmuse avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F ja klahvi P. Avaneb menüü Prindi.

 6. Kasutatava printeri valimiseks vajutage klahvi I, otsige printer üles alla- ja ülesnooleklahvide abil ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Sündmuse teabe printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P ja klahvi P.

 8. Kui prindite faili, näiteks sündmuse teabe PDF-vormingusse teisendamiseks, tippige faili nimi ja vajutage faili loomiseks sisestusklahvi (Enter).

  Menüü Prindi sulgub ja fookus viiakse tagasi sündmuseaknasse.

Vaata ka

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Outlooki kiirklahvid

Kiirklahvid Outlooki kalendris navigeerimiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Klaviatuuri ja VoiceOveri (Mac OS-i sisseehitatud ekraaniluger) abil saate rakenduse Outlook 2016 for Mac kalendris teha põhitoiminguid. Saate luua uusi kalendrisündmusi, lugeda koosolekukutseid ja neile ning teha palju muud.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Kalendrivaate häälestamine

Saate oma kalendri vastavalt vajadusele häälestada kuvama teatud päeva, töönädala, kogu nädala või kuu.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command+2. Kuulete kuvatavat ajavahemikku.

 2. Kalendrivaate saate valida järgmiste kiirklahvide abil.

  • Päevavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Command+1.

  • Töönädalavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Command+2.

  • Täisnädalavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Command+3.

  • Kuuvaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Command+4.

Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine

Tiheda ajakavaga kursispüsimiseks saate sündmuse üksikasju kiiresti lugeda ja redigeerida.

Märkus. : Redigeerida saate ainult teie loodud sündmusi. Näiteks ei saa te redigeerida neid koosolekukutseid, mille olete kelleltki saanud.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command+2. Kuulete ajaperioodi ja seda, kas selle jooksul toimub mõni sündmus.

 2. Olenevalt sellest, mis vaade praegu aktiivne on, tehke ühte järgmistest.

  • Järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks vajutage klahvi Command ja paremnooleklahvi.

  • Eelmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks vajutage klahvi Command ja vasaknooleklahvi.

 3. Mis tahes vaates kuvatava ajaperioodi sündmuste sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Liikudes loeb VoiceOver ette sündmuse järgmisel kujul: <kuupäev>, <algustund>, <sündmuse teema>, <sündmuse toimumiskoht>.

 4. Sündmuse üksikasjade kuulamiseks vajutage tühikuklahvi. Sündmus avaneb uues aknas. Akna sulgemiseks vajutage paoklahvi (Enter).

 5. Sündmuse avamiseks ja redigeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command+O. Sündmuse aken avaneb ja kuulete teksti „Now in <sündmuse teema>, <Appointment/Meeting>“ (Nüüd on avatud <sündmuse teema>, <kohtumine/koosolek).

 6. Sündmuse üksikasjade ja sätete sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). VoiceOver loeb ükshaaval ette üksikasjad ja sätted.

 7. Kui olete lõpetanud, tehke üht järgmistest.

  • Kui redigeerite koosolekut, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Send Update button” (Nupp Saada värskendus), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

  • Kui redigeerite kohtumist, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Save and close button” (Nupp Salvesta ja sule), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

 8. Sündmust muudetakse ja fookus viiakse vaatesse Kalender.

Koosolekukutse lugemine ja neile vastamine

Rakenduse Outlook 2016 for Mac vaates Kalender saate hõlpsasti kutse vastu võtta, selle ebalevalt aktsepteerida või sellest keelduda. VoiceOver annab saabunud koosolekukutsetest teada.

 1. Liikuge koosolekuni, nagu on juhendatud jaotises Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine ja vajutage klahvikombinatsiooni Command+O.

 2. Kutsele vastamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Aktsepteerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Accept menu button” (Menüünupp Aktsepteeri), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

  • Keeldumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Decline menu button” (Menüünupp Keeldu, ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

  • Kui te pole kindel, kas saate osaleda, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Tentative menu button“ (Menüünupp Ebalev), ja vajutage tühikuklahvi.

 3. Avaneb vastusevalikute loend. Tehke ühte järgmistest.

  • Kommentaaridega vastamiseks vajutage allanooleklahvi. Kuulete teksti „Respond with comments“ (Kommentaaridega vastamine). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb vastuse aken, kus fookus on kommentaari teksti väljal. Tippige kommentaarid ja vajutage klahvikombinatsiooni Command+Enter. Vastus saadetakse.

  • Ilma kommentaarita vastamiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Respond without comments“ (Vasta ilma kommentaarideta), ja vajutage seejärel tühikuklahvi. Vastus saadetakse.

Uue kohtumise või koosoleku ajastamine

Ekraaniluger aitab teil ajastada kohtumise või koosoleku.

 1. Rakenduses Outlook vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + M. Kuulete teksti „Menu bar, Apple” (Apple’i menüüriba). Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõna „File“ (Fail). Menüü Fail avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 2. Alammenüü Uus avamiseks vajutage allanooleklahvi ja seejärel klahvikombinatsiooni Control + Option + tühikuklahv.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue kohtumise loomiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Appointment“ (Kohtumine), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb uue kohtumise aken, kus fookus on tekstiväljal Teema.

  • Uue koosoleku loomiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Meeting“ (Koosolek), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb uue koosoleku aken, kus fookus on väljal Adressaat.

 4. Kohtumise või koosoleku sätete sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

  • Koosolekut luues tippige kontaktid tekstiväljale Adressaat.

  • Sündmusele nime panemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Subject, edit text“ (Teema, teksti redigeerimine), ja tippige sündmuse nimi.

  • Koosoleku koha määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Location, edit text“ (Asukoht, teksti redigeerimine), ja tippige soovitud asukoht.

  • Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete vaikeväärtusi. Väärtuste muutmiseks tippige uued väärtused.

   Näpunäide. : Kogu päeva kestva sündmuse loomiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „All day event, unchecked checkbox“ (Kogupäevasündmus, märkimata ruut), ja vajutage tühikuklahvi.

  • Sündmuse jaoks meeldetuletuse määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Reminder pop-up button“ (Meeldetuletuse hüpikakna nupp), ja vajutage tühikuklahvi. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

  • Sündmuse kohta lisateabe (nt päevakord) lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Document text“ (Dokumendi tekst), ja tippige soovitud üksikasjad.

 5. Kui olete sündmuse üksikasjad lisanud, tehke ühte järgmistest.

  • Kui loote kohtumist, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Save and close button” (Nupp Salvesta ja sule), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

  • Kui loote koosolekut, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Send button” (Nupp Saada), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

 6. Uue sündmuse aken sulgub ja fookus viiakse tagasi eelmisesse Outlooki vaatesse.

Korduvaks muutmine

Kui kavandate näiteks iganädalast koosolekut, saate hõlpsalt oma koosoleku muuta korduvaks koosolekuks. Sel juhul ei pea te koosolekut iga nädal uuesti lisama.

 1. Vajutage sündmuse aknas tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Recurrence button“ (Nupp Korduvus), ja vajutage tühikuklahvi. Avaneb uus aken, kus saate valida korduva sündmuse sätted. Fookus on hüpikakna Korduvus nupul.

 2. Koosoleku sageduse valimiseks vajutage tühikuklahvi ja seejärel vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete sagedust, mille soovite kohtumisele määrata (Iga päev, Iga nädal, Iga kuu, Iga aasta). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 3. Muude valikute sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või Shift+Tab. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „OK default button” (Vaikenupp OK), ning vajutage tühikuklahvi.

Saadavuse kuvamine

Saate sündmuse ajal teistele näidata, kas olete saadaval või mitte.

 1. Vajutage sündmuse aknas tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete praegust olekut (nt „Busy“ (Hõivatud)), ja teksti „Show as, pop-up button“ (Hüpikmenüü Kuvamisviis nupp), ja vajutage tühikuklahvi.

 2. Oleku valimiseks vajutage tühikuklahvi ja seejärel vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud olekut. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

Teiste kutsumine koosolekule

Saate kutsuda teisi liituma ja muuta kohtumise koosolekuks.

 1. Vajutage kohtumise aknas tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Invite button“ (Nupp Kutsu), ja vajutage koosoleku korraldamiseks tühikuklahvi.

 2. Fookus viiakse uuele tekstiväljale Adressaat, kuhu saate tippida nende kontaktide nimed, kelle soovite koosolekule kutsuda.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage kutsete saatmiseks klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Send button” („Nupp Saada”), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

Kutsutud inimeste saadavuse vaatamine

Pärast koosolekukutsesse nimede lisamist saate kontrollida, kas kutsutu on saadaval.

 1. Vajutage koosoleku aknas tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Scheduling, unchecked checkbox“ (Ajastamine, märkimata ruut), ja vajutage vaate Ajastamine avamiseks tühikuklahvi.

 2. Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Attendee status table, row 1 of (...), <korraldaja nimi>, <olek>“ (Osaleja oleku tabel, rida 1 (...)-st, <korraldaja nimi>, <olek>). Kutsutute olekute sirvimiseks vajutage allanooleklahvi. VoiceOver loeb ükshaaval ette kutsutute nimed ja saadavuse.

 3. Vaatesse Kohtumine naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Appointment, unchecked checkbox“ (Kohtumine, märkimata ruut), ja vajutage tühikuklahvi.

Skype’i koosolekuks muutmine

Saate koosoleku hõlpsalt Skype‘i koosolekuks muuta.

 1. Vajutage koosoleku aknas tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Online meeting, menu button“ (Võrgukoosolek, menüünupp), ja vajutage tühikuklahvi.

 2. Skype‘i koosoleku loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Control+Option+tühikuklahv.

 3. Outlook lisab võrgukoosoleku üksikasjad ja lingi väljale Kirjeldus.

Kalendri printimine

Saate Outlookis printida valitud päeva, nädala või kuu.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command+2. Kuulete kuvatavat ajaperioodi ja seda, kas selle jooksul toimub mõni sündmus.

 2. Määrake kalendris kuvatavaks vaateks see vaade, mille soovite printida (Päev, Töönädal, Nädal või Kuu). Seejärel valige see päev, nädal või kuu, mille vaate soovite printida.

 3. Printimise dialoogiakna avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Command+P. Avaneb dialoogiaken. Kuulete vaikeprinteri nime.

 4. Printeri valimiseks vajutage tühikuklahvi, seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud printeri nime. Selle valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Muude valikute sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või Shift+Tab. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Print default button” (Vaikenupp Prindi), ning vajutage tühikuklahvi. Kalender prinditakse.

Vaata ka

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Outlook for Maci kiirklahvid

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Klaviatuuri ja VoiceOveri (OS-i sisseehitatud ekraaniluger) abil saate rakenduse Outlook iOS-i jaoks kalendris teha põhitoiminguid. Saate luua uusi kalendrisündmusi, lugeda koosolekukutseid ja neile ning teha palju muud.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Kalendrivaate häälestamine

Kalendri vaatamiseks on kolm võimalust: vaade Päevakord, Päev või 3 päeva. Vaikesäte on Päevakord.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete praeguse vaate nime (nt „Agenda view“ (Vaade Päevakord)), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Avatakse vaatevalikute loend. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine

Tiheda ajakavaga kursispüsimiseks saate sündmuse üksikasju kiiresti lugeda ja redigeerida.

Märkus. : Redigeerida saate ainult teie loodud sündmusi. Näiteks ei saa te redigeerida neid koosolekukutseid, mille olete kelleltki saanud.

 1. Nipsake mis tahes vaates paremale, kuni kuulete päeva esimese sündmuse nime. Muude eesolevate sündmuste sirvimiseks nipsake üles. VoiceOver loeb ette iga sündmuse pealkirja, kuupäeva ja kellaaja, asukoha ja kestuse.

 2. Sündmuse lähemalt uurimiseks topeltpuudutage ekraani mõne sündmuse juures olles. Sündmus avaneb uues aknas.

 3. Sündmuse üksikasjade kuulmiseks nipsake vasakule või paremale või libistage ühe sõrmega sündmuse üksikasjade aknas allapoole.

 4. Sündmuse redigeerimiseks nipsake sündmuse üksikasjade aknas vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit“ (Redigeeri), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb aken Sündmuse redigeerimine.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete sündmuse üksikasju, mida soovite redigeerida, ja seejärel puudutage ekraani ja tehke soovitud muudatused.

 6. Kui olete lõpetanud, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Done” (Valmis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Koosolekukutse lugemine ja neile vastamine

Rakenduse Outlook iOS-i jaoks vaates Kalender saate hõlpsasti kutse vastu võtta, selle ebalevalt aktsepteerida või sellest keelduda. VoiceOver annab saabunud koosolekukutsetest teada.

 1. Avage ja vaadake sündmus üle, nagu on juhendatud jaotises Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine.

 2. Kutsele vastamiseks nipsake sündmuse üksikasjade aknas vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „RSVP button“ (Vastuse nupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb vastusevalikute loend.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Vastuse muutmiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit RSVP button” („Nupp Redigeeri vastust”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Liikuge nipsates uue valikuni ja topeltpuudutage ekraani.

Uue kohtumise või koosoleku ajastamine

Ekraaniluger aitab teil ajastada kohtumise või koosoleku.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Create an event button” (Nupp Loo sündmus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb aken Uus sündmus, fookus on tekstiväljal Pealkiri ja kuva alumises osas on ekraaniklaviatuur.

 2. Tippige sündmuse nimi.

 3. Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva ja kellaaja määramiseks nipsake vasakule, kuni kuulete vaikeväärtusi. Väärtuste muutmiseks topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud sätet, mida soovite muuta, ja seejärel nipsake üles- või allapoole, kuni kuulete soovitud väärtust. Valiku kinnitamiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Done button” (Nupp Valmis), ja topeltpuudutage siis ekraani.

  Näpunäide. : Kogu päeva kestva sündmuse loomiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „All-day, switch button, off“ (Kogu päev, lülitinupp, väljas), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Koosoleku toimumiskoha määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete nuppu „Location button“ (Nupp Asukoht), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Hakake asukohta tippima. Soovitatud asukohtade loendit värskendatakse tippimise ajal. Asukoha valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Open button” (Nupp Ava), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Sündmuse teatise kellaaja määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Alert, <praegune väärtus>“ (Teatis, <praegune väärtus>), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud valik, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Sündmuse kohta täiendava teabe (nt päevakord) lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Description button“ (Nupp Kirjeldus), ja topeltpuudutage ekraani. Ekraaniklaviatuur on kuva alumises osas. Tippige üksikasjad ja kui olete lõpetanud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Done” (Valmis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 7. Kui olete lisanud vajalikud üksikasjad, nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Done button“ (Nupp Valmis), ja topeltpuudutage ekraani.

Teiste kutsumine koosolekule

Saate kutsuda teisi liituma ja muuta kohtumise koosolekuks.

 1. Sündmust redigeerides või luues nipsake aknas Sündmuse redigeerimine või Uus sündmus paremale, kuni kuulete teksti „People button“ (Nupp Inimesed), ja topeltpuudutage ekraani.

  Avaneb aken Inimesed, fookus on redigeeritaval tekstiväljal ja kuva alumises osas on ekraaniklaviatuur.

 2. Hakake tippima kontakti nime. Kontaktisoovituste loendit värskendatakse tippimise ajal. Kontakti valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud isiku nime, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Korrake seda kõigi nende kontaktide jaoks, kelle soovite kutsuda.

 3. Kui see on tehtud, nipsake vasakule, kuni kuulete sõna „Done“ (Valmis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Skype’i koosolekuks muutmine

Saate koosoleku hõlpsalt Skype‘i koosolekuks muuta.

 1. Sündmust redigeerides või luues nipsake aknas Sündmuse redigeerimine või Uus sündmus paremale, kuni kuulete teksti „Skype call, switch button, off“ (Skype‘i kõne, lülitinupp, väljas), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Muudatuste salvestamiseks nipsake vasakule, kuni kuulete sõna „Done“ (Valmis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Outlook lisab võrgukoosoleku üksikasjad ja lingi väljale Kirjeldus.

 3. Skype'i koosolekuga liitumiseks avage sündmus ja seejärel nipsake paremale seni, kuni kuulete teksti „Join button“ (Nupp Liitu), ja topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Klaviatuuri ja TalkBacki (Androidi sisseehitatud ekraaniluger) abil saate rakenduse Outlook Androidi jaoks kalendris teha põhitoiminguid. Saate luua uusi kalendrisündmusi, lugeda koosolekukutseid ja neile ning teha palju muud.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Kalendrivaate häälestamine

Kalendri vaatamiseks on kolm võimalust: vaade Päevakord, Päev või 3 päeva. Vaikesäte on Päevakord.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Switch away from <praegune vaade>” (Vaate <praegune vaade> vahetamine), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Avatakse vaatevalikute loend. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine

Tiheda ajakavaga kursispüsimiseks saate sündmuse üksikasju kiiresti lugeda ja redigeerida.

Märkus. : Redigeerida saate ainult teie loodud sündmusi. Näiteks ei saa te redigeerida neid koosolekukutseid, mille olete kelleltki saanud.

 1. Nipsake suvalises vaates sõrmega üle ekraani, kuni kuulete avatava sündmuse nime, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Sündmus avatakse uues aknas, kus on toodud sündmuse üksikasjad.

 2. Sündmuse pealkirja, päeva, kuupäeva. asukoha ja muu teabe kuulmiseks nipsake vasakule või paremale või libistage ühe sõrmega sündmuse üksikasjade aknas allapoole.

 3. Sündmuse redigeerimiseks nipsake sündmuse üksikasjade aknas vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit“ (Redigeeri), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse aken Sündmuse redigeerimine, kus on ka ekraaniklaviatuur.

  Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete redigeeritavat üksikasja, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Tehke soovitud muudatused. Kui olete lõpetanud, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Save” (Salvesta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Sündmuse üksikasjade akna sulgemiseks nipsake sündmuse üksikasjade aknas vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Back button“ (Nupp Tagasi), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Koosolekukutse lugemine ja neile vastamine

Rakenduse Outlook Androidi jaoks vaates Kalender saate hõlpsasti kutse vastu võtta, selle ebalevalt aktsepteerida või sellest keelduda. Uue koosolekukutse saabumisest antakse märku heliga.

 1. Avage ja vaadake sündmus üle, nagu on juhendatud jaotises Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine.

 2. Kutsele vastamiseks nipsake sündmuse üksikasjade aknas vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „RSVP button“ (Vastuse nupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb vastusevalikute loend.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Vastuse muutmiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit RSVP button” („Nupp Redigeeri vastust”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Liikuge nipsates uue valikuni ja topeltpuudutage ekraani.

Uue kohtumise või koosoleku ajastamine

Ekraaniluger aitab teil ajastada kohtumise või koosoleku.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Add new event button” (Nupp Lisa uus sündmus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb aken Uus sündmus, kus fookus on tekstiväljal Pealkiri ja kuva alumises osas on ekraaniklaviatuur.

 2. Tippige sündmuse nimi.

 3. Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva ja kellaaja määramiseks nipsake vasakule, kuni kuulete vaikeväärtusi. Väärtuste muutmiseks topeltpuudutage ekraani, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud sätet, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Valiku kinnitamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „OK button” (Nupp OK), ja topeltpuudutage siis ekraani.

  Näpunäide. : Kogu päeva kestva sündmuse loomiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „All day event“ (Kogu päev kestev sündmus), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Koosoleku toimumiskoha määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete nuppu „Location“ (Asukoht), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Asukoha tippimiseks topeltpuudutage ekraani ja hakake tippima. Soovitatud asukohtade loendit värskendatakse tippimise ajal. Asukoha valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Open button” (Nupp Ava), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Kui kasutate mitut kalendrit, saate määrata, millisesse kalenderisse soovite uue sündmuse lisada. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Calendar, <praegune kalendrikonto>“ (Kalender, <praegune kalendrikonto>), ja topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud kalender, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Sündmuse teatise kellaaja määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Alert, <praegune väärtus>“ (Teatis, <praegune väärtus>), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud valik, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 7. Sündmuse kohta täiendava teabe (nt päevakord) lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Description“ (Kirjeldus), ja topeltpuudutage ekraani. Ekraaniklaviatuur kuvatakse kuva alumises osas. Tippige üksikasjad ja kui olete lõpetanud, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Done” (Valmis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 8. Kui olete lisanud vajalikud üksikasjad, nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Save“ (Salvesta), ja topeltpuudutage ekraani.

Teiste kutsumine koosolekule

Saate kutsuda teisi liituma ja muuta kohtumise koosolekuks.

 1. Sündmust redigeerides või luues nipsake aknas Sündmuse redigeerimine või Uus sündmus paremale, kuni kuulete teksti „People“ (Inimesed), ja topeltpuudutage ekraani.

  Avaneb aken Inimeste lisamine, fookus on redigeeritaval tekstiväljal ja kuva alumises osas on ekraaniklaviatuur.

 2. Hakake tippima kontakti nime. Kontaktisoovituste loendit värskendatakse tippimise käigus. Kontakti valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud isiku nime, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Korrake seda kõigi nende kontaktide jaoks, kelle soovite kutsuda.

 3. Kui see on tehtud, nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna „Done“ („Valmis“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Skype’i koosolekuks muutmine

Saate koosoleku hõlpsalt Skype‘i koosolekuks muuta.

 1. Sündmust redigeerides või luues nipsake aknas Sündmuse redigeerimine või Uus sündmus paremale, kuni kuulete teksti „Skype“, „Skpe meeting“ (Skype‘i koosolek) või „Off switch“ (Lüliti, väljas), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Muudatuste salvestamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Save” (Salvesta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Outlook lisab võrgukoosoleku üksikasjad ja lingi väljale Kirjeldus.

 3. Skype'i koosolekuga liitumiseks avage sündmus ja seejärel nipsake paremale seni, kuni kuulete kirjeldust ja Skype‘i koosoleku URL-i, ja topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil Outlookis pildi või kujutise lisamine

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Outlooki kalender ja Jutustaja (Windowsi sisseehitatud ekraaniluger) võimaldavad teil teha põhitoiminguid. Saate luua uusi kalendrisündmusi, lugeda koosolekukutseid ja neile ning teha palju muud.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Kalendrivaate häälestamine

Kalendri vaatamiseks on viis võimalust: vaated Päevakord, Päev, Nädal, Kuu ja Aasta. Vaikesäte on Päevakord.

 1. Nipsake ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Items“ (Üksused), ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „View button collapsed“ (Vaate nupp, ahendatud), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Avatakse vaatevalikute loend. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud valik, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine

Tiheda ajakavaga kursispüsimiseks saate sündmuse üksikasju kiiresti lugeda ja redigeerida.

Märkus. : Redigeerida saate ainult teie loodud sündmusi. Näiteks ei saa te redigeerida neid koosolekukutseid, mille olete kelleltki saanud.

 1. Nipsake vaates Päevakord ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Items“ (Üksused), ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete esimest sündmust. Muude eesolevate sündmuste sirvimiseks nipsake paremale. Jutustaja loeb ette iga sündmuse pealkirja, kuupäeva ja kellaaja, asukoha ja korraldaja.

 2. Sündmuse lähemalt uurimiseks topeltpuudutage ekraani mõne sündmuse juures olles. Sündmus avaneb uues aknas.

 3. Sündmuse üksikasjade kuulamiseks nipsake paremale või vasakule.

 4. Sündmuse redigeerimiseks nipsake sündmuse üksikasjade aknas vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit button“ (Nupp Redigeeri), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake vasakule, kuni kuulete sündmuse üksikasju, mida soovite redigeerida, ja seejärel puudutage ekraani ja tehke soovitud muudatused.

 5. Kui olete lõpetanud, tehke üht järgmistest.

  • Kui redigeerite koosolekut, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Send Update button” (Nupp Saada värskendus), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Kui redigeerite kohtumist, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save and close button” (Nupp Salvesta ja sule), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Sündmust muudetakse, sündmuse aken sulgub ja fookus viiakse tagasi vaatesse Päevakord.

Koosolekukutse lugemine ja neile vastamine

Outlooki kalender võimaldab hõlpsasti kutseid vastu võtta, need ebalevalt aktsepteerida või neist keelduda.

 1. Avage ja vaadake sündmus üle, nagu on juhendatud jaotises Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine.

 2. Kutsele vastamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Aktsepteerimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Accept button collapsed” (Nupp Aktsepteeri, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Keeldumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Decline button collapsed” (Nupp Keeldu, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Kui te pole kindel, et saate osaleda, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Tentative button collapsed” (Nupp Ebalev, ahendatud), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Vastuse saatmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Send response now“ (Saada vastus kohe), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Vastus saadetakse, sündmuse aken sulgub ja fookus viiakse tagasi vaatesse Päevakord.

Uue kohtumise või koosoleku ajastamine

Ekraaniluger aitab teil ajastada kohtumise või koosoleku.

 1. Nipsake suvalises vaates ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Items“ (Üksused), ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „New button“ (Nupp Uus), ja topeltpuudutage ekraani. Avaneb uue sündmuse aken.

 2. Sündmusele nime panemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Event name“ (Sündmuse nimi), topeltpuudutage ekraani ja tippige ekraaniklaviatuuri abil sündmuse nimi.

  Näpunäide. : Klaviatuuri leiate kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks asetage sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab Jutustaja neist. Üksuse valimiseks tõstke sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Koosoleku asukoha valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Location editable text“ (Asukoht, redigeeritav tekst), topeltpuudutage ekraani ja tippige asukoht ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva ja kellaaja määramiseks nipsake vasakule, kuni kuulete vaikimisi määratud kuupäeva või kellaaega. Väärtuste muutmiseks topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse soovitud kuupäev või kellaaeg, ja seejärel topeltpuudutage ekraani väärtuse valimiseks.

  Näpunäide. : Kogu päeva kestva sündmuse loomiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Unchecked All-day checkbox“ (Kogu päev kestev sündmus, märkimata ruut), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Sündmuse kohta täiendava teabelisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Event description, editable text“ (Sündmuse kirjeldus, redigeeritav tekst), ja topeltpuudutage ekraani. Tippige ekraaniklaviatuuri kasutades täiendava teabe tekst.

 6. Koosolekut luues inimeste kutsumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Invite someone, editable text“ (Inimeste kutsumine, redigeeritav tekst), ja topeltpuudutage ekraani. Kontakti lisamiseks tippige kontakti nimi ekraaniklaviatuuri abil, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Enter“ (Sisesta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 7. Sündmuse teatise aja määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button collapsed“ (Nupp Veel suvandeid, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Reminder button“ (Nupp Meeldetuletus), topeltpuudutage ekraani ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud valikut. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 8. Kui olete sündmuse üksikasjad lisanud, tehke ühte järgmistest.

  • Kohtumist luues nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save and close button” (Nupp Salvesta ja sule), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Koosolekut luues nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Send button” (Nupp Saada), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 9. Uue sündmuse aken sulgub ja fookus viiakse tagasi kalendrivaatesse.

Korduvaks muutmine

Kui kavandate näiteks iganädalast koosolekut, saate hõlpsalt oma koosoleku muuta korduvaks koosolekuks. Sel juhul ei pea te koosolekut iga nädal uuesti lisama.

 1. Nipsake sündmuse aknas paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „More options button collapsed“ (Nupp Veel suvandeid, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, repeat button” (Väljas, kordamise nupp), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avatakse uus vahekaart, kus saate valida korduva sündmuse sätted.

 2. Koosoleku sageduse valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Repeat pattern weekly“ (Kordumissagedus, iga nädal). Kui soovite sündmust korrata sagedamini või harvemini kui iga nädal, topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud kordumissagedust. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Muude valikute sirvimiseks nipsake paremale või vasakule. Jutustaja loeb sirvimise käigus kõik valikud ette.

Saadavuse kuvamine

Saate sündmuse ajal teistele näidata, kas olete saadaval või mitte.

 1. Nipsake sündmuse aknas paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „More options button collapsed“ (Nupp Veel suvandeid, ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Show as button” („Nupp Kuvamisviis”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Kuvamisviis.

 2. Saadavuse valimiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud saadavusolekut. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Teiste kutsumine koosolekule

Saate kutsuda teisi liituma ja muuta kohtumise koosolekuks.

 1. Sündmust redigeerides või luues nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Invite someone, editable text“ (Inimeste kutsumine, redigeeritav tekst), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Kontakti lisamiseks tippige kontakti nimi ekraaniklaviatuuri abil, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Enter“ (Sisesta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Täiendavate kontaktide lisamiseks korrake sama toimingut.

 3. Kutsete saatmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Send button“ (Nupp Saada), ja topeltpuudutage ekraani.

Kalendri printimine

Outlooki kalender võimaldab printida valitud päeva, nädala või kuu.

 1. Nipsake suvalises kalendrivaates ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Items“ (Üksused), ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „More options button collapsed“ (Nupp Veel suvandeid, ahendatud), ja topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print button” (Nupp Prindi), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb dialoogiaken Vaate printimine, kus fookus on vaate printimise valikul. Kuulete teksti „<valitud vaade>, read-only combobox“ (<valitud vaade>, kirjutuskaitstud liitboks).

 3. Prinditava vaate valimiseks topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale, kuni kuulete soovitud vaadet, ning topeltpuudutage seda valimiseks.

 4. Vaate alguskuupäeva valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „From“ (Alates) ja vaikekuupäeva, ning seejärel topeltpuudutage ekraani rippkalendri avamiseks. Kuupäevade sirvimiseks nipsake paremale või vasakule ja valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Printimise dialoogiakna avamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Preview“ (Eelvaade), ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Printimissuvandite sirvimiseks nipsake paremale. Kui olete lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print button” (Nupp Prindi), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kalender prinditakse.

Vaata ka

Meilivaatega seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil rakenduses Outlook

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Jutustaja (Windowsi sisseehitatud ekraaniluger) abil saate rakenduse Outlooki veebirakendus kalendris teha põhitoiminguid. Saate luua uusi kalendrisündmusi, lugeda koosolekukutseid ja neile ning teha palju muud.

Märkmed : 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist Outlooki veebirakenduse kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kuna Outlooki veebirakendus töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), käivad veebibrauseri enda, mitte Outlooki veebirakenduse kohta.

Selle artikli teemad

Kalendrivaate häälestamine

Saate oma kalendri vastavalt vajadusele häälestada kuvama teatud päeva, töönädala, kogu nädala või kuu.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+2. Jutustaja teatab „Loaded <sündmuste arv> events in one selected calendar“ (Valitud kalendris laaditi <sündmuste arv> sündmust).

 2. Kalendrivaate saate valida järgmiste kiirklahvide abil.

  • Päevavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+1.

  • Töönädalavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+2.

  • Täisnädalavaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+3.

  • Kuuvaate kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Alt+4.

Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine

Tiheda ajakavaga kursispüsimiseks saate sündmuse üksikasju kiiresti lugeda ja redigeerida.

Märkus. : Redigeerida saate ainult teie loodud sündmusi. Näiteks ei saa te redigeerida neid koosolekukutseid, mille olete kelleltki saanud.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+2. Kuulete teksti „Loaded <sündmuste arv> events in one selected calendar“ (Valitud kalendris laaditi <sündmuste arv> sündmust).

 2. Olenevalt sellest, mis vaade praegu aktiivne on, tehke ühte järgmistest.

  • Järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks vajutage klahve Ctrl+Shift ja paremnooleklahvi.

  • Eelmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks vajutage klahve Ctrl+Shift ja vasaknooleklahvi.

 3. Mis tahes vaates kuvatava ajaperioodi sündmuste sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Sirvides loeb Jutustaja ette sündmuste kuupäevad, alguskellaajad, sündmuste pealkirjad, toimumiskohad ja korraldajad.

 4. Mõne sündmuse täpsemalt uurimiseks või selle redigeerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Üksikasjad, kus on sündmuse üksikasjad. Kuulete teksti „Add a title for the event“ (Lisage sündmuse pealkiri).

 5. Sündmuse üksikasjade ja sätete sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja loeb liikumise ajal ette üksikasjad ja sätted.

 6. Kui olete lõpetanud, tehke üht järgmistest.

  • Koosolekut redigeerides vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Send button” (Nupp Saada), ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  • Kui redigeerite kohtumist, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Save button” (Nupp Salvesta), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

   Kui te pole sündmuses midagi muutnud, vajutage akna Üksikasjad sulgemiseks paoklahvi (Esc).

 7. Sündmust muudetakse ja fookus viiakse vaatesse Kalender.

Koosolekukutse lugemine ja neile vastamine

Outlooki veebirakenduse vaates Kalender saate hõlpsasti kutse vastu võtta, selle ebalevalt aktsepteerida või sellest keelduda.

 1. Liikuge koosolekuni, nagu on juhendatud jaotises Kalendrisündmuste avamine, lugemine ja redigeerimine ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Üksikasjad, kus on koosoleku üksikasjad.

 2. Kutsele vastamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Aktsepteerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete teksti „Accept button collapsed” (Nupp Aktsepteeri, ahendatud), ja vajutage seejärel tühikuklahvi. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Send the response now” (Saada vastus kohe), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

  • Kutse tagasilükkamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab ja paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Decline button collapsed“ (Nupp Keeldu, ahendatud). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Send the response now” (Saada vastus kohe), ja vajutage seejärel tühikuklahvi.

  • Kui te pole kindel, kas saate osaleda, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab ja seejärel paremnooleklahvi. Kuulete teksti „Tentative button collapsed“ (Nupp Ebalev, ahendatud). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Send the response now” (Saada vastus kohe), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

  • Üksikasjalikuma vastuse saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab ja paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Reply button collapsed“ (Nupp Vasta, ahendatud). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb vastuse aken, kus fookus on sõnumi sisuteksti väljal. Tippige saadetav sõnum, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Send button“ (Nupp Saada), ja vajutage tühikuklahvi.

 3. Vastus saadetakse ja fookus viiakse tagasi vaatesse Kalender.

Uue kohtumise või koosoleku ajastamine

Ekraaniluger aitab teil ajastada kohtumise või koosoleku.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+2. Kuulete teksti „Loaded <sündmuste arv> events in one selected calendar“ (Valitud kalendris laaditi <sündmuste arv> sündmust).

 2. Uue sündmuse loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Avatakse uue sündmuse aken Üksikasjad, kus fookus on sündmuse pealkirja tekstiväljal. Kuulete teksti „Add a title for the event“ (Lisage sündmuse pealkiri).

 3. Sündmuse sätete sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või Shift+Tab.

  • Sündmusele nime panemiseks tippige nimi sündmuse pealkirja tekstiväljale.

  • Kui loote koosolekut, vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Add people, editing“ (Lisage inimesi, redigeerimine). Kontakti lisamiseks tippige soovitud kontakti nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Koosoleku koha määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Editing“ (Redigeerimine), ja tippige soovitud asukoht.

  • Sündmuse algus- ja lõppkuupäeva ning kellaaja määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete vaikeväärtusi. Kuupäeva muutmiseks vajutage algus- või lõppkuupäeval olles tühikuklahvi, et avada rippkalender, valige nooleklahvide abil kalendrist soovitud kuupäev ning vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter). Kellaaegade muutmiseks tippige uued väärtused.

  • Sündmuse kohta lisateabe lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Event body, editing“ (Sündmuse sisu, redigeerimine), ja tippige soovitud üksikasjad.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete koosoleku korral teksti „Send button“ (Nupp Saada) ja kohtumise korral teksti „Save button“ (Nupp Salvesta), ning vajutage tühikuklahvi.

 5. Uue sündmuse aken sulgub ja fookus viiakse tagasi vaatesse Kalender.

Teiste kutsumine koosolekule

Saate kutsuda teisi liituma ja muuta kohtumise koosolekuks.

 1. Vajutage kohtumise aknas Üksikasjad tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Add people, editing“ (Lisage inimesi, redigeerimine).

 2. Kontakti lisamiseks tippige või kleepige osaleja meiliaadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Korrake teiste osalejate lisamiseks.

Kutsutud inimeste saadavuse vaatamine

Kui olete koosolekukutsesse lisanud nimed, aitab Outlook teil valida kutsutud isikutele sobivad ajad.

 1. Vajutage koosoleku aknas Üksikasjad tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete koosolekuaja soovitust. Jutustaja teatab „Suggested meeting time on <sündmuse kuupäev>, from <kellaaeg>“ (Soovitatav koosolekuaeg: <sündmuse kuupäev>, <kellaaeg>).

 2. Täiendavate toimumisaja soovituste sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahve, kuni kuulete sobivat soovitust. Jutustaja loeb liikumise ajal soovitatavad ajad ette. Aja valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 3. Kui te ei leia sellel päeval ühtegi sobivat aega, saate kontrollida kutsutud inimeste sobivust mõnel muul päeval. Muude päevade sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Open month picker, button collapsed“ (Ava kuu valija, ahendatud nupp), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete praegu valitud päeva, ja seejärel liikuge mõnele muule päevale nooleklahvide abil. Päeva valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Skype’i koosolekuks muutmine

Saate koosoleku hõlpsalt Skype‘i koosolekuks muuta.

 1. Vajutage koosoleku aknas Üksikasjad tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Send button“ (Nupp Saada).

 2. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Add Skype meeting button“ (Nupp Lisa Skype‘i koosolek). Skype'i koosoleku loomiseks vajutage tühikuklahvi.

 3. Outlook lisab võrgukoosoleku üksikasjad ja lingi pärast kutse saatmist sündmuse sisuossa.

Kalendri sätete määramine

Kalendri sätetes saate muuta kalendri ilmet või lülitada sisse teatiste saamise. Samuti saate muuta oma kontorist väljasoleku korral saadetavaid sõnumeid ja nende saatmise viisi.

 1. Outlookis paani Sätted avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Use the down arrow to use the Settings pane“ (Sätete paani kasutamiseks vajutage allanooleklahvi), ja vajutage seejärel allanooleklahvi.

 2. Paanil saadaolevate sätete järjest valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Jutustaja loeb paanil liikudes sätted ette.

 3. Sätte valimiseks või sätte täiendavate valikute avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Ühelt sättelt teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

 4. Pärast lõpetamist vajutage paani Sätted sulgemiseks paoklahvi (Esc).

Kalendri printimine

Outlook võimaldab printida välja valitud päeva, nädala või kuu vaate.

 1. Outlookis kalendri avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+2.

 2. Valige prinditava kalendrivaate nimi.

 3. Vajutage vaates Kalender tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „New button collapsed“ (Nupp Uus, ahendatud). Seejärel vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete teksti „Print button“ (Nupp Prindi), ja vajutage tühikuklahvi. Avaneb prindieelvaade ja kuulete sõna „Print“ (Printimine).

 4. Printimise dialoogiboksi avamiseks vajutage tühikuklahvi. Dialoogiboks avatakse ja fookus on liitboksil Printer.

 5. Printeri valimiseks vajutage tühikuklahvi, seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud printeri nime. Selle valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 6. Muude valikute sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või Shift+Tab. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Print button” (Nupp Prindi), ning vajutage tühikuklahvi. Kalender prinditakse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine rakenduses Outlook

Ekraanilugeri abil meilis teksti vormindamine rakenduses Outlook

Outlooki veebirakenduse kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil Outlookis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×