Kalender Outlook Web ettevõtetele

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Lisage Outlook Web App kalendrisse koosolekuid, kohtumisi ja muid sündmusi, jälgige kalendrit ning andke see ühiskasutusse.

Outlook Web App kalender võimaldab teil kohtumisi ja koosolekuid luua ning jälgida. Saate luua mitu kalendrit, luua lingi teiste inimeste kalendritega ning isegi kalendri oma ettevõtte teistele inimestele ühiskasutusse anda.

Selle artikli teemad

Vaate Kalender osad

Kalendriüksuse loomine

Kalendrisündmuse muutmine või kustutamine

Kalendri ühiskasutusse andmine

Outlook Web Appi kasutamine mobiilsideseadmes

Kust leida lisateavet?

Vaate Kalender osad

Sisendkausta järel on kalender tõenäoliselt see koht, kus veedate rakendust Outlook Web App kasutades enim aega. Saate kalendri kuvada neljal erineval viisil, milleks on vaated Päev, Töönädal, Nädal ja Kuu.

Sündmuse üksikasjade kiiresti kuvamine

Saate kuvada iga kalendris oleva sündmuse kiirvaate, valides soovitud sündmuse.

Teie loodud sündmuse puhul kuvatakse teid selle loojana ja see sisaldab linki sündmuse redigeerimiseks või kustutamiseks.

Sündmuse kiirvaade

Koosoleku puhul, kuhu olete kutsutud, kuvatakse korraldaja ja kutsele vastamise lingid. Kui korraldaja on lisanud võrgukoosoleku kutse, näete koosolekuga liitumise linki.

koosoleku kiirvaate

Päevavaade

Päevavaade on kõige kasulikum siis, kui teil on tihe ajakava või kui soovite mitut ajakava kõrvuti kuvada. Juhtelemendid jäävad samaks, muutunud on vaid vaade.

Nädalavaade

Nädalavaade on rakenduse Outlook Web App vaikevaade kalendri esmakordsel avamisel. Saate vaikevaate asendada vaatega Päev, Töönädal või Kuu, kui kasutate paremas ülanurgas olevaid suvandeid.

Kalendri töönädala vaade

 1. Uus sündmus. Sündmuseks võib olla kohtumine, koosolek või kogupäevasündmus. Uue sündmuse loomiseks klõpsake ikooni Uue sündmuse .

 2. Kalender. Kasutage ühelt kuupäevalt teisele liikumiseks kaustapaanil vasemal paiknevat kalendrit. Varjustus osutab praegu vaadatavale ajavahemikule ja tumedam varjustus märgib tänast kuupäeva.

  Näpunäide. : Vasakul paanil asuva kaustaloendi ahendamiseks Vasakkaksiknool ekraani ülaosas või laiendamiseks Paremkaksiknool akna keskel vasakul kasutage vasaknoolt või paremnoolt.

 3. Minu kalendrid. Saate korraga kuvada mitu kalendrit. Jaotis Minu kalendrid võimaldab luua teisi kalendreid, näiteks saate luua kalendri ainult kindla projekti jaoks või isiklike kohtumiste jälgimiseks. Saate ka lisada teiste inimeste kalendreid ja valida, milliseid neist kuvada. Kui valite kuvamiseks mitu kalendrit, ühendatakse need ühte vaatesse, kus igal kalendril on erinev värv.

 4. Päeva navigeerimisriba. Seda ala saate kasutada ühelt kuupäevalt teisele liikumiseks. Soovitud kuupäevale liikumiseks valige kuupäev või klõpsake kummaski otsas olevaid nooli, et näha kuupäevi enne või pärast praegu kuvatud kuupäevi.

 5. Põhipaan. Kalendrid kuvatakse põhipaanil. Uue kohtumise loomiseks topeltklõpsake soovitud päeval vaba ajavahemikku.

 6. Vaate suvandid. Valige soovitud vaade ja andke kalender ühiskasutusse või printige see.

Kuuvaade

Kuuvaade võib olla ülekoormatud. Selle kasutuskõlblikumaks muutmiseks kuvatakse nüüd valitud päeva juures ajakava.

Kalendri kuuvaade

 1. Tänane kuupäev. Tumedam varjustus tähistab tänast kuupäeva.

 2. Kuu. Heledam varjustus näitab valitud kuud.

 3. Päev. Varjustus näitab valitud päeva ja iga päeva paremas allnurgas olev number annab teada, mitu kuvamata üksust seal on. Üksuse avamiseks topeltklõpsake või topeltkoputage seda. Saate soovitud kuupäevaks uue sündmuse luua, topeltklõpsates sellel kuupäeval vaba ajalahtrit.

 4. kogupäevasündmus. Varjustatud üksus tõstab esile kogupäevasündmuse.

 5. Ajakava. Valitud päeva ajakava. Tänasel kuupäeval uue üksuse loomiseks topeltklõpsake või topeltkoputage ajakavas vaba ajalahtrit.

Lehe algusse

Kalendriüksuse loomine

Suvalises vaates uue kohtumise või koosolekukutse loomiseks valige Uue sündmuse või topeltklõpsake (või topeltkoputage) soovitud päeval vabal ajavahemikul.

Kohtumise loomine

 1. Valige Uue sündmuse ja lisage pealkiri ja asukoht.
  Uus koosolekukutse, kus märgitud etappide kohta

 2. Valige algusaeg ja kestus ning reguleerige vajadusel meeldetuletusteatise aega.

 3. Valige suvandis Kuvamisviis kohtumise kalendris kuvamise viis: Vaba, Töötab mujal, Ebalev, Hõivatud või Eemal.

 4. (Valikuline) Võite teha sellest korduva kohtumise ja märkida kohtumise erakohtumiseks.

 5. Kui olete lõpetanud, valige Salvesta.

Lehe algusse

Koosolekukutse loomine

Koosolek on kalendrisündmus, mille saadate teistele inimestele. Koosoleku loomine käib samamoodi nagu kohtumise loomine, kuid saate kutsuda osavõtjaid ning võite lisada ressursi, näiteks konverentsiruumi.

 1. Valige Uue sündmuse ja lisage pealkiri ja asukoht. Valige algusaeg ja kestus ning reguleerige vajadusel meeldetuletusteatise aega.
  Uus koosolekukutse, kus numbreid toimingu juhised

 2. Valige käsk Lisa osalejad Uus ja valige oma kontaktiloendist inimesed, kelle soovite kutsuda.

  Näpunäide. : Võite kasutada Plaanimisabimeest, kui soovite veenduda, et valitud aeg kõigile sobib. Kui teie organisatsioon seda toetab, saate plaanimisabimeest kasutada ka koosolekuruumi või muu ressursi reserveerimiseks.

 3. (Valikuline) Saate sellest teha korduva koosoleku, kui valite suvandi loendist Korda.

 4. Kui teie organisatsioonil on Lync, valige suvand Võrgukoosolek, sisestage koosoleku link ja muud võrgu üksikasjad.

 5. Lisage teade koosolekul osalejatele ja valige seejärel kutse saatmiseks käsk Saada.

Lehe algusse

Kalendrisündmuse muutmine või kustutamine

Koosolekute või kohtumiste ja muutmine ja kustutamine toimub sarnaselt.

Kalendrisündmuse muutmine
 1. Sündmuse viikteksti kuvamiseks valige kalendrist sündmus ja klõpsake seejärel käsku Redigeeri.

  Sündmuse kiirvaade

  Märkus. : Koosolekukutset saab redigeerida koosoleku kokkukutsuja.

 2. Kohtumise muutmiseks tehke sündmuse muudatused üksikasjade lehel ja valige käsk Salvesta. Koosolekukutse saatmiseks valige käsk Saada.

  .

Kalendrisündmuse kustutamine
 1. Sündmuse viikteksti kuvamiseks valige kalendrist sündmus ja klõpsake seejärel käsku Kustuta.

  • Kohtumise kustutamiseks valige kuvatud kinnitusteatel käsk Kustuta.

  • Enda kokkukutsutud koosoleku tühistamiseks paremklõpsake üksusel ja valige käsk Tühista. Kui soovite koosolekul osalejatele saadetavale tühistusteatisele lisada märkuse, valige käsk Redigeeri tühistust enne saatmist. Koosoleku tühistamiseks valige käsk Saada tühistus kohe.

   Tühista koosolek
  • Kui soovite kustutada koosolekut, millele olete kutsutud, paremklõpsake üksust, valige käsk Kustuta ja seejärel sobiv suvand vastavalt sellele, kas soovite tagasilükkamisteatele lisada sõnumi, saata vastuse ilma sõnumita või vastuse saatmata jätta.

   Kustuta koosolek

Kalendri ühiskasutusse andmine

Kalendri ühiskasutusse andmine teistele organisatsiooni töötajatele on lihtne. Valige esmalt kalendriakna ülaservast käsk Anna ühiskasutusse.
Kalendri akna ülaosas nuppu Anna ühiskasutusse

Ühiskasutuse kutse saatmiseks toimige järgmiselt.

 1. Ühiskasutusse andmine. Tippige isiku nimi, kellele soovite kalendri ühiskasutusse anda, väljale Anna ühiskasutusse. Outlook Web App otsib sisestatud nime automaatselt aadressiloendist.
  Kalendri ühiskasutus Office Web Appis

 2. Kontakt. Pärast isiku leidmist lisatakse ta automaatselt nende inimeste loendisse, kellega kalender ühiskasutuses on. Võite lisada nii palju isikuid kui soovite.

 3. Juurdepääsu ühiskasutusse andmise suvandid. Valige, kui palju teavet soovite jagada. Suvand Kõik üksikasjad võimaldab sel isikul näha sündmuste kogu teavet, välja arvatud sündmuseid, mille olete märkinud isiklikuks. Suvand Piiratud üksikasjad kuvab teema ja asukoha. Suvand Ainult kättesaadavus kuvab vaid selle, et teil on kindlaks ajaks plaanitud sündmus, kuid ei midagi muud. Erasündmuste puhul kuvatakse alati vaid olek Hõivatud.

  Saate anda ettevõtte töötajatele kalendri redigeerimisõiguse, kui valite Redigeerija. Kui soovite anda kellelegi õiguse teie nimel koosolekukutseid saata ja vastu võtta, valige olitatud esindaja.

 4. Teema. Soovi korral võite teemat redigeerida.

 5. Kalender. Kui teil on mitu kalendrit, siis valige, millist soovite ühiskasutusse anda. Enamik inimesi annab ühiskasutusse vaikekalendri (nimega Kalender), kuid saate ühiskasutusse anda suvalise postkasti kuuluva kalendri.

 6. Kui olete lisanud kõik inimesed, kellega soovite kalendrit ühiselt kasutada, ja määranud nende pääsutaseme, valige ühiskasutuskutse saatmiseks käsk saada Saada või sellest loobumiseks käsk hülga Hülga.

Lisateavet kalendrite ühiskasutuse kohta leiate teemast Kalendri ühiskasutus ja Kalendri delegeerimine Outlook Web Appis.

Lehe algusesse

Outlook Web Appi kasutamine mobiilsideseadmes

Kui kasutate Outlook Web Appi mobiilsideseadmes (nt tahvelarvutis või nutitelefonis) võib postkasti, kalendri ja muude funktsioonide välimus erineda sellest, millised nad näevad välja laua- või sülearvutis.

Kalender

Enamik funktsioone töötab sarnaselt Outlook Web Appi kasutamisega laua- või sülearvutis, kuid üht-teist on vaja siiski teisiti teha.

Koputage alumises nurgas käsku Mine Navigeerimine , et liikuda vaadete Postkast, Kalender ja Inimesed vahel.

Kalendrivaate muutmiseks koputage suvandeid Päev Päevavaade , Töönädal Töönädalavaade , Nädal Nädalavaade või Kuu Kuuvaade . Tänasele kuupäevale liikumiseks koputage Tänasele päevale minek . Täiendavate suvandite kuvamiseks koputage käsku Rohkem Veel võimalusi .

Märkus. : Kui kasutate nutitelefoni, on saadaval ainult päeva ja kuu vaated.

Uue üksuse loomiseks koputage käsku Uus Uus . Kuvaosa laiendamiseks või ahendamiseks koputage sellel osal kuvatavate rööpnoolte ikoone Rööpnool üles Rööpnool üles .

Suvandite avamiseks mobiilsideseadmes koputage ikooni Rohkem Veel võimalusi > Suvandid. Lisateavet leiate teemast Suvandid mobiilsideseadmes.

Kust leida lisateavet?

Lehe algusesse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×