Kaitstud töölehel kindlate alade lukustamine ja avamine

Kaitstud töölehel kindlate alade lukustamine ja avamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kuna kaitstud töölehel on kõik lahtrid vaikimisi lukustatud, ei saa neid redigeerida. Lahtrite redigeerimise võimaldamiseks (nii, et osa lahtreid jääksid lukustatuks) saate kõik lahtrid lukust vabastada ning lukustada enne töölehe kaitsmist üksnes kindlad lahtrid ja vahemikud. Samuti saate lubada kindlatel kasutajatel kaitstud töölehel teatud vahemikke redigeerida.

Selle artikli teemad

Kaitstud töölehel ainult kindlate lahtrite ja vahemike lukustamine

Kaitstud töölehel lukustatud vahemike avamine, et kasutajad saaksid neid redigeerida

Kaitstud töölehel ainult kindlate lahtrite ja vahemike lukustamine

 1. Kaitstud töölehel tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Võta lehe kaitse maha.

   Võta lehe kaitse maha

   Kui tööleht on kaitstud, kuvatakse käsu Kaitse lehte asemel käsk Võta lehe kaitse maha.

  2. Tippige töölehe kaitse mahavõtmiseks parool, kui seda küsitakse.

 2. Terve töölehe valimiseks klõpsake nuppu Vali kõik.

  Nupp Vali kõik

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Font dialoogiboksi Lahtrite vormindamine käivitit. Samuti võite vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+F või Ctrl+1.

  Dialoogiboksi käivitit lahtrite vormindamine

  Kuvatakse dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

 4. Tühjendage vahekaardil Kaitse ruut Lukus ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Seda tehes vabastatakse kaitstud töölehe kõik lahtrid lukustusest. Nüüd saate valida need konkreetsed lahtrid, mille soovite lukustada.

 5. Valige töölehel lukustatavad lahtrid.

 6. Avage uuesti dialoogiboks Lahtrite vormindamine (Ctrl+Shift+F).

 7. Seekord märkige vahekaardil Kaitse ruut Lukustatud ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Kaitse lehte.

  Kaitse lehte

 9. Märkige loendis Luba kõigile selle töölehe kasutajatele järgmist elemendid, mida kasutajad tohivad muuta.

  Lisateave töölehe elementide kohta

  Töölehe elemendid

  Tühjendage järgmine ruut

  Et kasutajad ei saaks teha järgmist

  Vali lukustatud lahtrid

  Kursori viimine lahtritesse, mille jaoks on dialoogiboksi Lahtrite vormindamine vahekaardil Kaitse ruut Lukus märgitud. Vaikimisi lubatakse kasutajatel lukustatud lahtreid valida.

  Vali lukustamata lahtrid

  Kursori viimine lahtritesse, mille jaoks on dialoogiboksi Lahtrite vormindamine vahekaardil Kaitse ruut Lukus tühjendatud. Vaikimisi lubatakse kasutajatel lukustamata lahtreid valida ja nad võivad vajutada tabeldusklahvi, et kaitstud töölehel ühest lukustamata lahtrist teise liikuda.

  Vorminda lahtreid

  Dialoogibokside Lahtrite vormindamine või Tingimusvorming suvandite muutmine. Kui rakendasite tingimusvormingu enne töölehe kaitsmist, muutub vorming ikkagi ka juhul, kui kasutaja sisestab mõnele muule tingimusele vastava väärtuse.

  Vorminda veerge

  Veeruvormindamiskäskude kasutamine, sh veeru laiuse muutmine ja veeru peitmine (menüü Avaleht jaotise Lahtrid nupp Vorming).

  Vorminda ridu

  Reavormindamiskäskude kasutamine, sh rea laiuse muutmine ja rea peitmine (menüü Avaleht jaotise Lahtrid nupp Vorming).

  Lisa veerud

  Veergude lisamine.

  Lisa read

  Ridade lisamine.

  Lisa hüperlingid

  Uute hüperlinkide lisamine isegi lukustamata lahtritesse.

  Kustuta veerud

  Veergude kustutamine.

  Kui veerud on kustutamise eest kaitstud (ruut Kustuta veerud on märgitud) ja ruut Lisa veerud pole märgitud, siis saab kasutaja lisada veerge, mida ta hiljem ei saa kustutada.

  Kustuta read

  Ridade kustutamine.

  Kui read on kustutamise eest kaitstud (ruut Kustuta read on märgitud) ja ruut Lisa read pole märgitud, siis saab kasutaja lisada ridu, mida ta hiljem ei saa kustutada.

  Sordi

  Andmete sortimiskäskude kasutamine (menüü Andmed, jaotis Sortimine ja filtreerimine).

  Sõltumata sellest sättest ei saa kasutajad sortida kaitstud töölehel lukustatud lahtreid sisaldavaid vahemikke.

  Kasuta automaatfiltrit

  Rippnoolte kasutamine nende vahemike filtrite muutmiseks, millele on rakendatud automaatfiltreid.

  Sõltumata sellest sättest ei saa kasutajad automaatfiltreid rakendada ega eemaldada kaitstud töölehtedel.

  Kasuta PivotTable-aruandeid

  PivotTable-liigendtabeli aruannete vormindamine, paigutuse muutmine, värskendamine või mõnel muul moel muutmine või uute aruannete loomine.

  Redigeeri objekte

  Mõne järgmise toimingu sooritamine.

  • Graafikaobjektide (sh kaartide, manusdiagrammide, kujundite, tekstiväljade ja juhtelementide), mida te enne töölehe kaitsmist lukust ei vabastanud, muutmine. Kui töölehel on näiteks makro käivitamise nupp, saate küll makro käivitamiseks seda nuppu klõpsata, kuid mitte nuppu kustutada.

  • Manusdiagrammi muutmine (nt vormindamine). Diagramm värskendatakse, kui selle lähteandmeid muudetakse.

  • Kommentaaride lisamine või redigeerimine.

  Redigeeri stsenaariume

  Peidetud stsenaariumide kuvamine, muudatuste tegemine stsenaariumides, mida te pole lubanud muuta, ja nende stsenaariumide kustutamine. Kasutajad saavad muuta muudetavate lahtrite väärtusi, kui lahtrid pole kaitstud, ja lisada uusi stsenaariume.

  Diagrammilehe elemendid

  Märkige ruut

  Et kasutajad ei saaks teha järgmist

  Sisu

  Teha muudatusi üksustesse, mis on diagrammi osad, näiteks andmesarjad, teljed või legendid. Diagramm jätkab lähteandmetes tehtud muudatuste peegeldamist.

  Objektid

  Muuta graafikaobjekte (sh kujundeid, tekstivälju või juhtelemente) juhul, kui te neid objekte enne diagrammilehe kaitsmist lukust ei vabastanud.

 10. Tippige dialoogiaknasse Parool lehelt kaitse mahavõtmiseks parool ja klõpsake nuppu OK. Seejärel tippige parool kinnitamiseks uuesti.

  • Parool pole kohustuslik. Kui te aga parooli ei sisesta, saab iga kasutaja võtta lehe kaitse maha ja kaitstud elemente muuta.

  • Valige kindlasti selline parool, mida oleks lihtne meeles pidada, sest selle unustamisel ei pääse te töölehe kaitstud elementidele enam juurde.

Lehe algusse

Kaitstud töölehel lukustatud vahemike avamine, et kasutajad saaksid neid redigeerida

Kindlatele kasutajatele kaitstud töölehe vahemike redigeerimise õiguse andmiseks peab arvutis töötama Microsoft Windows XP või uuem opsüsteem ja arvuti peab kuuluma domeeni. Domeeni nõudvate õiguste kasutamise asemel võite vahemiku jaoks määrata parooli.

 1. Valige tööleht, mida soovite kaitsta.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Muutused nuppu Luba kasutajatel redigeerida vahemikke.

  Luba kasutajatel redigeerida muudatused

  See käsk on saadaval ainult siis, kui tööleht pole kaitstud.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue redigeeritava vahemiku lisamiseks klõpsake nuppu Uus.

  • Olemasoleva redigeeritava vahemiku muutmiseks valige see väljal Kaitstud lehe puhul parooliga vabastatavad vahemikud ja klõpsake nuppu Muuda.

  • Redigeeritava vahemiku kustutamiseks valige see väljal Kaitstud lehe puhul parooliga vabastatavad vahemikud ja klõpsake nuppu Kustuta.

 4. Tippige väljale Tiitel lukustusest vabastatava vahemiku nimi.

 5. Tippige väljale Viitab lahtritele võrdusmärk (=) ja lukustusest vabastatava vahemiku viide.

  Teise võimalusena saate klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks, valida töölehel vahemiku ja dialoogiboksi tagasipöördumiseks klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks uuesti.

 6. Parooliga juurdepääsu lubamiseks tippige vahemikule juurdepääsu võimaldav parool väljale Vahemiku parool.

  Kui kavatsete kasutada pääsuõigusi, pole parooli määramine kohustuslik. Parooli kasutamisel näete aga iga vahemikku redigeeriva volitatud kasutaja identimisteavet.

 7. Pääsuõiguste määramiseks klõpsake nuppu Õigused ja seejärel nuppu Lisa.

 8. Tippige väljale Sisestage valitavate objektide nimed (näited) nende kasutajate nimed, kellele soovite vahemike redigeerimise õigust anda.

  Nimede sisestamise näidete vaatamiseks klõpsake linki näited. Nimede õigsuse kontrollimiseks klõpsake nuppu Kontrolli nimesid.

 9. Klõpsake nuppu OK.

 10. Valitud kasutajale antavate õiguste määramiseks märkige või tühjendage väljal Õigused vastavate õiguste ruudud Luba või Keela ja klõpsake siis nuppu Rakenda.

 11. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

  Nõudmisel tippige teie määratud parool.

 12. Klõpsake dialoogiboksis Kasutajatel vahemike redigeerimise lubamine nuppu Kaitse lehte.

 13. Märkige loendis Luba kõigile selle töölehe kasutajatele järgmist elemendid, mida kasutajad tohivad muuta.

  Lisateave töölehe elementide kohta

  Töölehe elemendid

  Tühjendage järgmine ruut

  Et kasutajad ei saaks teha järgmist

  Vali lukustatud lahtrid

  Kursori viimine lahtritesse, mille jaoks on dialoogiboksi Lahtrite vormindamine vahekaardil Kaitse ruut Lukus märgitud. Vaikimisi lubatakse kasutajatel lukustatud lahtreid valida.

  Vali lukustamata lahtrid

  Kursori viimine lahtritesse, mille jaoks on dialoogiboksi Lahtrite vormindamine vahekaardil Kaitse ruut Lukus tühjendatud. Vaikimisi lubatakse kasutajatel lukustamata lahtreid valida ja nad võivad vajutada tabeldusklahvi, et kaitstud töölehel ühest lukustamata lahtrist teise liikuda.

  Vorminda lahtreid

  Dialoogibokside Lahtrite vormindamine või Tingimusvorming suvandite muutmine. Kui rakendasite tingimusvormingu enne töölehe kaitsmist, muutub vorming ikkagi ka juhul, kui kasutaja sisestab mõnele muule tingimusele vastava väärtuse.

  Vorminda veerge

  Veeruvormindamiskäskude kasutamine, sh veeru laiuse muutmine ja veeru peitmine (menüü Avaleht jaotise Lahtrid nupp Vorming).

  Vorminda ridu

  Reavormindamiskäskude kasutamine, sh rea laiuse muutmine ja rea peitmine (menüü Avaleht jaotise Lahtrid nupp Vorming).

  Lisa veerud

  Veergude lisamine.

  Lisa read

  Ridade lisamine.

  Lisa hüperlingid

  Uute hüperlinkide lisamine isegi lukustamata lahtritesse.

  Kustuta veerud

  Veergude kustutamine.

  Kui veerud on kustutamise eest kaitstud (ruut Kustuta veerud on märgitud) ja ruut Lisa veerud pole märgitud, siis saab kasutaja lisada veerge, mida ta hiljem ei saa kustutada.

  Kustuta read

  Ridade kustutamine.

  Kui read on kustutamise eest kaitstud (ruut Kustuta read on märgitud) ja ruut Lisa read pole märgitud, siis saab kasutaja lisada ridu, mida ta hiljem ei saa kustutada.

  Sordi

  Andmete sortimiskäskude kasutamine (menüü Andmed, jaotis Sortimine ja filtreerimine).

  Sõltumata sellest sättest ei saa kasutajad sortida kaitstud töölehel lukustatud lahtreid sisaldavaid vahemikke.

  Kasuta automaatfiltrit

  Rippnoolte kasutamine nende vahemike filtrite muutmiseks, millele on rakendatud automaatfiltreid.

  Sõltumata sellest sättest ei saa kasutajad automaatfiltreid rakendada ega eemaldada kaitstud töölehtedel.

  Kasuta PivotTable-aruandeid

  PivotTable-liigendtabeli aruannete vormindamine, paigutuse muutmine, värskendamine või mõnel muul moel muutmine või uute aruannete loomine.

  Redigeeri objekte

  Mõne järgmise toimingu sooritamine.

  • Graafikaobjektide (sh kaartide, manusdiagrammide, kujundite, tekstiväljade ja juhtelementide), mida te enne töölehe kaitsmist lukust ei vabastanud, muutmine. Kui töölehel on näiteks makro käivitamise nupp, saate küll makro käivitamiseks seda nuppu klõpsata, kuid mitte nuppu kustutada.

  • Manusdiagrammi muutmine (nt vormindamine). Diagramm värskendatakse, kui selle lähteandmeid muudetakse.

  • Kommentaaride lisamine või redigeerimine.

  Redigeeri stsenaariume

  Peidetud stsenaariumide kuvamine, muudatuste tegemine stsenaariumides, mida te pole lubanud muuta, ja nende stsenaariumide kustutamine. Kasutajad saavad muuta muudetavate lahtrite väärtusi, kui lahtrid pole kaitstud, ja lisada uusi stsenaariume.

  Diagrammilehe elemendid

  Märkige ruut

  Et kasutajad ei saaks teha järgmist

  Sisu

  Teha muudatusi üksustesse, mis on diagrammi osad, näiteks andmesarjad, teljed või legendid. Diagramm jätkab lähteandmetes tehtud muudatuste peegeldamist.

  Objektid

  Muuta graafikaobjekte (sh kujundeid, tekstivälju või juhtelemente) juhul, kui te neid objekte enne diagrammilehe kaitsmist lukust ei vabastanud.

 14. Tippige väljale Parool lehelt kaitse mahavõtmiseks parool ja klõpsake nuppu OK. Seejärel tippige parool selle kinnitamiseks uuesti.

 • Parool pole kohustuslik. Kui te aga parooli ei sisesta, saab iga kasutaja võtta töölehe kaitse maha ja kaitstud elemente muuta.

 • Valige kindlasti selline parool, mida oleks lihtne meeles pidada, sest selle unustamisel ei pääse te töölehe kaitstud elementidele enam juurde.

 • Kui lahter kuulub rohkem kui ühte vahemikku, võivad kasutajad, kel on õigus mõnda neist vahemikest redigeerida, teha seda ka lahtriga.

 • Kui kasutaja proovib korraga redigeerida mitut lahtrit, kuid tal on õigus redigeerida vaid mõnda neist, palutakse tal valida ja redigeerida lahtreid ükshaaval.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×