Kaitse lisamine dokumendile, töövihikule või esitlusele või selle eemaldamine

Kaitse lisamine dokumendile, töövihikule või esitlusele või selle eemaldamine

Office'is saate parooli abil takistada teistel inimestel dokumentide, töövihikute ja esitluste muutmist. Juhul kui kirjutuskaitstud režiim pole enam vajalik, saate dokumentidelt ja töövihikutelt kaitse mahavõtmiseks hõlpsalt paroolid eemaldada. Lisaks saate dokumendikaitse abil piirata seda, mis tüüpi muudatusi läbivaatajad teha tohivad.

IT-administraatorid määravad paroolipoliitika nende Office’i minirakenduste jaoks, mis sisaldavad põhireegleid.

Hoiatus. : Pidage meeles, et Microsoft ei saa teie unustatud paroole taastada.

 • Valige avatud dokumendis Fail > Teave > Kaitse dokumenti.

  Kuvatakse järgmised suvandid.

  Nupp Kaitse dokumenti ja selle suvandid

  • Märgi lõpetatuks    – saate dokumendi määrata kirjutuskaitstuks.

   Kui dokument on märgitud lõpetatuks, lülitatakse tippimine, redigeerimiskäsud ja korrektuurimärked välja ja dokument muudetakse kirjutuskaitstuks. Käsu Märgi lõpetatuks abil saate teavitada, et olete ühiskasutusse andnud dokumendi lõpliku versiooni. Samuti aitab see takistada dokumendis läbivaatajatel ja lugejatel tahtmatute muudatuste tegemist.

   Kui märgite dokumendi lõplikuks, palub Word teil faili salvestada. Järgmisel korral näete dokumenti avades dokumendi ülaosas kollast teadet MÄRGITUD LÕPLIKUKS. Kui klõpsate käsku Redigeeri ikkagi, ei ole dokument enam lõplikuks märgitud.

  • Krüpti parooliga    – saate dokumendile parooli määrata.

   NB! : Hoidke oma parooli turvalises kohas. Kui kaotate või unustate parooli, ei saa seda taastada.

   Kui klõpsate käsku Krüpti parooliga, kuvatakse dialoogiboks Dokumendi krüptimine. Tippige väljale Parool soovitud parool, ja kui küsitakse kinnitust, tippige see uuesti. Tähtis! Microsoft ei saa kaduma läinud ega unustatud paroole taastada. Seega hoidke paroolide loendit ja vastavaid faile kindlas kohas.

 • Piira redigeerimist    – saate määrata, millist tüüpi muudatusi saab dokumendis teha.

  Kui valite sätte Piira redigeerimist, kuvatakse järmised valikud.

  • Vorminduspiirangud    Sellega saate dokumendi ilme säilitamiseks piirata vormindusvõimalusi. Lubatud laadide valimiseks klõpsake linki Sätted.

  • Redigeerimispiirangud    Saate määrata, kuidas faili saab redigeerida, või redigeerimise keelata. Klõpsake redigeerijate määramiseks üksust Erandid või Veel kasutajaid.

  • Jõustamise alustamine    Paroolkaitse või kasutaja autentimise valimiseks klõpsake nuppu Jah, alusta kaitse jõustamist. Lisaks saate piiratud õigustega redigeerijate lisamiseks või eemaldamiseks klõpsata linki Piira õigusi.

  • Piira õigusi inimeste kaupa    – saate õiguste piiramiseks kasutada Windows Live'i ID-d.

   Õiguste piiramiseks saate kasutada Windows Live'i ID-d või Microsoft Windowsi kontot. Samuti saate õigused rakendada ettevõttes kasutatava malli kaudu või lisada õigusi sättega Piira juurdepääsu. Lisateavet teabeõiguste halduse kohta leiate teemast Teabeõiguste haldus Office'is.

 • Lisa digitaalallkiri    – saate lisada kuvatava või nähtamatu digitaalallkirja.

  Digitaalallkirju (nii nähtavaid kui ka nähtamatuid) kasutatakse digitaalse teabe (nt dokumendid, meilisõnumid ja makrod) autentimiseks krüptimise abil. Tippides või allkirjapildiga loodud digitaalallkirjad tagavad autentsuse, tervikluse ja omaksvõtu. Lisateavet digitaalallkirjade kohta saate selle teema lõpus oleva lingi kaudu.

  Lisateavet digitaalallkirjade kohta leiate teemast Digitaalallkirjad ja serdid.

 • Valige avatud dokumendis Fail > Teave > Kaitse dokumenti.

  Kuvatakse järgmised suvandid.

  Nupp Kaitse dokumenti ja selle suvandid

  • Lõpetatuks märkimise eemaldamine    – kui märgite dokumendi lõpetatuks, palub Word teil faili salvestada. Järgmisel avamisel kuvatakse dokumendi ülaosas kollane teade MÄRGITUD LÕPLIKUKS. Kui klõpsate käsku Redigeeri ikkagi, pole dokument enam lõpetatuks märgitud.

  • Parooliga krüptimise eemaldamine    – dokumendi parooliga krüptimise tühistamiseks avage dokument ja sisestage parool väljale Parool. Seejärel valige Fail > Teave > Kaitse dokumenti > Krüpti parooliga. Kustutage välja Parool sisu, klõpsake nuppu OK ja salvestage dokument uuesti.

  • Redigeerimispiirangute eemaldamine    – redigeerimispiirangute eemaldamiseks valige käsk Peata kaitse paani Piira redigeerimist allservas.

  • Juurdepääsupiirangu eemaldamine või muutmine    – juurdepääsupiirangu eemaldamiseks või muutmiseks avage fail ja klõpsake siis dokumendi ülaservas kollasel ribal käsku Muuda õigusi.

  • Digitaalallkirja eemaldamine    – digitaalallkirja eemaldamiseks avage fail, paremklõpsake allkirjarida ja klõpsake siis käsku Eemalda allkiri. Võite klõpsata ka noolt allkirja kõrval allkirjade paanil ja klõpsata siis käsku Eemalda allkiri.

 • Valige avatud töölehel Fail > Teave > Kaitse töövihikut.

  Kuvatakse järgmised suvandid.

  Nupp Kaitse töövihikut ja selle suvandid

  • Märgi lõpetatuks     – saate töövihiku määrata kirjutuskaitstuks.

   Kui töövihik on märgitud lõpetatuks, lülitatakse tippimine, redigeerimiskäsud ja korrektuurimärked välja ning dokument muudetakse kirjutuskaitstuks. Käsu Märgi lõpetatuks abil saate teistele teada anda, et olete ühiskasutusse andnud töövihiku lõpliku versiooni. Samuti aitab see takistada läbivaatajatel ja lugejatel töövihikus tahtmatute muudatuste tegemist.

   Kui märgite töövihiku lõpetatuks, palub Excel teil faili salvestada. Järgmisel avamisel kuvatakse töövihiku ülaservas kollane teade MÄRGITUD LÕPLIKUKS. Kui klõpsate käsku Redigeeri ikkagi, pole töövihik enam lõpetatuks märgitud.

  • Krüpti parooliga    – saate töövihikule parooli määrata.

   Märkus. : Hoidke oma parooli turvalises kohas. Kui kaotate või unustate parooli, ei saa seda taastada.

   Kui klõpsate käsku Krüpti parooliga, kuvatakse dialoogiboks Dokumendi krüptimine. Tippige väljale Parool soovitud parool, ja kui küsitakse kinnitust, tippige see uuesti. Tähtis! Microsoft ei saa kaduma läinud ega unustatud paroole taastada. Seega hoidke paroolide loendit ja vastavaid faile kindlas kohas.

  • Kaitse praegust lehte    – saate töövihikut ja lukustatud lahtreid kaitsta.

   Funktsiooni Kaitse praegust lehte abil saate valida paroolkaitse ja lubada või keelata teiste kasutajate jaoks töölehe alade valimise, vormindamise, lisamise, kustutamise, sortimise või redigeerimise.

  • Kaitse töövihiku struktuuri    – funktsiooni Kaitse töövihiku struktuuri abil saate valida paroolkaitse ja kasutajatel oluliste andmete muutmist, teisaldamist ja kustutamist takistavad sätted.

  • Piira õigusi inimeste kaupa    – õiguste piiramiseks installige Windowsi õiguste haldus.

   Õiguste piiramiseks saate kasutada Windows Live'i ID-d või Microsoft Windowsi kontot. Samuti saate õigused rakendada ettevõttes kasutatava malli kaudu või lisada õigusi käsuga Piira juurdepääsu. Lisateavet teabeõiguste halduse kohta leiate teemast Teabeõiguste haldus Office'is.

  • Lisa digitaalallkiri    – saate lisada nähtava või nähtamatu digitaalallkirja.

   Digitaalallkirju (nii nähtavaid kui ka nähtamatuid) kasutatakse digitaalse teabe (nt dokumendid, meilisõnumid ja makrod) autentimiseks krüptimise abil. Tippides või allkirjapildiga loodud digitaalallkirjad tagavad autentsuse, tervikluse ja omaksvõtu.

   Lisateavet digitaalallkirjade kohta leiate teemast Digitaalallkirjad ja serdid.

 • Valige avatud töölehel Fail > Teave > Kaitse töövihikut.

  Kuvatakse järgmised suvandid.

  Nupp Kaitse töövihikut ja selle suvandid

  • Lõpetatuks märkimise eemaldamine    – kui märgite töövihiku lõpetatuks, palub Excel teil faili salvestada. Järgmisel avamisel kuvatakse töövihiku ülaservas kollane teade MÄRGITUD LÕPLIKUKS. Kui klõpsate käsku Redigeeri ikkagi, pole töövihik enam lõpetatuks märgitud.

  • Parooliga krüptimise eemaldamine    – faili parooliga krüptimise tühistamiseks avage töövihik ja sisestage parool väljale Parool. Seejärel valige Fail > Teave > Kaitse töövihikut > Krüpti parooliga. Kustutage välja Parool sisu, klõpsake nuppu OK ja salvestage fail uuesti.

  • Lehelt paroolkaitse eemaldamine    – lehe paroolikaitse eemaldamiseks valige Fail > Kaitse praegust lehte ja tippige siis parool dialoogiboksis Võta töövihiku kaitse maha.

  • Töövihiku struktuuri paroolkaitse eemaldamine    – töövihiku struktuuri paroolikaitse eemaldamiseks valige Fail > Kaitse töövihiku struktuuri ja tippige siis parool dialoogiboksis Võta töövihiku kaitse maha.

  • Juurdepääsupiirangu eemaldamine või muutmine    – juurdepääsupiirangu eemaldamiseks või muutmiseks avage fail ja klõpsake siis dokumendi ülaservas kollasel ribal käsku Muuda õigusi.

  • Manustatud allkirja eemaldamine    – digitaalallkirja eemaldamiseks avage fail, paremklõpsake allkirjarida ja klõpsake siis käsku Eemalda allkiri. Võite klõpsata ka noolt allkirja kõrval allkirjade paanil ja klõpsata siis käsku Eemalda allkiri.

 • Valige avatud dokumendis Fail > Teave > Kaitse esitlust.

  Kuvatakse järgmised suvandid.

  Nupp Kaitse esitlust ja selle suvandid

  • Märgi lõpetatuks    – saate esitluse määrata kirjutuskaitstuks.

   Kui esitlus on märgitud lõpetatuks, lülitatakse tippimine, redigeerimiskäsud ja korrektuurimärked välja ja esitlus muudetakse kirjutuskaitstuks. Käsu Märgi lõpetatuks abil saate teavitada, et olete ühiskasutusse andnud esitluse lõpliku versiooni. Samuti aitab see takistada esitluses läbivaatajatel ja lugejatel tahtmatute muudatuste tegemist.

   Kui märgite esitluse lõplikuks, palub PowerPoint teil faili salvestada. Järgmisel korral näete faili avades selle ülaosas kollast teadet MÄRGITUD LÕPLIKUKS. Kui klõpsate käsku Redigeeri ikkagi, ei ole esitlus enam lõplikuks märgitud.

  • Krüpti parooliga    – saate esitlusele parooli määrata.

   Ettevaatust! : Hoidke oma parooli turvalises kohas. Kui kaotate või unustate parooli, ei saa seda taastada.

   Kui klõpsate käsku Krüpti parooliga, kuvatakse dialoogiboks Dokumendi krüptimine. Tippige väljale Parool soovitud parool, ja kui küsitakse kinnitust, tippige see uuesti. Tähtis! Microsoft ei saa kaduma läinud ega unustatud paroole taastada. Seega hoidke paroolide loendit ja vastavaid faile kindlas kohas.

  • Piira õigusi inimeste kaupa    – õiguste piiramiseks installige Windowsi õiguste haldus.

   Õiguste piiramiseks saate kasutada Windows Live'i ID-d või Microsoft Windowsi kontot. Samuti saate õigused rakendada ettevõttes kasutatava malli kaudu või lisada õigusi käsuga Piira juurdepääsu. Lisateavet teabeõiguste halduse kohta leiate teemast Teabeõiguste haldus Office'is.

  • Lisa digitaalallkiri    – saate lisada nähtava või nähtamatu digitaalallkirja.

   Digitaalallkirju (nii nähtavaid kui ka nähtamatuid) kasutatakse digitaalse teabe (nt dokumendid, meilisõnumid ja makrod) autentimiseks krüptimise abil. Tippides või allkirjapildiga loodud digitaalallkirjad tagavad autentsuse, tervikluse ja omaksvõtu.

   Lisateavet digitaalallkirjade kohta leiate teemast Digitaalallkirjad ja serdid.

 • Valige avatud esitluses Fail > Teave > Kaitse esitlust.

  Kuvatakse järgmised suvandid.

  Nupp Kaitse esitlust ja selle suvandid

  • Lõpetatuks märkimise eemaldamine    – kui märgite esitluse lõpetatuks, palub PowerPoint teil faili salvestada. Järgmisel avamisel kuvatakse faili ülaservas kollane teade MÄRGITUD LÕPLIKUKS. Kui klõpsate käsku Redigeeri ikkagi, pole esitlus enam lõpetatuks märgitud.

  • Parooliga krüptimise eemaldamine    – esitluse parooliga krüptimise tühistamiseks avage fail ja sisestage parool väljale Parool. Seejärel valige Fail > Teave > Kaitse esitlust > Krüpti parooliga. Kustutage välja Parool sisu, klõpsake nuppu OK ja salvestage esitlus uuesti.

  • Juurdepääsupiirangu eemaldamine või muutmine    – juurdepääsupiirangu eemaldamiseks või muutmiseks avage fail ja klõpsake siis esitluse ülaservas kollasel ribal käsku Muuda õigusi.

  • Digitaalallkirja eemaldamine    – digitaalallkirja eemaldamiseks avage fail, paremklõpsake allkirjarida ja klõpsake siis käsku Eemalda allkiri. Võite klõpsata ka noolt allkirja kõrval allkirjade paanil ja klõpsata siis käsku Eemalda allkiri.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse valikut Kaitse dokumenti ja seejärel käsku Piira vormindamist ja redigeerimist.

  Lindi pilt

 2. Märkige tööpaani Dokumendi kaitsmine jaotises Vorminduspiirangud ruut Piira vorming laadide valikuga ja seejärel valige Sätted, et määrata, mis laade saab läbivaataja rakendada või muuta.

 3. Märkige jaotises Redigeerimispiirangud ruut Luba dokumendis ainult seda tüüpi redigeerimist.

 4. Valige redigeerimispiirangute loendist valik Jälitatud muutused. (See hõlmab nii kommentaare kui ka teksti lisamist, kustutamist ja teisaldamist.)

  Märkus. : Teistsuguste kaitsefunktsioonide rakendamiseks kasutage Active Directory teenust. Teabeõiguste halduse kasutamiseks klõpsake nuppu Piira õigusi.

 5. Klõpsake jaotises Jõustamise alustamine nuppu Jah, alusta kaitse jõustamist.

 6. Dokumendile parooli määramiseks nii, et kaitse saaksid eemaldada ainult parooli teadvad läbivaatajad, tippige parool väljale Sisestage uus parool (fakultatiivne) ja seejärel kinnitage parool.

  NB! : Kui otsustate parooli mitte kasutada, saavad kõik läbivaatajad teie redigeerimispiiranguid muuta.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse valikut Kaitse dokumenti ja seejärel käsku Piira vormindamist ja redigeerimist.

  Lindi pilt

 2. Märkige tööpaani Dokumendi kaitse jaotises Redigeerimispiirangud ruut Luba dokumendis ainult seda tüüpi redigeerimist.

 3. Valige redigeerimispiirangute loendist valik Kommentaarid.

 4. Kui soovite anda kellelegi kindlate dokumendiosade redigeerimise õiguse, saate dokumendis need alad valida ja seejärel määrata kasutajad (või rühmad), kes saavad neid valitud alasid redigeerida. Klõpsake rühma või isiku nime kõrval olevat allanoolt, et kuvada järgmine ala või kõik alad, mida see rühm või isik redigeerida saab, või et need õigused isikult või rühmalt eemaldada.

  Märkus. : Teistsuguste kaitsefunktsioonide rakendamiseks kasutage Active Directory teenust. Teabeõiguste halduse kasutamiseks klõpsake nuppu Piira õigusi.

 5. Klõpsake jaotises Jõustamise alustamine nuppu Jah, alusta kaitse jõustamist.

 6. Dokumendile parooli määramiseks nii, et kaitse saaksid eemaldada ainult parooli teadvad läbivaatajad, tippige parool väljale Sisestage uus parool (fakultatiivne) ja seejärel kinnitage parool.

  NB! : Kui otsustate parooli mitte kasutada, saavad kõik läbivaatajad teie redigeerimispiiranguid muuta.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kaitse valikut Kaitse dokumenti ja seejärel käsku Piira vormindamist ja redigeerimist.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake tööpaanil Dokumendi kaitse nuppu Peata kaitse.

Märkus. : Kui lisasite dokumendile paroolikaitse, tuleb enne, kui saate kaitse eemaldada, tippida parool.

Kuidas paroolipoliitika reegleid jõustatakse?

IT-administraatorid jõustavad tugevaid paroolipoliitikaid, konfigureerides rühmapoliitika sätted, mis vastavad nende ettevõtte turbevajadustele. Lisateavet ettevõttes paroolipoliitikareeglite juurutamise kohta leiate TechNeti artiklist Parooli keerukussätete kavandamine tarkvarakomplektis Office 2013.

Kui proovite kaitsta faili, mille parool ei vasta paroolipoliitikareeglitele, kuvatakse tavaliselt üks kahest järgmisest tõrketeatest.

 • Parool ei vasta miinimumpikkuse nõuetele – kuvatakse hoiatusteade selle kohta, et parool peab sisaldama rohkem märke. Lahendus: kasutage parooli, mis vastab teates toodud miinimumpikkuse nõuetele või on pikem.

 • Parool ei vasta minimaalsetele keerukusreeglitele – kuvatakse hoiatusteade selle kohta, et parool peab sisaldama rohkem erinevaid märke. Lahendus: kasutage parooli, mis ületab teates toodud miinimumnõudeid.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×