Office
Logi sisse

Kõige varasema või hilisema kuupäevaga kirjete otsimine

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas kasutada kõige hilisema või varasema kuupäevaga kirjete otsimiseks maksimumväärtuste päringut. Selle päringutüübi tulemi teavet saate kasutada erinevatele äriküsimustele (nt viimase tellimuse aeg) vastamiseks.

Selle artikli teemad

Maksimumväärtuste päringute toimimine kuupäevadega

Kõige varasema või hilisema kuupäeva otsimine

Kõige varasema või hilisema kuupäevaga kirjete otsimine kategooriatest või rühmadest

Kõige varasema ja hilisema kuupäeva otsimine

Maksimumväärtuste päringute toimimine kuupäevadega

Maksimumväärtuse päringut kasutatakse nende kirjete otsimiseks, mis sisaldavad kõige värskemaid või vanemaid kuupäevi tabelis või kirjerühmas. Seejärel on võimalik kasutada andmeid erinevat tüüpi äriküsimustele vastamiseks.

 • Millal sooritas töötaja viimase müügitehingu? See vastus aitab tuvastada kõige tõhusama või vähem tõhusa töötaja.

 • Millal esitas klient viimase tellimuse? Kui klient ei ole esitanud tellimust antud perioodil, siis võite teisaldada kliendi passiivsesse loendisse.

 • Kellel on järgmine sünnipäev või järgmised n sünnipäevad?

Maksimumväärtuste päringute loomise ja kasutamise reeglid

Maksimumväärtuste päringu loomiseks peate esmalt looma valikupäringu. Olenevalt soovitud tulemitest rakendage päringule kas sortimisjärjestus või teisendage päring kokkuvõttepäringuks. Kui teisendate päringu, siis kasutate kokkuvõttefunktsiooni nagu Max või Min, et tagastada suurim või vähim väärtuse või First või Last, et tagastada kõige varasem või hilisem kuupäev. Kokkuvõttepäringuid ja kokkuvõttefunktisoone kasutage ainult rühmadest või kategooriatest andmete otsimiseks. Oletame näiteks, et soovite leida müüginumbrid iga linna kohta, kus teie firma tegutseb. Sellisel puhul muutuvad linnad kategooriateks (teid huvitavaid andmeid peate otsima iga linna kohta) ning te saate kasutada kokkuvõttepäringut.

Pidage jätkates meeles, et päringud peavad hoolimata päringutüübist kasutama välju, mis sisaldavad kirjeldavaid andmeid (nt kliendinimed) ja välja, mis sisaldab otsitavaid kuupäevaväärtusi. Lisaks peavad kuupäevaväärtused paiknema väljal, mille andmetüübiks on seatud kuupäev/kellaaeg. Selles artiklis kirjeldatavad päringud nurjuvad, kui püüate neid käitada tekstivälja paiknevate kuupäevaväärtuste põhjal. Kui soovite kasutada kokkuvõttepäringut, peavad teie andmeväljad sisaldama kategooriateavet (nt linna või riigi/piirkonna väli).

Maksimumväärtuste päringu ja filtri vahel valimine

Otsustamaks, kas luua maksimumväärtuste päring või rakendada filter, toetuge järgmistele soovitustele.

 • Kui soovite leida kirjed, mille väljadel on kõige värskemad või hilisemad kuupäevad, ja te ei tea täpseid kuupäevaväärtusi või neil pole tähtsust, looge maksimumväärtuste päring.

 • Kui soovite leida kõik kirjed, milles kuupäev ühtib kindla kuupäevaga, eelneb või järgneb sellele, kasutage filtrit. Et näha näiteks müügikuupäevi vahemikus aprill kuni juuli, rakendage filter. Täielik teave filtrite kohta ei mahu selle teema raamidesse.

  Lisateavet filtrite loomise ja kasutamise kohta leiate artiklist Filter: kirjete arvu piiramine vaates.

Lehe algusesse

Kõige varasema või hilisema kuupäeva otsimine

Selle artikli juhised selgitavad, kuidas luua lihtsat maksimumväärtuste päringut, mis kasutab sortimisjärjekorda, ja täpsemat päringut, mis kasutab avaldisi ja muid kriteeriume. Esimeses alateemas esitatakse maksimumväärtuste päringu loomise põhijuhised, teises alateemas selgitatakse, kuidas leida nende kriteeriumide lisamisega töötajate nimed, kellel on järgmisena sünnipäev. Juhistes kasutatakse järgmise näidistabeli andmeid.

Perekonnanimi

Eesnimi

Aadress

Linn

Riik/piirkond

Sünniaeg

Palkamise kuupäev

Barnhill

Josh

1 Main St.

New York

USA

05.02.1968

10.06.1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22.05.1957

22.11.1996

Pica

Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11.11.1960

11.03.2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Ühendkuningriik

22.03.1964

22.06.1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mehhiko

05.06.1972

05.01.2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23.01.1970

23.04.1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14.04.1964

14.10.2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

USA

29.10.1959

29.03.1997

Soovi korral saate sisestada näidisandmed uude tabelisse käsitsi või kopeerida selle näidistabeli arvutustabeliprogrammi nagu Microsoft Office Excel 2007 ning kasutada seejärel saadud töölehe tabelisse importimiseks Accessi.

Kuva juhised

Näidisandmete sisestamine käsitsi

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Access lisab andmebaasi uue tühja tabeli.

  Märkus.: Kui avate uue tühja andmebaasi, ei ole teil vaja seda juhist järgida, kuid seda peab järgima iga kord, kui lisate tabeli andmebaasi.

 2. Topeltklõpsake päiserea esimest lahtrit ja tippige näidistabeli välja nimi.

  Vaikimisi tähistab Access päiserea tühjad väljad tekstiga Lisa uus väli (vt järgnevat näidet).

  Andmelehe uus väli

 3. Järgmisse tühja päiselahtrisse liikumiseks kasutage nooleklahve. Seejärel tippige teise välja nimi (võite ka vajutada tabeldusklahvi (TAB) või topeltklõpsata uut lahtrit). Korrake seda toimingut, kuni kõik väljanimed on sisestatud.

 4. Sisestage näidistabeli andmed.

  Andmete sisestamise ajal, tuletab Access andmetüübi iga välja jaoks. Kui teil on vähe kogemusi töös relatsioonandmebaasidega, võiksite ise seada kindla andmetüübi (nt Arv, Tekst või Kuupäev/kellaaeg) iga oma tabeli välja jaoks. Andmetüüpide seadmine aitab tagada täpse andmesisestuse ja ära hoida vigu (nt telefoninumbri kasutamine arvutuses). Näidistabelite korral võiksite lasta andmetüübi tuletada Accessil.

 5. Kui lõpetate andmete sisestamise, klõpsake nuppu Salvesta.

  Klaviatuuri otsetee  Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine.

 6. Tippige väljale Tabeli nimi näidistabeli nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Kasutage kõigi näidistabelite nimesid, sest neid kasutatakse töö käigu päringu loomise juhist.

 7. Korrake neid toiminguid, kuni olete loonud kõik näidistabelid, mis on loetletud selle jaotise alguses.

Tabeli kopeerimine arvutustabeliprogrammi

 1. Käivitage arvutustabeliprogramm ja looge uus tühi fail. Microsoft Exceli kasutamisel luuakse uus tühi töövihik vaikimisi.

 2. Kopeerige eelmises jaotises olev näidistabel ja kleepige see esimesele töölehele, alustades esimesest lahtrist.

 3. Paremklõpsake lehesakki ja seejärel käsku Nimeta ümber ning pange töölehe nimeks Töötajad.

 4. Salvestage arvutustabelifail mugavasse asukohta ja jätkake järgmiste juhistega.

Tabeli importimine Accessi

 1. Tehke järgmist uues või olemasolevas andmebaasis.

  Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Excel.

  või

  Klõpsake nuppu Veel ja valige seejärel loetelust arvutustabeliprogramm.

  Kuvatakse dialoogiboks Välisandmete toomine – Programmi nimi arvutustabel.

 2. Klõpsake nuppu Sirvi, avage eelmiste juhiste järgi loodud arvutustabelifail ja klõpsake nuppu OK.

  Käivitatakse arvutustabeli importimise viisard.

 3. Vaikimisi valib viisard töövihiku esimese töölehe (Töötajad, kui järgisite eelmise jaotise juhiseid) ning töölehe andmed ilmuvad ekraani alumisse sektsiooni. Klõpsake nuppu Edasi.

 4. Märkige ruut Esimene rida sisaldab veerupäiseid ning seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 5. Väljanimede ja andmetüüpide muutmiseks või väljade välistamiseks imporditoimingust kasutage järgmisel lehel jaotise Välja suvandid tekstivälju ja loendeid. Muul juhul klõpsake nuppu Edasi.

  Kui kasutate ülaltoodud näidistabelit, siis pole muudatused praegu vajalikud.

 6. Jätke suvand Luba Accessil lisada primaarvõti valituks ja klõpsake nuppu Edasi.

 7. Vaikimisi rakendab Access uuele tabelile töölehe nime. Aktsepteerige nimi või sisestage muu nimi ning klõpsake nuppu Valmis.

Märkus.: Kui teil ei ole tabelarvutusprogrammi, saate kopeerida näidisandmed tekstiredaktorisse, näiteks Notepadi. Lisateavet tekstiandmete importimise kohta vaadake teemast Tekstifaili andmete importimine või nendele linkimine.

Lihtsa maksimumväärtuste päringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

  Kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 2. Klõpsake dialoogiboksis tabelit, mida soovite päringus kasutada. Tabeli paigutamiseks kujundaja ülemisse sektsiooni klõpsake nuppu Lisa ning seejärel nuppu Sule.

  või

  Topeltklõpsake tabelit ja seejärel nuppu Sule.

  Kui kasutate näidisandmeid, lisage päringusse tabel Töötajad.

 3. Lisage kujundusruudustikku väljad, mida soovite kasutada oma päringus. Topeltklõpsake välja või lohistage ja kukutage see tühja lahtrisse reas Väli.

  Kui kasutate näidistabelit, lisage väljad Eesnimi, Perekonnanimi ja Sünniaeg.

 4. Väljal, mis sisaldab maksimum- ja miinimumväärtusi (kui kasutate näidistabelit, siis väli Sünniaeg), klõpsake rida Sordi ja valige kas Tõusev järjestus või Laskuv järjestus.

  Kahanev sortimisjärjekord tagastab kõige hilisema kuupäeva ja kasvav sortimisjärjekord tagastab kõige varasema kuupäeva.

  NB!: Reas Sortimine peate seadma väärtuse väljadele, mis sisaldavad teie kuupäevi. Kui määrate mõne muu välja sortimisjärjekorra, ei tagasta päring soovitud tulemusi.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nupu Kõik (loend Maksimumväärtused) kõrval olevat allanoolt ning sisestage kuvatavate kirjete arv või valige loendist mõni väärtus.

 6. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt

 7. Salvestage päring ja hoidke see avatuna järgmistes etappides kasutamiseks.

Võite näha, et seda tüüpi maksimumväärtuste päring on suuteline vastama lihtsatele küsimustele (nt kes on firma vanim või noorim töötaja). Järgmised juhised selgitavad, kuidas kasutada avaldisi ja teisi kriteeriume, et lisada päringule võimsust ja paindlikkust. Kriteeriumid, mis on esitatud järgmistes juhistes, tagastavad nende kolme töötaja nimed, kellel on järgmisena sünnipäevad.

Kriteeriumide lisamine päringule

Märkus.: Need juhised eeldavad, et kasutate eelmises jaotises kirjeldatud päringut.

 1. Aktiveerige eelnevate toimingutega loodud päringu kujundusvaade.

 2. Kopeerige ja kleepige või tippige päringu kujundusruudustiku veerust Sünniaeg paremal asuvasse veergu see avaldis: Expr1: DatePart("m",[Sünniaeg]). Seejärel klõpsake nuppu Käivita.

  Funktsioon DatePart ekstraktib välja Sünniaeg kuuosa.

 3. Aktiveerige kujundusvaade.

 4. Kleepige või tippige esimese avaldise paremale poolele järgmine avaldis: Expr2: DatePart("d",[Sünniaeg]). Seejärel klõpsake nuppu Käivita.

  Sellisel puhul ekstraktib funktsioon DatePart välja Sünniaeg kuupäevaosa.

 5. Aktiveerige kujundusvaade.

 6. Tühjendage mõlema äsja sisestatud avaldise ruudud real Kuva, klõpsake mõlema avaldise rida Sordi ning valige väärtus Kasvav.

 7. Klõpsake nuppu Käivita.

 8. Soovi korral võite määrata kriteeriumid, et piirata päringu ulatust. Kui määrate kriteeriumid, sordib päring ainult kriteeriumidele vastavad kirjed ja tuvastab sorditud loendi ülemised ja alumised väljaväärtused.

  Näidisandmetega jätkamiseks aktiveerige kujundusvaade. Seejärel tippige veeru Sünniaeg reale Kriteerium järgmine avaldis:

  Month([Sünniaeg]) > Month(Date()) Or Month([Sünniaeg])= Month(Date()) And Day([Sünniaeg])>Day(Date())

  Avaldis teeb järgmist: osa Month([Sünniaeg]) > Month(Date()) kontrollib iga töötaja sünnipäeva, ja juhul kui sünnipäev on järgmiste kuude jooksul, kaasab need kirjed päringusse. Avaldise osa Month([Sünniaeg])= Month(Date()) And Day([Sünniaeg])>Day(Date()) kontrollib praeguse kuu sünnipäevade korral, kas sünnipäev on tänasel päeval või järgnevatel päevadel. Kui tingimus on täidetud, kaasab funktsioon need kirjed päringusse. Lühidalt öeldes: see avaldis väldib kirjeid, kus sünnipäev langeb 1. jaanuari ja päringu käitamise päeva vahele.

  Lisanäiteid päringukriteeriumide avaldiste kohta leiate artiklist Päringukriteeriumide näited.

 9. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nupu Kõik (loend Maksimumväärtused) kõrval olevat allanoolt ning sisestage kuvatavate kirjete arv või valige loendist mõni väärtus.

  Järgmise kolme sünnipäeva nägemiseks tippige number 3.

 10. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt

Kui kuvatakse määratust rohkem kirjeid

Kui teie andmed sisaldavad kuupäevaväärtust jagavaid kirjeid, siis võib maksimumväärtuste päring tagastada määratust rohkem andmeid. Näiteks saate kujundada kolme töötaja kirjete maksimumväärtuste päringu, aga päring tagastab neli kirjet, sest nagu tabelist näha, on Wilsonil ja Edwardsil sünnipäev samal päeval.

Perekonnanimi

Sünnipäev

Berka

26.09.1968

Jackson

02.10.1970

Edwards

15.10.1965

Wilson

15.10.1969

Kui kuvatakse määratust vähem kirjeid

Oletame, et kujundate päringu tagastama välja viit ülemist või alumist kirjet, aga päring tagastab ainult kolm kirjet. Probleemi lahendamiseks avage päring kujundusvaates ja kontrollige üle kujundusruudustiku veergude rida Kriteerium.

Lisateavet kriteeriumide kohta leiate artiklist Päringukriteeriumide näited.

Kui kuvatakse topeltkirjed

Kui maksimumväärtuste päring tagastab duplikaadid, siis sisaldavad alustabelid duplikaatkirjeid või kirjed kuvatakse duplikaatidena, sest päring ei sisalda välju, mis suudavad kirjeid eristada. Järgmises tabelis on näha viie viimati tarnitud tellimuse päringutulem koos tehingu sooritanud müügiesindaja nimega.

Tarnekuupäev

Müügiesindaja

12.11.2004

Freitag

12.11.2004

Cajhen

10.12.2004

Delgado

10.12.2004

Delgado

12.10.2004

Freitag

Kolmas ja neljas kirje paistavad olevat duplikaadid, kuid tõenäoliselt tegeles müüja nimega Delgado lihtsalt samal päeval kahe erineva tarnitud tellimusega.

Sõltuvalt oma nõudmistest saate duplikaatkirjete tagastamist vältida kahel viisil: saate päringut muuta ja lisada erinevaid kirjeid eristada aitavaid välju (nt väli Tellimuse ID ja väli Kliendi ID); või ühe duplikaatkirje kuvamisest piisab, saate seada päringu atribuudi Kordumatud väärtused väärtuseks Jah – sel juhul kuvatakse ainult erinevad kirjed. Atribuudi seadmiseks paremklõpsake kujundusvaates päringukujundaja ülemises sektsioonis tühja kohta ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid. Leidke päringu atribuudilehel atribuut Kordumatud väärtused ja seadke selle väärtuseks Jah.

Lisateavet duplikaatkirjete kohta vaadake artiklist Duplikaatandmete otsimine, peitmine ja eemaldamine.

Lehe algusesse

Kõige varasema või hilisema kuupäevaga kirjete otsimine kategooriatest või rühmadest

Rühma või kategooriasse kuuluvate kõige vanemate või värskemate kirjete leidmiseks kasutatakse kokkuvõtepäringut. Kokkuvõttepäring on päring, mis kasutab määratud välja väärtuste arvutamiseks kokkuvõttefunktsioone (nt Min, Max, Sum, First ja Last.

Selles artiklis eeldatakse, et teie firma tegeleb ürituste korraldamisega – te hoolitsete lava, valgustuse, toitlustuse ja muu suurüritusele vajaliku eest. Teie korraldatavad üritused jagunevad mitmesse kategooriasse (nt tooteesitlused, laadad ja kontserdid). Selle jaotise juhistes selgitatakse, kuidas leida vastus küsimusele, millal toimub järgmine üritus vastavalt kategooriale? Teisisõnu, millal on järgmine tooteesitlus, kontsert jne.

Pidage jätkates meeles, et vaikimisi saab siin loodud kokkuvõttepäring sisaldada ainult rühma- või kategooriateavet sisaldavat välja ja kuupäevi sisaldavat välja. Muid välju, mis kirjeldavad kategooria üksusi (nt kliendi või tarnija nimed), ei saa kaasata. Saate aga luua uue päringu, mis ühendab kokkuvõttepäringu kirjeldavaid andmeid sisaldavate väljadega. Juhised selle toimingu tarvis leiate allpool.

Juhistes eeldatakse järgmise kolme tabeli kasutamist.

Tabel Ürituse tüüp    

Tüübi ID

Ürituse tüüp

1

Tooteesitlus

2

Firmaüritus

3

Eraüritus

4

Tuluõhtu

5

Mess

6

Loeng

7

Kontsert

8

Näitus

9

Tänavalaat

Tabel Kliendid    

Kliendi ID

Ettevõte

Kontaktisik

1

Contoso, Ltd.Graphic

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Ellen Adams

3

Fabrikam

Carol Philips

4

Wingtip Toys

Lucio Iallo

5

A. Datum

Mandar Samant

6

Adventure Works

Brian Burke

7

Design Institute

Jaka Stele

8

School of Fine Art

Milena Duomanova

Tabel Üritused    

Ürituse ID

Ürituse tüüp

Klient

Ürituse kuupäev

Hind

1

Tooteesitlus

Contoso, Ltd.

14.04.2003

10 000

2

Firmaüritus

Tailspin Toys

21.04.2003

8000

3

Mess

Tailspin Toys

01.05.2003

25 000

4

Näitus

Graphic Design Institute

13.05.2003

4500

5

Mess

Contoso, Ltd.

14.05.2003

55 000

6

Kontsert

School of Fine Art

23.05.2003

12 000

7

Tooteesitlus

A. Datum

01.06.2003

15 000

8

Tooteesitlus

Wingtip Toys

18.06.2003

21 000

9

Tuluõhtu

Adventure Works

22.06.2003

1300

10

Loeng

Graphic Design Institute

25.06.2003

2450

11

Loeng

Contoso, Ltd.

04.07.2003

3800

12

Tänavalaat

Graphic Design Institute

04.07.2003

5500

Märkus.: Selles jaotises eeldatakse, et tabelid Kliendid ja Ürituse tüüp on tabeli Üritused üks-mitmele seose poolel 'üks'. Sellisel juhul jagab tabel Üritused välju Kliendi ID ja Tüübi ID. Järgmises jaotises kirjeldatud kokkuvõttepäringud ei toimi nende seosteta.

Kuidas lisada andmed andmebaasi?

Nende näidistabelite lisamiseks andmebaasi saate mõne erandiga järgida juhiseid varasemast teemast Suurimaid või vähimaid väärtusi sisaldavate kirjete otsimine.

 • Tabelite Ürituse tüübid ja Kliendid Excelisse kopeerimisel ärge kopeerige veerge Tüübi ID ja Kliendi ID. Access lisab primaarvõtme väärtused töölehtede importimisel (see säästab aega).

 • Tabelite importimise järel peate avama tabeli Üritused kujundusvaates ja teisendama veerud Ürituse tüüp ja Klient otsinguväljadele. Selleks klõpsige välja veergu Andmetüüp ning seejärel käsku Otsinguviisard.

  Otsinguväljade loomise käigus asendab Access veergude Ürituse tüüp ja Klient tekstiväärtused lähtetabelite arvväärtustega.

  Lisateavet otsinguväljade loomise ja kasutamise kohta leiate artiklitest Mitut väärtust salvestava loendi kasutamine ja Sissejuhatus mitme väärtusega väljadesse. Mõlemas artiklis selgitatakse, kuidas luua sellist tüüpi otsinguvälja, mis lubab valida ühele väljale mitu väärtust, ning kuidas luua otsinguloendeid.

Kokkuvõttepäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

  Kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 2. Valige dialoogiboksis tabelid, mida soovite kasutada, klõpsake nuppu Lisaning seejärel, kui olete tabelite lisamise lõpetanud, nuppu Sule.

  või

  Topeltklõpsake tabelit, mida soovite kasutada, ja klõpsake nuppu Sule. Tabelid kuvatakse päringukujundaja ülemises osas.

  Kui kasutate eespool esitatud näidistabeleid, peate lisama tabelid Üritused ja Ürituse tüübid.

 3. Topeltklõpsake välju, mida soovite päringus kasutada. Veenduge, et lisate päringusse ainult rühma või kategooria teavet sisaldavad väljad ja väärtusvälja.

  Kui kasutate eelpool loetletud kolme tabeli näidisandmeid, peate lisama kas tabeli Ürituse tüüp välja Ürituse tüüp või tabeli Üritused välja Ürituse kuupäev.

 4. Soovi korral võite määrata kriteeriumid päringu ulatuse piiramiseks. Sorditakse ainult kriteeriumidele vastavad kirjed ning välja suurimad ja vähimad väärtused tuvastatakse selle sorditud loendi põhjal.

  Näiteks kui tahate et tagastataks üritused Eraürituse kategoorias, tippige veeru Ürituse tüüp reale Kriteerium järgmine avaldis: <>"Eraüritus".

  Lisanäiteid päringu kriteeriumide avaldistest leiate artiklist Päringukriteeriumide näited.

 5. Teisendage päring kokkuvõttepäringuks, tehes järgmist.

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Kogusummad.

  Kujundusruudustikus kuvatakse rida Kokku.

 6. Veenduge, et iga rühma- või kategooriavälja korral rea Kokku väärtuseks seatud Rühmitusalus ja seejärel seadke väärtusvälja (väli, mis sisaldab suurimaid või vähimaid väärtusi) rea Kokku väärtuseks kas Max või Min.

  Funktsioon Max tagastab välja korral suurima väärtuse ning kuupäev/kellaaja välja korral värskeima kuupäeva- või kellaajaväärtuse. Funktsioon Min tagastab numbrivälja korral vähima väärtuse ja kuupäeva/kellaajavälja korral vanima kuupäeva- või kellaajaväärtuse.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nupu Kõik (loend Maksimumväärtused) kõrval olevat allanoolt ning sisestage kuvatavate kirjete arv või valige loendist mõni väärtus.

  Sellisel puhul valige Kõik ning klõpsake tulemuste kuvamiseks andmelehevaates käsku Käivita.

  Märkus.: Vastavalt 6. juhise järgi valitud funktsioonile seab Access päringu väärtusvälja nimeks kas MaxVäljaNimi või MinVäljaNimi. Kui kasutate näidistabeleid paneb Access välja nimeks kas MaxÜrituse kuupäev või MinÜrituse kuupäev.

 8. Salvestage päring ja jätkake juhiste täitmist.

Päringtulemis ei kuvata toote nimesid ega suvalist muud teavet toodete kohta. Lisaandmete vaatamiseks peate looma uue päringu ja kaasama sellesse vast loodud päringu. Uue päringu loomist selgitatakse edasistes juhistes.

Uue päringu loomine täiendavate andmete lisamiseks

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine vahekaarti Päringud ja topeltklõpsake seejärel eelmise jaotise juhiste järgi loodud kokkuvõttepäringut.

 3. Klõpsake vahekaarti Tabelid ja lisage kokkuvõttepäringus kasutatud tabelid ning muid seotud andmeid sisaldavad tabelid. Kui kasutate kolme näidistabelit, lisage uude päringusse tabelid Ürituse tüüp, Üritus ja Kliendid.

 4. Liitke kokkuvõttepäringu väljad vastavate ematabeli väljadega. Selleks lohistage iga kokkuvõttepäringu väli tabeli vastavale väljale.

  Kui kasutate kolme tabeli näidisandmeid, lohistage kokkuvõttepäringu veerg Ürituse tüüp Tabeli Ürituse tüüp väljale Ürituse tüüp. Seejärel lohistage kokkuvõttepäringu veerg MaxÜrituse kuupäevtabeli Üritused väljale Ürituse kuupäev. Niiviisi ühendate oma uues valikupäringus kokkuvõttepäringu andmed ja muude tabelite andmed.

 5. Lisage tabelisse kirjeldavad lisaväljad muudest tabelitest.

  Kui kasutate kolme tabeli näidisandmeid, saate lisada tabeli Kliendid väljad Ettevõte ja Kontaktisik.

 6. Soovi korral määrake ühele või mitmele veerule sortimisjärjestus. Näiteks kui soovite loendada kategooriaid tähestikulises järjekorras, seadke veeru Ürituse tüüp rea Sordi väärtuseks Tõusev järjestus.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päringu tulemused kuvatakse andmelehevaates.

Näpunäide.    Kui te ei soovi veeru Hind päises näha teksti MaxHind või MinHind, avage päring kujundusvaates ja tippige ruudustiku veergu Hind kas Hind: MaxHind või Hind: MinHind. Nüüd kuvatakse andmelehevaates veeru päises tekst Hind.

Lehe algusesse

Kõige varasema ja hilisema kuupäeva otsimine

Kõik praeguses artiklis eelnevalt tutvustatud päringud tagastavad kas suurimaid või vähimaid väärtusi, kuid mitte mõlemaid. Kui soovite ühes kohas näha mõlemaid väärtuste hulki, peate looma kaks päringut : suurimaid väärtusi toova päringu ja vähimaid väärtusi toova päring. Seejärel peate tulemid ühendama ja ühte tabelisse talletama.

Suurimate ja vähimate väärtuste leidmiseks ja vastavate andmete tabelis kuvamiseks tehke üldjoontes järgmist.

 • Looge maksimum- ja miinimumväärtuste päring. Kui peate oma andmed rühmitama, looge funktsioone Min ja Max kasutavad kokkuvõttepäringud.

 • Teisendage oma maksimumväärtuste päring (või oma Max-kokkuvõttepäring) tabelikoostepäringuks ja looge uus tabel.

 • Teisendage oma vähimate väärtuste päring (või oma Min-kokkuvõttepäring) lisanduspäringuks ja lisage kirjed vast loodud suurimate väärtuste tabelisse.

  Järgmised juhised selgitavad, kuidas seda teha.

  Päringute loomine

  1. Looge maksimum- ja miinimumväärtuste päringud.

   Maksimum- või miinimumväärtuste päringute loomiseks järgige jaotises Kõige varasema või hilisema kuupäeva otsiminetoodud juhiseid. Kui peate oma kirjed kategooriasse rühmitama, järgige jaotises Kõige varasema või hilisema kuupäevaga kirjete otsimine kategooriatest või rühmadesttoodud juhiseid.

   Kui kasutate eelmise jaotise näidistabeleid, kasutage ainult tabeli Üritused andmeid. Kasutage mõlemas päringus tabeli Üritused välju Ürituse tüüp, Klient ja Ürituse kuupäev.

  2. Salvestage iga päring tähendusrikka nimega (nt Maksimumväärtus ja Miinimumväärtus) ning jätke päring järgmise tööetapi jaoks avatuks.

Tabelikoostepäringu loomine

 1. Avage oma maksimumväärtuste päring kujundusvaates.

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Tee tabel.

  Kuvatakse dialoogiboks Tabeli koostamine.

 2. Tippige väljale Tabeli nimi selle tabeli nimi, kuhu soovite suurimad ja vähimad kirjed talletada. Näiteks tippige Suurimad ja vähimad kirjed ja klõpsake nuppu OK.

  Selle asemel, et kuvada tulemid andmelehevaates, luuakse päringu igal käivitamisel tabel ja asendatakse suurimad väärtused praeguste andmetega.

 3. Salvestage ja sulgege päring.

Lisanduspäringu loomine

 1. Avage oma miinimumväärtuste päring kujundusvaates.

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Lisa lõppu.

 2. Kuvatakse dialoogiboks Lisamine.

 3. Tippige sama nimi, mille tippisite dialoogiboksi Tabelikooste.

  Näiteks tippige Suurimad ja vähimad kirjed ja klõpsake nuppu OK. Selle asemel, et kuvada tulemid andmelehevaates, lisatakse päringu igal käivitamisel tabelisse Suurimad ja vähimad kirjed vastavad kirjed.

 4. Salvestage ja sulgege päring.

Päringute käivitamine

 • Nüüd saate mõlemad päringud käivitada. Topeltklõpsake navigeerimispaanil maksimumväärtuse päringut ja klõpsake Accessi küsimisel nuppu Jah. Seejärel topeltklõpsake miinimumväärtuse päringut ning klõpsake Accessi küsimisel nuppu Jah.

 • Avage suurimate ja vähimate kirjete tabel andmelehevaates.

NB!: Kui tabelikooste- või lisanduspäringu käivitamisel midagi ei toimu, kontrollige, kas Accessi olekuribal on järgnev teade:

Keelatud režiim blokeeris selle toimingu või sündmuse.

Kui kuvatakse see teade, toimige järgmiselt.

 • Kui teateriba pole kuvatud, märkige selle kuvamiseks menüü Andmebaasiriistad jaotise Kuvamine/Peitmine ruut Teateriba.

 • Klõpsake teateribal nuppu Suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Microsoft Office'i turbesuvandid.

 • Klõpsake raadionuppu Luba see sisu ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 • Käivitage päring uuesti.

Lisateavet keelurežiimi ja Accessi turvalisuse kohta leiate teemast Access 2007 andmebaasi turve.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×