Juhised värvide, fontide ja piltide kasutamiseks vormimallides

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Vormikujundaja peab tähelepanu pöörama ka vormi ilmele, mitte üksnes selle toimimisele. Et teie vormimall oleks pilkupüüdev ja hõlpsasti kasutatav, saate Microsoft Office InfoPathis seda mitmel moel visuaalselt korraldada ja huvitavamaks muuta, lisades näiteks värve või ettevõtte logo.

Ilusa vormimalli loomiseks ei pea olema elukutseline graafiline disainer. Ärge lisage vormimallile liiga palju kujunduselemente, sest nii võib see kohmakas välja näha. Mallile viimistletud ja professionaalse ilme andmiseks valige välja mõned oma nägemusega ühtivad kujunduselemendid ning kasutage neid püsivalt.

Selles artiklis on toodud näpunäited, mis aitavad teil oma kujunduse jaoks õige suuna valida.

Selle artikli teemad

Värvid, äärised ja varjustus

Fondid ja fondivorming

Logod ja muud pildid

Värvid, äärised ja varjustus

Värvide kasutamine on üks lihtsamaid viise, kuidas vormimall huvitavamaks muuta. InfoPath sisaldab hulgaliselt valmisvärviskeeme, mille abil saate vormimalliüksustele mitmesuguseid värvikombinatsioone rakendada. Värve saate rakendada ka vormimalli taustale.

Lisaks saate vormimallielementide korraldamiseks ja põnevamaks muutmiseks kasutada ka ääriseid ja varjustust. Ääris ümbritseb juhtelemendi, tabeli või tabelilahtri piire. Ääriseid saab eriti hästi kasutada vormimalli eri osade eraldamiseks. Kasutajatel on vormis parem orienteeruda, kui vormi osad on eristatavad. Järgmises näites on vormi kujundaja kasutanud ääriseid, et korduva tabeli lahtreid esile tõsta.

Korduv tabel roosade ääristega

Varjustamine muudab juhtelemendi või tabelilahtri taustavärvi. Järgmisel joonisel on näha, kuidas varjustamise tagajärjel muutub vormimalli välja Lisateave ilme.

Vormi tabelilahtritele rakendatud erinevad varjustusefektid

Kui kasutate kujundamisel värve, pidage silmas järgmisi juhtnööre.

Juhtnöör

Üksikasjad

ikooni pilt

Ärge kasutage olulise teabe edastamiseks ainult värve.

Näiteks kui teie vormimallis on värviline legend, kasutage lisaks ka muid vihjeid (nt tekstimarginaale). Mõned kasutajad kasutavad piiratud värviskeemi, monokroomkuvaga pihuarvutit või kuva ülevaatuse utiliite, mille vahendusel jääb suur osa värvide abil esitatud teavet edastamata. Lisaks on umbes 10% rahvastikust värvide eristamise või mõningate värvide nägemisega raskusi.

ikooni pilt

Arvestage värvikontrasti ja taustaga

Veenduge, et vormimalli esiplaani- ja taustavärvide vahel oleks suur kontrastsus. Näiteks juhtelementide jaoks kasutage valget või halli taustavärvi, fontide jaoks valget või halli tabelilahtri värvi.

ikooni pilt

Vormimallis taustavärvi kasutamisel kontrollige, et suvand Prindi taustavärvid ja -pildid oleks välja lülitatud.

Taustavärvide abil saate erinevaid vormielemente esile tõsta ning kasutajates vormi vastu huvi äratada. Printimiseks aga taustavärvid kuigi hästi sobida ei pruugi, kuna kõigil kasutajatel pole ehk värviprinterit ning taustavärvide printimine hallitoonides või mustvalgena võib vormi muuta raskesti loetavaks. Pealegi võib taustade printimine vormi printimist aeglustada ning kulutada liigselt printeri tinti või toonerit. Seetõttu InfoPath vaikimisi taustavärve ei prindi.

ikooni pilt

Varjustust ja ääriseid kasutage mõistlikkuse piires.

Ehkki saate vormimallis sarnaste üksuste rühmitamiseks ääriseid kasutada, võib liiga suur kastikeste hulk segase mulje jätta ning vormi üldisest ilmest tähelepanu kõrvale juhtida. Mõelge, mida te ääriste ja varjustuse kasutamisega saavutada soovite ning valige seejärel eesmärgikohane efekt, mida edaspidi püsivalt kasutate. Näiteks saate ääriste kasutamist piirata, nii et need tõstaksid esile ainult olulist teavet ning tagaksid vormi parema ülesehituse.

ikooni pilt

Kontrollige, kas vormimalli värvid kuvatakse erinevate kuvarite ekraanidel õigesti.

Vormimalli värvide kuvamist peaks testima erinevate kuvarite ekraanidega. Kontrollige vormimalli värvide kuvamist erinevates valgustingimustes, katsetage erinevate ekraani- ja printerisätetega või paluge näiteks mõnel kolleegil vormimall üle vaadata.

ikooni pilt

Arvestage, et värvidel on erinevates riikides ja piirkondades erinev tähendus.

Näiteks seostatakse punast värvi mõnes riigis või piirkonnas surmaga.

Lehe algusse

Fondid ja fondivorming

Teksti ilme muutmine võib aidata esile tõsta olulist teavet või muuta vormimalli üldilmet täielikult. Näiteks teatud sõnade suurust ja värvust muutes saate luua päiseid, mille abil vormimalli korraldada ja loogilisteks osadeks jagada.

Järgmises näites on vormikujundaja kasutanud kahte fonti: ühte pealkirjade ning teist vormimalli juhtelementides sisalduva teksti jaoks. Üldiselt võiks suurtähtedega kirjutamist vältida. Järgmisest näitest ilmneb, et meetod on efektiivne, kui seda säästlikult kasutada (nt pealkirjade ja muude lühikeste tekstilõikude puhul).

Näide erinevate fontide kasutamise kohta pealkirjades ja tekstivälja tekstis

1. Pealkirjafont on 9-punktine Arial.

2. Juhtelemendi tekstifont on 10-punktine Verdana.

Kujundamise käigus mitmesuguste fontide ja fondivormingute kasutamisel pidage silmas järgmisi juhtnööre.

Juhtnöör

Üksikasjad

ikooni pilt

Veenduge, et tekst oleks taustavärvide või varjutatud alade taustal näha.

Kõige lihtsam on teksti lugeda, kui teksti ja tausta vahel on piisav kontrastsus. Suurim kontrastsus tekib musta teksti ja valge tausta vahel. Mustal taustal olev hele tekst tekitab samuti hea kontrasti.

ikooni pilt

Veenduge, et vormi tekst poleks liiga väike.

Aeg-ajalt on vaja kasutada väikest kirja (nt vormimallis peenekirjalise teksti loomisel või juhtelementide sildistamisel). Üldjuhul on enamikul inimestel suuremat teksti parem lugeda.

ikooni pilt

Kasutage fonte ja fondiefekte mõistlikkuse piires.

Ärge kasutage ühes vormimallis liiga palju erinevaid fonte. See võib lugejat häirida ning jätta mulje, et vorm on katkendlik. Lihtsuse huvides on soovitatav kasutada kuni kolme fonti. Vältige ka koomiksilaadsete fontide kasutamist, kuna need võivad ärivormil ebaprofessionaalse mulje jätta.

ikooni pilt

Veenduge, et tekst oleks loetav suure kontrastsusega värviskeemide puhul.

Suure kontrastsusega värviskeeme kasutavad mõned vaegnägijad kuvari ekraanil kuvatava teksti ja piltide värvikontrasti suurendamiseks. Nii on need üksused paremini näha. Et vormimall selles režiimis näha oleks, testige vormimalli erinevate suure kontrastsusega värviskeemides. Suure kontrastsuse sisse- või väljalülitamise kohta leiate teavet oma opsüsteemi spikrisüsteemist.

ikooni pilt

Kontrollige teksti skannitavust

Kui teie vormimallis on palju teksti, saate kasutajaid abistada sellega, et muudate teksti skannitavaks. Näiteks kui lisate vormimallile pikki juhiseid, kasutage suurte tekstiplokkide asemel täpploendeid, sest neid on hõlpsam skannida ning neist on lihtsam aru saada.

ikooni pilt

Veenduge fondiefektide otstarbekas kasutamises.

Kasutage paksu kirja ja kursiivi mõõdukalt, kui üldse. Näiteks kursiivkirja on ekraanil sageli võrdlemisi keeruline lugeda, eriti kui seda on kasutatud koos teatud fontidega. Samuti võib liigne paksu teksti kasutamine tähelepanu teksti põhisõnumilt kõrvale juhtida.

Lehe algusse

Logod ja muud pildid

Üks võimalus vormimalli kohandada ja isikupärasemaks muuta on kasutada pilte. Vormimalli märgistamiseks saate sellele lisada näiteks ettevõtte logo.

Kujundamisel piltide kasutamisel pidage silmas järgmisi juhtnööre.

Juhtnöör

Üksikasjad

ikooni pilt

Veenduge, et piltide kasutamine vormimallis oleks eesmärgipärane ning võimaldaks ettevõtet tuvastada.

Veenduge, et publik mõistab kasutatava pildi otstarvet, olgu tegu siis kas lihtsalt visuaalse tähisega (nt ettevõtte logo) või olulist teavet ilmestava pildiga (nt andmediagrammiga).

ikooni pilt

Veenduge, et pildid oleksid sobiva suurusega ja korrektselt paigutatud.

Veenduge, et pildi suurus ja asukoht vormimallil ei segaks vormimalli täitmist.

ikooni pilt

Veenduge, et pildid oleks kultuuritundlikud.

Näiteks võivad käežeste kujutavad pildid olla solvavad. Probleeme võib tekitada ka maakaartide ja lippude piltidel kasutamine. Kui pildil on inimesi, siis võiksid nad olla erinevast rahvusest ja soost.

ikooni pilt

Kasutage pilte mõõdukalt.

Liigsete või ebavajalike piltide kasutamine võib vormimallile anda segase ja korratu ilme ning juhtida eemale tähelepanu selle üldilmelt ja otstarbelt.

ikooni pilt

Kaasake pildiga asetekst, mis oleks kõva häälega loetult arusaadav.

Asetekst on mõeldud inimestele, kes ekraanil pilti ei näe. Näiteks on asetekstist kasu inimestele, kes kasutavad ekraanil kuvatava teabe ettelugemiseks kuva ülevaatuse utiliite, või neile, kes kasutavad brauseris lubatud vormimalli kuvamiseks ainult teksti kuvavat brauserit.

ikooni pilt

Veenduge, et pildid salvestataks sobivas failivormingus.

Mahukad pildifailid võivad pikendada vormi avamiseks kuluvat aega. Teatud failivormingus loodavad failid on palju mahukamad kui teised. Näiteks rasterpildina (BMP-vormingus) või TIFF-vormingus salvestatud fail on tunduvalt mahukam, kui sama fail, mis on salvestatud JPEG-vormingus, GIF-vormingus või PNG-vormingus. Fotode ja muude keerukate piltide puhul on üldiselt kõige parem kasutada JPEG-vormingut. GIF- või PNG-vormingud sobivad enamasti suurepäraselt joonistuste, logode, illustratsioonide, skeemide ja diagrammide jaoks.

ikooni pilt

Veenduge, et pildid poleks autoriõigusega kaitstud.

Kuna nii palju pildid on kergesti juurdepääsetavad Interneti-ühendusega arvutid, võite soovida kasutada mis tahes pilti, mida näete. Kahjuks paljude neid pilte on kaitstud autoriõiguste ja vajate õigusi, enne kui saate neid vormimalle. Siiski on mitu saite, nt Bingi Pildiotsingust, et autoriõiguse litsentsi filtrikasutamisel saate kasutada nende lõikepiltide ja piltide kui nõustute nende kasutustingimused.

ikooni pilt

Ärge kasutage olulise teabe edastamiseks ainult pilte.

Samuti nagu pole soovitatav olulise teabe edastamiseks kasutada üksnes värve, pole ka ainult piltide kasutamine soovitatav. Kasutajad ei pruugi teie vormimallis sisalduvaid pilte näha. Võimalik, et kasutajad lülitavad brauseris teie vormi vaatamisel piltide kuvamise välja, et brauseri jõudlust suurendada, ning mõnel kasutajal võib olla nägemispuue, mistõttu nad ekraanil kuvatavat pilti ei näe.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×