Järeltegevust nõudvate meilisõnumite jälitus

Lisades meilisõnumitele lipu, saate jälitada vastuseid sõnumitele, mida saadate. Lisaks saate määrata kindlaks, et teostate järeltegevust vastuvõetud sõnumite puhul. Mõlemal juhu jaoks võite seada meeldetuletusteatise.

Selle artikli teemad

Meilisõnumite jälitus järeltegevuseks

Saadetud sõnumitele sõnumilipu seadmine adressaatidele järeltegevuse meeldetuletuseks

Sõnumilipu seadmine hilisemaks vastuste kontrolliks

Saadetud sõnumitele sõnumilipu seadmine adressaatidele järeltegevuse meeldetuletuseks ja endale hilisemaks vastuste kontrolliks

Vastuste otsimine oma sõnumilipuga tähistatud sõnumitele

Meilikõneluse jälituse lõpetamine

Sõnumilipu seadmine vastuvõetud sõnumile

Meilisõnumite jälitus järeltegevuseks

Lipuga märgitud sõnumite abil on lihtsam oma elektronpostil silma peal hoida. Lipuga märkimine loob sõnumist ülesandeüksuse nii teie kui ka meilisõnumi adressaatide jaoks. Näiteks saate lipuga märkida meilisõnumi, milles küsitakse mingiks kindlaks kuupäevaks vajaminevat teavet. Kui adressaat saab sõnumi kätte, kuvatakse selle kõrval lipp ning sõnumi Outlookis avamise korral kuvatakse lugemispaanil ja sõnumi alguses vastava teatega teaberiba.

Kui olete sõnumi enda jaoks lipuga märkinud, saate selle abil jälgida, kes on sõnumile vastanud. Eelmises näites saatsite lipuga märgitud meilisõnumi, kus küsisite mingiks kindlaks kuupäevaks vajalikku teavet. Märkides sõnumi lipuga ka enda jaoks, tuletatakse teile meelde, et peaksite vaatama, kas olete juba vastuseid saanud. Outlook võib isegi aidata teil lipuga märgitud sõnumi vastuseid automaatselt üles otsida.

Lipuga tähistatud sõnumid kuvatakse ülesanderibal, Tööülesannetes ja Kalendris loendis Päevatöö ülesanded

Lehe algusesse

Saadetud sõnumitele sõnumilipu seadmine adressaatidele järeltegevuse meeldetuletuseks

Vajate vastuseid meilisõnumitele, mida kavatsete saata. Adressaatidele vastamise meeldetuletamiseks, saate rakendada sõnumilippu, et saata meeldetuletus koos oma sõnumiga.

Näpunäide. : Kasutage seda funktsiooni diskreetselt. Mõned adressaadid võivad panna pahaks, kui nende Microsoft Outlookile on lisatud meeldetuletused.

 1. Klõpsake uues meilisõnumis menüü Sõnum jaotises Suvandid nuppu Järeltegevus  Viiktekst 1 .

 2. Klõpsake käsku Lisa adressaatide jaoks lipp.

 3. Klõpsake jaotises Lisa adressaatide jaoks lipp vastavat lippu loendis Lipp.

 4. Vaikimisi kaasneb tegevusele meeldetuletuse lisamine. Kui soovite lippu ilma meeldetuletusteatiseta, tühjendage ruut Meeldetuletus.

  Pärast nupu OK klõpsamist kuvatakse teaberibal teie tehtud valik.

  Outlooki teaberiba

Märkus. : Vastuvõetud lipuga meilisõnumeid ei lisata automaatselt kausta Tööülesanded, ülesanderibale ja loendisse Päevatöö ülesanded. Meeldetuletuse lisamise korral käivitub meeldetuletus teatut ajamomendil. Meeldetuletust ei käivitata, kui üksus avatakse eelnevalt või meeldetuletus lülitatakse välja käsitsi.

Lehe algusesse

Sõnumilipu seadmine hilisemaks vastuste kontrolliks

Mõnikord vajate vastust sõnumile, mida kavatsete saata. Adressaadi vastuse kontrollimise meeldejätmiseks toimige järgnevalt:

 1. Klõpsake uues meilisõnumis menüü Sõnum jaotises Suvandid nuppu Järeltegevus  Viiktekst 1 .

 2. Määrake, millal soovite vastava sõnumi puhul meeldetuletust.

  Vaikimisi on saadaval järgmised lipu alguskuupäevad, tähtajad ja meeldetuletused.

Lipp

Alguskuupäev

Tähtaeg

Meeldetuletus

Täna

Tänane kuupäev

Tänane kuupäev

Tund enne tänase tööpäeva lõppu

Homme

Homne kuupäev

Homne kuupäev

Järgmise tööpäeva algus

Sel nädalal

Kaks päeva pärast tänast kuupäeva, kuid enne selle nädala viimase tööpäeva lõppu

Selle nädala viimane tööpäev

Ülejärgmise tööpäeva algus

Järgmisel nädalal

Järgmise nädala esimene tööpäev

Järgmise nädala viimane tööpäev

Järgmise nädala esimese tööpäeva algus

Ilma kuupäevata

Ilma kuupäevata

Ilma kuupäevata

Tänane kuupäev

Kohandatud

Tänane kuupäev

Tänane kuupäev

Tänane kuupäev

Samuti saate klõpsata nuppu Kohandatud, et luua Alguskuupäev ja Tähtaeg, mis loendis puuduvad. Dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu OK

Valitud suvandid kuvatakse teaberibal.

Märkus. : Kui soovite oma sõnumilippu põhjalikumalt kohandada (täpsustada alguskuupäeva ja tähtaega või ajastada meeldetuletusteatist), uurige samme spikriteemast Sõnumilipu kasutamine enda ja teiste jaoks.Tühjendades märkeruudu Lisa adressaatide jaoks lipp, saate seada lippe ainult enda jaoks.

Lehe algusesse

Saadetud sõnumitele sõnumilipu seadmine adressaatidele järeltegevuse meeldetuletuseks ja endale hilisemaks vastuste kontrolliks

Sõnumilipu samaaegseks lisamiseks nii endale kui adressaatidele toimige järgnevalt:

 1. Klõpsake uues meilisõnumis menüü Sõnum jaotises Suvandid nuppu Järeltegevus  Viiktekst 1 .

 2. Klõpsake käsku Lisa adressaatide jaoks lipp.

  Ruudud Lisa adressaatide jaoks lipp ja Meeldetuletus on märgitud. Kui soovite, et adressaat saaks ainult lipu (mitte meeldetuletuse), siis tühjendage märkeruut Meeldetuletus.

 3. Märkige ruut Lisa lipp minu jaoks ja soovi korral ka ruut Meeldetuletus.

 4. Funktsioonile Lisa lipp minu jaoks saate määrata ka väärtused Alguskuupäev ja Tähtaeg.

 5. Võite nii enda kui teiste jaoks sisestada kuvatava liputeksti. Kui loend Lipp ei sisalda meelepärast teksti, tippige tekstiväljale uus variant ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 6. Kui ruut Meeldetuletus on funktsiooni Lisa lipp minu jaoks või Lisa lipp adressaatide jaoks korral märgitud, saate määrata meeldetuletuse käivitamise aja.

 7. Klõpsake nuppu OK.

  Valitud suvandid kuvatakse teaberibal.

  Outlooki teaberiba

Märkus. : Kasutades IMAP-meilikontot, ei saa te rakendada liputeksti või määrata alguskuupäevi või tähtaegu.

Lehe algusesse

Vastuste otsimine oma sõnumilipuga tähistatud sõnumitele

Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma saadetud meilisõnumeid salvestama. Vaikimisi salvestatakse saadetud sõnumid kausta Saadetud. Kui teie sõnumite kohaletoimetuskoht – koht, kuhu salvestatakse teie sissetulevad sõnumid – on Microsoft Exchange'i server, siis veenduge, et te ei teisaldaks saadetud sõnumeid käsitsi ega automaatarhivaari abil ühtegi samas arvutis asuvasse erakaustafail (PST-fail). Selline tegevus välistaks selle funktsiooni kasutamise.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Avage algsõnum kaustas Saadetud.

  • Avage lipuga märgitud saadetud sõnum ülesanderibal.

  • Avage mõni algsõnumile vastusena saadetud meilisõnum, klõpsake teaberiba ja klõpsake siis käsku Ava algne lipuga sõnum.

 2. Klõpsake teaberiba ja siis käsku Otsi seostuvaid sõnumeid.

  Avatakse dialoogiboks Täpsem otsing ning Outlook asub otsima seostuvaid meilisõnumeid.

Lehe algusesse

Meilikõneluse jälituse lõpetamine

Võite iga kell jälituslipu sõnumilt eemaldada.

Tehke ühte järgmistest:

 • Olete koostanud meilisõnumi ja valinud lipu, kuid nüüd soovite lipu eemaldada    

  1. Klõpsake sõnumimustandis menüü Sõnum jaotises Suvandid nuppu Järeltegevus  Viiktekst 1 .

  2. Klõpsake nuppu Eemalda lipp.

 • Olete saatnud lipuga sõnumi endale või teistele, kuid nüüd soovite lipu eemaldada    

  Tehke ühte järgmistest.

  1. Kustutage algne lipuga meilisõnum ülesanderibalt.

   See toiming kustutab paralleelselt meilisõnumi ka teie meilikaustadest.

  2. Paremklõpsake sõnumil (ükskõik, kus seda kuvatakse) ja seejärel klõpsake menüükäsku Märgi lõpetatuks või Eemalda lipp.

   Märkus. : Meilisõnumi adressaadid näevad endiselt lippu. Lipu eemaldamine mõjutab ainult seda, mida näete teie.

 • Ilmub lipu meeldetuletus ja järgnevalt soovite lipu eemaldada    

  1. Kui meeldetuletusteatis kuvatakse, paremklõpsake sellel ja valige menüükäsk Märgi lõpetatuks või Eemalda lipp.

   Klõpsake siin, et teada saada, kuidas käsud Märgi lõpetatuks ja Eemalda lipp töötavad.

   Märgi lõpetatuks     Üksus jääb märgituks järeltegevuse lipuga, kuid kuvatakse nüüd läbikriipsutatuna. Kui ülesanderiba või vaade Tööülesanded on konfigureeritud näitamaks kõiki tööülesandeid ja ülesandeüksusi, olenemata sellest, kas nad on lõpetatud, kuvatakse sõnumit kuni meilikaustadest kustutamiseni.

   Eemalda lipp     Lipp eemaldatakse meilisõnumilt ning sõnumi kohta puuduvad vaadetes (nagu ülesanderibal ja vaates Tööülesanded) igasugused kuvamise kirjed.

   Lõpetatud üksuste kohta kirjete jäädvustamiseks kasutage Lõpetatuse lippu. Kuid kui meilisõnum on kord juba kustutatud, kaob üksus täielikult kõigist Outlooki vaadetest.

 • Lipuga märgitud sõnumile saabub meilivastus ja soovite järgnevalt eemaldada lipu    

  1. Lugemispaanil või avatud sõnumis klõpsake ülesanderiba ja seejärel käsku Ava algne lipuga sõnum.

  2. Klõpsake menüü Sõnum jaotises Jälitus nuppu Viiktekst 1 Järeltegevus.

  3. Klõpsake nuppu Eemalda lipp .

Lehe algusesse

Sõnumilipu seadmine vastuvõetud sõnumile

Et endale järeltegevust või mõnda muud toimingut edaspidiseks meelde tuletada, saate vastuvõetud meilisõnumile lisada lipu.

 1. Vaikelipu lisamiseks sõnumile klõpsake sõnumiloendis sõnumi kõrval asetsevat lipuveergu.

  Juhul, kui te pole vaikelippu muutnud, on selle alguskuupäevaks ja tähtajaks tänane kuupäev.

 2. Paremklõpsake sõnumiloendis sõnumi kõrval asuvat lipuveergu.

 3. Valige tööülesandele tähtaeg. Valides näiteks lipu Järgmisel nädalal, määrate alguskuupäevaks järgmise nädala esmaspäeva ja tähtajaks järgmise nädala reede. Kui loendis puudub meelepärane tekst, klõpsake alguskuupäeva ja tähtaja loomiseks lippu Kohandatud.

  Pärast nupu OK klõpsamist kuvatakse teaberibal teie tehtud valik.

  Lipuga tähistatud sõnumid kuvatakse ülesanderibal, tööülesannetes ja kalendris loendis päevatööde ülesanded

  Vaikimisi on saadaval järgmised lipu alguskuupäevad, tähtajad ja meeldetuletused.

Lipp

Alguskuupäev

Tähtaeg

Meeldetuletus

Täna

Tänane kuupäev

Tänane kuupäev

Tund enne tänase tööpäeva lõppu

Homme

Homne kuupäev

Homne kuupäev

Järgmise tööpäeva algus

Sel nädalal

Kaks päeva pärast tänast kuupäeva, kuid enne selle nädala viimase tööpäeva lõppu

Selle nädala viimane tööpäev

Ülejärgmise tööpäeva algus

Järgmisel nädalal

Järgmise nädala esimene tööpäev

Järgmise nädala viimane tööpäev

Järgmise nädala esimese tööpäeva algus

Ilma kuupäevata

Ilma kuupäevata

Ilma kuupäevata

Tänane kuupäev

Kohandatud

Tänane kuupäev

Tänane kuupäev

Tänane kuupäev

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×