Office
Logi sisse

InfoPathi käsureaparameetrid

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Office InfoPathi käivitamise kohandamist käivituskäsule võtmete ja parameetrite lisamisega. Neid parameetreid saate koos käivituskäsuga kasutada ka pakkfailis või käsuviibal.

Märkus.: Käsureaparameetreid nimetatakse ka käsureasuvanditeks või käsureavõtmeteks.

Nende võtmete ja parameetrite abil saate näiteks InfoPathi käivitada määratud vormimalliga või sisendparameetreid aktsepteeriva määratud vormimalliga või kõik vormimallid vahemälust eemaldada. Kui soovite kasutada võtit ja sellega seotud parameetreid vaid üks kord, võite käsu tippida Microsoft Windowsi menüü Start dialoogiboksi Käivitus. Kui aga soovite sama võtit ja parameetreid kasutada InfoPathi igal avamiskorral, võite selleks töölaual luua vastava kiirklahvi.

Selle artikli teemad

Võtme ühekordne kasutamine käsuga Käivita

Võtme korduvkasutamine otsetee abil

Saadaolevad võtmed ja parameetrid

Võtme ühekordne kasutamine käsuga Käivita

Selle toimingu jaoks peate esmalt kontrollima, kus fail InfoPath.exe teie arvutis asub. Kui aktsepteerisite InfoPathi installimisel vaikimisi pakutud kaustad, asub fail InfoPath.exe arvatavasti kaustas C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Kui te ei leia faili InfoPath.exe sellest kaustast, siis otsige fail üles ja pange selle täielik tee enda jaoks kirja.

 1. Klõpsake Microsoft Windowsis nuppu Start ja seejärel käsku Käivita.

 2. Tippige dialoogiboksi Käivitus väljale jutumärk, faili InfoPath.exe täistee (sh failinimi) ja lõpuks veel üks jutumärk.

 3. Tippige pärast jutumärke tühik ning seejärel võti ja soovitud parameetrid. Näiteks võite tippida: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Aruanded\Uuedvormid\Kuluaruandemall.xsn /InputParameters osakond=10&asutus=325.

  Märkus.: Võtmed ja parameetrid pole tõstutundlikud. Võti /A on samaväärne võtmega /a. Lisage kindlasti üks tühik nii võtme kui ka iga parameetri ette. Kui parameeter sisaldab tühikuid, tippige parameetri algusse ja lõppu jutumärgid.

InfoPathi järgmisel käivitamisel avatakse see varasemate vaikekäivitussätetega. Kui soovite kohandatud käivitussätteid korduvalt kasutada, lugege järgmist jaotist.

Lehe algusesse

Võtme korduvkasutamine otsetee abil

Kui soovite kohandatud käivitussätteid korduvalt kasutada, saate need otseteena töölauale salvestada. Selle toimingu jaoks peate esmalt kontrollima, kus fail InfoPath.exe teie arvutis asub. Kui aktsepteerisite InfoPathi installimisel vaikimisi pakutud kaustad, asub fail InfoPath.exe arvatavasti kaustas C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Kui te ei leia faili InfoPath.exe sellest kaustast, siis otsige fail üles ja pange selle täielik tee enda jaoks kirja.

 1. Paremklõpsake Windowsi töölauda, valige käsk Uus ja klõpsake kiirmenüü käsku Otsetee.

 2. Tippige otsetee loomise viisardi väljale Tippige üksuse asukoht jutumärk, faili InfoPath.exe täistee (sh failinimi) ja siis uuesti jutumärk.

 3. Tippige pärast jutumärke tühik ning seejärel võti ja soovitud parameetrid. Näiteks võite tippida: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Aruanded\Uuedvormid\Kuluaruandemall.xsn /InputParameters osakond=10&asutus=325.

  Märkus.: Võtmed ja parameetrid pole tõstutundlikud. Võti /A on samaväärne võtmega /a. Lisage kindlasti üks tühik nii võtme kui ka iga parameetri ette. Kui parameeter sisaldab tühikuid, tippige parameetri algusse ja lõppu jutumärgid.

 4. Klõpsake nuppu Edasi.

 5. Tippige otsetee nimi väljale Tippige selle otsetee nimi ja klõpsake nuppu Valmis. Viisard loob otsetee ja paigutab selle töölauale.

Programmi käivitamisel erinevate võtmete ja parameetrite kasutamiseks saate luua mitmesuguseid otseteid.

Lehe algusesse

Saadaolevad võtmed ja parameetrid

Järgmises tabelis on loetletud kõik InfoPathis saadaolevad võtmed ja parameetrid.

Võti ja parameeter

Kirjeldus

vorm

Avatakse määratud vorm, et saaksite selle täita. Vormi nimi võib olla failinimi, täielik tee koos failinimega või üldine ressursinimi (URN).

Näide.    InfoPathi käivitamiseks ja vormi Minuvorm.xml avamiseks tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\Uued vormid\Minuvorm.xml"

vormimall 

Avatakse määratud vormimallil põhinev uus vorm, et saaksite selle täita. Vormi nimi võib olla failinimi, täielik tee koos failinimega või URN.

Näide.    InfoPathi käivitamiseks ja vormimallil Kuluaruandemall.xsn põhineva uue vormi avamiseks tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" Kuluaruandemall.xsn

vormimall /InputParameters param1=väärtus&param2=väärtus&param3=väärtus

Avatakse ühisvõrgukohas avaldatud vormimallil põhinev uus vorm ja vormi edastatakse määratud parameetrid. Suvandi /InputParameters parameetrite töötlemiseks peab vormimall sisaldama hallatavat koodi või skripti. Vormimalli nimi võib olla failinimi, täielik tee koos failinimega või URN.

Parameetrite loend algab pärast failinime InfoPath.exe tühikuga, millele järgneb parameetri nimi, võrdusmärk (=) ja parameetri väärtus. Parameetrid on üksteisest eraldatud ampersandiga (&). Ärge lisage küsimärgi ja parameetrite vahele tühikuid.

Väärtuseta parameetri nimi edastatakse nullväärtusega parameetrina ja vastava parameetrita väärtust ignoreeritakse.

Sisendparameetrite töötlemise kohta leiate lisateavet InfoPathi tootearendajate teatmematerjalidest.

Näide.    Oletagem, et teie vormimall Kuluaruandemall.xsn sisaldab skripti, mis oskab töödelda kahte sisendparameetrit ("osakond" ja "asutus"). Vormimall on avaldatud serveri Aruanded ühisvõrgukaustas nimega Uuedvormid. InfoPathi käivitamiseks ning sellise uue vormimalli avamiseks, mille osakonnaparameetri väärtus on 10 ja asutuseparameetri väärtus on 325, tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Aruanded\Uuedvormid\Kuluaruandemall.xsn /InputParameters?osakond=10&asutus=325

vormimall /InputParameters?param1=väärtus&param2=väärtus&param3=väärtus

Avatakse teenust Windows SharePoint Services 3.0 või Microsoft Office SharePoint Server 2007 käitavas serveris avaldatud vormimallil põhinev uus vorm ja vormi edastatakse määratud parameetrid. Suvandi /InputParameters parameetrite töötlemiseks peab vormimall sisaldama hallatavat koodi või skripti. Vormimalli nimi võib olla failinimi, täielik tee koos failinimega või URN.

Parameetrite loend algab küsimärgiga (?), millele järgneb parameetri nimi, võrdusmärk (=) ja parameetri väärtus. Parameetrid on üksteisest eraldatud ampersandiga (&). Ärge lisage võtmele /InputParameter järgneva küsimärgi ja parameetrite vahele tühikuid.

Väärtuseta parameetri nimi edastatakse nullväärtusega parameetrina ja vastava parameetrita väärtust ignoreeritakse.

Sisendparameetrite jaoks hallatava koodi kirjutamise kohta leiate lisateavet InfoPathi tootearendajate teatmematerjalidest.

Näide.    Oletagem, et teie vormimall Kuluaruandemall.xsn sisaldab hallatavat koodi, mis oskab töödelda kahte sisendparameetrit ("osakond" ja "asutus"). Vormimall on avaldatud teenust Windows SharePoint Services 3.0 käitavas serveris URL-iga http://fabrikam. InfoPathi käivitamiseks ning sellise uue vormimalli avamiseks, mille osakonnaparameetri väärtus on 10 ja asutuseparameetri väärtus on 325, tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/Kuluaruandemall.xsn /InputParameters?osakond=10&asutus=325

/new vorm /defaultsavelocation <URL>

Võtmega /new avatakse olemasolev vorm ja võtmega /defaultsavelocation seatakse dialoogiboksi Nimega salvestamine teeks määratud üldine ressursiaadress (URL). See URL kuvatakse dialoogiboksis Nimega salvestamine vormi esmakordsel salvestamisel.

Näide.    InfoPathi käivitamiseks, vormi Minuvorm.xml avamiseks ja selleks, et kasutaja saaks vormi salvestada asukohta C:\Minuvormid, tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new Minuvorm.xml /defaultsavelocation C:\Minuvormid

vormimall /defaultsavelocation <URL>

Avatakse vormimallil põhinev uus vorm ja dialoogiboksi Nimega salvestamine teeks seatakse määratud URL. See URL kuvatakse dialoogiboksis Nimega salvestamine vormi esmakordsel salvestamisel.

Näide.    InfoPathi käivitamiseks, vormimallil Kuluaruandemall.xsn põhineva uue vormi avamiseks ja selleks, et kasutaja saaks vormi salvestada Windows SharePoint Services dokumenditeeki http://fabrikam/saidid/Aruanded, tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Kuluaruandemall.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/saidid/Aruanded

/aggregate "vorm1|vorm2|vorm3" "vormimall"

Vormid ühendatakse vormimallil põhinevaks uueks vormiks. Vorminimed tuleb üksteisest eraldada püstkriipsuga (|) ning kõik vorminimed peavad olema jutumärkides (").

Näide.    Oletagem, et soovite ühendada vormid Minuvorm1.xml ja Minuvorm2.xml vormimallil Kuluaruandemall.xsn põhinevaks uueks vormiks. Uus vormimall on teie arvutis talletatud kaustas Vormid. InfoPathi käivitamiseks ja kahe olemasoleva vormi ühendamiseks tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "Minuvorm1.xml|Minuvorm2.xml" C:\Vormid\Kuluaruandemall.xsn

/design vormimall

Määratud vormimall avatakse kujundusrežiimis. Kui vormimalli pole määratud, käivitatakse InfoPath kujundusrežiimis ilma vormimallita.

Näide.    InfoPathi käivitamiseks kujundusrežiimis ja vormimalli Kuluaruandemall.xsn avamiseks tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design Kuluaruandemall.xsn

/design vormimall /readonly

Määratud vormimall avatakse kujundusrežiimis. Vormimallis saate teha muudatusi, ent sel juhul peate vormimalli salvestama avamiskohast erinevasse asukohta.

Näpunäide.: Selle võtme abil saate avada ja muuta juba avaldatud olemasolevaid vormimalle. Kuna võtme kasutamisel nõutakse, et salvestaksite vormimalli mõnda teise kohta, välistab see avaldamiskohas asuva vormimalli eksikombel ülekirjutamise. Kui te ei kasuta avaldamisviisardit ning kirjutate avaldatud vormimalli üle, salvestades muudetud vormimalli avaldamiskohta, siis võib juhtuda, et kasutajad ei saa enam luua sellel vormimallil põhinevaid uusi vorme ega muuta olemasolevaid vorme. Kui salvestate vormimalli mõnda teise kohta ja seejärel muudate vormimalli, võite avaldamiskohas asuva vormimalli avaldamisviisardi abil üle kirjutada.

Näide.    InfoPathi käivitamiseks kujundusrežiimis ja vormimalli Kuluaruandemall.xsn avamiseks ning tagamaks, et te ei kirjuta algses asukohas asuvat vormimalli üle, tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design Kuluaruandemall.xsn /readonly

/embedding

InfoPath käivitatakse ilma akent Microsoft Office InfoPath kuvamata. Arendajad saavad seda võtit kasutada kohandatud rakenduste testimisel koos InfoPathiga.

Näide.    Tippige:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

InfoPath käivitatakse ja arvutis vormimallide talletamiseks kasutatav vahemälu tühjendatakse. Selle võtme abil saate kasutamata vormimallid kasutajate arvutitest eemaldada ja kettal vaba ruumi juurde teha. Seda võtit võite kasutada nii vormimallil põhinevate uute kui ka olemasolevate vormide jaoks.

Näide.    InfoPathi käivitamiseks, vormi Minuvorm.xml avamiseks ja kõigi vormimallide vahemälust eemaldamiseks tippige:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" Minuvorm.xml /cache ClearAll


Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×