Histogrammi loomine Excelis

Histogramm on tulpdiagramm, kus kuvatakse sagedusandmed.

Märkus. : Selles teemas on juttu ainult histogrammi loomisest. Teavet Pareto-diagrammi (sorditud histogramm) kohta leiate teemast Pareto-diagrammi loomine.

 1. Veenduge, et teil oleks analüüsi tööriistapakett. Lisateavet leiate teemast Exceli analüüsi tööriistapaketi laadimine.

 2. Tippige sisendandmed töölehel ühte veergu. Soovi korral võite esimesse lahtrisse lisada sildi.

  Kasutage kindlasti kvantitatiivseid arvandmeid, näiteks kaubakoguseid või kontrolltöö tulemusi. Histogrammi tööriist ei tööta kvalitatiivsete arvandmetega, näiteks tekstina sisestatud identifikaatoritega.

 3. Järgmisse veergu tippige salvenumbrid tõusvas järjestuses. Soovi korral võite esimesse lahtrisse lisada sildi.

  Oma salvenumbrite kasutamine on hea mõte, kuna need võivad teie analüüsi jaoks kasulikumad olla. Kui te ei sisesta salvenumbreid, loob histogrammi tööriist ühtlaselt hajutatud salveintervallid, kasutades algus- ja lõpp-punktina sisendvahemiku miinimum- ja maksimumväärtusi.

 4. Klõpsake menüüs Andmed nuppu Andmeanalüüs.

  Nupp Andmeanalüüs jaotises Andmeanalüüs

 5. Klõpsake nuppu Histogramm ja siis nuppu OK.

  Dialoogiboks Andmete analüüs

 6. Tehke jaotises Sisestus ühte järgmistest.

  1. Sisestage väljale Sisendvahemik sisendarvudega andmevahemiku lahtriviide.

  2. Sisestage väljale Salvevahemik salvearvudega andmevahemiku lahtriviide.

   Kui kasutate töölehel veerusilte, võite need lahtriviidetesse kaasata.

   Näpunäide. : Viidete käsitsi sisestamise asemel võite klõpsata nuppu Ahendamisnupp , et dialoogiboksi ajutiselt ahendada ja vahemikud töölehel valida. Kui klõpsake sama nuppu uuesti, siis dialoogiboks laiendatakse.

 7. Kui olete lahtriviidetesse kaasanud ka veerusildid, märkige ruut Sildid.

 8. Valige jaotises Väljastussuvandid soovitud väljastuskoht.

  Histogrammi saate paigutada samale töölehele, uuele töölehele samas töövihikus või uude töövihikusse.

 9. Märkige mõni järgmistest ruutudest.

  Pareto (sorditud histogramm) – andmed kuvatakse laskuvas sagedusjärjestuses.

  Kumulatiivne protsent     – kuvatakse kumulatiivne protsent ja histogrammi diagrammile lisatakse kumulatiivse protsendi joon.

  Diagrammiväljund     – kuvatakse manustatud histogramm.

 10. Klõpsake nuppu OK.

  Kui soovite histogrammi kohandada, võite muuta tekstisilte ja klõpsata histogrammil suvalist kohta, et kasutada diagrammist paremal asuvaid nuppe Diagrammielemendid, Diagrammilaadid ja Diagrammifiltrid.

 1. Valige oma andmed.

  (Siin on näide tüüpiliste histogrammi jaoks sobivate andmete kohta.)

  Ülaltoodud näidishistogrammi loomiseks kasutatud andmed
 2. Valige Lisa > Lisa statistiline diagramm > Histogramm.

  Histogrammi käsk, mis on avatud nupuga Lisa statistiline diagramm

  Histogrammi loomiseks saate kasutada ka vahekaarti Kõik diagrammid jaotises Soovitatavad diagrammid.

Näpunäited : 

 • Vahekaartide Kujundus ja Vorming abil saate kohandada oma diagrammi ilmet.

 • Kui teile neid vahekaarte ei kuvata, siis klõpsake histogrammi suvalist kohta ja lisage ribale Diagrammi tööriistad.

Diagrammiriistade menüü alammenüüd Kujundus ja Vorming

 1. Paremklõpsake diagrammi horisontaaltelge, klõpsake käsku Telje vorming ja valige jaotis Teljesuvandid.

  Kiirmenüü käsk Vormida telge
 2. Järgmises tabelis toodud teave aitab teil valida tööpaanil Telje vormindamine määratavad sätted.

  Säte

  Kirjeldus

  Kategooria kaupa

  Valige see säte, kui kategooriad (horisontaalne telg) on tekstipõhised, mitte arvulised. Histogramm rühmitab samad kategooriad ja liidab väärtuseteljel kõik väärtused kokku.

  Näpunäide. : Tekstistringide loendamiseks lisage veerg ja sisestage selle väärtuseks „1“, seejärel valmistage histogramm ja sorteerige alused Kategooria järgi.

  Automaatne

  See on histogrammide vaikesäte. Salve laiuse arvutamiseks kasutatakse Scotti tavalise viite reeglit.

  Salve laius

  Sisestage positiivne kümnendarv iga vahemiku andmepunktide arvu määramiseks.

  Salvede arv

  Sisestage histogrammi salvede arv (sh üleväärtus- ja allaväärtussalved).

  Salve ületäide

  Märkige see ruut, et luua salv kõigi nende väärtuste jaoks, mis ületavad parempoolsel väljal märgitud väärtuse. Selle väärtuse muutmiseks sisestage väljale mõni muu kümnendarv.

  Salve allakadu

  Märkige see ruut, et luua salv kõigi nende väärtuste jaoks, mis on parempoolsel väljal märgitud väärtusega võrdsed või sellest väiksemad. Selle väärtuse muutmiseks sisestage väljale mõni muu kümnendarv.

  Telje vormindamise tööpaan

Näpunäide. : Lisateavet histogrammi kohta ja kuidas see aitab statistilisi andmeid visualiseerida leiate sellest Exceli meeskonna poolt loodud ajaveebipostitusest histogrammi, Pareto- ja karp-vurrud-diagrammi kohta. Võimalik, et teile pakuvad huvi ka teised, selles ajaveebipostituses kirjeldatud uut tüüpi diagrammid.

Automaatne säte (Scotti tavalise viite reegel)   

Automaatsuvandi valem

Scotti tavalise viite reegel proovib vähendada histogrammi hälbeid võrreldes andmehulgaga, samal ajal jätkates tavapäraselt jaotatud andmetega.

Üleväärtussalve korral   :

Üleväärtussalve suvandi valem

Allaväärtussalve korral   :

Allaväärtussalve suvandi valem

 1. Valige oma andmed.

  (Siin on näide tüüpiliste histogrammi jaoks sobivate andmete kohta.)

  Ülaltoodud näidishistogrammi loomiseks kasutatud andmed
 2. Klõpsake menüü Lisa nuppu Diagramm.

  Nupp Diagramm Wordi menüü Lisa jaotises Illustratsioonid
 3. Klõpsake dialoogiboksi Diagrammi lisamine jaotises Kõik diagrammid nuppu Histogramm ja valige OK.

Näpunäited : 

 • Kasutage diagrammi ilme kohandamiseks lindil menüüsid Kujundus ja Vorming.

 • Kui teile neid vahekaarte ei kuvata, siis klõpsake histogrammi suvalist kohta ja lisage ribale Diagrammi tööriistad.

Diagrammiriistade menüü alammenüüd Kujundus ja Vorming

 1. Paremklõpsake diagrammi horisontaaltelge, klõpsake käsku Telje vorming ja valige jaotis Teljesuvandid.

  Kiirmenüü käsk Vormida telge
 2. Järgmises tabelis toodud teave aitab teil valida tööpaanil Telje vormindamine määratavad sätted.

  Säte

  Kirjeldus

  Kategooria kaupa

  Valige see säte, kui kategooriad (horisontaalne telg) on tekstipõhised, mitte arvulised. Histogramm rühmitab samad kategooriad ja liidab väärtuseteljel kõik väärtused kokku.

  Näpunäide. : Tekstistringide loendamiseks lisage veerg ja sisestage selle väärtuseks „1“, seejärel valmistage histogramm ja sorteerige alused Kategooria järgi.

  Automaatne

  See on histogrammide vaikesäte.

  Salve laius

  Sisestage positiivne kümnendarv iga vahemiku andmepunktide arvu määramiseks.

  Salvede arv

  Sisestage histogrammi salvede arv (sh üleväärtus- ja allaväärtussalved).

  Salve ületäide

  Märkige see ruut, et luua salv kõigi nende väärtuste jaoks, mis ületavad parempoolsel väljal märgitud väärtuse. Selle väärtuse muutmiseks sisestage väljale mõni muu kümnendarv.

  Salve allakadu

  Märkige see ruut, et luua salv kõigi nende väärtuste jaoks, mis on parempoolsel väljal märgitud väärtusega võrdsed või sellest väiksemad. Selle väärtuse muutmiseks sisestage väljale mõni muu kümnendarv.

  Telje vormindamise tööpaan

Näpunäide. : Lisateavet histogrammi kohta ja kuidas see aitab statistilisi andmeid visualiseerida leiate sellest Exceli meeskonna poolt loodud ajaveebipostitusest histogrammi, Pareto- ja karp-vurrud-diagrammi kohta. Võimalik, et teile pakuvad huvi ka teised, selles ajaveebipostituses kirjeldatud uut tüüpi diagrammid.

Histogrammi loomiseks rakenduses Excel 2016 for Mac tehke järgmist.

 1. Valige andmed.

  (Siin on näide tüüpiliste histogrammi jaoks sobivate andmete kohta.)

  Ülaltoodud näidishistogrammi loomiseks kasutatud andmed
 2. Klõpsake lindil menüüd Insert (Lisa), seejärel valige  Statistilise diagrammi ikoon (ikoon Statistical (Statistiline)) ja valige jaotises Histogram (Histogramm) valik Histogram (Histogramm).

Näpunäited : 

 • Kasutage vahekaarte Chart Design (Diagrammi kujundus) ja Format (Vorming) oma diagrammi ilme kohandamiseks.

 • Kui vahekaardid Chart Design (Diagrammi kujundus) ega Format (Vorming) pole nähtaval, klõpsake nende lindile lisamiseks histogrammi.

Rakenduses Excel 2011 for Mac histogrammi loomiseks peate alla laadima muu tootja lisandmooduli. Vaadake täpsema teabe saamiseks teemat Ei leia rakenduses Excel 2011 for Mac analüüsi tööriistapaketti.

Excel Onlineis saate vaadata histogrammi (tulpdiagramm, kus kuvatakse sagedusandmed), kuid te ei saa seda luua, kuna see nõuab Exceli lisandmoodulit Analysis ToolPak, mida Excel Onlineis ei toetata.

Kui teil on Exceli töölauarakendus, võite Exceli töölaual avamiseks klõpsata nuppu Ava Excelis ja seejärel histogrammi luua.

Nupp Ava Excelis

 1. Valige oma andmed puudutades.

  Ülaltoodud näidishistogrammi loomiseks kasutatud andmed
 2. Kui kasutate telefoni, puudutage lindi kuvamiseks redigeerimisikooni Ikoon Redigeeri , seejärel puudutage menüüd Home (Avaleht).

 3. Valige Insert (Lisa) > Charts (Diagrammid) > Histogram (Histogramm).

  Vajaduse korral saate diagrammi elemente kohandada.

  Märkus. : See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teil on Office 365 tellimus. Kui teil on mõni Office 365 tellimus, veenduge, et teil oleks Office’i uusim versioon.

  Proovige teenusekomplekti Office 365 või Exceli uusimat versiooni

 1. Valige oma andmed puudutades.

  Ülaltoodud näidishistogrammi loomiseks kasutatud andmed
 2. Kui kasutate telefoni, puudutage lindi kuvamiseks redigeerimisikooni Ikoon Redigeeri ja seejärel puudutage menüüd Home (Avaleht).

 3. Valige Insert (Lisa) > Charts (Diagrammid) > Histogram (Histogramm).

Excelis histogrammi loomiseks on tarvis kahte tüüpi andmeid: analüüsitavad andmed ja intervalli otspunktide väärtused, mis tähistavad sageduse mõõtmise intervalle. Andmed tuleb töölehel korraldada kahte veergu. Need veerud peavad sisaldama järgmisi andmeid.

 • Sisendandmed    – need on andmed, mida soovite histogrammi tööriista abil analüüsida.

 • Salvenumbrid    – need arvud tähistavad intervalle, mida histogrammi tööriist peaks andmeanalüüsis kasutama sisendandmete mõõtmiseks.

Histogrammi tööriista kasutamisel loendab Excel igas andmesalves olevad andmepunktid. Andmepunkt kaasatakse teatud salve, kui arv on suurem kui andmesalve alumine piir või väiksem kui alumine piir või sellega võrdne. Kui te seda vahemikku ei sisesta, jaotab Excel sisendandmete miinimum- ja maksimumväärtuste vahe võrdseteks salvedeks.

Histogrammi analüüsi väljund kuvatakse uuel töölehel (või uues töövihikus) ja sellel on näha histogrammitabel ja tulpdiagramm, mis kajastab histogrammitabeli andmeid.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×