HTML-i redaktori kasutamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Programmi Microsoft Office SharePoint Server 2007 funktsioon HTML-i redaktor on täisfunktsionaalne RTF-redaktor. HTML-i redaktori tööriistaribal olevat menüüd kasutades saate tekstile või sisuelementidele rakendada vormingulaade. Tööriistariba nuppudega saate lisada elemente nagu tabeleid ja loendeid. Tööriistariba saab kasutada ka sisu otsimiseks ning sisu õigekirjakontrolliks. Kõik need funktsioonid on saadaval ka klaviatuuril.

Selle artikli teemad

Lisamine ja teksti redigeerimine

Valige tekst või HTML-elementide ja vormindamine või kohandatud laadide rakendamine

Lisada ja redigeerida, tabeleid ja muud HTML-i elemendid

HTML-allika redigeerimine režiimi kasutamine

Teksti lisamine ja redigeerimine

HTML-i redaktorit võidakse kuvada nii tekstisiseselt kui uues aknas avanevas veebliehe dialoogiboksis. Saate tippida otse HTML-i redaktori aknas nagu tavalises tekstiredaktoris. Teie teksti kuvatakse HTML-i redaktoris nii nagu seda kuvatakse ka avaldatud lehel. Tekstisisest HTML-i redaktorit kasutades ei ole mõned funktsioonid saadaval.

Kopeerimine ja kleepimine

Teksti kopeerimine ja kleepimine töötab sarnaselt teiste RTF-redaktoritega, kuid HTML-i redaktoris on kasutada ka kleepesuvandid.

Vormindatud teksti kleepimisel lõikelaualt kuvatakse menüüd Kleepesuvandid. Menüüs Kleepesuvandid on järgmised suvandid.

 • Eemalda tekstisisesed laadid.    See suvand eemaldab kleebitud tekstist kõik tekstisisesed laadid. Tekstivälise laadi osa vormingud jäävad muutumatuks.

 • Säilita ainult tekst.    See suvand eemaldab kleebitud tekstist kõik tekstisisesed laadid ja vormingud.

 • Säilita tekstisisesed laadid.    See suvand jätab kleebitud tekstis alles kõik tekstisisesed laadid ja vormingud.

Sisust teksti otsimine

Saate otsida teksti oma sisu, klõpsates nuppu otsimine Nupu pilt . Otsige üles nupu klõpsamisel kuvatakse dialoogiboks Otsing nupu Otsi järgmine koos. Väljale Otsi tippige tekst, mida soovite otsida, ja seejärel klõpsake nuppu Otsi järgmine. Väljale Otsi tipitud teksti juhul sisu, mida parajasti redigeerite kõigepealt see tekst tõstetakse esile sisu. Klõpsake nuppu Otsi järgmine otsimiseks järgmise eksemplari.

Märkus.: Kui liigutate kursori väljalt Otsi välja, hakkab käsk Otsi sisust otsima sellest kohast, kus kursor nuppu Otsi järgmine klõpsates parajasti asub ja pärast teksti lõppu jõudmist ei alustata otsingut algusest. kui soovite otsida kogu sisust, jätke kursor väljale Otsi, kui klõpsate nuppu Otsi järgmine.

Märkus.: Tekstisisest HTML-i redaktorit kasutades ei ole otsingufunktsioon saadaval.

Tekstis õigekirjavigade otsimine

Saate vaadata oma tekst õigekirjavigu, klõpsates Nupu pilt tööriistaribal nuppu Õigekirjakontroll. Kui klõpsate nuppu Õigekirjakontroll , uues aknas avaneb ja kuvab võimalikud õigekirjavead koos lahendata soovitused.

Klaviatuuri otsetee õigekirja kontrollimiseks, vajutage klahvi F7.

Märkus.: Tekstisisest HTML-i redaktorit kasutades ei ole õigekirjakontrolli funktsioon saadaval.

Lehe algusse

Teksti või HTML-elementide valimine ning vormingute ja kohandatud laadide rakendamine

Lehe sisus teksti ilme muutmiseks saate kasutada vorminguid ja laade.

Laadid on eelmääratletud vormindussuvandite komplektid, mida saab rakendada ühtse vormindussuvandina. Näiteks võib olla eelmääratletud artikli pealkirja laad, mis määrab paksu, 14-punktilise, kastanpruuni, Arial stiilis fondi. Valikule artikli pealkirja laadi rakendamisel rakenduvad valikule kõik selle laadi vormindussuvandid.

Sisu valimiseks on kaks viisi – saate sisu valida käsitsi ja saate valida HTML-elemente ning neis olevat sisu.

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Valige tekst, hiire ja klaviatuuri abil

Valige menüü abil HTML-elementide valimine

Laadide rakendamine menüü laadide abil

Tööriistariba nupud abil vormingu rakendamine

Teksti valimine hiire ja klaviatuuriga

Tekstiveeru valimiseks saate kasutada hiirt ja klaviatuuri.

Hiirega tekstiveeru valimiseks tehke ühte järgmistest:

 • Lohistage hiirekursorit , et valida soovitud tekst.

 • Tehke topeltklõps, et valida üksik sõna või klõpsake kolm korda, et valida lõik, loendiüksus või tabelilahter.

Klaviatuuriga tekstiveeru valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage vasak- või paremnooleklahvi, et reguleerida valikut märkhaaval. Või hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage üles- või allanooleklahvi, et reguleerida valikut rea kaupa. Sõnahaaval valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja juhtklahvi (CTRL) ning vajutage vasak- või paremnooleklahvi.

Teema algusse

Valige menüü abil HTML-elementide valimine

Kogu HTML-elemendis oleva teksti valimiseks kasutage tööriistariba menüüd Vali.

Menüü Vali on kontekstitundlik. Seega sõltuvad selle suvandid elemendist, millel kursor hetkel paikneb. Kui näiteks klõpsate menüül Vali siis, kui kursor asub loendiüksusel, kuvab menüü Vali järgmisi suvandeid:

 • Valige vormindatud sisu (ainult tekst praeguses üksuses).

 • Valige vormindusplokk (tekst koos teksti sisaldava DIV-elemendiga).

 • Valige loendiüksus (loendiüksuse element koos üksuse teksti ja vormindusplokiga).

 • Valige loend (kõik loendiüksused käesolevas loendis koos teksti ja vormindusplokkidega).

 • Valige kogu sisu (kogu sisu käesolevas HTML-i redaktori aknas).

 • HTML-i redaktoris avatud lehel paigutage kursor soovitud HTML-i elemendi tekstile ja klõpsake tööriistaribal käsku Vali.

 • Klõpsake menüü Vali üksust, mis sobib kõige paremini soovitud valiku ulatusega. Näiteks kui kursor asub täpploendi üksuse tekstil ja soovite kogu loendit valida, klõpsake käsku Täpploend.

Menüüd Vali kasutades saate veenduda, et vormindate või lisate laade kindlatele HTML-elementidele, mitte ainult tekstile, mis on esile tõstetud HTML-i redaktori aknas. Niiviisi saate kooskõlastada oma laadid ja vormingud.

Teema algusse

Laadide rakendamine menüü laadide abil

Sõltumata sellest, kas valite hiire ja klahvide abil teksti või valite menüü Vali käskude abil elemente, saate menüü Laadid käskude abil rakendada oma saidile määratud laade. Mõnigi selline laad installitakse koos programmiga Office SharePoint Server 2007 ja teie saidiadministraator või leheküljendidisainer saab määrata kohandatud laade, millele pääsete juurde menüüst Laadid.

Menüü Laadid on kontekstitundlik. Kuvatavad laadid sõltuvad valikust, millele soovite laadi rakendada.

Teema algusse

Vormingute rakendamine tööriistariba nuppudega

Valikule vormingu rakendamiseks saate kasutada tööriistariba nuppe. Neid käske saate kasutada hiirega või klaviatuuri kiirklahvidega.

Valikule vormingu rakendamisel lisatakse see juba olemasolevatele vormingutele, välja-arvatud juhul, kui vormingud ei ühildu omavahel. Kui kaks vormingut ei ühildu (nt määravad kahte erinevat fondivärvi), rakendub teine vorming.

Teema algusse

Lehe algusse

Tabelite ja teiste HTML-elementide lisamine ja redigeerimine

Tööriistariba nuppudega saate lisada ka tabeleid, loendeid, hüperlinke, pilte ja korduvkasutatavat sisu.

Korduvkasutatav sisu koosneb tekstiplokkidest ja HTML-elementidest, mida saab lehe sisusse lisada. Korduvkasutatava sisu struktuuri ja sisu HTML-i redaktoriga muuta ei saa. HTML-i redaktoriga saab korduvkasutatavale sisule rakendada laade ja vorminguid.

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Lisamine ja redigeerimine tabeli

Lisada loendi

Hüperlingi lisamine

Pildi lisamine

Korduvkasutatava sisu lisamine

Tabeli lisamine ja redigeerimine

Saate lisada tabel, klõpsates nuppu Lisa tabel Nupu pilt tööriistariba. Kui klõpsate käsku Lisa tabel, avatakse uus aken, kus saate valida järgmised tabeli atribuudid:

 • Suurusatribuudid.

  • Read.    See atribuut määrab ridade arvu.

  • Veerud.    See atribuut määrab veergude arvu.

  • Määra mõõtmed.    Märkige see ruut, et määrata tabeli laius ja kõrgus vastavatel väljadel Laius ja Kõrgus. Tühjendage see ruut, kui soovite, et tabeli mõõtmeid haldaks server.

  • Laius ja Kõrgus.    Kui märgite ruudu Määra mõõtmed, saate valida atribuudid Laius ja Kõrgus, et kontrollida tabeli mõõtmeid. Tippige väljale Laius või Kõrgus vastav number ja seejärel klõpsake noolenupul ning valige käsk pikslit või protsenti. Näiteks poole lehe laiuse tabeli loomiseks tippige väljale Laius number 50 ja klõpsake loendis käsku protsenti.

 • Vorminguatribuudid.

  • Kasuta tabeli valmisvormingut.    Märkige see ruut, et valida ripploendist tabelivorming. Programmis Office SharePoint Server 2007 on olemas mitu tabeli valmisvormingut, ka teie saidiadministraator saab luua kohandatud tabelivorminguid ning neid loendisse lisada.

   Kui valite loendist tabelivormingu, kuvatakse väljal Eelvaade valitud vormingu eelvaadet.

   Tühjendage ruut Kasuta tabeli valmisvormingut, et lülitada välja jaotises Vorming olevad suvandid. Tabelile ei rakendata vormingut.

  • Lisa erivormingud.    Iga eelmääratletud tabelivorming võib sisaldada vorminguid, mis kehtivad päiserea, viimase rea, esimese ja viimase veeru kohta. Neid nelja rea- ja veerusuvandit kasutades saate määrata, kas seda kindlat vormingut rakendatakse selle rea või veeru puhul. Kui päiserida pole vormindatud eelmääratletud tabelivormingu alusel, tühjendage ruut Päiserida.

   Märkus.: Need suvandid on saadaval ainult siis, kui on märgitud ruut Kasuta tabeli valmisvormingut.

Saate ka redigeerida tabeli suurust, vormingut ja teisi atribuute. Parim viis tabeli redigeerimiseks on Lahtrimenüü kasutamine. Lahtrimenüü avamiseks klõpsake noolenuppu redigeeritava tabelilahtri paremal serval.

Lahtrimenüü sisaldab järgmisi käske.

 • Lisa rida üles.    Käsk lisab rea redigeeritava lahtri kohale.

 • Lisa rida alla.    Käsk lisab rea redigeeritava lahtri alla.

 • Lisa veerg vasakule.    Käsk lisab veeru redigeeritava lahtri vasakule küljele.

 • Lisa veerg paremale.    Käsk lisab veeru redigeeritava lahtri paremale küljele.

 • Kustuta rida.    Käsk kustutab rea, mis sisaldab redigeeritavat lahtrit.

 • Kustuta veerg.    Käsk kustutab veeru, mis sisaldab redigeeritavat lahtrit.

 • Ühenda lahtrid.    Käsk ühendab redigeeritava lahtri parempoolse lahtriga (paremalt vasakule kirjutavates keeltes vasakpoolse lahtriga).

 • Tükelda lahter.    Käsk tükeldab redigeeritava lahtri ja paigutab kursori kõige vasemasse uude lahtrisse.

 • Kõrgus ja Laius.    Käsk avab dialoogiboksi, kus saate muuta redigeeritavat lahtrit sisaldava rea kõrgust ja veeru laiust.

 • Redigeeri tabelit.    See käsk avab dialoogiboksi, kus saate muuta kõiki redigeeritavat lahtrit sisaldava tabeli atribuute.

Kõik Lahtrimenüü käsud on olemas ka tööriistaribal.

Teema algusse

Loendi lisamine

Saate lisada, klõpsates nuppu Numberloend Nupu pilt või Täpploendi Nupu Täpploend pilt tööriistaribal nuppu loend.

Klaviatuuri otsetee nummerdatud loendi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + E. Täpploendi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + L.

Teema algusse

Hüperlingi lisamine

Saate lisada Hüperlingi lisamine Nupu pilt tööriistaribal nuppu hüperlink.

Kiirklahv – lisada hüperlingi, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K.

Hüperlingi lisamisel avatakse veebilehe dialoogiboks Hüperlingi atribuutide redigeerimine.

 • Tippige väljale Valitud URL soovitud aadress (URL) või klõpsake nuppu Sirvi, et sirvida oma saidil oleva üksuse või dokumendini.

 • Kui soovite, et hüperlink avaneks uues brauseriaknas, märkige ruut Ava link uues aknas. Kui jätate ruudu märkimata, avatakse hüperlink samas aknas.

 • Hüperlingi teksti ees ikooni kuvamiseks märkige ruut Kuva link koos ikooniga. See lisab lingi algusesse sildi (<IMG>). Vaikimisi näitab kuvatav ikoon dokumendi tüüpi, millele hüperlink viitab. Hiljem saate kuvatavat pilti muuta, redigeerides pildi sildi lähteatribuuti (<IMG src=>). Kui jätate ruudu Kuva link koos ikooniga tühjaks, kuvatakse hüperlinki hüperlingi tekstina.

 • Soovi korral tippige väljale Kohtspikker tekst, mida kuvatakse, kui hiirekursor asub hüperlingil. See tekst talletatakse hüperlingi ankrusildi pealkirjaatribuudina (<A title=>).

 • Hüperlingi nime saate tippida jaotise Järjehoidja väljale Nimi. See nimi talletatakse hüperlingi ankrusildi ID-atribuudina (<A id=>). Nii saate luua lehel järjehoidja, millele saate linkida teistelt lehtedelt või teistest kohtadest samal lehel.

Hüperlinki saate redigeerida samade tööriistariba nuppudega või vajutades redigeerimiseks valitud hüperlingil klahvikombinatsiooni CTRL+K.

Hüperlingi kustutamine

Hüperlingi kustutamiseks toimige järgmiselt:

 1. Menüüd Vali kasutades valige link, mida soovite kustutada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage kustutusklahvi (DELETE) või tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

  • Klõpsake tööriistaribal nuppu Eemalda hüperlink Nupu pilt .

Teema algusse

Pildi lisamine

Saate lisada ka pildi, klõpsates nuppu Lisa pilt Nupu pilt tööriistariba.

Klaviatuuri otsetee lisada pilti, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + G.

Klõpsates nuppu Lisa pilt või vajutades klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G avatakse veebilehe dialoogiaken Pildi atribuutide redigeerimine.

 • Olevasolevate piltide sirvimiseks klõpsake nuppu Sirvi. Klõpsates nuppu Sirvi avaneb veebilehe dialoogiaken Pildi valimine kus kuvatakse pilte, mis on talletatud redigeeritavat lehesisu sisaldava saidi avaldamise pilditeegis. Klõpsake pildil ning seejärel klõpsake nuppu OK, et pilti lisada.

 • Pildi aseteksti saate tippida väljale Asetekst. Aseteksti loevad ka ekraanilugejad pildi kuvamise asemel ning aseteksti kuvatakse lehe külastaja brauseris, kui pilti ei kuvata.

 • Kasutades suvandeid jaotises Küljendus, saate määrata joondust, äärise paksust ja pildi vahet.

 • Kasutades suvandeid jaotises Suurus, saate määrata pildi suuruse. Saate määrata kas pilti kuvatakse vaikesuuruses või saate määrata kuvamissuuruse pikslites. Kui määrate kuvamissuuruse, saate valida pildi kõrguse ja laiuse, saate ka säilitada proportsioonid (säilib kõrguse suhe laiusesse).

 • Kui lõpetate pildi atribuutide redigeerimise, klõpsake nuppu OK.

Olemasolevat pilti saate redigeerida sama tööriistariba nupuga või vajutades redigeerimiseks valitud pildil klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G.

Teema algusse

Korduvkasutatava sisu lisamine

Korduvkasutatava sisu saate lisada, klõpsates nuppu Lisa korduvkasutatava sisu Nupu pilt tööriistariba.

Kui olete lisanud korduvkasutatava sisu, saate muuta selle paigutust ja suurust lehel ning lisada laade ja vormindussuvandeid.

Korduvkasutatava sisu paigutuse ja suuruse muutmiseks klõpsake sisus ja kasutage selle paneeli paigutuse ja suuruse kohandamiseks.

Laadide või vormindussuvandite lisamiseks klõpsake korduvkasutataval sisul ning klõpsake menüüs Vali käsku Täpploend. Seejärel saate lisada laade menüüga Laadid, vormingusuvandite lisamiseks saate kasutada tööriistariba nuppe või klaviatuuri kiirklahve.

Korduvkasutatava sisu kohta leiate lisateavet artiklist Korduvkasutatava sisu kasutamine.

Teema algusse

Lehe algusse

HTML-allika redigeerimisrežiimi kasutamine

Teksti redigeerimise ja HTML-allika redigeerimise vahel saate alati ümber lülitada, klõpsates tööriistariba nuppu Redigeeri HTML-allikat. HTML-allika redigeerimisrežiimis saate muuta sisu HTML-elementide atribuute.

HTML-allika redigeerimisrežiimis kuvatakse HTML-i redaktori aknas olevat teksti HTML-vormingus ning enamus tööriistariba nuppudest on keelatud. HTML-allikat saate redigeerida, kasutades standardseid HTML-silte ja süntaksit. HTML-i redaktor toetab HTML-siirdestandardi versiooni 4.01.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×