Hõlbustusfunktsioonide kasutamine OneNote’i märkmikes

Hõlbustusfunktsioonide kasutamine OneNote’i märkmikes

Sellest teemast leiate üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas muuta OneNote’i märkmikud ka erivajadustega inimestele kasutatavaks.

OneNote’i märkmik Contoso projekti lehega, kus on kuvatud ülesandeloend ja igakuiste kulude ülevaate lintdiagramm.

Pimedad või vaegnägijad mõistavad teie märkmeid lihtsamini, kui arvestate hõlbustatusega juba OneNote’i märkmike koostamisel.

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste OneNote 2016’i märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile visuaalelementidele asetekstid.

Asetekst aitab ka neil inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, mida olulist on piltide ja muude visuaalelementide (nt lõikepildid, SmartArt-pildid ja kujundid) kaudu tekstile lisatud.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui peate kasutama teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka kehatekstis.

Aseteksti lisamine piltidele

Saate lisada tähendusrikast hüperlingiteksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Kirjeldava hüperlingiteksti lisamine

Pange kõikidele märkmiku jaotistele kordumatud nimed ja eemaldage tühjad lõigud.

Ekraanilugerid loevad ette jaotiste vahekaardid, mis sisaldavad teavet märkmiku sisu kohta, võimaldades märkmiku sisu hõlpsamalt mõista ja selles mugavamalt liikuda.

Jaotise vahekaartide ümbernimetamine

Jaotise vahekaartide kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Probleemide vältimiseks kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt kujundit või silti. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Jätke ridade ja lõikude vahele piisavalt tühja ruumi.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks, et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Ideaalis kuuluks iga pealkirja alla ainult mõni lõik.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Selliste pealkirjade leidmiseks, mis pole loogilises järjestuses, kasutage hõlbustuskontrolli.

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäis.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid tabelis võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet. Ekraaniluger kasutab ridade ja veergude tuvastamiseks ka päiseteavet.

Tabelipäiste kasutamine

Veendumaks, et tabelid ei sisalda tükeldatud ega ühendatud lahtreid, pesastatud tabeleid ega täiesti tühje ridu või veerge, kasutage hõlbustuskontrolli.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraaniluger saaks pildi kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige Asetekst....

 2. Tippige väljadele pealkiri ja kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning asetekst peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse. Kui olete valmis, klõpsake nuppu OK.

  Märkus. : Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna erinevad ekraanilugerid loevad aseteksti ette erinevalt.

  Kuvatõmmis OneNote’i asetekstidialoogist, kus on pealkirja ja kirjelduse väljadele sisestatud näidistekstid.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha OneNote’i märkmikes olevad hüperlingid ja tekst juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Kirjeldava hüperlingiteksti lisamine

Lisage teksti kirjeldav hüperlink, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Klõpsake menüüs Lisa lindil olevat üksust Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Märkus. : Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Lisage hüperlink (URL) väljale Aadress.

  Märkus. : Saate sihtlehe või -faili otsimiseks kopeerida ja kleepida aadressi või kasutada OneNote’is olevaid nuppe Sirvi veebi või Sirvi faile.

  Kuvatõmmis OneNote’i lingidialoogist. Sisaldab kahte täidetavat välja: Kuvatav tekst ja Aadress.
 5. Klõpsake nuppu OK.

Jaotise vahekaartide ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotise vahekaardid aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige Nimeta ümber.

 2. Tippige uus nimi.

  Kuvatõmmis kontekstimenüüst, kus on valitud käsk Nimeta ümber.

Jaotise vahekaartide kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage mittekasutatavad jaotise vahekaardid, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta.

  Kuvatõmmis jaotise eemaldamise kontekstimenüüst.
 2. Klõpsake kinnituse dialoogiboksis nuppu Jah.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekstilõik, mida soovite vormindada.

 2. Menüüs Avaleht saate valida näiteks suurema fondisuuruse ja seriifideta fonditüübi. Samuti võite kasutada muid vormindussuvandeid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine kõrge kontrastsusega režiimis.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Fondi värv kõrval olevat allanoolt ja seejärel üksust Automaatne.

  Kuvatõmmis fondivärvi valikutest menüüs Avaleht.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Valmispealkirjalaadide abil saate koostada märkmiku lehtedel automaatselt liigenduse, mille ekraaniluger saab ette lugeda. Ekraanilugerile ei piisa sellest, et tekstilõik on paksus ja ülejäänud tekstist suuremas kirjas, et seda pealkirjana tõlgendada. Kindlasti tuleks tekstile rakendada valmislaadid.

 1. Valige pealkirja tekst.

 2. Valige menüüs Avaleht pealkirjalaad (nt Pealkiri 2).

  Kuvatõmmis menüüs Avaleht pealkirjalaadi valimisest.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage tekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Täpploend.

 3. Täpploendi laadi muutmiseks klõpsake ikooni Täpploend kõrval olevat allanoolt.

  Kuvatõmmis täpploendiüksuste valikutest menüüs Avaleht.
 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Märkus. : Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake ikooni Nummerdus kõrval olevat allanoolt.

  Kuvatõmmis numberloendi valikutest menüüs Avaleht.
 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Parema loetavuse huvides suurendage või vähendage lausete ja lõikude vahele jäävat tühja ruumi.

 1. Valige muudetav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Lõigu joondus.

 3. Klõpsake üksust Lõiguvahesuvandid... ja tippige soovitud vahed.

  Märkus. : OneNote’i lõiguvahe väärtused järgivad teistsugust loogikat kui näiteks Wordi väärtused. OneNote’is peate sisestama nii praeguse fondi suuruse kui ka ettenähtud reasammu koguarvu (punktides). Näiteks Calibri fondile suurusega 11 kahekordse reasammu rakendamiseks tuleb sisestada väljale Reasamm vähemalt arv 27.

 4. Kuvatõmmis lõigusammu valikutest menüüs Avaleht.

Tabelipäiste kasutamine

Lisage oma tabelile päised, et ekraanilugerid saaksid veerud ja read õiges järjestuses ette lugeda.

Kõigil OneNote'is loodud tabelitel on automaatselt päiserida. Päiserea atribuudi saab eemaldada või lisada OneNote'i Windowsi töölauarakenduse kaudu. Kui kasutate märkmikku, millel on atribuut Päiserida keelatud, saate selle probleemi lahendada Windowsi töölauarakenduse kaudu.

 1. Asetage kursor tabelis esimesse ritta.

 2. Klõpsake menüüs Tabeliriistad nuppu Lisa üles.

 3. Paremklõpsake tabelisse lisatud rida ja valige Tabel. Kontrollige, kas valitud on Päiserida.

 4. Minge tabelisse tagasi ja tippige veerupäised.

Vaata ka

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

PowerPointi esitluste juurdepääsetavamaks tegemine

Outlooki meili juurdepääsetavamaks tegemine

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste OneNote Windows 10 jaoks’i märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada kõik inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile visuaalelementidele asetekstid.

Asetekst aitab ka neil inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, mida olulist on piltide ja muude visuaalelementide (nt lõikepildid, SmartArt-pildid ja kujundid) kaudu tekstile lisatud.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka tekstiosas. Kirjeldage asetekstis lühidalt pilti ja selle otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Saate lisada tähendusrikast hüperlingiteksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Kirjeldava hüperlingiteksti lisamine

Pange kõikidele märkmiku jaotistele kordumatud nimed ja eemaldage tühjad lõigud.

Ekraanilugerid loevad ette jaotiste vahekaardid, mis sisaldavad teavet märkmiku sisu kohta, võimaldades märkmiku sisu hõlpsamalt mõista ja selles mugavamalt liikuda.

Jaotise vahekaartide ümbernimetamine

Jaotise vahekaartide kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt paksu kirja. Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad konkreetset värvi ei näe.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Vältige liiga paljude eri tekstivormingute kasutamist.

Vaeglugejatel võib tekkida olukordi, kus sõnad näivad lehel ringi liikuvat või tekst „jookseb kokku” (tekstirida näib kattuvat selle all asuva reaga). Samuti võivad nad teksti näha muul viisil moonutatuna.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Kasutage teksti jaoks vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida suurte tühemike jäämist sõnade vahele. Suured tühemikud võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest”.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Sisseehitatud vormindusriistade kasutamine

Selleks et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage OneNote’i sisseehitatud vormindusriistu.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks loogilisteks osadeks. Kasutage täpploendeid üksuste puhul, mis ei pea olema kindlas järjestuses. Kasutage järjestatud loendit üksuste puhul, mis peavad olema järjestatud.

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraaniluger saaks pildi kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige Pilt > Asetekst....

 2. Tippige väljadele pealkiri ja kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning asetekst peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Valmis.

  Märkus. : Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna erinevad ekraanilugerid loevad aseteksti ette erinevalt.

  OneNote for Windows 10 aseteksti dialoog aseteksti lisamiseks.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha OneNote’i märkmikes olevad hüperlingid ja tekst juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Kirjeldava hüperlingiteksti lisamine

Lisage kirjeldavale tekstilõigule hüperlink, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Klõpsake menüüs Lisa lindil olevat üksust Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Märkus. : Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Tippige hüperlink (URL) väljale AADRESS.

  Märkus. : Saate aadressi kopeerida ja kleepida.

 5. Klõpsake nuppu Lisa.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 hüpertekstilingi lisamise dialoogist.

Jaotise vahekaartide ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotise vahekaardid aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige Nimeta jaotis ümber.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 jaotisesaki ümbernimetamise kontekstimenüüst.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Jaotise vahekaartide kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage mittekasutatavad jaotise vahekaardid, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta jaotis.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 jaotisesaki kustutamise kontekstimenüüst.

 2. Klõpsake kinnituse dialoogiboksis nuppu Kustuta jaotis.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüüs Avaleht saate valida näiteks suurema fondisuuruse ja seriifideta fonditüübi. Samuti võite kasutada muid vormindussuvandeid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

  Tekstivormingu nupud OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage liittekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Täpploend.

  OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht valitud täpploendinupp.

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Märkus. : Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Nummerdus ja valige laad.

  OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht valitud nummerdusnupp.

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Vaata ka

Wordi dokumentide muutmine erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks

Outlooki meilisõnumite muutmine erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks

Järgnevas tabelis on näpunäiteid selle kohta, kuidas luua rakenduses OneNote Online märkmikke, mida oleks erivajadustega inimestel hõlbus kasutada.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile visuaalelementidele asetekstid.

Asetekst aitab ka neil inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, mida olulist on piltide ja muude visuaalelementide (nt lõikepildid, SmartArt-pildid ja kujundid) kaudu tekstile lisatud.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka tekstiosas. Kirjeldage asetekstis lühidalt pilti ja selle otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Saate lisada tähendusrikast hüperlingiteksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Kirjeldava hüperlingiteksti lisamine

Pange kõikidele märkmiku jaotistele kordumatud nimed ja eemaldage tühjad lõigud.

Ekraanilugerid loevad ette jaotiste vahekaardid, mis sisaldavad teavet märkmiku sisu kohta, võimaldades märkmiku sisu hõlpsamalt mõista ja selles mugavamalt liikuda.

Jaotise vahekaartide ümbernimetamine

Jaotise vahekaartide kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Probleemide vältimiseks kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt paksu kirja või suuremat fonti. Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad konkreetset värvi ei näe.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejatel võib tekkida olukordi, kus sõnad näivad lehel ringi liikuvat või tekst „jookseb kokku“ (tekstirida näib kattuvat selle all asuva reaga). Samuti võivad nad teksti näha muul viisil moonutatuna.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Jätke ridade ja lõikude vahele piisavalt tühja ruumi.

 • Kasutage teksti jaoks vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida suurte tühemike jäämist sõnade vahele. Suured tühemikud võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Sobiva tekstisammu kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Et ekraanilugeril oleks hõlpsam teie märkmeid lugeda, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ning OneNote Online’i sisseehitatud vormindusriistu.

Korraldage näiteks pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2. Jagage märkmetes olev teave väikesteks osadeks. Ideaalis kuuluks iga pealkirja alla ainult mõni lõik.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Selliste pealkirjade leidmiseks, mis pole loogilises järjestuses, kasutage hõlbustuskontrolli.

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäis.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Veendumaks, et tabelid ei sisalda tükeldatud ega ühendatud lahtreid, pesastatud tabeleid ega täiesti tühje ridu või veerge, kasutage hõlbustuskontrolli.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraaniluger saaks pildi kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige käsk Redigeeri aseteksti.

 2. Tippige väljale kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema selle alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähendust. Kui see on valmis, klõpsake nuppu OK.

  Aseteksti dialoogiboks OneNote Online’is.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas teha rakenduse OneNote Online märkmike hüperlingid ja tekst paremini arusaadavaks (või kasutatavaks) ka erivajadustega inimestele.

Kirjeldava hüperlingiteksti lisamine

Lisage teksti kirjeldav hüperlink, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Klõpsake menüüs Lisa lindil olevat üksust Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal KUVATAV TEKST. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Märkus. : Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Lisage hüperlink (URL) väljale Aadress.

  Hüperlingi dialoogiboks OneNote Online’is.

 5. Klõpsake nuppu Lisa.

Jaotise vahekaartide ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotise vahekaardid aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige uus nimi.

  Jaotise ümbernimetamise suvand OneNote Online’is.

Jaotise vahekaartide kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage mittekasutatavad jaotise vahekaardid, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige käsk Kustuta.

  Jaotise kustutamise menüükäsk OneNote Online’is.

 2. Klõpsake kinnituse dialoogiboksis nuppu Jah.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekstilõik, mida soovite vormindada.

 2. Menüüs Avaleht saate valida näiteks suurema fondisuuruse ja seriifideta fonditüübi. Samuti võite kasutada muid vormindussuvandeid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine kõrge kontrastsusega režiimis.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Fondi värv kõrval olevat allanoolt ja seejärel üksust Automaatne.

  Fondivärvi menüü suvandid OneNote Online’is.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Valmispealkirjalaadide abil saate koostada märkmiku lehtedel automaatselt liigenduse, mille ekraaniluger saab ette lugeda. Ekraanilugerile ei piisa sellest, et tekstilõik on paksus ja ülejäänud tekstist suuremas kirjas, et seda pealkirjana tõlgendada. Kindlasti tuleks tekstile rakendada valmislaadid.

 1. Valige pealkirja tekst.

 2. Valige menüüs Avaleht pealkirjalaad (nt Pealkiri 2).

  Pealkirjalaadi suvandid OneNote Online’is.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage tekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Täpploend.

 3. Täpploendi laadi muutmiseks klõpsake ikooni Täpploend kõrval olevat allanoolt.

  Täpploendi menüü OneNote Online’is.

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Märkus. : Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake ikooni Nummerdus kõrval olevat allanoolt.

  Numberloendi menüükäsud OneNote Online’is.

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Parema loetavuse huvides suurendage või vähendage lausete ja lõikude vahele jäävat tühja ruumi.

 1. Valige muudetav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht ikooni Lõigu joondus.

 3. Valige teile sobiv võimalus.

  Lõigujoondusmenüü suvandid OneNote Online’is.

Vaata ka

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

PowerPointi esitlustesse hõlbustusvõimaluste lisamine

Outlooki meili juurdepääsetavamaks tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×