Fookustatud sisendkausta konfigureerimine kõigi asutuse töötajate jaoks

Kaasautorid: Diane Faigel
Viimati värskendatud 28. novembril 2017

Unustasin Office‘iga kasutatava konto kasutajanime või parooli.

Kui vastutate KÕIGI ettevõtte kasutajate meilipõhimõtete seadistamise eest, on see artikkel mõeldud just teile! Artiklis selgitatakse ettevõtte raames fookustatud sisendkausta sisse- ja väljalülitamist ning vastatakse küsimustele selle kohta, kuidas on seotud fookustatud sisendkaust ja tarbetu meil.

Kui soovite oma fookustatud sisendkausta välja lülitada, vaadake teemat Fookustatud sisendkausta väljalülitamine (inglise keeles).

Kui tahate veenduda, et kasutajad saavad ärispetsiifilisi meilisõnumeid näiteks personaliosakonnast või raamatupidamisosakonnast, saate fookustatud meilikasti seadistada nii, et need sõnumid jõuavad fookustatud vaatesse. Samuti saate kontrollida, kas teie organisatsiooni kasutajad näevad oma meilikaustas fookustatud sisendkausta.

Kasutage kasutajaliidest, et luua kõigi kasutajate jaoks transpordireegel meilisõnumite toimetamiseks fookustatud vaatesse.

 1. Avage Office 365 halduskeskus.

  Avage Office 365 halduskeskus.

  Avage Office 365 halduskeskus.

 2. Liikuge jaotisesse Halduskeskused > Exchange.

 3. Liikuge Exchange’i halduskeskuses suvandile Meilivoog > Reeglid. Klõpsake nuppu Kuvatõmmis: EAC ikoon Lisa ja valige seejärel suvand Loo uus reegel....

 4. Kui olete uue reegli loomise lõpetanud, klõpsake reegli käivitamiseks nuppu Salvesta.

  Järgmisel pildil kujutatud näites edastatakse fookustatud sisendkausta kõik sõnumid, mille teema on „Personaliosakond“.

Kuvatõmmis: uue fookustatud sisendkausta reegli loomine ja salvestamine

Kasutage PowerShelli, et luua kasutajate jaoks transpordireegel meilisõnumite toimetamiseks fookustatud vaatesse.

 1. Exchange Online’iga ühenduse loomine kaug-PowerShelli kaudu

 2. Selle toimingu või nende toimingute jaoks peavad teil olema vajalikud õigused. Ülevaate sellest, mis õiguseid te vajate, leiate teema Sõnumiside poliitika ja vastavusõigused jaotisest „Transpordireeglid“.

 3. Käivitage kõigi personaliosakonna sõnumite teisaldamiseks (näiteks fookustatud sisendkausta) järgmine käsk.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  NB! : 

  • Selles näites on nii "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" kui ka "tõene" tõstutundlik.

  • Fookustatud sisendkaust järgib X-päist, mis möödub tarbetu meili kaustast, niiet kui kasutate seda seadet tarbetu meili kasutas, kasutatakse seda ka fookustatud sisendkaustas.

  Üksikasjalikku teavet süntaksi ja parameetrite kohta leiate teemast New-TransportRule.

Kuidas veenduda, et see toimis?

Selleks, et näha millised meilisõnumid jõuavad fookustatud sisendkausta transpordireegli erandi tõttu sisendkausta, saate kontrollida meilisõnumi päist. Valige oma ettevõtte meilikastist meilisõnum, millele kehtib fookustatud sisendkausta transpordireegel. Vaadake sõnumile märgitud päiseid, ning peaksite nägema päistX-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. See tähendab, et erand ei tööta. Vaadake teemat Interneti päisete teabe kuvamine meilisõnumi puhul, kui soovite saada lisateavet päiseteabe leidmise kohta.

Fookustatud sisendkausta teie ettevõtte jaoks sisse või välja lülitamine

PowerShelli abil saate ettevõtte töötajate sisendkausta sisse- ja välja lülitada. Kas soovite seda teha Office 365 halduskeskuse kaudu? Andke sellest meie spetsialistidele teada. Jagage oma ideed siin!

Fookustatud sisendkausta väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

Selles PowerShelli näites lülitatakse fookustatud sisendkaust teie ettevõtte jaoks välja. Kasutajad pääsevad funktsioonile ikka juurde. Soovi korral saavad nad fookustatud sisendkausta klientrakendustes siiski lubada.

 1. Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu

 2. Selle toimingu või nende toimingute jaoks peavad teil olema vajalikud õigused. Ülevaate sellest, mis õiguseid te vajate, leiate teema Sõnumiside poliitika ja vastavusõigused jaotisest „Transpordireeglid“.

 3. Käivitage Get-OrganizationConfig cmdlet-käsk.

  Get-OrganizationConfig
 4. Praeguse sätte kontrollimiseks otsige üles atribuut FocusedInbox.

  PowerShelli vastus fookustatud sisendkausta oleku kohta.

 5. Käivitage fookustatud sisendkausta väljalülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Käivitage uuesti käsk Get-OrganizationConfig ja näete, et sätte FocusedInboxOn jaoks kuvatakse väärtus $false, mis tähendab, et fookustatud sisendkaust on väljalülitatud.

Fookustatud sisendkausta sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

 • Ülalkirjeldatud 5. toimingus käivitage fookustatud sisendkausta sisselülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Mida kuvatakse kasutajatele pärast fookustatud sisendkausta sisselülitamist?

Kasutajatele kuvatakse vaade „Fookustatud“ alles pärast seda, kui nad on Outlooki sulgenud ja taaskäivitanud. Outlooki taaskäivitamisel kuvatakse Outlooki kasutajaliideses uuele fookustatud sisendkaustale osutav näpunäide.

Fookustatud sisendkausta sisse- või väljalülitamine teatud kasutajate jaoks

Selles näites lülitatakse fookustatud sisendkaust ettevõtte Contoso töötajal Tim Matthews välja. Kasutajad pääsevad funktsioonile ikka juurde. Soovi korral saavad nad fookustatud sisendkausta klientrakendustes siiski lubada.

 1. Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu

 2. Selle toimingu või nende toimingute jaoks peavad teil olema vajalikud õigused. Ülevaate sellest, mis õiguseid te vajate, leiate jaotise „Transpordireeglid“ teemast Sõnumiside poliitika ja vastavusõigused.

 3. Käivitage Get-FocusedInbox cmdlet-käsk.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Praeguse sätte kontrollimiseks otsige üles atribuut FocusedInboxOn.

  PowerShelli vastus fookustatud sisendkausta oleku kohta.

 5. Käivitage fookustatud sisendkausta väljalülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. VÕI käivitage selle sisselülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Fookustatud sisendkausta KKK

Siit leiate vastused fookustatud sisendkausta puudutavate korduma kippuvatele küsimustele. Kui te ei leia oma küsimusele vastust, andke meile sellest kommentaari lisamise teel teada ning lisame selle nimistusse.

Viimati värskendatud 7. aprillil 2017

Kas saan kontrollida, kuidas ma oma ettevõttes funktsiooni „Fookustatud sisendkaust“ kättesaadavaks teen?

Jah. Fookustatud sisendkausta saate kogu ettevõtte või siis spetsiifiliste kasutajate jaoks sisse või välja lülitada.

Kas fookustatud sisendkausta funktsioon on saadaval AINULT Office 2016 klientidele?

Jah, mõjutab ainult need kasutajad, kellel on Office 2016. Funktsiooni ei tehta tagasiulatuvalt kättesaadavaks rakenduses Outlook 2013 ja vanemates versioonides.

Kui kaua kulub aega Outlooki fookustatud sisendkausta muudatuste jõustumiseks?

Fookustatud sisendkausta sisse- või väljalülitamisel jõustuvad sätted siis, kui kasutajad Outlooki sulgevad ja uuesti avavad.

Mis juhtub tarbetu meili funktsiooniga, kui lülitan sisse fookustatud sisendkausta?

Pärast üleminekut ei toimetata vähemolulisi sõnumeid enam kausta Tarbetu. Selle asemel jaotatakse meilisõnumid teie postkastis vahekaartidele Fookustatud ja Muu. Kuna fookustatud sisendkausta funktsioon kasutab sama algoritmi, mis teisaldas sõnumeid kausta Tarbetu, teisaldatakse varem kausta Tarbetu toimetatud sõnumid nüüd vahekaardile Muu. Kõik sõnumid, mis juba olid teie kaustas Tarbetu, jäävad sinna seni, kuni otsustate need kustutada või teisaldada.

Vaadake seda postitust, Tony Redmond, Microsoft MVP: Kuidas fookustatud sisendkausta funktsioon asendab rakenduses Office 365 tarbetu meili funktsiooni.

Kas ma saan tarbetu meili funktsioonis hoida kasutajaid? Mida Microsoft soovitab, kui võrrelda omavahel tarbetu meili funktsiooni ja fookustatud sisendkausta kasutamist?

Jah, te saate kasutajatele jätta võimaluse kasutada tarbetu meili funktsiooni ning keelata fookustatud sisendkausta, kuid tarbetu meili funktsioon asendatakse viimaks siiski täielikult fookustatud sisendkausta funktsiooniga, mistõttu soovitab Microsoft kohe sellele üle minna.

Kas ma peaksin oma lõppkasutajatele keelama tarbetu meili funktsiooni, kui viime kõik üle fookustatud sisendkaustale?

Ei. Tarbetu meili funktsiooni saab postkasti jaoks välja lülitada ainult cmdlet-käsu SetClutter käivitamise teel. Kui te seda teete, näeb postkasti omanik sõnumeid, mis suunati eelnevalt ümber tarbetu meili kausta, sisendkaustas ning nad peavad oma sõnumid läbi töötama seni, kuni nende klientrakendus on värskendatud versioonile, mis toetab fookustatud sisendkausta. Seetõttu on targem tarbetu meili funktsiooni enne uuendatud klientrakendused saadavale tulemist mitte keelata.

Miks on fookustatud sisendkausta haldamiseks kaks erinevat cmdlet-käsku?

Fookustatud sisendkaustaga on seotud kaks olekut.

 • Organisatsioonitase: Fookustatud sisendkausta olek ja seostatud viimase värskenduse ajatempel.

 • Postkastitase: Fookustatud sisendkausta olek ja seostatud viimase värskenduse ajatempel

Cmdlet-käsk Get/Set-Organization tagastab/muudab fookustatud sisendkausta organisatsiooni tasemel ning cmdlet-käsk Get/Set-FocusedInbox tagastab/muudab fookustatud sisendkausta postkasti tasemel.

Kuidas otsustatakse rakenduse Outlook puhul kuvada fookustatud sisendkausta kogemust nende kahe olekuga?

Outlook otsustab keskkonna kuvamise üle, valides uusima ajatempliga cmdlet-käsu. Vaikimisi on mõlemad ajatempleid väärtusel "null" ja sellisel juhul on funktsioon lubatud.

Miks ei tagasta cmdlet-käsk Get-FocusedInbox väärtust „tõene“, kui olen fookustatud sisendkausta oma ettevõtte jaoks välja lülitanud?

Fookustatud sisendkausta juhtimiseks on kaks cmdlet-käsku. Käivitades postkastikäsu Get-FocusedInbox, tagastatakse postkasti taseme olek. Outlooki keskkond valitakse sõltuvalt sellest, millise cmdlet-käsu olekut viimati muudeti.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×