Fontide muutmine

Saate font muuta nii ühel slaidil kui ka kogu esitluse ulatuses.

Fontide muutmine ühel slaidil

  1. Tehke ühte järgmistest.

    • Üksiku lõigu või fraasi fondi muutmiseks valige tekst, mille fonti soovite muuta.

    • Kogu kohatäited oleva teksti fondi muutmiseks valige kohatäite tekst või klõpsake kohatäidet.

  2. Valige menüü Avaleht jaotises Font soovitav font loendist Font.

Fontide muutmine kogu esituses

Kui kasutate ühte juhtslaidi ja muudate fonti juhtslaidil, siis kuvatakse uus font kogu esitluses.

Mitme juhtslaidi kasutamisel (nt juhul, kui rakendate esitlusele rohkem kui ühe kujundusmall), tuleb fondi laadi muuta igal juhtslaidil.

  1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  2. Klõpsake vasakpoolsel juhtslaide ja paigutus sisaldaval paanil seda juhtslaidi pisipilti või paigutust, mis sisaldab muudetavat fonti.

  3. Klõpsake juhtslaidil või paigutusel tiitliteksti või kehatekstitasandit, millele soovite uut fondilaadi rakendada.

  1. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Fondid ja valige loendist soovitud font.

Korrake 1. kuni 4 . juhise toiminguid kõigi muudetavate fontide puhul. Slaidide redigeerimisse tagasipöördumiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Sulgemine nuppu Sule juhtslaidivaade.

Rakenduskoht: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewKas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt