ExpressRoute ja QoS Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Teenusekomplekti Office 365 ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande jaoks mõeldud lahenduse Azure ExpressRoute abil saate teenusekomplektiga Office 365 ühenduse luua spetsiaalse privaatse võrguühenduse kaudu. Skype’i ärirakenduste jaoks mõeldud privaatne ühendus tagab töökindluse ja usaldusväärsuse ning avaliku Interneti-ühendusega võrreldes suurema privaatsuse. Nüüd saab Office 365 ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande tarbeks soetada parema ja suurema prognoositavusega võrguühenduse, mis pakub äriklassi töökindlust ja mille töövõimeaeg on tagatud teeninduslepinguga.

Märkus. : Seal on uus versioon, mille läbilaskevõime kalkulaator, mis on saadaval Skype'i ärirakenduse läbilaskevõime kalkulaator, kuid, neid juhiseid selle dokumendi kasutab Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime Kalkulaator.

Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne ja ExpressRoute

Koostöö Microsofti ExpressRoute’i partneriga võimaldab teil privaatse pilvepõhise ühenduse kaudu kasutada paljusid Office 365 rakendusi (sh Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne) . Ent Skype’i ärirakenduse reaalajas telefoni- ja videokõnede jaoks on vaja võrguteenuseid, mis on spetsiaalselt konfigureeritud toetama selliseid Office 365 reaalajas koormusi. Ühtlasi tähendab see, et võrgu läbilaskevõimest peab piisama vajalikul hulgal liikluse edastamiseks ja klientidele kvaliteetse äriklassiteenuse pakkumiseks.

Selle dokumendi otstarve on anda teile, administraatoritele ja võrguarendajatele ülevaade selle kohta, mida on vaja teha reaalajas suhtluse võimaldamiseks ning milliseid abistavaid tööriistu pakub Microsoft nendele tingimustele vastava võrgu väljatöötamiseks. Üksikasjalikke juhiseid anname allpool näidisjuhtumi abil.

Dokumendi esimesest osast leiate näidisjuhtumi, kus võrgustruktuuri kujundamisel kasutatakse rakenduse Lync 2010 ja Lync 2013 läbilaskevõime kalkulaatorit, mille abil leitakse hinnangulised võrgunõuded ulatusliku mitut saiti hõlmava Skype’i ärirakenduse ExpressRoute’i juurutamiseks. Dokumendi teises osas antakse ülevaade teenuse kvaliteedi (QoS) põhimõtetest ja kirjeldatakse Skype’i ärirakenduse reaalajas suhtluse toetamiseks vajalikke tehnilisi üksikasju ja võrgutüüpe.

See teave aitab teil end kurssi viia teenusekvaliteedi (QoS), ExpressRoute’i ja võimalike kitsaskohtadega ning annab praktilised teadmised nende tööriistade ja meetodite kohta, mille abil saate kogu Skype’i ärirakenduse võrgus juurutada ExpressRoute’i.

Alustamine

Kui valmistute Skype’i ärirakenduse jaoks ExpressRoute’i juurutama, soovitame tutvuda ExpressRoute’i ühendusemudelite, võimalike partnerite ja asukohtadega ning lugeda, mida on vaja teha ExpressRoute’i ostmiseks ja asutuse ettevalmistamiseks. Järgnevalt mõningad teemad, mis aitavad teil algust teha:

1. osa. Näidisjuhtum – ExpressRoute Dewey õigusbüroo jaoks

Selles Dewey õigusbüroo kohta käivad näites selgitatakse, kuidas häälestada võrk, tellida võrgupääsuteenused ja määrata Skype’i ärirakenduse veebiväljaande jaoks mõeldud ExpressRoute’i toetamiseks vajalik võrguläbilaskevõime.

Taust Dewey õigusbüroo on suur õigusteenuste ettevõte, kus 78 kontoris töötab 790 advokaati ja kokku 5580 töötajat. Lisaks New Yorgis olevale peakontorile on bürool kolm piirkonnakontorit (Chicagos, San Franciscos ja Dallases) ning 24 suuremat ja 50 väiksemat harukontorit üle riigi. Ettevõte tegeleb ulatuslike ja keerukate juhtumitega, mille kallal töötatakse korraga vähemalt kahes kontoris. Selline võrgustruktuur tähendab võrdlemisi suurt kontoritevahelist võrguliiklust.

Dewey õigusbüroo koosneb üsna noorest personalist ja advokaadid ning teised töötajad on tehnoloogiaga tuttavad, sest kasutavad seda oma igapäevatöös pidevalt.

Kasutajate jaotus kontorite ja ametikohtade lõikes

Peakontor (NY)

Piirkondlikud kontorid (3)

Suured harukontorid (24)

Väikesed harukontorid (50)

Juhtkond

20

10

1

1

Partnerid

150

50

10

5

Juristid

300

100

20

10

Juristiabi

400

125

30

15

Juhtkonna assistendid

100

35

6

3

IT ja üldine haldus

100

25

3

2

Kokku saidi kohta

1 070

345

70

36

Saidi klassi kokku

1 070

1,035

1 680

1800

Võrgu häälestamine

Dewey õigusbüroo reaalajas teenuste järjepidevuse ja kvaliteedi tagamiseks peavad olema täidetud järgmised põhitingimused.

 • Nad soovivad pakkuda tavakõnefunktsioone ka voolukatkestuste ajal, seega peavad võrgukommutaatorid ja ruuterid edastama voolu Etherneti (PoE) IEEE 802.3af või 802.3at kaudu.

 • Võrgukommutaatorid ja ruuterid peavad kasutama puhvertoiteallikaid (UPS), et tagada töö ka voolukatkestuste ajal.

  Kuna neil on WiFi-ühendus kontoritevahelise LAN-võrguga, soovitame neil kindlasti otsida sertifitseeritud Skype’i ärirakenduse WiFi-taristu partner Skype’i ärirakenduse lahenduste veebilehelt.

  Näpunäide. :  Soovitame kasutada 802.11n ja 802.11ac traadita side ühenduse pääsupunkte.

 • Kõige olulisem on, et kõikide kontorite LAN-võrgud oleks häälestatud QoS-i põhimõtetest lähtuvalt. See kehtib nii arvutite, sülearvutite ja muu võrguriistvara (nt kommutaatorid ja ruuterid) kohta.

Nüüd, kui oleme selgitanud põhitõdesid Dewey õigusbüroole tipptasemel tavakõneteenuste pakkumise kohta, soovitame Azure ExpressRoute’iga ühenduse loomiseks kasutada mõne võrguteenust pakkuva partneri hulgiprotokoll-siltkommutatsioonil (MPLS – Multi-Protocol Label Switching) põhinevat IP-teenust. MPLS tagab garanteeritult minimaalsete viivituste, kõikumiste ja paketikadudega IP-teenuse. Kui MPLS pole saadaval, saab kasutada ka mõne meie ExpressRoute’i andmevahetusteenuse partneri pakutavat Ethernet-ühendust.

MPLS-i pakkujad pakuvad mitmesuguseid teenusetasemeid, kuid nende tasemete tingimused on kõigil erinevad. Teil tuleb teenusepakkujaga põhjalikult läbi arutada, mis andmed tuleb Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaatorisse sisestada ning mis võimalused on Office 365 reaalajas toimivate rakenduste jaoks saadaval ja soovitatavad.

Skype’i ärirakenduste jaoks sobivate MPLS-i teenusetasemete väljaselgitamiseks on kaks viisi:

 • liikluse lõpp-punkti märkimine eristatud teenuste koodipunkti (DSCP – DiffServ Control Point) abil;

 • võrgupääsuloendi (ACL – Access Control List) põhjal.

Lõpp-punkti märkimise kasutamiseks tuleb konfigureerida kõik Dewey õigusbüroo võrku ühendatud Windowsi-seadmed määrama pakettidele DSCP-märgistused ja rakendama QoS-i kõikide kontorite võrgukommutaatorites ja ruuterites, veendumaks, et QoS-i märgistusi ei eemaldata. DSCP-märgistused võrgupakettidel annavad teenusepakkujale teavet selle võrgupaketi prioriteedi kohta. Lisateavet DSCP kohta leiate 2. osast QoS-i jaotisest.

Võrgupääsuloendil põhineva märkimise korral rakendatakse DSCP prioriteedimärgistusi teenusepakkujapoolses ruuteris UDP lähtepordi alusel. Rakenduste jaoks soovitatavad pordivahemikud on loetletud peatükis 2.6.1.1: Võrgu plaanimine, jälgimine ja tõrkeotsing Lync Serveriga. Oluline on see ühildada Dewey õigusbüroo üldise QoS-i lahenduse ja ülesehitusega, olla kursis QoS-i poliitikatega ning osata hinnata pakettide märkimisel võimalike vigade tekkimise ohte.

Igal ExpressRoute’i võrguteenuse pakkuja pakub teenuseklassi (QoS), mis sobib reaalajas telefoni- ja videokõnede funktsioonide jaoks. Selle teenuseklassi nimi on tavakõnede puhul „Expedited Forwarding“ (EF, „kiirendatud edastus“) ja videokõnede puhul „Assured Forwarding“ (AF, „Turvaline edastus“). EF-i liikluse jaoks läbilaskevõime valimisel tuleb otsus enne ostmist hoolikalt läbi mõelda. Põhjuseks on asjaolu, et teenuse tavakõnefunktsioonide klassis ei tehta erandeid, kui teiepoolne heliandmete liiklus ületab teenuseklassis ettenähtud piirangu.

Näpunäide. :  Kõik selles klassis saadetud heliandmed, mis ületavad teenusepakkuja lubatud mahu, likvideeritakse kohe (see tähendab helikvaliteedi langust).

Kui vaadata Dewey õigusbüroo võrgu üldist struktuuri, on väga oluline õigesti määrata võrgu läbilaskevõime, millest piisaks võrgusisese heliandmete liikluse toetamiseks ja märkida iga helipakett (kusjuures ainult helipaketid) heliandmetele vastava DSCP-märgistusega (nt DSCP EF 46).

Ettevõtte võrgus QoS-i rakendamiseks peavad lõpp-punktid või ruuterid igale paketile määrama sobiva 3. kihi prioriteedi tunnuse (nt DSCP). Kõikides kommutaatorites ja ruuterites kogu võrgu ulatuses peab QoS olema sisse lülitatud. Kui kas või ühes kommutaatoris või ruuteris pole QoS sisse lülitatud, võidakse seda kommutaatorit või ruuterit läbivate heli- või videopakettide QoS-märgistused eemaldada. Seeläbi välistatakse QoS-i toimimine kõikides järgmistes kommutaatorites ja ruuterites, mis vähendab ExpressRoute’i väärtust.

Korrektseks toimimiseks on vaja ka igas punktis määratleda 3. ja 2. kihi QoS-i prioriteetide seosed. 2. kihi prioriteedimehhanismid on kaabelühendusega võrkude jaoks määratletud standardis IEEE 802.1p ja WiFi-võrkude jaoks standardis 802.11e/WMM. Lisaks sellele peab võrguteenuse pakkuja MPLS-i võrgu pool olev ruuter säilitama väljuvate pakettide DSCP-märgistused, et need paketid jääks MPLS-i vastavasse teenuseklassi.

Näpunäide. : QoS häälestamise kohta üksikasju, vaadake jaotise 2.6 Võrgu plaanimine, jälgimine, ja Lync serveriga tõrkeotsing. Näete leping võrgu nõuded Skype'i ärirakenduse 2015 mitme võrgu kavandamise nõuded.

Võrgu pääsuteenuste tellimine

Kui ExpressRoute’i toetamiseks vajalikud QoS-i tingimused on täidetud ja seadmed häälestatud, on vaja esitada ExpressRoute’i võrgu pääsuteenuste tellimus. Microsofti võrguteenuseid pakkuvale partnerile Dewey õigusbüroo jaoks ExpressRoute’i teenuste tellimiseks esitatav tellimus peab sisaldama järgmist teavet:

 • võrgu läbilaskevõime, mida on vaja iga kontori ühendamiseks ExpressRoute’i ja teenusekomplektiga Office 365;

 • võrgu läbilaskevõime, mida on vaja Dewey õigusbüroos kasutatavate Skype’i ärirakenduste toimimiseks vajalike teenuseklasside jaoks. Teenuseklassiga seotud läbilaskevõime sõltub sellest, kui suurt liiklust prognoositakse Skype’i ärirakenduse funktsioonide (nt telefoni- ja videokõned, kiirsõnumside, võrgusolekuteave ja kuva ühiskasutus) kasutamiseks.

Skype’i ärirakenduste jaoks vajaliku läbilaskevõime väljaselgitamine

Kui Dewey õigusbüroole vajalik üldine läbilaskevõime on kindlaks tehtud, tuleb teada ka seda, kuidas läbilaskevõime eri teenuseklasside vahel jaotuma peaks. Näiteks kui palju ribalaiust kasutab iga Skype’i ärirakendus.

Need näitajad saab kõikide Dewey õigusbüroo kontorite lõikes välja selgitada Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaatori abil. See kalkulaator on Exceli-põhine tööriist, mis võimaldab hinnata Skype’i ärirakenduste (sh telefoni-, video- ja konverentskõned ja kuva ühiskasutus) kasutusmahte. Kalkulaator koostab iga võrku kuuluva kontori kohta automaatselt läbilaskevõime prognoosi ja paneb paika teenuseklassidega seotud nõuded. Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaatori allalaadimisel saate kaasa ka kasutusjuhendi, kust leiate üksikasjalikud juhised selle kasutamise kohta.

Arvutustabeliga töötamisel on abiks järgmiste värvikoodidega arvutustabelilahtrid:

 • roheline – üldised andmesisestusalad;

 • kollane – täpsemad andmesisestusalad. Neid saab muuta, kuid olge seda tehes tähelepanelik;

 • punane – kirjutuskaitstud lahtrid, mille sisendväärtused on lukus ning neid ei saa muuta;

 • hall – ainult kuvamiseks. Need on tulemid või üldistest sisestusaladest pärit andmed.

Dewey õigusbüroo võrgustruktuuri kujundamisel tuleb esmalt kasutajatele määrata neid iseloomustavad kasutajatüübid. Iga kasutajatüübi jaoks saab määrata Skype’i ärirakenduste prognoositava kasutusmahu (Pole, Väike, Keskmine, Suur või üks kolmest kohandatud valikust). Need valikud on kasutajatüüpide töölehel. Iga valiku (Väike, Keskmine ja Suur) juures on toodud täpsed kasutusmahud, aga valikute vaikesätteid saab muuta. Kui märgite kasutajatüüpide juurde igas kontoris seda tüüpi esindavate kasutajate arvu, arvutab kalkulaator kontorite jaoks vajaliku läbilaskevõime.

Määrata saab ka kasutatavad heli- ja videokodekid ning selle, kas edastamisel rakendatakse veaparandust; samuti muud süsteemiparameetrid, mis mõjutavad läbilaskevõimega seotud tingimusi. Võite kasutada Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaatori vaikesätteid või valida muud kodekid ja süsteemiparameetrid. Dewey õigusbüroo võrgustruktuuri kujundamisel saab kasutada vaikesätteid. Vaikesätteid saab hõlpsalt muuta sealsamas kuvatava rippmenüü kaudu. Iga valiku jaoks määratud läbilaskevõimed on loetletud kodekite töölehel. Kui mõnda sätet muudate, värskendatakse iga kontoriga seotud läbilaskevõime ja teenuseklassi (CoS) vahelist seost. See funktsioon võimaldab testida võimalikke konfiguratsioone ja uurida, kuidas muudatused läbilaskevõimele kehtivaid nõudmisi mõjutavad.

Oleme Dewey õigusbüroo võrgus määratlenud kolme tüüpi kasutajad: juhtkond/partner, jurist/juristiabi ja IT-administraatorid. Allolevas tabelis on näidatud, kuidas oleme iga tüüpi kasutaja jaoks häälestanud Skype’i ärirakendustega seotud kasutusprofiilid.

Kasutajatüübid ja kasutusprofiilid (kasutajatüüpide tööleht – veerud A–P)

Kasutajatüüp

Kiirsõnumside ja võrgusolekuteave

Telefonikõned võrdõigusvõrgus

Videokõned võrdõigusvõrgus

Telefonikonverentsid

Videokonverentsid

Töölaua ühiskasutus

Konverentsi sissehelistamine

Lync 2010 RTV tüüp

Kaugkasutajad

Lync 2013 stereoheli

Lync 2013 videokõne kvaliteet

Lync 2013 kasutaja tegevus võrdõigusvõrgu videokõne aknas

Lync 2013 Mitme vaatega kasutamine

Juhtkond/ partner

Suur

Keskmine

Väike

Keskmine

Keskmine

Pole

Keskmine

CIF

0%

0%

Parim

Tavaline

Tavaline

Jurist/ juristiabi

Suur

Keskmine

Väike

Keskmine

Suur

Suur

Keskmine

CIF

0%

0%

Keskmine

Tavaline

Tavaline

IT-administraatorid

Suur

Keskmine

Pole

Väike

Pole

Pole

Keskmine

CIF

0%

0%

Keskmine

Tavaline

Tavaline

Peate sisestama teabe tabelisse Kasutajate jaotus kontorite ja ametikohtade lõikes, mis on toodud eespool Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaatoris kontorite töölehel. Kuna piirkondlikes kontorites on täpselt sama palju kasutajaid, määratletakse need ühe kontorina ja täpsustatakse, et neid on kolm eksemplari. Sama tehti suurte ja väikeste harukontorite puhul, kus oli vastavalt 24 ja 50 kasutajat.

Kui olete määranud iga kasutajatüübi sätted, tuleb kontorite töölehel sisestada iga kasutajatüübi juurde seda esindavate kasutajate arv. Kõigi kontorite töötajate koguarvu värskendatakse automaatselt. Kuna Office 365 asukohas ei saa kasutajaid olla, tuleb kõik need kasutajad sisestada töölehel harukontorite ridadele. QoS-i liikluseklasside jaoks vajalikku WAN-i läbilaskevõimet kajastavas tabelis sisestab Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaator andmed parima võimaliku jõudluse klassi, andmeliikluse klassi ja reaalajas liikluse klassi veergudesse. See teave on esitatud allolevas tabelis.

Näpunäide. :  Terviklik arvutustabel sisaldab ka igas rakenduses maksimaalset samaaegsete seansside arvu, aga ruumi kokkuhoiu mõttes on need veerud praegu kustutatud.

Kasutajatüübid kontorite kaupa (kontorite tööleht – veerud A, D, I ja AI–AX)

Kontori nimi

Kasutajate koguarv kontoris

Sarnaste kontorite koguarv

1. kasutajaprofiil

1. kasutajaprofiili kasutajad

2. kasutajaprofiil

2. kasutajaprofiili kasutajad

3. kasutajaprofiil

3. kasutajaprofiili kasutajad

Peakontor

1070

1

Juhtkond/partner

170

Jurist/juristiabi

700

IT-administraatorid

200

Piirkondlikud kontorid

345

3

Juhtkond/partner

60

Jurist/juristiabi

225

IT-administraator

60

Suured harukontorid

70

24

Juhtkond/partner

11

Jurist/juristiabi

50

IT-administraator

9

Väikesed harukontorid

36

50

Juhtkond/partner

6

Jurist/juristiabi

25

IT-administraator

1

Rakenduse jaoks nõutav läbilaskevõime saidi kohta (kbit/s) (kontorite tööleht – veerud A ja BQ kuni LF)

Kontor

Suurim läbilaskevõime SIP/kiirsõnumside puhul

Suurim Intersite omavahelistes heli ribalaius

Suurim Intersite omavahelistes Video ribalaius

Suurim läbilaskevõime telefonikonverentside puhul

Suurim läbilaskevõime videokonverentside puhul

Suurim läbilaskevõime WAN-i ühiskasutuse puhul

Suurim läbilaskevõime WAN-is PSTN-kõnede puhul

Peakontor

1070

525,30

560,00

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

Piirkondlikud kontorid

345

185,40

560,00

255,00

1320,00

1536,00

896,10

Suured harukontorid

70

92,70

560,00

102,00

600,00

384,00

216,30

Väikesed harukontorid

36

119,40

560,00

76,50

600,00

384,00

123,60

Ilmselt kõige olulisemad arvutustabeli veerud on need, mis kirjeldavad WAN läbilaskevõime QoS klassi. See on näidatud järgmises tabelis. Andmed on toodud teil on vaja võrgu pakkujaga järjestamiseks igal saitidele juurdepääsu ühenduse teave. Kokku läbilaskevõime arvutades pidage meeles, iga haru saidid, mille väärtus on sama tüüpi saitide jaoks läbilaskevõime korrutamiseks. Partneri ExpressRoute võrgu teenuste ühenduse näete Azure'i ExpressRoute.

Väga tähtis on, et te ei ületaks telefonikõnefunktsioonide või EF-i teenuseklassi jaoks määratud läbilaskevõimet. Likvideeritakse suvalised andmepaketid, nii et ainult ühe kõne või kõnerühma kvaliteedi langemise asemel võivad kannatada kõik pooleli olevad kõned. Samuti on oluline, et EF-i klassi DSCP-märgistus (nt DSCP = 46) määrataks ainult telefonikõneandmete pakettidele, sest muud tüüpi pakettide lisamisel võib telefonikõneandmete järjekord üle täituda.

Näpunäide. :  Rõhutame, et kuigi EF-i teenuseklassis on garanteeritult parim jõudlus, likvideeritakse kohe kõik ettenähtud läbilaskevõimet ületavad paketid.

Koondläbilaskevõime QoS-i klassis kohta kontorite lõikes (kontorite tööleht – veerud A ja ML kuni MR)

Kontori nimi

Parima võimaliku jõudluse klass (DSCP: 0)

Andmeliikluse klass (DSCP: kohandatud)

Reaalajas liikluse klass (DSCP: 34, AF41)

Prioriteetse liikluse klass (DSCP: 46, EF)

Peakontor

0,00

5764,80

3200,00

3953,10

Piirkondlikud kontorid

0,00

2033,60

1880,00

1336,50

Suured harukontorid

0,00

486,40

1160,00

411,00

Väikesed harukontorid

0,00

438,40

1160,00

319,50

Plaani rakendamine

Saame arvutada kokku läbilaskevõime, mis on läbida WAN- ja läbilaskevõimet, mis on läbida ExpressRoute, kasutades vajalikku läbilaskevõimet arvavad taotluse ühe koha kohta ülaltoodud tabelis. See osa läbib ExpressRoute liiklus välistab saidi omavahelistes läbilaskevõime.

Kontor

Suurim läbilaskevõime SIP/kiirsõnumside puhul

Suurim läbilaskevõime telefonikonverentside puhul

Suurim läbilaskevõime videokonverentside puhul

Suurim läbilaskevõime WAN-i ühiskasutuse puhul

Suurim läbilaskevõime WAN-is PSTN-kõnede puhul

Kokku ExpressRoute liikluse saidi klassi (st koguaeg saitide #)

Headquarters

1 070

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

11361.80

Piirkondlike büroode

345

255,00

1320,00

1536,00

896,10

8704.20

Suure harude

70

102,00

600,00

384,00

216,30

32935.20

Väike harude

36

76,50

600,00

384,00

123,60

61005.00

See tähendab, et Skype'i ärirakenduse veebiväljaande liiklust, mis on kiire marsruutimiseks läbida ligikaudu 114 Mbps, et Dewey on vaja vähemalt 200 Mbps tellimuse ExpressRoute. Mitme ExpressRoute topoloogia võib osta ExpressRoute silmitsemine asukohtades. See võib soovitatav, kui Dewey's saidid on eri piirkondades või paindlikkust kui selle ühenduse soovitud ExpressRoute circuit nurjub. Kui ostate ExpressRoute topoloogia mitme Azure'i piirkondades, tuleb saada globaalse ühenduvuse ExpressRoute ExpressRoute premium lisandmooduli.

Nüüd, kui teil on vaja läbilaskevõime kogusumma ja klassi teenuse (CoS) saab tellimusi teie valitud võrgu läbilaskevõime arvude teenuse osutaja. Ärge unustage sisaldab liikluse muude rakenduste ja teenuste jaoks. Pakume võrgu kavandamise juhised muude Office 365 teenuste, sh läbilaskevõime kalkulaatorid Exchange'i ja OneDrive. Teenusepakkuja võrgu läbilaskevõime tellimus olla suurem, kuna sisene-liikluse tuleb lisada uuesti sisse. Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaator pakub ainult hinnang oodatud liikluse, seetõttu on soovitatav võrgu võimalus toetavad liikluse läbi stressitest mahu kinnitamiseks.

Näpunäide. : Soovitame tungivalt võrgu koormustest teha võrgu eelhindamise ajal.

Koormustest sisaldab taristu loomist, konfigureerimist ja seejärel käitamist eeldatavas mahus simuleeritud liikluse edastamiseks, samal ajal jõudlust jälgides. Liikluse prognoosid võivad mõnes valdkonnas ebatäpseks osutuda, aga vähemalt võite kindel olla, et võrk toetab sellises mahus liiklust nagu Lync 2010 and 2013 läbilaskevõime kalkulaator ennustas. Soovitatav on koormustesti käitada vähemalt paar päeva, kuid mida kauem see töötab, seda täpsemalt saate näitajaid piiritleda. Kuid koormustesti perioodi pikendamisel peaks arvesse võtma ka seda, et maksate võrguteenuse eest ilma tegelike kasutajate võrguliiklust edastamata. Microsoft on mitu edasimüüjat sertifitseerinud oma „IT Pro Toolsi“ programmi raames pakkuma võrguhalduse ja -kasutuse tööriistu, sealhulgas võrgu eelhindamiseks kasutatavaid koormustööriistu. Skype’i ärirakenduses on olemas ka süsteemiintegraatorid, kes saavad sertifitseeritud IT Pro Toolsi tööriistade abil võrku teie eest hinnata. Lisateavet leiate veebilehelt Skype’i ärirakenduse lahendused: IT Pro Tools.

Koormustest aitab saada kinnitust, et võrk toetab liiklust vajalikus mahus, kuid andmed, mille Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaator arvutab, võivad tegelikult mitmel põhjusel olla ebatäpsed. Soovitame kontorivõrke järjepidevalt jälgida ja pärast võrgu juurutamist seda jooksvalt hinnata, veendumaks, et läbilaskevõimest piisab ja QoS-i süsteemid töötavad õigesti. Lisaks on oluline jätkata võrgu jälgimist edaspidi täiendavate reaalsete kasutajate lisamisel.

2. osa. Skype’i ärirakenduse ExpressRoute’i QoS

Microsofti ExpressRoute teenus pakub asjakohast ühenduse Azure'i pilves, kuid Office 365 reaalajas töökoormus side teenuste võrguteenuste piisavalt ribalaiust liiklus teha ja mis toetavad kvaliteedi, teenuseid (QoS) esitamisel hinde ärikasutaja kogemus. QoS, mis on võimeline olema konfigureeritud end-end (PC, võrgu lülitid ja ruuterid pilveteenusesse), nagu mis tahes osa tee, mis ei toeta QoS vähendab kogu kõne kvaliteeti.

Selles jaotises eesmärk aidata teil mõista kui toetavad reaalajas IP-võrgu konfigureerimise ja toetavad mõne Office 365 reaalajas töökoormus kaudu mõne Microsoft ExpressRoute Exchange'i pakkuja või teenuse pakkuja partneri ExpressRoute juurutamise probleeme.

QoS on heaks võrguga üksnes üle ExpressRoute võrgu topoloogia ja kasutatakse võrgustikus Microsoft Skype'i ärirakenduse liikluse. Täna, on mõned Väljaminevad ühendused Microsoftilt osade DSCP puuduvate väärtuste Skype'i ärirakenduse jaoks. Kuni väljaminev liiklus on märgitud täielikult DSCP väärtusi, soovitatakse QoS märgistuse lisamine liikluse oma võrgu piiri käesoleva artikli Rakendamise QoS abil võrgu juurdepääsu juhtimine loend (ACL) jaotises kirjeldatud juhiseid.

Reaalajaga seotud probleem

Tipptasemel telefoni- ja videokõnede pakkumiseks peab IP-võrk vastama spetsiaalsetele tingimustele. Reaalajas liiklus kasutab reaalaja-transpordiprotokolli (RTP), mis põhineb kasutajadatagrammi protokollil (UDP). Edastusohje protokoll (TCP) nummerdab kõik sõnumid, testib neid vigade leidmiseks ja kaasab muud mehhanismid kadunud või vigaste andmete tuvastamiseks ja uuesti edastamiseks, seevastu UDP ei paku nii töökindlat lahendust. Tõrgete tõttu rikutud või puhvri ületäitumise tõttu kadunud sõnumeid ei saa taastada. RTP jaoks valiti just UDP, sest reaalajaliiklus tingib selle, et isegi kui kadunud sõnumid uuesti saadetaks, jõuaks need kohale nii hilja, et ei avaldaks helisõnumite voo edastamisele mitte mingit positiivset mõju.

Kuna helipakettide kadumine võib teenust oluliselt mõjutada, on veebikujundajad IP-võrkudes edastatava heli ja video kvaliteedi parandamiseks mõelnud välja kaks järgmist lähenemist:

 • kodeerimise/dekodeerimise paindlikumaks muutmine pakettide kadumise korral. Seda saab teha ainult juhul, kui tekkinud tõrgete teatud mahus parandamiseks kasutatakse ennetavat veaparandust (FEC), mis on üks Office 365 reaalajas andmeedastuse funktsioon, või kui kasutatakse Microsofti kodekitele omaseid helidekodeerimissüsteeme, mis maskeerivad kadunud pakettide tekitatud kvaliteedikao.

 • Kasutage transporditeenuseid, mis põhinevad teenusekvaliteedi tagamise mehhanisme, et tagada võrgu töö ka viivituste, paketikadude, kõikumiste ja pakettide eri aegadel kohaletoimetamise korral.

Paindlik helikodeerimissüsteem pakub lahendust ainult paketikao probleemile, seega peaks reaalajas telefoni- ja videokõnede edastamiseks kasutataval võrgul olema viivitust ja kõikumist minimeerivad süsteemid. Kuid isegi paindliku kodeerimise puhul pole vastuvõtval jaamal võimalik helisignaalist luua äratuntavat versiooni, kui liiga palju pakette kaotsi läheb. See, kui palju pakette võib kaduma minna, ilma et helikvaliteet märgatavalt langeks, sõltub sellest, millist tehnikat kasutatakse heli kodeerimiseks. Sellegipoolest on paljude järjestikuste pakettide kadumine igal juhul suur probleem.

Viivituse minimeerimine on oluline, sest liiga pika viivituse tõttu võib vestluse voog takerduda ja kõnelejaid häirida. Heade tavade kohaselt peaks heli viivitus ühes suunas (st kõnelejast kuulajani) jääma alla 150 millisekundi. Loomulikult jõuavad andmed kohale pikema viivitusega, kui edastuslülisid on rohkem (nt kontinentide vahel andmeid edastades), sest levitamiseks ja signaali füüsiliseks edastamiseks kulub rohkem aega.

Kui viivitus ühes suunas on pikem kui 150 millisekundit, tekitab see kõneleja jaoks veidra olukorra. Kõnelejale jääb psühholoogilise efekti tõttu mulje, et teine osaleja ei kuulnud teda, ning kordab oma juttu. See aga kattub vastusega, mis edastati kaugelt ja jõudis kohale viivitusega. Kui olete kunagi helistanud satelliitkanali kaudu, siis ilmselt on see olukord teile tuttav. Satelliitkanali kaudu helistades on viivitus ühes suunas umbes 250 millisekundit, mida on lubatust palju rohkem.

Soovitatavad võrguparameetrid äriklassi heli tagamiseks

Parameeter

Soovitatav väärtus

Saabumistevaheline pakettide kõikumine (keskmine)

≤ 5 ms

Saabumistevaheline pakettide kõikumine (maksimaalne)

≤ 40 ms

Pakettide kadumise määr (keskmine)

ligikaudu 0%

Võrgu latentsus ühes suunas

≤ 100 ms (peaks hõlmama viivituse kontrolli vastavalt geograafilisele kaugusele)

Ettevõtte hinde kõneposti võrgu osana ExpressRoute

ExpressRoute pakub asjakohast ühenduse võrgu teenuse pakkuja (NSP) või mõne Exchange'i pakkuja (EXP) ühes 3 ühendussuvandid kaudu:

 • Pilveteenuse Exchange Colocation

 • Kakspunkt Ethernet ühendus

 • Kõik mis (IPVPN) ühenduse

See on kasulik kõrge kättesaadavuse (99,9% sees SLA) ja (puudub Interneti teel), usaldusväärseid marsruutimine mis secure ei mõjuta interneti-liikluse ja mõttes teenuse kvaliteeti märgistuse seadmise liikluse (QoS allpool). ExpressRoute koos hästi planeeritud WAN saab teile ettevõtte hinde kõneposti võrgu.

Võite kasutada ExpressRoute andmete teel büroode või andmekeskuste (kui hübriid topoloogia) mis on ühendatud ringi. Andmete välisest allikast kasutajate (nt kodune büroode, või reisil jne) ei ExpressRoute ringi võimendada, kui kasutajad on ühendatud VPN ja ei arvestata läbilaskevõime hinnangud sortimine ExpressRoute ringi jaoks sisse. Kui olete rahvusvahelistes klient, võite iga piirkonna ExpressRoute topoloogia osta ja kasutada BGP ühenduse siltide teavitada, et eelistatud ExpressRoute ringi (tavaliselt lähima üks iga saidi), samal ajal teiste topoloogia on suunatud liikluse marsruutimise reeglite pakkumine koondamise korral on katkestuste mõjutamata ühe ringi.

Kui ExpressRoute pole suvand

See ei ole võimalik kõigi saitide ühenduse ExpressRoute, kas kulud, ei ole võimalik kokku ExpressRoute eeltingimused või oma praeguse NSP piirangud. Kui te, kes ei saa kasutada ExpressRoute endiselt soovitame järgige allpool juhised märkimise QoS oma võrgustikus ja kavandada oma NSP lepingute tagamiseks piisavalt ribalaiust ja liikluse tähtsusastme põhjal QoS tugi.

Lisaks, kui teil on mitu piirkondades, kuid pole ExpressRoute topoloogia kõikides piirkondades tuleks kasutada piirkond BGP ühenduse siltide konfigureerimisel marsruudi liiklus kaabel esindused nii, et vältida mittevajalike pika teel. Näiteks vt mõni ettevõte, mis on Skype'i ärirakenduse veebiväljaande ettevõtte majutatud Ameerika Ühendriikides, kuid harukontorite Euroopa ja ettevõttel on ainult üks ExpressRoute ringi Edenvale sisse. Enamik Skype'i ärirakenduse veebiväljaande liikluse suunatakse andmekeskuses, kus organisatsiooni majutatakse (nt ettevõtte teiste kasutajatega Konverentskõnede), kasutades ExpressRoute ringi võib eelistatud enamik liikluse. Kui kasutaja Euroopa Liitu mõne muu tootja, kelle ettevõte asub Euroopa majutatud konverentskõne, meedia selle kõne sihtkoht oleks siiski Euroopa andmekeskuse teise ettevõtte asukoht. Liiklus kaudu ExpressRoute ringi sisse Edenvale oleks väiksem otsekoheseks marsruutimiseks, kui oleks võimalik Interneti kaudu. Sellisel juhul soovite konfigureerida marsruuterid oma võrgustikus (nt veebisaidil Euroopa esindused) kontrollida ühenduse sildid, kui tegemist marsruutimise reeglite ja marsruutimine kaudu Internet, mitte Edenvale ExpressRoute ringi liikluse, mis sisaldab Euroopa piirkond sildid.

Teenusekvaliteedi (QoS) ja teenuseklassi (CoS) põhimõisted

IP kontekstis tähendab teenusekvaliteet (QoS) mehhanisme, mida kasutatakse mõnele paketile teistest kõrgema prioriteedi omistamiseks. Rahvusvahelise Elekterside Liidu (ITU – International Telecommunications Union) definitsiooni kohaselt hõlmab QoS kõiki ühenduse kvaliteeti mõjutavaid tegureid (sh viivitus, kaod, signaali ja müra suhe, kõne segunemine, kaja, katkestused, sagedusnäitaja, helitase). Paketivõrkudega seotud termini „QoS“ täpsem nimetus on teenuseklass (CoS), mille keskmes on teenuse täiustamiseks viivituse, kõikumise ja paketikadude minimeerimine; sellegipoolest kasutame terminit „QoS“ ka edaspidi, sest see on levinum.

QoS-i pakkumine IP-võrgus eeldab kahte järgmist põhilist komponenti:

 • ribalaiuse reserveerimine teatud mahus igas reaalajaliikluse jaoks kasutatavas lülis; kui seda ribalaiust parasjagu reaalajas liikluse jaoks ei kasutata, saab seda kasutada muud tüüpi liikluseks. Levinud juhiste kohaselt peaks igas lülis peaks heliliikluse jaoks eraldama kuni 30% ribalaiusest;

 • pakettide päistesse prioriteedinäidiku lisamine, mille alusel saavad teel olevad kommutaatorid ja ruuterid sellele paketile prioriteedi määrata.

Kui pakett kommutaatoris või ruuteris vastu võetakse, lisatakse see väljundjärjekorda järgmise etapi või hüppe ootele. Eri prioriteeditasemete jaoks kasutatakse erinevaid väljundjärjekordi. Kommutaator või ruuter kasutab algorütmi, mille alusel teenindatakse kõrge prioriteediga järjekorda sagedamini kui madala prioriteediga järjekordi.

Juures on keerukas, et on QoS meetodit, mis on rakendatud Layer 2 (st Ethernet või Wi-Fi layer) ja Layer 3 (st IP layer). QoS rakendatud erinevalt võib-olla iga lüliti ja ruuteri võrgu kui ka võrgu ja võrgu teenusepakkuja võrgu konfigureerimist.

Skype’i ärirakenduste jaoks sobivate teenusetasemete määramiseks on kaks meetodit:

 • liikluse lõpp-punkti märkimine eristatud teenuste koodipunkti (DSCP – Differentiated Services Control Point) abil;

 • võrgupääsuloendi (ACL – Access Control List) põhjal.

Liikluse lõpp-punkti märkimine DSCP abil

Eristatud teenustele viidatakse kui „jämedateralisele“ mehhanismile, mida kasutatakse võrguliikluse liigitamiseks ja haldamiseks ning IP-võrkudes QoS-i pakkumiseks. Ruuterid ja muud 3. kihi funktsioone rakendavad seadmed kasutavad DSCP-d paketi prioriteedi määratlemiseks. QoS-i rakendamiseks sisestatakse 6-bitine DSCP väärtus IP päise eristatud teenuste väljale (varem väli „Teenuse tüüp“); 6 bitti võimaldavad kasutada 64 prioriteeditaset. Prioriteeditasemed määratletakse enamasti järgmiselt.

Soovitatavad DSCP-sätted

Liikluse klassi

Kohtlemine (DSCP märkimine)

Skype'i ärirakenduse töökoormus

Kõnepost

EF (46)

Skype'i ärirakenduse ja Lynci heli

Interaktiivsed

AF41 (34)

Videokõne

AF21 (18)

Rakenduse ühiskasutus

Vaikesäte

AF11 (10)

Failiedastus

CS0 (0)

midagi muud

IP versiooni 4 (IPv4) päis

IPv4-päis

2. kihi QoS: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

DSCP on küll standardne mehhanism 3. kihil QoS-i rakendamiseks, kuid juhtmega (nt Ethernet) ja juhtmeta (nt WiFi) võrkude jaoks kasutatakse teisi 2. kihi QoS-i mehhanism. Juhtmega võrkudes kasutatav QoS-i mehhanism on määratletud standardiga IEEE 802.1p, WLAN-i QoS-i mehhanism on määratletud standardiga IEEE 802.11e, mida WiFi liit nimetab nimega „Wi-Fi Multi-Media Certified“ (WMM Certified).

IEEE 802.1p kasutab 3-bitist prioriteedi koodipunkti (PCP – Priority Code Point), et tuvastada sõnumi prioriteet; PCP on ka VLAN-i identifikaatorit kandva Etherneti päises oleva 32-bitise välja osa. PCP väärtuste tähendused on loetletud allpool.

IEEE 802.1p PCP väärtused

PCP väärtus

Prioriteet

Akronüüm

Liikluse tüübid

7

7

NC

Võrgu juhtimine

6

6

IC

Võrkudevaheline juhtimine

5

5

VO

Telefonikõne

4

4

VI

Videokõne

3

3

CA

Kriitilised rakendused

2

2

EE

Suurepäraste võimaluste piires edastamine

0

1

BE

Parim võimalik edastus

1

0

BK

Taust

Standardit IEEE 802.1p rakendatakse enamasti sarnaselt DSCP-ga, mis tähendab liikluse suunamist eri prioriteetide alusel järjekordadesse, kuid WLAN-i kõned hõlmavad ühismeediumfaile ning see eeldab teistsuguseid põhimõtteid. Pääsupunktide ja kliendi jaoks kasutatakse eri prioriteeditasemete puhul eraldi väljundjärjekordi, lisaks erinevad ka kaadrite saatmise viisid raadiokanalis.

WiFi-võrgus jagavad kõik pääsupunktiga seotud kliendid ühte pooldupleksset kanalit (st korraga saab signaali saata ainult üks klientjaam või pääsupunkt). Raadiokanalis kokkupõrgete ohu minimeerimiseks ootab jaam enne kaadri saatmist, kuni kanal on teatud perioodi (ehk kaadritevaheline aeg) vältel passiivne olnud. Kui kanal on jaama saatmiskatse ajal hõivatud, katkestab jaam saatmise teatud ajaks. Kui kaader saadetakse välja, kuid saatja ei saa vastuvõtjalt kättesaamiskinnitust, eeldatakse, et on toimunud kokkupõrge või ilmnenud mõni muu tõrge, ning jaam läheb juhusliku intervalli võrra tagasi, enne kui üritab kaadrit raadiokanali kaudu uuesti saata. Tagasimineku intervall on juhuslik, minimeerimaks võimalust, et kahe jaama signaalid uuesti kokku põrkavad.

Raadiokanalile juurdepääsu prioriseerimiseks määratletakse standardis IEEE 802.11e/WMM edastuseelsed ooteintervallid ehk arbitreeritud kaadritevahelised ajad (AFIS – Arbitrated Inter-Frame Spacing) ja tagasimineku vahemikud eri liiklusklasside jaoks; lisaks on määratletud neli prioriteeditaset ehk pääsukategooriat.

Prioriteedi omistamiseks määratakse kõrgema prioriteediga kaadritele lühemad AFIS-i väärtused. Kui üks jaam ootab helikaadri saatmist ja teine jaam ootab andmekaardi saatmist, saadetakse helikaader alati esimesena. Sisuliselt määratakse heli- ja videokaadritele samad AFIS-i väärtused, aga videokaadrite puhul on tagasiminekuintervallide vahemikud laiemad. Seega kui heli- ja videokaadrid esimesel katsel kokku põrkavad, edastatakse järgmisel katsel heli kaader alati varem. Standardite IEEE 802.1p ja IEEE 802.11e vahelised seosed on näidatud allpool.

IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Media (WMM) ja 802.1P vastendused

WMM-i pääsukategooria

WMM-i kirjeldus

802.1P PCP väärtus

802.1P tähistus

1 (AC_VO)

Telefonikõne

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Videokõne

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Parim võimalik edastus Andmed

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Taust Andmed

1 (001)

BK

2 (010)

---

Soovitatavad 3. ja 2. kihi prioriteetide vahelised seosed on järgmised.

Soovitatavad 3. ja 2. kihi prioriteetide vahelised seosed

3. kihi märgistused

2. kiht (PCP väärtus)

Wi-Fi (pääsukategooria)

Võrgu juhtimine

Per Hop Behavior (PHB) - Class Selector (CS) 6

6

1 (AC_VO)

DSCP väärtus - 48

Telefonikõne

Per Hop Behavior (PHB) -Expedited Forwarding (EF)

5

1 (AC_VO)

DSCP väärtus - 46

Videokonverentsid

Per Hop Behavior (PHB) - Assured Forwarding (AF) 41

4

2 (AC_VI)

DSCP väärtus - 34

Kõne signaliseerimine

Per Hop Behavior (PHB) - Class Selector (CS) 3

3

2 (AC_VI)

DSCP väärtus - 24

Madala latentsusega andmed

Per Hop Behavior (PHB) -Assured Forwarding (AF) 21

2

3 (AC_BE)

DSCP väärtus - 18

Suurt jõudlust eeldavad andmed

Per Hop Behavior (PHB) - Assured Forwarding (AF) 11

1

3 (AC_BE)

DSCP väärtus - 10

Parim võimalik edastus

Per Hop Behavior (PHB) - 0

0

4 (AC_BK)

DSCP väärtus - 0

Oluline on silmas pidada, et IEEE 802.1p ja WMM-i prioriteedikoodid on vastuolus. 802.1p puhul tähistatakse heli PCP väärtusega 5, kuid standardse ekvivalentide vastenduse kohaselt teisendatakse PCP väärtus 5 WMM-is 2. pääsukategooriaks, mis tähistab WMM-i kontekstis videokategooriat (AC_VI). Võimaluse korral peaks selle vastenduse tühistama, et PCP väärtus 5 teisendataks 1. pääsukategooriaks, või lihtsalt vältima heli- ja videofunktsioonide kasutamist samas WiFi-võrgus, kuni WiFi liit selle probleemi lahendab. Lisateavet WiFi kohta leiate teemast Wi-Fi Catalog Items (WiFi kataloogiüksused).

QoS-i rakendamine võrgu pääsuloendi (ACL) abil

Teine võimalus ExpressRoute’i konfiguratsioonis QoS-i rakendamiseks on võrgu pääsuloendi (ACL) abil. Kui esimese meetodi puhul lisatakse lõpp-punktides iga paketi päisesse sobiv DSCP-märgistus, siis selle meetodi raames saab märgitusi lisada ka teenusepakkujapoolses ruuteris UDP lähtepordi alusel. Sellegipoolest peavad kõikide kommutaatorite ja ruuterite konfiguratsioonid toetama QoS-i, tagamaks DSCP sätete säilitamise. Veelgi tähtsam on see, et teenusepakkuja võrguga ühendatud ruuter säilitaks iga paketi päises oleva DSCP-märgistuse, sest see DSCP-säte on sisuliselt teenuspakkujale edastatav juhis selle kohta, kuidas seda paketti töödelda.

Skype’i ärirakenduste jaoks soovitatavad pordivahemikud on loetletud peatükis 2.6.1.1: Võrgu planeerimine, jälgimine ja tõrkeotsing Lync Serveriga. Peaksite need lahendused kindlasti ühildama organisatsiooni üldiste QoS-i rakendamise põhimõtetega ning jälgima QoS-i poliitikaid ja võimalikke pakettide märgistamisega seotud vastuolusid.

Kuigi QoS-i ja MPLS-i võrguteenuseid kasutatakse eelkõige reaalajas telefoni- ja videokõnede kvaliteetseks edastuseks, saab neid võimalusi kasutada ka andmerakenduste puhul. Selle asemel, et kõiki rakendusi võrdselt kohelda, saavad organisatsioonid MLPS-i võrkudes andmerakendustele ise prioriteete määrata. MPLS võimaldab reaalajafunktsioonidele (nt krediitkaardi tehingud või kuva ühiskasutus) anda vähem ajatundlike funktsioonidega (nt meil) võrreldes kõrgema prioriteedi.

IP-võrguteenuste põhitüübid: põhiline IP ja MPLS

Algselt toimis IP pakettide edastus parima võimaliku edastuse põhimõttel. See tähendas, et neid IP pakette edastavaid ruuterid andsid oma maksimaalse panuse pakettide kohaletoimetamiseks, aga puudus igasugune garantii selle osas, millal ja kas üldse need kohale jõuavad. Nii töötavad tänapäeval lihtsamad Interneti-teenused (sh teie kodune Interneti-ühendus). Idee seisnes selles, et kui teatud rakendus nõudis töökindlamat edastust, pakuti seda protokollipinu kõrgemal tasemel. Usaldusväärne edastusmehhanism on edastusohje protokoll (TCP). Kasutajadatagrammi protokoll (UDP), mida kasutatakse reaalajas telefoni- ja videokõnede edastamiseks, on ebausaldusväärne (st parim võimalik) mehhanism.

Hulgiprotokoll-siltkommutatsioon (MPLS) töötati välja selleks, et võrguteenuse pakkujad saaksid pakkuda IP teenust garanteeritult minimaalse viivituse, kõikumise ja paketikaoga. Nende garantiide pakkumiseks on MPLS-ist eemaldatud traditsioonilisele IP-le omane ettearvamatus. Selle asemel, et iga pakett peaks ruuterite kaudu lõpp-punkti teed otsima (mille tulemusena võib juhtuda, et iga pakett jõuab lähtekohast sihtkohta eri teed pidi), marsruudib MPLS kõik paketid nn virtuaalse ühenduse kaudu mööda fikseeritud marsruuti ehk siltide põhjal kommuteeritavat teed (LSP – Label Switched Path). Kui mõni lüli sellel teel ei tööta, marsruuditakse kõik seda lüli sisaldavad LSP-d kiiresti ümber.

Kui pakett saadetakse MPLS-i võrku, lisab võrguteenuse pakkuja servaruuter paketile täiendava silti sisaldava päise, mille põhjal tuvastatakse paketi edastamiseks sobiv LSP. See silt eemaldatakse MPLS-i võrgu teises otsas servaruuteris.

Lisaks edastusprotsessi hõlbustamisele tagab MPLS ka selle, et võrgu haldamise süsteem teab, mis ühendusi võrgu lülides edastatakse. Operaator saab võrgus liikluse marsruutimise viisi reguleerides garanteerida QoS-i igal teel. Niisiis erinevalt parimast võimalikust edastusest traditsioonilise või põhilise IP põhjal, saavad MPLS-i kasutavad operaatorid pakkuda prognoositavalt töötavat IP teenust. LSP muudab MPLS-i ka olemuselt turvalisemaks kui traditsioonilised Interneti-teenused. Seega tavalist IP teenust kasutades võib loota, et võrk töötab kvaliteetse heli pakkumiseks piisavalt hästi, ning sellele FEC-i, paindlikuma kodeerimise ja muude tehnikate abil kaasa aidata, kuid MPLS annab täieliku kindluse.

MPLS-i pakkujad pakuvad mitmeid teenusevariante, kuid kahjuks on nende tasemete tingimused kõigil erinevad. Teil tuleb teenusepakkujaga koos töötada, mõistmaks Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaatori pakutavaid andmeid ning seda, mis lahendusi soovitatakse erinevate Office 365 reaalajas toimivate rakenduste jaoks.

Kokkuvõte

Skype’i ärirakendus muudab tööalase suhtluse veelgi mitmekülgsemaks. Skype’i ärirakendus koondab ühte kasutajaliidesesse sama funktsionaalsuse nagu telefon, mis on ühendatud kodukeskjaama, eraldiseisva videokonverentsisüsteemi ja meiliplatvormi, välise telefonikonverentsiteenuse kui kiirsõnumside- ja võrgusolekuteabe lahendusega.

Järjepidevalt tipptasemel reaalajas telefoni- ja videokõnede pakkumiseks on vaja terviklikku võrgutaristut, mis suudab QoS-i toetada. See hõlmab nii LAN-i kui ka WAN-i teenuseid. Microsoft pakub näiteks selliseid tööriistu nagu Lync 2010 ja 2013 läbilaskevõime kalkulaator, mis aitavad prognoosida eri teenuste jaoks vajalikku võrgumahtu. Lisaks tegutsevad „IT Pro Toolsi“ programmi Skype for Business Solutions: IT Pro Tools raames partnerid, kes pakuvad tööriistu võrgutaristu eelhindamiseks ja jälgimiseks ning sellega seotud aruandluseks ja tõrkeotsinguks. Vale suuruse ja konfiguratsiooniga võrgutaristu suurendab ohtu, et teie ExpressRoute’i Skype’i ärirakenduse kvaliteet ja töökindlus ei vasta kasutajatele ootustele.

Tõhusad äritööriistad peavad olema töökindlad, järjepidevad ja kasutajatele atraktiivsed. Võrgu kontekstis tähendab see seda, et nii kohaliku kui ka laivõrgu taristu – nii paikne kui ka mobiilne – peavad seda toetama. Sellise taristu plaanimine, väljatöötamine, kasutamine ja hooldamine ei pruugi olla lihtne. Selle saavutamiseks vajalikud riistvara, tööriistad ja teenused on küll saadaval, kuid IT-asjatundja ülesanne on veenduda, et nende väljatöötamine, rakendamine ja hooldus võimaldaks kasutajatele pakkuda suhtlus- ja koostööteenuseid, mis tõhustaksid nendevahelist koostööd ja et asutus või ettevõte saaks selle tehnoloogia võimalustest täit kasu.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

ExpressRoute’i dokumentatsioon

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×