Exceli sõnastik

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

Ma

J

L

M

N

O

P

K

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Lehe algusesse

ruumiline viide

Viide vahemikule, mis ulatub üle kahe või enama töövihikus on.

ruumilised seinad ja põhi

Mitme 3-D diagrammitüübid, et anda diagrammile mõõde ja piirmäärad ümbritsevad alad. Kahe seinad ja ühe põhi kuvatakse diagrammi andmeala sees.

A

Lehe algusse

aktiveerimine

Diagrammilehe või töölehe on aktiivne ehk valitud leheks. Aktiveeritud leht määratleb, millised Lehesakid kuvatakse. Lehe aktiveerimiseks klõpsake töövihikus lehe sakki.

aktiivne lahter

Valitud lahtri andmete sisestamisel kui alustate tippimist. Korraga on aktiivne ainult ühte lahtrit. Aktiivne lahter on piiratud äärisega.

aktiivne leht

Leht, millega töötate töövihikus. Aktiivse lehe vahekaardi nimi on paksus kirjas.

aadress

Objekti, dokumendi, faili, lehe või muu tee. Aadress võib olla URL (veebiaadress) või üldise Nimetamistava teed (võrgu aadress) ja võivad hõlmata teatud asukohta failis, nt Wordi järjehoidja või Exceli lahtriplokk.

alternatiivne käivituskaust

Kausta XLStart, mis sisaldab töövihikuid ja muid faile, mida soovite avada automaatselt, kui käivitate Exceli ja malle, mida soovite kasutada uute töövihikute loomisel lisaks.

alternatiivne käivituskaust

Kausta XLStart, mis sisaldab töövihikuid ja muid faile, mida soovite avada automaatselt, kui käivitate Exceli ja malle, mida soovite kasutada uute töövihikute loomisel lisaks.

argument

Väärtused, mis kasutab funktsiooni, et teha mitmesuguseid toiminguid või arvutused. Funktsioon kasutab argumendi tüüp on funktsioonikohane. Levinud argumendid, mida kasutatakse funktsioonide kaasata arvud, tekst, lahtriviiteid ja nimesid.

array

Argumendid, mis on korraldatud ridadesse ja veergudesse rühmale ühe valemid, mis annavad mitu tulemit või mis toimivad koostamiseks kasutada. Mõni massiivi vahemiku jagab valemit; massiivikonstant on argumendina kasutatav konstantide rühm.

massiivivalem

Valem, mis teeb mitme arvutused ühe või mitme väärtusi ja tagastab ühe või mitu tulemit. Massiivivalemite on ümbritsetud looksulgudega ja kantakse, vajutades klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ENTER.

seostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne

PivotTable-liigendtabeli aruanne, mis varustab PivotChart-aruande lähteandmetega. Luuakse automaatselt uue PivotChart-aruande loomisel. Kui muudate aruandes paigutust, muutub ka teine.

autoformat

Sisseehitatud kogumi Lahtrivormingute (nt fondi suurus, mustrid ja joondus), mida saate andmevahemikule rakendada. Excel määratleb tasemeid kokkuvõtte- ja üksikasjarida valitud vahemikus ja rakendab vastavalt vormingud.

telg

Diagrammi andmeala kasutada mõõtmiseks piirnevad rida. Y-telg on tavaliselt vertikaalteljel ja sisaldab andmeid. X-telje on tavaliselt horisontaaltelje ja kategooriad.

B

Lehe algusse

baasaadressi

Excel kasutab sihtaadressi jaoks, kui lisate hüperlingi suhteline tee. See võib olla Interneti-aadressi (URL), kausta, kõvakettale tee või võrgus kausta tee.

ääris

Dekoratiivse rida, mis saab rakendada töölehe lahtritesse või objektid, nt diagrammide, piltide ja tekstiväljad. Ääriste eristada, rõhutamiseks või üksusi rühmitada.

C

Lehe algusse

arvutatud veeru

Exceli tabeli, kasutatakse arvutatud veeru ühe valemi, mis täpsustab iga rea kohta. See automaatselt laieneb täiendavad read nii, et valem on kohe laiendada need read.

arvutatud väli (andmebaas)

Päringu tulem on avaldis, mitte andmebaasist andmed kuvatakse tulemite hulk välja.

arvutatud väli (PivotTable-liigendtabeli aruanne)

PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne, mis kasutab valemi välja loomist. PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-aruande muude väljade sisu abil saab arvutatud välju arvutusi teha.

arvutatud üksus

Üksuse lisamine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi väljal kasutava valemi loomine. Arvutatud üksused saate teha arvutusi, kasutades PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-aruande samal väljal asuvate teiste üksuste sisu.

kategooriatelje

Diagrammi telgede, mis tähistab iga andmepunkti kategooria. See kuvatakse suvalise teksti väärtused, nagu Kv1, Kv2 ja Kv3; See ei saa kuvada mastaabitud arvväärtusi.

väli Category

Väli, mis kuvatakse PivotChart-liigenddiagrammi aruanne kategooria alal. Kategooriaväli üksused kuvatakse soovitud kategooriatelje siltidena.

lahter

Boksi, mille rea ja veeru tööleht või tabel, kuhu saate sisestada teavet.

lahtriviide

Koordinaatide, mis kirjeldab lahtri asukohta töölehel komplekt. Näiteks lahter, mis kuvatakse veerus B ja rea 3 ristumiskohas viide on B3.

sertimiskeskusest

Trükikojas asutuses või ettevõttes, mis kasutab tööriistad, nagu Microsoft Certificate Server selle tarkvaraarendajad digitaalsertide andmiseks saate kasutada sisselogimise makrod ja kasutajate rühma abil saate dokumente allkirjastada.

muutuste ajalugu

Ühiskasutusega töövihikus, teave eelmistel redigeerimisseanssidel tehtud muudatuste kohta. Teave sisaldab nime tegija iga muudatuse muudatuse tegemise ja millised andmed on muutunud.

chart area

Kogu diagrammi ja kõik selle elemendid.

diagrammileht

Töövihikus, mis sisaldab ainult diagrammi leht. Diagrammilehe on kasulik, kui soovite vaadata diagrammi või PivotChart-aruande tööleheandmete põhjal eraldi või PivotTable-liigendtabeli aruande.

veeruväli

Väli, mis on määratud veeru suund PivotTable-liigendtabeli aruandes. Veeruvälja seostatud üksused kuvatakse veerusiltidena.

veerupäis

Varjustatud alale ülaosas iga andmete paanil veerg, mis sisaldab välja nime.

veerupäis

Asuv- või numberloendi halli ala iga veeru ülaosas. Klõpsake veeru pealkirja terve veeru valimiseks. Suurendamiseks või vähendamiseks veeru laiuse, lohistage rea paremal selle veeru päist.

võrdluskriteeriumid

Otsingu tingimuste komplekt, mis on kasutatud andmeid leida. Võrdluskriteeriumid võib olla sarja märke, mida soovite sobitada, näiteks "Põhjatuule Kaupmehed" või avaldis, "> 300."

võrdlusmärk

Märk, mida kasutatakse võrdluskriteeriumid võrdlemiseks kahe väärtuse. Kuus standardid on = võrdub, > suurem kui < väiksem kui, > = suurem või sellega võrdne, < = väiksem kui või võrdne ja <> pole võrdne.

tingimusvorming

Vorming, nt lahtri varjustus või fondi värvi, mille Excel automaatselt paika lahtritele määratud tingimus on täidetud.

konsolideerimise tabel

Ühendatud tulemite tabel, mille sihtkoha alal kuvatakse. Excel loob teie määratud lähteväärtuste ala kokkuvõttefunktsiooni, et valite rakendades konsolideeritud tabelis.

konstant

Väärtus, mis on arvutatud. Näiteks arv 210 ja tekst "Kvartali sissetulek" on konstandid. Avaldis või väärtus, avaldis, mis pole konstant.

piirangud

Probleem Solveri panna piirangud. Kohandatavad lahtrid, Sihtlahter või teistesse lahtritesse, mis on otseselt või kaudselt seotud Sihtlahter saate rakendada piiranguid.

kopeerimisala

Lahtrid, mida saate kopeerida, kui soovite andmed kleepida teise asukohta. Pärast lahtrite kopeerimist kuvatakse jooksva äärise ümber, mis näitab, et need on kopeeritud.

kriteeriumid

Päringu seadmine piirata, millised kirjed kaasatud tulemi teie määratud tingimustele. Näiteks järgmine kriteerium valib kirjed, mille väljal tellimuse summa väärtus on suurem kui 30 000: tellimuse summa > 30000.

kriteeriumide paan

Oma päringu seadmine ala aken, mis kuvab tulemi kaasatud kirjete arvu piiritlemiseks kasutatavad kriteeriumid.

praegune piirkond

Täidetud lahtrite plokk, mis sisaldab praegu valitud lahter või lahtrid. Lisafunktsioone esimese tühja rea või veeru kõigi juhiseid.

kohandatud arvutused

Meetod kokkuvõttev sõnum väärtused PivotTable-liigendtabeli Lähteandmeid andmealal andmeala teistes lahtrites väärtuste abil. Kohandatud arvutused loomiseks kasutada andmevälja dialoogi PivotTable-liigendtabeli väli loendis Kuva andmed.

D

Lehe algusse

andmevorm

Dialoogiboks, mis kuvab ühe täieliku kirje korraga. Saate Andmevormide lisamine, muutmine, otsimine ja kirjeid kustutada.

andmesilt

Silt, mis annab Lisateavet ühte andmepunkti või väärtust, mis pärineb andmelehe andmemarker.

andmemarker

Lint, ala, punkt, sektorit või muu diagramm, mis tähistab ühte andmepunkti või väärtus, mis pärineb andmelehe sümbol. Seotud andmete varieerimine moodustavad andmesarja.

andmepaan

Oma päringu seadmine aken, mis kuvab tulemi ala.

andmepunktid

Üksikuid väärtusi, mis on diagrammile. Seotud andmepunktid moodustavad andmesarja. Andmepunktide esindavad lindid, veergude, ridade, sektoritele, punktid ja teiste kujundite. Neid kujundeid nimetatakse andmemarkerite.

andmepiirkond

Lahtrivahemik, mis sisaldab andmeid ja on piiratud tühje lahtreid või andmeleht äärised.

andmesari

Seostuvad andmepunktid, mis on diagrammile ja pärinevad andmelehe ridade või veergude. Diagrammi andmesarja iga on kordumatu värvi või mustri. Saate ühe või mitme andmesarja diagrammile kanda. Sektordiagrammid on ainult üks andmesari.

andmesari

Seotud andmepunktid, mis on diagrammile. Diagrammi andmesarja iga on kordumatu värvi või mustri ning tähistab diagrammi legendi. Saate ühe või mitme andmesarja diagrammile kanda. Sektordiagrammid on ainult üks andmesari.

andmeallikas

Salvestatud kogum "allikas" teavet, mida kasutatakse andmebaasiga ühenduse loomiseks. Andmeallika saate kaasata nimi ja serveri andmebaasi asukoht, nimi andmebaasi draiver ja teave, mis andmebaasi sisselogimisel.

andmeallika draiver

Programmifail, mida kasutatakse kindla andmebaasiga ühenduse loomiseks. Iga andmebaasi või süsteemi nõuab erinevat draiverit.

andmetabel

Lahtrivahemik, mis kuvab tulemused ühe või mitme valemis erinevate väärtuste asendamine. On kahte tüüpi: üks-sisend ja kahe-sisend tabelite.

diagrammide andmetabel

Koordinaatvõrgu, mida saab lisada mõned diagrammid ja see sisaldab ainult arvulised andmed diagrammi loomiseks kasutatud. Andmetabel tavaliselt on lisatud diagrammi horisontaalset telge ja kriipstähiste sildid horisontaalteljele asendab.

andmete valideerimine

Exceli funktsioon, mille abil saate määratleda, millised andmed saate või sisestamiseks lahtrisse ja kuvada sõnumid, mis kasutajad jaoks õiged kirjed ja Teavitage kasutajaid vale kirjete kohta.

andmebaas

Kindla teema või eesmärgiga seostuvate andmete kogum. Andmebaasis on teavet konkreetse üksuse, nt töötaja või tellimuse, liigitada tabelite, kirjete ja väljade.

Vestluse DDE

Omavaheliste kahe rakendusi, mis on edastamise ja vahetamise erifunktsioonid ja koodi tuntud dünaamiline andmevahetus (DDE) kaudu.

Vaikimisi käivitustöövihiku

Uue, salvestamata töövihik, mis kuvatakse, kui käivitate Exceli. Vaikimisi käivitustöövihiku kuvatakse ainult siis, kui te pole lisatud teistes töövihikutes kausta XLStart.

töövihiku vaikemall

Book.xlt malli, saate muuta uute töövihikute vaikevormingut. Excel kasutab malli tühja töövihiku Exceli käivitamisel või looge uus töövihik ilma malli loomine.

töölehe vaikemall

Leht.xlt malli, saate muuta uute töölehtede vaikevormingut. Excel kasutab malli loomiseks tühjale töölehele, uuele töölehele lisamisel töövihikusse.

järgnevusi

Lahtrid, mis sisaldavad teistele lahtritele viitavad valemid. Näiteks, kui lahter D10 sisaldab valemit = B5, on lahter D10 lahtri B5.

sihtala

Teie valitud summeeritud andmete mahutamiseks ühendatud lahtrite vahemik. Sihtala saab andmeallikana samal töölehel või mõnel muul töölehel. Tööleht võib sisaldada ainult üks konsolideerimise.

üksikasjalikud andmed

Automaatsete vahekokkuvõtete ja töölehe liigendusi, subtotal ridade või veergude mis summeeritakse kokkuvõtteandmed. Üksikasjalike andmete on tavaliselt külgnevad kohal või kokkuvõtlike andmete vasakule.

rippjooned

Rea-ja ala read, mis on andmete põhjal laiendamine osutage kategooriatelje (x). Kihtdiagrammid praktiline selgitada, kus üks andmemarker lõpeb ja järgmine algab.

ripploendiboks

Juhtelemendile menüü, tööriistaribal või dialoogiboksis, kus kuvatakse suvandite loend, kui klõpsate loendiboksi kõrval asuvat väikest noolt.

välja väärtus

-Tabeli või -andmebaasi, mis sisaldab andmeid, mis on summeeritud PivotTable-liigendtabeli aruande või PivotChart-aruande väli. Väärtuse väli sisaldab tavaliselt arvulised andmed, nt statistika või müük.

rakendada tingimusvormingu väärtustealal

PivotTable-liigendtabeli aruande, mis sisaldab kokkuvõtlike andmete osa. Väärtustealal igasse lahtrisse väärtused tähistavad andmete kokkuvõtte andmeallika kirjete või read.

E

Lehe algusse

manusdiagramm

Diagramm, mis paigutatakse töölehele, mitte eraldi diagrammilehele. Manusdiagrammid on kasulik, kui soovite vaadata või printida diagrammi või PivotChart-aruande lähteandmete või muu teabega töölehel.

vearibad

Tavaliselt kasutatakse statistika- või andmed, vearibad kuvada võimalike viga või määramatust iga andmemarkeri suhtes sarja.

Exceli lisandmoodul

Exceli käskude ja funktsioonide lisamiseks arvutisse installitud komponendid. Need lisandmooduli programmid on teatud Excelisse. Muud lisandmoodulite Exceli või Office'i jaoks saadaolevad on Component Object Model (COM) lisandmoodulid.

Exceli tabel

Varem Exceli loendi, saate luua, vorming ja laiendamine Exceli tabeli töölehel andmete korraldamiseks.

avaldis

Kombinatsiooni tehtemärgid, väljanimesid, funktsioonide, literaalide ja konstandid mis annab tulemiks ühe väärtuse. Avaldiste saate määrata kriteeriumid (nt tellimus > 10000) või arvutavad välja väärtusi (nt hind * kogus).

välisandmed

Andmed, mis on talletatud andmebaasi, nt Access, dBASE või SQL Server, mis on eraldi päringu ja programmi, kust hakkasite päringu.

välisandmed

Mis on talletatud väljaspool Exceli andmed. Näiteks andmebaase, mis on loodud Accessi dBASE, SQL Server või veebiserverisse.

välisandmevahemik

Vahemiku töölehele toodud andmevahemik, mis pärineb väljastpoolt Exceli nt andmebaasist või teksti. Excelis saate andmeid vormindada või arvutustes kasutada, nagu teeksite muud andmed.

välisviide

Viide lahtrile või vahemikule mõnes muus Exceli töövihikus lehel, või viide määratletud nimele mõnes muus töövihikus.

F

Lehe algusse

Väli (andmebaas)

Teave, näiteks viimase nime või tellimuse summa, mis on talletatud tabeli kategooria. Kui Query kuvab oma andmete paanil, välja on esitatud veeruna.

Väli (PivotTable-liigendtabeli aruanne)

PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruandes, kategooria andmeid, mis on saadud lähteandmete välja. PivotTable-liigendtabeli aruannete on rea, veeru, lehe ja andmete väljad. PivotChart-liigenddiagrammi aruannete on sarja, kategooria, leht ega andmete väljad.

fill handle

Väike must nelinurk valiku alumises paremas nurgas. Kui osutate täitepidet, kursor muutub ristiks musta.

filter

Ainult nende ridade kuvamiseks loendis, mis vastavad teie määratud tingimustele. Käsk Automaatfilter abil saate kuvada üks või mitu teatud väärtused, arvutatud väärtused või tingimustele vastavad read.

font

Visuaalsete numbrid, sümbolid ja tähti. Nimetatakse ka tüüp või kirjatüübi. Arial ja Courier New näited fondid. Fontide tavaliselt tulevad erineva suuruse, näiteks 10 punkti ja mitmesuguseid laade nt paks.

Valem

Väärtuste jada lahtriviidete, nimede, funktsioonide või tehtemärkide mis koos annavad uue väärtuse. Valem algab alati võrdusmärgiga (=).

valemiriba

Saate sisestada või redigeerida väärtuste või valemite lahtritesse või diagrammidesse Exceli akna ülaservas riba. Kuvab selle järele konstandi väärtus või valemi aktiivsesse lahtrisse salvestatud.

Valemi värvipaleti

Tööriista, mis aitab teil luua või valemi redigeerimine ja annab ka teavet funktsioonide ja argumentide.

funktsioon (Microsoft Query)

Avaldis, mis tagastab väärtuse põhjal arvutusi tulemused. Päringu eeldab, et andmeallikad toetavad funktsioonid Avg, Count, Max, Min ja summa. Mõned andmeallikad ei pruugi kõik need või võivad toetada veel funktsioone.

funktsioon (Office Excel)

Valmis valem, mis võtab väärtuse või väärtused, teeb toimingu ja tagastab väärtuse või väärtused. Funktsioonide abil saate eriti pikki või keerukate arvutuste töölehel valemite lihtsustamiseks ja lühendamiseks.

G

Lehe algusse

Sihiotsing

Meetodi leida kindla väärtuse lahtri ühe teise lahtri väärtuse muutmise abil. Kui eesmärk on Exceli muutub väärtus lahtris, kus saate määrata kuni sõltuv valem tagastab selle lahtri soovitud tulemuse.

ruudustik

Lõikuvate read, mida kasutatakse objektide joondamiseks kogum.

diagrammide ruudujooned

Saate lisada ridu, mis hõlbustavad vaadata ja hinnata andmete diagrammi. Ruudujoonte laiendamine alates teljel üle diagrammi andmeala.

rühm

Liigenduse või PivotTable-liigendtabeli aruande üks või mitu üksikasjaread või veerud, mis on külgneva ja alluvate kokkuvõttereale või -veerule.

H

Lehe algusse

miinimumijooned

Read, mis ulatuvad rea 2-D diagrammides madalaim väärtus igas kategoorias. Börsidiagrammid kasutatakse sageli miinimumijooned.

ajalootööleht

Eraldi tööleht, kus on loetletud ühiskasutusega töövihikus, sh muudatuse, millal ja kust toimus, millised andmed kustutati või asendati ja kuidas konflikte on lahendatud tegija nimi jälitatud muutused.

I

Lehe algusse

identifikaator

Välja nimi avaldistes. Tellimus on näiteks välja jaoks, mis sisaldab tellimuste hulga identifikaator (välja nimi). Saate kasutada avaldise (nt hind * kogus) asemel identifikaatori.

ilmutamata ühisosa

Lahtrivahemik, mitte ühele lahtrile, mis arvutatakse umbes nii ühele lahtrile viitamine. Kui lahtrit C10 sisaldab valemit = B5: B15 * 5, Exceli korrutab lahtri B10 väärtuse 5 Kuna lahtrid B10 ja C10 on samale reale.

register

Andmebaasi komponent, mis kiirendab andmete otsimine. Kui tabel on registri, andmeid tabelist leiate kas soovite registris.

sisemine ühendamine

Päringus vaikimisi Liitmistüüp, kus on valitud ainult kirjeid, mida on samad väärtused, ühendatud väljade kahe tabeli vahel. Iga tabeli kaks vastavaid kirjeid on ühendatud ja kuvatakse vigadena tulemite hulk üks kirje.

sisendlahter

Lahter, kus iga tabeli andmed on asendatud. Klõpsake töölehel suvalist lahtrit võib olla sisendlahtrile. Kuigi sisendlahter ei pea olema andmetabeli osa, andmetabelite valemid peavad viitama sisendlahtrile.

Rea lisamine

Exceli tabeli, eriline rida, mis hõlbustab andmete sisestamist. Lisa rida on tähistatud tärniga.

Internet Explorer

Veebibrauser, mis tõlgendab HTML-faile, vormindab need ja need kuvatakse kasutajale. Saate alla laadida Internet Explorer Microsofti veebisaidilt http://www.microsoft.com juures.

üksus

Alamkategooria PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-aruandes. Näiteks väli "Kuu" võib olla üksusi nagu "Jaanuar", "Veebruar" jne.

iteratsioon

Korduvate arvutamine töölehe kuni kindel arvuline tingimus on täidetud.

J

Lehe algusesse

liitu

Mitme tabeli, kus seostuvad väljad, mis vastavad kirjed on ühendatud ning kuvatakse üks kirje vahelise ühenduse. Kirjed, mis ei sobi võib kaasata või välja jätta, sõltuvalt Liitu.

liitmisjoone

Päringus, päringu joon, mis ühendab väljad, kahe tabeli vahel näitab, kuidas andmed on seotud. Liitmistüüp näitab, millised kirjed on valitud päringu tulemite hulk.

liitmisjoone

Päringus, joone, mis ühendab kaks tabelid ja näitab, kuidas andmed on seotud väljad. Liitmistüüp näitab, millised kirjed on valitud päringu tulemite hulk.

õigustatud

Kohandamine nii, et tekst joondatakse ühtlaselt piki vasaku ja parema veerise. Teksti rööpjoondamisel sujuv serv mõlemale poolele.

L

Lehe algusse

legend

Boksi mustrite ja värvide, mis määratakse andmesarja või diagrammis.

legendivõtmed

Sümbolite mis näitavad diagrammis mustrite ja värve andmesarja (või kategooriad). Legendivõtmed kuvatakse Legendikirjed vasakul. Andmemarker, mis on seotud ka legend klahvi vormingu vormingud.

lukustatud välja või kirje

Kirje, välja või muu objekti andmebaasis, mis lubab seda, et vaadata, kuid ei muutunud (kirjutuskaitstud) päringu tingimus.

M

Lehe algusse

vastendatud vahemik

Vahemik, mis on lingitud mõne elemendi XML-vastenduse XML-loendi.

maatriks

Ristküliku massiivi väärtuste või lahtrite vahemik, mis on ühendatud teiste massiivi või andes mitme summa või vahemikud. Excelis on eelnevalt määratletud maatriksi funktsioonid, mis võivad põhjustada summade või tooted.

ühendatud lahter

Üksik lahter, mis on loodud, kombineerides kaks või enam valitud lahtrid. Ühendatud lahtri viide on ülemist vasakpoolset lahtrit algses valitud vahemikus.

Microsoft Exceli juhtelement

Exceli kohalikke juhtelemendi ActiveX-juhtelemendi peale.

Microsoft Visual Basicu spikker

Spikri Visual Basic Excelis menüü arendaja jaotises kood nuppu Visual Basic, ja klõpsake menüü Spikker käsku Microsoft Visual Basicu spikker.

libisev keskmine

Keskmiste jada arvutada andmesarja osadest. Diagrammil jooksva keskmise pehmendab andmed, mis näitab, mustri või trendi rohkem kõikumisi selgelt.

Teisaldusäärise

Animeeritud äärise, mis kuvatakse töölehel vahemik, mis on lõigatud või kopeeritud ümber. Mõne Teisaldusäärise tühistamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

mitme tasemega kategooriasildid

Kategooriatelje siltide diagramm, mis põhineb töölehe andmeid, kuvatakse automaatselt hierarhiana rohkem kui ühele reale. Näiteks pealkirja üldilmet võidakse kuvada kohal rea pealkirjadega Tofu, õunad ja pirnid.

N

Lehe algusse

nimi

Sõna või märgistring, mis tähistab lahtrit, lahtrivahemikku, valemit või järele konstandi väärtus. Lihtne mõista nimed, toodete, nt abil viidata raske aru saada vahemikud, nt Sales! C20:C30.

Nimeväli

Väljale valemiriba, mis tuvastab valitud lahtri, diagrammi üksuse või joonistusobjekt vasakus servas. Lahtri või lahtrivahemiku nime, tippige nimi väljale nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Liikumiseks ja valige nimega lahtrile, klõpsake selle nimi väljale nimi.

mittesidus valik

Kahe või enama lahtrid või vahemikud, mis pole omavahel puudutage valikut. Kui joonestamist Mittesidusate valikute diagrammile, veenduge, et liidetud Valikud moodustaksid nelinurkse kujundi.

muud tüüpi lähteandmed

Aluseks olevad andmed PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande, mis pärineb OLAP-andmebaasiga muust allikast. Need allikad sisaldavad relatsioonandmebaasidest tabeli Exceli töölehele ja teksti faili andmebaasid.

O

Lehe algusse

Objektilink

Mõne OLE andmete vorming, mida kirjeldatakse lingitud objekti, klassi, dokumendi nimi ja objekti nimi. Iga omaniklink on tühja lõpuga string.

ühenduseta kuubifail

Faili saate luua oma arvuti kõvakettal või võrgukettal OLAP-PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-aruande lähteandmete talletamiseks. Ühenduseta kuubifaili failide võimaldavad töötada, kui teil on ühendatud OLAP-i serverisse.

OLAP

Andmebaasi tehnoloogia, mis on optimeeritud päringute ja aruannete tehingute töötlemise asemel. OLAP-i andmed on korraldatud hierarhias ja talletatud tabelite asemel kuupides.

OLAP-pakkuja

Kogum, tarkvara, mis pakub juurdepääsu kindlat tüüpi OLAP-i andmebaasile. See tarkvara võib sisaldada andmeallika draiver ja muud klienttarkvara, mida on vaja andmebaasiga ühenduse loomiseks.

operand

Mõlemal pool valemi tehtemärki üksused. Excelis saab operandi väärtused, lahtriviiteid, nimed, sildid ja funktsioonid.

tehtemärk

Märk või sümbol, mis määrab avaldises arvutust tüüp. Kasutatakse matemaatilisi, võrdlus-, loogilisi ja viitemärke.

väline ühendamine

Päringu, kus kõigi kirjete ühest tabelist ühenduse on valitud, isegi juhul, kui seal on teises tabelis vastavaid kirjeid. Kirjed, mis vastavad on ühendatud ja näidatud on üks. Kirjed, millel pole teises tabelis vastet, kuvatakse tühi.

väline ühendamine

Liituda ühest tabelist kõik kirjed on valitud, isegi juhul, kui seal on teises tabelis vastavaid kirjeid. Kirjed, mis vastavad on ühendatud ja näidatud on üks. Kirjed, millel pole teises tabelis vastet, kuvatakse nii tühi.

liigendus

Töölehe andmed, millised read või veerud üksikasjalike andmete on rühmitatud nii, et saate luua aruandeid, kokkuvõte. Liigendus saate summeerida valitud osa või terve töölehe.

andmete liigendamine

Andmed, mis sisaldub töölehe liigendusest. Andmete liigendamine sisaldab nii kokkuvõtte- ja üksikasjarida ridade või veergude liigenduse.

liigendustähised

Sümboleid, mida kasutada liigendatud töölehe vaate muutmine. Saate kuvada või peita üksikasjalikud andmed, vajutades plussmärki, miinusmärk ja arvude 1, 2, 3 või 4, mis näitab liigenduse tase.

Omanikulink

Mõne OLE andmete vorming, mida kirjeldatakse manusobjekti tuvastamise ainekursuse, dokumendi nimi ja objekti nimi. Iga omaniklink on tühja lõpuga string.

P

Lehe algusse

leheküljepiir

Jagaja, mis rikub töölehe printimiseks eraldi lehtedel. Lisab Excel automaatsed leheküljepiirid põhjal paberi suurus, veerise skaleerimist suvandid ja mis tahes käsitsi lisatud leheküljepiire, mille lisate asukohad.

page break preview

Töölehe vaate, kus kuvatakse prinditavad alad ja leheküljepiiride asukohad. Prinditav ala kuvatakse valgena, automaatsed leheküljepiirid kuvataks kriipsjooned ja leheküljepiirid ilmuvad pidevjooned.

parameeter

Excelis saate lisamine, muutmine või eemaldamine määrata lahtrid, mida saab redigeerida nähtava töölehe andmed Exceli teenuste. Kui salvestate töövihiku, muudatused kajastuvad automaatselt serveris.

parameeterpäring

Määrab teatud tüüpi päring, mis palub selle käivitamisel väärtuste (kriteeriumid) kirjeid nii, et tuua teistsuguse tulemi saab kasutada sama päringu tulemi jaoks valida.

parool

Töölehe või töövihiku kaitsmine võimalus. Kui töölehe või töövihiku elementide parooliga kaitsmiseks on väga oluline, et parooli meelde. Ilma selleta on kuidagi töövihiku või töölehe kaitse mahavõtmiseks. Saab kasutada alati tugev paroole, mis sisaldavad suurtähed ja väiketähed, numbrid ja sümbolid. Nõrkade paroolid ei kasutata järgmisi elemente. Keeruka parooli: Y6dh! et5. Nõrk parool: Maja27. Kasutage keerukas parool, mida te ei mäleta, et teil pole vaja selle kirjutage.

kleepimisala

Lõigatud või kopeeritud Office'i lõikelaua abil andmeid sihtkoht.

Pivot ala

Töölehe piirkonnas, kuhu lohistate väljad PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande paigutuse muutmine. Uue aruande, määrake kriipsjoontega sinine liigendusi pivot ala töölehel.

PivotChart-liigenddiagrammi kategooriaväli

Väli, mis on määratud PivotChart-aruande kategooria suund. Diagrammil kuvatakse kategooriad tavaliselt x-telje või diagrammi horisontaalset telge.

PivotChart-liigenddiagrammi aruanne

Diagramm, mis pakub interaktiivset andmeanalüüsi sarnaselt PivotTable-liigendtabeli aruande. Saate muuta andmete vaateid, teemast erinevate üksikasjatasemete kuvamine või diagrammi paigutuse ümber korraldada, lohistades välju ja kuvada või peita üksused väljadel.

PivotChart-liigenddiagrammi sarja välja

Väli, mis on määratud sarja suund PivotChart-liigenddiagrammi aruanne. Diagrammil on esindatud sarja legend.

PivotTable-liigendtabeli andmed

PivotTable-liigendtabeli aruandes, summeeritud andmed on arvutatud väljad andmete allikas loendi-või tabeli.

PivotTable-liigendtabeli üldkokkuvõtete

Kõigile lahtritele reas või kõik lahtrid veerus PivotTable-liigendtabeli aruande koguväärtused. Üldsumma kokku rea või veeru väärtused arvutatakse sama kokkuvõttefunktsiooni, mida kasutatakse PivotTable-liigendtabeli aruande andmealal abil.

PivotTable-liigendtabeli loend

Microsoft Office Web komponent, mis võimaldab teil luua Exceli PivotTable-aruandega sarnase struktuuri. Kasutajad saavad PivotTable-liigendtabeli loendi vaatamiseks veebibrauseris ja muuta selle paigutust sarnaselt Exceli PivotTable-aruandega.

PivotTable-liigendtabeli aruanne

Interaktiivne, rist tabelina Exceli aruande, mis võtab kokku ja analüüsib andmeid, nt pärinevaid, sh Excel välistest allikatest.

PivotTable-liigendtabeli aruanne

Interaktiivne, rist tabelina Exceli aruande, mis võtab kokku ja analüüsib andmeid, nt andmebaasi kirjeid, sh Excel välistest allikatest.

PivotTable-liigendtabeli vahesumma

Rea või veeru, mis kasutab mõnda kokkuvõttefunktsiooni Kuva üksikasjad üksuste PivotTable-liigendtabeli välja.

diagrammi andmeala

2-D diagrammil ala telgedega, sh kõik andmesarjad. 3-D diagrammil ala telgedega, sh andmesarja, kategooria nimed ja kriipstähiste sildid teljetiitlid.

punkt

Mõõtühik on võrdne 1/72 tolli.

eelnevuste

Lahtrid, mis on nimetatud teise lahtrisse valem. Näiteks, kui lahter D10 sisaldab valemit = B5, on lahtrisse B5 lahtrile D10.

primaarvõti

Üks või mitu välja, mis on kordumatult iga kirje tabelis. Et numbrimärgi arvu tuvastab auto samal viisil primaarvõtme kordumatult kirje.

prindiala

Ühe või mitme lahtrivahemikku, mille määrate printimiseks, kui te ei soovi printida terve töölehe. Kui tööleht sisaldab prindiala, prinditakse ainult prindiala.

prinditiitlid

Rea- või veerusildid, mis prinditakse, või vasakus servas prinditud töölehe iga lehekülje ülaosas.

atribuudiväljad

Sõltumatud atribuudid, mis on seotud üksuste või OLAP-kuubi liikmed. Näiteks kui linna üksustel on serveri kuubis talletatud suuruse ja rahvaarvu atribuudid, PivotTable-liigendtabeli aruandes saate kuvada suuruse ja rahvaarvu iga linna.

kaitsmine

Töölehe või töövihiku sätted, mis takistab kasutajatele või juurdepääsu määratud töölehe või töövihiku elementide teha.

aruande filtreerimine

Väli, mida kasutatakse filtreerimine PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi andmete alamhulga aruande ühele lehele täpsemaks paigutus ja analüüsida. Saate kuvada kõigi üksuste kokkuvõtte filtreerida või kuvada ühe üksuse kaupa, mis filtreerib teiste üksuste andmed.

Q

Lehe algusse

query

Päringu või Accessi, otsimine kirjed, mille kindlale küsimusele küsida andmebaasis talletatud andmed.

kanali päring

Päringu abil päringu kanali DDE vestluse sihtrakendust ja konkreetse päringu (nt Query1) vahel. Päringu kanali kasutamiseks peab on juba avatud päringuakna süsteemi kanali kaudu.

päringu kujundus

Kõigi kaasatud päringuakna, nt tabeleid kriteeriumid, järjestuses, milles väljad on korraldatud jne. Kujunduse ka saate määrata, kas automaatne päring on sisse lülitatud ja kas saate redigeerida lähteandmete.

R

Lehe algusse

vahemik

Kahes või enamas lahtris lehel. Külgneva ja mittekülgneva, võib olla lahtrid vahemikus.

kirjutuskaitstud

Säte, mis lubab faili lugeda või kopeerida, kuid ei muutunud või salvestada.

kirje

Teavet kindla isiku koht sündmuse või asi kogum. Kui Query kuvab paanil andmete, kirje on esitatud reana.

värskendamine (välisandmevahemik)

Välisest andmeallikast pärinevate andmete värskendamine. Iga kord, kui proovite värskendada andmeid, kuvatakse teave andmebaasi, sh andmetega tehtud muudatused uusima versiooni.

värskendamine (PivotTable-liigendtabeli aruanne)

PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande lähteandmetesse tehtud muutuste kajastamiseks sisu värskendamine. Kui aruanne põhineb välisandmete värskendamine käivitatakse aluseks oleva päringu uusi või muudetud andmete toomiseks.

regressioonanalüüs

Prognoosi koostamiseks kasutatud statistilise analüüsi vorm. Regressioonanalüüs hindab muutujate seos, et antud muutujat saab prognoosida ühe või mitme muutuja.

suhtviide

Valemis viidatud lahtriaadress, mis põhineb valemit sisaldav lahter ja lahtrit. Kui kopeerite valemi, reguleerib viide automaatselt. Suhtviide vormis A1.

Remote viide

Viide mõnest muust programmist dokumendis talletatud andmed.

aruandemall

Exceli mallina (.xlt fail), mis sisaldab ühe või mitu päringut või PivotTable-liigendtabeli aruandeid, mis on välisandmetel põhinevate. Aruandemalli salvestamisel Excel salvestab päringu definitsiooni, kuid ei malli päringu andmete talletamiseks.

tulemite hulk

Päringu käitamisel kirjete kogum. Tulem kuvatakse päringu või päringu saate tagastada Exceli töölehe täpsemaks analüüsimiseks.

reapäis

Nummerdatud halli ala iga reast vasakul. Klõpsake nuppu terve rea valimiseks alaservast. Suurendamiseks või vähendamiseks rea kõrgust, lohistage rea alumist rida.

reasiltide

Väli, mis on määratud rea suund PivotTable-liigendtabeli aruandes.

R-ruudu väärtus

Arv vahemikus 0 kuni 1, mis näitab, kuidas lähemalt trendijoont hinnanguline väärtused vastavad tegelike andmete. Trendijoone on kõige usaldusväärne, kui R-ruudu väärtus on 1 või selle lähedal. Tuntud ka kui ruudu määramine.

S

Lehe algusse

stsenaarium

Nimega hulga sisendväärtuste, mida saab töölehe mudelis asendada.

kerimisluku

Scroll Lock sisse lülitatud, nooleklahvide abil kerida aktiivse lehe asemel teise lahtrisse aktiveerimiseks. Kerimisluku sisse- või väljalülitamine, vajutage klahvi SCROLL LOCK.

jaotis

Suvalist kombinatsiooni mõne töölehe, kuvamine ja stsenaarium aruande loomisel valida. Aruande võib sisaldada mitut jaotised.

käsk

Lahtri või lahtrivahemiku töölehel esile. Valitud lahtritest mõjutab järgmine käsk või toiming.

Select All button

Kui rea- ja veerupäiste vasta andmelehe ülemises vasakus nurgas Hall ristkülik. Selle nupu abil andmelehe kõigi lahtrite valimiseks.

sarja

True, 3-D Diagrammi sügavus dimensiooni tähistav diagrammitelge. Väärtustamisel kuvatakse nimed sarja suvalise tekstiväärtustena; See ei saa kuvada mastaabitud arvväärtusi.

vastendatud vahemik

Väli, mis kuvatakse PivotChart-liigenddiagrammi sarja alal. Sarja üksused on loetletud legendi ja sisestage üksikute andmesarja nimed.

sarjajooned

2-D virnlintdiagramm sisse- ja tulpdiagrammide loomine ridadele andmeid tähise iga andmesarja rõhutada mõõt vahele iga sarja erinev kasutatakse ühenduse.

ühistöövihik

Töövihiku luba võrgus vaadata ja muuta korraga mitme kasutaja häälestamine. Salvestab töövihiku iga kasutaja näeb teiste kasutajate tehtud muudatusi.

ühe vastendusega lahter

Lahtrile, mis on seotud kordumatu elemendi XML-vastenduse.

sortimisjärjestus

Võimalus andmeid tüüp väärtus või andmete alusel korraldada. Andmeid saab sortida tähestikuliselt, arvuliselt või kuupäeva järgi. Sortimisjärjestuse kasutamine (1 – 9, A – Y) tõusvas või laskuvas järjestuses (9 kuni 1, Y – A) järjestuses.

andmeallika ala

Lahtrite vahemikena, mis konsolideerite sihtkoha alas saate määrata. Andmeallika alad võib olla mis tahes töölehel töövihikus teistes töövihikutes avatud või suletud või Lotus 1-2-3 töölehtedel.

lähteandmed

Loend või tabel, mida kasutatakse PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-aruande loomine. Lähteandmeid saab võtta Exceli tabel või vahemik, välise andmebaasi või kuubi või mõne muu PivotTable-liigendtabeli aruande.

SQL

Keel, mida kasutatakse tuua, värskendada ja andmete haldamine. Päringu loomisel kasutab päringu SQL-i vastavate valige SQL-i aruande koostamiseks. Kui te ei tea SQL-i, saate vaadata või muuta SQL SELECT-lause.

standardfont

Teksti vaikefonti töölehed. Standardne font määratleb vaikefondi tavaline lahtrilaadi.

kokkuvõtlike andmete

Automaatsete vahekokkuvõtete ja töölehe liigendusi, üksikasjalikult kõik read või veerud, mida summeerida andmeid. Kokkuvõtlike andmete on tavaliselt all üksikasjalike andmete ja külgnevad.

kokkuvõttefunktsioon

Teatud tüüpi arvutus, mis ühendab lähteandmed PivotTable-liigendtabeli aruande või konsolideeritud tabelis või automaatsete vahekokkuvõtete saate loendi või andmebaasi. Kokkuvõttefunktsioonid näiteks Sum, Count ja Average.

süsteemi kanal

Vestluses DDE süsteemi kohta teabe saamiseks rakenduste vahel kasutanud, praegune ühendusi, nt avage päringuid ja sihtrakendust olekut.

T

Lehe algusse

tabeli paan

Tabelite kuvava päringu päringuakna ala. Iga tabeli kuvatakse väljad, kust saate tuua andmeid.

mall

Töövihik, mis loomine ja teiste sarnaste töövihikute alusena kasutada. Töövihikute ja töölehtede malle saate luua. Töövihiku vaikemall on vihik.xlt. Töölehe vaikemall on leht.xlt.

tekstiväli

Klõpsake töölehte või diagrammi, kus saate tippida teksti nelinurkse objekti.

kriipstähised ja kriipstähiste sildid

Kriipsmärgiste on väike read mõõtühikute, sarnaselt osakonnal on joonlaual, mis kattuks telje. Kriipstähiste sildid tuvastada kategooriate, väärtuste või sarja diagrammi.

tiitlid diagrammides

Kirjeldav tekst, mis joondatakse telje automaatselt või diagrammi kohal keskele.

rida kogusumma

Eriline rida Exceli tabel, mis pakub valiku kasulike arvandmeid töötamiseks.

kokkuvõtte

Ühte tüüpi viis arvutamise päringu määratleb teile: Sum, Avg, Count, Min ja Max.

jälitusnooled

Nooled, mis näitavad aktiivse lahtri ja sellega seostatud lahtrite seos. Jälitusnooled on sinised, kui osutamine lahtrist, mis pakub andmete teise lahtrisse ja punases kirjas, kas lahter sisaldab veaväärtus, nagu #DIV/0!.

trendijoon

Graafiline kujutis trendide, nt tähistada müügi kasv kuude jooksul tõusev joon. Trendijooned kasutatakse uurimiseks prognoosimise, mida nimetatakse ka regressioonianalüüsi probleeme.

trendijoonesilt

Valikuline tekst trendijoone, sh regressioonivalemi või R-ruudu väärtus või mõlemad. Trendijoone silti saab vormindada ja teisaldada; ei saa suurusega.

U

Lehe algusse

suurema/väiksema ribad

Rea diagrammide koos mitut andmesarja lindid, mis näitab vahe esimese ja viimase andmepunktid.

V

Lehe algusse

väärtus

Teksti, kuupäeva, arvu või loogilise sisendit, mis lõpetab tingimus, mille väli peab vastama otsimiseks või filtreerimiseks. Näiteks väli Autor tingimus < b > võrdub < /b > peab sisaldama väärtus, nt < b > John < /b > lõplikuna.

väärtustelg

Diagrammil telge, millel kuvatavaid mastaabitud arvväärtusi.

tipud

Must, kandilised, lohistatav punktid, mis kuvatakse veebilehel otstes ja kõverate teatud automaatkujundite (nt vabakujud, kritseldatut ja kõverad), kui redigeerite automaatkujundi punkte.

tipud

Must, kandilised, lohistatavad punktid, mis kuvatakse veebilehel ning kõverate teatud automaatkujundite, nt kritseldatut Kõverjoonte ja vabakujude otstes ja.

vaade

Kuvamis- ja saate nime ja rakendada töövihikule printimissätteid kogum. Mitme vaate samas töövihikus saate luua töövihiku koopiat salvestamata.

W

Lehe algusse

veebipäring

Päring, mis toob sisevõrgus või Internetis talletatud andmed.

juhul-kui-analüüs

Protsessi muutmise näha, kuidas need muudatused mõjutavad töölehel valemite tulemusi lahtrite väärtused. Näiteks muutuva intressimäära, mida kasutatakse tabeli amortisatsiooni maksete summa.

töövihik

Arvutustabeli programmi fail, mis on Excelis luua. Töövihik sisaldab töölehe read ja veerud, kuhu saate sisestada ja andmete arvutamine.

tööleht

Esmane dokument, mida talletada ja andmetega töötamine Exceli kasutada. Nimetatakse ka arvutustabeli. Töölehe koosneb lahtrid, mis on korraldatud veergude ja ridade; töölehe talletatakse alati töövihikus.

tööruumifail

Faili mis salvestab kuvatav teave avatud töövihikute, nii et saate hiljem jätkata tööd sama akna Mõõdud, prindiala, Kuva suurendamist ja kuvamissätted. Tööruumifail ei sisalda töövihikuid.

World Wide Webi

Süsteem navigeerimiseks Internetis või töövihikute ja muude Office'i dokumentide kaudu ühendatud hüperlinkide ja fail asub võrgukettal, ettevõtte sisevõrgus või Internetis. Veebibrauseri kasutamisel kuvatakse veebirakenduse teksti, piltide, helide ja digitaalse filmi kogum.

mähkimine

Teksti murda joone veerise või objekti teksti automaatselt ja jätkake uuele reale tekst.

X

Lehe algusse

XML

Laiendatav märgistuskeel (XML): Tihendatud vorm, Standard üldiste Markup Language (SGML), mis võimaldab arendajatel luua korraldamine ja esitada teavet kohandatud silte.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×