Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Teie Exceli versiooni kohta kehtivate juhiste saamiseks klõpsake allpool vastavat vahekaarti (esmalt on loetletud Exceli Windowsi versioonid, seejärel Maci versioonid)

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2016 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kas juba tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Excel 2016. Kiirklahviga Ctrl+C saate endiselt valitud sisu lõikelauale kopeerida ja kiirklahviga Ctrl+V selle sisu lõikelaualt mujale kleepida.

Endiselt on kasutatavad ka enamik vanu muuteklahviga (Alt+) menüükiirklahve. Küll aga peate nende kasutamiseks teadma vajalikku klahvikombinatsiooni peast, kuna enam ei kuvata ekraanil kiirklahvi kohta meeldetuletust. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt) ja seejärel mõnda varasematest menüüklahvidest, näiteks E (Redigeeri), V (Vaade), I (Lisa) jne. Kuvatakse teateboks, mis hoiatab teid, et kasutate mõne Microsoft Office'i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage pigem klahvispikrite silte.

Lindil liikumise kiirklahvid

Kui te pole linti varem kasutanud, võib selle lõigu teabest lindi kiirklahvide toimimise mudeli selgitamisel abi olla. Lindil on uued kiirklahvid ehk klahvispikrid, mis kuvatakse siis, kui vajutate muuteklahvi (Alt). Lindil on omavahel seotud käsud menüüdesse rühmitatud. Näiteks on menüüs Avaleht olevas jaotises Arv arvuvormingu käsk.

Klahvispikrite sildid lindil

Mõne kindla lindimenüü kuvamiseks vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D, menüü Valemid kuvamiseks aga klahve I ja 1. Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

 • Valige lint, vajutage muuteklahvi (Alt) ja seejärel kasutage ühest lindimenüüst teise liikumiseks parem- või vasaknooleklahvi.

 • Kui vajate tööks rohkem ruumi ja soovite linti peita, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F1. Lindi uuesti kuvamiseks vajutage taas sama klahvikombinatsiooni.

Lindi kiirklahvide kasutamine

Kui soovite avada mõne kindla lindimenüü, kasutage järgmisi kiirklahve.

Toiming

Klahvid

Tekstivälja „Juhata mind“ avamine lindil ja otsingutermini sisestamine abi saamiseks või spikriteksti kuvamiseks.

ALT+Q, seejärel sisestage otsingusõna.

Faili lehe avamine ja Backstage’i vaate kasutamine.

Alt+V

Menüü Avaleht avamine ning teksti ja numbrite vormindamine ja otsingutööriista kasutamine.

ALT+H

Avage menüü Lisa ja lisage PivotTable-liigendtabeleid, diagramme, lisandmooduleid, minigraafikuid, pilte, kujundeid, päiseid või tekstivälju.

Alt+N

Avage menüü Küljendus ning rakendage teemasid, lehe paigutuse, mastaabi ja joonduse käske.

ALT+P

Avage menüü Valemid ning lisage, jälgige ja kohandage funktsioone ning arvutusi.

ALT+M

Avage menüü Andmed ning ühendage, sorteerige, filtreerige, analüüsige ja töödelge andmeid.

Alt+A

Avage menüü Läbivaatus ja kontrollige õigekirja, lisage kommentaare ning kaitske lehti ja töövihikuid.

ALT+E

Avage menüü Vaade ning vaadake üle lehepiirid ja küljendus, kuvage või peitke ruudujooned ja päised, määrake suurendustase, hallake aknaid ja paane ning vaadake makrosid.

Alt+W

Lehe algusse

Lindi vahekaartidel ja menüüdes liikumine klaviatuuri abil

Toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

ALT või F10. Ühest menüüst teise liikumiseks kasutage kiirklahve või nooleklahve.

Fookuse seadmine lindil asuvatele käskudele

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Ühelt lindiüksuselt teisele liikumine kas alla, üles, vasakule või paremale

Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool

Valitud nupu aktiveerimine.

Tühikuklahv või Enter

Valitud käsi loendi avamine.

Allanool

Valitud nupu menüü avamine.

Alt+allanool

Avatud menüüs või alammenüüs järgmise käsuni liikumine.

Allanool

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Kontekstimenüü avamine.

Shift+F10 või

Kontekstiklahv

Avatud või valitud põhimenüüst alammenüüsse liikumine.

Vasaknool

Lehe algusse

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Selles tabelis kuvatakse rakenduse Excel 2016 kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Klahvid

Arvutustabeli sulgemine

Ctrl+W

Arvutustabeli avamine

Ctrl+O

Menüü Avaleht avamine

ALT+H

Arvutustabeli salvestamine

Ctrl+S

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lahtrisisu eemaldamine

Kustutusklahv

Täitevärvi valimine

Alt+H, H

Lõikamine

Ctrl+X

Menüü Lisa avamine

Alt+N

Paks kiri

Ctrl+B

Lahtrisisu keskele joondamine

Alt+H, A, seejärel C

Menüü Küljendus avamine

ALT+P

Menüü Andmed avamine

Alt+A

Menüü Vaade avamine

Alt+W

Lahtri vormindamine kontekstimenüü abil

Shift+F10 või

Kontekstiklahv

Ääriste lisamine

Alt+H, B

Veeru kustutamine

Alt+H,D, seejärel C

Menüü Valem avamine

Alt+M

Lehe algusse

Lahtrites liikumine: kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile liikumine.

Shift+Tab

Töölehel ühe lahtri võrra üles liikumine.

Ülesnool

Töölehel ühe lahtri võrra alla liikumine.

Allanool

Töölehel ühe lahtri võrra vasakule liikumine.

Vasaknool

Töölehel ühe lahtri võrra paremale liikumine.

Paremnool

Praeguse andmepiirkonna äärele liikumine töölehel.

Ctrl+nooleklahv

Lõpurežiimi aktiveerimine, aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse liikumine ning lõpurežiimi välja lülitamine. Kui lahtrid on tühjad, liikuge rea või veeru viimasesse lahtrisse.

End, nooleklahv

Töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele kasutatud reale liikumine.

Ctrl+End

Lahtrite valiku laiendamine kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

Ctrl+Shift+End

Kursori akna vasakusse ülanurka viimine, kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud.

Home+kerimislukk

Töölehe rea algusesse liikumine. Klahv Home Liikumine töölehe algusse.

Ctrl+Home

Töölehel ühe ekraanikuva võrra alla liikumine.

Klahv Page Down

Töövihikus järgmisele lehele liikumine.

Ctrl+Page Down

Töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale liikumine.

Alt+Page Down

Töölehel ühe ekraanikuva võrra üles liikumine.

Klahv Page Up

Töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule liikumine.

Alt+Page Up

Töövihikus eelmisele lehele liikumine.

Ctrl+Page Up

Töölehel ühe lahtri võrra paremale liikumine. Või kaitstud töölehe puhul lukustamata lahtrite vahel liikumine.

Tabeldusklahv (Tab)

Lehe algusse

Valimine ja toimingute sooritamine: kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Kogu töölehe valimine.

Ctrl+A või Ctrl+Shift+tühikuklahv

Töövihikus praeguse ja järgmise lehe valimine.

Ctrl+Shift+Page Down

Töövihikus praeguse ja eelmise lehe valimine.

Ctrl+Shift+Page Up

Valiku laiendamine ühe lahtri võrra.

Shift+nooleklahv

Lahtrite valiku laiendamine aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) valiku laiendamine järgmise täidetud lahtrini.

Ctrl+Shift+nooleklahv

Laiendusrežiimi sisselülitamine nooleklahvide kasutamine valiku laiendamiseks. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

Laiendusrežiimi sisselülitamine nooleklahvide kasutamine valiku laiendamiseks. Väljalülitamiseks vajutage uuesti. F8

Nooleklahvide abil valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku lisamine.

Shift+F8

Samas lahtris uue rea alustamine.

Alt+Enter

Valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega täitmine.

Ctrl+Enter

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja ülemisse lahtrisse liikumine.

Shift+Enter

Töölehel terve veeru valimine.

Ctrl+tühikuklahv

Töölehel terve rea valimine.

Shift+tühikuklahv (Space)

Kõikide töölehe objektide valimine, kui mõni objekt on valitud.

Ctrl+Shift+tühikuklahv (Space)

Lahtrivaliku laiendamine töölehe alguseni.

Ctrl+Shift+Home

Praeguse ala valimine, kui tööleht sisaldab andmeid. Praeguse ala ja selle kokkuvõtteridade valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni teist korda. Kogu töölehe valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni kolmandat korda.

Ctrl+A või Ctrl+Shift+tühikuklahv

Praeguse ala valimine aktiivse lahtri ümber või kogu PivotTable-liigendtabeli aruande valimine.

Ctrl+Shift+tärn (*)

Esimese menüükäsu valimine, kui menüü või alammenüü on nähtaval.

Klahv Home

Võimaluse korral viimase käsu või toimingu kordamine.

Ctrl+Y

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lehe algusse

Lahtrite vormindamine: kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Lahtri vormindamine dialoogiboksi „Lahtrite vormindamine“ abil.

Ctrl+1

Fontide vormindamine dialoogiboksis „Lahtrite vormindamine“.

Ctrl+Shift+F või Ctrl+Shift+P

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine selle sisu lõppu. Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

F2

Lahtrile kommentaari lisamine või selle redigeerimine.

Shift+F2

Tühjade lahtrite lisamine dialoogiboksi „Lisamine“ abil.

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Dialoogiboksi „Kustutamine“ kuvamine valitud lahtrite kustutamiseks.

Ctrl+miinusmärk (–)

Praeguse kellaaja sisestamine.

Ctrl+Shift+koolon (:)

Praeguse kuupäeva sisestamine.

Ctrl+semikoolon (;)

Lahtriväärtuste ja valemite kuvamise vaheldumisi aktiveerimine töölehel.

Ctrl+graavis (`)

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine.

Ctrl+ülakoma (')

Valitud lahtrite teisaldamine.

Ctrl+X

Valitud lahtrite kopeerimine.

Ctrl+C

Sisu kleepimine sisestuspunkti asukohta valiku asendamisega.

Ctrl+V

Sisu kleepimine dialoogiboksi „Teisiti kleepimine“ abil.

Ctrl+Alt+V

Teksti kursiivi panemine või kursiivvormingu eemaldamine.

Ctrl+I või Ctrl+3

Teksti paksu kirja panemine või paksu vormingu eemaldamine.

Ctrl+B või Ctrl+2

Teksti allakriipsutamine või allakriipsutuse eemaldamine.

Ctrl+U või Ctrl+4

Läbikriipsutuse vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+5

Objektide peitmise, objektide kuvamine ning objektide kohatäidete kuvamise vaheldumisi aktiveerimine.

Ctrl+6

Valitud lahtritele välisäärise rakendamine.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Valitud lahtritelt välisäärise eemaldamine.

Ctrl+Shift+ allakriipsutus (_)

Liigendusmärkide kuvamine või peitmine.

Ctrl+8

Valitud ridade peitmine.

Ctrl+9

Valitud veergude peitmine.

Ctrl+0

Käsu „Täida alla“ kasutamine valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

Ctrl+D

Käsu „Täida paremale“ kasutamine valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

Ctrl+R

Üldise arvuvormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+tilde (~)

Kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes) rakendamine.

Ctrl+Shift+dollarimärk ($)

Protsendivormingu rakendamine ilma kümnendkohtadeta.

Ctrl+Shift+protsendimärk (%)

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu „Teaduslik“ rakendamine.

Ctrl+Shift+katusemärk (^)

Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+trellimärk (#)

Tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu rakendamine.

Ctrl+Shift+@-märk

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu rakendamine tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

Ctrl+Shift+hüüumärk (!)

Hüperlingi loomine või redigeerimine.

Ctrl+K

Aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimine.

F7

Andmeid sisaldavate valitud lahtrite kohta kiiranalüüsi suvandite kuvamine.

Ctrl+Q

Dialoogiboksi „Tabeli loomine“ kuvamine.

Ctrl+L või Ctrl+T

Lehe algusse

Andmetega, funktsioonidega ja valemiribaga töötamine: kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Kogu PivotTable-liigendtabeli aruande valimine.

Ctrl+Shift+tärn (*)

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine selle sisu lõppu. Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

F2

Valemiriba laiendamine või ahendamine.

Ctrl+Shift+U

Kirje tühistamine lahtris või valemiribal.

Paoklahv (Esc)

Kirje lõpetamine valemiribal ja selle all oleva lahtri valimine.

Sisestusklahv (Enter)

Valemiribal olemise korral kursori viimine teksti lõppu.

Ctrl+End

Valemiribal kogu teksti valimine kursori asukohast kuni lõpuni.

Ctrl+Shift+End

Kõigi avatud töövihikute kõikide töölehtede arvutamine.

F9

Aktiivse töölehe arvutamine.

Shift+F9

Kõigi avatud töövihikute kõikide töölehtede arvutamine, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

Ctrl+Alt+F9 

Sõltuvate valemite uuesti kontrollimine ja seejärel kõigi avatud töövihikute kõikide lahtrite arvutamine, sealhulgas lahtrite, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Nupu „Veakontroll“ menüü või teate kuvamine.

Alt+Shift+F10

Dialoogiboksi „Funktsiooni argumendid“ kuvamine, kui sisestuspunkt on valemis funktsiooni nimest paremal.

Ctrl+A

Argumentide nimede ja sulgude lisamine, kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal.

Ctrl+Shift+A

Käivitage kiirtäitmine, et tuvastada automaatselt külgnevates veergudes olevad mustrid ja täita nende põhjal praegune veerg.

Ctrl+E

Järjest vaheldumisi kõikide absoluut- ja suhteliste viidete võimalike kombinatsioonide aktiveerimine, kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik.

F4

Funktsiooni sisestamine.

Shift+F3

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine.

Ctrl+Shift+sirged jutumärgid (")

Praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi loomine.

Alt+F1

Eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi loomine.

F11

Nime määratlemine viidetes kasutamiseks.

Alt+M, M, D

Kleepige nimi dialoogiboksist „Nime kleepimine“ (kui nimed on töövihikus määratletud).

F3

Andmevormis järgmise kirje esimesele väljale liikumine.

Sisestusklahv (Enter)

Makro loomine, käivitamine, redigeerimine või kustutamine.

Alt+F8

Microsoft Visual Basic For Applications Editori avamine.

Alt+F11

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

Ctrl+F1 kuvab või peidab lindi.

Alt+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

Alt+Shift+F1 lisab uue töölehe.

F2

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine selle sisu lõppu. Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

Shift+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

Ctrl+F2 kuvab prindieelvaate ala Microsoft Office Backstage’i vaate menüüs Prindi.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihikus on nimed määratletud (menüü Valemid, jaotis Määratletud nimed, nupp Nime määratlus).

Shift+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

Ctrl+F4 suleb valitud töövihikuakna.

Alt+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Ctrl+F5 taastab valitud töövihikuakna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

Shift+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

Ctrl+F6 aktiveerib järgmise töövihikuakna, kui avatud on mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

Ctrl+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken pole maksimeeritud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve; kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi (Enter). Katkestamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

Shift+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

Ctrl+F8 käivitab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

Alt+F8 kuvab makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks dialoogiboksi Makro.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

Shift+F9 arvutab aktiivse töölehe.

Ctrl+Alt+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

Ctrl+Alt+Shift+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse ja välja (muuteklahvi (Alt) vajutamisel on sama tulemus).

Shift+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

Alt+Shift+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

Ctrl+F10 maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

Shift+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (Alt)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued otseteed).

Näiteks:

Alt, A, E aktiveerib töölehe küljendivaate;

Alt, A, I aktiveerib töölehe tavavaate;

Alt, A, L aktiveerib töölehe leheküljepiiride eelvaate.

Nooleklahvid

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

Ctrl+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

Shift+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

Ctrl+Shift+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanool või Alt+allanool avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (Delete)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

Klahv End

Lõpuklahv (End) lülitab lõpurežiimi sisse või välja. Lõpurežiimis saate nooleklahvide abil liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas järgmisse mittetühja lahtrisse. Lõpurežiim lülitatakse pärast nooleklahvi vajutamist automaatselt välja. Enne järgmise nooleklahvi vajutamist tuleb uuesti vajutada lõpuklahvi (End). Kui lõpurežiim on sisse lülitatud, siis kuvatakse olekuribal vastav tähis.

Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi (End) ja mõne nooleklahvi vajutamisega liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv (End) ka viimase menüükäsu.

Ctrl+End viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib Ctrl+End kursori teksti lõppu.

Ctrl+Shift+End laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (parem allnurk). Kui kursor on valemiribal, valib Ctrl+Shift+End kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (Enter)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

Alt+Enter alustab samas lahtris uut rida.

Ctrl+Enter täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

Shift+Enter lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (Esc)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on rakendatud, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv Home

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna vasakusse ülanurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

Ctrl+Home viib töölehe algusse.

Ctrl+Shift+Home laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

Klahv Page Down

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

Alt+Page Down viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

Ctrl+Page Down viib järgmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Down valib töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Klahv Page Up

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

Alt+Page Up viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

Ctrl+Page Up viib eelmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Up valib töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

Ctrl+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

Shift+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

Ctrl+Shift+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib Ctrl+Shift+tühikuklahv praeguse piirkonna. Vajutades teist korda kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv, saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

Alt+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (Tab)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

Shift+Tab viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

Ctrl+Tab aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

Ctrl+Shift+Tab aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2013 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle jaotise teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse ka klahvispikriteks, mille kuvamiseks saate vajutada muuteklahvi (Alt).

Klahvispikrite sildid lindil

Mõne kindla lindimenüü kuvamiseks vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D, menüü Valemid kuvamiseks aga klahve I ja 1. Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

Kas juba tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Microsoft Excel 2013. Kiirklahviga Ctrl+C saate endiselt valitud sisu lõikelauale kopeerida ja kiirklahviga Ctrl+V selle sisu lõikelaualt mujale kleepida.

Endiselt on kasutatavad ka enamik vanu muuteklahviga (Alt+) menüükiirklahve. Küll aga peate nende kasutamiseks teadma vajalikku klahvikombinatsiooni peast, kuna enam ei kuvata ekraanil kiirklahvi kohta meeldetuletust. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt) ja seejärel mõnda varasematest menüüklahvidest, näiteks E (Redigeeri), V (Vaade), I (Lisa) jne. Kuvatakse teateboks, mis hoiatab teid, et kasutate mõne Microsoft Office'i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage pigem klahvispikrite silte.

Koos juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Ctrl+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

Ctrl+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

Ctrl+Shift+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

Ctrl+Shift_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

Ctrl+Shift+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

Ctrl+Shift+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

Ctrl+Shift+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

Ctrl+Shift+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

Ctrl+Shift+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

Ctrl+Shift+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

Ctrl+Shift+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

Ctrl+Shift+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

Ctrl+Shift+:

Sisestab praeguse kellaaja.

Ctrl+Shift+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

Ctrl+miinusmärk (–)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

Ctrl+;

Sisestab tänase kuupäeva.

Ctrl+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

Ctrl+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

Ctrl+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

Ctrl+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

Ctrl+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

Ctrl+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

Ctrl+9

Peidab valitud read.

Ctrl+0

Peidab valitud veerud.

Ctrl+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab Ctrl+Shift+A argumentide nimed ja sulud.

Ctrl+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+C

Kopeerib valitud lahtrid.

Ctrl+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

Ctrl+E

Käivitage kiirtäitmine, et tuvastada automaatselt külgnevates veergudes olevad mustrid ja täita nende põhjal praegune veerg.

Ctrl+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka Shift+F5, Shift+F4 seevastu kordab viimast toimingut Otsi.

Ctrl+Shift+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

Ctrl+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

Ctrl+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

Ctrl+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

Ctrl+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

Ctrl+N

Loob uue tühja töövihiku.

Ctrl+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

Ctrl+Shift+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

Ctrl+P

Kuvab Microsoft Office Backstage’i vaates menüü Prindi.

Ctrl+Shift+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

Ctrl+Q

Kuvab teie andmete jaoks funktsiooni Kiiranalüüs suvandid, kui teil on neid andmeid sisaldavad lahtrid valitud.

Ctrl+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

Ctrl+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

Ctrl+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

Ctrl+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

Ctrl+Shift+U laiendab või ahendab valemiriba.

Ctrl+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

Ctrl+Alt+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

Ctrl+W

Suleb valitud töövihiku akna.

Ctrl+X

Lõikab valitud lahtrid.

Ctrl+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Ctrl+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide. : Juhtklahvi (Ctrl) kombinatsioonid Ctrl+J ja Ctrl+M pole praegu kiirklahvidena määratud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

Ctrl+F1 kuvab või peidab lindi.

Alt+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

Alt+Shift+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab aktiivset lahtrit redigeerida ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

Shift+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

Ctrl+F2 kuvab prindieelvaate ala Microsoft Office Backstage’i vaate menüüs Prindi.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihikus on nimed määratletud (menüü Valemid, jaotis Määratletud nimed, nupp Nime määratlus).

Shift+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

Ctrl+F4 suleb valitud töövihikuakna.

Alt+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Ctrl+F5 taastab valitud töövihikuakna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

Shift+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

Ctrl+F6 aktiveerib järgmise töövihikuakna, kui avatud on mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

Ctrl+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken pole maksimeeritud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve; kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi (Enter). Katkestamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

Shift+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

Ctrl+F8 käivitab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

Alt+F8 kuvab makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks dialoogiboksi Makro.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

Shift+F9 arvutab aktiivse töölehe.

Ctrl+Alt+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

Ctrl+Alt+Shift+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse ja välja (muuteklahvi (Alt) vajutamisel on sama tulemus).

Shift+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

Alt+Shift+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

Ctrl+F10 maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

Shift+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (Alt)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued kiirklahvid).

USA klahvipaigutuse korral toimivad näiteks järgmised klahvispikrid:

Alt, A, E aktiveerib töölehe küljendivaate;

Alt, A, I aktiveerib töölehe tavavaate;

Alt, A, L aktiveerib töölehe leheküljepiiride eelvaate.

Nooleklahvid

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

Ctrl+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

Shift+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

Ctrl+Shift+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanool või Alt+allanool avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (Delete)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

Klahv End

Lõpuklahv (End) lülitab lõpurežiimi sisse või välja. Lõpurežiimis saate nooleklahvide abil liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas järgmisse mittetühja lahtrisse. Lõpurežiim lülitatakse pärast nooleklahvi vajutamist automaatselt välja. Enne järgmise nooleklahvi vajutamist tuleb uuesti vajutada lõpuklahvi (End). Kui lõpurežiim on sisse lülitatud, siis kuvatakse olekuribal vastav tähis.

Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi (End) ja mõne nooleklahvi vajutamisega liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv (End) ka viimase menüükäsu.

Ctrl+End viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib Ctrl+End kursori teksti lõppu.

Ctrl+Shift+End laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (parem allnurk). Kui kursor on valemiribal, valib Ctrl+Shift+End kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (Enter)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

Alt+Enter alustab samas lahtris uut rida.

Ctrl+Enter täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

Shift+Enter lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (Esc)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv Home

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna vasakusse ülanurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

Ctrl+Home viib töölehe algusse.

Ctrl+Shift+Home laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

Klahv Page Down

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

Alt+Page Down viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

Ctrl+Page Down viib järgmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Down valib töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Klahv Page Up

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

Alt+Page Up viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

Ctrl+Page Up viib eelmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Up valib töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

Ctrl+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

Shift+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

Ctrl+Shift+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib Ctrl+Shift+tühikuklahv praeguse piirkonna. Vajutades teist korda kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv, saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

Alt+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (Tab)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

Shift+Tab viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

Ctrl+Tab aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

Ctrl+Shift+Tab aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2010 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Märkus. : Kui teil on kasutusel Microsoft Excel Starter 2010, siis peaksite arvesse võtma, et Excel Starter 2010 ei toeta kõiki Exceli jaoks loetletud funktsioone.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle jaotise teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse ka klahvispikriteks, mille kuvamiseks saate vajutada muuteklahvi (Alt).

Klahvispikrite sildid lindil

Mõne kindla lindimenüü kuvamiseks vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D, menüü Valemid kuvamiseks aga klahve I ja 1. Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

Kas juba tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Excel 2010. Kiirklahviga Ctrl+C saate endiselt valitud sisu lõikelauale kopeerida ja kiirklahviga Ctrl+V selle sisu lõikelaualt mujale kleepida.

Endiselt saab kasutada ka enamikku vanu muuteklahvi (Alt) sisaldavaid menüükiirklahve. Küll aga peate nende kasutamiseks teadma vajalikku klahvikombinatsiooni peast, kuna enam ei kuvata ekraanil kiirklahvi kohta meeldetuletust. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt) ja seejärel mõnda varasematest menüüklahvidest, eesti klahvipaigutuse korral näiteks R (Redigeeri), V (Vaade), L (Lisa) jne. Kuvatakse teateboks, mis hoiatab teid, et kasutate mõne Microsoft Office’i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage selle asemel klahvispikrite silte.

Koos juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Näpunäide. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad klahvid (PDF).

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni CTRL+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni CTRL+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab Microsoft Office Backstage’i vaates menüü Prindi.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide. : Juhtklahvi (CTRL) kasutavaid kombinatsioone CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ja CTRL+Q pole praegu kiirklahvideks määratud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Näpunäide. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – funktsiooniklahvid (PDF).

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi.

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab aktiivset lahtrit redigeerida ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 vajutamisel avatakse Backstage’i vaade (leht Printimine) koos prindieelvaate alaga.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihik sisaldab nimesid.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

ALT+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse või välja. (Sama tulemuse annab ka muuteklahvi (ALT) vajutamine.)

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

ALT+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applicationsi redaktori, kus saate Visual Basic for Applicationsi (VBA) keeles luua makro.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Märkus. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – muud (PDF).

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (ALT)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued kiirklahvid).

Näiteks:

ALT, W, P aktiveerib töölehe küljendivaate;

ALT, W, L aktiveerib töölehe normaalvaate;

ALT, W, I aktiveerib töölehe leheküljepiiri eelvaate.

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

END-klahv

END-klahvi vajutamine lülitab sisse lõpurežiimi. Lõpurežiimis saate seejärel vajutada nooleklahvi, et liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse. Kui kõik lahtrid on tühjad, viiakse kursor pärast END-klahvi ja nooleklahvi vajutamist reas või veerus viimasesse lahtrisse.

Kui kuvatud on menüü või alammenüü, valitakse END-klahvi kasutamisel viimane menüükäsk.

CTRL+END viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib CTRL+END kursori teksti lõppu.

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse piirkonna. Kombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv teistkordse vajutamisega saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades klahve CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2007 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Koos juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+)

Toob peidust välja kõik valiku peidetud veerud.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Eksponentsiaalne.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise, objektide kuvamise ning objektide kohatäidete kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+A praeguse piirkonna. Vajutades teist korda kombinatsiooni CTRL+A, saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades kombinatsiooni CTRL+A kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

Klahvikombinatsiooni CTRL+C kaks korda vajutades kuvatakse lõikelaud.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab dialoogiboksi Printimine.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

CTRL+SHIFT+Z kasutab käsku Võta tagasi või Tee uuesti, et viimatine automaatparandus tagasi võtta või uuesti teha, kui automaatkorrektuuri nutikad sildid on kuvatud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Microsoft Office Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi (Microsoft Office Fluenti kasutajaliidese komponent).

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab aktiivset lahtrit redigeerida ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 kuvab prindieelvaate akna.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse või välja.

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nutika sildi menüü või teate. Kui nutikaid silte on mitu, liigutakse järgmisele nutikale sildile ja kuvatakse selle menüü või teade.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basicu redaktori, milles saate luua makro Visual Basic for Applicationsi (VBA) keeles.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

END-klahv

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna paremasse allnurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib see ka viimase menüükäsu.

CTRL+END viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib CTRL+END kursori teksti lõppu.

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või teeb valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse piirkonna. Kombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv teistkordse vajutamisega saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades klahve CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Microsoft Office Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Siin on loetletud Excel 2016 for Maci kiirklahvid. Kui olete Exceli Windowsi versioonist tuttav juhtklahvi (CTRL) sisaldavate kiirklahvidega, saate neid kasutada ka rakenduses Excel 2016 for Mac. Kuid mitte kõiki. Kahtluse korral uurige seda loendit. Pange tähele, et selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele.

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Kleepimine

KÄSK + V
või
CONTROL + V

Kopeerimine

KÄSK + C
või
CONTROL + C

Kustutamine

DELETE

Salvestamine

KÄSK + S
või
CONTROL + S

Tagasivõtmine

KÄSK + Z
või
CONTROL + Z

Uuestitegemine

KÄSK + Y
või
CONTROL + Y or
KÄSK + SHIFT+ Z

Lõikamine

KÄSK + X
või
CONTROL + X

Paks kiri

KÄSK + B
või
CONTROL + B

Printimine

KÄSK + P
või
CONTROL + P

Visual Basicu redaktori avamine

OPTION + F11

Alla täitmine

KÄSK + D
või
CONTROL + D

Paremale täitmine

KÄSK + R
või
CONTROL + R

Lahtrite lisamine

CONTROL + SHIFT + =

Lahtrite kustutamine

KÄSK + HYPHEN
või
CONTROL + HYPHEN

Kõigi avatud töövihikute arvutamine

KÄSK + =
või
F9

Akna sulgemine

KÄSK + W
või
CONTROL + W

Exceli sulgemine

KÄSK + Q

Dialoogiboksi Minek kuvamine

CONTROL + G
või
F5

Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamine

KÄSK + 1
või
CONTROL + 1

Dialoogiboksi Asendamine kuvamine

CONTROL + H
või
KÄSK + SHIFT + H

Teisiti kleepimine

KÄSK + CONTROL + V
või
CONTROL + OPTION + V
või
KÄSK + OPTION + V

Allakriipsutus

KÄSK + U

Kursiiv

KÄSK + I
või
CONTROL + I

Uus tühi töövihik

KÄSK + N
või
CONTROL + N

Malli alusel uue töövihiku loomine

KÄSK + SHIFT + P

Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine

KÄSK + SHIFT + S
või
F12

Spikriakna kuvamine

F1
või
KÄSK + /

Kõige valimine

KÄSK + A
või
KÄSK + SHIFT + tühikuklahv

Filtri lisamine või eemaldamine

KÄSK + SHIFT + F
või
CONTROL + SHIFT + L

Lindil menüüde minimeerimine või maksimeerimine

KÄSK + OPTION + R

Dialoogiboksi Avamine kuvamine

KÄSK + O
või
CONTROL + O

Õigekirjakontroll

F7

Tesauruse avamine

SHIFT + F7

Valemikoosturi kuvamine

SHIFT + F3

Dialoogiboksi Nime määratlus avamine

KÄSK + F3

Dialoogiboksi Nimede loomine avamine

KÄSK + SHIFT + F3

Uue lehe lisamine *

SHIFT + F11

Printimine

KÄSK + P või Control + P

Prindieelvaade

KÄSK + P või Control + P

** See kiirklahv on konfliktis Mac OS-is vaikimisi määratud klahvikombinatsiooniga. Selle otsetee kasutamiseks peate muutma oma Mac-arvuti klaviatuurisätteid. Valige Apple > System Preferences > Keyboard > Shortcuts (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur > Kiirklahvid). Klõpsake valikut Mission Control (Juhtimiskeskus) ja tühjendage ruut Show Desktop (Kuva töölaud).

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Märkus. : Märkus. Kui funktsiooniklahv ei tööta eeldatud viisil, vajutage lisaks koos funktsiooniklahviga klahvi FN. Kui te ei soovi iga kord FN-klahvi vajutada, saate muuta oma süsteemieelistusi. Valige Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur). Märkige ruut Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Toiming

Klahvid

Spikriakna kuvamine

F1

Valitud lahtri redigeerimine

F2

Lahtrisse kommentaari sisestamine või selle redigeerimine

Shift + F2

Dialoogiboksi Salvestamine avamine

Option + F2

Valemikoosturi avamine

Shift+F3

Dialoogi Nime määratlus avamine

KÄSK +F3

Sulgemine

KÄSK +F4

Dialoogi Minek kuvamine

F5

Otsingudialoogi kuvamine

Shift + F5

Lehelt otsimise dialoogi avamine

Control + F5

Õigekirjakontroll

F7

Tesauruse avamine

Shift + F7 või Control + Option + KÄSK + R

Valiku laiendamine

F8

Valikusse lisamine

Shift + F8

Makro dialoogiboksi kuvamine

Option+F8

Kõigi avatud töövihikute arvutamine

F9

Aktiivse lehe arvutamine

Shift + F9

Aktiivse akna minimeerimine

Control + F9

Kontekstimenüü või „paremklõpsumenüü“ kuvamine

Shift + F10

Aktiivse akna suurendamine või taastamine

Control + F10 või KÄSK + F10

Uue diagrammilehe lisamine*

F11

Uue lehe lisamine*

Shift + F11

Excel 4.0 makrolehe lisamine

KÄSK + F11

Visual Basicu redaktori avamine

Option + F11

Dialoogi „Nimega salvestamine“ kuvamine

F12

Dialoogi Ava kuvamine

KÄSK + F12

Lehe algusse

Lehel või töövihikus liikumine ja kerimine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale

Nooleklahv

Praeguse andmepiirkonna äärele liikumine

KÄSK + nooleklahv

Rea algusse liikumine

Klahv HOME

Lehe algusse liikumine

CONTROL + HOME

Lehel viimasesse kasutusel olevasse lahtrisse liikumine

CONTROL + END

Ühe kuva võrra allapoole liikumine

PAGE DOWN
MacBookis vajutage klahvikombinatsiooni FN + allanool

Ühe kuva võrra ülespoole liikumine

PAGE UP
MacBookis vajutage klahvikombinatsiooni FN + ülesnool

Ühe ekraanikuva võrra paremale liikumine

OPTION + PAGE DOWN

Ühe ekraanikuva võrra vasakule liikumine

OPTION + PAGE UP

Töövihikus järgmisele lehele liikumine

CONTROL + PAGE DOWN
või
OPTION + paremnool

Töövihikus eelmisele lehele liikumine

CONTROL + PAGE DOWN
või
OPTION + vasaknool

Aktiivse lahtrini liikumine

CONTROL + DELETE

Dialoogiboksi Minek kuvamine

CTRL+G

Dialoogiboksi Otsing kuvamine

CONTROL + F
või
SHIFT + F5

Otsingu avamine (kui lahter on aktiivne või valitud)

KÄSK + F

Kaitstud töölehel lukustamata lahtrite vaheldumisi valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Lehe algusse

Printimine

Toiming

Klahvid

Printimine

KÄSK + P või Control + P

Prindieelvaade

KÄSK + P või Control + P

Lehe algusse

Andmete sisestamine töölehel

Märkus. : Märkus. Kui funktsiooniklahv ei tööta eeldatud viisil, vajutage lisaks koos funktsiooniklahviga klahvi FN. Kui te ei soovi iga kord FN-klahvi vajutada, saate muuta oma süsteemieelistusi. Valige Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur). Märkige ruut Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Toiming

Klahvid

Valitud lahtri redigeerimine

F2

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus edasi liikumine

RETURN

Samas lahtris uue rea alustamine

CONTROL + OPTION + RETURN

Valitud lahtrivahemiku täitmine tipitava tekstiga

KÄSK + RETURN
või
CONTROL + RETURN

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus üles liikumine

SHIFT + RETURN

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus paremale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus vasakule liikumine

SHIFT + TAB

Lahtrisse sisestamise tühistamine

Paoklahv (ESC)

Järjepunktist vasakul asuva märgi või valiku kustutamine

DELETE

Järjepunktist paremal asuva märgi või valiku kustutamine
Märkus. Mõnel väiksemal klaviatuuril pole seda klahvi.

Kustutamine

Teksti kustutamine rea lõpuni
Märkus. Mõnel väiksemal klaviatuuril pole seda klahvi.

CONTROL + Kustutamine

Ühe märgi võrra üles, alla, vasakule või paremale liikumine

Nooleklahv

Rea algusse liikumine

Klahv HOME

Kommentaari lisamine

SHIFT + F2

Lahtri kommentaari avamine ja redigeerimine

SHIFT + F2

Alla täitmine

CONTROL + D
või

KÄSK + D

Paremale täitmine

CONTROL + R
või

KÄSK + R

Nime määratlemine

CTRL+L

Lehe algusse

Valemiribal lahtritega töötamine

Märkus. : Märkus. Kui funktsiooniklahv ei tööta eeldatud viisil, vajutage lisaks koos funktsiooniklahviga klahvi FN. Kui te ei soovi iga kord FN-klahvi vajutada, saate muuta oma süsteemieelistusi. Valige Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur). Märkige ruut Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Toiming

Klahvid

Valitud lahtri redigeerimine

F2

Aktiivse lahtri redigeerimine ja seejärel selle tühjendamine või aktiivses lahtris sisu redigeerides eelmise märgi kustutamine

DELETE

Lahtrisse sisestamise lõpetamine

RETURN

Valemi sisestamine massiivivalemina

KÄSK + SHIFT + RETURN või
CONTROL + SHIFT + RETURN

Kirje tühistamine lahtris või valemiribal

Paoklahv (ESC)

Valemikoosturi kuvamine pärast valemis sobiva funktsiooninime tippimist

CTRL+A

Hüperlingi lisamine

KÄSK + K
või
CONTROL + K

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine rea lõppu

CTRL+U

Valemikoosturi avamine

SHIFT + F3

Aktiivse lehe arvutamine

SHIFT + F9

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT + F10

Valemi alustamine

=

Valemi viitelaadiks vaheldumisi absoluutse, suhtelise ja kombineeritud laadi määramine

KÄSK + T
või
F4

Automaatsumma valemi sisestamine

KÄSK + SHIFT + T

Kuupäeva sisestamine

CONTROL + semikoolon (;)

Kellaaja sisestamine

KÄSK + semikoolon (;)

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine

CONTROL + SHIFT + tollimärk (")

Töölehel vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamine

CONTROL + graavis (`)

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine

CTRL + ülakoma (')

Automaatteksti loendi kuvamine

CONTROL + OPTION + allanool

Nime määratlemine

CTRL+L

Paani Nutikas otsing avamine

CONTROL + OPTION + KÄSK + L

Lehe algusse

Andmete vormindamine ja redigeerimine

Toiming

Klahvid

Valitud lahtri redigeerimine

F2

Tabeli loomine

KÄSK + T
või
CONTROL + T

Reapiiri lisamine lahtrisse

KÄSK + OPTION + RETURN või
CONTROL + OPTION + RETURN

Erimärkide (nt sümbolid, emodžid) sisestamine

CONTROL + KÄSK + tühikuklahv

Fondisuuruse suurendamine

KÄSK + SHIFT + >

Fondisuuruse vähendamine

KÄSK + SHIFT + <

Keskele joondamine

KÄSK + E

Vasakule joondamine

KÄSK + L

Lahtri laadi muutmise dialoogiboksi kuvamine

KÄSK + SHIFT + L

Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamine

KÄSK + 1

Üldise arvuvormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + ~

Kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on punased ja sulgudes) rakendamine

CONTROL + SHIFT + $

Protsendivormingu rakendamine ilma kümnendkohtadeta

CONTROL + SHIFT + %

Kahe kümnendkohaga eksponentsiaalse arvuvormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + ^

Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + #

Tunni ja minuti ning enne- ja pärastlõunase aja tähisega kellaajavormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + @

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu rakendamine tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks

CONTROL + SHIFT + !

Valitud lahtritele välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + null

Valiku paremasse serva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + paremnool

Valiku vasakusse serva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + vasaknool

Valiku ülaserva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + ülesnool

Valiku allserva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + allanool

Välisääriste eemaldamine

KÄSK + OPTION + sidekriips

Tekstile paksu vormingu rakendamine

KÄSK + B

Teksti kursiivi panemine või kursiivvormingu eemaldamine

KÄSK + I

Allakriipsutuse rakendamine või eemaldamine

KÄSK + U

Läbikriipsutuse rakendamine või eemaldamine

KÄSK + SHIFT + X

Veeru peitmine

KÄSK + )
või
CONTROL + )

Veeru peidust välja toomine

KÄSK + SHIFT + )
või
CONTROL + SHIFT + )

Rea peitmine

KÄSK + (
või
CONTROL + (

Rea peidust välja toomine

KÄSK + SHIFT + (
või
CONTROL + SHIFT + (

Aktiivse lahtri redigeerimine

CTRL+U

Kirje tühistamine lahtris või valemiribal

Paoklahv (ESC)

Aktiivse lahtri redigeerimine ja seejärel selle tühjendamine või aktiivses lahtris sisu redigeerides eelmise märgi kustutamine

DELETE

Teksti kleepimine aktiivsesse lahtrisse

KÄSK + V

Lahtrisse sisestamise lõpetamine

RETURN

Valitud lahtrite täitmine praeguse lahtri kirjega

KÄSK + RETURN või
CONTROL + RETURN

Valemi sisestamine massiivivalemina

KÄSK + SHIFT + RETURN või
CONTROL + SHIFT + RETURN

Valemikoosturi kuvamine pärast valemis sobiva funktsiooninime tippimist

CTRL+A

Lehe algusse

Valikuga töötamine

Toiming

Klahvid

Kopeerimine

KÄSK + C
või
CONTROL + V

Kleepimine

KÄSK + V
või
CONTROL + V

Lõikamine

KÄSK + X
või
CONTROL + X

Kustutamine

DELETE

Valiku kustutamine

CONTROL + sidekriips

Viimase toimingu tagasi võtmine

KÄSK + Z

Veeru peitmine

KÄSK + )
või
CONTROL + )

Veeru peidust välja toomine

KÄSK + SHIFT + )
või
CONTROL + SHIFT + )

Rea peitmine

KÄSK + (
või
CONTROL + (

Rea peidust välja toomine

KÄSK + SHIFT + (
või
CONTROL + SHIFT + (

Valikus algusest lõppu liikumine (alla)*

RETURN

Valikus lõpust algusesse liikumine (üles)*

SHIFT + RETURN

Valikus vasakult paremale liikumine
või kui valitud on ainult üks veerg, siis ühe veeru võrra alla liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Valikus paremalt vasakule liikumine
või kui valitud on ainult üks veerg, siis ühe veeru võrra üles liikumine

SHIFT + TAB

Valikus päripäeva järgmisesse nurka liikumine

CONTROL + punkt

Valitud lahtrite rühmitamine

KÄSK + SHIFT + K

Valitud lahtrite rühmitamise tühistamine

KÄSK + SHIFT + J

Lehe algusse

Lahtrite, ridade või veergude valimine

Märkus. : Märkus. Kui funktsiooniklahv ei tööta eeldatud viisil, vajutage lisaks koos funktsiooniklahviga klahvi FN. Kui te ei soovi iga kord FN-klahvi vajutada, saate muuta oma süsteemieelistusi. Valige Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur). Märkige ruut Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Toiming

Klahvid

Valiku laiendamine ühe lahtri võrra

SHIFT + nooleklahv

Valiku laiendamine aktiivse lahtriga samas reas
oleva viimase täidetud lahtrini

KÄSK + SHIFT + nooleklahv

Valiku laiendamine rea alguseni

SHIFT + HOME

Valiku laiendamine lehe alguseni

CONTROL + SHIFT + HOME

Valiku laiendamine lehe viimase kasutusel
oleva lahtrini (paremas allnurgas).

CONTROL + SHIFT + END

Kogu veeru valimine

CONTROL + tühikuklahv

Kogu rea valimine

SHIFT + tühikuklahv

Kogu lehe valimine

KÄSK + A

Ainult nähtavate lahtrite valimine

KÄSK + SHIFT + * (tärn)

Ainult aktiivse lahtri valimine, kui valitud on mitu lahtrit

SHIFT + DELETE

Valiku laiendamine ühe kuva võrra alla

SHIFT + PAGE DOWN

Valiku laiendamine ühe kuva võrra üles

SHIFT + PAGE UP

Vaheldumisi objektide peitmise, objektide kuvamise
ning objektide kohatäidete kuvamise aktiveerimine

CONTROL + 6

Valiku nooleklahvide abil laiendamise võimaluse
sisselülitamine

F8

Valikusse lahtrivahemiku lisamine

SHIFT + F8

Praeguse massiivi ehk aktiivset lahtrit sisaldava
massiivi valimine

CONTROL + /

Reas nende lahtrite valimine, mille väärtus ei vasta
selle rea aktiivse lahtri väärtusele.
Rea valimist tuleb alustada aktiivsest lahtrist.

CONTROL + \

Ainult nende lahtrite valimine, millele valiku valemites otse viidatakse

CONTROL + SHIFT + [

Kõikide nende lahtrite valimine, millele valiku valemites otse või kaudselt viidatakse

CONTROL + SHIFT + {

Ainult nende lahtrite valimine, milles asuvad valemid viitavad aktiivsele lahtrile otseselt

CONTROL + ]

Kõikide nende lahtrite valimine, milles asuvad valemid viitavad aktiivsele lahtrile otseselt või kaudselt

CONTROL + SHIFT + }

Lehe algusse

Diagrammide kasutamine

Märkus. : Märkus. Kui funktsiooniklahv ei tööta eeldatud viisil, vajutage lisaks koos funktsiooniklahviga klahvi FN. Kui te ei soovi iga kord FN-klahvi vajutada, saate muuta oma süsteemieelistusi. Valige Apple > System Preferences > Keyboard (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur). Märkige ruut Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Toiming

Klahvid

Uue diagrammilehe lisamine *

F11

Diagrammiobjektide valikus edasi liikumine

Nooleklahv

Lehe algusse

* See kiirklahv on konfliktis Mac OS-is vaikimisi määratud klahvikombinatsiooniga. Selle otsetee kasutamiseks peate muutma oma Mac-arvuti klaviatuurisätteid. Valige Apple > System Preferences > Keyboard > Shortcuts (Apple > Süsteemieelistused > Klaviatuur > Kiirklahvid). Klõpsake valikut Mission Control (Juhtimiskeskus) ja tühjendage ruut Show Desktop (Kuva töölaud).

PivotTable-aruande sortimine, filtreerimine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Sortimine avamine

KÄSK + SHIFT + R

Filtri lisamine või eemaldamine

KÄSK + SHIFT + F
või
CONTROL + SHIFT + L

Valitud lahtri jaoks filtriloendi või PivotTable-liigendtabeli
lehe välja kuvamine

OPTION+ALLANOOL

Lehe algusse

Andmete liigendamine

Toiming

Klahvid

Liigendusmärkide kuvamine või peitmine

CONTROL + 8

Valitud ridade peitmine

CONTROL + 9

Valitud ridade peidust välja toomine

CONTROL + SHIFT + vasaksulg ( ( )

Valitud veergude peitmine

CONTROL + null

Valitud veergude peidust välja toomine

CONTROL + SHIFT + paremsulg ( ) )

Lehe algusse

Akendes töötamine

Toiming

Klahvid

Lindi laiendamine või minimeerimine

KÄSK + OPTION + R

Täisekraanvaate aktiveerimine

KÄSK + CONTROL + F

Järgmise rakenduse aktiveerimine

KÄSK + TAB

Eelmise rakenduse aktiveerimine

KÄSK + SHIFT + TAB

Aktiivse töövihikuakna sulgemine

KÄSK + W

Kuvatõmmise jäädvustamine ja selle töölaual
kuvatõmmiste kausta salvestamine

KÄSK + SHIFT + 3

Aktiivse akna minimeerimine

CONTROL + F9

Aktiivse akna suurendamine või taastamine

CONTROL + F10
või
KÄSK + F10

Exceli peitmine

KÄSK + H

Lehe algusse

Dialoogiboksides töötamine

Toiming

Klahvid

Järgmisele tekstiväljale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmisele väljale, valikule, juhtelemendile või käsule liikumine

SHIFT + TAB

Dialoogiboksi sulgemine või toimingust loobumine

Paoklahv (ESC)

Vaikekäsu nupule määratud toimingu (paksu äärisega nupp
, sageli nupp OK) sooritamine

RETURN

Käsust loobumine ja sulgemine

Paoklahv (ESC)

Seotud teave

Rakenduse Excel 2016 for Mac hõlbustusfunktsioonid

Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi vastata USA klahvipaigutuse klahvidele. Samuti võivad kiirklahvid sülearvutites erineda.

Mõne funktsiooni kiirklahvid on konfliktis Mac OS X 10.3-s ja uuemates versioonides vaikimisi määratud kiirklahvidega. Nende kasutamiseks tuleb teil oma funktsiooniklahvide sätteid muuta. Valige menüüs AppleSystem Preferences (Süsteemieelistused). Klõpsake jaotises Hardware (Riistvara) valikuid Keyboard (Klaviatuur) > Keyboard (Klaviatuur) ja märkige ruut Use all F1, F2, etc. as standard function keys (Kasuta klahve F1, F2 jne standardsete funktsiooniklahvidena).

Toiming

Klahvid

Valemikoosturi avamine

SHIFT + F3
või
FN + SHIFT + F3

Viimatise otsingutoimingu kordamine (Otsi järgmine)

SHIFT + F4
või
FN + SHIFT + F4

Akna sulgemine

KÄSK + F4
või
FN + KÄSK + F4

Dialoogiboksi Minek kuvamine

F5

Dialoogiboksi Otsing kuvamine

SHIFT+F5

Tükeldatud töövihikus järgmisele paanile liikumine

F6

Tükeldatud töövihikus eelmisele paanile liikumine

SHIFT + F6

Järgmisesse töövihikuaknasse liikumine

KÄSK + F6

Eelmisesse töövihikuaknasse liikumine

KÄSK + SHIFT + F6

Õigekirjakontroll

F7
või
FN + F7

Valikusse lisamine

SHIFT + F8

Dialoogiboksi Makro kuvamine

OPTION + F8
või
FN + OPTION + F8

Kõigi avatud töövihikute kõikide lehtede arvutamine

F9

Aktiivse lehe arvutamine

SHIFT + F9

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT + F10

Uue diagrammilehe lisamine

F11

Uue lehe lisamine

SHIFT + F11

Excel 4.0 makrolehe lisamine

KÄSK + F11
või
FN + KÄSK + F11

Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine.

F12

Dialoogiboksi Avamine kuvamine

KÄSK + F12
või
FN + KÄSK + F12

Lehe algusse

Lehel või töövihikus liikumine ja kerimine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale

Nooleklahv

Praeguse andmepiirkonna äärele liikumine

CONTROL + nooleklahv

Rea algusse liikumine

Klahv HOME

Lehe algusse liikumine

CONTROL + HOME

Lehel viimasesse kasutusel olevasse lahtrisse liikumine (lahter parempoolseima veeru ja alumise rea ristumiskohas); või kodulahtri (tavaliselt A1) vastaslahtrisse liikumine

CONTROL + END

Ühe kuva võrra allapoole liikumine

PAGE DOWN

Ühe kuva võrra ülespoole liikumine

PAGE UP

Ühe ekraanikuva võrra paremale liikumine

OPTION + PAGE DOWN

Ühe ekraanikuva võrra vasakule liikumine

OPTION + PAGE UP

Töövihikus järgmisele lehele liikumine

CONTROL + PAGE DOWN

Töövihikus eelmisele lehele liikumine

CONTROL + PAGE UP

Järgmisesse töövihikusse või aknasse liikumine

CONTROL + TAB

Eelmisesse töövihikusse või aknasse liikumine

CONTROL + SHIFT + TAB

Tükeldatud töövihikus järgmisele paanile liikumine

F6

Tükeldatud töövihikus eelmisele paanile liikumine

SHIFT + F6

Aktiivse lahtrini liikumine

CONTROL + DELETE

Dialoogiboksi Minek kuvamine

CTRL+G

Dialoogiboksi Otsing kuvamine

KÄSK + F

Eelmise otsingutoimingu kordamine (sama nagu Otsi järgmine)

KÄSK + G

Kaitstud töölehel lukustamata lahtrite vaheldumisi valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Lehe algusse

Vaatamine ja printimine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Printimine kuvamine

KÄSK + P

Andmete sisestamine lehel

Toiming

Klahvid

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus edasi liikumine

RETURN

Samas lahtris uue rea alustamine

CONTROL + OPTION + RETURN

Valitud lahtrivahemiku täitmine tipitava tekstiga

CONTROL + RETURN

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus tagasi liikumine

SHIFT + RETURN

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus paremale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja valikus vasakule liikumine

SHIFT + TAB

Lahtrisse sisestamise tühistamine

Paoklahv (ESC)

Järjepunktist vasakul asuva märgi või valiku kustutamine

DELETE

Järjepunktist paremal asuva märgi või valiku kustutamine

Kustutamine

Teksti kustutamine rea lõpuni

CONTROL + Kustutamine

Ühe märgi võrra üles, alla, vasakule või paremale liikumine

Nooleklahv

Rea algusse liikumine

Klahv HOME

Viimase toimingu kordamine

KÄSK + Y

Lahtri kommentaari redigeerimine

SHIFT + F2

Alla täitmine

CTRL+D

Paremale täitmine

CTRL+R

Nime määratlemine

CTRL+L

Lehe algusse

Lahtrites või valemiribal töötamine

Toiming

Klahvid

Aktiivse lahtri redigeerimine ja seejärel selle tühjendamine või aktiivses lahtris sisu redigeerides eelmise märgi kustutamine

DELETE

Lahtrisse sisestamise lõpetamine

RETURN

Valemi sisestamine massiivivalemina

CONTROL + SHIFT + RETURN

Kirje tühistamine lahtris või valemiribal

Paoklahv (ESC)

Valemikoosturi kuvamine pärast valemis sobiva funktsiooninime tippimist

CTRL+A

Hüperlingi lisamine

KÄSK + K

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine rea lõppu

CTRL+U

Valemikoosturi avamine

SHIFT + F3
või
FN + SHIFT + F3

Kõigi avatud töövihikute kõikide lehtede arvutamine

KÄSK + =

Aktiivse lehe arvutamine

KÄSK + SHIFT + =

Valemi alustamine

=

Valemi viitelaadiks vaheldumisi absoluutse, suhtelise ja kombineeritud laadi määramine

KÄSK + T

Automaatsumma valemi sisestamine

KÄSK + SHIFT + T

Kuupäeva sisestamine

CONTROL + semikoolon (;)

Kellaaja sisestamine

KÄSK + semikoolon (;)

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine

CONTROL + SHIFT + tollimärk (")

Töölehel vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamine

CONTROL + graavis (`)

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine

CTRL + ülakoma (')

Automaatteksti loendi kuvamine

CONTROL + OPTION + allanool

Nime määratlemine

CTRL+L

Lehe algusse

Andmete vormindamine ja redigeerimine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Laad kuvamine

KÄSK + SHIFT + L

Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamine

KÄSK + 1

Üldise arvuvormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + ~

Kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on punased ja sulgudes) rakendamine

CONTROL + SHIFT + $

Protsendivormingu rakendamine ilma kümnendkohtadeta

CONTROL + SHIFT + %

Kahe kümnendkohaga eksponentsiaalse arvuvormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + ^

Päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + #

Tunni ja minuti ning enne- ja pärastlõunase aja tähisega kellaajavormingu rakendamine

CONTROL + SHIFT + @

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu rakendamine tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks

CONTROL + SHIFT + !

Valitud lahtritele välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + null

Valiku paremasse serva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + paremnool

Valiku vasakusse serva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + vasaknool

Valiku ülaserva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + ülesnool

Valiku allserva välisäärise lisamine

KÄSK + OPTION + allanool

Välisääriste eemaldamine

KÄSK + OPTION + sidekriips

Tekstile paksu vormingu rakendamine

KÄSK + B

Teksti kursiivi panemine või kursiivvormingu eemaldamine

KÄSK + I

Allakriipsutuse rakendamine või eemaldamine

KÄSK + U

Läbikriipsutuse rakendamine või eemaldamine

KÄSK + SHIFT + X

Ridade peitmine

CONTROL + 9

Too read peidust välja

CONTROL + SHIFT + (

Veergude peitmine

CONTROL + null

Veergude peidust välja toomine

CONTROL + SHIFT + )

Teksti varju lisamine või eemaldamine

KÄSK + SHIFT + W

Teksti kontuuri lisamine või eemaldamine

KÄSK + SHIFT + D

Aktiivse lahtri redigeerimine

CTRL+U

Kirje tühistamine lahtris või valemiribal

Paoklahv (ESC)

Aktiivse lahtri redigeerimine ja seejärel selle tühjendamine või aktiivses lahtris sisu redigeerides eelmise märgi kustutamine

DELETE

Teksti kleepimine aktiivsesse lahtrisse

KÄSK + V

Lahtrisse sisestamise lõpetamine

RETURN

Valemi sisestamine massiivivalemina

CONTROL + SHIFT + RETURN

Valemikoosturi kuvamine pärast valemis sobiva funktsiooninime tippimist

CONTROL+A

Lehe algusse

Valikuga töötamine

Toiming

Klahvid

Valiku kopeerimine

KÄSK + C

Valiku lõikamine

KÄSK + X

Valiku kleepimine

KÄSK + V

Valitud vahemiku sisu kustutamine

DELETE

Valiku kustutamine

CONTROL + sidekriips

Teksti või graafika kopeerimine väljalõikealbumisse

CONTROL + OPTION + C

Väljalõikealbumisse kleepimine

CONTROL + OPTION + V

Viimase toimingu tagasi võtmine

KÄSK + Z

Valikus algusest lõppu liikumine (alla) või liikumine selles suunas, mis on valitud dialoogiboksi Eelistused jaotises Redigeerimine (menüü Excel, käsk Eelistused)

RETURN

Valikus lõpust algusesse liikumine (üles) või liikumine vastupidises suunas selle suunaga, mis on valitud dialoogiboksi Eelistused jaotises Redigeerimine (menüü Excel, käsk Eelistused)

SHIFT + RETURN

Valikus vasakult paremale liikumine või kui valitud on ainult üks veerg, siis ühe veeru võrra alla liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Valikus paremalt vasakule liikumine või kui valitud on ainult üks veerg, siis ühe veeru võrra üles liikumine

SHIFT + TAB

Valikus päripäeva järgmisesse nurka liikumine

CONTROL + punkt

Media Browseri kaudu graafika sisestamine

KÄSK + CONTROL + M

Lehe algusse

Lahtrite, ridade või veergude valimine

Toiming

Klahvid

Valiku laiendamine ühe lahtri võrra

SHIFT + nooleklahv

Valiku laiendamine aktiivse lahtriga samas reas oleva viimase täidetud lahtrini

KÄSK + SHIFT + nooleklahv

Valiku laiendamine rea alguseni

SHIFT + HOME

Valiku laiendamine lehe alguseni

CONTROL + SHIFT + HOME

Valiku laiendamine lehe viimase kasutusel oleva lahtrini (paremas allnurgas).

CONTROL + SHIFT + END

Kogu veeru valimine

CONTROL + tühikuklahv

Kogu rea valimine

SHIFT + tühikuklahv

Kogu lehe valimine

KÄSK + A

Ainult aktiivse lahtri valimine, kui valitud on mitu lahtrit

SHIFT + DELETE

Valiku laiendamine ühe kuva võrra alla

SHIFT + PAGE DOWN

Valiku laiendamine ühe kuva võrra üles

SHIFT + PAGE UP

Vaheldumisi objektide peitmise, objektide kuvamise ning objektide kohatäidete kuvamise aktiveerimine

CONTROL + 6

Standardtööriistariba kuvamine või peitmine

CONTROL + 7

Valiku nooleklahvide abil laiendamise võimaluse sisselülitamine

F8

Valikusse lahtrivahemiku lisamine; või nooleklahvide abil lisatava vahemiku algusse liikumine ja seejärel klahvi F8 ja nooleklahve vajutades järgmise vahemiku valimine

SHIFT + F8

Praeguse massiivi ehk aktiivset lahtrit sisaldava massiivi valimine

CONTROL + /

Reas nende lahtrite valimine, mille väärtus ei vasta selle rea aktiivse lahtri väärtusele. Rea valimist tuleb alustada aktiivsest lahtrist.

CONTROL + \

Ainult nende lahtrite valimine, millele valiku valemites otse viidatakse

CONTROL + SHIFT + [

Reas nende veergude valimine, mille väärtus ei vasta selle veeru aktiivse lahtri väärtusele. Veeru valimist tuleb alustada aktiivsest lahtrist.

CONTROL + |

Kõikide nende lahtrite valimine, millele valiku valemites otse või kaudselt viidatakse

CONTROL + SHIFT + {

Ainult nende lahtrite valimine, milles asuvad valemid viitavad aktiivsele lahtrile otseselt

CONTROL + ]

Kõikide nende lahtrite valimine, milles asuvad valemid viitavad aktiivsele lahtrile otseselt või kaudselt

CONTROL + SHIFT + }

Praeguses valikus ainult nähtavate lahtrite valimine

KÄSK + SHIFT + Z

Lehe algusse

Diagrammid

Toiming

Klahvid

Uue diagrammilehe lisamine

F11

Diagrammiobjektide valikus edasi liikumine

Nooleklahv

Lehe algusse

Andmevormid

Toiming

Klahvid

Järgmise kirje samale väljale liikumine

ALLANOOLEKLAHV

Eelmise kirje samale väljale liikumine

Ülesnool

Kirjes järgmisele redigeeritavale väljale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Kirjes eelmisele redigeeritavale väljale liikumine

SHIFT + TAB

Järgmise kirje esimesele väljale liikumine

RETURN

Eelmise kirje esimesele väljale liikumine

SHIFT + RETURN

10 kirje võrra eespool oleva kirje samale väljal liikumine

PAGE DOWN

10 kirje võrra tagapool oleva kirje samale väljal liikumine

PAGE UP

Väljal ühe märgi võrra vasakule liikumine

VASAKNOOLEKLAHV

Väljal ühe märgi võrra paremale liikumine

PAREMNOOLEKLAHV

Vasakpoolse märgi valimine

SHIFT + vasaknool

Parempoolse märgi valimine

SHIFT + paremnool

Lehe algusse

Filtrid ja PivotTable-aruanded

Toiming

Klahvid

Valitud lahtri jaoks filtriloendi või PivotTable-liigendtabeli lehe välja kuvamine

OPTION+ALLANOOL

Lehe algusse

Andmete liigendamine

Toiming

Klahvid

Liigendusmärkide kuvamine või peitmine

CONTROL + 8

Valitud ridade peitmine

CONTROL + 9

Valitud ridade peidust välja toomine

CONTROL + SHIFT + (

Valitud veergude peitmine

CONTROL + null

Valitud veergude peidust välja toomine

CONTROL + SHIFT + )

Lehe algusse

Tööriistaribad

Toiming

Klahvid

Ujuval tööriistaribal esimese nupu aktiveerimine

OPTION + F10

Aktiivsel tööriistaribal järgmise nupu või menüü valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Aktiivsel tööriistaribal eelmise nupu või menüü valimine

SHIFT + TAB

Valitud nupule määratud toimingu tegemine

RETURN

Lehe algusse

Aknad

Toiming

Klahvid

Lindi laiendamine või minimeerimine

KÄSK + OPTION + R

Järgmise rakenduse aktiveerimine

KÄSK + TAB

Eelmise rakenduse aktiveerimine

KÄSK + SHIFT + TAB

Aktiivse töövihikuakna sulgemine

KÄSK + W

Aktiivse töövihikuakna suuruse taastamine

KÄSK + F5

Tükeldatud töövihikus järgmisele paanile liikumine

F6

Tükeldatud töövihikus eelmisele paanile liikumine

SHIFT + F6

Järgmise töövihikuakna aktiveerimine

KÄSK + F6

Eelmise töövihikuakna aktiveerimine

KÄSK + SHIFT + F6

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

KÄSK + SHIFT + 3

Aktiivse akna ekraanipildi kopeerimine lõikelauale (pärast klahvikombinatsiooni vajutamist klõpsake akent, millest soovite pildi teha)

KÄSK + SHIFT + 4

Lehe algusse

Dialoogiboksid

Toiming

Klahvid

Järgmisele tekstiväljale liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmisele väljale, valikule, juhtelemendile või käsule liikumine

SHIFT + TAB

Dialoogiboksi sulgemine või toimingust loobumine

Paoklahv (ESC)

Järgmise vahekaardi aktiveerimine

CONTROL + TAB

Eelmise vahekaardi aktiveerimine

CONTROL + SHIFT + TAB

Vaikekäsu nupule määratud toimingu (paksu äärisega nupp
, sageli nupp OK) sooritamine

RETURN

Käsust loobumine ja sulgemine

Paoklahv (ESC)

Kas teadsite?

Kui teil pole Office 365 tellimust ega Office‘i uusimat versiooni, saate seda kohe proovida:

Proovige teenusekomplekti Office 365 või Exceli uusimat versiooni

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumis

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saakime täiustada järgmist Exceli versiooni? Sellisel juhul tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Vt ka

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite vältimine

Valemites vigade leidmine ja parandamine

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×