Exceli hüperlinkidega töötamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kiireks juurdepääsuks mõnes muus failis või veebilehel olevale teabele saate sisestada töövihiku lahtrisse hüperlink. Samuti on hüperlinke võimalik lisada kindlatele diagrammielementidele.

Märkus. : Enamik kuvatõmmiseid selle artikli võeti Excel 2016. Kui teil on mõni muu versioon vaate võib olla veidi teistsugune, kuid pole märgitud teisiti, funktsioonid on sama.

Hüperlink on dokumendis asuv link, mille klõpsamisel avatakse uus leht või fail. Lingi sihtkohaks on enamasti teine veebileht, kuid selleks võib olla ka pilt, meiliaadress või programm. Hüperlink ise võib olla kas tekst või pilt.

Kui saidi külastaja klõpsab hüperlinki, kuvatakse sihtkoht veebibrauser, avatakse või käivitatakse (sõltuvalt lingi sihtkoha tüübist). Näiteks veebilehele viiva hüperlingi klõpsamisel kuvatakse sihtleht veebibrauseris, kuid hüperlink AVI-failile avab selle programmiga Media Player.

Hüperlinkide kasutamine

Hüperlinkide abil saate:

 • liikuda failile või veebilehele, mis asub võrgus, sisevõrk või Internetis;

 • liikuda failile või veebilehele, mille kavatsete edaspidi luua;

 • saata meilisõnumeid;

 • alustada failiedastust (nt allalaadimist või FTP-protsessi).

Kui osutate tekstile või pildile, mis sisaldab hüperlinki, muutub kursor käekujuliseks Kursor käekujuliseks kujundis , andes märku, et seda teksti või pilti saab klõpsata.

Mis on URL-i ja kuidas see toimib

Hüperlingi loomisel kodeeritakse tema sihtkoht kui Uniform Resource Locator (URL), näiteks:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ArvutiNimi/Ühiskaust/FailiNimi.htm

URL sisaldab protokoll (nt HTTP, FTP või FILE), veebiserver või võrgukohta, teed ja faili nime. Järgmisel joonisel on kujutatud URL-i osad.

URL-i nelja koostisosad

1. Kasutatud protokoll (http, ftp, file)

2.  Veebiserver või võrgukoht

3.  Tee

4. Faili nimi

Absoluutne ja suhteline hüperlink

Absoluutne URL sisaldab tervikaadressi: protokoll, veebiserver, teed ja faili nime.

Suhteline URL kõiki eelmainitud osi ei sisalda – mõni neist puudub. Puuduv teave saadakse URL-i sisaldavalt leheküljelt. Kui puuduvad näiteks protokoll ja veebiserver, kasutab veebibrauser praeguse lehe protokolli ja domeeni (näiteks .com, .org või .edu).

Suhtelise URL-i (mis failinimele lisaks sisaldab vaid osalist teed) kasutamine on veebilehtedel tavaline. Kui säärased failid teisaldatakse uude serverisse, jäävad lehtede omavahelise asukoha säilimisel kõik hüperlingid toimima. Näiteks osutab kataloogis Toit lehel Toiduained.htm üks hüperlink veebilehele pirn.htm. Kui mõlemad leheküljed teisaldada uues serveris asuvasse kataloogi Toit, on hüperlingis asuv URL endiselt õige.

Vaikimisi käsitletakse Microsoft Office Exceli töövihikus määramata hüperlingiteid aktiivse töövihiku asukoha osas suhtelistena. Soovi korral võite seada mõne muu vaikimisi kasutatava baasaadressi. Iga kord, kui loote seejärel hüperlingi sellel aadressil asuvale failile, tuleb dialoogiboksis Hüperlingi lisamine määrata vaid faili nimi, mitte tee.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

  Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  1. Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hüperlingi nupp .

  Samuti võite paremklõpsata lahtrit või pilti ja seejärel klõpsata otseteemenüü käsku Hüperlink või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Loo uus dokument.

 3. Tippige uue faili nimi väljale Uue dokumendi nimi.

  Näpunäide. : Jaotises Täielik tee kuvatud asukohast erineva asukoha määramiseks tippige uus asukoht väljal Uue dokumendi nimi kuvatava nime ette või klõpsake soovitud asukoha valimiseks nuppu Muuda ja seejärel nuppu OK.

 4. Selleks et määrata, millal soovite uut faili redigeerimiseks avada, klõpsake jaotises Millal redigeerida nuppu Soovin redigeerida uut dokumenti hiljem või Soovin redigeerida uut dokumenti kohe.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

  Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  1. Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hüperlingi nupp .

  Samuti võite paremklõpsata lahtrit või objekti ja seejärel klõpsata otseteemenüü käsku Hüperlink või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt väärtust Olemasolev fail või veebileht.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige fail, klõpsake nuppu Praegune kaustja seejärel valige fail, mida soovite linkida.

   Praeguse kausta muutmiseks valige mõni muu kaust loendiboksi Vt loendist.

  • Veebilehe valimiseks klõpsake nuppu Sirvitud veebilehed ja seejärel veebilehte, millega soovite linki luua.

  • Hiljuti kasutatud faili valimiseks klõpsake nuppu Viimatised failid ja seejärel faili, millega soovite linki luua.

  • Lingitud faili või veebilehe nime ja asukoha sisestamiseks tippige vastav teave väljale Aadress.

  • Veebilehe otsimiseks nuppu Sirvi veebi Nupp veebi sirvimine , avage veebileht, mida soovite linkida, ja seejärel aktiveerige Office Excel brauserit sulgemata.

 4. Kui soovite luua hüperlinki kindla asukoha juurde failis või veebilehel, klõpsake nuppu Järjehoidja ja topeltklõpsake soovitud järjehoidja.

  Märkus. : Failil või veebilehel, millega linki loote, peab olema järjehoidja.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lingi loomiseks aktiivse töövihiku või mõne muu töövihiku teatud asukohaga võite määratleda for the sihtkohtlahtrite nimi vüi kasutada lahtriviidet.

 1. Nime kasutamiseks peate panema sihttöövihiku sihtlahtritele nime.

  Nime panemine lahtrile või lahtrivahemikule

  1. Valige lahter, lahtrivahemik või mittesidusad valikud , millele soovite nime anda.

  2. Klõpsake välja Nimi, mis on kuvatud üksuse valemiriba Nupu pilt vasakus servas.

   Väljale nimi näide

   Nupu pilt Väljale nimi

  3. Tippige lahtrite nimi väljale Nimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus. : Nimed ei tohi sisaldada tühikuid ja peavad algama tähega.

 2. Klõpsake lähtetöövihiku töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

  Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  1. Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hüperlingi nupp .

  Samuti võite paremklõpsata lahtrit või objekti ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku Hüperlink või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+K.

 3. Tehke jaotises Lingitav objekt ühte järgmistest.

  • Lingi loomiseks aktiivse töövihiku teatud kohaga klõpsake väärtust Koht selles dokumendis.

  • Lingi loomiseks mõne muu töövihiku teatud asukohaga klõpsake väärtust Olemasolev fail või veebileht, leidke vastav koht ja valige töövihik, millega soovite linki luua. Seejärel klõpsake nuppu Järjehoidja.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake jaotise Lahtriviide loendiboksis Või valige koht selles dokumendis töölehte, millega soovite linki luua, tippige lahtriviide väljale Tippige lahtriviide ja klõpsake nuppu OK.

  • Klõpsake jaotise Määratletud nimed loendis nime, millega tähistate lingitavaid lahtreid ning klõpsake nuppu OK.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Funktsiooni HYPERLINK saate kasutada võrguserveris, sisevõrk või Internetis asuva dokumendi avamiseks. Kui klõpsate funktsiooni HYPERLINK sisaldavat lahtrit, avab Excel lingi asukohas talletatava faili.

Süntaks

HYPERLINK(lingi_asukoht;sõbralik_nimi)

Lingi_asukoht tekstina avatava dokumendi tee ja faili nime.    Lingi_asukoht võib viidata dokumendis koht – näiteks lahter või nimega vahemiku Exceli töölehe või töövihiku või Microsoft Wordi dokumendi järjehoidja. Tee võib olla arvuti kõvakettale salvestatud faili või tee saab nime panna universal nimetamistava (UNC) tee serveris (programmis Microsoft Excel for Windows) või Internetis või sisevõrgus tee Uniform Resource Locator (URL).

 • Lingi_asukoht võib olla jutumärkides tekstistring või tekstistringi kujul esitatud linki sisaldav lahter.

 • Kui argumendiga lingi_asukoht määratud linki pole olemas või seda ei leita, ilmub lahtri klõpsamisel veaväärtus.

Sõbralik_nimi     – lahtris kuvatav lingitekst või arvväärtus. Sõbralik_nimi on kuvatud sinisena ja allakriipsutatud. Kui sõbralik_nimi puudub, kuvab lahter lingina argumendi lingi_asukoht.

 • Sõbralik_nimi võib olla väärtus, tekstistring, nimi või lingiteksti või väärtust sisaldav lahter.

 • Kui sõbralik_nimi tagastab veaväärtuse (nt #VALUE!), kuvab lahter lingiteksti asemel veaväärtuse.

Näited

Järgmine näide avab töövihiku nimega Budget Report.xls, mis on talletatud Internetis, asukohas nimega example.microsoft.com/report ja kuvab teksti "Click for report":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Järgmine näide loob hüperlingi töövihiku Budget Report.xls töölehe Annual lahtrile F10, mis on talletatud Internetis, asukohas nimega example.microsoft.com/report. Töölehe hüperlinki sisaldav lahter kuvab lahtri D1 sisu lingitekstina:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Järgmine näide loob hüperlingi töövihiku Budget Report.xls töölehe First Quarter vahemikule DeptTotal, mis on talletatud Internetis, asukohas nimega example.microsoft.com/report. Töölehe hüperlinki sisaldav lahter kuvab teksti "Click to see First Quarter Department Total":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Hüperlingi loomisel määratud asukohta Microsoft Wordi dokumendis tuleb selle asukoha määratlemiseks kasutada järjehoidjat. Järgmine näide loob hüperlingi järjehoidjale nimega QrtlyProfits dokumendis Annual Report.doc, mis paikneb aadressil example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Programmis Excel for Windows kuvab järgmine näide lahtri D5 sisu lingitekstina ja avab faili 1stqtr.xls, mis on talletatud ühiskasutusega võrgu Statements serveris nimega FINANCE. See näide kasutab UNC-teed:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Järgmine näide avab programmmis Excel for Windows faili 1stqtr.xls, mis on talletatud draivi D kataloogi Finance ja kuvab lahtris H10 talletatud arvväärtuse:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Programmis Excel for Windows loob järgmine näide hüperlingi alale Totals teises (välises) töövihikus Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Programmis Microsoft Excel for the Macintosh kuvab järgmine näide lahtris teksti "Click here" ja avab faili nimega First Quarter, mis on talletatud kõvaketta Macintosh HD kausta Budget Reports:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Et hüpata ühest lahtrist teise, võite luua hüperlinke töölehe sees. Näiteks kui töövihikus Budget on aktiivse töölehe nimi June, loob järgmine valem hüperlingi lahtrile E56. Lingi tekst ise on väärtus lahtris E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Et hüpata sama töövihiku teisele lehele, muutke lingis lehe nime. Et eelmises näites luua link lahtrisse E56 töölehel September, muutke sõna "June" sõnaks "September."

Kui klõpsate meiliaadressi hüperlinki, käivitub automaatselt teie meiliprogramm ja loob meilisõnumi, nii et väljal Adressaat on õige aadress (kui meiliprogramm on installitud).

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

  Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  1. Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hüperlingi nupp .

  Samuti võite paremklõpsata lahtrit või objekti ja seejärel klõpsata kiirmenüü käsku Hüperlink või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Meiliaadress.

 3. Tippige soovitud meiliaadress väljale Meiliaadress.

 4. Tippige väljale Teema meilisõnumi teema.

  Märkus. : Mõned veebibrauserid ja meiliprogrammid ei pruugi teemarida tunnistada.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Võite luua meiliaadressi hüperlingi ka lahtris, tippides aadressi otse lahtrisse. Kui tipite meiliaadressi näiteks kujul keegi@example.com, luuakse hüperlink automaatselt.

Töövihikusse saab lisada välisviiteid (ehk linke) mõnele teisele teie asutuse sisevõrk või Internetis asuvale töövihikule. Töövihik ei tohi olla salvestatud HTML-failina.

 1. Avage lähtetöövihik ja valige lahter või lahtrivahemik, mille soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi
 3. Aktiveerige tööleht, kuhu soovite teavet paigutada, ja klõpsake seejärel lahtrit, kus soovite teavet kuvada.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi teisiti.

 5. Klõpsake käsku Kleebi link.

  Excel loob lahtri või lahtrivahemiku iga lahtri jaoks välisviitelingi.

Märkus. : Võite lugeda mugavam viiva välisviitelingi loomine töövihiku veebis avamata. Iga lahtri sihttöövihik viiva välisviitelingi soovitud, klõpsake lahtrit ja seejärel tippige võrdusmärk (=), URL-i aadress ja asukoht töövihikus. Näiteks:

='http://www.kellegi.koduleht/[fail.xls]Leht1'!A1

='ftp.server.kuskil/fail.xls'!MinuNimegaLahter

hüperlink valimiseks linki tema sihtkoht aktiveerimata tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake hüperlinki sisaldavat lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristiks Exceli valikukursor , ning vabastage seejärel hiirenupp.

 • Hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks kasutage nooleklahve.

 • Kui hüperlink on esitatud pildina, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake seejärel pilti.

Oma töövihiku olemasolevat hüperlinki saate muuta, muutes selle esitamiseks kasutatavat sihtkoht, ilmet, teksti või pilti.

Hüperlingi sihtkoha muutmine

 1. Valige lahter või pilt, mis sisaldab muudetavat hüperlinki.

  Näpunäide. : Ilma hüperlingi sihtkohta hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub rist Exceli valikukursor ja vabastage seejärel hiirenupp. Samuti saate lahtri valimiseks nooleklahve. Pildi valimiseks hoidke all klahvi CTRL ja klõpsake pilti.

  1. Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink. Hüperlingi nupp

  Samuti saate paremklõpsata lahtrit või pilti ja klõpsata seejärel kiirmenüüs käsku Redigeeri hüperlinki või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+K.

 2. Tehke dialoogiboksis Hüperlingi redigeerimine soovitud muudatused.

  Märkus. : Kui hüperlingi loomiseks kasutati töölehefunktsiooni HYPERLINK, peate sihtkoha muutmiseks redigeerima valemit. Valige hüperlinki sisaldav lahter ja klõpsake seejärel valemi redigeerimiseks valemiriba.

Muutes hüperlinkide lahtrilaadi, saate muuta praeguse töövihiku kõigi hüperlinkide teksti ilmet.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

 2. Tehke jaotises Andmed ja mudel järgmist.

  • Nende hüperlinkide ilme muutmiseks, mida ei ole veel klõpsatud nende sihtkohta siirdumiseks, paremklõpsake nuppu Hüperlink ning seejärel käsku Muuda.

  • Nende hüperlinkide ilme muutmiseks, mida on nende sihtkohta siirdumiseks klõpsatud, paremklõpsake nuppu Külastatud hüperlink ning seejärel käsku Muuda.

   Märkus. : Lahtrilaad Hüperlink on saadaval ainult juhul, kui töövihik sisaldab hüperlinki. Lahtrilaad Külastatud hüperlink on saadaval ainult juhul, kui töövihik sisaldab klõpsatud hüperlinki.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Laad nuppu Vorming.

 4. Valige vahekaartidel Font ja Täida soovitud vormingusuvandid ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Märkmed : 

  • Dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valitud suvandid kuvatakse nii, nagu need on valitud dialoogiboksi Laad jaotises Laad sisaldab. Nende suvandite puhul, mida te rakendada ei soovi, saate märkeruudu tühjendada.

  • Lahtrilaadidele Hüperlink ja Külastatud hüperlink tehtud muudatusi rakendatakse kõigile praeguse töövihiku hüperlinkidele.

 1. Valige lahter või pilt, mis sisaldab muudetavat hüperlinki.

  Näpunäide. : Ilma hüperlingi sihtkohta hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub rist Exceli valikukursor ja vabastage seejärel hiirenupp. Samuti saate lahtri valimiseks nooleklahve. Pildi valimiseks hoidke all klahvi CTRL ja klõpsake pilti.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Hüperlingi teksti muutmiseks klõpsake valemiriba ja seejärel redigeerige teksti.

  • Pildivormingu muutmiseks paremklõpsake pilti ja seejärel klõpsake selle vormingu muutmiseks vajalikku suvandit.

  • Pildil oleva teksti muutmiseks topeltklõpsake valitud pilti ning tehke soovitud muudatused.

  • Hüperlinki tähistava pildi muutmiseks lisage uus pilt ja muutke see sama sihtkohaga hüperlingiks ning seejärel kustutage vana pilt ja hüperlink.

 1. Paremklõpsake hüperlink, mida soovite kopeerida või teisaldada ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Lõika või Kleebi.

 2. Paremklõpsake lahtrit, kuhu soovite hüperlinki kopeerida või teisaldada ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Kleebi .

Vaikimisi olenevad määramata teed hüperlink sihtfailideni aktiivse töövihiku asukohast. Kasutage siinkirjeldatud toimingut juhul, kui soovite seada sellest erineva vaiketee. Iga kord, kui loote hüperlingi failini selles asukohas, tuleb teil määrata dialoogiboksis Hüperlingi lisamine ainult failinimi, mitte tee.

Tehke mõnda järgmistest toimingutest, sõltuvalt Exceli versiooni te kasutate.

 • Excel 2016, Excel 2013ja Excel 2010:

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake kategooriat Teave.

  3. Klõpsake nuppu Atribuudid ja seejärel nuppu Täpsemad atribuudid.

   Täpsemad atribuudid
  4. Tippige väljale Hüperlingi baasaadressi vahekaardil Kokkuvõte tee, mida soovite kasutada.

   Märkus. :   Hüperlingi baasaadressi saate vajaduse korral üle kirjutada, kasutades dialoogiboksis Hüperlingi lisamine hüperlingi jaoks täis- või absoluutset aadressi.

 • Klõpsake Excel 2007:

  1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt , klõpsake ettevalmistamineja seejärel klõpsake käsku Atribuudid.

  2. Dokumenditeabe paan, klõpsake käsku Atribuudidja seejärel käsku Täpsemad atribuudid.

   Täpsemad atribuudid
  3. Klõpsake vahekaarti Kokkuvõte.

  4. Tippige soovitud tee väljale Hüperlingi baasaadress.

  Märkus. : Hüperlingi baasaadressi saate vajadusel üle kirjutada, kasutades dialoogiboksis Hüperlingi lisamine hüperlingi jaoks täis- ehk või absoluutset aadressi.

Hüperlingi kustutamiseks tehke ühte järgmistest:

 • Hüperlingi ja seda tähistava teksti kustutamiseks paremklõpsake hüperlinki sisaldavat lahtrit ja klõpsake otseteemenüü käsku Eemalda sisu.

 • Hüperlingi ja seda tähistava pildi kustutamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake pilti ning vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

 • Üksiku hüperlingi väljalülitamiseks paremklõpsake hüperlinki ja klõpsake seejärel otseteemenüü käsku Eemalda hüperlink.

 • Mitme hüperlingi üheaegseks väljalülitamiseks tehke ühte järgmistest:

  1. Tippige tühja lahtrisse number 1.

  2. Paremklõpsake lahtrit ja seejärel klõpsake otseteemenüü käsku Kopeeri.

  3. Hoidke all klahvi CTRL ja valige iga hüperlingi, mille soovite välja lülitada.

   Näpunäide. : Valige lahter, mis on hüperlink ei ilma hüperlingi sihtkohta, klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub cross Exceli valikukursor ja vabastage seejärel hiirenupp.

  4. Vahekaardil Avaleht jaotises lõikelaud nupu Kleebiall asuvat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

   Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi
  5. Klõpsake jaotise Tehe raadionuppu Korruta ja seejärel nuppu OK.

  6. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  7. Valige jaotises Hea, halb ja neutraalne väärtus Tavaline.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Eemaldamine või hüperlinkide väljalülitamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×