Exceli funktsioonid, mis pole Excel Starteris täielikult toetatud

Microsoft Excel Starter 2010 on Exceli lihtsustatud versioon, mis on teie arvutisse eellaaditud. Excel Starter sisaldab põhilisi funktsioone arvutustabelite loomiseks ja nendega töötamiseks, kuid see ei sisalda paljusid Exceli täisversiooni funktsioone. Selles artiklis on ära toodud Excel Starteri ja Exceli täisversiooni funktsioonide erinevused.

Kui soovite kasutada Excel Starteri pakutavast rohkem funktsioone, saate Excel Starteri hõlpsasti täiendada Exceliks. Interneti-poe külastamiseks ja Office’i allalaadimiseks klõpsake menüüs Avaleht nuppu Osta.

Töövihiku sisu

Exceli funktsioon

Saadavus Excel Starteris

Lisandmoodulid

Pole saadaval

Excel Starteris ei saa installida lisandmooduleid. Exceli lisandmooduli abil loodud töövihiku avamise korral ei pruugi töövihiku mõned funktsioonid olla toetatud.

PivotTable-liigendtabelid

Ei saa luua

PivotTable-liigendtabeleid sisaldava töövihiku avamisel saate PivotTable-liigendtabelit sortida ja filtreerida. Samuti saate terve PivotTable-liigendtabeli lõigata, kopeerida, kleepida või kustutada. Ka saate PivotTable-liigendtabeli lahtreid vormindada ja andmeid värskendada.

PivotChart-liigenddiagramm

Ei saa luua

PivotChart-liigenddiagramme sisaldava töövihiku avamisel saate muuta PivotChart-liigenddiagrammi kujundust (menüüde Kujundus ja Paigutus abil), sealhulgas teljesilte. Samuti saate terve PivotTable-liigendtabeli lõigata, kopeerida, kleepida või kustutada. Andmeid saate värskendada.

Tükeldid

Ei saa luua

Tükeldeid sisaldava töövihiku avamisel saate tükeldeid kasutada PivotTable-liigendtabeli aruandes andmete filtreerimiseks. Ka saate rakendada tükeldilaade ja tükeldeid kustutada.

SmartArt-graafika

Ei saa luua

SmartArt-pilte sisaldava töövihiku avamisel saate redigeerida ja vormindada teksti, vormindada kujundit ning lõigata, kopeerida, kleepida või kustutada kogu SmartArt-pildi.

Allkirjarida

Ei saa luua; digitaalallkirja funktsioon pole saadaval

Kehtiva allkirjaga allkirjarida sisaIdava töövihiku avamisel saate vaadata allkirja üksikasju. Samuti saate allkirjarida lõigata, kopeerida ja kleepida ning muuta selle suurust.

Objektid

Töövihikusse objektide lisamiseks tuleb need töövihikusse pukseerida. Mõned objektid renderdatakse piltidena, kuid ülejäänud objektid saate avada, kui klõpsate menüüd Fail ja seejärel nuppu Ava (eeldusel, et objekti avamiseks vajalik tarkvara on arvutisse installitud).

Ühendused väliste andmetega

Ei saa luua

Väliste andmetega ühendust loova töövihiku avamisel värskendab Excel Starter andmed.

Andmete valideerimine

Ei saa luua

Andmete valideerimise reegleid sisaldava töövihiku avamisel rakendab Excel Starter need reeglid.

Konsolideeritud andmed

Ei saa luua

Konsolideeritud andmeid sisaldava töövihiku avamisel on lingid toetatud.

Andmetabel

Ei saa luua

Andmetabelit sisaldava töövihiku avamisel saate andmeid värskendada.

Kommentaarid

Ei saa luua ega kustutada

Kommentaare sisaldava töövihiku avamisel saate kommentaaride teksti vormindada ja redigeerida.

Failivormingud:

  • .xla

  • .xlam

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

Neid faile ei saa Excel Starteris avada.

Programmifunktsioonid

Exceli funktsioon

Saadavus Excel Starteris

Kiirpääsuriba

Kiirpääsuriba saab lindi all või peal kuvada, kuid käske ei saa sellele lisada ega sellelt eemaldada.

Menüülindi kohandamine

Excel Starteri menüülinti ei saa kohandada, kuid seda saab klahvikombinatsiooni CTRL+F1 abil minimeerida ja laiendada.

Veakontroll

Arvutuste etappe ei näidata. Ringviiteid ei saa tuvastada. Kui aga avate ringviidet sisaldava töövihiku, kuvab Excel Starter olekuribal ringviite lahtrinumbri.

Vaated

Täisekraanvaade ja kohandatud vaated pole saadaval.

Kohandatud vaates salvestatud töövihiku avamisel kuvab Excel Starter selle kohandatud vaates, mida ei saa muuta.

Veeru- ja reapäised

Päiseid ei saa muuta, kuid päiste kuvamiseks või peitmiseks saate märkida või tühjendada ruudu Kuva menüü Küljendus jaotises Lehe suvandid.

Liigendus

Rühmitatud ridu sisaldava töövihiku avamisel saate rühmad laiendada ja ahendada, kuid te ei saa rühmitamist eemaldada.

Külmutatud paanid

Paane ei saa külmutada. Külmutatud paanidega töövihiku avamisel ei saa Excel Starter paane avada, kuid pääsete siiski juurde kõigile töövihiku andmetele.

Töövihikuakende peitmine ja peidust välja toomine

Töövihikuaknaid ei saa peita ega peidust välja tuua, kuid read, veerud ja töölehed saab nii peita kui ka peidust välja tuua.

Peidetud aknaga töövihiku avamisel ei saa Excel Starter akent taastada. Andmed ei lähe kaotsi ja peidetud akna saab hiljem, kui töövihik Excelis avada, jälle peidust välja tuua.

Keelepaketid

Õigekeelsusriistade tugi on olemas, kuid kasutajaliidese ega spikri keelt ei saa muuta.

Ühiskasutus

Töövihiku ühiskasutusse andmiseks saate selle salvestada Windows Live OneDrive’i kausta, võrgukohta või saata selle meilisõnumiga. Excel Starter ei sisalda käsku töövihiku saatmiseks Interneti-faksina või töövihiku salvestamiseks SharePointi saidile.

Kas sellest teabest oli abi?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!