Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

Sellest teemast leiate üksikasjalikud juhised, kuidas muuta oma Exceli arvutustabelid kasutatavaks ka erivajadustega inimestele.

Exceli arvutustabel, mis sisaldab tuludeklaratsiooni ja lintdiagrammi

Pimedad või vaegnägijad mõistavad teie andmeid paremini, kui peate hõlbustatust silmas juba oma Exceli töövihikute ja diagrammide koostamisel.

Windows: Exceli arvutustabelite hõlbustuse head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste Exceli arvutustabelite loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Kuidas see üles leida?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Kaasake kõigi tabelite ja muu visuaalsisu jaoks asetekst.

Visuaalsisu hõlmab pilte (sh lõikepilte ja SmartArt-pilte), kujundeid, rühmi, diagramme, manusobjekte, tindiobjekte ja videoid.

Arvutustabelist puuduva aseteksti leidmiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka dokumendi tekstiosas. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

Aseteksti lisamine kujunditele

Aseteksti lisamine PivotChart-liigenddiagrammidele

Aseteksti lisamine tabelitele

Veenduge, et hüperlinkide tekst oleks tähendusrikas, ja kasutage kohtspikreid.

Veendumaks, et hüperlingi tekst on eraldiseisva teabena arusaadav ja annab lugejale üheselt teada, kuhu see link viib, heitke töövihikule pilk peale.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja.

Näpunäide. : Samuti võite lisada kohtspikreid, mis kuvatakse siis, kui kursor viiakse hüperlinki sisaldavale lahtrile.

Hüperlingiteksti ja kohtspikrite lisamine

Pange kõigile lehesakkidele neid kirjeldavad kordumatud nimed ja eemaldage tühjad lehed.

Veendumaks, et kõigil töölehel sisu sisaldavatel töölehtedel on neid kirjeldavad nimed, ning kontrollimaks, kas töövihik sisaldab ka tühje lehti, kasutage hõlbustuskontrolli.

Ekraanilugerid oskavad lehenimed ette lugeda ning nimed peaksid sisaldama teavet töölehe sisu kohta, et töövihiku sisu oleks hõlpsam mõista ja et töövihikus oleks mugavam liikuda.

Lehesakkide ümbernimetamine

Lehesakkide kustutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Veendumaks, et tabelid ei sisalda tükeldatud ega ühendatud lahtreid, pesastatud tabeleid ega täiesti tühje ridu või veerge, kasutage hõlbustuskontrolli.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Uuele tabelile päiste lisamine

Päiste kasutamine olemasolevas tabelis

Aseteksti lisamine tabelitele ja muule visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist tabelitele ja muule Exceli arvutustabelite visuaalsisule.

Märkus. : Soovitame lisada teksti ainult kirjelduse väljale ja jätta pealkirjaväli tühjaks. Selline käitumine sobib enamikule populaarsetele ekraanilugeritele (sh jutustajale) kõige paremini. Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (fotod, lõikepildid, kuvatõmmised jms) asetekst, et ekraanilugerid saaksid pilti kirjeldava teksti ette lugeda ka neile kasutajatele, kes pilti ei näe.

 1. Paremklõpsake soovitud pilti.

 2. Valige Vorminda pilti > Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Paani Pildi vormind. ala Asetekst kuvatõmmis, kus kirjeldatakse valitud pilti

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

 1. Paremklõpsake soovitud SmartArt-pilti.

 2. Valige Vorminda kujundit > Kujundisuvandid > Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Paani Kujundi vormind. ala Asetekst kuvatõmmis, kus kirjeldatakse valitud SmartArti- graafikaobjekti

Aseteksti lisamine kujunditele

Lisage asetekst kujunditele (sh SmartArti graafikas sisalduvatele kujunditele).

 1. Paremklõpsake soovitud kujundit.

 2. Valige Vorminda kujundit > Kujundisuvandid > Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Paani Kujundi vormind. ala Asetekst kuvatõmmis, kus kirjeldatakse valitud kujundit

Aseteksti lisamine PivotChart-liigenddiagrammidele

 1. Paremklõpsake soovitud PivotChart-liigenddiagrammi.

 2. Valige Vorminda diagrammiala > Diagrammisuvandid > Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Paani Diagr-ala vormind. ala Asetekst kuvatõmmis, kus kirjeldatakse valitud PivotChart-liigenddiagrammi

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Paremklõpsake soovitud tabelit.

 2. Valige Tabel > Asetekst.

 3. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Dialoogiboksi Asetekst kuvatõmmis

Hüperlinkide, tabelite ja lehesakkide muutmine hõlpsalt juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha hüperlingid, tabelid ja lehesakid Exceli arvutustabelites juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Hüperlingiteksti ja kohtspikrite lisamine

 1. Paremklõpsake soovitud lahtrit.

 2. Valige Hüperlink.

 3. Tippige soovitud hüperlingitekst väljale Kuvatav tekst.

 4. Sisestage väljale Aadress hüperlingi sihtaadress.

 5. Valige nupp Kohtspikker ja tippige kohtspikri tekst väljale Kohtspikri tekst.

Näpunäide. : Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

Dialoogiboksi Hüperlingi lisamine kuvatõmmis

Päiste kasutamine olemasolevas tabelis

Määrake tabelina märgitud lahtriplokis päiserida.

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Märkige tabeliriistade menüü Kujundus jaotises Tabelilaadide suvandid ruut Päiserida.

 3. Tippige veerupäised.

Rühma Tabelilaadide suvandid kuvatõmmis, kus on valitud märkeruudud

Uuele tabelile päiste lisamine

Määrake tabelina märgitavas uues lahtriplokis päiserida.

 1. Valige tabelisse kaasatavad lahtrid.

 2. Valige menüü Lisa jaotises Tabelid nupp Tabel.

 3. Märkige ruut Minu tabelil on päised.

 4. Valige OK.
  Excel loob päiserea vaikenimedega Veerg1, Veerg2 jne.

 5. Tippige iga tabeliveeru jaoks seda kirjeldav nimi.

Dialoogiboksi Tabeli loomine kuvatõmmis, kus on valitud märkeruut Minu tabelil on päised”>>

Lehesakkide ümbernimetamine

 1. Paremklõpsake soovitud lehesakki ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige lehte lühidalt kirjeldav kordumatu nimi.

Menüükäsu Nimeta ümber kuvatõmmis

Lehesakkide kustutamine

 1. Paremklõpsake soovitud lehesakki.

 2. Valige käsk Kustuta.

Menüükäsu Kustuta kuvatõmmis

Vaata ka

Android: Exceli arvutustabelite hõlbustuse head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste Exceli arvutustabelite loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Kaasake kõigi tabelite ja muu visuaalsisu jaoks asetekst.

Visuaalsisu hõlmab pilte (sh lõikepilte ja SmartArt-pilte), kujundeid, rühmi, diagramme, manusobjekte, tindiobjekte ja videoid.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka dokumendi tekstiosas. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine kujunditele

Aseteksti lisamine diagrammidele

Pange kõigile lehesakkidele kordumatud nimed.

Ekraanilugerid oskavad lehenimed ette lugeda ning nimed peaksid sisaldama teavet töölehe sisu kohta, et töövihiku sisu oleks hõlpsam mõista ja et töövihikus oleks mugavam liikuda.

Lehesakkide ümbernimetamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Uutele tabelitele päiste lisamine

Päiste kasutamine olemasolevates tabelites

Aseteksti lisamine visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist Exceli arvutustabelite visuaalsisule.

Märkus. :  Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (fotod, lõikepildid, kuvatõmmised jms) asetekst, et ekraanilugerid saaksid pilti kirjeldava teksti ette lugeda ka neile kasutajatele, kes pilti ei näe.

 1. Valige soovitud pilt.

 2. Menüü Pilt avamiseks puudutage kuva allservas tööriistariba lõpus ülesnooleikooni.

 3. Liikuge kerides käsule Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri. Muudatused salvestatakse automaatselt.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Menüü Pilt käsk Asetekst

Aseteksti lisamine kujunditele

Lisage asetekst kujunditele (sh SmartArti graafikas sisalduvatele kujunditele).

 1. Valige soovitud kujund.

 2. Menüü Kujund avamiseks puudutage kuva allservas tööriistariba lõpus ülesnooleikooni.

 3. Liikuge kerides käsule Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri. Muudatused salvestatakse automaatselt.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Menüü Kujund käsk Asetekst

Aseteksti lisamine diagrammidele

 1. Valige soovitud diagramm.

 2. Menüü Diagramm avamiseks puudutage kuva allservas tööriistariba lõpus ülesnooleikooni.

 3. Liikuge kerides käsule Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige kirjeldus ja pealkiri. Muudatused salvestatakse automaatselt.

  Näpunäide. : Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Menüü Diagramm käsk Asetekst

Tabelite ja lehesakkide muutmine hõlpsalt juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha tabelid ja lehesakid teie Exceli arvutustabelites juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Päiste kasutamine olemasolevates tabelites

Määrake tabelina märgitud lahtriplokis päiserida.

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Menüü Tabel avamiseks puudutage kuva allservas tööriistariba lõpus allanooleikooni.

 3. Käsu Päiserida valimiseks puudutage seda.

  Näpunäide. : Kui suvand on valitud, on see hall.

 4. Tippige tabelis veerupäised.

Menüü Tabel, valitud on Päiserida

Uutele tabelitele päiste lisamine

Määrake tabelina märgitavas uues lahtriplokis päiserida.

 1. Tõstke esile tabelisse kaasatavad lahtrid.

 2. Menüü Avaleht avamiseks puudutage kuva allservas tööriistariba lõpus ülesnooleikooni.

 3. Puudutage menüüs Avaleht nuppu Lisa.

 4. Puudutage käsku Tabel.

 5. Märkige ruut Tabelil on päised.

Tabel, kus on valitud märkeruut Tabelil on päised

Lehesakkide ümbernimetamine

 1. Puudutage pikalt soovitud lehesakki ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige lehte lühidalt kirjeldav kordumatu nimi.

Valitud lehesakk, kus kuvatakse käsk Nimeta ümber

Vaata ka

Office Online Excel Online‘i arvutustabelite hõlbustuse head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste Excel Online‘i arvutustabelite loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Kuidas see üles leida?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Kaasake kõigi tabelite ja muu visuaalsisu jaoks asetekst.

Arvutustabelist puuduva aseteksti leidmiseks kasutage Excel Online’i hõlbustuskontrolli.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist teavet tabelid esitavad.

Ärge tuginege tabelites olulist teavet edastades üksnes tekstile. Asetekstis kirjeldage ülevaatlikult tabeli sisu ja eesmärki.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine diagrammidele

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Veendumaks, et hüperlingi tekst on eraldiseisva teabena arusaadav ja annab lugejale üheselt teada, kuhu see link viib, heitke töövihikule pilk peale.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja.

Hüperlingi teksti lisamine

Pange kõigile lehesakkidele neid kirjeldavad kordumatud nimed ja eemaldage tühjad lehed.

Lugege töövihiku lehesakkide nimesid lugeda ja veenduge, et igal lehel on sisu.

Ekraanilugerid oskavad lehenimed ette lugeda ning nimed peaksid sisaldama teavet töölehe sisu kohta, et töövihiku sisu oleks hõlpsam mõista ja et töövihikus oleks mugavam liikuda.

Töövihikule tähendusega nime panemine

Lehesakkide ümbernimetamine

Lehesakkide kustutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Veendumaks, et tabelid ei sisalda tükeldatud ega ühendatud lahtreid, pesastatud tabeleid ega täiesti tühje ridu või veerge, kasutage rakenduse Excel Online hõlbustuskontrolli.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad read ja veerud tabelis võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelis päiste kasutamine

Aseteksti lisamine piltidele ja diagrammidele

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist piltidele ja diagrammidele rakenduse Excel Online arvutustabelitele. Tabelitele aseteksti lisamiseks kasutage Exceli töölauaversiooni.

Märkus. : Soovitame lisada teksti ainult kirjelduse väljale ja jätta pealkirjaväli tühjaks. See tagab parima tulemuse enamiku populaarsete ekraanilugerite, sh Jutustaja puhul.

Aseteksti lisamine piltidele

 1. Paremklõpsake pilti ja seejärel tehke dialoogiboksi Asetekst avamiseks valik Asetekst.

 2. Tekstiväljal Kirjeldus saate teksti muuta.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kuvatõmmis dialoogist Asetekst, kus on väljad Pealkiri ja Kirjeldus

Aseteksti lisamine diagrammidele

 1. Paremklõpsake diagrammi ja seejärel tehke dialoogiboksi Asetekst avamiseks valik Asetekst.

 2. Tekstiväljal Kirjeldus saate teksti lisada.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Hüperlinkide, tabelite ja lehesakkide muutmine hõlpsalt juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha hüperlingid, tabelid ja lehesakid Excel Online‘i arvutustabelites juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Hüperlingi teksti lisamine

 1. Paremklõpsake soovitud lahtrit.

 2. Valige Hüperlink.

 3. Tippige väljale Kuva tekst tekst, mida kasutajad klõpsavad. Seejärel tehke üks järgmistest toimingutest olenevalt sellest, mis tüüpi linki soovite kasutada.

  • Väljale URL tippige või kleepige aadress.

  • Tippige väljale Koht selles dokumendis lingitav lahter. Näiteks A6.

  • Väljale Meiliaadress tippige meiliaadress kujul keegi@example.com.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Näpunäide. : Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

Kuvatõmmisel on näidatud dialoogiboks Hüperlingi lisamine, kus saate sisestada kuvatava teksti ja määrata kindlaks lingitava URL-i, koha dokumendis või meiliaadressi.

Tabelis päiste kasutamine

 1. Valige tabelisse kaasatavad lahtrid.

 2. Valige menüü Lisa jaotises Tabelid nupp Tabel.

 3. Märkige ruut Minu tabelil on päised.

 4. Valige OK.
  Excel Online loob päiserea vaikenimedega Veerg1, Veerg2 jne.

 5. Tippige iga tabeliveeru jaoks seda kirjeldav nimi.

Märkus. : Kasutage olemasoleva tabeli lahtritele päise lisamiseks samu juhiseid.

Kuvatõmmisel on näidatud dialoogiboks Tabeli loomine, kus on valitud märkeruut „Minu tabelil on päised“.

Töövihikule tähendusega nime panemine

 1. Valige Fail > Salvesta nimega

 2. Valige Salvesta nimega ja tippige faili nimi. Kasutage nime, mis viitab faili sisule. Võimaluse korral sisestage nimesse ka kuupäev.

 3. (Valikuline) Märkige ruut Asenda olemasolev fail.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Märkus. : Kui soovite faili ümber nimetada, valige Nimeta ümber, tippige faili nimi ja valige OK.

Kuvatõmmisel on näidatud dialoogiboks Nimega salvestamine, kuhu saate sisestada faili nime ja kus saate olemasoleva faili asendada.

Lehesakkide ümbernimetamine

 1. Paremklõpsake soovitud lehesakki ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige saki jaoks selle sisu kirjeldav lühike ja kordumatu nimi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kuvatõmmisel on näidatud menüü, mis kuvatakse lehesaki paremklõpsamisel ja kus on kuvatud lehe lisamise, kustutamise, ümbernimetamise, ümberjärjestamise, peitmise või peidust välja toomise suvandid.

Lehesakkide kustutamine

 1. Paremklõpsake soovitud lehesakki.

 2. Valige käsk Kustuta.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Hõlbustuskontrolli kasutamine rakenduses Excel Online

 1. Valige menüü Läbivaatus.

 2. Valige Hõlbustuskontroll.

 3. Vaadake Hõlbustuskontrolli tulemused üle. Tulemused on leitud probleemi raskuse järgi kategooriatesse jagatud.

  • Tõrked. Sisu, millest erivajadustega inimestel on väga raske või võimatu aru saada.

  • Hoiatused. Sisu, millest erivajadustega inimestel on raske aru saada.

  • Näpunäited. Näpunäidetega antakse teile mõista, et erivajadustega inimesed saavad sisust küll aru, aga see võiks olla paremini korraldatud või esitatud.

 4. Probleemide lahendamine.

Märkus. : Hõlbustuskontroll otsib dokumendist probleeme, mille saab brauseris lahendada. Täielikuks kontrolliks avage dokument töölauarakenduses ning kasutage Windowsi või Maci töölaua hõlbustuskontrolli.

Kuvatõmmisel on näidatud menüü Läbivaatus, kus kursor osutab suvandile Hõlbustuskontroll.

Vaata ka

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×