Excel for Windows kiirklahve ja funktsiooniklahvid

Excel for Windows kiirklahve ja funktsiooniklahvid

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis kirjeldatakse kiirklahve, funktsiooniklahvid ja mõnda muud levinud kiirklahvid Microsoft Excel for Windows. See hõlmab kiirklahvide, mille abil saate lindi käsud. Kui kasutate Maci, lugege Exceli kiirklahve ja funktsiooniklahvid Maci jaoks.

Selles artiklis kirjeldatakse kiirklahve, funktsiooniklahvid ja mõnda muud levinud kiirklahvid Excel 2016jaoks. See hõlmab kiirklahvide, mille abil saate lindi käsud. Excel Online, vt veebirakenduses Excel Online kiirklahvid.

Näpunäited : 

 • Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

 • Kui soovite vaadata selle teabe, vaadake meie arvutustabelis Docs.comveebitöövihiku. Selles töövihikus saate kerimisriba, sortimine ja filtreerimine jaoks klahvikombinatsiooni. Ja võite ka alla laadida.

NB! : 

 • Suur osa selles artiklis kirjeldatud kiirklahve, välja arvatud klahvispikrid, viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Kui olete algaja lindile, selle jaotise teave aitab teil mõista lindi klaviatuuri otsetee mudel. Lindil on uued kiirklahvid, mida nimetatakse Klahvispikrid, mida saate teha muuteklahvi (Alt) vajutamisel kuvatakse. Lindi pakuvad vahekaartidel seotud käsud. Näiteks klõpsake menüü Avaleht jaotises arv sisaldab käsk arvuvorming.

Selles tabelis kuvatakse rakenduse Excel 2016 kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Klahvid

Arvutustabeli sulgemine

Ctrl+W

Arvutustabeli avamine

Ctrl+O

Menüü Avaleht avamine

ALT+H

Arvutustabeli salvestamine

Ctrl+S

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lahtrisisu eemaldamine

Kustutusklahv

Täitevärvi valimine

Alt+H, H1

Lõikamine

Ctrl+X

Menüü Lisa avamine

Alt+D

Paks kiri

Ctrl+B

Lahtrisisu keskele joondamine

Alt+H, NO

Menüü Küljendus avamine

ALT+P

Menüü Andmed avamine

Alt+O

Menüü Vaade avamine

Alt+W

Kontekstimenüü avamine

Shift+F10 või

Kontekstiklahv

Ääriste lisamine

Alt+H, GR

Veeru kustutamine

Alt+H, SU, seejärel U

Menüü Valemid avamine

ALT+M

Peidab valitud read.

Ctrl+9

Peidab valitud veerud.

Ctrl+0

Lehe algusse

Lindimenüü kiirklahvid

Kui olete algaja lindile, selle jaotise teave aitab teil mõista lindi klaviatuuri otsetee mudel.

Muuteklahv (Alt) vajutamisel kuvatakse tähed väikesed pildid, nimetatakse klahvispikrid, kõrval vahekaardid ja käsud lindil, nagu on näidatud järgmisel pildil.

Klahvispikrite märgid kuvataks lindil

Saate neid tähti kombineerida Alt teha kiirklahvide nõudnud lindikäsud kiirklahvid. Näiteks klahve Alt + H avaneb menüü Avaleht ja väljale Juhata mind suunab Alt + K.

Vajutage klahvi Alt uuesti kuvamiseks klahvispikrid mis tahes menüü käsud.

Kiirklahvide jaoks riba vahekaardid

Kui soovite avada mõne kindla lindimenüü, kasutage järgmisi kiirklahve.

Toiming

Klahvid

Avage lindi väljale Juhata mind ja Sisestage otsingutermin abi või spikri sisu.

ALT+Q, seejärel sisestage otsingusõna.

Faili lehe avamine ja Backstage’i vaate kasutamine.

Alt+F

Avage Avaleht menüü ja Vorminda teksti ja arve ja Otsi tööriista kasutamine.

ALT+H

Avage menüü Lisa ja sisestage PivotTable-liigendtabelid, diagrammid, lisandmoodulid, minigraafika, piltide, kujundite, päised ja teksti ruudud.

Alt+D

Avage menüü Küljendus ja sellega töötamine kujundused, Lehekülje häälestus, skaala ja joondus.

Alt+P

Avage menüü Valemid ja lisamine, jälgida ja kohandada funktsioonid ja arvutused.

ALT+M

Avage menüü Andmed ning ühendage, sorteerige, filtreerige, analüüsige ja töödelge andmeid.

Alt+O

Avage menüü Läbivaatus ja kontrollida õigekirja, kommentaare lisada ja kaitse lehte ja töövihikud.

ALT+X

Avage menüü Vaade ning vaadake üle lehepiirid ja küljendus, kuvage või peitke ruudujooned ja päised, määrake suurendustase, hallake aknaid ja paane ning vaadake makrosid.

Alt+W

Lehe algusse

Klaviatuuriga juhtlindil töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

Alt või F10. Ühest menüüst teise liikumiseks kasutage kiirklahve või nooleklahve.

Fookuse seadmine lindil asuvatele käskudele.

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Ühelt lindiüksuselt teisele liikumine kas alla, üles, vasakule või paremale.

Allanool, ülesnool, vasaknool või paremnool võti

Valitud nupu aktiveerimine.

Tühikuklahv või Enter

Valitud käsu loendi avamine.

Allanool

Valitud nupu menüü avamine.

ALT+allanool

Avatud menüüs või alammenüüs järgmisele käsule liikumine.

Allanool

Lindi laiendamine või ahendamine.

Ctrl+F1

Avage kontekstimenüü.

Shift+F10

Või Windowsiga klaviatuuri

Kontekstivõti (parempoolne Alt ja paremale Ctrl klahvid)

Avatud või valitud põhimenüüst alammenüüsse liikumine.

Vasaknool

Lehe algusse

Exceli klaviatuuri otsetee viide

Lahtrites liikumine: kiirklahvid

Toiming

Kiirklahvid

Töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis Eelmisele suvandile dialoogiboksi Minek

Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab)

Lahtri võrra ülespoole liikumine töölehe.

Ülesnool

Lahtri võrra allapoole liikumine töölehe.

Allanool

Töölehel ühe lahtri võrra vasakule liikumine.

Vasaknool

Töölehel ühe lahtri võrra paremale liikumine.

Paremnooleklahv

Praeguse andmepiirkonna äärele liikumine töölehel.

CTRL + nooleklahv

Lõpurežiimi aktiveerimine, aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse liikumine ning lõpurežiimi välja lülitamine. Kui lahtrid on tühjad, liikuge rea või veeru viimasesse lahtrisse.

End, nooleklahv

Viib töölehel madalaim kasutatud reale parempoolsema kasutatud veeru viimasesse lahtrisse.

Ctrl+End

Lahtrite valiku laiendamine kuni töölehe viimati kasutatud lahtrini (alumises paremas nurgas).

Ctrl+Shift+End

Kui Kerimislukk on sisse lülitatud akna vasakus ülanurgas lahtrisse liikumine.

Home+kerimislukk

Töölehe algusse liikumine

Ctrl+Home

Liikumine ühe ekraanikuva võrra alla töölehe.

Klahv Page Down

Töövihikus järgmisele lehele liikumine.

Ctrl+Page Down

Töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale liikumine.

Alt+Page Down

Saate teisaldada ühe ekraanikuva töölehele.

Klahv Page Up

Töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule liikumine.

Alt+Page Up

Töövihikus eelmisele lehele liikumine.

Ctrl+Page Up

Töölehel ühe lahtri võrra paremale liikumine. Või kaitstud töölehe puhul lukustamata lahtrite vahel liikumine.

Tabeldusklahv (Tab)

Lehe algusse

Lahtrite vormindamine: kiirklahvid

Toiming

Kiirklahvid

Avage dialoogiboks Lahtrite vormindamine.

Ctrl+1

Fontide vormindamine dialoogiboksis „Lahtrite vormindamine“.

Ctrl+Shift+F või Ctrl+Shift+P

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine selle sisu lõppu. Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

F2

Lisage või Redigeerib lahtri kommentaari.

Shift+F2

Avage dialoogiboksi lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Avage dialoogiboksi kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

Ctrl+miinusmärk (–)

Praeguse kellaaja sisestamine.

Ctrl + Shift + koolon (:)

Praeguse kuupäeva sisestamine.

Ctrl+semikoolon (;)

Lahtriväärtuste ja valemite kuvamise vaheldumisi aktiveerimine töölehel.

Ctrl+graavis (`)

Kopeerige aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+ülakoma (')

Liikumine valitud lahtrid.

Ctrl+X

Kopeerib valitud lahtrid.

Ctrl+C

Sisu kleepimine järjepunkti, asendades valitud.

Ctrl+V

Dialoogiboksi Teisiti kleepimine avamine

Ctrl+Alt+V

Teksti kursiivi või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+I või Ctrl+3

Paks tekst või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+B või Ctrl+2

Teksti alla kriipsutada või allakriipsutuse eemaldamine.

Ctrl+U või Ctrl+4

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse vormingu.

Ctrl+5

Vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise objektide kohatäidete kuvamist.

Ctrl+6

Rakendada valitud lahtritele välisäärise.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Eemaldamine valitud lahtritele välisäärise.

Ctrl+Shift+ allakriipsutus (_)

Kuvada või peita liigendustähised.

Ctrl+8

Käsu täida alla sisu ja valitud vahemiku kõige ülemise lahtri vormingu kopeerimiseks lahtritesse.

Ctrl+D

Rakendab üldise arvuvormingu.

Ctrl+Shift+tilde (~)

Kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes) rakendamine.

Ctrl+Shift+dollarimärk ($)

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

Ctrl+Shift+protsendimärk (%)

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu „Teaduslik“ rakendamine.

Ctrl+Shift+katusemärk (^)

Rakendada päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

Ctrl+Shift+trellimärk (#)

Tunni ja minutiga ja AM või PM kellaajavormingu rakendamine

Ctrl+Shift+@-märk

Kahe kümnendkohaga arvuvormingu rakendamine tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

Ctrl + Shift + hüüumärki (!)

Lisa Hüperlingi dialoogiboksi avamiseks.

Ctrl+K

Aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja.

F7

Andmeid sisaldavate valitud lahtrite kohta kiiranalüüsi suvandite kuvamine.

Ctrl+Q

Dialoogiboksi „Tabeli loomine“ kuvamine.

CTRL + L või Ctrl + T

Lehe algusse

Valikute tegemine ja toimingute sooritamine: kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Kogu töölehe valimine.

CTRL + A või Ctrl + Shift + tühikuklahv

Valige töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Ctrl+Shift+Page Down

Valige töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Ctrl+Shift+Page Up

Laiendab valikut ühe lahtri võrra.

Shift+nooleklahv

Lahtrite valiku laiendamine aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) valiku laiendamine järgmise täidetud lahtrini.

Ctrl + Shift + nooleklahv

Laiendusrežiimi sisselülitamine nooleklahvide kasutamine valiku laiendamiseks. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

Lülita Laiendusrežiimi ja nooleklahvide abil valiku laiendamiseks. Vajutage uuesti välja lülitada. F8

Nooleklahvide abil valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku lisamine.

Shift+F8

Samas lahtris uue rea alustamine.

ALT+ENTER

Valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega täitmine.

Ctrl+Enter

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja ülemisse lahtrisse.

Shift+Enter

Valige töölehel terve veeru.

Ctrl+tühikuklahv

Töölehel terve rea valimine.

Shift+tühikuklahv (Space)

Kõikide töölehe objektide valimine, kui mõni objekt on valitud.

Ctrl+Shift+tühikuklahv (Space)

Lahtrivaliku laiendamine töölehe alguseni.

Ctrl+Shift+Home

Praeguse ala valimine, kui tööleht sisaldab andmeid. Praeguse ala ja selle kokkuvõtteridade valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni teist korda. Kogu töölehe valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni kolmandat korda.

CTRL + A või Ctrl + Shift + tühikuklahv

Praeguse ala valimine aktiivse lahtri ümber või kogu PivotTable-liigendtabeli aruande valimine.

Ctrl+Shift+tärn (*)

Esimese menüükäsu valimine, kui menüü või alammenüü on nähtaval.

Klahv Home

Korrake võimalusel viimast käsku või toimingut.

Ctrl+Y

Viimase toimingu tagasivõtmine

Ctrl+Z

Lehe algusse

Andmetega, funktsioonidega ja valemiribaga töötamine: kiirklahvid

Toiming

Kiirklahvid

Valige kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

Ctrl+Shift+tärn (*)

Aktiivse lahtri redigeerimine ja sisestuspunkti asetamine selle sisu lõppu. Või kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, siis sisestuspunkti viimine valemiribale. Valemit redigeerides lülitage punktirežiim välja, et saaksite viite loomiseks kasutada nooleklahve.

F2

Laiendab või ahendab valemiriba.

Ctrl+Shift+U

Lahtris või valemiribal kirjest loobumiseks.

Paoklahv (Esc)

Kirje valemiribal lõpetamine ja alumisse lahtrisse.

Sisestusklahv (Enter)

Valemiribal olemise korral kursori viimine teksti lõppu.

Ctrl+End

Kogu teksti valimine valemiribal kursori lõppu.

Ctrl+Shift+End

Kõigi avatud töövihikute kõikide töölehtede arvutamine.

F9

Aktiivse töölehe arvutamine.

Shift+F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute, olenemata sellest, kas need on pärast viimast arvutust muutunud.

Ctrl+Alt+F9 

Sõltuvate valemite uuesti kontrollimine ja seejärel kõigi avatud töövihikute kõikide lahtrite arvutamine, sealhulgas lahtrite, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl + Alt + Shift + F9.

Nupu „Veakontroll“ menüü või teate kuvamine.

Alt+Shift+F10

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks funktsiooni argumendid.

Ctrl+A

Argumentide nimede ja sulgude lisamine, kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal.

Ctrl+Shift+A

Käivitage kiirtäitmine, et tuvastada automaatselt külgnevates veergudes olevad mustrid ja täita nende põhjal praegune veerg.

Ctrl+E

Järjest vaheldumisi kõikide absoluut- ja suhteliste viidete võimalike kombinatsioonide aktiveerimine, kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik.

F4

Funktsiooni sisestamine.

Shift+F3

Aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale kopeerimine.

Ctrl+Shift+sirged jutumärgid (")

Luua praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

Alt+F1

Eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi loomine.

F11

Viidete kasutamine nime määratlemine.

Alt+M, M, D

Kleepige nimi dialoogiboksist „Nime kleepimine“ (kui nimed on töövihikus määratletud).

F3

Andmevormis järgmise kirje esimesele väljale liikumine.

Sisestusklahv (Enter)

Luua, käivitamine, redigeerimine või kustutamine makro.

Alt+F8

Microsoft Visual Basic For Applications Editori avamine.

Alt+F11

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

 • Ainult F1: Kuvab tööpaani Exceli spikker .

 • Ctrl + F1: Kuvab või peidab lindi.

 • Alt + F1: loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

 • Alt + Shift + F1: lisab uue töölehe.

F2

 • Ainult F2: aktiivse lahtri redigeerimiseks ja selle sisu lõpus järjepunkti paigutamiseks. Või kui redigeerimine on välja lülitatud lahtrisse järjepunkti viimine valemiriba. Kui valemi redigeerimine, tavalise punkti režiimi sisse või välja nii, et nooleklahvide abil saate luua viide.

 • SHIFT + F2: lisab või Redigeerib lahtri kommentaari.

 • CTRL + F2: kuvab prindieelvaate ala Backstage’i vaademenüü Prindi .

F3

 • F3 eraldi: kuvab dialoogiboksi Kleebi nimi . Saadaval ainult siis, kui töövihik on määratletud nimed.

 • SHIFT + F3: kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine .

F4

 • Ainult F4: kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

  Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

 • Ctrl + F4: suleb valitud töövihiku akna.

 • ALT + F4: suleb Exceli.

F5

 • F5 eraldi: kuvab dialoogiboksi Minek .

 • Ctrl + F5: taastab valitud töövihikuakna suuruse.

F6

 • Klahvi F6 eraldi: aktiveerib töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelementide vahel. Tükeldatud töölehel sisaldab F6 paanide paanide ja lindi vahetamise ajal.

 • SHIFT + F6: Aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

 • CTRL + F6: aktiveerib järgmise töövihikuakna, kui avatud on mitu töövihikuakent.

F7

 • Ainult F7: avab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

 • Ctrl + klahvi F7: käivitab käsu teisaldamine töövihiku akna, kui see pole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage NOOLEKLAHVE ja kui olete valmis vajutage Enterit või paoklahvi (ESC), et tühistada.

 • F8 eraldi: lülitab Laiendusrežiimi väljalülitamine. Klõpsake Laiendusrežiimi, olekuribal kuvatakse Laiendatud valik ja nooleklahvide abil valiku laiendamiseks.

F8

 • SHIFT + F8: võimaldab lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku nooleklahvide abil.

 • Ctrl + F8: käivitab käsu suurus, kui töövihik pole suurendatud.

 • Alt + F8: kuvab dialoogiboksi Makro loomine, käivitamine, redigeerida või kustutada makro.

F9

 • Ainult F9: arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

 • SHIFT + F9: arvutab aktiivse töölehe.

 • Ctrl + Alt + F9: arvutab kõigi avatud töövihikute kõik valemid, sõltumata sellest, kas need on pärast viimast arvutust muutunud.

 • Ctrl + Alt + Shift + F9: kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

 • CTRL + F9: minimeeritakse töövihikuakna ikooniks.

F10

 • Ainult F10: lülitab klahvinäpunäited sisse või välja. (Klahvikombinatsiooni Alt ei sama.)

 • SHIFT + F10: Kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

 • Alt + Shift + F10: kuvatakse menüü või teate nuppu veakontroll.

 • CTRL + F10: maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

 • F11 eraldi: loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

 • SHIFT + F11: lisab uue töölehe.

 • ALT + F11: avab selle Microsoft Visual Basic For Applications Editori, mis Visual Basic for Applications (VBA) abil saate luua makro.

F12

 • F12 eraldi: kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine .

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (Alt)

 • Kuvab lindil klahvispikrid (uued otseteed).

USA klahvipaigutuse korral toimivad näiteks järgmised klahvispikrid:

 • Alt, W, P aktiveerib töölehe küljendivaate;

 • Alt, W, L aktiveerib töölehe normaalvaate;

 • Alt, W, I aktiveerib töölehe leheküljepiiri eelvaate.

Nooleklahvid

 • Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

 • Ctrl+nooleklahv viib praeguse andmepiirkond äärele töölehel.

 • Shift+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

 • Ctrl+Shift+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

 • Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

 • Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

 • Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

 • Allanool või Alt+allanool avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv

 • Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

 • Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

 • Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (Delete)

 • Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

 • Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

Klahv End

 • Lõpuklahv (End) lülitab lõpurežiimi sisse või välja. Lõpurežiimis saate nooleklahvide abil liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas järgmisse mittetühja lahtrisse. Lõpurežiim lülitatakse pärast nooleklahvi vajutamist automaatselt välja. Enne järgmise nooleklahvi vajutamist, tuleb uuesti vajutada lõpuklahvi (End). Kui lõpurežiim on sisse lülitatud, siis kuvatakse olekuribal vastav tähis.

 • Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi (End) ja mõne nooleklahvi vajutamisega liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.

 • Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv (End) ka viimase menüükäsu.

 • Ctrl+End viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib Ctrl+End kursori teksti lõppu.

 • Ctrl+Shift+End laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib Ctrl+Shift+End kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (Enter)

 • Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

 • Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

 • Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või sooritab valitud käsu toimingu.

 • Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

 • Alt+Enter alustab samas lahtris uut rida.

 • Ctrl+Enter täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

 • Ctrl+Enter lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (Esc)

 • Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

 • Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

 • Suleb täisekraanvaate, kui see on rakendatud, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas normaalvaate.

Klahv Home

 • Viib rea algusesse töölehel.

 • Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

 • Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

 • Ctrl+Home viib töölehe algusse.

 • Ctrl+Shift+Home laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

Klahv Page Down

 • Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

 • Alt+Page Down viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

 • Ctrl+Page Down viib järgmisele lehele töövihikus.

 • Ctrl+Shift+Page Down valib töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Klahv Page Up

 • Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

 • Alt+Page Up viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

 • Ctrl+Page Up viib eelmisele lehele töövihikus.

 • Ctrl+Shift+Page Up valib töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

 • Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

 • Ctrl+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

 • Shift+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

 • Ctrl+Shift+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib Ctrl+Shift+tühikuklahv praeguse piirkonna. Vajutades teist korda kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv, saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

 • Alt+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (Tab)

 • Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

 • Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

 • Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

 • Shift+Tab viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

 • Ctrl+Tab aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

 • Ctrl+Shift+Tab aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse Excel2013 kiirklahvid, funktsioon võtmed ja muud levinud kiirklahvid. See hõlmab otseteed, mille abil saate lindi.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle jaotise teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse ka klahvispikriteks, mille kuvamiseks saate vajutada muuteklahvi (Alt).

Klõpsake lindil vahekaardi kuvamiseks vajutage klahvi vahekaarti – näiteks vajutage täht N menüü Lisa või M menüü valemid . See muudab kõigi kuvatakse selle vahekaardi nuppude Klahvispikrite sildid, nagu on näidatud järgmisel pildil. Seejärel vajutage soovitud nuppu.

Klahvispikrite märgid kuvataks lindil

Kas vanad tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Microsoft Excel 2013. Kiirklahviga Ctrl+C saate endiselt valitud sisu lõikelauale kopeerida ja kiirklahviga Ctrl+V selle sisu lõikelaualt mujale kleepida.

Endiselt on kasutatavad ka enamik vanu muuteklahviga (Alt+) menüükiirklahve. Küll aga peate nende kasutamiseks teadma vajalikku klahvikombinatsiooni peast, kuna enam ei kuvata ekraanil kiirklahvi kohta meeldetuletust. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt) ja seejärel mõnda varasematest menüüklahvidest, näiteks E (Redigeeri), V (Vaade), I (Lisa) jne. Kuvatakse teateboks, mis hoiatab teid, et kasutate mõne Microsoft Office'i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage pigem klahvispikrite silte.

Kombinatsioonis juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Ctrl+PgDn

Vahetab töölehesakke vasakult paremale.

Ctrl+PgUp

Vahetab töölehesakke paremalt vasakule.

Ctrl+Shift+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

Ctrl+Shift_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

Ctrl+Shift+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

Ctrl+Shift+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

Ctrl+Shift+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

Ctrl+Shift+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

Ctrl+Shift+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

Ctrl+Shift+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

Ctrl+Shift+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

Ctrl+Shift+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

Ctrl+Shift+:

Sisestab praeguse kellaaja.

Ctrl+Shift+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

Ctrl+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

Ctrl+;

Sisestab tänase kuupäeva.

Ctrl+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

Ctrl+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

Ctrl+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

Ctrl+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

Ctrl+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

Ctrl+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

Ctrl+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

Ctrl+9

Peidab valitud read.

Ctrl+0

Peidab valitud veerud.

Ctrl+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni Ctrl+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni Ctrl+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab Ctrl+Shift+A argumentide nimed ja sulud.

Ctrl+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

Ctrl+C

Kopeerib valitud lahtrid.

Ctrl+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

Ctrl+E

Käivitage kiirtäitmine, et tuvastada automaatselt külgnevates veergudes olevad mustrid ja täita nende põhjal praegune veerg.

Ctrl+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka Shift+F5, Shift+F4 seevastu kordab viimast toimingut Otsi.

Ctrl+Shift+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

Ctrl+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

Ctrl+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

Ctrl+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

Ctrl+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

Ctrl+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

Ctrl+N

Loob uue tühja töövihiku.

Ctrl+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

Ctrl+Shift+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

Ctrl+P

Kuvab vaates Microsoft Office Backstage’i vaade menüü Prindi.

Ctrl+Shift+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

Ctrl+Q

Kuvab teie andmete jaoks funktsiooni Kiiranalüüs suvandid, kui teil on neid andmeid sisaldavad lahtrid valitud.

Ctrl+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

Ctrl+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

Ctrl+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

Ctrl+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

Ctrl+Shift+U laiendab või ahendab valemiriba.

Ctrl+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist ja kopeerimist.

Ctrl+Alt+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

Ctrl+W

Suleb valitud töövihiku akna.

Ctrl+X

Lõikab valitud lahtrid.

Ctrl+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Ctrl+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimati tehtud käsu tagasi võtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide. : Juhtklahvi (Ctrl) kombinatsioonid Ctrl+J ja Ctrl+M pole praegu kiirklahvidena määratud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

Ctrl+F1 kuvab või peidab lindi.

Alt+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

Alt+Shift+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab aktiivset lahtrit redigeerida ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

Shift+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

Ctrl+F2 kuvab prindieelvaate ala vaate Backstage’i vaade menüüs Prindi.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihikus on nimed määratletud (menüü Valemid, jaotis Määratletud nimed, nupp Nime määratlus).

Shift+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

Ctrl+F4 suleb valitud töövihikuakna.

Alt+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Ctrl+F5 taastab valitud töövihikuakna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

Shift+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

Ctrl+F6 aktiveerib järgmise töövihikuakna, kui avatud on mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

Ctrl+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken pole maksimeeritud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve; kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi (Enter). Katkestamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

Shift+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

Ctrl+F8 käivitab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

Alt+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

Shift+F9 arvutab aktiivse töölehe.

Ctrl+Alt+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

Ctrl+Alt+Shift+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

Ctrl+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse ja välja (muuteklahvi (Alt) vajutamisel on sama tulemus).

Shift+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

Alt+Shift+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

Ctrl+F10 maksimeerib või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

Shift+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) abil.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (Alt)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued kiirklahvid).

USA klahvipaigutuse korral toimivad näiteks järgmised klahvispikrid:

Alt, W, P aktiveerib töölehe küljendivaate;

Alt, W, L aktiveerib töölehe normaalvaate;

Alt, W, I aktiveerib töölehe leheküljepiiri eelvaate.

Nooleklahvid

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

Ctrl+nooleklahv viib praeguse andmepiirkond äärele töölehel.

Shift+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

Ctrl+Shift+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanool või Alt+allanool avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (Delete)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

Klahv End

Lõpuklahv (End) lülitab lõpurežiimi sisse või välja. Lõpurežiimis saate nooleklahvide abil liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas järgmisse mittetühja lahtrisse. Lõpurežiim lülitatakse pärast nooleklahvi vajutamist automaatselt välja. Enne järgmise nooleklahvi vajutamist, tuleb uuesti vajutada lõpuklahvi (End). Kui lõpurežiim on sisse lülitatud, siis kuvatakse olekuribal vastav tähis.

Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi (End) ja mõne nooleklahvi vajutamisega liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv (End) ka viimase menüükäsu.

Ctrl+End viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib Ctrl+End kursori teksti lõppu.

Ctrl+Shift+End laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib Ctrl+Shift+End kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (Enter)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või sooritab valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

Alt+Enter alustab samas lahtris uut rida.

Ctrl+Enter täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

Ctrl+Enter lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (Esc)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv Home

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

Ctrl+Home viib töölehe algusse.

Ctrl+Shift+Home laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

Klahv Page Down

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

Alt+Page Down viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

Ctrl+Page Down viib järgmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Down valib töövihikus praeguse ja järgmise lehe.

Klahv Page Up

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

Alt+Page Up viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

Ctrl+Page Up viib eelmisele lehele töövihikus.

Ctrl+Shift+Page Up valib töövihikus praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

Ctrl+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

Shift+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

Ctrl+Shift+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib Ctrl+Shift+tühikuklahv praeguse piirkonna. Vajutades teist korda kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv, saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades kombinatsiooni Ctrl+Shift+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

Alt+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (Tab)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

Shift+Tab viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

Ctrl+Tab aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

Ctrl+Shift+Tab aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2010 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Märkus. : Kui teil on kasutusel Microsoft Excel Starter 2010, siis peaksite arvesse võtma, et Excel Starter 2010 ei toeta kõiki Exceli jaoks loetletud funktsioone.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kas juba tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Koos juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Funktsiooniklahvid

Muud kasulikud kiirklahvid

Kiirklahvidega juurdepääs lindile

Kui lindi kasutamine on teie jaoks uus asi, siis loodetavasti on selle jaotise teabest teile lindi kiirklahvide selgitamisel abi. Lindiga kaasnevad ka uued kiirklahvid ehk otseteed, mida nimetatakse ka klahvispikriteks, mille kuvamiseks saate vajutada muuteklahvi (Alt).

Klahvispikrite märgid kuvataks lindil

Mõne kindla lindimenüü kuvamiseks vajutage selle menüü kiirklahvi – näiteks menüü Lisa kuvamiseks vajutage klahvi D, menüü Valemid kuvamiseks aga klahve I ja 1. Seejärel kuvatakse kõik vastava menüü nuppude klahvispikrite sildid. Nüüd saategi vajutada soovitud nupule vastavat klahvi.

Kas vanad tuttavad kiirklahvid töötavad endiselt?

Juhtklahviga (Ctrl) algavad klahvikombinatsioonid ja kiirklahvid töötavad edasi ka versioonis Excel 2010. Kiirklahviga Ctrl+C saate endiselt valitud sisu lõikelauale kopeerida ja kiirklahviga Ctrl+V selle sisu lõikelaualt mujale kleepida.

Endiselt saab kasutada ka enamikku vanu muuteklahvi (Alt) sisaldavaid menüükiirklahve. Küll aga peate nende kasutamiseks teadma vajalikku klahvikombinatsiooni peast, kuna enam ei kuvata ekraanil kiirklahvi kohta meeldetuletust. Proovige näiteks vajutada muuteklahvi (Alt) ja seejärel mõnda varasematest menüüklahvidest, eesti klahvipaigutuse korral näiteks R (Redigeeri), V (Vaade), L (Lisa) jne. Kuvatakse teateboks, mis hoiatab teid, et kasutate mõne Microsoft Office’i varasema versiooni kiirklahvi. Kui teate kogu vajalikku klahvijada, võite soovitud käsu nüüd käivitada. Kui teil pole aga kogu vajalik klahvijada meeles, vajutage paoklahvi (Esc) ja kasutage selle asemel klahvispikrite silte.

Kombinatsioonis juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad kiirklahvid

Näpunäide. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – juhtklahviga (Ctrl) kasutatavad klahvid (PDF).

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Teaduslik.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise ja objektide kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valitakse klahvikombinatsiooni CTRL+A vajutamisel praegune piirkond. Klahvikombinatsiooni CTRL+A teistkordsel vajutamisel valitakse tööleht.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+L

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab Microsoft Office Backstage’i vaates menüü Prindi.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

Näpunäide. : CTRL variantidele klahvikombinatsiooni CTRL + E, CTRL + J, klahvikombinatsiooni CTRL + M ja klahvikombinatsiooni CTRL + Q pole praegu kiirklahvidena määratud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Näpunäide. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – funktsiooniklahvid (PDF).

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi.

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab aktiivset lahtrit redigeerida ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 vajutamisel avatakse Backstage’i vaade (leht Printimine) koos prindieelvaate alaga.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihik sisaldab nimesid.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

ALT+F4 suleb Exceli.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse või välja. (Sama tulemuse annab ka muuteklahvi (ALT) vajutamine.)

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

ALT+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applicationsi redaktori, kus saate Visual Basic for Applicationsi (VBA) keeles luua makro.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Märkus. :  Laadige alla või printige kiirülevaate kaart: Kiirklahvid – muud (PDF).

Klahv

Kirjeldus

Muuteklahv (ALT)

Kuvab lindil klahvispikrid (uued kiirklahvid).

Näiteks:

ALT, A, P aktiveerib töölehe küljendivaate;

ALT, A, L aktiveerib töölehe normaalvaate;

ALT, A, I aktiveerib töölehe leheküljepiiri eelvaate.

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

END-klahv

END-klahvi vajutamine lülitab sisse lõpurežiimi. Lõpurežiimis saate seejärel vajutada nooleklahvi, et liikuda aktiivse lahtriga samas veerus või reas asuvasse järgmisse mittetühja lahtrisse. Kui kõik lahtrid on tühjad, viiakse kursor pärast END-klahvi ja nooleklahvi vajutamist reas või veerus viimasesse lahtrisse.

Kui kuvatud on menüü või alammenüü, valitakse END-klahvi kasutamisel viimane menüükäsk.

CTRL+END viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib CTRL+END kursori teksti lõppu.

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või sooritab valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse piirkonna. Kombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv teistkordse vajutamisega saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades klahve CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Selles artiklis kirjeldatakse rakenduse Excel 2007 kiirklahve ja funktsiooniklahve. See hõlmab ka lindi kasutamise kiirklahve.

Näpunäide. : Soovitame selle teema välja printida, et saaksiet viitematerjali töötamise ajal käepärast hoida. Teema printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

Märkus. : Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle loomiseks salvestada makro.

NB! : 

 • Selles artiklis kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Kombinatsioonis juhtklahviga CTRL kasutatavad kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

CTRL+PgUp

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga vasakult paremale.

CTRL+PgDn

Liigub ühelt töölehesakilt teisele suunaga paremalt vasakule.

CTRL+SHIFT+(

Toob peidust välja kõik valiku peidetud read.

CTRL+SHIFT+)

Toob peidust välja kõik valiku peidetud veerud.

CTRL+SHIFT+&

Rakendab valitud lahtritele välisäärise.

CTRL+SHIFT_

Eemaldab valitud lahtritelt välisäärise.

CTRL+SHIFT+~

Rakendab üldise arvuvormingu.

CTRL+SHIFT+$

Rakendab kahe kümnendkohaga valuutavormingu (negatiivsed arvud on sulgudes).

CTRL+SHIFT+%

Rakendab protsendivormingu ilma kümnendkohtadeta.

CTRL+SHIFT+^

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu Eksponentsiaalne.

CTRL+SHIFT+#

Rakendab päeva, kuu ja aastaga kuupäevavormingu.

CTRL+SHIFT+@

Rakendab tunni ja minutiga ning tähisega AM või PM kellaajavormingu.

CTRL+SHIFT+!

Rakendab kahe kümnendkohaga arvuvormingu, tuhandeliste eraldajaga ja miinusmärgiga (-) negatiivsete väärtuste jaoks.

CTRL+SHIFT+*

Valib praeguse ala aktiivse lahtri ümber (tühjade ridade ja tühjade veergudega ümbritsetud andmeala).

PivotTable-liigendtabeli aruandes valib kogu PivotTable-liigendtabeli aruande.

CTRL+SHIFT+:

Sisestab praeguse kellaaja.

CTRL+SHIFT+"

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist väärtuse aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+SHIFT+plussmärk (+)

Kuvab dialoogiboksi Lisamine tühjade lahtrite lisamiseks.

CTRL+miinusmärk (-)

Kuvab dialoogiboksi Kustutamine valitud lahtrite kustutamiseks.

CTRL+;

Sisestab tänase kuupäeva.

CTRL+`

Aktiveerib vaheldumisi lahtriväärtuste ja valemite kuvamist töölehel.

CTRL+'

Kopeerib aktiivse lahtri kohal olevast lahtrist valemi aktiivsesse lahtrisse või valemiribale.

CTRL+1

Kuvab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

CTRL+2

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+3

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+4

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+5

Rakendab või eemaldab läbikriipsutuse.

CTRL+6

Aktiveerib vaheldumisi objektide peitmise, objektide kuvamise ning objektide kohatäidete kuvamise.

CTRL+8

Kuvab või peidab liigendusmärgid.

CTRL+9

Peidab valitud read.

CTRL+0

Peidab valitud veerud.

CTRL+A

Valib kogu töölehe.

Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+A praeguse piirkonna. Vajutades teist korda kombinatsiooni CTRL+A, saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades kombinatsiooni CTRL+A kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, kuvatakse dialoogiboks Funktsiooni argumendid.

Kui järjepunkt on valemis funktsiooni nimest paremal, lisab CTRL+SHIFT+A argumentide nimed ja sulud.

CTRL+B

Rakendab või eemaldab paksu kirjavormingu.

CTRL+C

Kopeerib valitud lahtrid.

Klahvikombinatsiooni CTRL+C kaks korda vajutades kuvatakse lõikelaud.

CTRL+D

Kasutab käsku Täida alla valitud vahemiku kõige ülemise lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks allolevatesse lahtritesse.

CTRL+F

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Otsi.

Selle vahekaardi kuvab ka SHIFT+F5, kusjuures SHIFT+F4 kordab viimast toimingut Otsi.

CTRL+SHIFT+F avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+G

Kuvab dialoogiboksi Minek.

Selle dialoogiboksi kuvab ka F5.

CTRL+H

Kuvab dialoogiboksi Otsing ja asendus koos valitud vahekaardiga Asenda.

CTRL+I

Rakendab või eemaldab kursiivvormingu.

CTRL+K

Kuvab dialoogiboksi Hüperlingi lisamine uute hüperlinkide jaoks või dialoogiboksi Hüperlingi redigeerimine valitud olemasolevate hüperlinkide jaoks.

CTRL+N

Loob uue tühja töövihiku.

CTRL+O

Avab dialoogiboksi Avamine faili avamiseks või otsimiseks.

CTRL+SHIFT+O valib kõik kommentaare sisaldavad lahtrid.

CTRL+P

Kuvab dialoogiboksi Printimine.

CTRL+SHIFT+P avab dialoogiboksi Lahtrite vormindamine koos valitud vahekaardiga Font.

CTRL+R

Kasutab käsku Täida paremale valitud vahemiku kõige vasakpoolsema lahtri sisu ja vormingu kopeerimiseks parempoolsetesse lahtritesse.

CTRL+S

Salvestab aktiivse faili selle praeguse nime, asukoha ja failivorminguga.

CTRL+T

Kuvab dialoogiboksi Tabeli loomine.

CTRL+U

Rakendab või eemaldab allakriipsutuse.

CTRL+SHIFT+U liigub valemiriba laiendamise ja ahendamise vahel.

CTRL+V

Lisab lõikelaua sisu järjepunkti asukohta ja asendab tehtud valikud. On saadaval ainult pärast objekti, teksti või lahtri sisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+ALT+V kuvab dialoogiboksi Teisiti kleepimine. On saadaval ainult pärast mõnel töölehel või mõnes teises programmis objekti, teksti või lahtrisisu lõikamist või kopeerimist.

CTRL+W

Suleb valitud töövihiku akna.

CTRL+X

Lõikab valitud lahtrid.

CTRL+Y

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

CTRL+Z

Kasutab käsku Võta tagasi viimatise käsu tagasivõtmiseks või viimati tipitud kirje kustutamiseks.

CTRL+SHIFT+Z kasutab käsku Võta tagasi või Tee uuesti, et viimatine automaatparandus tagasi võtta või uuesti teha, kui automaatkorrektuuri nutikad sildid on kuvatud.

Lehe algusse

Funktsiooniklahvid

Klahv

Kirjeldus

F1

Kuvab tööpaani Microsoft Office Exceli spikker.

CTRL+F1 kuvab või peidab lindi (Microsoft Office Fluenti kasutajaliidese komponent).

ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe.

F2

Võimaldab aktiivset lahtrit redigeerida ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale.

SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari.

CTRL+F2 kuvab prindieelvaate akna.

F3

Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine.

SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine.

F4

Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut.

Kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi absoluut- ja suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid.

CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna.

F5

Kuvab dialoogiboksi Minek.

CTRL+F5 taastab valitud töövihiku akna suuruse.

F6

Aktiveerib vaheldumisi töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelemendid. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade, Selle akna haldamine, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid.

SHIFT+F6 aktiveerib vaheldumisi töölehe, suumi juhtelemendid, tööpaani ja lindi.

CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent.

F7

Kuvab dialoogiboksi Õigekirjakontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks.

CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage nooleklahve ja pärast lõpetamist vajutage sisestusklahvi (ENTER) või katkestamiseks paoklahvi (ESC).

F8

Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ja nooleklahvid laiendavad valiku.

SHIFT+F8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku.

CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud.

ALT+F8 kuvab dialoogiboksi Makro makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks.

F9

Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed.

SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe.

CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast arvutamist muutunud või mitte.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks.

CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks.

F10

Lülitab klahvispikrid sisse või välja.

SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü.

ALT+SHIFT+F10 kuvab nutika sildi menüü või teate. Kui nutikaid silte on mitu, liigutakse järgmisele nutikale sildile ja kuvatakse selle menüü või teade.

CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna.

F11

Loob praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi.

SHIFT+F11 lisab uue töölehe.

Alt+F11 avab Microsoft Visual Basicu redaktori, milles saate luua makro Visual Basic for Applicationsi (VBA) keeles.

F12

Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Lehe algusse

Muud kasulikud kiirklahvid

Klahv

Kirjeldus

NOOLEKLAHVID

Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

CTRL+nooleklahv viib praeguse andmepiirkonna äärele töölehel.

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi põhimenüü ja alammenüü. Kui aktiveeritud on mõni lindimenüü, aktiveerivad need klahvid vaheldumisi menüünuppe.

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüü või alammenüü järgmise või eelmise käsu. Kui lint on aktiveeritud, navigeerivad need klahvid jaotises üles või alla.

Dialoogiboksis liiguvad nooleklahvid avatud ripploendi suvandite vahel või suvandirühma suvandite vahel.

Allanooleklahv või ALT+allanooleklahv avab valitud ripploendi.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi.

Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi.

Kustutusklahv (DELETE)

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare mõjutamata.

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi.

END-klahv

Kui kerimislukk (Scroll Lock) on aktiveeritud, viib kursori akna paremasse allnurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib see ka viimase menüükäsu.

CTRL+END viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele reale. Kui kursor on valemiribal, viib CTRL+END kursori teksti lõppu.

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine paremnurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).

Sisestusklahv (ENTER)

Sooritab lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).

Andmevormis viib järgmise kirje esimesele väljale.

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või sooritab valitud käsu toimingu.

Dialoogiboksis teeb dialoogiboksi vaikekäsu nupule vastava toimingu (paksu äärisega nupp, sageli nupp OK).

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.

SHIFT+ENTER viib lõpule lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.

Paoklahv (ESC)

Tühistab kirje lahtris või valemiribal.

Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna.

Suleb täisekraanvaate, kui see on aktiivne, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas tavavaate.

Klahv HOME

Viib rea algusesse töölehel.

Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.

CTRL+HOME viib töölehe algusse.

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.

PAGE DOWN

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.

PAGE UP

Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.

ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.

Tühikuklahv

Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.

 • Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse piirkonna. Kombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv teistkordse vajutamisega saab valida praeguse piirkonna koos selle kokkuvõtteridadega. Vajutades klahve CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.

 • Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe objektid.

ALT+tühikuklahv kuvab Microsoft Office Exceli akna menüü Juhtelement.

Tabeldusklahv (TAB)

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.

Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi.

Lehe algusse

Kas teadsite?

Kui teil pole Office 365 tellimust ega Office‘i uusimat versiooni, saate seda kohe proovida:

Proovige teenusekomplekti Office 365 või Exceli uusimat versiooni

Kas vajate rohkem abi?

Saate alati esitada Exceli tehnoloogia ühenduseekspert saada vastused ühendusetugiteenuste või soovitamine uus funktsioon või Exceli kasutaja kõnepostiedasiminekut.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid Maci jaoks

Exceli valemite ülevaade

Katkenud valemite vältimine

Valemites vigade leidmine ja

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×