Excel for Androidi põhitoimingute tegemine TalkBacki abil

Excel for Androidi põhitoimingute tegemine TalkBacki abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Excel for Android saate kasutada Androidi sisseehitatud ekraanilugerit TalkBack töövihikute ja arvutustabelite loomiseks, arvuvormingu rakendamiseks, lihtsate valemite loomiseks ja muuks.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Uue töövihiku loomine

Exceli faile nimetatakse töövihikuteks. Kõik töövihikud sisaldavad lehti, mida nimetatakse tavaliselt arvutustabeliteks või töölehtedeks. Andmete korraldamiseks saate lisada töövihikusse nii palju lehti, kui soovite, või luua uusi töövihikuid.

 1. Excelis uue töövihiku loomiseks nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „New (Uus)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Tühja töövihiku avamiseks nipsake paremale, kuni kuulete selle töövihiku malli nime, mida soovite kasutada, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Näpunäide. : Kui soovite loendi lõppu jõudes algusse naasta, nipsake vasakule, kuni kuulete õige töövihiku malli nime.

 3. Malli valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Töövihikus uue töölehe loomine

Lohistage töövihikus sõrme ekraani vasakus allservas, kuni kuulete teksti „Add sheet button (Nupp „Lisa leht”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Andmete sisestamine

Andmete lehele sisestamisel töötate ridade, veergude ja lahtritega. Lahtritele viidatakse nende asukoha (rida ja veerg) järgi lehel. Lahter A1 on veeru A esimesel real. Uuel lehel on lahter A1 vaikevalik.

 1. Lohistage töölehel sõrme ekraanil, et leida lahter, mille kallal soovite töötada, ja topeltpuudutage seejärel aktiveerimiseks ekraani.

 2. Funktsioonilüliti avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Cut button (Nupp „Lõika”)”; see nupp on hüpikriba esimene üksus.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button (Nupp „Redigeeri”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Showing English US keyboard (Kuvatakse inglise (USA) klaviatuur)” (klaviatuuri keel sõltub klaviatuurisätetest).

 4. Soovitud arvude või teksti tippimiseks lohistage sõrme üle klaviatuuri, et tärke kuulda, ja tõstke valimiseks sõrm ekraanilt üles.

 5. Lohistage sõrme ekraani paremas ülaservas, kuni kuulete teksti „Enter button (Nupp „Sisesta”)”, ja topeltpuudutage seejärel andmete salvestamiseks ekraani.

Arvuvormingu rakendamine

Kuvada saab erinevat tüüpi arve, rakendades lahtrile vormingu (nt valuuta, protsent või kuupäev).

 1. Lohistage Exceli dokumendis sõrme ekraanil, et leida lahter, mille kallal soovite töötada, ja topeltpuudutage seejärel ekraani, et valida vormindatav lahter.

 2. Nipsake sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „More Options button (Nupp „Veel suvandeid”). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).” Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, Home selected (Lindimenüü, valitud on „Avaleht”). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).”

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Number format menu (Menüü „Arvuvorming”). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).” Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Number format (Arvuvorming).”

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete olemasolevaid vorminguid (nt Valuuta, Aeg ja Protsent).

 5. Vormingu valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide. : Mõnel vormingusuvandil on ka alammenüüd. Näiteks võite kuulda teksti „Number menu (Menüü „Arv”).” Alammenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani.

Lihtsa valemi loomine

Saate luua lihtsaid valemeid arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks.

 1. Lohistage sõrme ekraanil, et valida lahter, mille kallal soovite töötada, ja topeltpuudutage seejärel aktiveerimiseks ekraani.

 2. Funktsioonilüliti avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Cut button (Nupp „Lõika”)”; see nupp on funktsioonilüliti esimene üksus.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button (Nupp „Redigeeri”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Showing English US keyboard (Kuvatakse inglise (USA) klaviatuur)” (klaviatuuri keel sõltub klaviatuurisätetest).

 4. Tippige valemi loomiseks lahtrisse kombinatsioon arvudest ja tehtemärkidest, lohistades sõrme üle klaviatuuri ja tõstes sõrme soovitud tärgi juurde jõudes ekraanilt üles. Sisestage näiteks plussmärk (+) liitmiseks, miinusmärk (-) lahutamiseks, tärn (*) korrutamiseks ja kaldkriips (/) jagamiseks. Sisestage näiteks =2+4, =4-2, =2*4 või =4/2.

 5. Tippige soovitud arvud või tekst ja lohistage seejärel sõrme üle ekraani paremas allnurgas oleva klaviatuuri, kuni kuulete teksti „Enter (Sisesta)”, ning tõstke seejärel sõrm ekraanilt üles. Excel teeb vastava arvutuse ja kuvab tulemuse valitud lahtris.

Tehtud töö salvestamine

Excel salvestab teie töö automaatselt. Küll aga saate muuta failinime ning valida faili asukoha.

Faili koopia salvestamine

 1. Nipsake Exceli failis failinime muutmiseks paremale, kuni kuulete teksti „File button (Nupp „Fail”)”, ja topeltpuudutage menüü „Fail” avamiseks ekraani. Kuulete teksti „File menu opened (Menüü „Fail” on avatud).”

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save As button (Nupp „Salvesta nimega”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Enter file name (Sisestage failinimi).”

 3. Failinime muutmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Enter file name (Sisestage failinimi). Edit box (and the default name) (Redigeerimisväli (ja vaikenimi))”, nipsake seejärel paremale, kuni kuulete teksti „Clear button (Nupp „Tühjenda”)”, ja topeltpuudutage ekraani, et faili praegune nimi tühjendada.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Enter file name (Sisestage failinimi). Edit box (Redigeerimisväli)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Showing English US keyboard (Kuvatakse inglise (USA) klaviatuur)” (klaviatuuri keel sõltub klaviatuurisätetest).

 5. Soovitud nime tippimiseks lohistage sõrme üle klaviatuuri, et tärke kuulda, ja tõstke valimiseks sõrm ekraanilt üles.

 6. Kui olete uue nime tippinud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button (Nupp „Salvesta”)”, ja topeltpuudutage seejärel faili salvestamiseks.

Faili asukoha valimine

 1. Nipsake Exceli failis faili asukoha muutmiseks vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „File button (Nupp „Fail”)”, ja topeltpuudutage menüü „Fail” avamiseks ekraani. Kuulete teksti „File menu opened (Menüü „Fail” on avatud).”

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save As button (Nupp „Salvesta nimega”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Enter file name (Sisestage failinimi).”

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Places (Kohad).” Nipsake paremale, et kuulda asukohti, kuhu saate faili salvestada (nt OneDrive ja See seade). Asukoha valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide. : Mõnel suvandil võib olla alammenüü. Topeltpuudutage asukoha valimiseks ekraani ja topeltpuudutage alammenüü valimiseks uuesti.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button (Nupp „Salvesta”)”, ja topeltpuudutage seejärel faili valitud asukohta salvestamiseks.

  Näpunäide. : Kui soovite salvestada faili, kuid samanimeline fail on juba olemas, kuulete teksti „Replace file? (Kas soovite faili asendada?)” Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Cancel button (Nupp „Loobu”)” või „Replace button (Nupp „Asenda”)” olenevalt sellest, mida soovite teha. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

Tehtud töö printimine

Veenduge, et printer oleks seadmega ühendatud.

 1. Nipsake Exceli failis paremale, kuni kuulete teksti „File button (Nupp „Fail”)”, ja topeltpuudutage menüü „Fail” avamiseks ekraani. Kuulete teksti „File menu opened (Menüü „Fail” on avatud).”

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print (Prindi)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Kuulete teksti „Print (Prindi). Getting file ready to print (Faili ettevalmistamine printimiseks). Press Cancel to stop (Peatamiseks valige nupp „Loobu”). File menu closed (Menüü „Fail” on suletud). Print spooler (Prindispuuler).” Avaneb prindieelvaade.

  Märkus. : Võite kuulda ka teksti „Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing? (Kas soovite lubada rakendusel Excel kasutada failide printimiseks ettevalmistamiseks Microsofti võrguteenust?)” Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Allow button (Nupp „Luba”)” või „Deny button (Nupp „Keela”)” olenevalt sellest, mida soovite teha. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Drop down list (Ripploend). Select a printer (Valige printer). Double-tap to change (Topeltkoputage muutmiseks)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake soovitud printeri leidmiseks paremale ja topeltpuudutage aktiveerimiseks ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print button (Nupp „Prindi”)”, ja topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Välise klaviatuuri kasutamine rakenduses Excel for Android

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×