Excel Starteri tutvustus

Microsoft Excel Starter 2010 on tabelarvutusprogramm, mis on mõeldud eeskätt igapäevatoimingute jaoks – eelarve koostamiseks, aadressiloendi haldamiseks või täitmist ootavate ülesannete loendil silma peal hoidmiseks. Excel Starter on osa Microsoft Office Starter 2010 programmist ja on arvutisse eelinstallitud.

Excel Starter 2010 ilme sarnaneb väga Microsoft Excel 2010 ilmega. Kui lindiga kasutajaliides või Backstage’i vaade on teie jaoks uued asjad, annab Excel Starter teile võimaluse nendega lähemalt tuttavaks saada, et saaksite siis juba mugavalt rakendusele Excel 2010 üle minna.

Excel Starter erineb Exceli täisversioonist selle poolest, et see sisaldab reklaame ega toeta kõiki Exceli täisversiooni keerukamaid funktsioone. Kui leiate, et te soovite kasutada rohkem funktsioone, saate programmi viia uuele versioonile Excel 2010 otse versioonilt Excel Starter 2010. Klõpsake lihtsalt lindil menüüs Avaleht nuppu Osta.

Selle artikli teemad

Avage Excel Starter ja tutvuge sellega

Uue töövihiku loomine

Töövihiku salvestamine

Andmete sisestamine

Õige ilme andmine

Andmete kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

Järjestuse muutmine

Lisateabe välja filtreerimine

Andmete arvutamine valemite abil

Andmete kandmine diagrammile

Printimine

Ühiskasutus e-posti või veebi kaudu

Lisateave

Avage Excel Starter ja tutvuge sellega

Avage Excel Starter, klõpsates Windowsi nuppu Start.

 1. Klõpsake nuppu Start Nupp Start. Kui Excel Starterit pole kuvatud programmide hulgas, klõpsake käsku Kõik programmid ja seejärel käsku Microsoft Office Starter.

 2. Klõpsake käsku Microsoft Excel Starter 2010.

  Kuvatakse Excel Starteri käivituskuva ja tühi arvutustabel. Excel Starteris nimetatakse arvutustabelit tööleheks; töölehed talletatakse failis, mida nimetatakse töövihikuks. Töövihikus võib olla nii üks tööleht kui ka mitu töölehte.

Excel Starter

1. Tööleht koosneb veergudest (tähtedega sildid) ja ridadest (numbritega sildid).

2. Menüü Fail klõpsamisel avatakse teie töövihiku Backstage’i vaade, kus saate faile avada ja salvestada, vaadata praeguse töövihiku teavet ning teha muid toiminguid, mis pole otseselt seotud töövihiku sisuga – näiteks saate töövihiku printida või meilisõnumiga saata.

3. Lindi igas menüüs kuvatakse tööülesannete kaupa rühmitatud käsud. Arvatavasti veedate suurema osa ajast menüüs Avaleht, mis on abiks nii andmete sisestamisel kui ka vormindamisel. Menüü Lisa kaudu saate töölehele lisada tabeleid, diagramme, pilte ja muud graafikat. Veeriste ja paigutuse muutmiseks (eriti printimise korral) kasutage menüüd Küljendus. Menüü Valemid abil aga saate töölehel leiduvate andmetega arvutusi teha.

4. Excel Starteri akna külgpaanilt leiate spikrilingid ning otseteed mallidele ja lõikepiltidele, mis hõlbustavad teatud kindlaks otstarbeks (nt liikmete nimekirja haldamiseks või kulude jälgimiseks) mõeldud töövihikute loomist. Sellel paanil kuvatakse ka reklaami ja link Office'i täisversiooni ostmiseks.

Lehe algusesse

Uue töövihiku loomine

Rakenduses Microsoft Excel Starter 2010 saate töövihiku loomiseks alustada tühja töövihikuga või malliga, kus osa tööd on teie eest juba tehtud.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Uus.

  Uus

 2. Kui soovite alustada tühja tabeliga, klõpsake nuppu Tühi töövihik.

  Tühi töövihik

  Kui soovite alustada mõnda kindlat tüüpi töövihikut, võite valida ühe veebisaidil Office.com saadaolevatest mallidest. Valikuvariantide seas on nii eelarveid, ürituste kavandamiseks koostatud malle, liikmenimekirju kui ka palju muid võimalusi.

  Mallid

 3. Excel Starter avab tühja töövihiku või malli, kuhu saate asuda andmeid lisama.

Lehe algusesse

Töövihiku salvestamine

Enne töö katkestamist või rakenduse sulgemist peate töölehe salvestama, muidu läheb tehtud töö kaotsi. Töölehe salvestamisel loob Excel Starter faili, mida nimetatakse töövihikuks ja mis talletatakse teie arvutis.

 1. Klõpsake kiirpääsuribal nuppu Salvesta Nupp Salvesta.

  (Kiirklahv: vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.)

  Kui töövihik oli juba failina salvestatud, salvestatakse kohe kõik töövihikus tehtud muudatused ja te saate tööd jätkata.

 2. Kui töövihik on uus ja seda pole veel salvestatud, tippige töövihiku nimi.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Töövihikutele nimede paneku ja töövihikute salvestamise kohta leiate lisateavet teemast Lühijuhend: töövihiku salvestamine

Lehe algusesse

Andmete sisestamine

Et töölehel saaks andmetega töötada, peab enne töölehe lahtritesse andmed sisestama.

 1. Klõpsake lahtrit ja siis sisestage sellesse lahtrisse andmed.

 2. Järgmisse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER) või tabeldusklahvi (TAB).

  Näpunäide.      Andmete sisestamiseks lahtri uuele reale sisestage reapiir, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+ENTER.

 3. Andmesarja (nt päevad, kuud või progressiivsed arvud) sisestamiseks tippige lahtrisse algväärtus ja siis järgmisse lahtrisse väärtus, mis loob mustri.

  Kui soovite näiteks sarja 1, 2, 3, 4, 5..., tippige kahte esimesse lahtrisse väärtused 1 ja 2.

  Valige lahtrid, mis sisaldavad algväärtusi ja siis lohistage täitepide Täitepide üle vahemiku, mida soovite täita.

  Näpunäide.     Kasvavas järjestuses täitmiseks lohistage alla või paremale. Kahanevas järjestuses täitmiseks lohistage üles või vasakule.

Lehe algusesse

Õige ilme andmine

Töölehel saate teksti ja andmeid sobiva ilme saamiseks vormindada.

 • Teksti murdmiseks lahtris valige lahtrid, mida soovite vormindada ja siis klõpsake menüü Avaleht jaotises Joondus nuppu Murra teksti ridu.

  Murra teksti ridu

 • Veeru laiuse ja rea kõrguse automaatsobitamiseks lahtri sisuga valige veerud ja read, mida soovite muuta, ja siis klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming.

  Jaotis Lahtrid

  Klõpsake jaotises Lahtri suurus nuppu Automaatsobita veeru laiusega või Automaatsobita rea kõrgusega.

  Näpunäide.     Töölehe kõigi veergude või ridade kiireks automaatsobitamiseks klõpsake nuppu Vali kõik ja seejärel topeltklõpsake kahe suvalise veeru- või reapäise vahelist piiri.

  Nupp Vali kõik

 • Fondi muutmiseks valige lahtrid, mis sisaldavad andmeid, mida soovite vormindada. Siis klõpsake menüü Avaleht jaotises Font soovitud vormingut.

  Menüü Avaleht jaotis Font

 • Arvuvormingu rakendamiseks klõpsake lahtrit, mis sisaldab arvu, mida soovite vormindada. Siis osutage menüü Avaleht jaotises Arv väljale Üldine ja seejärel klõpsake soovitud vormingut.

  Exceli lindi pilt

Andmete sisestamise ja vormindamise kohta leiate lisateavet spikriteemadest Lühijuhend: Excel Starteris töölehele andmete sisestamine ja Lühijuhend: töölehel arvude vormindamine

Lehe algusesse

Andmete kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

Käskude Lõika, Kopeeri ja Kleebi abil saate teisaldada või kopeerida ridu, veerge ja lahtreid. Kopeerimiseks vajutage käsu Kopeeri kasutamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+C. Teisaldamiseks vajutage käsu Lõika kasutamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+X.

 1. Valige read, veerud või lahtrid, mida soovite kopeerida, teisaldada või kustutada.

  Rea või veeru valimiseks klõpsake vastava rea või veeru päist.

  Tööleht reapäise ja veerupäisega

  1. Reapäis

  2. Veerupäis

  Lahtri valimiseks klõpsake seda. Lahtrivahemiku valimiseks klõpsake ja lohistage või klõpsake ja vajutage siis tõstuklahvi (SHIFT) all hoides nooleklahve.

 2. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C ja lõikamiseks CTRL+X.

  Kui soovite rea või veeru kustutada, siis võtke arvesse, et kustutusklahvi (DELETE) vajutamine siis, kui mõni rida või veerg on valitud, tühjendab üksnes selle sisu, jättes alles tühja rea või lahtrid. Terve rea või veeru kustutamiseks paremklõpsake soovitud rea- või veerupäist ja klõpsake siis käsku Kustuta rida või Kustuta veerg.

  Märkus.     Lõigatud või kopeeritud lahtrite ümber kuvatakse Excelis animeeritud liikuv ääris. Liikuva äärise tühistamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

 3. Viige kursor kohta, kuhu soovite lahtrid kopeerida või teisaldada.

  Rea või veeru kopeerimiseks või teisaldamiseks klõpsake selle rea või veeru päist, mille ette soovite kopeeritud või lõigatud rea või veeru lisada.

  Lahtri kopeerimiseks või teisaldamiseks klõpsake lahtrit, kuhu soovite kopeeritud või lõigatud lahtri kleepida.

  Lahtrivahemiku kopeerimiseks või teisaldamiseks klõpsake kleepimisala ülemist vasakpoolset lahtrit.

 4. Kleepige andmed uude asukohta.

  Ridade või veergude korral paremklõpsake rea- või veerupäist uues asukohas ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

  Lahtri või lahtrivahemiku kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V. Kopeeritud või lõigatud lahtrid asendavad uues asukohas olevad lahtrid.

Lahtrite kopeerimise ja kleepimise kohta leiate lisateavet teemast Lahtrite ja nende sisu teisaldamine või kopeerimine.

Lehe algusesse

Järjestuse muutmine

Andmete sortimisel töölehel saate andmeid vaadata täpselt sellisel viisil, nagu soovite. Samuti võimaldab sortimine vajalikud väärtused kiiresti üles leida.

Sorditavate andmete valimine     

Kasutage andmevahemiku (nt A1:L5 – mitu rida ja veergu või C1:C80 – üks veerg) valimiseks hiirt või klaviatuuri. Vahemik võib hõlmata veergude või ridade tuvastamiseks loodud tiitleid.

Valitud andmete sortimise näide Excelis

Ainult kahe hiireklõpsuga sortimiseks klõpsake nuppu Sordi ja filtreeri ning siis ühte kahest nupust Sordi.

Sordi

 1. Valige üks lahter selles veerus, mida soovite sortida.

 2. Klõpsake ülemist nuppu, kui soovite sortida tõusvas järjestuses (A–Y või väikseimast arvust suurimani).

 3. Klõpsake alumist nuppu, kui soovite sortida laskuvas järjestuses (Y–A või suurimast arvust väikseimani).

Andmete sortimise kohta leiate lisateavet spikriteemast Lühijuhend: andmete sortimine Excel Starteris automaatfiltri abil.

Lehe algusesse

Lisateabe välja filtreerimine

Filtreerides töölehel olevat teavet, leiate soovitud väärtused kiiresti. Saate filtreerida üks või mitu andmeveergu. Filtreerimisel saate valida nii kuvatavat kui ka peidetavat teavet.

 1. Filtreeritavate andmete valimine

  Valitud andmete sortimise näide Excelis

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Sordi ja filtreeri ning seejärel käsku Filtreeri.

  Filtreeri

 3. Sobiva filtri valimiseks loendist klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool.

  Märkus.     Sõltuvalt veerus olevate andmete tüübist kuvab Excel Starter loendis kas Arvufiltrid või Tekstifiltrid.

Filtreerimise kohta leiate lisateavet spikriteemast Lühijuhend: andmete filtreerimine automaatfiltri abil.

Lehe algusesse

Andmete arvutamine valemite abil

Valemid on võrrandid, mille abil saate teha arvutusi, tagastada teavet, muuta muude lahtrite sisu, testida tingimusi jne. Valem algab alati võrdusmärgiga (=).

Valem

Kirjeldus

=5+2*3     

Korrutab 2 x 3 ja liidab korrutisele 5.

=SQRT(A1)     

Kasutab funktsiooni SQRT lahtris A1 asuva väärtuse ruutjuure tagastamiseks.

=TODAY()     

Tagastab tänase kuupäeva.

=IF(A1>0)     

Testib lahtrit A1, määratlemaks, kas see sisaldab väärtust, mis on suurem kui 0.

Lahtri valimine ja sisestamise alustamine     

Valemi alguseks sisestage lahtrisse võrdusmärk (=).

Ülejäänud valemi sisestamine     

 • Võite sisestada arvude ja tehtemärkide kombinatsiooni (nt 3+7).

 • Muid lahtreid võite valida hiire abil (ja sisestada nende lahtrite vahele tehtemärgid). Võite näiteks valida lahtri B1 ja sisestada plussmärgi (+), valida lahtri C1 ja sisestada + ja seejärel valida lahtri D1.

 • Võite valida loendist töölehefunktsiooni, sisestades selleks mõne tähe. Näiteks tähe „a“ sisestamisel kuvatakse kõik saadaolevad funktsioonid, mis algavad a-tähega.

  Valemite loomine mitmel viisil

Valemi lõpuleviimine     

Arve, lahtriviiteid ja tehtemärke kasutava valemi lõpuleviimiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Funktsiooni kasutava valemi lõpuleviimiseks sisestage funktsiooni jaoks vajalik teave ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Näiteks funktsioon ABS nõuab ühte arvväärtust, mis võib olla kas sisestatud arv või valitud lahter, mis sisaldab numbrit. 

Lehe algusesse

Andmete kandmine diagrammile

Diagramm on teie andmete visuaalne esitus. Mitmesuguste elementide (nt tulpdiagrammis veergude ehk tulpade või joondiagrammis joonte) abil kuvatakse diagrammil arvandmete sari graafilisel kujul.

Tulpdiagramm

Diagrammi graafiline esitusviis hõlbustab suurte andmehulkade ja erinevate andmesarjade vaheliste seoste mõistmist. Samuti annab diagramm andmetest ülevaate, et saaksite neid paremini analüüsida ja olulisi trende otsida.

 1. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda.

  Töölehe andmed

  Näpunäide.     Andmed peaksid olema korraldatud ridade või veergudena, reasildid vasakul ja veerusildid andmete kohal – Excel määratleb automaatselt parima viisi andmete diagrammile kandmiseks.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Diagrammid soovitud diagrammitüüpi ja seejärel soovitud diagrammi alamtüüpi.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide.     Kõigi saadaolevate diagrammitüüpide nägemiseks klõpsake nuppu Nupu pilt. Avatakse dialoogiboks Diagrammi lisamine, kus saate diagrammitüüpide loendi kerimiseks klõpsata vastavat noolenuppu.

  Dialoogiboks Diagrammi lisamine

 3. Kui viite hiirekursori mõnele diagrammitüübile, kuvatakse kohtspikker diagrammitüübi nimega.

Nende diagrammitüüpide kohta leiate lisateavet teemast Võimalikud diagrammitüübid.

Lehe algusesse

Printimine

Enne töölehe printimist on mõistlik vaadata selle eelvaadet. Nii saate veenduda, et tööleht prinditakse täpselt sellisel kujul, nagu soovite. Töölehe eelvaate kuvamisel Excelis avatakse see aknas Microsoft Office Backstage’i vaade. Selles vaates saate lehe häälestust ja paigutust enne printimist muuta.

 1. Töölehe osa printimiseks klõpsake töölehte ja valige seejärel andmevahemik, mida soovite printida. Kogu töölehe printimiseks klõpsake töölehte selle aktiveerimiseks.

 2. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Prindi.

  Klaviatuuri otsetee    Võite vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+P.

  Märkus.     Olenemata sellest, kas teie dokument on värviline, kuvatakse dokument eelvaateaknas mustvalgelt, välja arvatud värviprinteri kasutamise korral.

 3. Klõpsake nuppu Prindi.

  Nupu pilt

Printimise kohta leiate lisateavet jaotisest Lühijuhend: töölehe printimine Excel Starteris.

Lehe algusesse

Ühiskasutus e-posti või veebi kaudu

Vahel soovite oma töövihikut jagada ka teiste inimestega. Kui soovite töövihikut jagada kellegagi, kellel on Excel olemas, võite selle saata meilisõnumi manusena. Adressaat saab töövihiku Excelis avada ja sellega töötada.

Märkus.      Meilisõnumi manuste saatmise käskude kasutamine eeldab, et teie arvutisse on installitud meiliprogramm, näiteks Windows Mail.

Kui soovite, et adressaat saaks töövihikut lihtsalt vaadata, mitte seda redigeerida, võite saata töövihikust PDF- või XPS-failina salvestatud hetktõmmise.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Salvesta ja saada.

 2. Klõpsake käsku Saada e-postiga

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Töövihiku saatmiseks Exceli failina klõpsake käsku Saada manusena.

  • Töövihiku saatmiseks hetktõmmisena klõpsake käsku Saada PDF-ina või Saada XPS-ina.

 4. Teie meiliprogramm alustab meilisõnumi koostamist teie eest, lisades manusena määratud tüüpi faili. Kirjutage meilisõnum ja saatke see adressaadile.

Saatmise asemel võite töövihiku talletada Windows Live OneDrive’il. Nii saate töövihiku ühe eksemplari teha juurdepääsetavaks korraga paljudele inimestele. Saate neile saata töövihiku lingi ning seejärel saavadki teised nii töövihikut oma veebibrauseris vaadata kui ka redigeerida (kui olete neile andnud vastava õiguse).

 1. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Salvesta ja saada.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta veebi.

 3. Klõpsake nuppu Logi sisse, sisestage oma Windows Live’i ID ja parool ning klõpsake nuppu OK.

  Kui kasutate Hotmaili, Messengeri või Xbox Live’i, on teil Windows Live’i ID juba olemas. Kui teil seda pole, klõpsake uue Windows Live’i ID loomiseks linki Uue konto kasutajaks registreerimine.

 4. Valige OneDrive’is soovitud kaust ja klõpsake nuppu Salvesta nimega. Tippige faili nimi ja klõpsake nuppu Salvesta.

  Dokument on nüüd salvestatud OneDrive’ile. OneDrive’il saate anda inimestele õigusi oma kaustade sisu vaadata ja redigeerida. Kui soovite töövihiku ühiskasutusse anda, saatke adressaatidele meilisõnumiga selle link.

Lisateavet dokumentide OneDrive’ile salvestamise kohta leiate teemast Dokumendi salvestamine OneDrive’ile tarkvarakomplektist Office 2010.

Lehe algusesse

Lisateave

Veebisaiti Office.com värskendatakse pidevalt uue sisuga, sealhulgas juhiste, videote ja koolituskursustega. Kui spikrivaaturi allosas on kuvatud olek Ühenduseta, ent teil on aktiivne Interneti-ühendus, klõpsake olekut Ühenduseta ja seejärel käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Samuti võite külastada Office Starteri spikri ja õpetuste lehte veebisaidil Office.com.

Lehe algusesse

Rakenduskoht: Excel StarterKas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Vaheta keelt