Excel Online’i põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Excel Online’i põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Põhitoimingud (nt andmete sisestamine, summeerimine ja vormindamine) on lihtsad, kui kasutada rakendusega Excel Online ekraanilugerit (nt Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja).

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office Online’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist Kiirklahvid Excel Online’is.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Soovitame Excel Online’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna Excel Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Excel Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Uue töövihiku loomine

Uue töövihiku saab luua malli põhjal või algusest peale ise.

Töövihiku loomine Excel Online’i avamisel

Excel Online’i käivitamisel näete vasakpoolsel paanil viimati kasutatud töövihikuid ning parempoolsel paanil malle. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete viimati kasutatud töövihiku nime. Kui soovite kuulda ka muude töövihikute nimesid, vajutage tabeldusklahvi edasi. Mallipaani sisestamiseks vajutage tabeldusklahvi. Mallipaanil tabeldusklahviga liikumisel loeb ekraaniluger teile ette saadaolevate mallide nimed, viidates ka uuele tühjale töövihikule (kuulete fraasi “New Blank Workbook“).

Töövihiku või uue töövihiku loomiseks sobiva malli valimiseks vajutage tühikuklahvi (Space).

Excel Online’is töövihiku loomine

Uue töövihiku saate luua redigeerimisrežiimis. Seda, kas olete redigeerimisrežiimis või mitte, saate otsustada menüü Fail suvandite põhjal. Need on saadaval ainult redigeerimisrežiimis. Redigeerimisrežiimi rakendamiseks valige menüüribalt menüü Redigeeri Excelis.

 1. Dialoogiboksi Otsing avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Q. Kuulete lauset „Tell me what you want to do“ (Öelge, mida soovite teha).

 2. Tippige sõna Uus ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Ekraanile kuvatakse tulemuste loend.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „New“ (uus) (loendi esimene üksus). Seejärel vajutage paremnooleklahvi. Kuvatakse alammenüü.

  • Uue (tühja) töövihiku loomiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete fraasi "Blank Workbook button“ (tühja töövihiku nupp). Vajutage korraga juhtklahvi (Ctrl) ja tühikuklahvi (Space).

  • Malli põhjal uue töövihiku loomiseks vajutage tabeldusklahvi edasi. Kuulete saadaolevate mallide kirjeldusi. Uue töövihiku malli valimiseks vajutage korraga juhtklahvi ja tühikuklahvi.

Andmete sisestamine

Näpunäide.: Kui arvutustabel avatakse Excel Online’i lugemisvaates, siis redigeerimiskäsud ei toimi. Vaate Redigeerimine aktiveerimiseks viige fookus töölehelt ära, vajutades klahvi F6 või klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Internet Exploreriga töötades vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Toolbar“ (tööriistariba), ning vajutage siis tühikuklahvi (Space). Liikuge tabeldusklahvi abil võimaluseni Redigeeri töövihikut. Vajutage tühikuklahvi ja siis allanooleklahvi. Valige tühikuklahvi abil võimalus Redigeeri Excel Online’s.

 1. Lahtrite vahel liikumiseks vajutage nooleklahve. Ekraanilugerist kuulete, millistel lahtritel liigute. Lahter nimetatakse selle järgi, millises töölehe reas ja veerus see asub. Lahter A1 asub esimese rea esimeses veerus. Kui lahter sisaldab teksti, loeb ekraaniluger selle ette.

 2. Lahtri täitmiseks või selle sisu muutmiseks tippige sinna vajalik tekst, number või valem.

 3. Järgmisse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või tabeldusklahvi (Tab).

Andmete liitmine summafunktsiooniga

Töölehele sisestatud arvud saate vajadusel hõlpsalt liita.

 1. Valige liidetavatest arvudest paremale või nende alla jääv esimene tühi lahter.

 2. Tippige =Sum ning liikuge seejärel vastavalt vasak- või ülesnooleklahvi kasutades lahtrile, mis sisaldab arvu, millest alates soovite arve liita.

 3. Valige liidetavate lahtrite kogum. Lahtrite valimiseks vajutage korraga tõstuklahvi (Shift) ja nooleklahvi, kuni jõuate lahtrikogumi lõppu. (Lahtrite valimise muude võimalustega tutvumiseks vaadake teemat Excel Online’i kiirklahvid.)

 4. Arvutuse tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Excel Online liidab arvud kokku ja kuvab tulemuse (summa) teie valitud lahtrisse.

Lihtsa valemi loomine

Excel Online’is saate lisaks liitmisele teha mitmesuguseid muid arvutustehteid. Siin on toodud juhised lihtsate valemite koostamiseks (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine).

 1. Valige arvutustehtesse kaasatavatest arvudest paremale või nende alla jääv lahter.

 2. Tippige võrdusmärk (=). (JAWS ütleb võrdusmärgi kohta “Equals” asemel Plus”.) Sellest järeldab Excel Online, et lahtrisse tuleb valem.

 3. Tippige arvude ja tehtemärkide (plussmärk (+) liitmiseks, miinusmärk (-) lahutamiseks, tärn (*) korrutamiseks ja kaldkriips (/) jagamiseks) kombinatsioon. Näiteks sisestage =2+4, =4-2, =2*4, or =4/2.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Excel Online teeb vastava arvutuse ja kuvab tulemuse valitud lahtrisse.

Arvuvormingu rakendamine

Excel Online’is saab arve esitada mitmesuguses vormingus, nagu näiteks valuuta, protsent ja kuupäev.

 1. Valige lahter või lahtrid, mida soovite vormindada. (Järjestikuste lahtrite valimiseks vajutage korraga tõstuklahvi (Shift) ja nooleklahvi.)

 2. Et viia fookus töölehelt lindi menüüle Avaleht, vajutage klahvi F6 või juhtklahvi (Ctrl) ja klahvi F6 korraga. Kui kasutate Internet Explorerit, loetakse teile ette URL. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Home tab“ (menüü Avaleht). Vajutage tühikuklahvi (Space).

 3. Menüü Lahtrite vormindamine avamiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete fraasi „Number edit, Number format“ (numbri redigeerimine, numbri vormindamine). Vajutage allanooleklahvi.

 4. Vormingu valimiseks vajutage allanooleklahvi. Ekraaniluger loeb ette saadaolevad vormingud, nagu näiteks valuuta või kuupäev. Nendest sobiva valimiseks vajutage tühikuklahvi.

Andmete lisamine tabelisse

Üks lihtne võimalus Excel Online’ist kasu lõigata, on lisada andmed tabelisse selliselt, et neid saaks kiiresti filtreerida või sortida.

 1. Valige Excel Online’i lahtrid, mida te tabelisse soovite. (Järjestikuste lahtrite valimiseks vajutage korraga tõstuklahvi (Shift) ja nooleklahvi.)

 2. Vajutage dialoogiboksi Tabeli loomine avamiseks korraga juhtklahvi (Ctrl) ja klahvi L.

 3. Et jõuda märkeruuduni Minu tabelil on päised, klõpsake dialoogiboksis Tabeli loomine korraga tõstuklahvi ja tabeldusklahvi (Tab).

 4. Märkeruudu tähistamiseks või tühjendamiseks (olenevalt sellest, kas soovite ülemist rida tabelipäiseks või mitte) vajutage tühikuklahvi (Space).

  NB!: Tabelipäiseid on vaja selleks, et teha tabel ekraanilugerite jaoks juurdepääsetavaks. Ekraanilugerid kasutavad päises olevat teavet, et aru saada, kuidas tabeli lahtrid paiknevad.

 5. Vajutage tabeldusklahvi, kuni jõuate nupuni OK, ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Tabeliandmete sortimine ja filtreerimine

Märkus.: Neid toiminguid saab teha ekraanilugeriga Jutustaja. Ekraanilugeriga JAWS neid praegu teha ei saa.

 1. Filtri rippmenüü avamiseks vajutage korraga muuteklahvi (Alt) ja allanooleklahvi. Väljade vahel liikumiseks ning sortimis- või filtreerimisfunktsiooni rakendamiseks vajutage allanooleklahvi.

  • Andmete sortimiseks liikuge edasi, kuni kuulete fraasi Sort Ascending (sordi tõusvas järjestuses) või Sort Descending (sordi laskuvas järjestuses). Vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  • Lihtsa filtri rakendamiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „filter“. Vajutage seejärel sisestusklahvi. Kuvatakse dialoogiboks Filter. Filtreeritavate üksuste tähistamiseks vajutage allanooleklahvi. Seejärel, üksuse valimiseks, vajutage tühikuklahvi (Space).

  • Keeruka filtri rakendamiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete fraasi „Text filters“ (tekstifiltrid). Vajutage seejärel sisestusklahvi. Kuvatakse filtrite menüü. Et kuulda filtrite nimesid, vajutage allanooleklahvi. Filtri valimiseks vajutage sisestusklahvi. Täitke kuvatav dialoogiboks, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ning vajutage seejärel sisestusklahvi.

Excel Online sordib või filtreerib andmed.

Arvutuste kuvamine

Märkus.: Neid toiminguid saab teha ekraanilugeriga Jutustaja. Ekraanilugeriga JAWS neid praegu teha ei saa.

 1. Tippige lahtrisse, kus soovite arvutuse tulemust näha, võrdusmärk (=).

 2. Hakake tippima soovitud valemit või funktsiooni. Fookus liigub valemiribale.

  • Funktsiooni kasutamiseks tippige lahtrisse selle esitäht, näiteks "S" funktsiooni SUM ja "A" funktsiooni AVERAGE kasutamiseks. Avaneb funktsioonide menüü ning te kuulete esimese funktsiooni nime. Et kuulda teiste funktsioonide nimesid, vajutage allanooleklahvi. Funktsiooni valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

  Excel Online avab tekstivälja ja kaasab automaatselt lahtrivahemiku (lahtrid, millega te kõige tõenäolisemalt arvutusi teete).

 3. Funktsiooni rakendamiseks tippige vajalikud lahtrivahemikud või muud arvud ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Fookus liigub tagasi lehele – lahtrile, kuhu funktsiooni sisestasite.

Tehtud töö salvestamine

Excel Online salvestab teie töö automaatselt. Küll aga saate muuta faili asukohta ja nime ning laadida alla selle koopia.

 1. Et viia fookus töölehelt lindi menüüle Fail, vajutage klahvi F6 või juhtklahvi (Ctrl) ja klahvi F6 korraga. Kui kasutate Internet Explorerit, loetakse teile ette URL. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „File tab“ (failimenüü), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb menüü Fail.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete fraasi „Save As tab selected“ (nimega salvestamine), ning seejärel paremnooleklahvi. Fookus on nüüd menüül Salvesta nimega.

 3. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete sobiva salvestusviisi nime (menüüst Salvesta), ning vajutage seejärel sisestusklahvi.

  • Funktsioon Salvesta koopia võrgus võimaldab salvestada faili teile sobivasse kohta ja teile sobiva nimega. Kuvatakse dialoogiboks. Dialoogiboksis liikumiseks ja väljade täitmiseks kasutage tabeldusklahvi ning vajutage korraga tõstuklahvi (Shift) ja tabeldusklahvi. Liikuge tabeldusklahvi abil nupule Salvesta ja vajutage sisestusklahvi.

  • Suvand Selle töövihiku ümbernimetamine võimaldab anda failile uue nime, kuid salvestab selle endisesse kohta. Selle suvandi valimisel kuvatakse dialoogiboks. Dialoogiboksis liikumiseks ja väljade täitmiseks kasutage tabeldusklahvi ning vajutage korraga tõstuklahvi (Shift) ja tabeldusklahvi. Liikuge tabeldusklahvi abil nupule Salvesta ja vajutage sisestusklahvi.

  • Suvand Koopia allalaadimine võimaldab salvestada faili arvutisse. Fail laaditakse arvuti kausta Allalaadimine ning teie brauseris avatakse riba Teatis Et liikuda ribale Teatis, vajutage klahvi F6. Seejärel kasutage nuppude (Ava, Salvesta, Tühista ja Sule) vahel liikumiseks tabeldusklahvi või vajutage korraga tõstuklahvi ja tabeldusklahvi. Nupu valimiseks vajutage sisestusklahvi.

Tehtud töö printimine

 1. Et viia fookus töölehelt lindi menüüle Fail, vajutage klahvi F6 või juhtklahvi (Ctrl) ja klahvi F6 korraga. Kui kasutate Internet Explorerit, loetakse teile ette URL. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „File tab“ (failimenüü), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb menüü Fail.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete fraasi „Print tab selected“ (printimise menüü), ning seejärel paremnooleklahvi. Kuulete fraasi "Print, Show a print-friendly view“ (printimine, printimisvaate kuvamine) ning fookus liigub nupule Prindi.

 3. Vajutage sisestusklahvi. Avaneb dialoogiboks Prindisuvandid ning fookus liigub dialoogiboksi nupule Prindi .

 4. Vaikimisi prindib Excel Online terve töölehe. Kui olete valinud printimiseks lehe mingi piirkonna, siis liikuge prindisuvanditele, vajutades korraga tõstuklahvi (Shift) ja tabeldusklahvi. Valige võimalus Praegune valik ning vajutage ülesnooleklahvi. Liikuge tabeldusklahvi abil nupule Prindi ja vajutage sisestusklahvi.

 5. Avaneb uus printimisaken. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete fraasi „Print button“ (printimisnupp). Seejärel vajutage sisestusklahvi. Avaneb dialoogiboks Printimine.

 6. Printimisega lõpetamiseks kohandage (vajadusel) dialoogiboksi sätteid, liikuge tabeldusklahvi abil nupule Prindi ning vajutage sisestusklahvi.

Vaata ka

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

Excel Online’i kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×