Excel 2007 töölehtede ja KPI-de ühiskasutusse andmine armatuurlaudade abil

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Armatuurlaualehe abil saate näidata hetktõmmist Microsoft Office Excel 2007 töölehe andmetest, kui kuvate töölehe rakenduse Microsoft Office SharePoint Server 2007 saidil teenuse Microsoft Office Excel Web Access veebiosas. Armatuurlaual saab kuvada ka tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI-sid), et mõõta ettevõtte edusamme eesmärkide poole liikumisel. Tööriistad aruannete ja armatuurlaualehtede loomiseks, säilitamiseks ja haldamiseks leiate aruandekeskuse saidilt.

Mida soovite teha?

Lisateavet armatuurlaudade ja Aruandekeskus

Armatuurlaua üksuste lisamiseks ettevalmistamine

Armatuurlaua uue lehe loomine

Office Excel 2007 töölehe lehel armatuurlaua ühiskasutus

Armatuurlaualehe KPI lisamine

Armatuurlaualehe avaldamine

Armatuurlaud ja aruandekeskus

Armatuurlaudu kasutatakse oleku kohta teabe esitamiseks ja tegevuse juhtimiseks. Rakenduse Office SharePoint Server 2007 armatuurlaud on veebilehe mall, mille abil saab koguda ja kuvada teavet erinevatest allikatest, nagu aruanded, diagrammid ja KPI-d.

Oma armatuurlaualehe saate luua mitmeid veebiosi kasutades, kuid kõige kiiremini saab armatuurlaua luua armatuurlaualehe malli abil, mida pakub aruandekeskus. Pärast lehe loomist on seal võimalik üksusi lisada või kustutada ja lehe välimust muuta.

Olgugi, et armatuurlaualehti saab luua igal saidil, on aruandekeskuse sait aruannete ja KPI-de haldamiseks ja kuvamiseks kõige lihtsam võimalus. See võib olla keskne asukoht aruannete säilitamiseks, allalaadimiseks ja muutmiseks nii töörühma, osakonna kui ka ettevõtte ja jaoks.

Aruandekeskuse saidi saab mis tahes kõrgema tasandi saidilt häälestada igaüks, kellel on vastav õigus. Lisaks saab saidile teegi lisamise õiguse korral luua aruandeteegi, kus saab hõlpsasti aruandeid ja armatuurlaudu luua, säilitada ja ühiskasutusse anda. Aruandeteegi võib luua näiteks meeskonnatöö veebisaidilt.

Aruandekeskuse avaleht sisaldab vaikimisi linke näidis-armatuurlaualehele, näidisandmetele ja näidis-KPI-dele. Seda teavet võite vaadata enne oma armatuurlaua loomist. Aruandekeskuses on eelkonfigureeritud järgmised funktsioonid.

 • Jälitatakse põhi- ja vaheversioone, et oleks võimalik muutusi vaadata ning aruannete ja lehtede eelmisi versioone tagasi võtta.

 • Mustandüksuse turve on sisse lülitatud, et vaheversioone näeksid ainult need kasutajad, kellel on luba aruandeid redigeerida.

 • KPI põhikonfiguratsioon on tehtud. See lihtsustab KPI-de kuvamist armatuurlaualehel, luues automaatselt KPI loendi, linkides selle armatuurlaualehega ja lisades lehele KPI veebiosa.

Aruandekeskusele juurdepääsuks kõrgema taseme saidilt navigeerimise vaiketeed pidi klõpsake vahekaarti Aruanded. Kõigi armatuurlaudade nägemiseks aruandekeskuses klõpsake kiirkäivitusala üksust Armatuurlauad. Seejärel klõpsake menüüs Vaade käsku Armatuurlauad.

Armatuurlaudade käsk menüüs Vaade

Igaüks, kellel on õigus armatuurlaualehte vaadata, saab seda vaadata ja sellele muult lehelt linkida.

Lehe algusse

Ettevalmistused üksuste lisamiseks armatuurlauale

Microsoft Office Excel Web Accesskasutamiseks peate kasutama Excel 2007 , mis on Microsoft Office Professional Plus 2007 või Microsoft Office Enterprise 2007 versiooni. Lisaks serveris, kus töötab Office SharePoint Server 2007 peab olema lubatud teenus Excel Services.

Office Excel 2007 töövihiku kuvamiseks armatuurlaual, tuleb töövihik salvestada SharePointi saidil dokumenditeeki ja teek, mis sisaldab töövihikut, tuleb määratleda usaldusväärse koha Exceli teenuste jaoks. Töövihiku salvestamiseks dokumenditeeki, peate õigus saidile, mis on teek.

Kuvada saab ka töövihikut, mis on juba teegis salvestatud. Selleks on vajalik töövihiku vaatamise õigus.

KPI lisamiseks armatuurlauale peab olema õigus kas uue KPI loendi loomiseks või olemasolevale juurdepääsuks. Vaikimisi saavad SharePointi saidiliikmete rühma liikmed lehti redigeerida, kuid ei saa KPI loendeid luua. KPI loendi loomiseks on vajalik loendite haldamise õigus. Vaikimisi on see õigus SharePointi saidiomanike rühma liikmetel.

Õigusi ja usaldusväärseid kohti määrab tavaliselt saidiadministraator.

Armatuurlaua loomisel saate valida armatuurlaual kuvatavate aruannete ja KPI-de hulga ning asukoha. Pärast lehe loomist saate seda kohandada veebiosade lisamise, eemaldamise, ühendamise ja filtreerimise ning paigutuse muutmise teel.

Lehe algusse

Uue armatuurlaualehe loomine

Armatuurlaualehe saab luua ükskõik kust SharePointi saidil, kasutades mis tahes veebiosade kombinatsiooni. Aruandekeskuses saadaolev armatuurlaualehe mall on lehe loomisel abiks, lisades ise sobivad veebiosad ja linkides KPI loendid. Armatuurlaualehti saab luua ka muudel saitidel peale aruandekeskuse, kuid järgmine tegevuskäik selgitab, kuidas luua leht aruandekeskuse kaudu.

 1. Klõpsake aruandekeskuse kiirkäivitusalal üksust Armatuurlauad.

 2. Klõpsake menüü Uus käsku Armatuurlaua leht.

  Armatuurlaua lehe käsk

 3. Tippige väljale Faili nimi armatuurlauale failinimi. Failinimi moodustab osa lehe URL-ist ja see kuvatakse päistes ja linkides kogu saidi ulatuses.

 4. Tippige väljale Lehe tiitel lehele nimi. Nimi kuvatakse päistes ja navigeerimislinkides kogu saidi ulatuses.

 5. Väljale Kirjeldus saate soovi korral tippida lehe kirjelduse. Kirjeldus kuvatakse teegiloendi veerus.

 6. Valige väljal Dokumenditeek teek, kus soovite lehe salvestada.

 7. Valige väljal Kaust teegi kaust, kus soovite lehe salvestada.

 8. Tehke jaotises Kas soovite lisada lingi praegusele navigeerimisribale? üks järgmistest toimingutest.

  • Kui te ei soovi, et kiirkäivitusalal kuvatakse link lehele, valige vastus Ei. Lehele saate, kui lähete dokumenditeeki, kus leht on salvestatud, või lehe URL-i kaudu.

  • Kiirkäivitusalale lingi lisamiseks valige vastus Jah ning siis valige loendist suvand. Link kuvatakse kiirkäivitusalal vastava jaotise all.

 9. Klõpsake väljal paigutus suvand Microsoft Office Excel Web Accessveebiosade ja Juhtimismõõdikud, mida soovite ja kuidas soovite tal olema korraldatud lehel arvu.

 10. Valige jaotises Tootluse võtmenäitajad üks järgmistest suvanditest.

Suvand

Kirjeldus

Loo minu jaoks automaatselt KPI loend

Loob KPI loendi ja lingib selle KPI veebiosaga. See on parim valik, kui KPI loend ei ole veel loodud.

Luba mul valida olemasolev KPI loend hiljem

Lisab KPI veebiosa lehele, kuid ei seosta KPI loendit veebiosaga. Kasutage seda suvandit, kui teil on KPI loend olemas, mida veebiosas kasutada.

Ära lisa sellele armatuurlauale KPI loendit

Loob armatuurlaua ilma KPI loendi veebiosata. Valige see suvand, kui teate, et ei soovi KPI-d kuvada. Kui ümber mõtlete, saate selle hiljem lisada, redigeerides lehte ja lisades KPI veebiosa.

Lehe algusse

Office Excel 2007 töölehe ühiskasutusse andmine armatuurlaualehel

Office Excel 2007 töölehe lehel armatuurlaua ühiskasutus töövihiku SharePointi teegis esmalt salvestada ja seejärel lisatakse Microsoft Office Excel Web Access veebiosa.

Märkus. : Microsoft Office Excel Web Accesskasutamiseks peate kasutama Excel 2007 , mis on Microsoft Office Professional Plus 2007 või Office Enterprise 2007 versiooni. Lisaks serveris, kus töötab Office SharePoint Server 2007 peab olema lubatud teenus Excel Services.

Töövihiku salvestamine SharePointi saidile

Kui töövihik, mida soovite kasutada pole SharePointi teegis, peate selle teenuse Excel Services abil avaldada. Töövihiku avaldamine Exceli teenuste abil on parem viis kui üleslaadimine SharePointi saidil üles menüü abil. Kui töövihiku avaldamine Exceli teenuste abil saate määratleda osa (nt üksikuid töölehti, nimega vahemikud või diagrammid) töövihik, mida soovite Exceli teenuste Microsoft Office Excel Web Accesskuvamiseks. Kuvades ainult kindlaid osi töövihik ja töövihiku kaitsmiseks volitamata juurdepääsu Office SharePoint Server 2007 õiguste abil saate hoida andmed töövihikus konfidentsiaalse samal ajal lubada volitatud kasutajatel värskendada, ümberarvutamine ja vaadatav andmeid interaktiivselt kasutada.

Samuti saate määratleda parameetrid. Parameeter on ühe lahtri selle nime, enne töölehe avaldamist. Microsoft Office Excel Web Access veebiosa abil saate seada lahtrit. Kasutajad saavad seejärel sisestage lahtrisse väärtused ja ümberarvutamine töövihiku andmete analüüsimiseks.

Märkus. : Exceli teenused ei toeta kõiki Microsoft Office Exceli funktsioone. Lisateabe saamiseks ilma toeta funktsioonide kohta vaadake linke selle artikli osas Vt ka.

Järgmises tegevuskäigunäites avaldatakse töövihik aruandekeskuse saidi teegis Aruanded. Niikaua kui teie õiguste tasemeks on määratud Osaleja, saate töövihikuid avaldada igal SharePointi saidil.

 1. Avage töövihik, mida soovite Exceli teenuste abil avaldada. Kui plaanite parameetreid määrata, nimetage iga lahter, kuhu kasutajad saaksid andmeid sisestada.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt , valige käsk Avaldaja klõpsake jaotises dokumendi teistele hajutaExceli teenustes .

 3. Sisestage väljale Faili nimi serveri tee ja faili nimi. Näiteks faili Test.xlsx salvestamiseks aruandekeskuse saidi aruannete teegis Contoso kõrgema tasandi saidil tippige: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

  NB! : Sihtkoha SharePointi teegi URL-i otse brauserist kopeerides ja failinime väljale kleepides tuleb eemaldada lisamärgid, mis takistavad faili kopeerimist sihtkoha teeki. Selles näites on URL-is lisamärgid Forms/current.aspx.

 4. Klõpsake nuppu Exceli teenuste suvandid ja valige suvandid, mida soovite kasutada töövihiku või selle osa kuvamisel Exceli teenustes.

 5. Kontrollimaks, et töövihiku vaadatavad alad kuvatakse brauseris õigesti, märkige ruut Ava Exceli teenustes.

 6. Klõpsake nuppu OK ja siis nuppu Salvesta.

 7. Valige dialoogiboksi Dokumenditüübi valimine loendis Dokumendi tüüp üksus Aruanne.

 8. Klõpsake nuppu OK.

 9. Värskelt üleslaaditud dokumendi nägemiseks värskendage SharePointi saiti.

Töölehe kuvamine armatuurlaual

 1. Armatuurlaua leht, kuhu soovite töölehe lisada, klõpsake nuppu Saiditoimingud Nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Redigeeri lehte.

 2. Klõpsake veebiosa redigeerimise menüü Menüü Veebiosa Microsoft Office Excel Web Access veebiosa, kuhu soovite töölehe lisada, ja seejärel valige Muuda Ühiskasutusega veebiosa.

 3. Microsoft Office Excel Web Access tööriistapaani jaotises töövihiku, Koosturi nupp lingi valimiseksklõpsake nuppu ja seejärel otsige töövihik dialoogiboksis Lingi valimine abil.

 4. Ainult töölehe osa kuvamiseks tehke üks järgmistest toimingutest.

Suvand

Kirjeldus

Nimega üksus

Klõpsake Koosturi nupp ja tippige väljale Teksti sisestamine töölehel määratletud lahtrivahemiku nime. Veebiosas kuvatakse ainult selles vahemikus.

Read

Tippige töölehe või nimega vahemiku ridade arv, mida soovite kuvada. Näiteks kui tipite arvu 5, kuvatakse töölehe või nimega vahemiku esimesed viis rida.

Veerud

Tippige töölehe või nimega vahemiku veergude arv, mida soovite kuvada. Näiteks kui tipite arvu 5, kuvatakse esimesed viis töölehe või nimega vahemiku veergu.

Kohta leiate lisateavet jaotisest Vt kaMicrosoft Office Excel Web Access veebiosa kasutamine.

Lehe algusse

KPI lisamine armatuurlaualehele

KPI on visuaalne vihje, mis edastab teavet edusammude kohta eesmärgi poole liikumisel.

Kuidas KPI-d armatuurlaualehele lisada, sõltub sellest, kas soovite, et armatuurlauamall looks teile automaatselt uue KPI loendi või soovite valida olemasoleva KPI loendi.

Valige armatuurlauamallil valitud suvandist sõltuvalt üks järgmisest kahest toimingust:

Uue KPI lisamine automaatselt loodud KPI loendit kasutades

Kui valite armatuurlauamallis KPI loendi automaatselt loomise suvandi, pääsete mitmest toimingust, mida peaksite tegema KPI veebiosa tühjale veebiosalehele lisades. Armatuurlauamalli kasutades luuakse KPI loend automaatselt ja seostatakse lehega. Teie eest lisatakse lehele ka veebiosa.

Järgmise sammuna valige KPI tüüp ja lisage see KPI loendisse. Seda saate teha armatuurlaualehe KPI veebiosast.

 1. Klõpsake KPI veebiosa tööriistaribal nupu Uus kõrval olevat noolt.

 2. Valige KPI kasutatavate andmete asukohast sõltuvalt üks järgmistest KPI tüüpidest.

Suvand

Algandmed

SharePointi loendi andmeid kasutav näitaja

SharePointi loend, mis sisaldab üksusi, mille põhjal soovite luua kokkuvõtva väärtuse, näiteks summa, miinimumi või maksimumi. Enne KPI häälestamist kontrollige, et SharePointi loend on juba vaates, mida kasutada soovite. Et KPI töötaks, tuleb kõigepealt kuvada sobivad veerud.

Exceli töövihiku andmeid kasutav näitaja

Exceli töövihik, milles KPI arvutatakse.

SQL Server 2005 analüüsiteenuste andmeid kasutav näitaja

Andmed on rakenduse SQL Server 2005 analüüsiteenuste kuubis.

Käsitsi sisestatud teavet kasutav näitaja

Teave, mis ei ole süsteemis ning seetõttu sisestatakse käsitsi.

 1. Tehke lehel Uus näitaja 2. punktis valitud KPI tüübist sõltuvalt üks järgmistest toimingutest.

Valitud KPI

Toiming

SharePointi loendi andmeid kasutav näitaja

 1. Tippige väljadele Nimi ja Kirjeldus näitajale nimi ning fakultatiivne kirjeldus.

 2. Tippige väljale Kommentaarid vaataja jaoks selgitav tekst.

 3. Sisestage jaotise SharePointi loend ja vaade väljale Loendi URL loendi või teegi URL.

  Märkus. : 

  • Kui te Microsoft Office'i andmeühendusfaili (.odc-fail) URL-i ei tea, klõpsake dialoogiboksi Lingi valimine avamiseks nuppu Sirvi ja liikuge .odc-failile.

  • SharePointi loend või teek peab olema samas saidikogum.

 4. Valige menüüs Vaade see vaade, mis sisaldab üksusi, mida soovite KPI-s kasutada.

 5. Valige üksuses Väärtuse arvutamine KPI eesmärgi arvutamiseks üks järgmistest viisidest.

  • Loendi üksuste arv     – loendi üksuste koguarv;

  • Loendiüksuste protsent, kus     – arvutus, millega võrreldakse kuni viie loendiveeru sisutüübi väärtusi;

  • Arvutamine, kasutades kõiki vaates leiduvaid loendiüksusi      - loendi arvuveerus väärtuste Kokku, Keskmine, Maksimaalne või Minimaalne arvutamine.

   Märkus. : Suvand Arvutamine, kasutades kõiki vaates leiduvaid loendiüksusi on saadaval ainult juhul, valitud loendis sisaldub arvuline väli.

Exceli töövihiku andmeid kasutav näitaja

 1. Tippige väljadele Nimi ja Kirjeldus näitajale nimi ning fakultatiivne kirjeldus.

 2. Tippige väljale Kommentaarid vaataja jaoks selgitav tekst.

 3. Sisestage väljale Töövihiku URL töövihiku asukoht.

  Märkmed : 

  • Kui te ei tea töövihiku URL, klõpsake nuppu Sirvi Nupu pilt avada dialoogiboksi Lingi valimine ja liikuge soovitud failile.

  • URL peab olema praeguse saidi suhtes.

 4. Tippige väljale Näitaja väärtuse lahtriaadresshüüumärk ja seejärel asukoht töölehel KPI lahtriaadress töövihiku number. Näiteks kui näidik on 1 töölehel lahtrisse D15, tippige Leht1! D15. Muul juhul kasutage nimega vahemikku.

SQL Server 2005 analüüsiteenuste andmeid kasutav näitaja

 1. Sisestage väljale Andmeühendus URL, kus .odc-fail asub.

  Märkus. : Kui te ei tea odc-faili URL-i, klõpsake dialoogiakna Lingi valimine avamiseks nuppu Sirvi ja liikuge seejärel odc-failini.

 2. Valige väljal Kuva ainult kuvamiskausta KPI-d KPI-d sisaldavas analüüsiteenuste andmebaasis kuvamiskaust.

 3. Valige väljal KPI loend vajalik KPI, näiteks Kogukäive või Keskmine kasumimarginaal.

 4. Valitud KPI kõikide alamnäitajate kuvamiseks märkige ruut Kaasa alamnäitajad.

 5. Tippige väljadele Nimi ja Kirjeldus näitajale nimi ning fakultatiivne kirjeldus.

 6. Tippige väljale Kommentaarid vaataja jaoks selgitav tekst.

Käsitsi sisestatud teavet kasutav näitaja

 1. Tippige väljadele Nimi ja Kirjeldus näitajale nimi ning fakultatiivne kirjeldus.

 2. Tippige väljale Kommentaarid vaataja jaoks selgitav tekst.

 3. Tippige seniste arengute arvuline väärtus.

 1. Valige jaotise Olekuikooni reeglid loendis Paremad väärtused on valik kõrgemad või madalamad, et näidata, milline arvuvahemik märgitakse roheliselt.

 2. Tippige väljadele olekunäitajate väärtused. Näiteks tööülesannete täitmise minimaalse sooritusprotsendi jälgimiseks võite määrata rohelise näitaja eesmärgi väärtusele ja hoiatava näitaja eesmärgiväärtusest madalamatele väärtustele. Et sellisel juhul näha, kui minimaalne sooritusprotsent langeb alla 25, määrake roheline näitaja väärtusele 25 ja kollane väärtusele 24.

  Märkus. : Olekuikooni reeglid analüüsiteenuste andmeid kasutava näitaja KPI jaoks on lähtestanud andmebaasi analüütik.

Olemasoleva KPI lisamine armatuurlaualehele

Kui loote armatuurlaua malli abil, saate valida olemasoleva KPI ka hiljem. See suvand asetab KPI veebiosa armatuurlaualehele ja lubab seejärel teil kasutada veebiosa tööriistapaani soovitud KPI loendi valimiseks. KPI loendi kasutamiseks veebiosas peab teil olema KPI loendile juurdepääsuõigus.

 1. KPI loendi lisamiseks veebiosale klõpsake veebiosas käsku Ava tööriistapaan.

 2. Klõpsake loendiboksis Tähis , sirvige Nupu pilt leidmiseks KPI loend, mida soovite kuvada.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksis Lingi valimine vajaliku KPI loendi nime.

 4. Tööriistapaani sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

Lisateabe saamiseks KPI-dega töötamise kohta vaadake linke selle artikli osas Vt ka.

Lehe algusse

Armatuurlaualehe avaldamine

Nagu enamik rakenduse Office SharePoint Server 2007 veebilehti, kasutavad ka armatuurlaualehed sisse- ja väljamöllimissüsteemi, et ainult üks inimene korraga saaks lehte redigeerida, ja versioonifunktsiooni, mis aitab jälgida lehel tehtud muudatusi. Armatuurlaua teistele nähtavaks tegemiseks tuleb see avaldada. Mõnel juhul peab lehe enne avaldamist kinnitama keegi teine teie asutuses.

Järgmise toimingu eelduseks on õigus avaldada armatuurlaualehte ja tingimus, et lehte ei pea kinnitama teised vaatajad. Lisateabe saamiseks lehtede avaldamise kohta vaadake linke selle artikli osas Vt ka.

Tehke üks järgmistest toimingutest.

Eesmärk

Toiming

Lehekülje salvestamine ja teistel redigeerimise mittelubamine. See võimaldab hiljem lehele tagasi tulla ja seda redigeerida, ilma et keegi mustandit näeks.

Klõpsake lehe redigeerimise tööriistaribal üksust Leht ja siis üksust Salvesta ja peata redigeerimine.

Lehekülje salvestamine ja teistel selle redigeerimise lubamine. See suvand on kasulik, kui töötate koos töörühmaga ja soovite, et nad saaksid lehe mustandit näha või muuta.

Klõpsake lehe redigeerimise tööriistaribal üksust Mustandi ühiskasutusse andmiseks mölli sisse.

Lehekülje avaldamine ja kõikidel vastava õigusega selle vaatamise lubamine

Klõpsake lehe redigeerimise tööriistaribal üksust Avalda.

Lehe algusse

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×