Ettevõtted, kui Outlooki kalendri kasutamise head tavad

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Outlooki kalender on täielikult integreeritud e-posti, kontaktide ja muude funktsioonidega. Tänu integratsioonile on kalender Outlooki üks populaarsematest funktsioonidest. Selles artiklis juhendame teid kalendri mitmesuguste funktsioonide kasutamisel. Lisaks tutvustame teile kalendri täiustusi, mis on suunatud kasutuse süsteemsemaks muutmisele.

Märkus.: Mitme kalendri täiustused on lisatud Outlook 2007 hoolduspaketi. Seetõttu on meie kõige esimene soovitus, jälgida, et kasutada Outlook 2007 Service Pack 3 (SP3) või uuem versioon. Järgmistes jaotistes Oletagem, et kasutate Outlook 2007 SP3, Outlook 2010, Outlook 2013 või Outlook 2016.

Outlooki kalendri kasutamine

Koosolekukutsete edasisaatmine

Kui kasutate versiooni Outlook 2007, siis soovitame koosolekukutseid mitte edasi saata. Kuna tagajärjeks võib olla puudulik või vastuoluline koosoleku teave. Selle asemel paluge koosoleku korraldajal algsele koosolekukutsele lisada osaleja.

Kui kasutate Outlook 2010 või uuemat versiooni ja olete koosolekul osaleja, saate koosolekukutse edasi saata teisele isikule, kes kasutab Outlook 2010 või uuemat versiooni, millel on koosoleku edasisaatmise teatise funktsioon. Kui kasutate Outlook 2010 või uuemat versiooni koosolekukutse edasisaatmiseks kellelegi, kes polnud algselt koosolekule kutsutud, saadab Outlook koosoleku korraldajale koosolekukutse edasisaatmise teatise. Kui korraldaja saab koosoleku teatise, lisatakse uus osaleja korraldaja koosolekul.Kui korraldaja saab koosoleku teatise, lisatakse uus osaleja korraldaja koosolekule. Kui olemasolevatel osalejatel on tarvis teada, et koosolekule lisati täiendav osaleja, peab korraldaja koosoleku avama ja saatma kõigile osalejatele koosoleku värskenduse.

Märkus.: Kui soovite kedagi koosolekust teavitada, kuid neid mitte kutsuda, lohistage koosolekukutse oma kalendrist ikoonile E-post Outlooki vasakus allservas. Avatakse koosoleku teabega meilisõnum, mille saate kellelegi saata. Pange tähele, et selle meilisõnumiga ei lisata koosolekule adressaate ning see sisaldab vaid koosolekuteavet (nt kuupäev, kellaaeg, teema ja päevakord).

Microsoft Exchange'i kasutajad

Rakenduses Microsoft Exchange Server 2007 võeti kalendriabilise funktsiooni osana kasutusele koosoleku edasisaatmise teatis. Kui kasutate asutuses Exchange serveri postkastiga ühendamiseks Outlooki, siis võidakse koosoleku edasisaatmise teatisele rakendada Exchange'i sätteid, kui Exchange'i administraator on need konfigureerinud. Näiteks võib Exchange'i administraator takistada koosoleku edasisaatmise teatiste saatmist kaugdomeenidesse.

Soovitame üldiselt osalejatel koosolekut mitte edasi saata, kui nad pole korraldajaga samas Exchange'i kasutavas asutuses, v.a kui järgmised tingimused on täidetud:

 • osaleja kasutab Microsoft Outlook 2010 või uuemat versiooni;

 • osaleja Exchange'i administraator lubab koosoleku edasisaatmise kutsete saatmist kaugdomeenidesse;

 • korraldaja kasutab Microsoft Outlooki klientrakendust.

Kui osaleja kasutab Exchange'ist erinevat meilisüsteemi, siis soovitame üldiselt koosolekuid mitte edasi saata, v.a kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

 • osaleja kasutab Microsoft Outlook 2010 või uuemat versiooni;

 • korraldaja kasutab Microsoft Outlooki klientrakendust.

Kui korraldaja mingil põhjusel koosoleku edasisaatmise teatist ei saa, ei lisata koosolekul osalejaid korraldaja koosolekule. Kui korraldaja muudab koosolekut ja saadab värskenduse, saadetakse värskendus ainult algselt kutsutud osalejatele. Osalejad, kes said koosoleku edasi saadetud kutse varem, värskendust ei saa.

Kui teil pole võimalik ülal nimetatud piirangute tõttu koosolekukutseid edasi saata, on parim lahendus lihtsalt paluda koosoleku korraldajal soovitud osalejad lisada. Kui te pole kindel, et nii teie kui osalejate süsteemid vastavad ülal nimetatud tingimustele, tuleks paluda koosoleku korraldajal soovitud osalejad lisada.

Märkus.:  Outlooki delegaadid ei saa koosoleku edasisaatmise teatisi.

Kõikide koosolekukutsete ja tühistamiste töötlemine

Kuigi saate koosolekukutse kustutada otse kaustas Sisse, tuleks koosolekukutse õigeks töötlemiseks sellega nõustuda või sellest keelduda. Koosoleku tühistamiseks kaustast Sisse kasutage alati käsku Eemalda kalendrist. Ärge töödelge koosolekuid otse kalendrimoodulis.

Korduvate koosolekutega töötamine

Lõppkuupäevade määramine ja toimumiskordade piiramine

Outlookis on hõlbus plaanida koosolekuid, millel on mitu regulaarset toimumiskorda. Soovitame alati määrata lõppkuupäev ja piirata kordussarja kindla toimumiskordade arvuga. Tõenäoliselt tuleb korduvaid koosolekuid varem või hiljem muuta. Näiteks osalejaid üksikule sündmusele lisada või sealt eemaldada või puhkepäevade või ettenägematute asjaolude tõttu koosoleku asukohta või aega muuta. Outlook salvestab kõik need kordumatud muudatused koosoleku erandina. Kui koosolekul on väga palju erandeid, siis on tagajärjeks koosolekusari, mida on keeruline hallata. Lisaks võib see põhjustada ootamatut käitumist. Kui olemasolev koosolekute sari lõppeb, saate alati luua uue koosolekute sarja. Kui plaanite toimumiskordade arvu, siis võtke arvesse nende sagedust. Aasta jooksul kaks korda nädalas toimuval koosolekul on umbes 90 toimumiskorda rohkem kui sama perioodi kord kuus toimuval koosolekul.

Korduva koosoleku lõpetamine enne algset lõppkuupäeva

Kuigi saate korduva koosoleku tühistada, siis oleks parem muuta sarja lõppkuupäeva. Nii säilib teil ja osalejatel teave juba toimunud koosolekute kohta. Kui tühistate korduva koosoleku, siis läheb ajalugu kaotsi. Parimaks lahenduseks on määrata uus lõppkuupäev ja saata kõigile osalejatele värskendus. Nii lõpetatakse koosolekusari varem, kuid kõigi eelnevate koosolekute andmed jäävad alles.

Märkus.:  Kui lõpetate koosolekusarja varem, siis korduva koosolekuga seotud erandid lähevad kaotsi. Lisateavet erandite kohta leiate ülal pool olevast peatükist „Lõppkuupäevade määramine ja toimumiskordade piiramine“.

Lisateavet sarja kõigi tulevaste koosolekute tühistamise kohta leiate artiklist Sarja kõigi tulevaste koosolekute tühistamine

Korraldaja muutmine

Outlookis ei saa koosoleku korraldajat muuta. Korduva koosoleku korraldaja muutmiseks lõpetage korduv koosolek. Selleks määrake varasem lõpuaeg ja saatke kõigile osalejatele värskendus. Kui see toiming on tehtud, peab uus korraldaja looma uue korduva koosoleku.

Lisateavet varasema lõppkuupäeva määramise kohta leiate artiklist Koosoleku tühistamine

Korduva koosoleku kaudu manuste jagamisest hoidumine

Manused teevad koosoleku erandid veelgi keerulisemaks. Iga erand sisaldab manuse oma koopiat. Korduva koosoleku erandite lisandumisel luuakse manustest uued koopiad. Kui muudate ühte manusekomplekti, siis need muudatused ei kajastu muudes erandites. Kui soovite, et kõigil osalejatel oleks igal koosolekul värskeimate muudatustega koopia, siis kasutage dokumentide jagamiseks jagamisteenust nagu OneDrive. Ettevõtete kaustajad saavad kasutada SharePointi või muud võrgu ühiskasutatavt failiserverit.

Koosoleku kopeerimise vältimine

Outlook eemaldab automaatselt kõik kopeeritud ja algse koosoleku vahelised lingid. See aitab vastuolusid ära hoida. Outlooki uuemates versioonides lisatakse teemasse tekst „Koopia:“. Sel viisil on lihtsam tuvastada koosoleku koopiaid.

Kopeeritud koosolekutega seotud toimingute tagajärjed võivad olla ootamatud, mistõttu soovitame koosolekute kopeerimist vältida. See kehtib nii teise kasutaja kalendrist kopeeritud koosolekute kui ka teie enda teisest kalendrikaustast kopeeritud koosolekute korral.

Lisateavet oma korraldatud koosolekute teisaldamise kohta muusse kalendrikausta leiate artiklist:

Suvand "saada värskendus" kaotamata Outlooki koosolekute teisaldamine

Kalendriga ühendatud seadmete haldamine

Veenduge, et kõikidesse kalendriga ühendatud seadmetesse oleks installitud uusimad värskendused. Osa seadmeid kasutab kalendri ja muude kaustade sünkroonimiseks Exchange ActiveSynci. Sellised seadmed on näiteks Windows Phone'i, Windows RT, Apple'i iOS-i ja Androidi seadmed. Research In Motioni (RIM) BlackBerry ja muud seadmed saavad ka kalendriga sünkroonida.

Teadaolevate probleemide kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat: Microsoft Exchange ActiveSynci ja muude tootjate seadmete praegused probleemid.

Märkus.:  Teatud juhtudel võivad mitu Outlooki klientrakendust ja seadet muuta üksusi samal ajal ja see võib põhjustada konflikte. Ohu vähendamiseks ärge töödelge sama üksust kahes või rohkemas klientrakenduses või seadmes suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul.

Outlookiga integreeritud lisandmoodulite haldamine

Enamik, kui mitte kõik, Outlooki lisandmooduleid kasutavad Outlooki andmeid. Lisandmoodul võib muuta Outlooki üksust samal ajal, kui teie redigeerite seda, kas Outlookis või muus seadmes. See võib põhjustada konflikte. Selle ohu minimeerimiseks installige kindlasti Outlookiga integreeritud lisandmoodulite ja programmide uusimad värskendused. Desinstallige või keelake kõik programmid ja lisandmoodulid, mida te ei kasuta või mille integreerimist Outlookiga te ei vaja.

Märkus.:  Teatud juhtudel võivad mitu Outlooki klientrakendust ja seadet muuta üksusi samal ajal ja see võib põhjustada konflikte. Ohu vähendamiseks ärge töödelge sama üksust kahes või rohkemas klientrakenduses või seadmes suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul.

Lisasoovitused Microsoft Exchange'i kasutajatele

Juhi/delegaadi stsenaariumis töötamine

Kui asutuses on lubatud, siis konfigureerige Outlook Exchange'i postkastiga ühendust looma Exchange'i vahemälurežiimi abil. See tagab parima jõudluse.

Rakenduste Microsoft Outlook, Microsoft Entourage ja Microsoft Outlook for Mac uuemad versioonid sisaldavad delegaadifunktsiooni mitut täiustust. Lisateavet nende versioonide kohta leiate artiklist:

Volitatud esindaja Outlooki delegeerimisfunktsioon Microsoft Outlooki ja Entourage'i funktsioon

Delegaatide arvu piiramine

Lisatavate delegaatide arv pole Outlookis piiratud. Soovitame siiski toimetaja õigused anda ainult ühele (1) delegaadile. Nii saate välja selgitada, millal ja kuidas koosolekut töödeldi. Arvestades, et delegaat võib teie andmetele juurdepääsuks kasutada mitut seadet, ja kui teil on mitu toimetaja õigustega delegaati, siis on keeruline välja selgitada, miks on mõni koosolek kadunud või vale kuupäevaga.

Ka siis, kui annate toimetaja õigused ainult ühele delegaadile, vältige läbivaataja või kaasautori õiguste andmist paljudele delegaatidele. Seda põhjusel, et suure arvu delegaatide lisamisel võivad muud ressursid otsa saada. Näiteks võib täis saada reegliandmete mahupiirang. Delegaadi lisamisel toimub mitmesuguseid muudatusi.

 • Outlook rakendab asjakohastele kaustadele määratud õigused.

 • Active Directory atribuudis PublicDelegates lisatakse delegaadile teiste nimel saatmise õigused.

 • Outlook lisab delegaadi juhi postkasti edasisaatmisreeglisse. Sellele vastavalt saadetakse koosolekukutsed delegaadile edasi.

 • Outlook salvestab juhi postkastis täiendavat delegaaditeavet.

Kõigil neil komponendialadel võivad olla erinevad piirangud. Piirangute täitumine võib mõjutada jõudlust ja stabiilsust.

Märkused: 

 • Toote arendamise ja testimise käigus kasutas Microsoft kuni nelja (4) delegaati. Delegaate kasutati ainult Outlookis. Testimisel ei kasutatud seadmeid.

 • Kui toimetaja õigustega delegaat tuleb ajutiselt või püsivalt asendada, siis muutke õiguste tase toimetaja tasemeks läbivaatja või pole. Seejärel määrake toimetaja õigused uuele või asendusdelegaadile.

Vt ka:

Microsofti tugiteenuste ja taastamise abiline (SaRA)

Teave kalendri kontrollimise tööriist (CalCheck) Outlooki jaoks

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×