Esitluse kommentaaride lisamine, redigeerimine või kustutamine

NB! :  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kommentaar on märge, mille saate lisada slaidi mõnele tähele või sõnale, graafika- või muule objektile või kogu slaidile. Kommentaarid on hea viis teistele tagasiside andmiseks nende esitluse kohta.

Kommentaari lisamine

 1. Klõpsake slaidi asukohta, millega soovite oma kommentaari siduda.

 2. Valige Läbivaatus > Uus kommentaar.

  Näpunäide. : Slaidil kuvatakse kommentaariikoon Ikoon Kommentaarid ja avaneb paan Kommentaarid.

 3. Tippige paani Kommentaarid väljal oma sõnum ja vajutage sisestusklahvi (Enter) või klõpsake kommentaariväljast väljaspool.

  Kommentaari lisamine

  Märkmed : 

  • Kui Kommentaaripaan on avatud, saate uue kommentaari lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N.

  • Kommentaaridega elemendid tähistatakse kommentaariikooniga Ikoon Kommentaarid . Soovitud elemendi kohta lisatud kommentaaride vaatamiseks paanil Kommentaarid klõpsake vastavat ikooni.

  • Ühelt kommentaarilt teisele liikumiseks klõpsake paani Kommentaarid ülaosas vasak- või paremnoolt.

Kommentaari redigeerimine või sellele vastamine

 1. Teiste läbivaatajate lisatud kommentaaride vaatamiseks või neile vastamiseks kasutage paani Kommentaarid.

 2. Kommentaari redigeerimiseks tehke järgmist. Klõpsake selle kommentaari teksti, mida soovite redigeerida. Avaneb kommentaari sisaldav tekstiväli. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake seejärel lõpetamiseks kommentaariväljast väljaspool.

Kommentaarile vastamiseks: kommentaar, et soovite vastata, klõpsake nuppu vasta, või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + R. Tippige vastus väljale teksti sisestamise, vajutage tabeldusklahvi (TAB) lõpetamiseks.

Kommentaari kustutamine

 1. Slaidil:    paremklõpsake kustutatava kommentaari kommentaariikooni Ikoon Kommentaarid ja seejärel käsku Kustuta kommentaar.

 2. Kommentaaripaanil:    klõpsake kommentaari, mille soovite kustutada. Seejärel klõpsake musta tähist X.

Märkus. : Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×