Esitluse kommentaaride lisamine, redigeerimine või kustutamine

Kommentaar on märge, mille saate lisada slaidi mõnele tähele või sõnale, graafika- või muule objektile või kogu slaidile. Kommentaarid on hea viis teistele tagasiside andmiseks nende esitluse kohta.

Kommentaari lisamine

 1. Klõpsake slaidi asukohta, millega soovite oma kommentaari siduda.

 2. Valige Läbivaatus > Uus kommentaar.

  Näpunäide.    Slaidil kuvatakse kommentaariikoon Ikoon Kommentaarid ja avaneb paan Kommentaarid.

 3. Tippige paani Kommentaarid väljal oma sõnum ja vajutage sisestusklahvi (Enter) või klõpsake kommentaariväljast väljaspool.

  Kommentaari lisamine

  Märkmed   

  • Kommentaaridega elemendid tähistatakse kommentaariikooniga Ikoon Kommentaarid. Soovitud elemendi kohta lisatud kommentaaride vaatamiseks paanil Kommentaarid klõpsake vastavat ikooni.

  • Kommentaaride vahel liikumiseks klõpsake paani Kommentaarid ülaosas olevat üles- ja allanoolt.

Kommentaari redigeerimine ja kommentaarile vastamine

 1. Teiste läbivaatajate lisatud kommentaaride vaatamiseks või neile vastamiseks kasutage paani Kommentaarid.

 2. Kommentaari redigeerimiseks tehke järgmist. Klõpsake selle kommentaari teksti, mida soovite redigeerida. Avaneb kommentaari sisaldav tekstiväli. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake seejärel lõpetamiseks kommentaariväljast väljaspool.

Kommentaarile vastamiseks tehke järgmist. Klõpsake kommentaari, millele soovite vastata, välja Vastus. Tippige oma vastus tekstiväljale, seejärel vajutage lõpetamiseks tabeldusklahvi (Tab).

Kommentaari kustutamine

 1. Slaidil:    paremklõpsake kustutatava kommentaari kommentaariikooni Ikoon Kommentaarid ja seejärel käsku Kustuta kommentaar.

 1. Kommentaaripaanil:    klõpsake kommentaari, mille soovite kustutada. Seejärel klõpsake musta tähist X.

Rakenduskoht: PowerPoint 2013Kas sellest teabest oli abi?

Jah Ei

Kuidas saame seda paremaks muuta?

255 kasutamata märke

Teie privaatsuse kaitsmiseks ärge lisage tagasiside juurde kontaktteavet. Vaata läbi meie privaatsuspoliitika.

Täname tagasiside eest!

Tugiressursid

Vaheta keelt