Elektrooniliste visiitkaartide loomine

Elektrooniline visiitkaart (E-visiitkaart) on kontakti üks vaadetest, mis sisaldab kindlat kontaktiteavet ja võimaldab teil jagada seda teavet teiste inimestega hästi äratuntava vormi kaudu.

Uue kontakti loomisel luuakse ka kontaktiga seotud e-visiitkaart (ja vastupidi). Kui muudate kontakti andmeid, tehakse vastavad muudatused ka e-visiitkaardil ning vastupidi.

Elektroonilised visiitkaardid sarnanevad paberkaartidega ning neid on niisama lihtne teistele jagada.

elektroonilise visiitkaardi kuvatakse teave alamhulga seotud kontaktivormil

1. Jon Morrise andmeid sisaldav kontakti kirje.

2. Dialoogiboks Visiitkaardi redigeerimine, kus Jon Morrise elektroonilisel visiitkaardil on täidetud vastavad väljad.

Selle artikli teemad

Uue elektroonilise visiitkaardi loomise lähtekoht:

Sõnumiga saadud elektrooniline visiitkaart

Olemasolev või tühi elektrooniline visiitkaart

Sõnumiga saadud elektrooniline visiitkaart

Elektrooniliste visiitkaartide abil on mugav uusi kontaktandmeid kiiresti Outlooki lisada. Meilisõnumis leiduva elektroonilise visiitkaardi salvestamisel loote uue kontakti. Kui teil on sama nimega kontakt juba olemas, võite duplikaadi salvestada uue kontaktina või algse kontakti andmeid värskendada.

Kaardi muutmiseks pärast selle salvestamist lugege järgmises lõigus leiduvaid juhiseid uue visiitkaardi loomise kohta olemasolevast või tühjast elektroonilisest visiitkaardist.

 1. Paremklõpsake avatud sõnumis kaardil ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa Outlooki kontaktidesse. Uus kontakt avaneb kontaktivormis.

 2. Klõpsake menüü Kontakt jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

 3. Kui teil on sama nimega kontakt juba olemas, tuvastab Outlook duplikaadi. Tehke ühte järgmistest:

  • Valige toiming Lisa uus kontakt. See loob topeltkontakti, kaasa arvatud kontaktivormi ja elektroonilise visiitkaardi.

  • Valige toiming Värskenda valitud kontakti teavet. Olemasolevad topeltkontaktid kuvatakse loendis. Topeltklõpsake kontakti värskendamiseks kontaktil, seejärel värskendage kontaktivormi teave ja salvestage see.

Uue kontakti andmed on nüüd salvestatud kausta Kontaktid ning teistes vaadetes on see teave saadaval elektroonilise visiitkaardina. Kontakti andmeid saate muuta nii enne kui ka pärast salvestamist.

Märkmed : 

 • Samuti võite paremklõpsata sõnumipäises manustatud VCF-faili ning avanenud kiirmenüü kaudu kontakti lisada või muid suvandeid valida.

 • Kui klõpsate kontaktivormil nuppu Salvesta ja uus, siis avatud kontakt salvestatakse ja avatakse uus tühi kontaktivorm.

Olemasolev või tühi elektrooniline visiitkaart

Uue elektroonilise visiitkaardi saate luua nii tühja kaardi põhjal kui ka mõnda olemasolevat kaarti mallina aluseks võttes. Kõiki andmeid, nagu ka paigutus- ja kujunduselemente, saate vajadusel muuta. Uue kaardi loomine olemasoleva kaardi põhjal on hea võimalus luua kiiresti erinevaks otstarbeks mõeldud, kuid sarnaste kontaktandmetega elektroonilisi visiitkaarte. Näiteks võite enda jaoks koostada kolm kaarti: ühe töö jaoks, teise sõpradele ja sugulastele saatmiseks ning kolmanda mõne klubi või seltsi liikmestaatuse märkimiseks.

Uue elektroonilise visiitkaardi loomisel loote ühtlasi ka uue kontakti. Kaardi salvestamisel loob Outlook teie kontaktiloendis uue kontakti. Samanimelisi kontakte võib teil olla rohkem kui üks. Uue kaardi salvestamisel mõne juba olemasoleva nimega lisatakse uus kaart loendisse Kontaktid nimekaimu kontaktikaardi kõrvale.

Näpunäide. : Visiitkaardivaates kuvatakse piisaval hulgal teavet, et saaksite samanimelistel kontaktidel hõlpsasti vahet teha.

Märkus. : Visiitkaardi koostamist võite alustada mõne olemasoleva kontaktivormi kontaktandmete redigeerimisega, et teksti seejärel dialoogiboksis Visiitkaardi redigeerimine paigutada ja vormindada. Samuti saate kogu teavet redigeerida otse dialoogiboksis Visiitkaardi redigeerimine. Sõltumata sellest, kumba võimalust eelistate, saate uut teavet lisada töö käigus. Esimese variandi valimisel peate soovitud muudatused tegema enne järgmiste toimingute juurde asumist.

Dialoogiboks Visiitkaardi redigeerimine

1. Enne kontaktandmete lisamist või muutmist valige kaardi jaoks soovitud paigutus ja taust. Võite lisada pilte või muid graafilisi elemente. Need elemendid aitavad teil teksti paremini paigutada, kui asute teavet lisama.

2. Nupu Lisa klõpsamisel kuvatakse standardväljade loend. Pärast soovitud välja valimist lisatakse see loendisse Väljad. Saadaval on ka neli kohandatud välja.

3. Pärast soovitud välja valimist tippige tekst väljale Redigeeri. Tipitav tekst kuvatakse kohe ka kaardi eelvaates.

4. Teabele (nt kodutelefonile või tööaadressile) siltide määramine pole kohustuslik. Võite kasutada väljanimesid või soovitud sildid ise tippida.

5. Tühja rea väljade abil saate kaardile lisada tühje ridu.

6. Valitud välja kaardil üles või alla nihutamiseks klõpsake noolenuppe.

Olemasoleva elektroonilise visiitkaardi muutmiseks või tühja kaardi põhjal uue kaardi loomiseks toimige järgmiselt:

 • Paigutuse ja tausta valimine

  1. Klõpsake aknas Kontaktid nuppu Uus.

  2. Klõpsake kontaktivormil menüü Kontaktid jaotises Suvandid nuppu Visiitkaart.

  3. Valige soovitud paigutus jaotise Kaardi kujundus loendist Paigutus. Kui soovite luua kaardi, millel poleks logosid ega muid pilte, valige paigutus Ainult tekst.

   Märkus. : Alustamisel kuvatakse jaotise Kaardi kujundus kõrval asuvas eelvaateboksis Outlooki visiitkaartide vaikepaigutus. Võite oma kaardi jaoks kasutada ka sedasama pilti ja paigutust.

  4. Kui soovite muuta kaardi taustavärvi, klõpsake nuppu Taust ja seejärel soovitud värvi.

  5. Pildi (nt enda pildi või ettevõtte logo) lisamiseks otsige soovitud pilt üles ning lisage ja paigutage see pildisuvandite abil õigesse kohta.

   Märkus. : Kaardil leiduva vaikepildi või mõne muu pildi kustutamiseks peate loendist Paigutus valima väärtuse Ainult tekst.

 • Kontaktiteabe lisamine

  1. Valige loendist Väljad soovitud väli või tühi rida, mis kuvatakse teie teksti kohal.

  2. Klõpsake nuppu Lisa, valige käsk Nimi ja klõpsake käsku Täisnimi.

   Näpunäide. : Loendis Väljad kuvatakse ainult teabe tüüp. Pärast teabe teksti sisestamist kuvatakse see tekst loendi Väljad kohal eelvaateboksis.

  3. Tippige kaardi nimi väljale Redigeeri.

  4. Kui soovite, et nimel oleks silt, valige sildiloendist väärtus Vasakul või Paremal.

   Märkus. : Silt aitab kaardil olevat teabe tüüpi täpsustada, väärtus Vasakul või Paremal aga osutab, kus silt teabe suhtes asub. Näiteks elektroonilise visiitkaardi kirje Jon Morris, ettevõtja puhul on Jon Morris nimi ja ettevõtja on nime silt.

  5. Tippige nime jaoks soovitud silt väljale Silt.

   Näpunäide. : Väljanimed on mugavad ja juba tuttavad sildid.

  6. Jätkake andmete lisamist kaardile, täites juhised 1–5.

  7. Kaardilt mõne välja eemaldamiseks klõpsake esmalt vastavat välja ja siis nuppu Eemalda.

  8. Tühjade ridade lisamiseks klõpsake seda välja, mille kohale soovite ruumi jätta. Seejärel klõpsake nuppu Lisa ja siis käsku Tühi rida.

   Näpunäide. : Vaikimisi kuvatakse tühjad read kaardil väljadena Tühi rida. Kaardile teabe lisamisel saate väljade Tühi rida vahele lisada uusi teabevälju. Näiteks võite klõpsata välja Tühi rida, nuppu Lisa ja siis soovitud välja. Uus väli kuvatakse tühja rea all.

  9. Teksti paigutamiseks kaardil klõpsake mõnda välja ning kasutage siis väljade nihutamiseks loendi Väljad all asuvaid noolenuppe Üles ja Alla.

  10. Teksti vormindamiseks kasutage jaotises Redigeeri leiduvaid vormingu- ja laadinuppe. Dialoogiboksi Muuda visiitkaardid tekstivormingu tööriistariba

   Suvandite seas on näiteks:

   • teksti suuruse muutmine;

   • värvilise teksti kasutamine;

   • teksti paigutamine (joondamine) vasakule, paremale või keskele.

  11. Kui olete teabe kaardile lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

   Märkus. : Nupu Lähtesta kaart klõpsamisel taastatakse kaardi Outlooki vaikekujundus ja kontaktivormil vaikeväljadele sisestatud andmed.

Lehe algusesse

Jagamine Facebook Facebook Twitter Twitter Meilisõnum Meilisõnum

Kas sellest teabest oli abi?

Tore! Kas teil on veel midagi lisada?

Kuidas saame seda paremaks muuta?

Täname tagasiside eest!

×