Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Word 2016, klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate luua täpp- ja numberloendeid. Lisaks saate muuta olemasolevad tekstiread loendiks, vahetada täpilaadi ja luua pesastatud loendeid.

Loendis kasutatava täpi või numbri kirjeldamise võimekus on ekraanilugeritel erinev. Võib-olla peate kohandama oma ekraanilugeri sõnastussätteid. Näiteks ekraaniluger JAWS suudab tuvastada kümmet enamlevinud täpitüüpi.

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp- või numberloendi tippimiseks on mitu võimalust.

Täpp- või numberloendi tippimine

 1. Selle meetodi korral tipitakse esmalt tekstiread ja muudetakse need hiljem loendiks.

 2. Tippige loendi tekstiread.

 3. Valige loendi hulka arvatavad üksused.

 4. Täpploendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve LT. Numberloendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahvi NN.

  Jutustajas kuulete valitud täpi- või numbrilaadi kirjeldust.

 5. Loendi loomise peatamiseks vajutage allanooleklahvi, et liikuda teksti muule alale.

Loendi koostamine, valides lindil täpi- või numbrilaadi

 1. Selle meetodi korral rakendatakse esmalt täpi- või numbrilaad ja seejärel tipitakse loendi üksused.

 2. Täpploendi tippimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel vajutage U, et avada täpilaadide teek. Numberloendi tippimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahvi N, et avada numbrilaadide teek.

 3. Olemasolevate laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja sobiva laadi valimiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Tippige loendi esimene üksus. Loendi jätkamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Loendi loomise peatamiseks vajutage allanooleklahvi, et liikuda teksti muule alale.

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Loendi sisse saab luua pesastatud loendi, nt lisada täpploendisse alamtäppe või numberloendisse liigendatud numeratsioone.

Pesastatud loendi koostamine

 1. Valige olemasolevas loendis üksus, mille järele pesastatud loend paigutada, ja vajutage uue loendiüksuse loomiseks sisestusklahvi (Enter).

 2. Liikuge loendis kohta, kus soovite uut loendit alustada.

  Kui kursor asub uue üksuse rea alguses, vajutage tabeldusklahvi (Tab). Word 2016 suurendab automaatselt selle üksuse taanet ja muudab selle osaks pesastatud loendist või loendiks ümbritseva loendi sees.

  Uue loendi täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Kuidas seda teha lugege teemast Täpi- või numbrilaadi muutmine.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpi- või numbriteegist.

 1. Valige kogu loend.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Nupu Loenditäpid valimiseks ja teegi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, U.

  • Nupu Nummerdus valimiseks ja teegi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, N.

 3. Olemasolevate valikute sirvimiseks vajutage nooleklahvi. Valikud võivad erineda olenevalt sellest, millist neist te viimati kasutanud olete. Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Valige kogu loend

 2. Taande vähendamiseks ehk loendi nihutamiseks veerisele lähemale vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve A ja O.

 3. Taande suurendamiseks ehk loendi nihutamiseks veerisest kaugemale vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve A ja I.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil dokumenti teksti lisamine või selle redigeerimine rakenduses Word 2016

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Kiirklahvid Windowsi rakenduses Microsoft Word 2016

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis navigeerimine

Telefonirakenduses Word Mobile saate luua Microsofti sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil täpp- või numberloendeid. Word Mobile võimaldab muuta olemasolevaid tekstiridu loenditeks, vahetada täpilaadi ja luua pesastatud loendeid. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkmed : 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp-või numberloendi dokumenti lisamiseks on mitu võimalust.

Täpploendi tippimine

 1. Tippige loendi esimene tekstirida.

 2. Veenduge, et oleksite Word Mobile’i dokumendis kirjutusalal. Lohistage sõrme seni, kuni kuulete teksti „Editable text, double tap to edit (Redigeeritav tekst, topeltpuudutage redigeerimiseks).“ Nipsake sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Lines (Read).“ Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sellele tekstireale, mille soovite muuta täpploendiks. Rea valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 3. Nipsake dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“

 4. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Bullets button (Nupp „Täpploend“). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „More Options button, collapsed, double-tap to expand (Nupp „Veel suvandeid“, ahendatud, topeltpuudutage laiendamiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Menüüd Veel suvandeid laiendatakse. Kuulete teksti „Home, button collapsed (Avaleht, nupp on ahendatud).“

 6. Nipsake menüüs sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Bullets button, double-tap to activate (Nupp „Täpploend“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale, et tutvuda saadaolevate täpilaadidega: täidetud ümartäpid, tühjad ümartäpid, täidetud ruuttäpid, tähttäpid, tühjad nooltäpid või märkesümboltäpid. Nipsamise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Täpilaadi valimiseks topeltpuudutage seda.

 8. Uue täpi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“). Expanded (Laiendatud). Double-tap to collapse (Topeltpuudutage ahendamiseks).“ Topeltpuudutage nupu Veel suvandeid ahendamiseks. Puudutage klaviatuuri ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Enter (Sisesta).“ Topeltpuudutage ekraani.

 9. Loendi loomise lõpetamiseks topeltpuudutage sisestusklahvi (Enter).

Numberloendi tippimine

 1. Tippige loendi esimene tekstirida.

 2. Veenduge, et oleksite Word Mobile’i dokumendis kirjutusalal. Lohistage sõrme seni, kuni kuulete teksti „Editable text, double tap to edit (Redigeeritav tekst, topeltpuudutage redigeerimiseks).“ Nipsake sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Lines (Read).“ Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sellele tekstireale, mille soovite muuta täpploendiks. Rea valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 3. Nipsake dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“

 4. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Numbering button (Nupp „Nummerdus“). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „More Options button, collapsed, double-tap to expand (Nupp „Veel suvandeid“, ahendatud, topeltpuudutage laiendamiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Menüüd Veel suvandeid laiendatakse. Kuulete teksti „Home, button collapsed (Avaleht, nupp on ahendatud).“

 6. Nipsake menüüs sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Numbering button, double-tap to activate (Nupp „Nummerdus“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale, et tutvuda saadaolevate nummerduslaadidega: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. või i. ii. iii. Nipsamise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Täpilaadi valimiseks topeltpuudutage seda.

 8. Uue täpi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button (Nupp „Veel suvandeid“). Expanded (Laiendatud). Double-tap to collapse (Topeltpuudutage ahendamiseks).“ Topeltpuudutage nupu Veel suvandeid ahendamiseks. Puudutage klaviatuuri ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Enter (Sisesta).“ Topeltpuudutage ekraani.

 9. Loendi loomise lõpetamiseks topeltpuudutage sisestusklahvi (Enter).

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Loendi sisse saab luua pesastatud loendi, nt lisada täpploendisse alamtäppe või numberloendisse liigendatud numeratsioone.

 1. Olemasoleva loendi korral veenduge, et oleksite dokumendis kirjutusalal. Lohistage sõrme seni, kuni kuulete teksti „Editable text, double tap to edit (Redigeeritav tekst, topeltpuudutage redigeerimiseks).“ Nipsake sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Lines (Read).“ Nipsake vasakule või paremale, et liikuda sellele loendiüksusele, mille soovite muuta pesastatud loendiks. Üksuse valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 2. Nipsake Word Mobile’i dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“

 3. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Increase Indent button (Nupp „Suurenda taanet“). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

  Üksus on nüüd pesastatud loendi osa.

 4. Kõrgemale loenditasemele naasmiseks nipsake sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“ Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Decrease Indent button (Nupp „Vähenda taanet“). Double-tap to activate (Topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Veenduge, et oleksite dokumendis kirjutusalal. Lohistage sõrme seni, kuni kuulete teksti „Editable text, double tap to edit (Redigeeritav tekst, topeltpuudutage redigeerimiseks).“ Nipsake sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Lines (Read).“ Nipsake paremale või vasakule, et liikuda mõnele loendiüksusele loenditasemel, kus soovite täpi- või numbrilaadi muuta. Üksuse valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 2. Nipsake Word Mobile’i dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“

 3. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „More Options button, collapsed, double-tap to expand (Nupp „Veel suvandeid“, ahendatud, topeltpuudutage laiendamiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Menüüd Veel suvandeid laiendatakse. Kuulete teksti „Home, button collapsed (Avaleht, nupp on ahendatud).“

 4. Nipsake sõrmega paremale, kuni jutustaja teatab, et olete jõudnud nupuni Täpploend või Nummerdus. Seejärel topeltpuudutage teegi avamiseks ekraani ja nipsake uue laadi valimiseks paremale.

  Saate ühendada täpploendi pesastatud numberloenditega või vastupidi.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Veenduge, et oleksite dokumendis kirjutusalal. Lohistage sõrme seni, kuni kuulete teksti „Editable text, double tap to edit (Redigeeritav tekst, topeltpuudutage redigeerimiseks).“ Nipsake sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Lines (Read).“ Nipsake paremale või vasakule, et liikuda loendiüksusele, mille joondust soovite muuta. Üksuse valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 2. Nipsake Word Mobile’i dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“

 3. Nipsake sõrmega paremale, kuni jutustaja teatab, et olete jõudnud nupuni Suurenda taanet või Vähenda taanet. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis dokumendi ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×