Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutada Word klaviatuuril ja ekraanilugeja luua täpp- või numberloendite. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas muuta olemasolevaid tekstiridade loendi, täpilaadi muutmine ja pesastatud loendite loomine.

Loendis kasutatava täpi või numbri kirjeldamise võimekus on ekraanilugeritel erinev. Võib-olla peate kohandama oma ekraanilugeri sõnastussätteid. Näiteks ekraaniluger JAWS suudab tuvastada kümmet enamlevinud täpitüüpi.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp- või numberloendi tippimiseks on mitu võimalust.

Täpp- või numberloendi tippimine

Selle meetodi korral tipitakse esmalt tekstiread ja muudetakse need hiljem loendiks.

 1. Tippige loendi tekstiread.

 2. Valige loendi hulka arvatavad üksused.

 3. Üksuste lisamine loendisse, tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomiseks klahvikombinatsiooni Alt + H, U.

  • Nummerdatud loendi loomiseks klahvikombinatsiooni Alt + H, N.

  Ma kuulen kirjeldus valitud täpi või numbri laad.

 4. Loendi loomise peatamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla liikuda järgmisele alale teksti.

Loendi koostamine, valides lindil täpi- või numbrilaadi

Selle meetodi korral rakendatakse esmalt täpi- või numbrilaad ja seejärel tipitakse loendi üksused.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, mida Täpilaadide teegi avamiseks.

  • Nummerdatud loendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, N arv laadide teegi avamiseks.

 2. Olemasolevate laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja sobiva laadi valimiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Tippige loendi esimene üksus. Loendi jätkamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise peatamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla liikuda järgmisele alale teksti.

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Saate luua loendi loendis, nt pesastatud täppide täpploendi või kontuuri laadis nummerdamist numberloendiks.

 1. Valige olemasolevas loendis üksus, mille järele pesastatud loend paigutada, ja vajutage uue loendiüksuse loomiseks sisestusklahvi (Enter).

 2. Liikuge loendis kohta, kus soovite uut loendit alustada.

  Kui kursor asub uue üksuse rea alguses, vajutage tabeldusklahvi (Tab). Word automaatselt suurendab taanet selle üksuse ja muudab selle osa pesastatud loendi või loendi sees ümbritseva loendiga.

  Uue loendi täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Saate teada, kuidas, lugege muuta täppide või numbrite laad.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpi- või numbriteegist.

 1. Valige kogu loend.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Nupu Loenditäpid valimiseks ja teegi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, U.

  • Nupu Nummerdus valimiseks ja teegi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, N.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI läbida Valikud, mis võivad erineda sõltuvalt sellest, mida olete viimati kasutanud. Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Valige kogu loend.

 2. Taande vähendamiseks ehk loendi nihutamiseks veerisele lähemale vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve A ja O.

 3. Taande suurendamiseks ehk loendi nihutamiseks veerisest kaugemale vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve A ja I.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis teksti ja lõikude joondamine

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Word Androidi jaoks TalkBack, kus on loetletud sisseehitatud Androidi ekraanilugeja, luua täpp- või numberloendi telefonis. Word Androidi jaoks saate muuta olemasolevaid tekstiridade loendisse, täpilaadi muutmine ja pesastatud loendite loomine. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp-või numberloendi dokumenti lisamiseks on mitu võimalust.

Täpploendi tippimine

 1. Redigeerimisvaates, Tippige esimese üksuse, loendi abil soovitud ekraaniklaviatuur.

  Märkus.: Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

 2. Pärast tippimist, klaviatuuri sulgemiseks ja minge lindil, lohistage sõrme klaviatuuri kohal, kuni te "pole märgitud, rohkem suvandeid, aktiveerige" ja seejärel koputage ekraani. Avab menüü Avaleht ja kuulete: "Menüü menüü Avaleht valitud."

 3. Menüüs Avaleht nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulata "Täppide menüü", ja seejärel koputage ekraani. Kuvatakse menüü Täpploend.

 4. Täppide menüüs, nipsake paremale läbida saadaval Täpilaadide: ühtlase ringi, tühi ringi, ühtlase ruudu, 4 väikest ruutu, tühi nooltvõi märge. Ma kuulen ajal nipsake täpi laadi kirjeldused. Kui soovite laadi, koputage selle valimiseks. Täpi on lisatud valitud üksuse.

 5. Lindi sulgemiseks ja aktiveerige klaviatuuri, nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulda "Märgitud rohkem suvandeid, parameetri" ja koputage ekraani.

 6. Uue loendiüksuse lisamiseks valige Sisestage soovitud ekraaniklaviatuuri klaviatuuri ja tippige uus üksus. Sisestagevalimiseks lohistage sõrme klaviatuuri kuni kuulete "Enter", ja seejärel võtke see (ja koputage vajaduse korral).

 7. Loendiüksuste loomise lõpetamiseks valige kaks korda nupp Enter (Sisesta).

Numberloendi tippimine

 1. Redigeerimisvaates, Tippige esimese üksuse, loendi abil soovitud ekraaniklaviatuur.

 2. Pärast tippimist, klaviatuuri sulgemiseks ja minge lindil, lohistage sõrme klaviatuuri kohal, kuni te "pole märgitud, rohkem suvandeid, aktiveerige" ja seejärel koputage ekraani. Avab menüü Avaleht ja kuulete: "Menüü menüü Avaleht valitud."

 3. Menüüs Avaleht nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulata "Nummerdus menüü", ja seejärel koputage ekraani. Kuvatakse menüü Numberloend.

 4. Menüüs Nummerdus , nipsake paremale läbida saadaolevate numbrite laadide: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.või i. ii. iii. Ma kuulen ajal nipsake numbrite laad kirjeldused. Kui soovite laadi, koputage selle valimiseks. Word Androidi jaoks käivitub automaatselt nummerdatud loendi.

 5. Lindi sulgemiseks ja aktiveerige klaviatuuri, nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulda "Märgitud rohkem suvandeid, parameetri" ja koputage ekraani.

 6. Uue loendiüksuse lisamiseks valige Sisestage soovitud ekraaniklaviatuuri klaviatuuri ja tippige uus üksus. Sisestagevalimiseks lohistage sõrme klaviatuuri kuni kuulete "Enter", ja seejärel võtke see (ja koputage vajaduse korral).

 7. Loendiüksuste loomise lõpetamiseks valige kaks korda nupp Enter (Sisesta).

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Saate luua loendi loendis, nt pesastatud täppide täpploendi või kontuuri laadis nummerdamist numberloendiks.

 1. Kui teil on olemasolevat loendit, lohistage sõrme ümber kirjutamist ala, kuni te soovite muuta pesastatud loendisse loendiüksus. Koputage ekraani kursori seal.

 2. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te "Suurenda taanet, nuppu" ja seejärel koputage ekraani. Word Androidi jaoks automaatselt suurendab taanet selle üksuse ja muudab selle osa pesastatud loendi.

 3. Mõne muu pesastatud loendiüksuse lisamiseks valige Sisestage soovitud ekraaniklaviatuuri klaviatuuri ja tippige uus üksus.

Märkus.: Pesastatud loendiüksuse täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Lisateabe saamiseks vaadake muuta täppide või numbrite laad.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Lohistage sõrme ümber kirjutamist ala, kuni te loendi taset, kuhu soovite muuta täpp- või numbrilaadi üksuse. Koputage ekraani kursori seal. TalkBack teatab nimega üksuse taset: "taseme <level number>, <item text>."

 2. Vajadusel klaviatuuri sulgege ja avage lindil lohistage sõrme klaviatuuri kohal, kuni te "pole märgitud, rohkem suvandeid, aktiveerige" ja seejärel koputage ekraani. Avab menüü Avaleht ja kuulete: "Menüü menüü Avaleht valitud."

 3. Menüüs Avaleht nipsake paremale, kuni TalkBack ühe sõrmega teatab, et olete jõudnud nupp Täpploend või Nummerdus . Klõpsake teegi avamiseks koputage.

  Näpunäide.: Saate ühendada täpploendi pesastatud numberloenditega või vastupidi.

 4. Nipsake paremale sirvida laade. TalkBack teatab laade, kui liigute. Hetkel valitud laadi on teada nimega "valitud". Laadi valimiseks koputage ekraani.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Lohistage sõrme ümber kirjutamist ala, kuni te esimese taseme loendi esimese üksuse. Koputage ekraani kursori seal. TalkBack teatab esimese taseme nimega loendi esimese üksuse: "1 (...) <item text> tasemel 1,."

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Lisada taane vasakule, nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Nupp Vähenda taanet", ja koputage ekraani.

  • Lisamiseks taane paremale, nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Nupp Suurenda taanet", ja koputage ekraani.

 3. Kui olete valinud suvandi, lisatakse loendisse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Wordis õigekirja ja grammatika kontrollimine

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Word Mobile Jutustaja, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja, luua täpp- või numberloendi loetletud telefonis. Word Mobile võimaldab muuta olemasolevaid tekstiridu loenditeks, vahetada täpilaadi ja luua pesastatud loendeid. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp-või numberloendi dokumenti lisamiseks on mitu võimalust.

Täpploendi tippimine

 1. Tippige loendi esimene tekstirida.

 2. Veenduge, et olete kirjutamist ala. Ühe sõrmega kuval lohistage, kuni te: "Teksti redigeerida." Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Ridade." Nipsake vasakule või paremale sirvimiseks rea teksti, mida soovite muuta täpploendiks. Kolmekordne puudutus ekraani valige rida.

 3. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Items".

 4. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Nupp täpploend." Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Rohkem suvandeid, ahendatud." Topeltpuudutage ekraani. Täiendavate suvandite menüü laiendamine Ma kuulen: "Avaleht nupu".

 6. Valige menüüs nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Nupp täpploend." Topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale saadaval Täpilaadide läbida. Nipsamise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Koputage laadi valimiseks.

 8. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil tippige loendi kirje tekst.

 9. Kui soovite lisada uue täpi, nipsake paremale, kuni kuulete: "rohkem suvandeid. Laiendatud." Koputage ahendamiseks rohkem suvandeid. Puudutage klaviatuuri ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete "Enter". Koputage kuval.

 10. Loendi loomise peatamiseks koputage Enter klõpsake soovitud ekraaniklaviatuur kaks korda.

Numberloendi tippimine

 1. Tippige loendi esimene tekstirida.

 2. Veenduge, et olete kirjutamist ala. Lohistage ühe sõrmega ühte Kuva kuni kuulete: "Teksti redigeerida." Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Ridade." Nipsake vasakule või paremale sirvimiseks rea teksti, mida soovite muuta täpploendiks. Kolmekordne puudutus ekraani valige rida.

 3. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Items".

 4. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Nupu Nummerdus." Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Rohkem suvandeid, ahendatud." Topeltpuudutage ekraani. Täiendavate suvandite menüü laiendamine Ma kuulen: "Avaleht nupu".

 6. Valige menüüs nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Nupu Nummerdus." Topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale läbida saadaolevate numbrite laade. Nipsamise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Koputage laadi valimiseks.

 8. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil tippige loendi kirje tekst.

 9. Kui soovite lisada uue täpi, nipsake paremale, kuni kuulete: "rohkem suvandeid. Laiendatud." Koputage ahendamiseks rohkem suvandeid. Puudutage klaviatuuri ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete "Enter". Koputage kuval.

 10. Loendi loomise peatamiseks koputage Enter klõpsake soovitud ekraaniklaviatuur kaks korda.

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Saate luua loendi loendis, nt pesastatud täppide täpploendi või kontuuri laadis nummerdamist numberloendiks.

 1. Kui teil on olemasolevast loendist, dokumendi, veenduge, et olete kirjutamist ala. Ühe sõrmega kuval lohistage, kuni te: "Teksti redigeerida." Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Ridade." Nipsake vasakule või paremale soovite muuta pesastatud loendisse loendiüksuse sirvimiseks. Kolmekordne puudutus ekraani üksuse valimine.

 2. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Items".

 3. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Nuppu Suurenda taanet." Topeltpuudutage ekraani.

  Üksus on nüüd pesastatud loendi osa.

 4. Minge tagasi loendis kõrgemale tasemele, libistage sõrme ekraanil üles või alla ühe sõrmega kuval kuni kuulete: "Items". Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "nuppu Vähenda taanet. Koputage aktiveerimiseks." Topeltpuudutage ekraani.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Dokumendis, veenduge, et olete kirjutamist ala. Ühe sõrmega kuval lohistage, kuni te: "Teksti redigeerida." Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Ridade." Nipsake paremale või vasakule sirvimiseks loendis üksuse loendi taset, kuhu soovite saate muuta oma täppide või numbrite laad. Kolmekordne puudutus ekraani üksuse valimine.

 2. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Items".

 3. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Rohkem suvandeid, ahendatud." Topeltpuudutage ekraani. Täiendavate suvandite menüü laiendamine Ma kuulen: "Avaleht nupu".

 4. Nipsake sõrmega paremale, kuni jutustaja teatab, et olete jõudnud nupuni Täpploend või Nummerdus. Seejärel topeltpuudutage teegi avamiseks ekraani ja nipsake uue laadi valimiseks paremale.

  Saate ühendada täpploendi pesastatud numberloenditega või vastupidi.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Dokumendis, veenduge, et olete kirjutamist ala. Ühe sõrmega kuval lohistage, kuni te: "Teksti redigeerida." Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Ridade." Nipsake paremale või vasakule sirvimiseks loendiüksuse, kuhu soovite joonduse muutmine. Kolmekordne puudutus ekraani üksuse valimine.

 2. Nipsake üles või alla, kuni te ühe sõrmega kuval: "Items".

 3. Nipsake sõrmega paremale, kuni jutustaja teatab, et olete jõudnud nupuni Suurenda taanet või Vähenda taanet. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Wordi veebirakendus klaviatuuri ja ekraani lugeja luua täpp- või numberloendi on loetletud dokumendis. Meil on testitud see Jutustaja, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas muuta olemasolevaid tekstiridade loendisse, täpilaadi muutmine ja pesastatud loendite loomine. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate Wordi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Wordi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp- või numberloendi tippimiseks on mitu võimalust.

Täpploendi loomine tippides

 1. Uue rea alguses tippige * (tärn) ja seejärel tühikuklahvi. Automaatselt luuakse täidetud ümartäpp.

 2. Tippige esimese üksuse jaoks soovitud tekst.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Luua loendi lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi.

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse 1. (number 1 ja sellele järgnev punkt) ning seejärel vajutage tühikuklahvi. Automaatselt luuakse nummerdus.

 2. Tippige esimese üksuse jaoks soovitud tekst.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Luua loendi lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi.

Loendi loomine, valides lindil täpi- või numbrilaadi

 1. Asetage kursor nooleklahvide abil uue loendi alguses.

 2. Minge menüüsse Avaleht , vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomine ja valige laad, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete: "täppe, nupp ahendatud." Täpploenditeeklaiendamiseks vajutage klahve Alt + allanool nool. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) sirvida laade. Laadid loetakse liikumise käigus ette.

  • Numberloendi loomine ja valige laad, vajutage Menüü, kuni: "Numbrite, nupp ahendatud." Numbrite teegilaiendamiseks vajutage klahve Alt + allanool nool. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) sirvida laade. Laadid loetakse liikumise käigus ette.

  Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Loendi luuakse valitud laadi kasutades välja ja viiakse fookus dokumendi.

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Saate luua loendi loendis, nt pesastatud täppide täpploendi või kontuuri laadis nummerdamist numberloendiks.

 1. Olemasolevat loendit, avage üksus, pärast mida soovite alustada pesastatud loendi lõppu nooleklahvide abil ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 2. Kursor uue üksuse rea alguses menüüsse Avaleht liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Vajutage menüüs Avaleht tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Suurenda taanet, nuppu" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Word automaatselt suurendab taanet selle üksuse ja muudab selle osa pesastatud loendi või ümbritseva loendiga loendit.

  Märkus.: Uue loendi täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Saate teada, kuidas, lugege muuta täppide või numbrite laad.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Valige loend või pesastatud loend.

  Näpunäide.: Tekstiosa valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja liigutage nooleklahvide abil kursorit.

 2. Minge menüüsse Avaleht , vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomine ja valige laad, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete: "täppe, nupp ahendatud." Täpploenditeeklaiendamiseks vajutage klahve Alt + allanool nool. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) sirvida laade. Laadid on teada, kui teisaldate ja hetkel valitud laadi on teada nimega "valitud".

  • Uue Nummerdus laadi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete: "Numbrite, nupp ahendatud." Numbrite teegilaiendamiseks vajutage klahve Alt + allanool nool. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) sirvida laade. Laadid on teada, kui teisaldate ja hetkel valitud laadi on teada nimega "valitud".

  Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Loendi laadi muudetakse ja fookus liigub dokumendile.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage lindinuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Valige loend või pesastatud loend.

 2. Minge menüüsse Avaleht , vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Vähenda taanet või teisaldada loendis nihutamiseks veerise, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete: "Vähenda taanet, nupp".

  • Suurenda taanet või teisaldada loendis kaugemal veerise eemale, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete: "Suurenda taanet, nupp".

  Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi.

 4. Fookuse viimine tagasi dokumenti, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordi veebirakenduse kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×